RECEPTIONISTE tv £31 MAGAZIJNBEDIENDE Fa. Houlhofi Goede schoenen Schoenhandel BOONS pelatti modepruikjes '>n klasse apart' ASSISTIENT(E) Rijnstraat 3 - Leiden Teietoon 01710-24162 nr randstad nrrandstad Assistent(e), onze technisch Inkoper moet gewoon erg veel aan je over kunnen laten bij DMN te Noordwijkerhout. Familieberichten RECTIFICATIE i De receptie t.g.v. de 55-Jarige bruiloft van 4 F. SMIT J H. SMIT—POLMAN l zal zijn in Hotel de Wekker, Herengracht 100,, op 28 augustus a.s. tussen 17.00 en 18.30 uur. f Leiden, Mauritsstraat 21. Heden ontsliep in volle vrede nog geheel onverwacht onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgroot vader, broer, zwager en oom CAREL JOHANNES VERBIEST weduwnaar van J. M. Schouten in de ouderdom van 88 Jaar. C. ZWARTS—VERBIEST H. VERBIEST S. C. VERBIEST—REHLING C. J. ELFERT—VERBIEST F. W. ELFERT Klein- en achterkleinkinderen en verdere familie. De begrafenis zal plaats vinden donderdag 22 augustus a.s. te 11.00 uur op de algemene begraafplaats „Rhyn- Heden ontsliep in volle vrede nog vrij onverwacht, onze zorgzame vader ANDRIES DOMBURG weduwnaar van J. Kelderman in de ouderdom van 81 Jaar. 's-Gravenhage: J. W. DOMBURG A. TH. DOMBURG—KNOESTER Leiden, 19 augustus 1974. Bronkhorststraat 17a. Corresp. adres: Pieter Langendijkstraat 266, 's-Gravenhage. De overledene is opgebaard in de rouwkamer „Een voud" van Ingen Schenau, Hogewoerd 84, Leiden. Bezoek aan de rouwkamer: donderdagavond as van 7.00 tot 8.00 uur. De begrafenis zal plaats vinden vrijdag 23 augustus a.s. te 12.00 uur op de algemene begraafplaats „Rhyn- hof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Met grote verslagenheid geven bestuur, direkteur en medewerkers van de Gemeentelijke Woningstichting kennis van het overlijden van het bestuurslid, de heer A. C. KRIEST In de korte tfjd dat hfj deel uitmaakte van het be stuur van de Gemeentelijke Woningstichting hebben wfj hem ten zeerste leren waarderen. Wij zullen hem node missen. Bestuur, direkteur en medewerkers van de Gemeentelijke Woningstichting Op 15 augustus 1974 ging na een kortstondige ziek te in de leeftijd van 85 jaar van ons heen, onze lieve broer, zwager en JACOBUS VERMEY Namens de gehele familie C. MELCHERS- VERMEY Op verzoek van de over ledene heeft de crematie in alle stilte plaatsgevon den in het crematorium "Ookenburgh" te "s-Gra venhage DANKBETUIGING Hiermede danken wij fami lie, vrienden, buren en be kenden voor het medeleven ons betoond na het heen gaan van onze innig geliefde, zorgzame man en vader JACOBUS HERMANUS DE BRUIN [n het bijzonder danken wij de begrafenisonderneming Van der Luit voor de correc te uitvoering van de begra fenis. A. DE BRUIN- SJARDIJN en kinderen Leiden, augustus 1974 Mahilerstraat 7. Daar het ons onmogelijk is om alle vrienden, kennissen en bekenden persoonlijk te bedanken voor de onvergete lijke dag welke zü ons be zorgd hebben bij ons 60-ja rig huwelijksfeest op 29 juli J.l. willen wij het op deze wijze doen. Speciaal willen wij de mu ziekvereniging „Trouw moet blijcken" en de majorettes bedanken voor de opluiste ring van het feest op die dag. G. WESSELIUS J. WESSELIUS— VAN DER SPRUIT W. Schellekens arts AFWEZIG VAN 24 AUG. t/m 15 SEPT. Alle aanwezige Leidse huis artsen zijn bereid waar te nemen. DAMES HEBT U TIJD? H. HOMAN en CO., Dorpsstraat 49 te OEGSTGEEST vraagt voor haar klein-pakkerij: DAMES voor op de dag. U kunt zelf uw werktijd bepalen, als u maar 20 uur in de week werkt. Wij werken van 7 tot 17 uur. Kunt u alleen in de avond. Dat kan ook. Van 18.30 tot 21.00 uur. U kunt morgen beginnen. GROOTHANDEL IN TABAKSFABRIKATEN, KOFFIE EN THEE, vraagt voor spoedige indiensttreding G. E. J. Pieterse PRAKTIJK HERVAT H. P. VELDHUYZEN art DONDERDAG 22/8 GEEN PRAKTIJK De Leidse huisartsen nemei Sollicitaties te richten aan: (1720 jaar) Herengracht 94, Leiden, telefoon 21972, na 18.30 uur tel. 63933. BEGRAFENIS ASSOCIATIE ,aö sanctos' Hoofdkantoor «n autac LANGE MARE 09 LEIDEN TEL 26018 Trouwauto's Taxi's Beestenmarkt 3 DE GROOT Leiden Tel. 23300 Boekhandel Oe Kier vraagt voor opleiding in de boek handel met middelbare schoolopleiding. Leeftijd plm 17-18 Jaar. Schriftelijke sollicitaties: NIEUWE RIJN 45 - LEIDEN voor uw kinderen zijn niet goedkoop. Laat u daarom goed adviseren. Koop uw kinderschoenen in de grootste speciaal zaak uit de gehele omtrek. Bij ons krijgt u het juiste advies. Wij hebben de grootste sortering. RANDSTAD UITZENDBUREAU INDUSTRIEEL PERSONEEL zoekt met spoed MAGAZIJN KRACHTEN CHAUFFEURS groot rijbewijs FABRIEKSKRACHTEN Kom langs of bel op. LEIDEN. NIEUWE RIJN 44 TEL. (01710) 44841 KATWIJK, PARSSTR. 19, TEL. (01718) 71215 hr randstad litzendbueau Binnenkort openen wij in Valkenburg (ZH) vlak bij Leiden een nieuwe grootse vestiging waarin op 8000 m2 alles over wonen te kijk en te koop is. Wfj zoeken voor deze nieuwe vestiging kontakt met een Jonge, representatieve vrouw, die de funktie van gaat vervullen. cliënten, n kleine Haar taak zal bestaan uit het ontvangen van onze bezoekers het bedienen van de telefooncentrale en het verzorgen var hoeveelheid korrespondentie. Deze Job kan eventueel ook part-time worden vervuld, waarbij wy denken aan een z.g. „tweeling-baan". Gewenste datum van indiensttreding: 10 september. Wilt U meer weten over deze funktie of wilt U solliciteren, maak dan een afspraak met onze bedrijfsleider, dhr. B. I. van Jole. HOME CENTRE HAAGSE SCHOUW VOORSCHOTERWEG 45—47 VALKENBURG (ZH) TEL. 01710—60060 M H RANDSTAD uitzendbureau (PARA-) MEDISCH en VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL vraagt met spoed A-VERPLEEG- KUNDIGEN voor Leiden (alle diensten) DOKTERS ASSISTENTES Kom langs of bel op. LEIDEN, NIEUWE RIJN 44, TEL. (01710) 44841 KATWIJK, PARKSTR. 19, TEL. (01718) 71215 uitzendbureau Vrouwelijke kracht gevraagd boven 18 jaar vooi j oediening en andere werk- I saamheden (ook part-time), i Aamm. wo van 1017 uur DEN BURCHT Burgsteeg 14, Leiden RANDSTAD uitzendbureau zoekt met spoed ERVAREN Typiste Nederlands Stenotypiste Ned. Stenotypiste Engels SECRETARESSES Kom langs of bel op. LEIDEN, NIEUWE RIJN 44 TEL. (01710) 44841 KATWIJK, PARSSTR. 19 TEL. (01718) 71215 uitzendbureau tbcA^cvïcleii^L/ tbcA\toxftd&£ify£Si! Links: Acryl mouliné V-hals pullover, bestemd voor najaarskombinaties. f mode in tricotfeest Midden: Origineel gestikt en slank katoenen vestje. topper in tricotfeest Onze technisch inkoper kan het echt niet alleen aan. Daarom zal hij erg blij zijn met een werklustige assistent(e) aan wie hij een groot aantal inkoopactiviteiten kan toe vertrouwen. Die inkoop geldt een grote verscheidenheid van artikelen. Wat hij of zij in eerste instantie gaat doen is het nauwkeurig in de gaten houden van overeengekomen leveringstijden. Dat betekent ook dat hij/zij daarover contact onderhoudt met leveranciers. En daarnaast geheel zelfstandig zorgt voor de afhandeling van de inkoopadministratie. Daarom is enige type-ervaring wel nuttig. Al met al een prettige afwisselende baan met zeer reële ontplooiingskansen. Hierbij denken wij aan iemand met kennis op HAVO-niveau of MAVO plus een aanvullende studie. Daarbij stellen wij enige ervaring in een soortgelijke functie wel op prijs. Interesse en meer weten? Bel of schrijf dan naar De Machinefabriek Noordwykerhout B.V., Postbus 6 in Noordwijkerhout. Telefoon (02523) 39 41. O De Machinefabriek Noordwykerhout (DMN) maakt deel uit van IHC HOLLAND. Een industriële groep die werkzaamheden verricht op het gebied van de baggerbouw, de olie-industrie op zee, de alluviale mijnbouw en het massa-transport.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 4