„Ik draai nu niet slecht, want ik heb weer het hoogste woord Beeldende penalty's een nieuwe naam inleiden J Toto en lotto Vpii spel Profcircuit in Nederland Volleyballers te onervaren tegen de Belgen Grote mond Aad Mansveld is persoonlijke graadmeter **495.- VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 PAOINA 13 Tenniswedstrijden in zes steden DEN HAAG Van 1 tot en met 6 oktober zullen Tom Okker, Cliff Drys- dale (Zuid-Afrika), Tony Roche (Austr) en Nikki Pilic (Joegoslavië) onder de naam AMRO-pxroftennis- circuit in 6 Nederlandse steden een volledigs oompetitie spelen. Dit toer nooi kent een voor Europa uniek prij- zenbedrag van 100.000 gulden, waar van 50.000 gulden bestemd is voor de winnaar. Er wordt op dinsdag 1 ok tober voor de eerste maal gespeeld in de Rodahal in Kerkrade en in de da gen daaropvolgend in Haarlem (Ken- nemernal), Heerenveen (Thialf), Rijnhal (Arnhem), Ahoy (Rotter dam) en tenslotte op zondag 6 okto ber in de Martinihal in Groningen. In elke stad spelen de tennissers twee enkelspelen en een dubbelspel. De samenstelling van de dubbels zal rou leren. Hec gaat daarbij om twee ge wonnen sets met eventueel een tie break. De heer Savalle is wedstrijd leider en hoofdscheidsrechter. Naast de 50.000 gulden voor de winnaar is er 25.000 gulden voor nummer twee en voor de andere spelers 12.500 gulden elk. Forest Hi'Ils Amerikaanse tenniskampioenschap pen op Forest Hills bereikt. "Muscles" versloeg de man die zijn zoon had kunnen zijn: de 20-Jarige Indiër Vi- JaJ AmJtraJ: 2-6, 6-3, 6-3, 6-2. De Amerikaan Tanner verraste door Stan Smith met 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 uit te schixelen, Newcombe rekende af met Arthur Ashe (4-6, 6-3, 3-6, 7-6, 6-4) en Ccnnors versloeg de Rus Me- treveli met 3-6, 6-3, 6-4, 6-1. Betty Stöve plaatste zich samen met Fran- coise Dut (Fr) voor de finale da- mesduboelspel door winst op het als eerste geplaatste duo Goolagong Aus/Mi ïhel (VS)6-3, 5-7, 6-4. DEN HAAG Aad draagt het hart op de tong; een kniesoor die daarover valt. Aads grote mond hoort bij FC Den Haag, zoals de streken van Arnoldus Maria Haijerman bij Sparta en de grollen van Wim van Hanegem bij Feyenoord spreekwoordelijk zijn. Het spontane van Aad, zegt hij zelf, is iets waarmee hij is geboren. Je raakt zoiets nooit meer kwijt. „Ik ben er de man niet naaT om me tijdens de wedstrijd te gaan lopen afvra gen wat ik wel of niet tegen mijn medespelers of de scheidsrechter kan zeggen. Ik be doel het allemaal niet zo slecht, ze weten hoe ik ben. Ik ben het zelf onmiddellijk weer vergeten*'. De karaktereigenschap van Aad Mansveld de babbels zogezegd blllken Inmiddels dienst te doen als persoonlijke graadmeter. Wie een maand voor het Neder landse voetbal de wereld in West- Duitsland verwende had durven be weren, dat AJax-middenvelder Arie Haan tijdens het W.K.-feest vrije Door Ger Stalk verdediger zou spelen, zou slechts schampere blikken op zich hebben gevestigd. Het Oranje getinte WH. suoceg heeft er toe bijgedragen dart. niemand zich lang heeft gerealiseerd dat de beste libero's van Nederland in onwillekeurige volgorde Mans veld, Israel, Drost die post als gevolg van blessures geen van allen hebben bekleed. Slechts Israel haal de West-Duitsland, zij het als wis selspeler, die echter nooit als aus- putzer door Michels onder de wape nen werd geroepen. Gedriëen zijn genoemde libero's af gelopen zondag als vrije verdediger weer aan de slag gegaan. Aad Mansveld over zijn streven om de weg naar de top nogmaals af te leggen: „Ik draai niet slecht. Iede re wedstrijd constateer ik een zeke re vooruitgang. Woensdagavond te gen AS Ostende was ik zover dat ik mezelf op 90 procent van mijn kun nen taxeerde. Waar ik eveneens aan afmeet dat het naar wens gaat, is dat ik mijn mond weer roer in de wedstrijd. Ja echt, ik heb het hoog ste woord weer". Hechtingen Aad Mansveld, karakter jongen. Die om de kwalificatiewedstrijden voor West-Duitsland niet mis te lopen, maanden achtereen met injecties in zijn rechtervoet speelde. Twee we ken voor de NederlandBelgië van de eeuw een stuk wild vlees liet verwijderen en met hechtingen met FC Den Haag tegen AZ'67 speelde. Omdat een week later als libero te gen België nogmaals te doen. „Ik weet het nog als de dag van gisteren", zegt hij. „Het is op 15 maart 1974 geweest dat ik 's avonds om kwart over zes de enkelbanden van mijn linkervoet scheurde. Dat is een klao voor me geweest, over ik op dat moment nooit heen leek te komen. Voor spelers van A1ax of Fevenoord zou die klap nooit zo hard zijn aangekomen dan voor mij. Die hebben Europa-Cup wedstrijden om zich mee te troos ten, maar voor mi) als speler van FC Den Haag was dat niet wegge legd. Begrijp goed, dat ls geen kwestie van gederfd loon geweest, maar had wel degelijk te maken met zoiets als eergevoel. In Frank rijk heb ik uiteindelijk tijdens mijn vakantie een tv-toestel gehuurd. Ik heb ademloos toegekeken. Genoten. Ook van Arie Haan als ausputzer". Niettemin is Aad hard terug op de weg naar de top. Hij: „Gezien mijn leeftijd (30) acht ik het Nederlands elftal niet haalbaar meer. Maar met FC Den Haag zo hoog mogelijk te eindigen is iets dat me voor honderd procent motiveert. Het enige dat me nog wel aan het Nederlands elftal doet herinneren, is het feit dat ik nog geen geld heb gehad voor die kwalificatiewedstrijden. Wanneer ik dat op een tienduizend gulden zou stellen, dan zeg ik, dat me dat ge zien de rente van pakweg 10 pro cent, toch al duizend gulden scheelt. Met Boskov als trainer zie ik het met PC De nHaag dit seizoen zit ten. Die man heeft als voordeel dat hijzelf erg hoog heeft gevoetbald. Hij begrijpt me wanneer ik na een wedstrijd een dag later last krijg bij de training. Omdat hij zelf ooit Aad Mansveld: „Iedere wedstrijd constateer ik een vooruitgang". lang geblesseerd is geweest. Die man kijkt de mensen aan, begrijp dat ik niet simuleer. In zo'n geval hoef ik niet nodeloos pijn te lijden. Ik hoef niet aan al les mee te doen of hij zegt: van daag alleen massage. Het feit dat ik een dag later geen pijn meer heb tijdens de zwaarste oefeningen, bevestigt me dat die zienswijze goed was. Vergeet niet dat ik acht maanden heb stügestaan. Dat ik het wedstrijdritme mis. Dat ik iede re keer wanneer ik in het begin van de wedstrijd een sliding wil aangaan, nog de vrees heb dat het mislukt. Dat heeft zo'n man dan voor op een trainer, die pakweg van het CIOS komt. Wanneer ife lees dat een Ko Adriaanse van FC Utrecht het geen bal interesseert, dat Rab bij iedere oefening zegt, dat is goed voor die en die spier, dan zeg ik, Je hebt gelijk. Bij Bos kov doen we nu in een uur meer dan vorig seizoen in twee trainin gen van anderhalf uur. Goed Deze trainer komt goed over. Het doet prettig aan wanneer je merkt dat hij moeite doet om Nederlands te leren spreken. Wanneer hij zegt: er is maar één mogelijkheid, over een tweede wordt niet gediscus sieerd, dan zeg ik het is goed zo. Wanneer hij op gebiedende toon roept van „klar oder nein", dan krijg ik er plezier in". Alzo hoopt Aad Mansveld nog twee seizoenen zijn steentje bij te dragen om van FC Den Haag weer een sub-topper te maken. „Soms moet ik echter denken", bekent hij, „aan Albert Heyn en dat kleine midden- standertje. Inderdaad, de hebbers krijgen steeds meer. Voor mij is het een raadsel dat FC Den Haag in het contract van Dushbaba heeft laten opnemen dat ,4e voor een kledn bedrag weg kon. Maar we hebben nog veel meer talenten die het met een beetje geluk kunnen gaan maken". ADVERTENTIE ANTWERPEN Het Nederlandse volleybalteam-nieuwe-stijl, dat wil zeggen nog altijd zonder "grote na men", heeft gisteravond in de Olym- pia-sporthal van Antwerpen de Ju bileum-interland tegen België verlo ren met 0—3. De Belgen zegevierden in het 25ste treffen der lage landen met 15—1,15—10 en 15—13. Alleen in de laatste set hebben de mannen van de veel wisselende Pool se coach Krysik tegenstand van be tekenis kunnen bieden. In die fase ook werd Geert Trompetter ingezet, de inmiddels 34-Jarige speler van Del- talloyd. die in het verleden zijn spo ren voor de oranjeploeg meer dan verdiend heeft. Het werd duidelijk dat zijn routine en inzicht de sterk verjongde formatie onmiddellijk op een hoger plan tilt. Via 77 en 99 kwam Nederland met 119 voor, maar de vrijwel geheel uit oude ve detten bestaande Belgische equipe haalde met Inzet van alle krachten toch nog de set binnen. Beste spelers bij Nederland waren- over de gehele wedstrijd genomen- Bert Reparon en Onno Kalff. Zondag speelt Nederland opnieuw tegen België, ditmaal "thuis" in Cu- lemborg. Later deze maand pro beert de NEVOBO nog een ontmoe ting met West-Duitsland te regelen, als laatste voorbereiding op het toer nooi om het wereldkampioenschap ln Mexico. De Nederlandse ploegen ook de dames strijden om de wereld titel vertrekken op 3 oktober. De Nederlandse heren rijn in Mexico ingedeeld bij het gastland, Tunesië en de Dominicaanse Republiek. De ze groep speelt in Mexico-stad. Weer remise in daminterland Rotterdam In de derde ontmoering van de landenwedstrijd Nederland- Sovjet-Unie heeft in heit Nederland se kamp even de hoop op een kleine overwinning geleefd. Dat was toen Gantwarg bij de stand 3-3 een stuk offerde om kansen te krijgen tegen de korte vleugel van Drost, maar en kele zetten later tot de ontdekking kwam dat de Fries hiertegen genoeg verdediging had. De Russische kam pioen moest toen een tweede stuk of feren, maar hiermee maakt hij even eens voor Drost de weg vrij naar de damlijn. In het resterende eindspel bleek dat de stukken van Drost wat kwetsbaar stonden opgesteld en Gantwarg won alsnog een schijf te rug. Het overblijvende eindspel met een stuk meer bleek voor Drost niet te winnen. Varkevisser trad zeer agressief op en veroverde het hele middenbord. Tsje- golev moest zich secuur verdedigen en de stand, waarin tenslotte tot re mise werd besloten, had misschien bij doorspelen nog moeilijkheden voor de Rus opgeleverd. De eindstand werd 5-5, omdat ook de overige partijen geen winnaar op leverden. De totaalstand is nu 16-14 ia het voordeel van de Sovjet-Unie. Leiden is een fijne modezaak rijker: V- Lambert de long. Een nieuwe naam op het gebied van eigenzinnige mode. Met een sfeervol interieur waarin een eigentijdse kollektie volledig tot zijn recht komt. Zo vindt u er opmerkelijk veel nappa, suède en bont Neem deze suède jas. Let wel, geen alledaagse mode. Vlot en gedurfd. 2 kleuren: pomona OKA f en sand. Prijs: UVV. Dit model is er ook in leer. 4 kleuren: moutarde, zwart, bruin, beige. Kom kijken en passen. Donkersteeg 3, Leiden, tel 01710-21406 Door Nico Scheepmaker Van alle takken van journalis tiek gebruikt de sportjournalistiek ongetwijfeld de beeldendste taal, beeldender zelfs nog dan de kunstcritici aanwenden voor hun beschrijvingen van beeldende kunst. Toch, hoe beeldend ook, ik mis nog steeds deerlijk de exact heid waarmee Je pas werkelijk iets zichtbaar maakt, want pas als je de dingen „zichtbaar" weet te maken, schrijf Je optimaal beel dend. Laat ik als voorbeeld de straf schop nemen die Johan Neeskens tegen Zweden langs doelman Hell- ström schoot. Ik heb die straf schop met meer dan gewone inter esse gevolgd, want hoe wa$ de situatie? Neeskens geniet sinds 't wereldkampioenschap een inter nationale reputatie als strafschop- penbenutter. niet alleen omdat hij ze er allemaal in Joeg (één keer zelfs twee maal achtereen, toen de eerste wegens te vroeg in lopen werd afgekeurd), maar ook om de manier waarop: aanloop, en dan keihard, vrij hoog, langs de keeper. HelLström was ook in West- Duitsland en wist er dus alles van. Overigens niet door nog eens „MÜnchen '74" van Hans Mole naar en Cees van Nieuwenhuizen er op na te slaan, want die geven ook weinig opheldering over de penalty's van de Nees. We lezen dat hü tegen Bulgarije de bal „puntgaaf en keihard", en daarna nog eens „feilloos en verschrikke lijk hard" langs de doelman Joeg, en dat hü via „weer zo'n knal harde strafsohop" voor 20 zorg de. Maar wat zeggen die kwalifi caties nu eigenlük: puntgaaf, feilloos, knalhardJoeg hü de bal de ene keer in de rechterhoek, de andere keer in de linker? Schoot hü hard en laag in, of hard en hoog? Zoals u zich her innert gingen zü er alle drie hard in, van Neeskens uit gezien links langs de keeper, de ene halver wege doellün en lat, de andere dicht onder de lat. Hetzelfde gold voor de penalty tegen West- Duitsland in de finale, die Nees kens volgens bovengenoemd stan daardwerk „onverbiddelijk" langs de keeper (Maiesr viel wei die kant op), maar rechte langs hem heen. Benieuwd Kunt u ridh voorstellen dat ik benieuwd was, hoe Neeskens zün penalty nu tegen Hefllstrtim zou nemen? Weer op zün meest ver trouwde manier van links langs de keeper (die hü drie maal toe paste), of rechte langs de kee per. Hü plaatste hem verrassen derwijs, nu hoog en \tü hard in de rechterbovenhoek, wat verge leken met het wereldkampioen schap toch weer een nieuw "ge bied" was, want die penalty te gen Maler was niet zo hoog en niet zo scherp in de hoek. HeU- ström viel inderdaad de andere kant op. Neeskens bewees er zün veelzijdigheid mee op dit exclu sieve terrein. En wat schrijven dan de "beeldende" sportverslag gevers van de ochtendbladen De Telegraaf en de Volkskrant, om twee voorbeelden te noemen? De Telegraaf: "Neeskens besloot ex. traditiegetrouw, geen probleem van te maken: 0-3", en de Volks krant: "Nadat Neeskens op zün bekende wüze een strafschop had benut U riet het, zo anti-beeldend als het maar kan. Je ziet niets voor Je, als Je de tv-flitsen niet gezien hebt, wartt wat is "traditiege trouw" en "op zün bekende wüze" voor Joh, Neeskens? De ene keer links, de andere keer rechts, de ene keer wat lager, de andere keer hooghard en raak, dat is zün enige traditie, voor de rest zün er nog vele variaties mogelijk. Decadent Neem bijvoorbeeld de wereld kampioenschappen op de weg ln Montreal. Voorop reden vier mo torordonnansen, heldhaftig in t leer gestoken, met al dan niet door TNO goedgekeurde valhel men op. Daarachter kwam, zwoe gend op zün Uchtgewidht-fietsje, staande op zün trappers, het bo venlijf heen-en-weer wiegend om rijn lichaamsgewicht mee te ge ven aan de voet die het pedaal omlaag duwde, de ontsnapte Thevenet. Daarachter kwamen weer vier auto's, bemand met rechtop siaande of rittende offi cials, ploegleiders. Journalisten. t en wat-dies-meer- riJ. Ik weet het niet. maar Ik vind zoiets een decadent gezichit. Het ts, zeer in het groot, een sleutel gatsituatie: miljoenen mensen keken-door het sleutelgat van de televisie naar het gesteun en ge zwoeg van die ene man op zün Johan Neeskens fiets. Züzelf zün onzichtbaar voor de ongeluksvogel, al mogen we aannemen dat hü er wel weet van heeft dat door de hele wereld meegekeken wordt naar zün licha melijke inspanningen. Dat heeft hü tenminste voor op dat Turijn- se jonge echtpaar, dat zün eigen seksuele verrichtingen wilde gade slaan met behulp van een kers vers aangeschafte camera die automatisch op het beeldscherm kon worden aangesloten (op de Firato kunt u het ter navolging van deze Turijnen even uitprobe ren), en onwetend was van het feit dat door een of andere kort sluiting him gezamenlüke uitloop poging gretig kon worden gade geslagen door de overige bewo ners in hun flatgebouw Nog pijnlüker dan die onzicht bare miljoenen die door het tv- sleutelgat meeküken, vind ik ech ter die bemanningen van de mo toren en auto's die om zo'n ren ner heenzwermen, hun kwalüke uitlaatgassen in zün gericht sto ten en er zelfs op hun duizend gemakken bü ritten. Zü küken niet alleen, zü behoren bovendien tot de organisatoren en opdracht gevers, rij rijn te vergelüken met de aandachtige onderzoekers die de gedragingen van een rhesus- aapje gadeslaan, dat, geïnjecteerd of met elektroden op zün kop, al lerlei experimenten moet uitvoe ren ter wille van de wetenschap. In dit geval is er dan geen spra ke van een rhesus-aapje, maar van een wielrenner, waarscWjn- Ujk ook geïnjecteerd, en met een valhelm op zün kop, die zich uit put terwille van het vermaak van het publiek, de oplage der sport bladen, rijn eigen portemonnee en die van de sponsors, en de glorie van het vaderland. Een mens weet niet wat erger is. Kuikentje Maar in die situatie verkeert toch iedere topsporter, zult u zeg gen. De 22 voetballers op het veld worden omringd door tienduizen den toeschouwers, die er op hun ritkussentjes hun'gemak van ne men (enkele honderden Engelsen niet te na gesproken, natuurlük), en dat geldt idem dito voor atle ten, biljarters, zwemmers, kortom voor alle topsporters: hun inspan ningen worden altüd gadegeslagen door een veelvoud van niksnut- ten en rittenblüvers. Toch is er voor mijn gevoel een verschil tussen dat publiek, en die gemotoriseerde volgers van zo'n eenzame dwangarbeider op de weg Als ik dat zie, dan moet ik altüd denken aan natuurfilms, waarop Je riet hoe een rondcirke lende havik neerduikt op het pie pende kuikentje, dat we tevoren close in beeld hebben gehad. Je kan Je intense onbehagen over de dood van dat kuikentje wel af schuiven op moeder natuur, die het nu eenmaal zo geregeld heeft, maar Je weet wel beter. Je weet dat de cameraman, in plaats van naarstig te filmen, dat kuikentle even had kunnen oprapen en in veiligheid brengen voordat de ha vik hem te pakken kreeg. En dart, denk ik dan ook als ik Thevenet zie zwoegen tegen de helling op. Hé daar, luie donders in Jullie mooie auto's, laat die man niet zo aftobben, die heeft ook vrouw en kinderen en een karbonkel op rijn zitvlak, dus schuif een eindje op en laat hem meeliften, maar Ja, dat zal wel niet de mentaliteit rijn waarmee je de wielersport op de been houdt. UITSLAG TOTO le prijs: beschikbaar f 123.098,34, aantal winnaars, 320, die elk per ko lom f 384,60 ontvangen. 2e prijs: beschikbaar f76.936,46 aan tal winnaars 3.680, die elk per kolom f 20,90 ontvangen. 3e prijs: beschikbaar f 107.711.05. Aantal winnaars 19.470, die elk per kolom f 5,50 ontvangen. UITSLAG LOTTO le prijs: (6 goed) g. winnaar 2e prüs: (5 goed) beschikbaar f 97.360,91 aantal winnaars 4, die elk bruto f 24.340,20 ontvangen. 3e prijs (5 goed) beschikbaar f 125.996.50. aan tal winnaars 60, die elk bruto f2.099,90 ontvangen. 4e prijs: (4 goed) beschikbaar f 154.632.05 aan tal winnaars 3.168, die elk per kolom f 48,80 ontvangen. 5e prijs (3plus goed) beschikbaar f 154.632,05. aantal winnaars 4.523, die elk per kolom f 34,10 ontvangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 13