Tweederangs griezelwerk Gruwelijk om aan te zien WyresoleS ■bieb The way we were": vlakke film, die weinig indruk op toeschouwer maakt Goedkoop veilig op t deband,. met de groene stip 'The Exorcisteezx film waar de duivels geen brood van lusten Leiden doorstond Exorcist Russisch-Amerikaanse film met Liz Taylor in hoofdrol VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 PAGINA IV „Laten we de duivel geen kans geven zijn vuil over ons volk uit te storten. De film The Exorcist is een gevaar voor de gees telijke volksgezondheid". Dat riep het Nederlands Comité tegen godslastering toen bekend werd dat de „satanische film" over een duiveluitdrijving naar Nederland zou komen. Een zekere dominee Van Dam uit Vlaardingen kwam tijdens een NCRV-programma de kijkers ver tellen dat de film "een aanslag op 't zenuwstelsel" is en hij adviseerde iedereen het duivelse werk niet te gaan ziien. De heer Vam Dam is ook de initiatiefnemer van een telefonische hulpdienst met 150 lijnen over heel Nederland, die speciaal voor de op vang van geestelijk geschokte bios coopbezoekers is opgericht. De publiciteitsmensen van Warnêr Bros BV de maatschappij die de film uitbrengt hadden het zich niet beter kunnen wensen. Wat een pu bliciteit voor een film, wat een re clame en waarvoor nu eigenlijk? Heeft The Exorcist werkelijk iets dat de hysterische reacties op de ge raffineerde publiciteitscampagne rechtvaardigt? Het eerste half uur van de film ge beurt er niets: we maken kennis met een geleerde priester' (in het boek duidelijk een bewonderend portret van de Jezuïet Teilhard de Chardin) tijdens opgravingswerkzaamh eden in Irak en een Amerikaanse filmster, haar dochtertje en haar secretares se. Er wordt gesuggereerd dat het spookt in het huis van de filmster: de priester ziet ook spoken en het dochtertje houdt kinderachtige spi ritistische séances die mislukken. Dat eerste half uur is slim en vak kundig in beeld gebracht en ge monteerd, zodat het gespannen pu bliek na alle voorverhalen verwacht dat in ieder donker hoekje de "cluivel verborgen zal zitten. Daar zit hij na tuurlijk niet en het is knap dat re gisseur William Friedkin het door hem bewonderde voorbeeld van Hitchcock het eerste half Psycho) heeft weten te Hitchcock bereikte dat effect ook door de enorme reclame-campagne vooraf maar hij had daarbij geen als griezelig gebrachte uitingen van niet^westerse culturen nodig, zoals Friedkin, die Mesopotamische beelden en de gebedsgroep Allah al akbar (heel gewoon Allah is groot) net als muziek van Weber aanwendt zoals de regisseurs van de Dracula- films het dreigende tromgeroffel. Na dat verwachtingsvolle half uur herinnert de rest van The Exor cist ook aan Dracula-films. Je kijkt uit naar de veel besproken speciale effecten, zoals het zweven van het bezeten meisje en t 180 gr. draaien van haar hoofd, maar het is mij een raadsel waarom mensen misselijk de zaal moesten worden uitgedragen, zoals in Amerika en Engeland zou zijn gebeurd of het moest zijn tijdens de ziekenhuisscènes waar geen duivel aan te pas komt, maar wel veel bloed. Heft is al Jaren bekend dat veel mensen van hun stokje gaan bij operatie-scènes. Nee. Na het lezen van het boek en het zien van de film heb ik niet de overtuiging gekregen dat Satan weer heeft toegeslagen. Zo de duivel al be staat heeft hij wel wat beters (par don, slechtere) te doen dan tover kunstjes opvoeren voor twee pries ters en een filmster. Elders in deze krant wordt daarvan iedere dag weer verslag gedaan: moorden, oor logen en hongersnoden zijn nog steeds niet uitgebannen. Misschien dat dominee Van Dam daar eens iets aan kan doen? JAN VAN WIERINGEN. En ik had mezelf er nog wel zo goed op voorbereid: „Er is niks aan de hand. Het is allemaal trucage, doodgewone nep. Niets engs aan. Het bloed is tomatenketchup, het groene braak sel is erwtensoep en de rest is door een paar handige technici tot bijna-werkelijkheid geschapen". Ja ja, makkelijk gezegd. Maar voor iemand die bij de meest tamme griezelfilm al met klamme handjes zit, is "The Exorcist" toch wel te veel van het Donderdagavond, zeven uur. Een bijna vol Luxor-theater en een zenuwachtig, lacherig sfeertje. Het eerste half uur gebeurt er weinig. Dan, by de griezelige film beelden: luid geschater en hand geklap. Een over het algemeen onrustige zaal: men weet kenne- ïyk precies wat er allemaal nog te gebeuren staat. Toch valt er niemand flauw en wordt er niet gekotst. Meisjes kruipen wat dich ter tegen hun vriendjes aan. En de reacties na afloop: „Hartstikke leuk, Ja hoor, hart stikke leuk." "Het is dat ze erover geschreven hebben, anders was er ik er nooit heen gegaan." Niks aan, overdreven (vele malen gehoord). "Het is waanzinnig dat ze deze film ooit gemaakt hebben "De laatste drie kwartier heb ik niet gekeken." (Een Jongen nota- bene). "Ze mogen allemaal gaan kyken." (Ouders van minderjarige doch ters.) "Ik vond het boek beter." "Film is alleen gemaakt om er geld uit te slaan." "Die toestanden in Amerika, met dat flauwvallen en zo, dat vind ik belacheiyk overdreven." Toch wel leuk om gezien te heb ben. Kan je weer over meepra ten." Aankomend journalist.) "Nogal indrukwekkend. Ik denk wel dat ik er vannacht over zal dromen." En dat was het dan. De stic kertjes met "Ik doorstond de Exorcist" werden by de uitgang in dank afgenomen. Slechts één bezoeker heeft het einde niet af gewacht, maar deze maakte eer der de indruk dart. hij zich stieriyk verveelde dan dat hy zich zo drin gend moest verwyderen. De Lei- denaars waren er niet kapot van. Nuchter volkje. Bij de aankondiging begon het al: griezelmuziek, een Arabier die hart verscheurend Allah aanroept en dan met grote letters: THE EXORCIST in bloedrood. Op dat moment dook ik al wat dieper in het pluche weg, want Je weet maar nooit welke taferelen Je krijgt voorgeschoteld. Vervolgens nijvere Arabieren (wie zei dat die mensen lui zijn?), die in de gele rotsen staan te hakken, op zoek naar historische cultuur. Wat zullen ze opgraven? Een prehisto risch beeld, de mummie van een kat of een half vergaan lijk? Niets van dat alles, maar een beeltenis van de duiveL Daar heb je het al, nu krijg Je de poppen aan het dansen. Ik begon het al warm te krijgen en het pluche van de stoelen was al niet diep genoeg meer. Of ik wil of niet, ik moet het wel ondergaan, 't scherm is te groot. De priester verschijnt close-up in beeld, met angstogen en de duivelse medaille in de hand. En later... de priester, alleen in de eenzame woes tenij voor een beeld vande dui vel, natuurlijk. De zon met zijn verzengende stralengloed erachter, dan het gehuil van vechtende hon den in een aanzwellende kakafonie. Myn mede-bioscoop genieters vin den het een goede grap. Ze kunnen er hartelijk om lachen. Geen zenu wen nog te bespeuren, behalve bij mij. Even later zitten we in Amerika, in het huis van een actrice. Een leuk dochtertje knutselt wat met beeldjes en vervolgens ligt ze in bed. Dan hoort haar moeder geritsel boven op zolder. "Ratten", denkt het goede mens, maar ik weet wel beter: het is de duivel die in hoogst eigen persoor het huis betreedt. Help, waar is de uitgang? Vanaf dat moment volger de afschrikwekkende gebeurtenissen elkaar op. Regan, het lieve dochter tje, wordt steeds meer bezeten. Ze beukt in haar bed met haar hoofd, rolt met haar ogen, zodat alleen het wit nog te zien is, spuwt groen braak, sel (erwtensoep, hoe kan ik het ver geten?), spreekt met de stem van 'r man. vermoordt zelfs iemand, draait haar hoofd in een cirkel rond, zweeft in de lucht, enfin het is te afgrijse lijk om allemaal op te noemen. En al die tijd valt er niemand flauw, niemand moet overgeven, niemand verlaat het pand. Men blijft lachen, niet zenuwachtig, maar echt van "Allemaal flauwekul, maar leuk gedaan", alleen ik kan niet lachen, maar zit meit rocle oortjes t tydstrtp van mijn in vrijheidstelling af te wachten. Op het scherm neemt het gebrul en gekrijs steeds onmenselijker vor men aan, de duiveluitdrijver doet met zijn assistent zjin uiterste best om satan naar een andere wereld (de hel natuurlijk) te helpen, maar het duurt wel lang. Op het laatst lukt het ze, maar ze leggen er wel het loodje bij. Eindelijk is het dan toch afgelo pen. Opgelucht kruip ik uit mijn comfortabele fauteuil en ren de vrij heid tegemoet. Met rode koontjes van angst en.schaamte. Want het publiek heeft allerminst gegriezeld. Goed, ik doorstond ook "The Exor cist", maar vraag niet hoe. ANNEMIEK RUYGROK. Ondanks Streisand en Redford V) „The way we were" is me niet meegevallen. Namen als Strei sand en Redford moeten toch borg staan voor een goed stuk filmwerk, maar zelfs zij hebben er niet voor kunnen zorgen dat deze film een zeer middelmatige is, die nauwelijks enige emotie bij de kijker oproept. Het is het verhaal van een strijd bare communiste in het Amerika van vlak voor de Tweetje Wereldoorlog, die verliefd wordt op de corps-student, die het overal "maakt". In de sport, bij de meisjes en op de universiteit. Aanvankelijk loopt hij niet warm voor haar, maar op een ge geven moment de oorlog is dan al losgebarsten en hij dient als officier in het leger "valt" hij toch voor haar aparte manier van optreden. Titel: "The way we were"; voornaamste rollen: Barbara Streisand en Robert Redford; theater: Camera. Robert Redford en Barbara Streisand, twee acteurs van formaat, konden zelfs het vlakke ver haaltje niet tot iets aanvaardbaars maken. Een tegenvaller voor wie met hoge verwachtingen een bezoek brengt aan "The way we were". CLEVELAND, OHIO (AP) De eerste Russisch-Amerikaanse co- produktie uit de filmgeschiedenis wordt een musicalbewerking van Maurice Maeterlinck's klassieke sprookje "L'oiseau bleu" met Eliza beth Taylor in een van de hoofdrol len. Zo heeft de produktiemaat- schappij Tower International be kend gemaakt. Clara Reece, een van de directie leden van de maatschappij, vertel de dat de zaak thans rond is. Producer Edward Lewis vertelde dat de film de duurste aller tijden wordt, maar wilde geen harde cij-, fers geven. Elk land zal de helft van het budget betalen. De regie zal in handen worden ge legd van de Hollywood-routinier George Cukor. De film moet eind 1975 in premiè re gaan, aldus mevrouw Reece. Zij vertelde dat er langer dan een Jaar met de Sowjet-partner is onderhan deld. Men zal in hoofdzaak werken met Amerikaanse acteurs, de Russen le veren de locaties en studiofacilitei ten, waaronder een speciaal restau rant met een Amerikaanse keuken. Bijrollen zullen worden vertolkt door Russische acteurs en actrices, de choreografie zal worden verzorgd door een Rus en de filmmuziek zal door Amerikanen en Russen geza menlijk worden geschreven. Aan "L'oiseau bleu" zal voorts worden meegewerkt door het Sym fonieorkest van Moskou en de ballet groepen van Leningrad en het Bola- joi Ballet. Kathy, die de pretentie heeft de wereld wakker te kunnen schudden, probeert zich aan te passen aan het milieu, waarin haar geliefde zich thuis voelt: onbenullige feestjes, luierpartyen aan het strand en bor rels by zyn vriendjes en vriendin netjes. Het lukt haar evenmin als het hem lukt haar uitbarstingen te gen de misstanden die de wereld be heersen te aanvaarden. Je ziet zo dat het tussen die twee wel fout moet lopen, als ze beiden geen water by de wyn willen doen. Toch komt het tot een huwelyk. Het stel verhuist naar Hollywood, waar hy als scena- rloschryver dichter by zyn werk is. Ook daar lukt het Kathy niet zich aan te passen. Als ze in verwachting blykt te zyn vraagt ze hem tot de bevalling bij haar te biyven. Daarna zullen ze uit elkaar gaan. Een volgend beeld, laat de twee ge lieven een aantal Jaren later zien, wanneer ze beiden hertrouwd zyn en elkaar toevallig op straat tegen ko men, zy pamfletten tegen de A-bom uitdelend. Dan blykt natuurlyk dat ze elkaar nog even na staan, allicht, maar een weg terug is er niet. Het moet allemaal erg droevig ïyken, maar het is het trieste slot van zo veel huweiyken en Je wordt er eigen- lyk niet koud of warm van. Zelfs de titelsong, gezongen door Barbra Streisand zelf, maakt niet byster veel indruk. Kortom: een vlakke film met een uitgekauwd verhaal, die men gauw wear vergeet. ANNEMIEK RUYGROK Rijkssubsidie voor filmers DEN HAAG (ANP) Het minis terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk heeft voor ongeveer f 910.000 subsidies toege kend aan filmers. Op advies van de raad voor de kunst zijn bijdragen verstrekt om filmplannen uit te werken tot sce nario en- of draaiboek aan: H. Cu- riel, F .Tummers, J. Radema, F. Grasveld, P. Justesen, H. G. Seipolt, T. Verkroost, J. O. Lammere, F. Jansen, H. Hylkema en R. Kerbosch. MeJ. E. M. Hooykaas en H. Plaat ontvingen een subsudie voor het maken van een proeffragment. Voor het verwerkelijken van films zijn subsidies toegekend voor "Meis jes van dertien" onder regie van J. Vrijman, "Grote Klaas, kleine Klaas" van P. Verhoeff, "Liefde op sterk water" van T. Tholen, "Arthur en Eva" van A. Apon, "De nieuwe ijs tijd" van J. van der Keuken, "Drie landenpunt" van F. Bromet, "Da vid" van P. Dreissen, "De Jongen met het mes" van B. Eerhart, "Show film" van K. Wiertz en J. Verbeek, "De korte aarzeling" van W. Bal en "Zevenluik met bed en bezoeker" van F. Grasveld. Goede fillms in andere steden "Nora, het poppenhuis" (naar het boek van Hendrik Ibsen) met Jane Fonda, Edward Fox en Tre vor Howard, Kriterion, Rotter dam. "Sleuth" (Joseph L. Mankie- wicz), 't Venster, Rotterdam. "Cabaret" (Liza Minelli en Joel Grey), Kriterion, Amsterdam. "Tramlijn begeerte" (Marlon Brando en Vivien Leigh), Alham- bra 2, Amsterdam. "Amarcord" (Fellini), Asta, Den Haag. Blijvers LEDO "The Sting", de film met de leuke muziek, de mooi decors, de goede acteurs en de beste regie. Enfin u weet wel, met al die Os- STUDIO "American Graffiti", nostalgische terugblik op de rock met songs van o.a. Bill Haley, El vis Presley en Buddy Holly. TRIANON "Ben Hur", het spektakel blijft nog een weekje in dit Leidse theater. Nachtfilms CAMERA "The triple Echo", met Glenda Jackson en Oliver Reed. REX "Blue Movie", waarin Ne derlandse idolen op negen hoog of in de lift rollebollen dat het een lieve lust is. Kindermatinee CAMERA "Winnetou tegen de Desperado's", de mensen voor wie geen hoop meer is en die de hoop om nog eens op het rechte pad te- rug te komen al lang hebben op gegeven. Rex REX "Alice in Wonderland". "Marianne op het pornopad" is de zoveelste aflevering in de serie theater aan de Haarlemmerstraat van start gaat. Het gaat er weer "heet" aan toe en Marianene bakt ze erg bruin. Veel gehijg en ge kreun, maar de ware liefhebber weet zo langzamerhand wel wat hem te wachten staat. Haagse bioscopen uur. 18 Jaar. APOLLO 2: "The laat detail". dag. 2.00, 7 30 en 9.45 ÏT5. zo. ook 4J5 uur. 18 laar. ASTA: "Fedilnl: Amaroord", dag. 2.30. 7.00 en 9.30 uur. - 9.30 uur. 14 Ja ISO. 4.C uïï:^.8-30uur-ro- 0014iS d^6.: ySÏVSSf 4.15. 7.15 en 9.45 uur. 14 Jaar. CINEAC y "Lekker op avontuur met 18 Jaar. CORSO: "The Sting". dag. 2.00,7.00 en 9.30 uur. zo. ook 430 uur. DU MIDI: "Thunderball", 14 Jaar l 930 x 130 8.15 X 14 Jaar. EURO: "De langste dag". en 730 uur. za.. zo. en woe. 3.40 en 7.45 uur. AL. FLORA: "Porno Baby", dag. 2.00, 7.00 en 9 J5 uur, zo. ook 430 xeur. 18 Jaar. KRITERION: Films van Fren- 9.30 x 18 Jaar. "La peau douoe". 2.00. 7.00 uur. 18 Jaar. ODBON^'Mr. Majestyk dag. 2.00 lur. zo. 1.45, 4.16, 6.45 9.15 9.15 uur. 18 Jaar. OLYMPIA: "Veel liefs uit Moe- kou". dag. 2.00 en 8.00 uxxr. 14 Jaar. PASSAGE: 'Teh Exorcist", dag. 2 30. 7.00 en 9.30 uur. za. en zo. 1.30. 4.00. 7.00 en 9.30 uur. 18 Jaar. REX: "Gold", dag. 9.16, 11.30, 1.45, 4.00 7.15 en 9.30 uur, zo. vanaf 1.30 uur. 18 Jaar. ROYAL*70: "Karate Tijger", dag. 2.15 en 8.00 uxir, do., vr. en zo. 2.16, 7.00 en 9.30, za. 2.15 en 7.00 xixir. 18 STUDIO: "Op de Franse toer", dag. 2.15, 7.15 en 930 uur, zo. 130, 4.00. 7.15 en 930 uur. 18 Jaar. STUDIO 2000: "The Converaaition", dag. 7.00 en 9.45 uur, zo. 1.00, 7.00 e 9.45 uxir. 14 Jaar. DE UITKIJK: "Strawdogs". dag. 2.30, 7.00 en 930 uur, zo. 1fi g M 7.00 en 930 uur. 18 jaar. o. 130, 4.00, ADVERTENTIE Regan in een van haar aanvallen van bezeten heid. De duivel slaat weer toe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 17