Zapata: tegenstrijdigheid an een karakter vandaag ...e/7 gisteren larlon Brando in film van Elia Kazan RADIOPROGRAMMA'S OVER ALCOHOL IN HET VERKEER Tv-portret van Alfrink TV morgén] C AG 20 AUGUSTUS 1974 i de reeks vertolkingen, welke Marlon Brando ten beste ;t op het scherm, behoort die in de titelrol van „Viva Za- i" (vanavond om 20.20 uur op Nederland 2) tot de betere, /oudig om het feit dat Elia Kazan als regisseur het film- ïaat van Amerika heeft bepaald in de jaren vijftig als be- {rijkste exponent van de Actor's Studio. „Tramlijn Begeerte" de ning daarvan had Kazan elukkige keuze gedaan in Mar- rando, die als toneelacteur nog ïlijks filmervaring had, lijk is genomen. In het boek „Ka zan on Kazan" stelt hij daarover dat door zijn verstoting uit de par tij, maar ook door wat hij vaai het totalitaire Russiche systeem gewaar tegenover Vivien Leigh als werd, hij zich scherp tegen dit he alle vulgariteit en wreed- communisme keerde, zijn houding tonen, die de rol van Ko- meer symbolisch dan als een tegen personen gerichte daad moet wor- suc- den gezien. Niet dat Kazan zich werd niet schaamde later de namen te n de hebben genoemd, die overigens al algemeen bekend waren, e revolutionair Zapata gebo- Kazan is er heilig van overtuigd lie zich ruim zestig jaar gele- zichzelf nooit te hebben verraden, tegen het regiem van Diaz Ook in tijden dat hij door reactio- voor de voeten werd geworpen. Voor de regisseur nairen zwaar onder druk kwam te hem heeft revolutie nooit een geheim karakter, hij stond. Juist l behoefde. na de voltooiing van i He „Tramlijn Begeerte' lan voor de verfilming van d< e levensjaren van de Mexi- Marlon Brando in Elia Kazans film 'Viva Zapata'. Men „Boomerang" en „Gentleman's staan heeft hij ment" eigenlijk zo'n onderwerp van gemaakt v «erwachten, maar Kazan voelde sinds „Viva Zapata" heeft hij naast permanent Geen succes ;h op dat moment oest. In het kortgeleden bij r «Sc Warburg. Londen „Kazan on Kazan' „On the waterfront" en „The rangement" een reeks andere socia le en kritische films gemaakt, die tot zijn beste behoren. „Ik word macht n°8 steeds een communist genoemd, ik sta nog steeds op die lijst. Die reactie roept bij mijn films nog steeds: hij is dezelfde gebleven." ?1 Clement vertelt hij daar Die tegenwind heeft Kazan helpen karakters van Panoho Villa „Viva Zapata" was geen ciëel succes toen. De ontvangst was ook zeer verdeeld. De Amerikaanse communisten roepen dat Kazan van een revolutionaire held een wankel moedige intellectueel had gemaakt en ook twee bekende filmregisseurs Vijftig procent va lieten zich horen, die vonden dat de slachtoffer worden De verstoten lieveling die worden gebracht onder de titel „Met verkeere- één been in Bankenbos". Za- ongeluk hebben meer dan 0.5 pro- Op 1 november aanstaande wordt de - mille alcohol in het bloed. Dit is ge- niuewe verkeerswet van kracht. Hier- 1935 tijdens een trip naar publiek ging voortaan films dat er wat de werkelijkheidsgraad bleken uit een onderzoek, dat de in wordt onder meer de bloedproef zichzelf maken. Hollywood was betreft weinig van klopte. (Hawks), neuroloog prof. Hofman, verbonden verplicht gesteld. Een promillage van aan het Academisch Ziekenhuis in 0,5 is dan voldoende om een proces- Gent, heeft ingesteld. Een dergelijk verbaal te krijgen en dat kan pata dooreen gehusseld i werd Kazans aandacht door legendarische figuur getrokken, voorbij, toen hijzelf voor een dilemma Wat „Viva Zapata" betreft, die Juist in zijn carrière kreeg de in die tijd van hysterische onder- genlijk 2aan hem pas goed te pakken. vragingen werd gerealiseerd, Kazan n stond toen op het toppunt had die graag in Mexico zelf willen zijn roem, hij was de meest opnemen, maar strandde agde regisseur op Broadway en Mexicaanse cameraman, ook de ene na de andere film niet eens was met het script in de bandieten!" Eén n in Hollywood. Het frequente wijze waarop Zapata werd be na- vraagstukken pata's vriend Madeira! Antwoord van Kazan op de een autoriteit op het gebied idealisme en Hawks op dat verbeeld vindt in Za- ontstellend cijfer vormt één van de verblijf in Bankenbos (de strafin- gegevens waarop een tweetal radio- richting) inhouden. Als de cijfers „Fuller is programma's is gebaseerd. van het Belgische onderzoek ook In AVRO's „Trefpunt" zullen deze voar Nederland gelden, dan betekent programma's worden uitgezonden, dit dat iedere weggebruiker met de lastige De eerste uitzending is donderdag as. borrel op, „rijp" is Banken- Kazan ge- reizen tussen New derd. Hij bedong veranderingen met daan te krijgen dat Marlon Brando n, de tweede en Hollywood verwarde hem, de opmerking: „Hoe zou U het vin- de titelrol deed. Toen producent <>P 19 september. De programma's roeg zich af waar hij stond, den als een Mexicaanse filmmaat- Zanuck de test zag zei hij Illinois zou komen „Verdomme, ik versta er geen don- Kan hij niet ophouden zelfanalyse, die eigenlijk pas schappij' Jaar later geheel op gang zou film te maken over Abra- in zijn boeken „America ham Lincoln met een Mexicaans met dat gemompel?" De historie ïca" en „The arrangement". acteur in de hoofdrol?" Zapata" werd dan ook zijn De volgende dag vertrok de film- e min of meer autobiografische ploeg met de bedoeling de film in andere regisseur waarvoor hij zich wendde tot Texas te maken bij de Mexicaanse bazen, vriend John Steinbeck, die toen grens. geen enkele filmervaring had. Men nestelde zich in een klein sla- die, tot een crisis geraakt in perig plaatsje Roma zich herhalen bij de bezetting „The godfather", maar met een andere studio- 19.00 tot 19.30 uur vla Hilversum bos. laatste aflevering is Patricia Moolenbel, één van de sa menstelsters van de serie, is nage gaan, wat het betekent daar opge sloten te ritten. Een week lang heeft zij de dagelijkse praktijk van deze strafinrichting ondergaan. persoonlijke leven, had wel naar een dergelijk project ok dan ook spoedig naar Mexi de bevolking meekreeg, onder meer door een muziekband te for- meren, die zonder veel oefening de ai in enkele maanden de nood- oude revolutiesongs weer tot klinken ijke research te verrichten bracht. Alex North, de componist, het scenario. Het materiaal maakte gebruik van de opgenomen mee terug bracht, band en Kazan had achteraf eigen- wel honderd films, jy* wel spijt dat hij niet, al was het maar gedeeltelijk, de oorspron- t. kelijke opnamen gebruikte. Kazan mede tot Zapata had Qp twee manieren laat Kazan de te- cht was zijn grote bewonde- genstrijdigheid zien in het karakter voor de Russische films van van zapata. Naar zijn aard zou de de oorlog „Potemkin" en „Ae- opstandige zich het meest op zijn Maar bij de uitwerking gemak voelen bij een eenvoudige Steinbeck goed vooi noest een keuze worden ge- Herhalingen op KRO-tv HILVERSUM (ANP» De KRO- televisie gaat de resterende zomer maanden een aantal eerder uitgezon den programma's herhalen, die wel een uitzonderlijk hoge waardering, maar om allerlei redenen een bij de verwachtingen achtergebleven kijk- Nederland I NCRV: 17.00 (K) jesboek. 17.10 (K) Werkwijzer, progr. 17.20 (K) Poppenkast. NOc 17.45 (K) EK. Zwemmen te Wenen WK. Wielrennen te Montreal. 18.' (K) Fabeltjeskrant. 19.05 (K) Van ge' Toeristische tips. gewest tot gewest. Aansl. Een weg door Zambia, film HILVERSUM (ANP) KKU/KiiK dichtheid kregen. Eén van die pro- Stichting Nederlandse Vrijwilligers, zullen zondag 25 augustus twee uit- gramma's Is de documentaire „Je gg?;.,??.!!?, <*i zendingen wilden aan het viiJttelariz „i„, r!L. aoJS -5e.1 «rende de film tenslotte heeft die eer- boerenvrouw. zendingen wijden priesterjubileum frink. Zondagmiddag wordt van 12.50 uur vla Hilversum 2 mentaire uitgezonden, waarin het vijftigjarig moet OT „jet kardinaal Al- Boomkens Aanleiding nauwelijks meer gespeeld. Wat de regisseur die niet bij hem past huwt hij vrouw in de figuur van de Mexicaan verraad tegenover zichzelf komt naast de kleurrijke buitenkant, niet aueen terug in de ontdekking ran de corruptheid van rijn broer gespeeld door Anthony Quinn) nog meer in de herkenning slachtoffers. 12.00 tot van 22.15 tot 23.00 uur via Nederland d°cu- 2 uitgezonden. Jaarlijks komen er in het Nederland se verkeer vijfhonderd kinderen om, i de manier waarop kardinaal Al- terwijl er 9.000 gewond raken en vele denken" van Cees stilte? ir jeugdige verkeers- noramiek. 22.30-22.35 (k) Het wordt vanavond Xederiand II— 7). 22.05 (K) Pa- °P een ™.anier al aandacht zal worden geschonken Fabeltjeskrant. 19.05 (K) 19.30 K tiof uerwyi er j.uw gewunu raiteii eu frink Priesterschap beleefde honderden gehandicapt blijven. gg|2B|j komt hoe zijn omgeving hem waardeer- anti-autoritaire linksgerichtheid ie wijze waarophij zichzelf in positie van toen één kon voelen Zapata. die tijd was Kazan volop in een gegeven moment net liet met de heksenjagers 's Avonds wordt via de televisie (Ne derland 1. van 22.15 tot 23.00 uur) portret van de bisschop uitge- «-«- ir Prof. mr. A. D. Belinfante (62) van zichzelf alshij^ de boeren op zonden. Dit portret werd overigens is per 31 Juli Jongstleden benoemd ■HggÉj _1, bena- reeds eerder gemaakt, ter gelegen- tot voorriltter van het bestuur van NOS: 18.45 18.55 (K) Journ. NCRV: Black Beauty, tv-jeugdserie. De Beverly Hillbillies, tv-serie. NOS:' 20.00 (Kj Journ. NCRV: 20.21 (K) Ne derland en het water: liedjesprogram ma. 21.05 (K) Spel zonder grenzen te Northampton Gr.-Britt.IKOR/KRO/ RKK: 22.20 (K) Kenmerk: Informa- samenlevuig. DUITSE TV dert als zijn verwerpelijke voorgan- arthy op grond van zijn lid- ger jieeft gedaan. tschap van de communistische Kazan heeft met die karakterteke- y voor de oorlog. De regisseur ning allerminst de revolutie ver- terugblik van de jubilaris op de ont- in verband met zijn vergevorderde on170?*IK Wi tide namen, wat hem vaak kwa- dacht willen maken, zoals hem wel wikkeling in de laatste vier jaar. 'Klnderpr^ramma- wordt evenwel aangevuld met die edmd 1973 deze functie neerlegde Duitsland I 16.15 (K) Journaal. 16.20(K) Film programma. 18.30 (Kj Aktua- llteiiten. 18.45 (K) Zandmannetje. 18.55 *K) Nordschau-magazine. 19.26 (K) gehelmer Mission, 1 yerzt' Noord nie, tv- 18.40 (K) Actualiteiten. 1950 (K) Gene Bradley in geheimer Mis sion, vervolg tv-serie. 19.45 (K) der Geschichte, tv-serie. 20.00 Journ. en weeroverzicht. 20.15 H Robert Stolz. 21. (K) Journaal, bericht. 22.50 kampioenschappen Duitsland II— Kein Grumd zur Ünruhe, film. '2250 bericht. 22.50 (K) Eurovisie: Europese NEDERLAND I 17.45 E.K. i W.K. wielrennen in Mon- 19.05 Waar de tijd heeft stilgestaan, documentaire film (VARA) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 Zomaar een zomeravond, gevarieerd programma (VARA) 21.25 Colditz, tv-serie (VARA) Kapitein-oarlogsvlieger Simon Carter is niet van de vliegerij af te brengen. Smeekbeden van zijn vrouw ba ten niet en hij stapt weer rustig in zijn vliegtuig. Als z'n vliegtuig boven Duitslandwordt neergeschoten, zoekt hij hulp bij een priester, die echter al door de Gestapo in het oog wordt gehouden. 22.15 Achter het nieuws (VARA) 22.45 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Speedy Gonzales, tekenfilm (KRO) 19.10 Peppi en Kokki, jeugdserie (KRO) 19.30 De Melchiors, tv-serie (KRO) 20.00 Journaal (NOS) ,20.20 Viva Zapata, speelfilm uit 1952 met Marlon Brando (KRO) In de serie: Marlon Brando, acteur vanavond, de film over de Mexicaanse opstandelingenleider Emilio Zapa ta, die rond 1910 een einde maakte aan de tirannie van president Porfirio Diaz. Het scenario is van Nobelprijswinnaar John Steinbeck. Je moet er niet aan denkendocumentaire (KRO) Programma over de vier- tot vijfhonderd kinderen die ieder jaar in het Nederlandse verkeer de dood vinden. De makers spraken met ouders, broer, schoolvrienden en buren van een veertienjarig kind, dat bij een on geluk om het leven kwam. Deze uitzending is een her haling. Journaal (NOS) 22.15 23.00 „Verrek, dat is Mies" werd er gisoeren in een miljoen (maar dat is natuurlijk maar een schatting) huiskamers geroepen toe a om zeven uur Mies Bouw man haar oudste beroep weer opvatte. Het was maar voor een avondje, om ons tussen de bedrijven door iets te kunnen vertellen over haar nieuwe programma dat op 12 oktober van start gaat onder de titel: „Een mens wil op de zaterdag avond wel 'es even zitten en 'n beecje lachen, want er is al ge noeg ellende op de wereld" (het zal wel afgekort worden in de tv-recensies tot „Een Tussen neus en lippen door liet ze blijken dat er al maanden aan dit programma gewerkt is, door te zeggen dat het in Ja nuari nog „Een van de tien" hea;te, in februari „Leuke din gen de in maart „Aap-noot-Mies", want de Avro is zich natuurlijk even wezenloos geschrokken toen de Tros vorige week opeens met het programma „Mensen wen sen" kwam, dat er verdacht veel op leek (tot de andere voo.-gestelde titels behoren trouewns ook nog „Mies' wens- programma" en „Mies vraag teken"). Gelukkig was het gisteren geen zaterdagavond maar maandag avond, zodat we eerst van het prachtig-mooie drama rond Jane Eyre mochten genieten (inclusief alle vereiste rillingen ovïr de rug op de momenten die de regisseur daarvoor uit gekozen had), om ons daarna in de pedofilie te kunnen stor ten. Ee.-st enkele gegevens. Pedofilie betekent: „houden van kinde ren', men schat dat er in Ne derland tussen de 100.000 en 200.000 pedofielen zijn (maar dat is natuurlijk maar een schatting), er wordt gemiddeld een kind per jaar bij pedofiele contacten vermoord, en pedofi lie is strafbaar als iemand die ouder is dan 16 Jaar seksueel contact heeft met iemand die jonger is dan 16 jaar. Dat geldt dan voor Nederland. In 1965 waren er 719 veroordelin gen tegen 233 in 1973, In Ja pan is de leeftijdsgrens overi gens 12 of 13 jaar. Ik kan daaraan toevoegen dat die mooie blonde, keiharde Brazi liaanse linksback Marinho met een 12-Jarige Braziliaanse ge trouwd schijnt te zijn, en daar hoogstwaarschijnlijk ook sek suele relaties mee onder houdt. De deskundigen vertelden ons: 1. tegenover de tienduizenden kin derslachtoffers in het ver keer staat één vermoord kind per Jaar, maar dat is natuur lijk wel één te veel. 2. kinde ren lijden geen psychosmati- scne schade na een pedofiel contact, 3. de meeste pedofiele contacten zijn van strelende aavl, 4. pedofiele contacten zijn onwenselijk omdat het kind in een afhankelijke situa tie tot de volwassenen verkeert, en omdat het „geheim" dat het met zich meedraagt zijn rela ties tot ouders en andere ge zinsleden schaadt, 5. ik vind het erg belangrijk dat u deze vraag stelt, 6. ouders moeten hun kind meer strelen en knuffelen. Uiteraard is dit een samenvat ting In enkele typerende zin nen, waarbij aangetekend dient te worden dat dokter Cohen- Ma-.thijssen (die met haar op merking dat „elk kind het pro- dukt is van een heterofiele verhouding" opeens een nieuw licht op de zaak leek te wer pen) negatiever, afwijzender tegenover pedofilie stond dan de andere deskundigen. De gevoelens van de „publieke tribune" werden door de eerste vragenstelster vlijmscherp on der woorden gebracht toen zij zei: „we hebben nu alles ge hoord over de zegeningen van de pedofilie, maar wanneer be gaat een pedofiel een moord?". De hamvraag, op dit ogenblik. In een noodsituatie, was het antwoord. Er kwamen emotionele vragen en aanmerkingen op „de heren psychiaters", maar ook een paar zinnige vragen en opmer kingen. Een kleuterleidster zei uit ervaring te spreken dat kinieren onbewust verlangen na xr seksueel contact met ou deren (lees „Lolita" van Nabo kov). Gevraagd werd hoe een kind uit een pedofiele verhou ding te voorschijn komt als hij ouder wordt en daardoor zijn aantrekkingskracht voor zijn partner verliest (het seksuele element raakt dan op de ach tergrond, hij gaat een nieuwe fase in). We kregen ook nog een heuse pedofiel te zien, een dappere confrontatie van die Jongen, maar of het verstandig was vraig lk me af. Wel nuttig na tuurlijk om de kijkers er nog even bewust van te maken van wat dokter Bernard gezegd had, namelijk dat pedofielen zich niet door uiterlijke of per soonskenmerken van aiidere mensen onderscheiden. Wit ik in de discussie overi gens miste, was de pedofiele rela ie tussen vrouwen boven de zestien jaar en Jongens da-ironder. De hele wereldlite ratuur is vergeven van Jeugd herinneringen waarin de zoon des huizes rijn eerste seksuele ervaringen met de dienstbode had. Ik denk dan ook dat ne gen van de tien dienstbodes pedofiel zijn (maar dat is na- tu'irlijk maar een schatting). NICO SCHEEPMAKER tl)V™ 17 hn~ 7TO "Trwïrn ~Ï7 n "Tirspeelfilm. 21.00 (K) Journ. 21.15 (K) snow, i vrnu: ueze aag. ö.uu Kormv imd se ine drri dreunde! tv -6e- Ijif0™atlef programma_ 22.00 (K) Nieuws. 9.00 Van alle markten thuis). tSXS (K) Journaal. fïum. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Radio weekblad. 11.00 Nieuws. 11.03 Voor de kleuters. 11.15 (S) M lodleënboeket. 11.45 (S) Dansorkest i de jaren 50. 13.00 kleuters. 11.15 (S) Me- Dansorkest het beste s. 13.11 Dln- dag. 13.25 (S) Een middag - DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 HILVERSUM I 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal, en pl p8-21enajd ^^O^est rttme" 184^JJ|S) ziek. 19.05 (S) Y'All come: Country saxofoon and W< Wolf in 20.00 Kw naval ln Bemelen symfonie-orkest Frankfurtklassie ke muziek. 21.40 Eugéne, het siaanvan kind, hoorspel. 22.15 (S) Bariton Hilversum II TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Ont- 7.30 Nieuws. 7.41— 8.36—8.45 piano: moderne muziek. deel 1.) 23.40 (S) Alt- (S) 23.55-24700 Niêuws° HILVERSUM III NOS: 18.02 Joost mag niet 20.00 Kwlspel naval ln Bemelen: amusementspro- gramma. 21.00 (S) Neem nou 21.10 (S) Met muziek op stap. 21.45 (S) He- tie. 20.02 (S) Nashville 21.02 (S) Jazz ziek uit de Bondsrepubliek. 8.00 Aktua. 8.30 Nieuws c Gymnastiek voor de hulsvrouw. (S) Kaboutertijd. 10.30 Nieuws. 10.33 IS) Voor de vrouw. 11.30 Aktua. KRO: 11.45 Bejaardenprogramma. 11.55 Me dedelingen. 12.00 (S) Van twaalf tot twee, met om 1280 Nieuws en om 12.41 Echo. NOS: 14.10 Vonken onder de as: Nederlandse volksverhalen en ge bruiken. 1480 (8) specten van de ka mermuziek. 15.30 Nieuws. 15.32 Spie- Duits!and: Informatie en mu- rengracht 338: 23.05 (S) Late platen. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 18.00 (S) KRO-muziek uit eigen pro- dukties. 18.30 Nieuws. 18.41 Echo. 18.50 Toon Hermans heeft waarvan de opbrengst ten goede van NAC, Peter v. d. Merwe. Voor maakten Toon Hermans en Peter (S) Licht koor en -orkest (gr.) 1980 in de schouwburg van komt aan de ex-doelverdediger de aanvang van de voorstelling v. d. Merwe een praatje met {fsÖDenH^gvandaa^KROMOÖnws da een voorstelling gegevent elkaar20.05 overweging. 20I5 (S) Radio- op middernacht. 0.02 (Tussen 2.00-5.00 W.K. mtreal.) 2.02 (S) Kees 3 02 Willem Hilversum III AVRO: 7.02 Drie op Je boterham, ^8-?2-r8.?5 J*a4.1?J?urnaal) (Tussen 1 Bloemendaal. Woensdag 21 augustus 1974 Hilversum I VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend- Montreal). s- populaire verzoekpla- -aalt op verzoek: Post- H&dlojourn. 12.06 (S) middag (Tussen 12.55

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5