ilc BOEKEN SWERIS Ook voor ombouw van olie naargas-c.v de koning RIOLERINGEN Amro Moment Krediet,'n uitkomst als je even krap zit. bedHjfsvloeiwijvers LEIDEN Gerrit van der Veenstraat 59-61 -73 Leiden Zuid (achter Vijf Meiplein) Tel. 23516 b.g.g. 53533 Landelijk erkend gas- en c.v.-installatiebedrijf Donderdagavond showroom open tot 9 uur. HEEFT U RIJBEWIJS Wordt Hulp-Vertegenwoordiger. Verdien tot f 15,per uur. Bijverdienste. Dit is een serieus aanbod. Geen bezorging. Vele vacante plaatsen. Geen diploma's nodig. Beroep en woonplaats verschillig. Schrijf brief met adres, leeftijd en ber< Snel antwoord. Brieven onder nr. 64939 aan het bureau van dit b UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat ;33 Leiden lidABU OPROEP Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan thans wijlen de heer Leonard Hendricus Piek, laatst gewoond hebbende te Leiden, Stieltjesstraat 52, overleden op 28 december 1973, wiens nalatenschap beneficiair is aanvaard, wordt verzocht daarvan opgave te doen aan ondergetekende notaris vóór 7 september 1974. Mr. J. Schijffelen, notaris, Leiden, Zoeterwoudsesingel 64. is de toegang tot onze showruimte waar U, geholpen door ons vakkun dig personeel, naar hartelust kunt grasduinen in de grootste en exclusieve collecties. WAND- EN VLOERTEGELS, OPEN HAARDEN, NATUURSTEEN. KEUKENSETS. NYLON EN WOLLEN TAPIJTEN, LINOLEUM. PLASTIC VLOERBEDEKKINGEN, enz., enz. U bent bij 5 Iedere werkdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur van harte welkom. Ook donderdagsavonds van 7.009.00 en zaterdagsmorgens van 7 g12.00 uur staat de showruimte tot uw beschikking. U kunt ons ook bellen onder no. 01710—-13246 (4 lijnen). <3<ScK8CgaKt<sa<S<^aKt<SOÏ<8c§ciH3C6aK8e(SOK8<KciK8cgce<S<£cf<S^ AARDAPPELHANDEL H. SPRUITENBURG GEREGRACHT 23—25 - LEIDEN - Tel. 23632 BRIELSE DORE 46 cent per kilo ZEEUWSE DORE 43 cent per kilo ZEEUWSE DORE 40 cent per kilo KLEINE DORE 35 cent per kilo ZEEUWSE BINTJES 42 cent per kilo BRIELSE EIGENHEIMERS 49 cent per kilo HARDE UIEN 2 kilo f 1,15 afgehaald PER 5 KILO 5 cent korting PER 10 KILO 20 cent korting PER 25 KILO 75 cent korting Technisch handelsbedrijf vraagt voor een filiaal een VERKOOPASSISTENT voor het behandelen van mondelinge en tele fonische orders op gereedschappen en toebe horen op fijntechnisch gebied en andere bij komende werkzaamheden. Voor deze functie is technisch inzicht en com merciële belangstelling gewenst. Afwisselend werk in een klein team, prettige sfeer. A.K.B. TECHNIMA B.V. Leiden, Lammenschanweg 134a. Tel. 01710—24842 (na kantoortijd 23807). NETTE CHAUFFEUR GEVRAAGD met groot rijbewijs. Aanmelden tussen 7 en 8 uur Fa. J. M. J. Post OUDE SINGEL 70 Ontstoppingen en reinigen met onze HOGE- DRUK WATERINSTALLATIE Tevens leeg zuigen van beerputten - sceptitanks - kolken, enz., met ZUIGWAGEN Herstelwerkzaam heden. Firma TH. G. BARTHEN KANTOOR: Langegracht 43, telefoon 41665 Oegstgeest: Juffermanstraat 28, telef. 55526. De chirurgen dr. M. A. van Dongen, O. A. M. Langezaal en E. M. Vroom aan het St. Elisabeth Ziekenhuis Lei derdorp vragen met ingang van 1 september een MEDISCH SECRETARESSE Sollicitaties worden schriftelijk ingewacht op het vol gende adres: St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Heelkunde, Simon Smitweg 1 in Leiderdorp. DAMES GRIJP DE WINST! BONTMANTELS De grootste en goedkoopste bontzaak v. Nederland geeft alléén de maand augustus 20% zomerprUzen-korting Duizenden korte en lange bontmantels, bonthoeden en colliers m 3 ]r waarborgga- rantie Nu nog eerste keus uit volledige collectie 1974. Nu kopen en in de winter betalen, gratis bewaren. Des- ge w. zeer soepele credietser- vice. De Bontkoning. Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel 010 117 117 BU koop reisgeld v 2 personen door geheel Neder land (ook benzine) terug, dus gratis reizen Vrijdag avond tot 9 uur geopend Alphen a/d Rijn TE KOOP 4-KAMERFLAT gelegen op 2e woon laag. Koopsom v.a. f 46 500,- k.k. Financiering mogelijk tot f 43.000 Tnl en bezichtiging: B.V. UMACO (Dir. W. J. v. Vliet, mak. o.g.) Wilhelminapark 58, Utrecht, tel. (030) 511321, na 19 00 uur: tel. (02159—30442). „HET DIACONESSENHUIS" Leiden. Voor laboratoriumwerkzaam heden in ons ziekenhuis zoe ken wy een DOKTERS ASSISTENTE Leeftyd: vanaf 17 Jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd per soneelszaken, mevrouw M. Siemer, Houtlaan 55, Leiden. ROOSEN OPTIEK Kort galgenwater 1 Leiden IAlle brillen 2 Jaar GRATIS VERZEKERD I tegen breuk, diefstal, I verlies. Inkoop van boeken op bijna elk gebied. Zowel enkele stuks als hele bibliotheken. BOEKHANDEL Prinsessekade 4 - Leiden Telefoon 25065 Wy vragen een MNL. KRACHT voor de eindcontrole. Voor deze zeer verant woordelijke funktie heb ben wy een goed salaris Opname in het pen sioenfonds behoort tot de mogelijkheden. Belt u even met onze be drijfsleider de heer Sieval, teL 01710 32266 DE LELIE B.V. gordijnenateliers. Bijna iedereen zit weieens krap tegen het eind van de maand. Vaak is dat alleen maar 'n kwestie van wachten op het nieuwe maandsalaris, maar 't blijft toch vervelend. Daarom heeft de Amro Bank er een oplossing voor bedacht. Zij biedt haar privérekeninghouders voortaan de mogelijkheid om in zo'n geval tijdelijk méér uit te geven dan er op hun rekening staat. Dus iedereen die regelmatig geld op z'n rekening ontvangt, kan bij de Amro nu in onverwachte situaties even „rood" gaan staan.Waarbij 't wèl zo is, dat u dit vooraf één keer even met de bank moet regelen. Kortom een opvallend simpel systeem, dat officieel „Amro Moment Krediet" heet. Wie precies wil weten hoe 't werkt, haalt gauw een folder. voor grote oppervlakken. Zeer krachtige machines voor snel weer schoon glanzende vloeren. Desge wenst demonstratie in uw bedrijf. Ook bedrijfsstof- zuigers. SCHQONDERGANG i voor horeca en bedrijven Tange Mare 85-67-70 Lelden Teleloon 01710 - 22025 en 25138

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 16