TiHO's ZELFLEGTAPIJTSHOP ZATERDAG 7 SEPTEMBER AANBIEDING DISCOUNT 1 HUIS AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND B.V. HEI GOEDKOOPSTE TAPIJT-ADRES VAN LEIDEN EN OKGEVING Rijndijk AFD. MEUBELEN EN SLAAPKAMERS: ALPHEN A/D RIJN, ORANJESTRAAT 60A - TEL 01720-94320 AFD. TAPIJTEN: LEIDEN, HAARLEMMERSTRAAT 315 (HOEK HAVENPLEIN) - TEL. 01710-22952 AFD. SLAAPKAMERS: NIEUWKOOP, DORPSSTRAAT 7. I vraagt studenten die minimaal 2 of 3 weken ter beschikking hebben voor nu of over een tijdje voor administratief of ongeschoold werk. Kom morgen op de kof fie bil Randstad Uitzendbu- rau. Nieuwe Rijn 44. Leiden tel 01710-44841. bed ons atelier. Aanmelden Conf. Ind. v. Es. Lange Gracht 153 Lelden, tel 01710-34341. abcd Luba. Luha. Luba heeft vol op werk! Ook ongeschoold! Kom nu! Verdien veel! Nieu we Rijn 35. Leiden of Donlzet- tlhof 10. Alphen. x r bij Randstad enige goede cliënten Lelden en omgeving gerc istes Nederlands KOM - ZIE - EN OVERTUIG U U BENT VAN HARTE WELKOM - DE KOFFIE STAAT KLAAR! RUIME FINANCIERING MOGELIJK. VERVOER MET EIGEN AUTO'S DOOR HEEL NEDERLAND. EnJTT bes kom morgen op de kof- Nieuwe Rijn 44 Lelden 01710- 44841. b P Gevr. een banketbakker dig ambitieuze medewerker, van plm 20-25 Jr wiens Ideeën en fantaslën ter harte worden L-iiom-n Banketbakkerij Jacob Nieuwe Rijn 43. Ledden telef. 20484. x p Boekhouder PD gevraagd, voor een instelling in Lelden, één dag per week of twee och tenden en middagen bent u geïnteresseerd kom naar Rand stad Uitzendbureau. Nieuwe Rijn 44 in Lelden 01710-44841. JKr naar. tel. 01751—17586. cd P Wie wil ons 2 avonden per week komen helpen, meisje boven 18 Jaar. Snackbar Risa. telefonisch. Hallo Kreunde! f200,- bel 2 Stun den Aufwand pro Tag, ;h f. Studenten) Zuechrift mit telefonangabe un- B Gevr.^ net Jaar. Snackbar Risa. tel. 01710 —26868. x P SltfterU Rnn-In. Fred. Hendriklaan 4. Leiderdorp, casslére, leeftijd 18—20 Jaar. hoog loon. voor opleiding kan worden gezorgd, bel voor een afspraak na 18 uur 01710 49833. cd P Gevr. net winkelmeisje van 16 Jaar of ouder, 5 daagse werkweek. Vrije bedrijfskle' ding. Inl. slagerij Zandber gen. Morsweg 23—25, Lelden lel. 21815. cd P Van Helvert BV Schoenen, Haarlemmerstraat 168. Lei den. tel. 21053 Wl] hebben plaats voor een verkoopste Aanm. dag tussen 9—6 uui behalve 's maandags. cd P Op korte termijn kunnen wij p'aatsen representatieve au torij instructeurs voor enkele avonden en de zaterdag per week bij voorkeur in zit van VAMOR MI dip! of personen die hiervoor opge leid willen worden i.b.v. 3 Ja— P Meisje leeftijd plm 20 Jaar P KasbergeiFs Bakkerij vraagt net winkelmeisje Aanmelden na 18.00 uur Hoge Morsweg Leiden, tal 60161. P Waayer'9 zelfbediening vraagt In /.l|n gespecialiseerd bedrijf voor kassa en wind werk, een intelligent, vrienc doen, kunnen^'n^zeergoedJo KHM* tflL 80937, Vijf Mei - pSêta 138-146. p Restaurant 't Karrewlel vraagt, m een dienst om de week. een avondafwasser. Van 6 tot 11 uur. f 130.00 set Elch te melden. Morsstrai Tel. 01710-31851. p Voor Jongens èn meisjes veel werk. goede verdiensten in en buiten Lelden. Kalserstraat 21 Lelden. tel. Hoge woerd 37 Leiden, i Tel. 0J 729-494. x p Actief nilzendburo heeft taalde banen. Het betere ba- roor ledereen altijd goed be- xienburo. Aalmarkt 4, Leiden Tel. 32743. x P Schoonmaakbedrijf kan weer werkstere plaatsen voor de avonduren. Tevens vragen wij Jongens. Aanmelden I. Klinkhamer. Coraintijnstr. 86. Lelden, tel 42775. d p \ViJ kunnen Jongens plaat- Ben voor avondwerk vanaf 18 Jaar Aanm wasserij Nooltge- dacht. v.d. Valk Boumanweg 184 Leiderdorp d Gevr. nette werkster niet beneden 18 jr. voor woensdag hele dag en 3 ochtenden, maandag dinsdag, vrijdag. J. C. van den Bos. Korte Mare 4. Lelden. Tel. 22402. x P Net meisje gevr om opgeleid te worden in de bediening, 5 daagse werkweek. Cafetaria Voortman, Haarlemmerstraat 20 Leiden. x p Snackbar R. de Graaf La ge Rijndijk 45. Lelden zoekt Buizerdhorst 18 Lelden. Tel. 22126. d P Gezellig onderkomen voor de nacht. Veel geld verdienen overdag. Dat kan by ASA Kal serstraat 21 Lelden, tel 32245. P Weg uit Leiden, voor een of meer weken gezellig in pen sion. En nog geld verdienen ook! ASA Kaisterstraat 21, tel 32245. d P Het regent toch buiten. Waarom zou Je die tijd niet benutten met een werkje via ASA. Kalserstraat 21. tel. 32245 21 tel 32245. Nog l voor Je colleges! d P Leuk werk goed verdienen prima eten en nog gezelliger overnaenten voor 1, 2. 3 weken vla ASA Kalserstraat 21. 32245. zo erg nog niet. Loop gewoon even langs bij ASA voor een Job. Kaisterstraat 21. tel 32245 P Huish. hulp gevraagd 1 och tend per week Coornhertdreef 4 Leiderdorp tel. 93597. Gevr. flinke hulp in de huis dag p. Bruvn atrixstr. 28 I 33£91 P Gevr. flinke werkster voor de woensdagochtend of woensdagmiddag tel. 01710- 22537 na 6 uur. P Serieuze leerlingtrimster kan geplaats worden bil hon en ige ochtenden per week tel. 54493. P Gevr. flinke werkster huls schoon te houden 3 4 halve dagen per week of meisje met enige ervartr halve dagen tel. 01710-432 P W. Ouwehand's ass. kant. Prinses Marijkelaan 14. Kat wijk vraagt voor spoedige In diensttreding adm. medewer ker (ster). Min. els: mavo er tyoeervarlng. Voor soil. 01718- 2x FORD TAUNUS 1600 Luxe, vierdeurs VOOR DE PRIJS VAN FORD TAUNUS 1600 LUXE TWEE DEURS UW VOORDEEL^ 490,- Inclusief b.t.w., wegklaar en Tect. M.L FORD ESCORT 1100 standaard wegklaar. ind. b.t.w. f8.000,- (2 stuks) FORD ESCORT jubileum-uitvoering 1100 LUXE f 10.075.— FORD ESCORT jubileum-uitvoering 1300 LUXE f 10.810.— UW VOORDEEL f355,- wegklaar ,incl. b.t.w. 1 FORD CONSUL 2300 GT coupé met leren dak f 17.500,— I jaar oud, 49.000 km voor f 11.500.— U W VOORDEEL f6.000,- voll. garantie Inruil mogelijk. 01710-55461 Wijttenbachweg 8 Oegstgeest P Auto Taxatiebureau Berg 3 mnd gar. Peugeot 304 •72 f 6950, Autobtanchl A 111, 71 Lelden tel LÏIU-IHJUOU Auto Taxatiebureau 3 mnd gar. Ford Escort f2750. Alfa f 1750,- Personeel aangeboden P Aannemer vraagt metsel- tegel- en stucwerk.Vrybiyvend onder garantie. Tel. 01710- nog tegen concurrerende prijs binnen- en buitenwerk uitvoe ren. Tel. 01710-63764. huiseigenaren t Klein schildersbedrijf J. Dubbeldeman, gevr. specialist ln granol en alle sterpleisters lste klas werk billijke prijs tel 01710-32525. 84809 bur. v. d. blad. x l'w huis opknappen? Be hangen en witten! Tel. 01710- Melsje biedt zich rijbewijs, b.z.a. per 1 oktober voor licht bestelwerk. Brieven ond nr 84890 bur. v. d. blad. x Straatmaker vraagt straat werk. tegelwerk, en plaa/tsjea ophogen tel 01710-44072. b.z.a. als hulp pui de hulsh. dag. O Rivierenwijk 1 bur. v. d. bl klnderop- ond I Dame b.z, pas in de ochtenduren. Gene gen licht hulsh. werk te ver richten liefst omg. Prof. wijk Br. bur. v. d. blad 84840. Autoverhuur i Opel Rekord, Ascona.Man Kadett. Volkswagen, Tau- 17 M. Flord 1600 L Ca- Lelds Autoverhuurbedrijf v. d. Valk Boumanweg Leiderdorp voor verhuur v luxe auto's en bestelwagens. Tel. 01710-90569 bgg 93036. Makkelijk, 'n Auto huren, Hertz vla het Motorhuis de rtz-dealer voor Lelden en omstreken. Autoverhuur per dag, per week of langer. Bel Het Motorhuis - Vondellaan 80, Leiden tel 01710-69313. Rijnland meer geld voor uw auto. Ford meer auto voor uw geld. V. D. VALK BOUMANWEG 71 LEIDERDORP TEL. 99301. LAMMENSCHANSPLEIN 6 LEIDEN - 42451 Woon- en bedrijfs ruimte gevraagd P Jong stel zoekt dubbele kamer of grote kamer met kook- en badgelegenheid. Liefst ln Lelden centrum. Per verdag werkend 1 school- aand kind zoekt met spoed ulme etage te huur of huisje te koop ln Lelden, tel 01710- 44923 na 6 uur. OnderwUzer zoekt etage li Vogelbuurt of directe omge- _ng Huur plm f 250 Br. nd nr. 84685 v.d. blad. d p 2 werkende meisjes zoeken vrije etage ■lie woonruimte f. berelkb. 7-8 01710-31006 bed ,.s. echtpaar zoekt woon ruimte omg. Lelden Inl. telef. 01710-91330 x kosthuis ln "Eïïïï Sis, tel. 67850. Ige ln Leiden kamer of etage). Week- afwezig. Aanbiedingen rs. P. M. Klapwijk. De •an Streefkerkstr. 29. tel tst. 2927 (overdag) of 6200 ('s avonds). P Jong echtpaar zonder kin deren zoekt woonruimte ln Al phen a. d. Rijn of omgeving. A. Gabriëls Vlljmenseweg 62 Ten Bosch. x Q| Jong stel zoekt etage of 2 ooekt kamer ln Lelden telef. 070-639212. Therapeute 20 Jr zoekt ka- of omgeving. Tel. 070-467473. weekend 01710-43737. x Te koop gevr. leuke woning ït tuin of oud boerderijtje, (geen Leiden) opkna inl. tel. 0171' Woon- en bedrijfs ruimte aangeboden SuEr en tuin, f 18. end. Mlnnaard, weg 11, 's Gravenpolder, tel. 1103—1463. P Zeeland. Krabbéndijke. Zeer mooi en geheel vrij gelege Oosterschelde perceel b< met vergunning ergens parkeer terrein f35.000, Mlnnaard, Provincialeweg 11. 's Graven polder, tel. 11031463. cd P Te koop aangeboden woon boot t e.a.b. ligplaats Utrecht- eeveer. Te bevragen Zijlsingel Hinterberging. WIJ hebben enige plaatsen open (bul- ïhtlngen I Hypotheken tot oor bestaande hulz Na 19.00 uur 01710-61397. de P Aangeb. op goede stand te Noordwljk kosthuis voor 1 of 2 heren kamers met c.v warm en koud water en gebr. v dou che. Br. ond. nr. 84847 bur v. d. blad. x P Te koop herenhuls op goede stand 6 kamers en grote zolder ook geschikt voor dubbele bewoning; voorzien van dou che, bruynzeel keuken, luxa- gas- en oliehaard, vaste stafels. aansluiting voor automatische wasmachine. Prys nog betaalbaar en spoe dig leeg te aanvaarden. Brie ven ond. nr. 84824 bur. v. d. bl. B Te koop Apollolaan 622, Lel den Z.W. Luxe 4 kamerflat m. vrijblijvend uitzicht. Incl. ge deeltelijke stoffering, f72.000, x.k. tel 63392. M Aangeboden te huur pak huis plm 25 m2 voor vele doel einden geschikt Centrum stad te bevragen tel 25579. Woningruil i ln Prof. wijk gevr. ■r eengezlnsw. bij voorkeur Prof. of Burg. wijk Br. ond. 84681 v.d. blad. d Amsterdam - Lelden. Aan- ZW !n ruil nlng tel 01710-60045 Te ruil aangeboden galerij woning lste etage te Voorburg voor iets ln Lelden tel 4 of 3 kamerflat ln voor ééngezinswoning. Brie ven ond. nr. 84871 bur. v. d. blad. z Wie wil rullen 4 kamerflat vrij uitzicht Surinameetr. t* Leiden voor een heel of be nedenhuis ln Leiderdorp, Br ond. nr. 84837 bur. v. d. blad. P Aangeboden in1 Dordrecht: ïeel hoekhuis, voor- en ach tertuin. grote kamer, kelder, woonkeuken. 3 slaapkamers, douche, zolder en schuur de huur f 135,- p. mnd. gezocht 'n woning to Lelden of omgeving geschikt voor echtpaar met 3 kinderen. Br. ond. nr. 6308 bur. v. d. blad. Verhuizingen bin buitenland, piamotr Vakantie, camping en watersport P Johnson de meest gevraag de buitenboordmotor. Keuze uit mod. van 2 t/m 135 pk. De meeste steeds voorradig bij hoofddealer voor Leiden en omstrekenJachthaven Poel geest Oegstgeest, Haarlemmer- trekvaart 16a. tel. 01710-54054. P Ter overname aangeb. ruime 2 pers. bungalow sta-kwiektent merk Sporthuis Centrum door omst. nooit gebr. Tel. 01710- 40474 na 7 uur. d stel gaskachel as en electriciteit m. plaats nieuw f 1600, f 9000 telf 01710-20950. finan ciering mogelijk. x Aangeb. Heek kruiser 8x2,75 Merc dies. 4 sl. pl 2 Jr. oud ve le assecc zom wint zeil stüurh klapl. pr n.o.t k. Haarlemmer weg 2 >a Lelden. x B Mercury, Yamaha Johnson Tomos dealer op alle typen kelder box, motoren najaarskorting win- aagd ln Lel- teiservice inruil en flnancle- kamerwonlng huur ring Servicenter de Kaag bij 1. na 18.00 uur 020- pont Kaagdorp Huigsloterdijk I 400 De Kaag tel 02524-264. B Bij ons een casci voel geld besparen, r.iateur kan deze af vele maten en prijzen. Fa Da niel, Rijndijk 142. Hazers- woude. Tel. 01714-2423. P Taxi "Voordorp" vakantie- vervoer binnen- en buitenland 5 pers. wage SïlKUSSf Grijp uw kans! Nu PVC- -tacaravans met aparte slaap kamer vanaf f 4.950.- bij Ca ravan-Centrum Leldschendam Middenweg 7 naast Opel- Streur tel 070-"" erdag en zondag Woeshaven Leiderdorp Steiger 71 telefoon 01710-92265. B Te koop Sprite Alpine mi tollet voortent enz. f 3150,- t 'A. f 29.75 Koel f 17.50 Koelboxem Curver f 31.90. Slaapzakken, f 34.75. Luchtbedden 1 pere. f 32,50 wagel 2 pere. f 69,75, plastic 1 pers. f 14,75. Cai pinggaashop Holverda Luet- hoflaan 5 Lelden, tel 26534. a 20 ATLAS Boottrailers: 120 kg. van f 600 nu f 495- 180 kg van f 650 nu f 625,- 250 kg. vanf 900 nu f 760.- Occa sions vanaf f 395.- BOOT- CENTRJM bv. Hoge Rijndijk 93-Zoeterw. tel. 01710-26966. Restanten pol. boten: rub berboot f 295.- Shetland f 4950 speedboot f 795 - vlsboten f 695. toerboot f 995 jeugdka- no f 295. sportboot f 1685 2 p. kano f 475 vlskruiser m. ka- luit f 3950.- pol. zeiljol (op knappen) f 295. beenhak ker kruiser f 4950. BOOT-Cen- bv. Hoge Rijndijk 93- woude tel. 01710-26966. x B Buitenboordmotoren: 12 pk westbend f 495 65 pk evinrude f 1950 70 pk mercury f 2495 - 40 pk perkins f 990.- 6 pk evinrude f 795- 25 pk Yaanaha electr. f 2250 - 2 PK YAMAHA f 395 - 3 pk MAC 210 etc. al les met garantie en inruil ls mogelijk. BOOT-Centrum b.v. Hoge Rijndijk 93. Zoeterwoude 01710-26966 4,5 pk 25 pk Evinrude 'amaha 325 1650 - 15 pk Johnson f1395 18 Pk Crescent etc alles met garantie en Inruil ls mc Boot-Centrum BV Hoge 93 Zoeterwoude I Dekzeil 5 nieuw ge- Post f600,. Pr. Hendrikstraat 26A Lelden x Valkenburg. slechts f 225.- Baarduinen 17, afgesl. ook bitakken enz. tevens grote, bluffend voordelige Eurolux kussenbekledinghoezen Van der Zalm Westeinde 52 Noord- wijkerhout tel 02523-2833-2203. B Van particulier te koop: kilikruiser 700 de Luxe met 40 pk Renault marine motor, 6 royale a'aappL 2 Jr oud slechts 80 vaaruren zeer mooi schi] nog als r f 26i Bezichtigen en proefvaart telefonische afspraak. 01710- 90478 (na 6 uur). j B Aangeb. een caravan Elfel- land 9310 3 A 4 slaappl. bj '6S met voortent, i.z.g.st. prijs f3250.- te bez. na telef. afs^r Auto's I Austin Mini 1971 veel dag t ussen 18 B Te koop Fiat 1100 R van 1968 prijs f250.- Hoge Rijn dijk 226, Lelden tel. 01710- 31382. B Te koop een VW bus '64, geel xenteken, goed onderhou den f350,- tel. 01717-2693. B Renault R 16 TS eind 1971 01710-88559 Vooreöhóterw^lrt elg. zeldzaam mooi, schadevrij ln st. v. nw. Telef. 01710-66559 Voorechoterw. 51 Valkenburg x B Cltroën 2 CV 6 1972 kleur B Toyota 1000 de Luxe 1971, van le eif t«l 01710-1 51, Valkenburg. B Simoa 1100 LS 1969 met ra dio nieuwe banden tel. 01710- 66559 Voorechoterweg 61 Val kenburg. x B DAF 55 1970 in pr. st. telef 01710-66559 Voorechoterweg 51 Valkenburg. x Opel Rekord 1700 eind '71 r goede staat Voorechoterweg r gebr. t tel. 01710-66559 Voorechoterweg 51. Valken burg. Austin Mini 850 1971 van le 35000 km ln pr. st. telef. 10-66559 Vooaschoterweg 51 GTV '70 f6260, Skoda 1001 model '71 f 1750, Flat 850 spe ciaal f 1250, BMW 2000 f 1000,- Peugeot 504 '71 f 5950. B VW gesloten bestel bj '70, f 1950,- Wijttenbachweg 85 te ïegstgeest. J Fiat 128 bj eind '71 4 dre f385C>e- 0m0g-60G81 RtfodflM Lelden Haagse Schouw. x B Te koop Triumph Spitfire. MK HI 1969 geheel prijs f f 2800,- tel. 01713-8707. B Te koop wegens vertrek nr buitenland Opel Kadett bouw- comfort 1970 met radio stoffen Schrijvers «en goea en ve begin. Voor alle merken ir voorraad, banden, accu's bou- - 56-58 Lel den tel 20206 Te koop Fiat 850 special, w. 69 te bevragen bij v. d. «am^Vogellaan 5. Leiderdorp Po£ec% 1970 tel 01710-30266 na7m& B Aangeboden Flat 600 bj '66 kleur blauw slechts 65.000 km ge open Essenpark 4. Leider dorp. B VW oct. '67 motor 1200 ce '71 1 opschuif dak am. bum- f875,- tel 01710- B Te koop Austin motor 850 goed radlateur - gril - dvna- met nieuwe banden Hartman- met nieuwe banden Hartman- straalt 11. Lelden. B Motorhui/Vauxhall heeft deze week een Vauxhall Viva extra de luxe met radio sport- veïgen vtoyi dak van 1974. ki wit Deze wagen die door ons als demonstratiewagen, gebruikt ls wordt verkocht nu 6 maanden nieuw garantie Hgg Rijndijk 6. Lelden telef. Motorhuls/Vauxhall heeft deze week 2 GM Ranzere van 1972 en 1973 model 1700 bel de van le elg. door ons na- gezlen en worden verkocht m. B Motorbuis/Vauxhall heeft steeds ruime voorraad toiige gebruikte Vauxhall Viva's. Zo veel luxe als stationcars in di- Ta. 01710^4101. Ford Taan os 15M bj 1968 a:eur blaw techn. to goed, Cogaitle tool, radio Trails: 1950,- Kagerploto 119, Saaaen- Oelm tel 02599-14161. Cltroën D 19 «uper '79 ra dio schulld. z.eaai. pr. weeïg. Schubertlaan 1 radio 60.000 achterruitverwarm. Fleerd f1750 tel. de Ruyterln 01718-* 6, Katwijk B Te koop 1500 1967 van Lennepdrêef 39. Zee. le eig. Fiat nu Leiderdorp tel 92831. B Sloperij de Kievit koopt sloopauto's 01722-3218. x VW 1300 1970 met schuif- f2250 of f90 p. m. VW S*4 - - J p. mnd. Ford pri 1500 XL *70 f 4250,- of 30 p. mnd. Ford Capri 1500 Ford Capri GTXLR "70 Oegstgeest tel. 50401. B Fiat 128 Lg^t. '71 f3450.- of fllO p. mnd. Triumph Spitfire m. radio f1750.- of f80.- p. mnd. Rhtjngeester- straatweg 92. Oegstgeest. tel. B 2 Volvo's 144 S va. f4950 ®f f140 p. m. BMW 2002 en - - J2 v.a. f 4250 of f 180 p. m. Ford 15 M XL 1971 f2750.- of f90 Opel Rekord 1700 '69/ '70 f 2950. of f90,- Peugeot 404 1972 f 4960 of f 140 Ju m. Peugeot 240 Break 1971 f3650 of f 120.- p. m. Rhijngeester- straatweg 92. Oegstgeest. Tel. pe 1970, radio, mlstlamper f 4750 of f 140,- p. m. Rhljn- geeeteretraatweg 92 Oegstgeest Diversen B t Parlement, Nieuwe Rijn 52, Leiden. Tel. 24766. Voor bruiloften, recepties, diners, verenigingsavonden en zaal verhuur. x B Sexshop Haven, Haven 52. Lelden tel. 21230. De grootste van :.eiden en omgeving. r B Ontvettlngs- en vermage- ringstüee 2 maal daags een kopje en u slankt, af. 100 gram f 2.95 Drogisterij Boerhaave Haarlemmerstraat 68 Lelden. O bv 1UU" «u 4®««u maken Frans Rom- bout Fotografie Stadhouders laan 3 Leiden tel 49606. x B Kredietb uxo Ton Postel mans. Persoonlijke leningen, financieringen tot f 25.000.- Mtosstog I tot 5 Jaar. Snelle LelS® "ief'61595."°'aan MSi B Goed nieuws: Tapljthandel Onder ae 100 ls nu elke mid dag (behalve maandag), don derdagavond en de gehele za terdag geopend. Voor spot goedkopen vloerbedekking Ta- ni"^ Onder de 100. Oude 176. Lelden. bed ezeotegels, de echte Nan- zeegraskwalltelt. Uit goedkoper dan waar dan ook! Let even op de gewljzlg- de openingstijden.- Nu lke. middag ibehalve maandag), donderdagavond en de gehele zaterdag geopend!! Tapijthal Onder de 100. Oude Vest 175, Leiden. bed B Dompy Bar ook zaterdag vanaf 3 uur geopend. Dus de toap boven de koffiebar. Proost Pieterskerkchoorsteeg 4 Lelden B Tapl Itcoupons! Dit Is uw kans om goedkoop aan lste kwaliteit merktapijt te komen. TV. ma .J aoejtt ts er V ït Let even op openingstijd 4: -.a uiwui* (behalve maan- tg), donderdagavond en de zaterdag geopend!! Ta- Onder de 100. Oude bed rna- leningen. Mo- 10 Jr tot f500.000 bedrijf acred ieten alle hypo theken. Ook 1 avonds en za terdags. W. N. de Bont, Fred. Bureau TKS (teL krediet- "«^oe). Bel maar op als - viïj^iS' tWiJ dfkg.' Snel geld *^i zonaer ge- it. Lopende leningen elders ?1®t: Den Haa?. Nassau CkLJckstraat 61. tel. 070— s 9iu'sr%r5g5^r. sg- Voor ontspanning: Ont- •tingscentrum Standvaste discoavnnd elke vrijdag en za terdag vanaf 19.00 uur adres: Oude Vest 17a (door de poort Ba- ca tabakshandel opge let! Verhuur en verkoop van Pornofilms, goedkoper dan waar ook. Grote sortering con- 4orefKiMen gjj vele s^)ec i al e Ingen ln pakketten, bestellingen overdag, B Zalen zonder zaalhuur. ™u-Tn;« JWng. -itingen, de Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19. Lelden. f6 diner door teL zaalhuur. leuwstraat, of 53095. Eigen parkeerterrein. d Alleenstaande man 46 Jaar zoekt kennismaking m. alleen staande vrouw leeft en uiter- onbelangrijk. Liefst zacht ■kter. Brieven omd. nr. 6304 bur. v. d blad. koud buffet, fondue en g zeUlg etentje. Menu's vanaf f 9,50. Aparte zaal beschlkbre ïl. 01710-23053 zaterdags van- f 21^X3 uur Candlelight disoo- anoe ln onze bovenzaal. I Nette heer 60 Jr arb. st., z. •m. met weduwe of alleenst. rouw die ook interesse heeft m met dec. of Januari voor plm 6 weken naar Spanje op Wij geven f50 voor nw on- stofzulger bij aankoop van Keur. Cash an^carryprlj- .a. Fa Dusoswa Turfmarkt 2. Lelden tel. 24409. B Kleurenfilms ontwikkeling, ifdrukken ln 2 dagen klaar fo to de Groot, de Kesnpenaeretr. tel. 01710-66559 Voor- scnoterweg 51, Valkenburg x Fiat 850 eind »71 30.000 km pr. st. tel. 01710-66559 Voor echoterweg 51, Valkenburg, x Flat 124 8pee lal 1970 in st. nw tel 01710-66559 Voorecho terweg 51, Valkenburg. x Flat 128 1971 met cassette recorder ln st. v. nw. tel 01710 -66559 Voorechoterweg 51. Valkenburg. x Flat 850 Sport Coupé 1969 ln st. v. nw. kleur rood telef. 01710-66559 Voorechoterweg 51 Valkenburg. x 2000 1971 van le elg. tel. 01710-66659 Voor- schoterweg 51. Valkenburg, x Mini 850 1969 kleur donker groen in pr. st. tel 01710-66559. Vooraohoterweg 51Valkenb. Te hnur autostalling ln luur van kinderfilmpjes Donald Duck Laurel en Hardy Foto de Groot de Kem- penaeretraat 21. Oegstgeest. B Te huur de nieuwste sex- fllms i kleur) en andere films met geluid v.a. f5,. met gra tis Deens sexblad (kleur). 3 nieuwe sexfllms (kleur) f87.50 4 Deense fotobladen f9,75 het goedkoopste adres: Potgieter- laan 14. Lelden. B Hoek Oude Rijn. Heiengrt. sexboeken en films enz. Klein ste van Lelden. B Duo Fred Wilton, goede mu ziek voor elk feest inl. W. F. v. Tongeren, tel. 01717-7278. D. M. Kulvenhoven 01710-92267. B Knip uit en bewaar! Voor reparatie van uw wasautom. of andere electr. apparaten: tel. 01710-01064. B Sexfllms te koop beslist de allernieuwste 3 voor f98 Lan- gebrug 25. Lelden. B Te koop gevraagd Vive le Francals le druk werkcahier LM. v. Kraltogen Rijn en Schiekade 5 Helderziende mevrouw N- tfugt maandag 9 septem-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 11