„Ik wilde mezelf bewijzen dat ik hoger kon spelen...' Prestaties roeiers nog niet al te veelzeggend Randstad tobt met blessures Thung uit zijn doen Laat'ns wat van je APPIE HAPPEE VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 Jan Schoen, laatste manbij Noordwijk: GEEN GROTE BOODSCHAP PAPENDAL De vrijage tus sen sport en sponsoring was het onderwerp van gesprek tijdens de "buiten-reclame-dag" die de Bond van Adverteerders giste ren op Papendal hield. "U zult zich moeten afvragen of uw bedrijf wel geïdentificeerd wil worden met het wel en wee van de sport", hield dr. Jan Ge rard Stappers, directeur van 't Instituut voor Massacommuni catie, de reclamemensen voor, daarbij wijzend op het onge lukkige feit, dat in de voor spon sors meest aantrekkelijk tak van sport (voetbal) hoogstens de helft van de deelnemende clubs wint en bij wielrennen zelden meer dan één renner uit het veld. "Een grote boodschap zult u via de sport niet kwijt kun nen", aldus de heer Stappers. "Hooguit een klein boodschapje. Misschien kunt u het beter be schouwen als het overhandigen van een visitekaartje". Ook de sport is niet altijd even gecharmeerd van de avances van het bedrijfsleven. Er zijn clubs in moeilijkheden geko men doordat de sponsors zich plotseling terugtrokken. "Vis sers in troebel water", zoals dr. W. van Zijl (NSF) ze noemde. De conclusie van een dag be raad op Papendal: Sport en be drijfsleven kunnen iets voor el kaar betekenen. Maar niet te 'veel. Bij te grote afhankelijk heid lijdt de sport en komt de reclameboodschap niet tot zijn recht. SASSENHEIM Toen laatste man Hans Plaatzer in het afgelopen seizoen liet weten dat hij Noordrwijk zou gaan verlaten was een alternatief in de persoon van Gerard Duijn- dam snel gevonden. In werkelijkheid fungeerde tijdens de ouverture van het nieuwe sei zoen echter Jan Schoen als corrector achter de roodwitte verdedging en nam Duijndam, die opniteuw geblesseerd was geraakt, zijn „oude" plaats weer in tussen het publiek. Afgaande op de negatieve cijfers ben gespeeld toen Ben Bartea 32 notabene na een 20 voorsprong Cor Vreugdenhil overgingen, ben Je geneigd om te concluderen Noordwijk gaat het dat het experiment met Schoen in professioneler Bennelkom is mislukt. Dat zou ech- zoveel gepraat. Je heht ook het ter al te voorbarig zijn, en "Ik hoor dat wel meer. Misschien Bij komt het omdat ik vrij fors ben, allemaal wat waardoor ik traag overkom. Ik ben toe. Er wordt niet ook niet snel. Ik probeer dat te com penseren met inzicht. Een harde sli ding of tackle hoeft voor mij niet. deel dat je rustiger kunt spelen Schoen mag zich dan op het orga- Noordwijk. Bi.1 Ter Leede wist Je dat Dat is ook niet nodig. Kijk" maar nisatorisohe vlak nog niet bepaald het Sebeurd z°u zijn wanneer je één Beckenbauer. Hoe rustig lost die niet hebben onderscheiden, al te veel goal zou tegenkrijgen. alles op". kansen om zich te bewijzen heeft hij Die druk heb ik nu niet. Bij Ter "Eelman heeft me wel gezegd dat ook nog niet gehad, of zoals hij zelf Leede kon Je tussen de aanvallen stelt: "Die drie goals zeggen niet de verdediging. Het door net adem halen". 20-jarige Jan spelen, zonder risico. Bij Ter Leede Schoen, die begonnen is bij HBC heb ik wel eens het verwijt gehad dat Door Jain Freemen (Heemstede), toen overstapte RCH de eerste club van Johan Nees- kens. ("Ik kende hem van het school- ik teveel van tierelantijntjes houd. De bal tussen de benen van een te genstander doorspelen elftal en van het voetballen op dat soort gemtjes^Eetaan heeft straat"), tussen de voetbalbedrijven "J door nog twee Jaar in Ghana woonde ("Mijn vader zit in het horeca-w allemaal vreemde doelpunten. Ik ge loof dat iedereen er wat gemakkelijk over heeft gedacht na die 20, en tenslotte na drie Jaar bij Ter Lee de te hebben gespeeld is overge- switcht naar Noordwijk. van, nou gaan we lekker tikken. We realistisch genoeg om vast te stellen hebben in ieder geval wel geleerd dat hij Wj zijn nieuwe club nog lang ANDERE TIJD ketbalvereniging Luba (zaterdag In het Universitaire Sportcentrum) werd gisteren als tijd voor de prijs uitreiking 14.30 uur genoemd. Op die tijd echter worden alleen de prijzen aan de jeugd teams uitgereikt; de prijsuitreiking van de senioren teams wordt pas tegen 17.45 uur "- wacht. Gunneman niet in turninterland DEN HAAG In de Nederland se heren-turnploeg, die zaterdag 14 september in Amsterdam tegen ie vertegenwoordigde ploeg van Rheinland uitkomt, ontbreekt Hans Gunneman. Hij is geblesseerd. Voor deze wedstrijd zal een keuze wor den gemaakt uit de volgende tur ners: Cor Smulders (PSV Eindho ven), Gert Butter (Volo Haarlem) Cees Pot (St. Mauritius Volendam) Frans van Elteren (Pro Patria Zoetermeer), Wü Koch (V. en K., Uden), Stef Bakker (St. Mauritius Volendam), Jan van de Sande (VTV Vlissingen) en Dick Ooykaas (Pro Patria Zoetermeer). Ontslag voor Ferenc Puskas wel hard aangekomen. Bijna negen- blesseerd is geraakt, t dan nog ver- Met Schoen heeft Noordwijk wéér een speler van Ter Leede in het ver nieuwde huis aan de Van Panhuys- straat gekregen. 'Tk heb drie leuke jaren gehad bij Ter Leede, zonder WielrennenDe Spaanse i Ronde van Catalonië gewonnen. In de ger kon spelen. Datzelfde geldt eindsprint versloeg hij zijn lavage- 6joerd Boot. die met noten Oliva en Ventura. daarvoor gewaarschuwd. Verspeel Je de bal dan is het een halve goal, zei hij tegen me. Ik ben door Eelman al vandaar "dat" veie' verhuizen") behoorlijk veranderd. Ik heb niet r zo de neiging de bal te lang bij te houden". Na de matige start echter zal de derby tegen Quick Boys in 't teken van de revanche staan. Voor jNoordwijk ("We zullen geladen aan dat we niet meer moeten inslapen als nleVzeker is van zijn "plaats. "Ik heb de start komen"), maar ook voor zo'n voorsprong hebben. Het is het geluk gehad dat Duijndam ge- Quick Boys, dat weliswaar één punt ~J' overhield aan de seizoensopening te gen CSVD, maar bepaald nog niet flitsend voor de dag kwam. Trainer Perdijk: "Het was gewoon slecht de namen van Jaap Heerikhuizen dat wel even anders. Hij zal constant Joachim Hartn^k voetbal. Dat zal tegen Noordwijk an- („Dg kans dat hij speelt is vijftig een mannetje bij zich krijgen. Trou- ders moeten zijn. Ik ken die ploeg procent") en Leo Pluimgraaff, die wens, ik geloof dat het niet veel uit- niet. Noordwijk is voor mij net zo'n tobt met zün voeten. Perdijk: „Hij maakt of hij er nu wel of niet bij is", onbeschreven blad als toen ik hier klaagde over pijn in zijn rug. Daar- PROGNOSES: geen bij Quick Boys kwam. om heb ik hem naar de dokter ge- u««t donderspeeches. Na dat Maar dat geeft niet. Laat Noord- stuurd. Die stelde vast dat het door SSSRCL 2, SV Voorne—SIZO 1, verlies in Bennekom heeft hij alles wijk zich maar aan ons aanpassen. zyp voeten kwam". Jan Schoen lacht Ter Leede—PPSC 1, Katwijk—Kou- Tafeltennis Door met 6-0 de be heel zakelijk uitgelegd. Hij weet Je Wij zullen het spel moeten gaan ma- er om: "Het zal wel met die bekende dekerk 3, Loosduinen—Rijnsburgse slissingswedstrijd tegen JCV te win- maatote afgelopen ken". En dat terwijl Quick Boys toch koude oorlog te maken hebben. We Boys 3, SVOW—Monster 1, DEVJO nen bet herenteam van de Mid- ik hoop ATHENE De Griekse eerste- divisie club Panathinaikos heeft van daag zijn trainer Ferenc Puskas ont slagen en de Joegoslaviër Stefan Bobek als opvolger benoemd. Pus kas heeft een schadevergoed'ng ge ëist van een miljoen drachmen, on geveer 92.000 gulden. Onder Puskas' leiding haalde Panathinaikos in 1971 de finale van het- toernooi om de Europese beker voor landskampioe nen. Op Wembley werd met 0—2 verloren van Ajax, dat daar de eer ste van zijn drie bekers veroverde. Laconiek Schoen, die erg enthousiast is Er i goede sfeer, ik ben zijn trainer Eelman ("Hij Wielrennen De Oostduitser ns Joachim Hartnick heeft giste- in Nord-Hausen de zesde etappe van de Ronde van Oost-Duitsland gewonnen. De Nederlander Henk KNVB: NoordwijkQuick Boys 3, m Fom VM Kat' 300 O /"IT O OÏT TTOT7n 1 W1JK 1S Vijlde. gaan en het zal ook wel 5Rekenwerkvan de gestuurde vier van Dudok/Laga T TTVTTRN Hpf vprcohil was ffeliik het weer Zo bewolkt als Slag Adri Klem: "We mochten geen ster omhoog komen. De nog steeds LUZLKN Het verschil was geilJK net weer. Z.O oewuiKt «u:> Want. rian *nnden niet. ffeneel fitte Nautilus-Skiffeur nog vraagtekens heeft staan achter zien wel. Vorige week heb ik Pluim- ARC 1, Oegstgeest—Lisser Boys 2, denstands Bank gisteravond in Vee- graaf f nog meegemaakt in de zaal. TAWTSB 3; Randstad Sports nendaal gepromoveerd naar de ere- Zo gauw hij een schietkans kreeg Schoonhoven 3, Zevenhoven—Stel- Masse- het raak. Maar in het veld ligt lendam 3. Sport Morgen zijn er in het Con- Afdeling Leiden: Spel. Lisse—MV- gresgebouw in Den Haag vdhaf 20.00 KV 1, Hazerswoudse Boys—Leiden uur free-fightwedstrijden onder aus- 1 Sleutels—KRV 1, Valken '68—Ka- piciën van de internationale organi- gia 1, WSBGWS 2, Abbenessatie voor gevechtssporten. Clubs uit LSVV'70 3, VNL—Kickers '69 2, heel Nederland nemen deel. Onder Meerburg—SJZ 3, Alphia—SVLV 3, andere wordt gestreden op de onder- Stompwijkse BoysBernardus 3. delen kempo, karate en taekwondo. tweede worden. Want dan zouden niet geaeel fitte Nautilus-skiffeur met zijn derde plaats achter Ras Dowgan en Italiaan Ra- niet voortijdig uit de Nederlandse gezichten woensdag stonden, zo zonnig toonden zij gisteren. En terecht. Want na de serie dompers op de ouver- ture van de wereldkampioenschappen roeien, sprokkelden de zwaarste halve firale terecht ko- gazzi de Oranjeheren op de herkansing louter successen bijeen. Zo- jj?1" A"M"" h"t wel de ongestuurde als de gestuurde vier, skiffeur Ronald Ver- Blecht5 'osa seconde voort en de twee zonder voeren resoluut de halve finales bin nen, terwijl het lichte Skadi-kwartet zich als een van de favo rieten voor de grote finale plaatste. Den Haag Rolf Thung zal zijn tennisreis door Amerika, waar h\j tot eind september Grand Prix toernooien zou spelen, afbreken. Hij ondervindt nog steeds de na weeën van de Nederlandse kam pioenschappen halverwege augustus, waaraan hij op verzoek van de KNLTB deelnam, maar waarin hij slecht speelde en voortijdig werd de finish. Willem van Woudenberg) het zelf- Nederland kracht te kort. Voor de meeste spannende race van de dag tekende de lichte Skadi-vier. minste moeite hadden Wim Hoewel Jan Bruyn wat pips blijft Wou- ogen en ook Hans Lycklama nog de con- naweeën van de buikgriep voelt, Door Fred Ivetns Toch waren de meeste prestaties besluit. ondanks de opwaartse lijn over alle linies, toch niet al te veelzeggend. Immers, het grote werk moet nog beginnen. Daarom ging het in hoog tempo, maar toch pittig roeiende ongestuurde kwartet Phocas/Aegir gisterawid onder leiding van coach Herman Bessem („het ging alweer beter") en supervisor Jhr. Roëll, nog eeis extra op de eindsprint oe fenen. De pas twee maanden gele den in elkaar getimmerde combina tie-vier had die sprint doordat Zwitserland, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk niet meer konden aan dringen, gisteren niet nodig, maar kan die morgen des te meer gebrui ken in de halve finales. Al is het „geen noodzaak" om tot de eindstrijd door te dringen. Want de roe'bond stelde destijds in Juli als eis °en nationale titel en uit zicht op een klassering bij de laat ste twaalf op de Rotsee Dit om het combineren van ploegen in ons land te stimuleren. Ook de gestuurde vier van Du- dok/La ra kreeg een kick. Rammelde de ploeg woensdag aan alle kanten nu hervonden de pupillen van Rik van der Want (wordt in het najaar als KMA-coach opgevolgd door Jan vertrouwen. Het „accent" op 1100 troleerden in hun ongestuurde twee- persten de Rotterdamse studenten meter lukte, vierde positie goslaven werd heengetreind. Met merkwaardig gas-terugnemen toch op hun „tandvlees" meters de USA Thung kwam vorige week niet door de kwalificatiewedstrijden van Fo rest Hills. In de tweede ronde werd hij verslagen. Hij besloot daarop de geplande toernooien in Texas, Los Angeles en San Francisco te laten lopen en naar Nederland terug te keren om enkele weken te oefenen en zich voor te bereiden op de Grand Prix-toemooien die in okto ber in Europa gaan beginnen. De nationale titelstrijd heeft Thung dus geheel uit zijn doen gebracht, hetgeen overigens wel te voorspellen Voor duel tegen Teylingen ADVERTENTIE 't Pilsje loopt wat uit. Een band loopt leeg. Een oud- collega loopt even aan kortom: het loopt een beetje uit de hand. Als je dan ook nog een uurtje reizen moet, voordat je thuis bent, dan bel je even op. Da's aardig. En 's avonds na zessen of in het weekend bel ie voor half geld door heel Nederland. VOORSCHOTEN Het tweede klasse debuut van Randstad Sport (zonnag) kon als een ware vuur proef worden aangemerkt. Vijf ge- bless -orde spelers hield de Voor- sohotense ploeg over aan de sei zoen-première bij het Goudse Olympia; een aantal dat het op timism^ voor het aanstaande duel tegen Teylingen aanmerkelijk ge dempt heeft. Terwijl Randstad zonder enige angst aan de con frontatie zou zijn begonnen als het team op volle sterkte had kunnen aantreden, benauwen de kwetsuren de Voorsohotenaren nu zodanig dat elftalbegeleider We- duwei niet verder komt dan een uiterst voorzichtige vooruitblik. "Hou net op een gelijkspel", meldt de man die Randstad vorig sei zoen arie punten zag pakken van de streekrivaal. "Want die 3-0 te gen Texas zal voor Teylingen na tuurlijk een goede oppepper zijn geweest - hoewel die ploeg ook be paald niet zal denken dat wij een zacht eitje voor ze zijn nu we waarschijnlijk niet op volle kracht kunnen aantreden. "Ik hoop in ieder geval op een prettiger wed strijd dan tegen Olympia. Ver schrikkelijk hoe die jongens tekeer gingen. Vroeger werd er altijd ge zegd dat er in de onderafdeling geraasd werd. Hoe hoger Je ging spelen, hoe minder hard het zou worden, heette het. Vergeet het maa-; Olympia kan er ook wat Hojveel de Goudse ploeg "er van san" weet Randstad sinds zondag. Behalve voorstopper Jos Blokpoel, die per brancard 't veld moest worden afgedragen, waar door zijn team met tien spelers het duel moest beëindigen, raak ten ook Valkenhoff Lens. Mugge en leider geblesseerd. Hoewel de aanvankelijke Randstad-angst dat Ce enkel van B'okpoel gebro ken was, in het ziekenhuis geen waarheid bleek (dat lichaams deel van de van RVC overgeko men speler bleek gekneusd) zal hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel buitenspel moe'-!i staan tegen. Teylingen De enige hoop die Randstad nog heeft -s dat de enkel van Blokpoel zich morgenochtend tijdens een test goed" zal houden, anders zal een oe^oep moeten worden ge daan op de 37-jarige middenvelder Jan Stnlk. De blessures van Val kenhof, Lens, Mugge en Helder lijkea tets minder ernstig maar zijn voor Weduwer toch reder ge noeg mi te stellen: 'Tk hoop dat er prettiger wedstrijden zullen volgen. Anders hoeft het voor ons niet meer, dan kunnen we net zo goed in de onderafdeling gaai spelen P VPENDRECHTUVS Hoofdklasser UVS moet zon dag (i4.30 u.) aantreden op sport park De Slobbengors in Papen- dree-it. Bij de club van die naam zal de Leidse ploeg het niet ge makkelijk krijgen. Papendrecht, waarin 'n trainerswisseling heeft plaatsgevonden (Maarten de Kei zer voor Berry Janse), is welis waar Joop Molendijk aan AZ'67 en Frans Lutjeboer aan Vitesse kwijtgeraakt, maar daartegenover stond de komst van o.m. Wout van der f,in den van Unitas. Papen drecht is bovendien zeiden een gemakkelijke tegenstander voor UVS geweest: Juist tegen de Leid se pljeg ook werd vorig seizoen in de 'aatste competitiewedstrijd de hoofdklasse helemaal veilig ge steld door Papendrecht (2—1 wins') Bij de eersteklassers wacht LFC de uitwedstrijd bij het gerenom meerde Xerxes, met als nieuwe lingen oon. Joop Serier van DRL Leo Tan der Vliet (DRL), Cock Hazebroek (Feyenoord), Rob Weeda (Sparta). Eén voordee) heex't lFC De Leidse eersteklas ser zaï de tegenstander bepaald niet onderschatten, wellicht dat dat andersom eerder het geval zal zijn. Hoewel ex-prof-voetballer Hans Dorjee. daarvoor als trai ler wel zal waarschuwen. Roo- denburg speelt op Noord tegen het Rotterdamse HOV, dat Muhlen- bruoh van Xerxes zag overkomen en Peitsman van Sparta. Anders dan bij EBOH is hef wel zaak dat Roodmburg defensiei wat atten ter soeelt wil een redelijk resul taat w rden bereikt. Tips P a,pr n drechtUVS 3, Xerxes— LFC 3 Roodenburg—HOV 1, Randstad Sport—Teylingen 3, Lug hmum—Scheveningen 1, Sp el. Lisse—ONA 3, Aitior—SJZ 1, Forecu ite—Hillegom 1, WSB— SVLV 1, UDOVTL 1, Van Nis- pen-ASC 3. DOCOS—Archipel 1 WippoiderSJC 3. AfdeLng Leiden: Eerst* klasse- VNL—Alphia 1 Wioermgse BoysStompwijkse Boys 1, Warmunda—MMO 1, ZLC DOSR 1. Tweede klasse: KRV—Leidse Boys 3 WOA—Kickers '6fc 3, Uni tas denMeerburg 1, Oranje GrueuVNA 3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 15