Crosby, Stills, Nash en Young-lp Uitblinker' van Jen Rog: country uit Volendam... Jaren 50 herleven met Everly Brothers Vier kanten beetje teveel Van Morrison is van het goede van Zijp The Duke lives on DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1974 Charlie McCoy de 'hit man' uit Nashville The Nashville Hit Man Charlie McCoy Monument 80115. Er bestaat in onze muziekwereld een bepaalde categorie vocalisten en instrumentalisten van wie Je nooit meer verneemt dan wat pipekleine letterjes op de hoes van een plaat. En soms zelfs dat niet. Ze behoren tot het legertje van studiomusici die te pas en te on pas worden gebruikt voor de be geleiding van artiesten die het tot een forse naamsvermelding op de front van de hoes hebben ge bracht. De werkers van het 25ste uur, zou Je ze kunnen noemen. Dat er heel wat talent onder deze studiomusici schuil gaat is een feit hoewel er ook artiesten on der zijn die hun hoogtepunt reeds lang achter de rug hebben en die hun nadagen uitdienen in de stu dio. Een van de drukstbezette zo genaamde „sessiemuzikanten" is Charlie McCoy uit Nashville. Hij verleende assistentie bij de opna me van vele grote namen als Bob Dylan, Perry Como, Elvis Pres ley, Joan Baez en Brook Benton om er maar eens een paar te noe men. In de loop der Jaren kreeg hij de bijnaam „The Nashville Hit Man" en steeg uit boven de groep „naamlozen" dankzij zijn verkiezing tot beste instrumenta list van het jaar nadat gitarist Chet Atkins deze onderscheiding negen Jaar lang had verworven. Charlie McCoy is een virtuoos op de mondharmonica zij het weer op een heel ander terrein dan de Belg Toots Tielemans. Voelt Toots Tielemans zich met meest thuis in de jazz. Charlie McCoy is voor al bekend door zijn country-mu- ziek. Op de eerste solo-elpee staan verschillende country-nummers zoals Boogie Woogie dat op het ogenblik erg hoog staat in de country top 100, en I can't help if I'm still in love with you. Ver der staan op de plaat het over bekende Silver treads and gol- de needles, Vou win again, Heart over mind en The way we were, de muziek uit de film die vorige woede in Leiden draaide. Het geheel is gevat in een fraaie hoes in de „Bonny and Clyde-stijl. B.V.L. Er komt weer een nieuwe LP van Crosby, Stills, Nash en Young. Na een periode waarin de leden zich op solo-werk hebben gestort, werd eerder dit Jaar besloten weer samen te gaan. Een succesvolle Amerikaanse tournee zit er al op, een nieuwe Elpee is in voorberei- din. Ongetwijfeld erg goed nieuws voor de fans van David Crosby (ex-Bvrds), Steven Stills (kwam uit Buffalo Springfield) Graham ash (Hollies) en Neil Young. Sa men immers hebben de begaafde heren vanaf de fusie van de mu zikale talenten in '69 pop-histo rie geschreven met o.a. de lang- draaier Déjé Vu. Tot aan het solo tijdperk verzorgde CSNY een zo veelzijidig repertoire meit zulk fraai vocol-harmony-werk dat de om schrijving topgroep heel best op de p'aats was. Of het nu gevoelige songs waren of swingende rockers Crosby, Stills, Nash en Young maakte t steeds opnieuw, zoals als te besluisteren is op So Far. Nieuw werk van de groep verdient een voorgerecht moet de platen maatschappij hebben gedacht. Vandaal dat So Far, uitgebracht voor de nieuwe LP het licht gaat zien, een The Best of-album is. Op de verzamel-LP staan behal ve Deja Vu, de nummers Helpless ly hoping, Wooden Ships, Tach your .--children, Ohio, Find the Cost of freedom, Woodstock, Our Hous;, Helpless, Guinnevere, Sui te Jude Blue Eyes. P. v. T. The Everly Brothers 1957-1960 Negram SPLO 135. De tweede helft van de Jaren vijftig zal de geschiedenis ingaan als het tijdperk waarin de jeugd zich een eigen „image" verschaft te. Het wat oubollige woord „bak vis" werd vervangen door teena ger, de jongeheren en jongeda mesmode alleen de maat werd aangepast, het model bleef het zelfde maakte plaats voor een eigen mode en de jeugd maakte ook aanspraak op een eigen „mu ziekcultuur". Niet meer samen met pa en ma luisteren naar „Vers van de pers" gepresenteerd door ene mijnheer Van Praag maar discjockey Herman Stok of Dick Duster (van 't Sant) met ,Tijd voor teenagers". Coryfeeën uit die tijd zijn ook nu nog niet vergeten: Elvis, Cliff Richard en The Shadows, Buddy Holly. Fats Domino en niet te vergeten The Everly Brothers. Don en Phil, zoontjes van Ike en Margaret Everly die als country- artiesten het midden-westen van de V.S. doorkruisten met een grote tent waarin shows werden gege ven. De broertjes begonnen hun carriërre op 1 maart 1957 in de RCA-studio's waar het nummer „Bye bye love" op de plaat werd gezet. Een nummer Two originals of Van Morrison en Two orginals of Iron Butter fly, WB 86009-0 en Atl 80.003-0. Het zal wel ingecalculeerd zijn door de platenmaatschappij dat „overvoering" het grootste be zwaar lijkt van een serie als de vorig jaar gestarte „Two originals of", waarin steeds twee oude pla ten van pop-groten worden ver enigd. Je moet immers wel een fanatiek fan van bijvoorbeeld Van Morrison of Iron Butterfly STEEDS DE NIEUWSTE GRAMMOFOONPLATEN HAARLEMMERSTRAAT 279 LEIDEN-TEL. 01710—24010 Duke Ellington. „The Duke li ves on". Midi 24021 F. Een plaat die al in 1967 werd uitgebracht is nu opnieuw op de markt gegooid, maar dan onder een andere noemer. Dat gebeurt natuurlijk meer. alleen heeft de betreffende maatschappij hier kennelijk een aanleiding gezien die de heruitgave wat meer rechtvaardigt, namelijk het re cente overlijden van Duke El lington. De plaat bevat opnamen van een live concert in 1966. Een goed Duke-jaar trouwens, want com posities als „Black and Tan Fan tasy", „Creole love call" en „Sa- tin Doll" genoten toen in Jazz kringen een populariteit die (re latief) vergelijkbaar was met wat in popkringen teweeg werd ge bracht door lieden als The Sto nes. En The Duke speelde ze. „The Duke lives on" is een ti tel die uiteraard meer dan de in houd van de plaat aansluit op de actualiteit. Maar dat maakt de waarde van deze langspeler na tuurlijk niet geringer. W.W. Grootste hits van Alice Cooper Greatest Hits Alice Cooper WB 56043. Alles went. Hoe lang is het nou eigenlijk geleden dat Alice Coo per werd afgeschilderd als uiterst vreemde roek-vogel in de pop wereld? Bepaald nog niet zo lang toch. Tegenwoordig echter wordt de man van de gelijknamige groep, die zulke merkwaardige acties in de optredens deed, al lang niet meer beschouwd als een vreem deling op deze aarde. Andere groe pen hebben het toneel inmiddels herschapen in het decor voor nog huiveringwekkender annex belachelijker toestanden, waar bij Alice Cooper en z'n maten tot nette Amerikaanse golfspelende boys geworden zijn. Maar goed, Alice Cooper was en is een mu zikaal fenomeen en hoe gaat het dan die kunnen razend popu lair worden. Van Cooper-LP's werden tot nu toe bijna vijf mil joen exemplaren verkocht, wat aardig illustratief mag heten. Reden te over dus om op een Greatist Hits LP nog eens alle bekende werken uit te brongen. Met I'm eighteen, Is it my body, Desperado, Under my wheels. Be my lover. School's out/Hello Hoo ray, Elected, No more mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies, Tee nage Lament '74 en Muscle of Love wordt een aardig inzicht ge geven van 's mans donkerbruine roek-werk. P.d.T. zijn, om nou maar direct (voor 27 gulden) in het bezit te willen komen van twee LP's van die mannen. Nog even afgezien van het feit of die langduurders goe de muziek bevatten (zoals in dit geval) lijkt een gebrek aan va riatie het succes van zulke al bums te bedreigen. Neem nou bijvoorbeeld Van Morrison. Op de LP's van Mor rison his band and the Street Coir en Tupelo Honey, maakt de voormalige inspirator van de groep Them goede muziek. Maar wie één v. d. vier kanten heeft beluisterd, die kan by na met zekerheid voor spellen wat er op de andere drie aan muzikalé hoogstandjes gaat volgen. Natuurlijk, er zijn kleine onderlinge verschillen zo erg is het nou ook weer niet maar in het algemeen kun Je toch stellen dat vier kanten Morrison net een beetje teveel van het goe de is. Vooral omdat zijn muziek in de „na-Them-tiJd" allemaal net iets te perfect en te glad over komt. Wat Morrison op de uit 1970 en '71 daterende langduur ders doet is volmaakte dan de mu ziek uit die Them-tijd (want toen rammelde de sound nogal eens, terwijl de nummers nu veel uit- gebalanceerder overkomen) dat wel. Maar waar V.M. met Them ondanks de kleine tekortkomin gen. die bepaalde spanning kon opwe»ken in nummers als Gloria, How Long en Mystic Eyes, daar slaaft Morrison so'o toch nau welijks in. Op beide LP's mogen ijzersterke nummers staan (met Tupolo Honey wat kracht betreft duidelijk in het voordeel) er is niet bepaald sprake van spanning of al te veel variatie. Er is natuurlijk niets op tegen om oude LP's opnieuw uit te bren gen, maar beter zou misschien zijn geweest de beste nummers daarvan onder te brengen op één exemplaar en die op de markt te deponeren. Dan zou wellicht een groter publiek worden bereikt. Dat "kan ook gelden voor het Iron Butterfly-album, hoewel daarin bepaald wat meer muzikale afwis seling voorkomt. De uit 1969 stam mende LP Ball staat nog hele maal onder invloed van zanger organist Doug Ingle, die bij het schrijven van zijn nummers werd geïnspireerd door kerkmuziek. In gle immers was vroeger organist in de kerk van zijn (dominee)va der en kon nog maar moeilijk loskomen van die muzikale in vloed. Terwijl de rest van de be zetting van de eerste succes volle underground-groep v. Ame rika sterk wisselde, „droegen" In gle en bassist Lee Dormann de muziek, zoals later ook op de sterks'e lp produktln agadda-da- vida. Op de langdraaier Meta morphosis Is die Ingle-invloed verdwenen. De oude muziek is begraven, zoals ook de hoes wil aangeven met die doodskist, een nieuwe sound maakt de entree. Het is meer stampwerk, als indi catie voor de hard-rock muziek die later op de laatste LP „Hea vy" gemaakt zal worden. p.d.T. Op d'eze muziekpagina bijdragen van: Paul de Tombe Wim Wirtz Hans van der Wereld Eindredactie Bram van Leeuwen Het is allemaal begonnen in 1972. Vicky Leandros, dochter van de bekende Griekse componist en orkestleider Leo Leandros, was tot op dat ogenblik een zangeres die verdienstelijk werk verichtte maar niet op een internationale bekendheid kon bogen. Daar kwam met één slag verandering in toen ze voor Luxemburg werd aange wezen als vertegenwoordiger in het Eurovisie-songfestival. Ze kwam, zag en overwon met het liedje „Après toi", dat in enkele maanden tijds een „millionseller" werd. Sindsdien kon het allemaal niet beter. Ze doorkruist Europa: van noord naar zuid, van oost naar west en geniet pulariteit bij onze oosterburen en in Frankrijk. Ook in Nederland behoort ze met Demis Roussos tot d? best verkochte Philips-ar- tiesten. Speciaal voor de Duitse markt verscheen dezer dagen een nieuwe langspeler met als titel „Ein Lied für dich". De invloed van vader Leandros is ook op deze schijf weer duide lijk merkbaar: niet alleen teken de hij voor de produktie van de schijf, maar bovendien leverde hij een compositorisch aandeel in ze ven van het dozijn liedjes dat Vicky ten gehore brengt. De bekendste van de twaalf is ongetwijfeld „Theo, wir fahren nach Lodz", waarmee ze de af gelopen weken in de hitparade stond. Maar het is zeker niet de beste. De plaat bevat kwalitatief veel betere liedjes as Rod ist die Liebe, Abschied tut weh en Au revoir und goodbye, alle drie van het tandem Leandros/Munro. Het sterkste nummer dat zeker ook single-kansen heeft vind ik persoonlijk Das Lied der Sehn- sucht, mede dankzij de zeer fraaie instrumentale (lees mond harmonica- begeleiding. Vermeldenswaard is zeker ook de Duitse versie van O kir' Ando- nis die al eerder te beluisteren was op de Franse elpee „Ceux que J'aime". Tenslotte nam Vicky Leandros ook nog tweemaal een duik in het hitverleden: met de titelsong van de film „Exodus" en een „gouwe ouwe" van Elvis Presley: „Love me tender". Een plaat die zonder twijfel hoge ver koopcijfers tegemoet gaat. B.V.L. voor die dagen astronomische aantal van twee miljoen exem plaren werden verkocht. Daarna waren de Everly Brothers niet meer uit de hitparade weg te slaan. Bird dog, Wake up 11 te susie (in Nederland gecoverd door de Butterflies met „Willem wordt wakker") All I have to do is dream, Take a message to Mary, Till I kissed you. Problems en Let it be me, om er maar eens een paar te noemen. Achtendertig nummers uit die eerste succesja ren zijn nu samengebracht op een dubbelalbum He; zijn alle maal opnamen die destijds wer den uitgebracht op het Cadence- label. Zo bevat de plaat een aan tal nummers van de lp .Songs our daddy taught" dat slechts in zeer beperkte oplage in Nederland werd uitgebracht. Een heerlijk brok nostalgie, die vooral de groep, wier jeugdsentiment ligt in die jaren zeer zeker zal aanspreken. B.V.L. Oude glorie van Erroll Garner Erroll Garner. The king of pia no jazz. Festival, album 166- Na de vele nieuwe platen die pianist Erroll Garner recentelijk heeft gemaakt, mag het een ver ademing heten te worden ge confronteerd met een dubbelal bum waarin de oude glorie van de meester in alle omvang is vastgelegd. Immers, ook Erroll Garner is hard op weg enige stramheid onder de leden te eaan voelen. Het ondeihavige dubbel album omvat 32 „standards" die door de jaren heen zijn door gezaagd, opnieuw gevoegd of dom weg in vergetelheid zijn geraakt. Bijvoorbeeld: „I cover the water front", „Love walked in", „India na", Stardust" en „All the things you are". De opnamen zijn ge maakt tussen 1945 en 1949. Ze laten de luisteraar onwillekeurig stilstaan bij het element dat Garners spel zo'n heerlijk en apart geluid verstrekte: de zware bassen met de soepel vertraagde rechterhand. En dat is iets om op een rustige, regenachtige avond diepgaand in je op te ne men. W.W. Richard Betts voorbeeld voor country-musici Highway Call —Richard Betts Cap 47516—Y (CP 0123). Zoals hij met de Allman Bro thers Band al ver voorlag in de muzikale ontwikkeling van (Ame rikaanse) zuidelijke groepen, zo is Richard Betts ook alléén het voorbeeld van vele country-mu sici. Betts. een begrip als .sou- thern-rock" gitarist is als geen ander in staat zijn instrument met „diep" gevoel te bespelen. Een omschrijving die al kon gel den in de tijden dat hij nog sa men met wijlen Duane Allman de leadgitaar hanteerde in de All man Brothers en die ook opvaat nu hy solo-LP's volmaakt. Wel iswaar sa 1 ei met een keur van country-musici. Maar Richard Betts drukt on miskenbaar zijn stempel op dp langduurder. Niet alleen tekende hij voor alle nummers op één na, Betts melodieuze gi taar- en vocale werk springen er evenzeer uit. Voeg daar nog bij dat hij de plaat samen met John ny Sandlin ook nog produceer de en Je mag stellen dat zijn be trokkenheid bij zijn solo-pródukt was. zoals zijn muziek is: volle dig en „d!iep". Waarna niet ge zegd wil zijn dat iedereen geraakt zal worden door nummers als bij voorbeeld Handpicked en Kissim- mee Kid. waarmee de tweede kant geheel gevuld is. P.d.T. The Cats, Left Side, BZN, Mad- dog, The Fools, Next One én Jen Rog, dat zijn zo de bekendste pop groepen waarmee Volendam de laatste jaren geregeld vertegen woordigd is in onze vaderlandse hitlijsten. Jen Rog is één van de Jongste groepen uit het dorp. Ze bestaan sinds juni 1972. Het was op de twaalfde van die maand dat Martin Veerman en Jaap Schilder uit Coffin' stapten en Theo van Scherpenseel en Peter van Bergen Progress vaarwel zei den. Gevieren besloten ze verder te gaan onder de naam Jen Rog. Dezer dagen verscheen hun vijf de single ,.'t Was nacht". De groep trad verschillende malen op in het Dorpshuis in Rijpwetering. Al snel kwam er een plaat van de nieuwbakken formatie. Nie mand minder dan Arnold Müh- ren van The Cats was de producer van Jen Rog's eerste single, „De vilish Mary". Ondanks het feit dat deze plaat, zo'n week of vijf een keer of zes per dag gedraaid word, was een plaatsje in de hit lijsten voor de vier Volendam- mers niet weggelegd. „Het is wél een hit geweest", zegt Theo van Scherpenseel, die als onderwijzer aan een Volen- damse basisschool zijn dagelijkse kuchje verdient. Enige tijd later verscheen de tweede Jen Rog single, „So long ago". Ook dat werd weer geen hit. „Erg Jammer was dat, want het was een nummer van mij. We wa ren allemaal erg gelukkig met dit nummer en ook erg veel van onze kennissen, waaronder dus onze producer Arnold Mührer, zagen erg veel in deze plaat. Ik geloof dat ie misschien twee keer voor de radio geweest is. Manager Hans Duin: „Ja, maar het beroerde is dat er wekelijks zo'n honderdtwintig nieuwe sing les worden uitgebracht en als Je daar als beginnend groepje tussen zit, valt het niet mee om op te vallen". Martin Veerman, de drummer van Jen Rog en een broer van Cees Veerman van The Cats: „We hebben door „Devilish Mary" een bepaald stempel opgekregen. Dat vinden we helemaal niet erg. Het is wel vreemd: „Devilish Mary" werd geen hit maar erg veel men sen kennen het wel. „So long ago" heeft helemaal niets gedaan en ook dat schijnen erg veel men sen vrij goed te kennen; Over de bühne is ook wel iets te vertellen. Jen Rog schrikt er na melijk niet voor terug om op het podium gein uit te halen. We hebben eens een act opgevoerd compleet met een opera-zangeres, die werd gespeeld door Theo. We hadden een aantal bandjes met opera-muziek achter de hand en mijn broer Karei was ook van de partij", vertelt Martin Veerman. Sologitarist Jaap Schilder: „We hebben ook eens in het Concert gebouw gespeeld. Dat was in het voorprogramma van Curved Air. Het was een hele belevenis om daar in het Concertgebouw te staan, al waren we wel knap zenuwachtig. Verder haalt 't wei nig uit of je daar staat, want het publiek daar interesseert zich wei nig voor een groepje als Jen Rog. Ze gaan er echt Je platen niet door kopen". Jen Rog staat sinds haar der de single niet meer onder kon- trakt bij Bovema maar bij Ne- ?ram. Eerste single voor deze pla tenmaatschappij was „Weilla wiailla', een geheide meestamper. „Weilla, wailla spelen de Jon gens van Jen Rog al heel lang in de zaal en het is één van hun meestgevraagde nummers tijdens een optreden. Logisch dus, dat het een keer op de plaat werd gezet. Maar helaas, een hit werd het niet. Tal van mensen hadden moeite met het uitspreken van de titel. „Toch is het heel eenvou dig", zegt Theo. „Je spreekt het uit zoals Je het zegt Het kontrakt met Negram houdt in dat ze twee singles per jaar zullen maken. Twééde Ne gram-plaat werd „Sunday mor ning" een prachtig nummer wat Theo van Scherpenseel samen schreef met Evert-Jan Veerman, voor Volendammers „Jash", die nog een tijdje in de Left Side heeft gespeeld. Jen Rog beschikt over een kon- stant repertoire. „We zitten er helemaal niet zo erg mee, als er bijvoorbeeld op een avond maar drie man in de zaal was om naar ons te komen kijken. Dan doen we de gordijnen van het toneel dicht en dan zijn wij alleen in de zaal. Spelen doen we toch, pu bliek of niet. Dat doen we na melijk nog steeds voor de lol. Twee van ons zijn beroeps, Mar tin en Jaap. Peter en ik wer ken nog elders, aldus Theo. Peter van Bergen over de naam van de groep: „Jen Rog was vroeger hier op Volendam een vreselijk vies kereltje, hij waste zich nooit. Toen hij zó oud was dat hij in een bejaardenhuis werd opgenomen werd hij eerst eens flink in de tobbe gezet. Daar kon ie niet tegen en een week later was ie dood. Er schijnt trou wens nóg een echte Jen Rog te be staan, ergens in de buurt van Harfsen. Jen Rog doet erg veel country in haar muziek.Zou het daarom niet aardig zijn om er een steel- gitarist of zo bij te nemen? Mar tin: „Ja. dat is wel aardig, maar dat levert nogal wat problemen op. Hier op Volendam is er nie mand die dat kan, het moet dus iemand van buiten worden. En als buitenstaander moet Je ste vig in Je schoenen staan om de humor van de Volendammers te kunnen snappen én te waarde ren. Als wij met z'n vijven zou den zijn kan ook de installatie niet meer in het busje". Discografie Jen Rog: Imperial 5C006-24644 Develish Mary—Oh, the road Imperial 5C006-24688 So long ago—Ramblin* Negram NG-385 Weilla waillaOne summerday Negram NG-414 Sunday morning—Diggy liggy lo Negram NG-444 't Was nachtKoning voetbal H.v.d.W.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 19