'Ik heb met mijn ogen dicht zo hard mogelijk gezwommen' Tandemduo 'Vlak bij zilver, niet eens brons" Alleen West-Duitsland kan hegemonie DDR doorbreken Uitslagen Montreal Cijfers Wenen DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 Loevesijn bij profsprinters in kwartfinale uitgeschakeld, achtervolgingsploeg vijfde MONTREAL Voor Leyn Loevesyn is een wat onfortuinlijk sprdinttoennooi voor pro fessionals gisteravond vlug voorbij geweest. Teruggekomen uit de herkansing trof Leyn Loevesijn in de kwartfinale wereldkampioen Robert van Lancker, die in twee ritten geen mededogen met de Nederlander had. Ook de Nederlandse achtervolgingsploeg kon het na et redden in de kwartfinales. Het Oranje-kwartet Slot, Van Gerwen, Nieuwenhuis en Ponsteen verloor van de sterke Westduitsers, die de strijd om de medailles gaan voortzetten met de Sovjet-Unie, Oost- Duitslamd en Tsjecho Slowakije. De Tsjechische sprintelite veroverde op die voorlaatste dag van de baankampioenschap- pen opnieuw een wereldtitel. Na de gouden medaille van Anton Tkac in het solonummer werden Vladimir Vackar en Miroslav Vymazal voor de 'tweede keer wereldkampioen op de tandem. Rini Langkruis eh Lou Veddt, die in de halve finales in drie ritten van de Sov jet Unie (zilver) hadden verloren, moesten de bronzen medailles aan de Polen laten. De nederlaag van profsprinter Loevesijn kwam in feite rechtstreeks voort uit zijn verlies in de serie tegen Nicholson en Cutting. Loevesijn werd daardoor, als winnaar van een van de twee herkansingsfinales geplaatst tegen Van Lancker en dat had tot gevolg dat zijn weg in het wereld kampioenschap werd afgesneden door de titelhouder. Voer de Nederlandse kolonie was de paring van Loevesijn en Van Lancker een onrechtvaardigheid. Loevesijn als oud-wereldkampioen meer recht op de nummer twee in het plaatsingsschema, Giordano Turrini, dan de Amerikaan Henry Cutting. De Nederlandse klacht werd echter verworpen en Loevesijn in twee ritten uitgeworpen door Van Lancker. Loevesijn had geen antwoord op de demarrage van Van Lancker en vooral in de tweede rit was hij kans loos na een fataal moment van iets mindere aandacht. Loevesijn: „Ik wist dat het een moeilijk toernooi zou worden. Met Nicholson en Pe- dersen erbij was er dit jaar een veld van een man of zes zeven die het elkaar verschrikkelijk moeilijk kun nen maken. Ik heb waarschijnlijk in Van Lancker de lastigste van die gehad en dat is pech." Met Van Lancker gingen Nichol son (Aus), Pedersen (Den) en Tur rini (Ita) naar de halve finales over. Geen sensatie De sensatie heeft zich niet her haald. Een Jaar geleden bereikte de Nederlandse achtervolgingsploeg na een slechte kwalificatierit toch de halve finales dank zij een geweldige krachtsexplosie tegen de Oostduit sers. Dit keer was er geen redden aan. West-Duitsland was gewoonweg sneller en homogener dan het Neder landse kwartet, dat na de kwalifica ties was gewijzigd waardoor Slot weer in de ploeg was gekomen voor Lenferink. Het Nederlandse viertal, van de start weggesleurd door Ponsteen liep in het vertrek al een fikse ach terstand op. Van Gerwen. de niet uit te blussen Nieuwenhuis, Slot en Pon steen, die het meeste opreed, werkten een belangrijk deel van de achter stand weg en kwamen in de vijfde omloop bijna weer op gelijke hoogte met de Duitsers. Het was een goed stuk werk dat echter niet voltooid kon worden omdat de Duitse ploeg niet bestond uit vier renners die een eenheid moesten vormen, maar uit een eenheid, die was gevormd uit vier gelijkwaardige renners, die de strijd om de medailles gaan voort zetten met de Sow jet-Unie. Neder land werd op basis van de verliezen de tijd vijfde. Loodzwaar Een overwinning op de Sow Jet Unie heeft Rini Langkruis en Lou Veldt de bronzen medaille gekost op het tandemnummer. Die overwinning immers, gevoegd by het net niet slagen in de tweede rit, betekende een derde race en daarop volgden nog eens drie ritten tegen de Polen om het brons. Zes keer moesten Rini Langkruis en Lou Veldt aan de slag. Een loodzware opgave voor een man als Langkruis die het in de sprint niet in de eerste plaats van zijn kracht moet hebben en Veldt, als sprinter letterlijk en figuurlijk nog pril en onvolgroeid. Rini Langkruis, die zijn zinnen meer op de tandem had gezet dan op de individuele sprint, ook omdat hij wist op de duo's meer kans te hebben, verbeet zich na afloop. Zijn enorme teleurstelling, duidelijk zicht baar, sprak uit het ene zinnetje: ,3en Je vlak bij zilver, haal je niet eens brons." Hij verklaarde het „Zes ritten zijn teveel. Na de tweede rit tegen de Polen had ik geen macht meer, mijn benen waren dik, de kracht was weg." „Ben je vlak by zilver.." Lang kruis kende de kwaliteit van de te genstanders. Hij wist dat hij. net als alle andere koppels met Veldt kans loos zou zijn tegen de Tsjechen Vackar en Vymazal. die dit nummer, dat van het programma van de Olympische Spelen verdwijnt, tot in de perfectie beheersen. De Tsjechen staken werkelijk met kop en schou der boven de anderen uit. maar tus sen de vier paren die de halve fi nales bestreden, was het gevecht om zilver en brons volledig open. Langkruis en Veldt hebben er op bewonderenswaardige wijze voor ge vochten, maar zy zyn misschien iets te zorgeloos met hun krachten om gesprongen. Zy hebben in hun ritten praktisch steeds de lange weg ge kozen. Tegen de Russen probeerden zij drie keer buitenom te komen en alleen de eerste maal lukte het. Tegen de Polen gebeurde het twee keer. Een moordende en krachten dopende affaire, die extra-zwaar woog omdat zy ook nog het grootste aantal ritten moesten rijden. Langkruis en Veldt, de terechte keuze van Frans Mahn voor dit fas cinerende nummer, hebben het zich zelf eigenlijk onnodig moeilijk ge maakt. Uitgaande van het rotsvaste gegeven dat alleen de Tsjechen vol doende kracht en macht bezitten om desnoods een achterstand van leng ten goed te maken, is door het Ne derlandse paar een fout begaan. Het duo probeerde steeds een groot gat dicht te rijden, nadat het zich keer op keer de tweede positie had laten opdringen. Achteraf is het gemakke lijk te stellen dat de Jonge Neder landers te vaak als sprinters pro beerden aan te zetten en zich niet voldoende hebben gerealiseerd dat een tandem iets meer tijd nodig heeft om te versnellen. Zy zouden het zichzelf zo veel gemakkelijker hebben gemaakt wanneer zij by het inzetten van de sprint voor een wat hoger aanvangstempo hadden ge zorgd. Maar dat is een zaak van er varing. Iets dat beiden individueel en gezamenlijk in dit toernooi zonder twijfel hebben opgedaan. MONTREAL Uitslagen kwart finales sprinttoeraooi professionals: Tandem, halve finales: Tsjecho Slowakije (Vackar/Vymazal) wint in eerste serie: Van Lancker (Bel) wint twee ritten van Polen (Bek/Kocot) in twee ritten van Loevesijn (Ned), tijden over de laatste 200 meter 10,77 tyden over de laatste 200 meter 11.99 en 10,89 seconden. Sovjet Unie (Se en 11,28 seconden. Tweede serie: Tur- menjets/Kopilov) wint in drie ritten rini (It) wint in twee ritten van Cut- van Nederland (Langkruis/Veldt), 10.56 (voor Nederland), 10.61 en 10.65. Om de derde plaats: Polen wint in van Cardi (It) 11,67 en 11,79. Vierde drie ritten van Nederland, 10,74 (voor serie: Pedersen (Den) wint in twee Nederland). 11,00 en 11,10. Finale: i Clark (Aus) 11.41 en 11,21. Tsjecho Slowakije wint in twee ritten van de Sovjet Unie, 10.73 en 10,76. Voor de finale van de professional stayers plaatsten zich uit de herkan ter in 4 minuten 30,37 seconden, Co- sing de Italiaan Benfatto met de lumbia ingelopen na 1H ronde. Twee- Fransman Dupontreue. Het tweetal de serie: 1 West Duitsland 4.21, 2. Ne- had geen enkele hinder van de Ja- derland 4.27,45. Derde serie: 1. Oost panner Sato, die de 50 km beëindigde Duitsland 4.24,20, 2. Italië 4.28.24. met een achterstand van bijna zes Vierde serie: 1. Tsjecho Slowakije km. Hortelano (Spa) stapte ongeveer 4.25,08, 2. Groot Brittannië 4.35,17. halverwege de stryd af. rechts naast Kornelia Ender en Kuiper alsnog naar Montreal STUTTGART Hennde Kui per, de Nederlandse wieier- prof dlie in de wegwedstrijd by het wereldkampioenschap in Montreal zou uitkomen, is gis termorgen vanuit Stuttgart toch naar de Canaldese stad vertrok ken. Kuiper moest van de firma waarby hy in dienst is (Rokado) zondag in een wedstrijd in Dortmund starten. Kuiper, die de wedstrijd in Dortmund won, kon daardoor zaterdag niet met de andere Nederlandse profs naar Montreal vliegen. De KNWU verving Kuiper daarop in de wegploeg door Jos Schip per. Gistermorgen reisde Kuiper met de Westduifee ploeg van uit Stuttgart naar Canada. De kosten van de reis worden ge dragen door Rokado. In Mon treal zal Kuiper trachten op nieuw te worden opgenomen in de Nederlandse ploeg. Mocht dat niet lukken dan keert hy vandaag weer terug naar Ne derland. Atleet Tuominen geschorst na gebruik doping HELSINKI De Finse atletiek- bond heeft lange afstandloper Seppo Tuominen, die by de kampioen schappen van Finland enkele weken geleden de titel op de 5000 meter veroverde, geschorst wegens het ge bruik van stimulerende middelen. Na afloop van de Finse kampioenschap, pen werden dopingtests uitgevoerd, waarop Tuominen positief reageerde. In zyn urine werden sporen van efe drine aangetroffen. De Finse bond heeft de loper han gende het verdere onderzoek ge schorst. Tuominen zal daardoor niet kunnen deelnemen aan de Europese kampioenschappen, die van 1 t/m 8 september in Rome worden gehou den. NERVEUZE ENITH BRIGITHA HAALT SLECHTS BRONS I WENEN Als een sneeuwbal in het open haardvuur. Zo smolten de hooggestemde ver- 2e erme® Enith Brigitha nog v n - minder zichzelf was. De vrees die wachtiingen weg, die Bert Bitters ten aanzien van een gouden dan wel een zijveren h-nith Brigitha haar niettemin inboezemde Brigitha op de 100 meter vrije heeft gekoesterd. Met Sitters heeft een ieder die niet uit eiTwweidü] J de Duitse Democratische Republiek afkom stig is de finale van die 100 meter vrij als een sitters ze? het later deels debet aam dat Ender haar eigen wereldtijd oppoetste. Bert "De tijden bittere teleurstelling ervaren. Na de series van zondag is de blije boodschap door gruis Eu- die Enlth op de dag maakt zijn ge- ropa geseind. Wanneer iemand de monotone Oostduitse hegemonie bij het dameszwem- men zou kunnen doorbreken, dan zou het de Nederlandse Enith Brigitha zijn zo rakelden 's avonds de finale zwemt maakt ze zoveel keer een minder goede ZIJ heeft rommelig gezwom- Ze heeft zich geforceerd j de internationale telexen. Wanneer de voorzienigheid het zo zou willen dat er niet na alle nummers twee Oostduitsen op de hoogste treden van het Weense ereschavot zouden gloriëren, zou die ene uitzondering zeker voor Enith Brigitha zijn weggelegd, zo rees gJLÏÏtiJ!? j alom de hoop. Door Ger Stolk ste tijd van Europa, die Brigitha krampachtige tussenslagen. Te kor te en te lange bewegingen. Daarom kwam Franke haar alsnog voorbij. Ja, dit is zowel voor haar als voor mij Wie weet dat de kracht van de sP'Jt. was er Bisteren toch Amsterdamse eerder op de 200 meter krampachtige vrij dan op de 100 meter ligt, zal bt) Brigitha, dat haar in München het lezen onmiddellijk op het brons Belgrado al eerder parten speelde. bedreigd. Het hoge woord kwam langs in het zwemstadion Den later uit. Ze was geïmponeerd ge- een teleurstelling geweest". Hommel nog op de 200 meter liet re- weest door de entourage van het gisteren. Kortom, alle klasse ten Europese zwemgebeuren. Ze had Open Enith Brigitha kon toch nog Angela Franke, die haar net ..ijzen dat Brigitha ondanks alles weerwil van alle prognoses, uit het bloedhete Weense water weg- ^Janks de discussies die alle^ het al Toen ik ze opende sleepte. Maar wie gisteren het optre- J~ J J~~' den van de pupil van Wil Storm dat zich uit haar "spel" laten halen door van de valse start die Kornelia Ender in had veroorzaakt. "Ik heb met mijn sters en ogen dicht zo hard mogelijk gezwom- haar angst later toe. weer geld blijkt om equipes naar 't buitenland af te vaardigen. Mis schien is de idee van de trainer van Het feit dat Nederlandse zwem- Karim Ressang, die stelt dat het niet zwemmers in de finale eens zo gek zou zyn om de nationale minder goede tijden hebben zwemkampioenschappen open te neergezet dan in de serie of tijdens verklaren waard om bestudeerd te dan niet vermeende voordeel van het baanmarkering. Toen ook gleed An- rechts ademhalen als thema heb- geia Franke langs me heen". ik tegen de nationale kampioenschappen, daar- WOrden. Geurtsen: "Dan nabij heeft meegemaakt, zal veel J*11, gehad, bleek Brigitha ontstel- minder waarde hechten aan de snel- geen aan kan zo langzamerhand niet Nederlandse kampioen. Ze zwemmen meer worden voorbijgegaan. De hler allemaal goed. Maar er blijken schuld schuiven op een gebrek aan toch steeds weer anderen te zijn die Bewust of onbewust die valse start internationale ervaring kan inmid- nog beter zwemmen. Onze zwemmers Uitslagen van de finales van de Europese zwemkampioenschappen in Wenen: DAMES: 100 meter vrye slag: 1. Kornelia Ender (Odld) 56.96 (nieuw wereldrecord); 2. Angela Franke (Odld) 57.82; 3. Enith Brigitha (Ned) 58.10; 4. Guylaine Berger (Fra) 58.81; 5. Ljoeba Semkina (SU) 1.00.02 6. Diana Olsson (Zwe) 1.00.04 7. Fran- coise Monod (Zwi) 1.00.35 8. Jutta Weber (Wdld) 1.00.43. 200 meter schoolslag: 1. Karla Linke (Odld) 234.99 (we reldrecord) 2. Anmekatrin Schott (Odld) 238.88; 3. Marina Joersjenja (SU) 2.42.04 4. Dagmar Rehak (Wdld) 2.43.54 5. Britt-Marie Smedh (Zwe) 2.44.21; 6. wyda Mazereeuw (Ned) 2.44.59 7. Eva Kiss (Hong) 2.45.14; 8. Agnes Kaczander (Hong) 2.46.98. HEREN: 100 meter rugslag: 1. Ronald Matthes (Odld) 58.21; 2. Lutz Wanja (Odld) 58.66 3. Zoltan Verraszto (Hong) 58.78; 4. Santiago Esteva (Spa) 5932; 5. Bodo Schlag (Wdld) 1.00.14; 6. Igor Potjakin (SU) 1.00.38; 7. SergeJ MironovitsJ (SU) 1.00.46 8. Karim Ressang (Ned) 1.0033. 200 meter vrUe slag: 1. Peter Nocke (Wdld) 133.10 (Euro pees record); 2. Klaus Steinbach (Wdld) 1.53.72; 3. Aleksander Sam- sonov (SU) 1.53.74; 4. Roger Pyttel (Odld) 1.55.38; 5. AndreJ Krilov (SU) 1.55.80; 6. Bengt Gingsjoe (Zwe) 1.56.00; 7. Brian Brinkley (GB) 1.56.17; 8. Roberto Pangaro (It) 13630. lend nerveus. Zo nerveus, dat Kornelia Ender in feite nooit heeft van Ender? In ieder geval bereikte dels ook niet telkens toch Door Ger Stolk WENEN De DDR-pdoeg en de pubdiciteit. Dat laatste is zeker een van de factoren waarom het alle maal is begonnen. Daarom zal het niet verstandig zyn om de Oostduit se ploeg wat dat betreft ten voor beeld te stellen. Maar geperfectio neerd gaat het allemaal wel. Onmid- deüyk na afloop van het dageüyks gebeuren de winnaars achter het perscentrum. Tv-, radio-, schrijvende journalisten, zy allen worden ruim schoots in de gelegenheid gesteld te vragen wat zy wi'Uen weten. Het is by die gelegenheid geweest dat Cor nelia Ender gisteren vertelde dat Montreal 1976 haar eindpunt zal moeten zyn. Als brave schoolkinde ren dreunen ze ieder op hun beurt de les op by het vallen van de avond. Karla Linke: "Ik ben op 29 juni 1960 in Dresden geboren. Ik ben middel bare scholiere en ik weeg 65 kilo." Roland Matthes: "Ik ben student en de rugslag is myn specialiteit." Cor nelia Ender: "Er zullen nieuwe meis jes komen na my. Toen ik 57.51 zwom op de 100 vrij dacht ik, mu kan het niet harder. Maar nu staat myn wereldrecord op 56.96." Over de pres taties van de DDR-ploeg mag door de buitenwereld worden geroddeld iemand na de race afgepei gerd in het gras ligt zijn er zo men sen die zeggen, kyk eens naar de ogen de waarheid is dat Oost- Duitsland zich eens te meer als Eu ropa's sterkste zwemnatóe manifes teert in Wenen. Over twee waken denkt men opnieuw 's werelds beste zwemnatie te zyn wanneer Amerika als opponent opdraaft. Het is dan ook geen toeval geweest dat in de gisteren verzwommen finales Oost duitsers of Oostduitsen veelal op de bovenste treden van het platform hebben gestaan. By die heren na de 100 rug Roland Matthes (5831) en Lutz Wanja (5836). By de dames na 100 vry Camelia Ender (nieuwe wereidre- ooidtyd van 56.96) en Angela Franke (5732). Na de 200 school Karla Linke (nieuwe wereldrecordtijd van 2.34.99 nadat ze 's morgens al 237.44 had ge maakt) en Katrtn Schott (2.38 88).. Aan West-Duitsland de eer gisteren althans succesvol tegen de DDR te hebben gekampt. Nocke (nieuwe Europese recordtijd van 133.10) en Steinbach (1.53.73) beheersten de 200 meter vry. In genoemde finale bestond Karim Ressang het om op de rugslag de zevende plak te grijpen in 1.00.53. Wyda Maze reeuw bevocht een vyfde klassering op de school slag (2.4439) nadat ze in de serie haar Nederlandse record al naar 2.42.99 had geduwd. Enith Brigitha tot slot stond op de 100 vry met haar 58.10 ails enige Nederlandse gis teren op het platform. Karla Linke: wereldrecord. en zwemsters zouden in eigen lend door buitenlanders moeten worden opgejaagd". Opmerkelijke prestatie schoonspringer Feis: tiende WENEN In een broeiend warme overdekte Stadthalle, van het sta- dionbad in Wenen, heeft Hans Feis voor de opmerkelijkste verrichting gezorgd in de geschiedenis van de heren-schoonspringery. De 27-jarige Haagse bioloog finishte als tiende, nadat hy na de eerste serie van vyf verplichte sprongen zevende had ge staan en na acht sprongen was ge zakt tot de elfde plaats. Feis, dlie eerder dit jaar eigeniyk had willen stappen, maar door bleef springen omdat jeugdig talent be paald niet stond te dringen om hem op te volgen, sprong zeer regelmatig en verdrong uiteandeiyk by de laat ste sprongenserie van de grote finale de Zweed Mats Lindberg van de tiende plaats. Een opmerkehjk resul taat van Feis, die zich geen twee we ken vry kon maken (de springcom- missie wilde dat hy ook in Bolzano zou uitkomen) en pas op het laatste moment besloot hy zich toch maar naar de wensen van de officials te schikken. Uitslag: 1. Klaus DIbiasi (It) 60331 punten; 2. Giorgio Cagnotto (It) 59334; 3. Viatsjeslav Strachov (SU) 583.71; 4. Falk Hoffmann (ODld) 54331; 5. Aleksander Kosenkov (SU) 534.09 6. Norbert Huda (WDld) 53332; 7. Frank Taubert (ODld) 51735 8. Jo sef Kien (Oost) 476.37 9. Trevor Simpson (GB) 472.83; 10. Hans Feis (Ned) 449.43. Boksen Tydens het toernooi om de wereldkampioenschappen boksen voor amateurs, dat in Havanna op Cuba wordt gehouden, is Henk van der Reek uitgeschakeld. De midden- gewicht uit Dordrecht verloor door knock out in de eerste ronde van de Aigenityn Ricardo Aroe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 9