Mertens: meerderheid van Leidsch Dagblad bootlochten boeren achter organisaties TUINDERS MILJOEN Schoenenfabriek gaat failliet Overproduktie verlaagt de benzineprijzen niet Koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 WEGENS ENORM SUCCES: nu ook 's morgens afvaart vanaf Kort Galgewater, 10.15 uur. Kaartverkoop: Kantoor LEIDSCH DAGBLAD, Witte Singel 1, Leiden; Walkantoor AVIFAUNA, Kort Galgewater; Souvenirshop Blauwpoortsbrug. DEN HAAG Voorzitter Mertens van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond heeft gisteren verklaard dat het overgrote deel van de Nederlandse boeren en tuinders vertrouwen blijft stellen in hun organisties en besturen. Hij zei dit in de verga dering van de bestuursraad van de KNBTB. In Utrecht waren niet de agrariërs van Nederland bijeen, maar wel rond 25.000 H A (TÏTT S(H A I )H, boeren en tuinders, leden en niet-leden van de drie centrale ivjj-ujuvjij-I landbouworganisaties. Er waren zelfs niet-agrariërs. Slechts een zeer kleine minderheid daarvan is door een bepaalde op stelling en door schreeuwen en joelen erin geslaagd de indruk A 7T ttvttt^at naar buiten te wekken, dat het gehele stadion aan het gekrijs V I I r I I K en gejoel meedeed. v xjx J. XAji i vertrouwen blijft stellen in organi saties en besturen. "We moeten er rekening mee hou den dat er poUUeke 'troebelwatervis- VOORSCHOTEN Het grofvuil Wordt woensdag 21 augustus opge haald in: het Burg. Vernèdepark, Badhuisstraat, Parkstraat, Noorthey- straat, Stadswijkstraat, Sophiakade, Nieuw Voordorpstraat, Prof. Zernike- laan, Prof. Einsteinlaan, Prof. Lo- r en tela an, Prof. Eykmanhof, Prof. Einthovenlaan, Prof. Debijelaan, An- thonie van Leeuwenhoekkade, Lord Baden Powellweg, Kamerhng Onnes- plantsoen, Raadhuisplantsoen (het gedeelte ten oosten van Vlietzicht), Prof. van der Waalslaan, Prof. van 't Hofflaan, Curielaan, Molenlaan (het gedeelte ten oosten van de Prof. As serlaan), Prof. Zeemanplantsoen, Ge rard Douplantsoen, Carel Fabritius- laan, Anthonie van DUcklaan, Johan nes Vermeerplantsoen, Govert Flinckplantsoen, Rembrandtlaan, Al- bert Schweitzerplantsoen, Jan van Goyenplantsoen, Ferdinand Bollaan, Jan Steenlaan, Ruijsdaelhof, Van Os- tadehof, Pauius Potterdreef. Frans Halsplantsoen en Nic. Maeskade van de grof vuilophaaldienst gebruik kun nen maken. Op donderdag 22 augustus in Noord-Hofland, aan de Hofweg (het gedeelte tussen Voorschoterweg en de Leidseweg), Leidsesweg (het gedeelte tussen Voorschoterweg en de Vink- weg). Journalisten hebben volgens de voorzitter een rol gespeeld bij de in drukken, die zijn ontstaan. "Het is vrijwel alle journalisten ontgaan, dat de overgrote meerderheid van de demonstranten in Utrecht niet aan 't gekrijs en gejoel meedeed". Het lijkt er sterk op, dat vele journalisten al leen maar geïnteresseerd zijn, wan neer er geschreeuwd en gescholden wordt, of wanneer een groep tracht onenigheid en onderlinge ruzies in de organisaties te suggereren en op te blazen. Uit vele perscommentaren lijkt het alsof men per sé wil laten voorkomen, alsof er een grote kloof is tussen leiding en leden van de orga nisaties". Het is volgens de voorzitter van de katholieke boeren- en tuindersbond en uit vele reacties uit het gehele land gebleken dat het overgrote deel van de Nederlandse boeren en tuinders DEN HAAG De hagelschade in het tuinbouwgebied bij en rond Ven- lo bedraagt naar schatting van het Ministerie van Landbouw ongeveer 15 miljoen gulden. Zaterdag hebben hagelstenen in dit tuinbouwgebied vele tienduizenden ramen van kas sen vernield en schade aangericht aan de gewassen, ook aan volle gronds-produkten. Na overleg tussen het Ministerie van Landbouw en dat van CRM is een speciale regeling getroffen voor tuinders, die een beroep willen doen op de zogenaamde rijksgroepregeling zelfstandigen. Deze kan ook dienen voor het verstrekken van bedrijfska pitaal. De beide ministeries denken aan een snelle procedure. Zij willen de gemeenten voorstellen de aanvra gen niet plaatselijk te behandelen, maar in een regionale commissie. sers" zijn, die van de huidige roerige situatie ge- of misbruik willen ma ken door de eisen van de landbouw in het partijpolitieke vaarwater te brengen", aldus de heer Mertens. "Ook meen ik te kunnen signaleren dat er "organisatorische troebelwa- tervissers" zijn, die nu hun kans schoon zien de door hen gewenste eenheidsorganisatie te forceren". De samenwerking tussen de drie centrale landbouworganisaties en die in het Landbouwschap kunnen in de komende weken zwaar op de proef worden gesteld, zo meent de heer Mertens. Hij hoopt dat alle betrok kene hun nuchter verstand zullen blijven gebruiken en dat de bestaan de vormen van samenwerking die proef ongeschonden zullen doorstaan. Die samenwerking in de top is z.i. van levensbelang voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Er zijn zeker fouten gemaakt in 't verleden. Wellicht moeten we een andere tactiek gaan volgen om de eisen van de agrariërs te realiseren. Wellicht moet er een harder beleid komen, maar dat kan alleen resul taat opleveren, als dat gebeurt op ba sis van een sterke eenheid in de top. Verdeeldheid betekent zwakte en zou rampzalig zijn voor de land- en tuin. bouw. Meer nog dan in het verleden moet er in de toekomst aandacht zijn voor goede voorlichting en een goe de communicatie tussen leden en lei ding, aldus de voorzitter van de kat holieke boeren- en Tuindersbond. Tijdens een bijna 3'/2 uur durende tocht per luxe salonboot van Rederij Avifauna kunt u een groot deel van Leiden en omgeving, waaronder: Oegstgeest, Valkenburg, Katwijk, Rijnsburg en Warmond eens van een andere kant bekijken. Ook varen we over DE KAGERPLASSEN. EEN UNIEKE TOCHT Prijs: f 4,50 volwassenen, f3,kinderen. Vertrek dagelijks 14.15 uur vanaf Korf Galgewater WEERRAPPORTEN d d i B min. ten gisteren Is flS Amsterdam onbew. 19 12 0 De Bilt onbew. 20 10 0 Eelde onbew. 20 5 0 Einhoven onbew. 21 11 0 Den Helder licht bew. 18 12 0 Buchth. Rtd. onbew. 19 10 0 Twente onbew. 20 9 0 Deelen onbew. 21 10 0 Vlissingen onbew. 20 12 0 Zd. Limburg mist 21 9 0 Aberdeen regen 17 11 0.1 Barcelona geh bew. 20 0 Berlijn regen 19 13 0.5 Bordeaux half bew. 25 14 0.1 Brussel onbew. 22 11 0 Frankfort motregen 18 11 0.6 Genèvt geh. bew. 24 23 0 Helsinki zw. bew. 20 14 5 Kopenhagen onbew. 19 8 0 Lissabon onbew. 19 Locarno half bew. 15 0 Londen mist 21 10 0 Luxemburg zw. bew. 17 11 0 Madrid zw. bew. 24 15 Malaga onbew. 29 19 0 Mallorca zw. bew. 30 22 0 Miinchen geh. bew. 20 15 0.1 Nice zw. bew. 27 23 0 Oslo licht bew. 8 Parys licht bew. 23 12 0 Rome onbew. 29 19 0 Stockholm onbew. 21 10 0 Zurich geh. bew. 20 17 0 Casa Blanca half bew. 13 Is tanboel mist 20 Las Palmas half bew. 26 21 0 Tel-Aviv onbew. 29 22 0 Tunis onbew. 35 18 0 MARKTBERICHTEN RIJNSBURG, Bloemenveiling, 19 augustus Alstroemeria 16, amaryllis 14. anjers am 9, anthurium 22 chrys. gepl. 54. Jaarrond 109, dahlia 6, gerbera 20 gladiolen 5, colvlllei 8. nanus 6. he lianten 20 lelie kelk 16 nanus 23 lis tris 8 orchideen 5. rosen gr. bl. 14, kl. bl. 6, scabiosa 4, anjer tros 16. diverse snijbloem 13, begonia 152 per stuk. asters 40 chrys 53. Jaarrond 100, free- sia 46. iris 68. margriet 43, rononkel 32, statice 50 diverse snijbloem 65 per bos. KATWIJK AAN DEN RIJN. 19 aug. Groenteveiling Waspeen per kist AI 580—720. An 280—690, BI 210—740, Cl 230—680, andijvie 16—30, bloemkool 61 ber 14—19, rode kool 17—27, savi kool 2935, sla 1824. snijbonen fii Prijsnoteringen: slachtvee (per kg. geslacht gewicht) stieren le kw. 5.70- 6.25. 2e kw. 5.45-5.60. vaarzen le kw. 5.30-5.75. 2e kw. 4.90-5.25. koelen le kw. 5.10-5.50. 2e kw. 4.75-5.00. 3e kw. 4.40-470, worstkoelen 4.30-4.55. Nuchtere slachtkalveren (per kg. le vend gewicht) 1.25-2.00. Gebruiksvee slachtrunderen groot. vlot. zelfde maandag, kalf- en melkkoeien: groot, matig, stabiel; varekoeien: groot, flauw, iets lager; graskalv- iets minder; nuka's lager; graskalveren: matig, stug, minder; nuka's: iets minder iets duurder; lopers en biggen: UTRECHT De schoenfa briek Blok van Heijst BV in Waal wijk heeft het faillissement aange vraagd. De vijftig werknemers zijn op de hoogte gebracht. Volgens een woordvoerder van de directie moet het bedrijf sluiten "we gens de huidige problemen in de schoenenindustrie". Blok van Heijst had al langer met deze moeilijkhe den te kampen. Ook de bonden zou den weet hebben van de faillisse mentsaanvrage. spinazie 1358, spitskool 2444, torna- —11. super star 1434. white master p. 1434, duts berg 4—22. pelico 14—37. g. 718, prominent 4-9. magie Rozen kl. bl. la minuette 24-52, carol 5-8. coronet 10-24. evergold 6-22, Jack frost 8-16, marimba 5-17, miss ellen 5- 19, motrea 13-32 annabelle 8-28. Jr miss 5-20. beltada 11-33. yellow belinda 8- 15 ester ofarim 8-25. golden belinda 6- 12. red garnette 5-21, roswytha 5-12, Spanish sun 4-11, rubinette 10-21 zori- na 8-9, valeta mercedes 15-31. Diverse bloemen: alstroemeria 18-90, anthurium 50-170, calla 12-50, chrysan ten midd. gr. 10-28 jaarrond 60-120 tros 20-60. euphorbia fulgens 21-70, freesla 60-105. dubbel 90-200. gerbera 25-95, gladiolen 100-220, colvillei 70-135, glo- riosa 14-51, iris pr. blaauw 70-170, ove rige 24-140, lelies kelk 11-32, tak 60- 140, nerine 80-195, strelitzia 210-310, vallota 60-105. snljgroen 70-165. LEIDEN. 20 augustus Veemarkt Aanvoer 2936 dieren (totale weekaan- voer 6597 dieren), te specificeren als DEN HAAG De overproduktie van ruwe aardolie en de prijsdaling op de vrije markt voor benzine hebben geen wijziging gebracht in het stand punt van de in Nederland opereren de oliemaatschappijen, dat de pomp- prijs van merkbenzine te laag is, al dus kringen van de Nederlandse olie industrie. Wel vindt de olieindustrie, dat praten over de mate van verho ging van de benzineprijs moet gebeu ren in het licht van de veranderde omstandigheden op de oliemarkt. Met andere woorden; de oKe-industrie wenst nu 'n kleinere benzineprijsver- hoging dan in maart jl werd gevraagd. Een van de argumenten voor een prijsverhoging is, dat de Ne derlandse benzineprijs (zonder ac cijns) de laagste is in heel Europa. Het overschot aan olie en oliepro- dukten is ontstaan, doordat de we- reldolieproduktie nog niet is afge stemd op de verbruiksdaling, die over al in de wereld valt te constateren. Bepaalde olieprodükten dalen In prijs als gevolg van deze situatie, maar of dit van blijvende aard is valt nog niet te bezien, zo stelt de olieindustrie De prijsdaling zou zijn bepaald door de opslagcapaciteit, die in bepaalde ge vallen, bijvoorbeeld in Rotterdam, te kort schiet. Niet alle olieprodükten zijn in prijs gedaald: stookolie en gasolie zijn tot nu toe zeer stabiel in prijs gebleven en vertonen zelfs een lichte stijging. Het ontstaan van de overproduktie van ruwe aardolie brengt ook geen daling mee van de ruwe-olieprijs. zo merkt men in kringen van de oliein dustrie op. Dat gebeurde vroeger wel, maar tegenwoordig heeft de oliein dustrie vaste, door de olielanden be paalde, prijzen voor het overgrote merendeel van de ruwe olie te beta len. Nu het weer een beetje opknapt en we echt modeplaatje te komen. Het zijn twee feestelijke kleurige banlonjurken zijn te koop bij Witteveen sloten boetiekjes. zomer hebben durven we ook met een zonnig creaties van de Griekse fabrikant Calbari. Deze en de bij de Inkoopcombinatie Nederland aange- Kwatta Landré Gl. Leidsche Wol Lindet. Jacob DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 AKZO f 20 55.9 56.2 ABN f 100 220 221 AMROf 20 58.4 58.9 A dam Rubb f750 222 221.5 Deli Mi) I 75 107.3 107.2 Dordtsche P. f 20 95 95 Dordtsche P. pref 94.7 94.5 Heineken B. f 25 142.1 142.2 Heineken t 25 151.5 152.5 HAL Hold. 1100 65.5 67 Hoogov. f 20 66.1 66.8 HVA MUen. 69 HVA a en ree. 60.1 59 KLM t 100 54.5 55.8 Kon. Olie f 20 74.4 75.2 KNSM t 100 113.5 113 KNSM eert. f 100 112 Nat. Ned. f 10 64.7 63.6 Ommeren eert. 328 324 Philips f 10 26.3 26.5 Robecof 50 159.5 160 Rolinco f 50 102.5 102.2 Scheepv. Un. f 50 116 121 Unilever f 20 88 88 Bank-, crediet- en verzekeringswezel AMEV 49 Amfas 81 80 Asst. R'dam 99.5 99 Enni? 110 107.5 Mees en Hope 112.5 113 Ned. Krediet B. 34.8 33.9 NMB 152.1 150 Slavenb. Bank 2280 2290 id. cert. 228 229 Fr. Gron. Hyp. B. 86 85 Tilb. Hyp. B. 125 126 W.-Utr. Hyp. B. 275 270 Scheepv. Ned. 2890 2800 Handel, industrie div. Asd. Chem. Farm. 271.5 270 Ahog Bob. 35.5 36 Albert Heijn 55.5 55.1 Am as 30.3 31.1 Asd. Droogdok 130 129 Asd. Rijtuig 132 133 Aniem Nat. 21.5 21.5 Arnh. Sch.b. 142.5 142 Asselberg 870 870 Audet 194 193 Aut.-Screw W. 185 185 Aut. Ind. Rt. 1120 1150 Ballast-N. 34 34 BAM 74 73.5 Batava 980 950 Batenburg 217 217 Beek Van 105 106 Beers 64 65 Begemann 89 89 Bergoss 267 265 Berkel Pat. 140 138.2 Biydensteijn 625 630 Boer Drukk. 212 211 Bols 103.1 *05.5 Borsumij 77 77 Giessen 526 530 Macintosh Meneba Metaverpa Moluksche 66.1 78 2300 254 66.10 79 2320 Bos Kalis Bnk. Onr. Zaken 86 326 85 326 Gist. Broc. id. cert. 71.2 71.2 71.60 7160 Braat Bouw Mg. 365 367 Goudsmit 105 105 92 Bredero v.g. 1660 Grasso 120 b 120 id. cert. 1500 1559 Grinten 184.2 183 Bredero Vb. 397.2 Grofsmederij 123 123 id. cert. 392.5 395 Bührmann-Tett. id. cert. 70.6 71.7 Hagemeüer 98.5 97.50 Mijnb. W. 1250 1220 Calvé Delft cert. 116 116 Hambro OCC 65 65 Naar den 53.2 54.80 id. 6% cert. 1110 1110 Helma Hold. 34.5 3550 Naeff 117 113 Centr. suiker Hero Cons. 143 Nat. Grondbezit 60.5 58 id. cert. Heybroek 244 243 NBM-Bouw 70 70 Ceteco 158 158 Hoek's Mach. 82 213 80.10 Nedap 395 390 id. cert. 158 Holec Nederhorst 27 26.50 Chamott 52.6 52.6 H. n Beton 45.5 Ned. Bontw. 320 318 Cont. Br. Tr. 57 56.7 Holland Beton C 45.2 70 29.50 Ned. Dagblad 170 161 Cindu-Key Crane Ned. 12.8 750 1250 730 ICU cert. IHC Holland 72 29.2 id. cert. Nelle 425 326 402.50. 326 Desseaux 74.9 74.5 Indus. Mij. 200 51 Netam 95 94 Dikkers 45.2 47 IBB-Kondor Nieaf 1500 1500 Interlas Internatio 145 54 z Nierstrasz Norit 2000 94 2020 94 Dr. Ov. Houth. 233 230 In ven turn 800 209.5 Nutricla GB 725 70.50 Dröge 1360 1350 Kappa Nutricia VB 72.5 70 50 Duiker App. 442 450 Kempen-Begeer 915 Nymh 47 47 Econosto 42 42.60 Key Houth. Kiene S Nijverdal 755 73 Elsevier 480 460 256 OGEM Holding 24.5 24.20 id. cert. 478 458 Kloos 111 Orensteln 40 240 EMBA 249 251.50 Kluwer 90 Oving-D-S 186 186 Enkes 64 65 Pakhoed H. 141.2 Fokker 32.6 32.40 id. cert. 140.2 Ford Auto 410 400 Kon. Bijenkorf 70.7 70.50 Palembang 76.5 78 Furness 86 86.50 id. cert. 705 70.10 Pal the 1075 107.20 Gamma H. 48.8 48 id. 6 cum. 10.8 70.30 Philips GB 32.6 id. 5% pw 17 17 Kon. Ned. Pap. 66.5 66 Pont Hout 285 280 Gel. Delft 122 125 Krasnapolsky 115 65.80 Pore. Fles 100.5 100.50 Gelder cert. 84.5 83.60 KSE 56 55.70 Proost Brandt 198.5 198 Gerofabr. 63.2 63.50 KVT 64 64 Rademakers 430 430 Reesink Reeuwijk Reiss en Co. Riva id. cert. Rohte Jiskoot Rommenholler Rijn-Schelde Sanders Schev. Expl. Schokbeton 190 Schuitema 101.1 101 Schuppen 249 250 Schuttersv. 120 122 Stevin Gr. 685 68 Stoomsp. Tw. 113 116 Tabak Phil. 134 134 Telegraaf 88 86.50 THV Intern. 253 255 Tilb. Waterl. 360 350 Tw. Kabelfabr. 338 330 Ubblnk 181 170.50 Unikap 277 280 Unilever cert. 88.3 88.40 Id. 7% 705 70.20 id. 6% 60.1 60.10 Vliet-Wernink 170 118 Veneta 525 52 Ver. Glasfabr. 126 125 Ver. Hand Sch. 504 504 VMF 147 147 tfer. N. Uitg.my. 81 80.10 Ver. Touwfabr. 90 id. cert. 56 55.90 Vezelverw. 535 535 Vihamij-Butt. 88 88.20 VRG Papier 756 753 Vulcaansoord 62.4 62 50 Wegener Cour. 67 64 id. cert. 63.5 64 W ess an en 100 98.60 Wyers 123 122.20 Wijk en Her. 840 8400 Zaalberg 103.5 101 Participatiebewijzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsen bez. America Fund Asd. Beleg. C. Converto Goldmines Holland F. ld. I Interbonds Ned. Vastgoed Binn. Bell. Vg. Breevast Dutch Int. IKA Belegg. Nefo Obam Rolinco Uni-Invest. Wereldhaven Leveraged Tokyo P (s.) Tokyo P.H. Concentra Europafonds Unifonds Errunlos Finance-Un. Valeurop. 42.1 92 130 134 1235 123 475 234.4 231.6 133 134.5 664 673 477 479 515 515 111 111 93 93 129 127 56 58 65 64.70 55.5 60 61 845 83 1555 15.30 17.75 17.75 245 25 178 176 312 310 378 378 1010 1008 195 195 522 522

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 13