-Xe VERTEGENWOORDIGER NIEUWE UITGAVEN Industriebond NVV richt acties op multinationals umu LEIDSTER barkrukken LOODGIETERSBEDRIJF ^OT ffifhtëx BEZORGERS luba vraagt: de koning LEIDSCH DAGBLAD zaterdag 29 juni 1974 Kent u ze nog: de Voorhouters, door Joop Warmenhoven. Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 119.90. Ontspanning van Duivelseiland, door A. Bioy Casares. Uitgeverij Meulenhoff Nederland, Amsterdam. 116.50. De avond dat Mina mij door Neel Doff. Meulenhoff. f 14.50. Avond nacht morgen, door G. Muller. Meulenhoff. f 15.50. In deze prachtige, grimmige we reld, door A. Platonow. Verhalen uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Charles B. Timmer f 22.50. Wiriyamu. Het verslag van de mas samoord in Mozambique, door Adrian Hastings. Met een woord vooraf van dr. Bas de Gaay Fort man. Uitgeverij Zomer en Keuning. Wageningen. f 12.50. De Amsterdamse Jodenhoek in fo to's 1900—1940 door M. H. Gans. Uit geverij. Ten Have, Baarn. f 14,50. Tuinvijvers en waterplanten door Papenfuss/Galjaard. Uitgeverij Kosmos, Amsterdam, f 16,50. Anthon van Rappard, Companion and correspondent of Vincent van Gogh: His life and all his works, door Jaap W. Brouwer, Jan Laurens Siesling en Jacques Vis. Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam. Tot 15 Juni f 17,50 daarna f 24,50. De dood van Prof. Drs. M. door Ben van der Velden, Arbeiderspers i 16,50. Tussen twee Stoelen door Simon Carmiggelt. Arbeiderspers f 11,50. Hindoeïsme door K M. Sen. Uit geverij Ankh-Termea, Deventer f 15,- Groot IJsselmeerboek door Jaap Kramer en Theo Kampa. Uitgeverij Unieboek, Bussum f 12,50 per 1— 9—1974 f 19,50. 124,50. Berlijnse Jeugd door W. Benjamin. Uitgeverij Arbeiderspers f 15,-. Grandma Moses door Otto Kallir. f 125,-. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, Overheid en Milieu/De groei van de beperkingen. Uitgeverij Het We reldvenster, Baarn. f 17,90. Een zwerver verdwaald door Ar thur van Schendel. Uitgeverij Meu lenhoff, Amsterdam, f 12,50 De teerling is geworpen door Jean- Paul Sartre. Meulenhoff. f 12,50 Het grote boek der ongekamde ge dachten door Stanislay Jerzy Lec. Meulenhoff. f 19,50 Het nieuwe lijden van de jonge W. door Ulrich Plenzdorf. Meulenhoff. f 11,50 Afval en dorre bladeren door Ga- briël Garcia Marguez. Meulenhoff f 12,50 Het klooster van Sint Jurriaan door Ab Visser. Uitgeverij Bruna, Utrecht, f 14,50 De Marsraket door Maurits Ren ders. Uitgeverij Scheltens en Giltay, Den Haag. f 6,90 De Bokkerijders van de bush door Frank Blauwers. Scheltens en Gil tay. f 6,90 Antje helpt een handje door Gil van der Heyden. Scheltens en Giltay. f9,75 Serengeti mag niet sterven door Bernhard en Michael Grimek. Uitge verij Scheltens en GUtay. f 34,90 Geef mij maar de vrije natuur.... door SJoerd Bakker, Scheltens en Gitay f27,50 Elseviers Vlinderboek door K. Harz-W. Zepf. Elsevier, Amsterdam f 39,50 Fabriek van nieuwe mensen door Alja Rachmanowa. Scheltens en Gil tay. f 23,90 Je kunt er niet omheen.vrou wen in de overgangsjaren door Ber Crouzen. Uitgeverij Semper Agendo, Apeldoorn, f 7,90 3 x drempelvrees door Willy Spille been. Uitgeverij Standaard. Antwer pen. f 16,50 Manipulatie, de beheersing van het brein door Erwin Lausch. Uitgevers groep Combo, Baarn. f 25,- Allemaal raadsels, eh? door J. P. Guépin. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, f 12,50 Wie wat bewaart heeft wat door Berend Lasseur. Arbeiderspers, f 11,50 Een kooi vol liederen door Pablo Neruda. Arbeiderspers, f 15,00 De afstand tot de aarde door Ad Zuiderent. Arbeidspers. f 12,50 Het Loo was hun huis, een gale rij miniatuurportretten door Thijs Booy. Uitgeverij Ten Have, Baarn. f4,50 Hier stond zelfs Herodus paf! door Werner Keller. Uitgeverij La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, f24,50 Serie Raad op Reis Kamperen 1, de tent, Kamperen 2, De caravan, blijf gezond op reis. Uitgeverij Kos mos B.V., Amsterdam, f 4,95 per exemplaar. Serie Reisgidsen Belgische Arden nen, Wales, Kosmos, Amsterdam, f 4,95 per exemplaar. De Gedoemden Spionage en contraspionage rond de invasie door George Markstein. Uitgeverij Hol- landia, Baarn. f 17,50 Eten van Moeder Aarde door F. Moore Lappé, kookboek voor voe- dingsbewuste mensen. Uitgeverij Else vier, Amsterdam f 12.50. Napoleon door Prof. dr. J. Pres- ser, Elsevier, Amsterdam, f 39,50 Speelse Liefde, Gids voor minnaars door Alex Comfort, bewerkt door Aart C. Gisolf. Elsevier, Amsterdam, f 55,- De man die zijn huis wilde afbe talen door Olie Högstrand, Elsevier, Amsterdam, f 11,90 Spiegel, Spiegel aan de wand door Stanley Ellin. Elsevier, Amsterdam f9,90 De trein had geen vertraging door Heinrich Böll,. Elsevier, Amsterdam f8,90 Het bewogen leven van baron Von der Trenck door Bruno Frank. Uitgeverij Unie boek, Bussum. f 12,90 Wel en wee in de dorpstuin door J. P. Stam-Dresselhuys. Uitgeverij Terra, Zutphen. f 12,50 Een kus voor je sterft door Ira Le vin, Uitgeverij Arbeiderspers, Am sterdam. f 18,50 De Postbode belt altijd twee keer- door James Cain, Arbeiderspers, f 11,50 De Ringboulevards door Patrick Modiano. Arbeiderspers, f 17,50 Rust zacht door Evelyn Waugh. Arbeiderspers, f 13,50 Nooit van gehoord door Wim Zaal. Arbeiderspers, f 16,50 Plaatselijke en gewestelijke specia liteiten uit Nederland door Anton van Oirschot. Uitgeverij Helmond, Helmond, f 5,90 Het praktische brievenboek, brie ven, formulieren en informatie adressen door P. Maassen. Uitgeverij Helmond, f 5,90 De stervende aarde en Het Laatste kasteel door Jack Vance. Uitgeverij Meulenhoff-Nederland, Amsterdam, f 7,50 Duin door Frank Herbert. Meu lenhoff. f 17,50 Een moment van paniek door Eva Figes. Meulenhoff. f 17,50 62-bouwdoos door Julio Cortazar. Meulenhoff. f 22,50 NUNSPEET De Industriebond-NVV meent dat er vaart moet worden gezet achter de oprichting van een "informatie bank" om de activiteiten van multinationale ondernemingen beter in het oog te kunnen houden. Als startkapitaal voor zo'n informatiebank, die opgericht zou moeten worden door de in ternationale federatie van chemie- en industrie-arbeiders ICF, heeft de Industriebond-NVV een bedrag van f 25.000 beschik baar gesteld. om onze achterstand op de multina tionals in te lopen". Het PvdA-Ka- merlid Van der Hek verklaarde vol ledig achter het idee te staan onze ambassades meer informatie; te laten vergaren over de activiteit ten van de multinationals. Voorzitter Arie Groenevelt vt Industriebond-NVV over de oliecri sis: „Het lijkt erop dat een spel is gespeeld ten voordele en in het be lang van de aandeelhouders ei pitaalverschaffers". Drs. P. J. Vos, beleidsadviseur van deze bond, heeft dit gisteren verklaard op een door de vakbond De blinde harpenaar door Bertus Aafjes. Meulenhoff. f 14,50 Een akker voor God door Erskine Caldwell. Meulenhoff. f 16,50 Tabacco Road door Erskine Cald well. Meulenhoff. f 14,50 Penthesilea door Heinrich von Kleist. Meulenhoff. f 6,50 Maaike van Sinea, trilogie door Barend de Graaff. Uitgeverij Kluwer, Wageningen. f 22,50 Ikebana in woord en beeld door Norman Sparnon. Kluwer. f 19,90 Sam door Jonathan Powell. Klu wer. f 14,50 Verbetering en reparatie van uw polyester jacht door Charles Jones. Uitgeverij Hollandia, Baarn. f 17,90 georganiseerde conferentie van vak bondsbestuurders uit negen landen, die lid zijn van de ICF. De federa tie wil méér greep zien te krijgen op de grote macht van de olieconcerns, met name de Shell. De bond gaat de eigen documen tatie uitbreiden. Vanaf 1 september zal een lid van het verbondsbestuur speciaal voor de coördinatie worden vrijgemaakt. De heer Vos zei dat de druk die Shell op de Nederlandse regering uitoefent om een prijsver hoging van benzine toe te staan de vakbond tot het besluit heeft ge bracht de informatieverwerking over Shell te intensiveren. Ook vroeg hij de Nederlandse rege ring de Nederlandse ambassades in het buitenland een informatie-ver werkende taak te geven op het ter rein van de multinationals. Die in formatie zou dan ook ter beschik king van de vakbonden moeten ko- „Wij moeten doen wat we kunnen kees El Fatah-man in bufferzone NEW YORK (AP) V.N.-troepen hebben in de Syrisch-Israëlische buf ferzone een gewapend lid Palestijnse El Fatah guerrillagroepl aangehouden. De man werd overge dragen aan de Syrische politie. Hij wilde uit Libanon naar Israë gaan en de V.N.-posities in ogen schouw nemen, aldus een rapport dat gebaseerd was op inlichtingei van een woordvoerder in Damascu^® voor het V.N.-waarnemerskorps. Een Oostenrijkse patrouille hielt die de man donderdag aan op de wej PP van de Hermonberg. Hij was gewa pend met een machinepistool, vielg® magazijnen munitie en een hand granaat. De man, 26 jaar oud, droej P* een EU Fabalh-uniform en bleek Ira'- nationaliteit. CORNELIUS MUSIUS STICHTING Voor ons gezinsvervangend tehuis „De Ankerplaats", Oude Singel 238 te Leiden, een tehuis voor 13 oudere geestelijk gehandicapte vrouwen en mannen, zoeken wij een ASSISTENT-LEID (ST) ER In het huis wordt gewerkt met een team van 4 medewerk(st)ers, die gezamenlijk zorgdragen voor een goede begeleiding en verzorging van de bewo- Voor deze funktie komen personen in aanmerking met een Mavo-3 of Mavo-4 of KV/JV-opleiding of een vergelijkbare opleiding. Ook diegenen, die ervaring hebben in het werken met geestelijk gehandicapten, doch niet over boven genoemde opleiding beschikken, komen in king. De mogelijkheid is aanwezig i gerichte opleiding te volgen. typiste ned. en mod. talen ponstypiste voor hele en halve dagen secretaresse steno mod. talen voor hele en halve dagen op het werk TE KOOP ROELOFARENDSVEEN Aan het water gelegen LUXE LANDHUIZEN bevattende o.a.: Entresol, insteekhaven, dubbele garage annex botenberging, zitkuil. watersport Prijzen v.a. f285.000,—. Lid van de Nederlandse Bond in onroerende goederen. makelaardij j.van iterson o.g. leiden, oude singel 188, tel. 01710-46441* al onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend Vereniging tot instandhouding van de CORNELIA-SOPHIA KLEUTERSCHOOL te Abbenes gemeente Haarlemmermeer. Op korte termijn zal een derde lokaal in gebruik geno men worden. In verband hiermede roepen wij sollici tanten op voor de betrekking van: in het bezit van akte A en B. Sollicitaties en referentie-adressen te richten aan de voorzitter hr. Klootsema, Tonnekamp 3, Abbenes. CurlsLoos, Inlichtingen bij de hoofdleidster telefoon 02526—3538. Sollicitaties binnen 10 dagen dit blad. het verschijnen van ook voor uw huisbar. 10 gezellige, oer sterke modellen al vanaf f 35,75 (excl. BTW). Komplete horeca-inrichting, ontwerp en uitvoering. Vraag vrijblij vend prijsopgave. Een meevaller! SCHOONDERGANG TE KOOP AANGEBODEN Omgeving Leiden. Brieven aan het bureau van dit blad onder nummer 62355. VOOR Haaristr. 129, tof 21808 UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat :33 Leiden mabu Pijnlijke en schrale lippen Wat nu? Gesprongen lippen zijn pijnlijk en - zeker op vakantie - hoogst irritant. Neem daarom altijd Blistex mee. Als zon en zee het uw lippen moeilijk maken, helpt Blistex - de nieuwe lippen- crème uit Amerika - direkt. Blistex maakt in een wip pijnlijke en schrale lippen weer gaaf en zacht, mee op vakantie By Beschikking de Arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage d.d. 10 Juni 1974 is Petro nella Maria Alkemade, geboren te Noordwijk op 24 september 1899, wo nende en verpleegd wor dende te Katwijk a. d. Rijn, gemeente Katwijk, in Huize „De Wilbert", Overrijn 7, onder curatele gesteld met benoeming van Johannes Oomelis Gerardus Braun, wonen de te Amsterdam tot cu rator en van Elisabeth Cornelia Petronella Braun, wonende te Am stelveen tot toeziend cu-j ratrice. NIEUW EN REPARATIE GELIJKRICHTERS ZUURWEGERS POOLKLEMMEN ACCUPOOLVET (§roenei\-, LEIDEN Diverse goederen diensten gevraagd i grote boekenkast al- i-g-st. verkeren. Brie- uitvoerige inlichtin- de vooroorlogse j; door invali- i. tel 01719-4852. NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur Tin TAB st.aagtenstraat 14 lil IUl telefoon: 01710 -25709-53627 leiden rr^l Overschiese Kleiweg 780. food" Postbus 35016- Rotterdam. raiAIWM fpus» ¥V5S IÖI Telefoon010 - 65 81 22. Importeurs van delicatessen en primeurs, wijnen en gedistilleerd. In verband met de uitbreiding van het verkoopapparaat zoeken wij voor Leiden en Haarlem een allround Goede salariëring, prettige werkkring; Alleen zij, die over een ruime ervaring auto Peugeot wordt ter beschikking als vertegenwoordiger beschikken gesteld; na vaste aanstelling opname gelieven te reflecteren. Sollicitaties s.v.p. in pensioenfonds mogelijk. aan postbus 35016, Rotterdam. I Nog enkele overjarige John- Vakantie, camping en watersport I Johnson de i de buitenboordmotor Keuze uit 26 pk. De uit 26 modellen pk. De meeste i dig bij hoofddealer lemmertrekvaart 16a, tel. 01710 collectie nieuwe houten chalets, grootste Üng 100 pet, financiering. zerswoude-R. dagelijks 20 u, ook zondags, tel. uivia- 3878 b.g.g. 01717-4890 of 01751 -16045. Vakantieweken voor kinde ren en jongeren. Er zijn nog plaatsen. Inl. tel. 44755. bgg. |of 61398 x Te koop weekendboot lang 7 m breed 2.50 m. met 20 pk Johnson bb Koop nu!! Nieuwe bruikte vouw- en toercai wegens ruimtegebrek thans ve le honderden guldens voorde liger 100% financiering Jupi ter caravan import B.V Rijn dijk 296 Hazerswoude-Rijndljk tel 01714-3878 bgg 01717-4890. ook zondag. x Caravan bedrijf De Drie- ong Katwijk Binnen Mo- lentulnweg 15, achter café mnehoek biedt aan sta- en ercaravans vanaf f 2000. x Enorme caravan show. Gro- permanente caravanten toonstelling bij caravan-cen trum Leidschendah Showroom Middenweg 7, naast Opel Streur. Een greep uit onze. toonaangevende collectie 1 Continental, Karaat, Sunny Home, Dickson Eurocami ■1. 070-270500 de I Te koop door omstandiglie- s 1974. Besluit snel, kom 18439, Veursestn 137, Leidschendam, tel. 01761-5500 B.b. motoren: Yamaha, over). 3.5 pk. 595—5 pk, 895—8 pk, f 1395. 30 occji 2 tot 70 pk. v.a. f 185, kopen mog. zonder aanbetaling, do. tot 21 uu koopavond. Boot centrum BV. Hoge Rijndij' Zoeterwoude, tel. 01710-2ï Zeilboten occ.: Koralle boottreiler f 2975, Esb-Nalad '74 f 3495, Kasko-kajuitzellboot >t-centrum BV, Hoge Rijndijk 93. Zoeterwoude. tel. 01710—26966. Vakantie, vaarpakket, to boot e lmpercal f 120 p. m. (12 mnd.) zonder aanbetaling of contant f 1300, do. tot 21 uur koopav., Boot-Centrum BV, Hoge Rijn dijk 93, Zoeterwoude, tel. 01711 —26966. x Te koop BM 12 m2, blank gelakt, geheel com.pl. met re- vaarklaar, met lig- deligst J koopt U het M best bij Breedeveld 50, Leiden. Bij! een zeer hoge gebruikte Lelden Haven 40 Inruil krijgt U SS' T^4475s! Tomos dealer en omstreken. Jachthaven 't Zwanengat, Haarlemmertrek vaart 1, Warmond tel 01711- 2618-2534. e De la BIJe watersport Mer- m 150 pk Formule 50 motor olie Korte Mare 26, Leiden tel gevraagd voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Minimum leeftijd 15 jaar. Aanmelden bureau LEIDSCH DAGBLAD, Witte Singel I, Leiden. - 234 Leidschendam. Caravan te koop 7 m lang met aparte slaapkamer f 17f spoed ook ruiilen voor tourcf Stomp wij kseweg 23a 1 Uniek gelegen camping "Club SoLeil" per 1 Juni geoJ 'iBagèiH nabu IV-- ge. bowling, gon-centra zwembad, gas, lering ei Selzoenprijzen, zien 1 electriciteit, riolering lelzcx 1974) alles in- f 850,- So- ry b.b. In z.g.st. f 710-63865. Te koop aangeb. tour/visboot pol. 4,65-br, w J1/, pk buiskap a 01710-52925. Nieuwe 25 pk Yamaha lang staart motor f 1975,- of f 475,- de rest ln termij - aangeboden kajuit-jacht 6.80x 2.40 m. toilet, keuken div. an dere zaken te bevr. 01710-41452 Te koop aangeboden Fen der tele caster solo slaggit Fender basgitaar telecaster. slaggitaar caster. bevr.: 4e Binnenvestgracht 6 pk EVLnrude bb complete uitrusting bij Fa Kü Hazerswou- 01714-2423 na 6 u 01710 22307. Te koop grote 4 pers. bun- t vt prijs n.o.t.k. Te be- Colijn Dennenschans galowtent prijs vragen Col ij r 67. Leiderdorp. Tc^koop aangebmlen ^Ritme vestgracht 8 tel 01710-32491. Vakantie bungalow te huur i Zelhem (Achterhoek) vóór Juli of na 3 aug. Inlichtin- >n vanaf dinsdagavond 18 u unmenschansweg 133, telef 710-41976. Te koop 2 4 3 pers. vouw caravan apart hulfkarmodel, met voortent f325,- Rijn en Schiekade 141 tel 22979. Polyester tourboot 4 m met aistandsbed lening 5'/2 pk Evin- rude bD motor f2100 tevens 'n 3 pk f275,- Rijnhofweg 11 O'- T.V. en radio Voor uw eerste klas groot beeld kleuren TV vanaf f1095 met 1 jaar garantie naar Te levisie-Centrum, Vrouwen- steeg 8. Lelden. TeL 01710- 26924. x Aangeboden 1 3 zitsbank 1. g.st. f 15,- 1 mooie mahonie sa lontafel f 25.- 1 goede radio m. tafel f25.- 1 Delftblauw soep- terrien f10 2 tafeltjes f 10. 1 pr.st. f 50,- Lammen- Meubilair en antiek slachtöankje, lage salontafel, twaalven: 01710 51757/81247. Bankstellen, far. op binnenwerk. Ni pr. f 1300. voor f 695, Parian, Nieuwe Meerdijk 17. Badhoe- originele oude straat- rtjes NB"" - Rljpweti 8029. Let wel raad Is beperkt. x Te koop hoerenkast (Eiken- spinde) tel 01713-2324 na 18.00 uur. x Meubellnruil, fabrikant geeft veel geld voor oude meu belen bij aankoop van nieuwe vr. ongefrankeerd. gratis pros pectus "Meubellnruil", Ant woordnummer 1253, Den Haag. x Letterbakken, geen na maak. Vanaf f 19,- unieke sor tering allerlei formaten ook m. koperen hoekjes vrijblijvend na twaalven 01710-51757/31247 Complete slaapkamers, elen, bureaus, keu- Hooglandse Kerkgracht 49 hoek Nieuwstraat tel 01710^ 33078. x Bankstellen uit. eigen fa briek. Keuze uit grote sorte ring. Kwaliteitsstoffen. 5 jr. gar. op binnenwerk. Normale pr. f1400 voor f795. Meubel fabriek. Toonzalen: Culem- borg fabriek Houtweg 8, tel. 03450—2602, Den Haag. Wei- marstraat 263, tel. 070—600068 Geopend dl. t/m zat. van 10— 17 uur. do. tot 21 uur. x Gietijzeren antieke kolen bak 1 antieke kolenkit (be schrijf mach Ine (oud), 01710- vlewer boeken 21358 Te koop antieke bloemslinger in originele an tieke kast tevens klein goed. uit grootmoeders tijd tiener- ledikant/groen met beige dressoir 26. opstand Oranje- Te koop wegens aanschaf, chelse stoelen 2 oud-Holland- klok, majonica lamp ei tjes één empire kachel houten J"ile 4 eiken biervaatjes it curiosa Knaap, gouden plantsoen 27 Rijnsburg. H718-12175. Te koop 19 antieke koperen gewichtlos f 125 smeedijzeren weegschaal met koperen scha len f 100 10 veelkleurige tegel- "200 250 div. oude mun- 125,. tel 070-461307 of 5. koop klassiek klooster- Kunst- glasplaat Zaanstraat i antiekhandel T. zwart-wit t.v. f350.- TeL 01710-24953. Arendshor&t inrichting Keuze uit 300 schil derstukken. Grote sortering iglneel Poiceleyne fles ,oud ïlft. Limoges. Saksisch en Chinees porselein. Koperen doofpotten ketels, lampen e.d. Oud Hollands tin. borden 93. stoof. Te koop bloem niah. kastje ant. theetafel grootm. tijd tel. 21358 na 18.00 u. geen hand. I Te koop complete luxe in mer, eetkamer slaapkamer en tv menten. tapijten, huishoudël apparaten, kleuren-tv en af standbedlening, porselelnei serviezen dames-, heren- ei kindergarderobe, roeiboot, dl gezelschapsspelen. ider bureaus zondag alleen etc. alsmede 2 en stalé Bezichtig.: afspraak Choplnlaan 31, Voorschoten g< 0171,7-6741 Te koop aangeboden antle u xe koffiemplen en een turfbgJ 33321. fl5°- Maltoniekastje uit groot moeders tijd en Indische pen dule 01710-63914. ruimtegebrek jrs. ant. (blauw) 1 jap. bord he Map. L lod. XVI 2 pers. bankj; 21358 1 i 18.0 i schaal Geen 1 Huisdieren Vlees voor de hond, depoulet 500 gr. f2,50. snippers heel kilo f 3, p 1 ktlopak f 1.25, Bolle rijen. Hogewoerd 37. Leiden) g, Bouvier, reu, zeer gens omstandigheden te? 01717-^4876me Aangeb. witte dwergpoedeltjes, afst. Ingeënt en tel. 01710—62056. de Berg koopt :t. stamboom o mits deze l.g.st. verkeerl niet te oud is. Middelste! 71-24. Lelden, telefl >950 stand 51.000. Prijs bevr. Monlek, Oude Vest 157E na 18 uur. j Te koop 2 CV '67.1. redelijke staat, Josef Haydnlaan 22, Lett den. tel. 01710—63053. 1 Autocentre Leiden biedt i fin. zonder aanbet., inr. en zekering, Peugeot ,404 '68 160<| f 1850. Citroen 2 CV 4 *71 f3150. Oost Dwars ?racht 9, Leiden, tel. 01710" 12733—43939. Ford Transit, bj. '69. 45.001 fcm. met ramen, uitlaat, banf Te koop aangeb. TrlumpH Spitfire '67 f 400, 1 55953, D Spruit. Taunus 12M, type '68 ziel er leuk uit goede mot f750, Os en Paardelf Leiden. Renault 16. type '61 pr. sl. f875, Pr. Hen< 26a, Lelden. S| Flat 127 '73, met radio, tet 171044495, Voorscl 51, Valkenburg. Loop- en sloopau vraagd, telefoon 01722-3218. Stalling voor auto's. Grol wagens f 40 per maand. Kleln wagens f 30 per maand, Leven daal 80, Leiden, tel. 22962. Goed tehuis gezocht hondje plm half laar (teefje) tel 01710-26397 niet r 19.00 uur. Weggevlogen 2 parkicte blauw en groen, omg. Wasstll Inl. tel. 32894. r Te koop enige dwerggeitjs en bokjes M. C. v. r Overrlln 27 Katwijk Rijn tel 13293 Wie mist zwart-witte jong] kater met halsband? Oi Kagerstraat 18 tel 52753.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 8