mmm ziunnns l J een goed advies WOONHUIS rooseii optiek expeditie medewerker ■jsamsom Samsom Automatiserings Service Centrum bv Nederland-Brazilië Begrafenis- en crematieverzorging Gemeente Voorschoten ADMINISTRATIEVE KRACHT JONGEMAN V.Y. Quick Boys MORGEN algemeen assurantiekantoor TE KOOP een carrière opbouwen in de automatiseringswereld snel drukl kopie RIJBEWIJZEN LE1DSE RIJBEWIJZEN CENTRALE LEIDSCH DAGBLAD 0o ZONNESCHERMEN RIJNSBURG 1_ Familieberichten i Op woensdag 3 Juli as. zal het vijftig jaar gele- den zijn dat onze ouders de heer en mevrouw a KNAPPERS— VAN HAL in het huwehjk traden. 3 Vrienden en bekenden ft zullen zij graag op de dè receptie willen ontmoe- 3 ten. g Receptieadres: F am. CikotKnappers 'h S Oosteinde 134, Voorburg X van 17.00—18.30 uur. g Namens de kinderen, Narcisstr. 1, Voorschoten '<»QSc*<«C)SOH«esoH^oSoK^< BEGRAFENIS ASSOCIATIE ,aö sanctos' Hoofdkantoor u milt; LANGE MARE 69 LEIDEN Heden werden wy getrof fen door het plotseling overlijden van onze ge liefde broer, zwager en NICOLAAS VAN RIJN, in de ouderdom van 70 Jaar. Fam. VERDOES N. v. RIJN—v. DUYN G. PARLEVLIET— v. RIJN J. M. v. RIJN— v. d. GUGTEN JAC. v. RIJN Katwijk, 27 juni. maakt bekend, dat de vol gende obligaties zijn uit geloot: Van f 25,— no. 001 no. 086 no. 267 no. 314 no. 387 no. 453 no. 511 Van f 100,no. 150. Heden overleed na een langdurige ziekte, onze zorg zame moeder, behuwd- en grootmoeder, dochter, zus ter, behuwdzuster en tante ARINA JOHANNA BOERS, weduwe van P. B LANSJAAR, in de ouderdom van 53 Jaar. H. KEIJZER-BLANSJAAR W. E. KEIJZER PIETER, ALEX, JOHAN en verdere familie Leiden, 28 Juni 1974. Levendaal 143a. Corresp.adres: Surinamestraat 120. De overledene is opgebaard in de rouwkamer .Een voud" van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Bezoek aan de rouwkamer: maandagavond a.s. van 7.00 tot 8.00 uur. (Thuis geen bezoek). De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 2 Juli as. te 11.30 uur op de algemene begraafplaats .Rhijnhof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. i kaarten. i 89 Jaar onze lieve ELISABETH CATHARINA MARIA KRET. Woerden: M. E. G. KLOEK-KRET Driebergen: A. J. KRET H. M. KRET-KOETSIER Lunteren, 28 Juni 1974. Oranjestraat 30. Correspondentieadres Zonstraat 57, Driebergen. De begrafenis is bepaald op dinsdag 2 Juli a.s. om 2 uur op de begraafplaats by de „Groene- of Willi- brordkerk" te Oegstgeest. Op maandag 1 juli 1974 vieren wij het i 121/2-jarig bestaan van onze zaak. e Tegelijkertijd vieren wij ook ons 12%-Jarig X huwelijksfeest. 5b Ter gelegenheid van deze twee feiten houden v wij voor familie, vrienden, kennissen en zaken- relaties OPEN HOUSE op maandag 1 juli in onze zaak: Haarlemmer- straat 182, van 17.00 tot 19.00 uur. THEO EN TREES WIMS FLOET. Dankbetuiging. Hiermede danken wjj familie, vrienden, buren en bekenden voor het medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma JOHANNA VAN DELFT—DEN HAAN. In het byzonder H.H. doktoren waarde heren ds. Byieveld en i trouwe zorg aan haar besteed. Tevens danken wy de begrafenisonderneming de Laatste Eer voor de keurige en correcte uitvoering van de begra- Voor de bewyzen van medeleven en belangstelling ons be toond na het heengaan van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder GERRITJE HOGEWONING—VLETTER, betuigen wy onze oprechte dank. Hiermede betuigen wy u onze welgemeende ffanir voor uw hartelijke blyk van deelneming en medeleven na het over lijden van onze lieve moeder en grootmoeder WILHELMINA VAN DEN HAAK— JUNGERIUS. DANKBETUIGING Voor de bewyzen van mede leven en belangstelling ons betoond na het heengaan van onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgroot vader ADRIANUS NIEUWENHUIJSEN, Uit aller naam: M. H. VERMOND— NIEUWENHUIJSEN Leiden, Juni 1974 Mauritsstraat 18a. E. J. Roelants AFWEZIG in 1 tot 14 juli. H. A. Reterink ARTS Oegstgeest, Terweeweg 152. AFWEZIG tot 14 julL Waarneming plaatselijke buisartsen. M. J. van Dam TANDARTS GEEN PRAKTIJK tot 22 juli. J. H. BEYE TANDARTS GEEN PRAKTIJK tot 29 juli. A. Remmert Jr. TANDARTS AFWEZIG tot 23 juli. Spoedgevallen: tel. 54418. Bar - Becue - Grillo E. A. Borgerstraat 28A Telefoon 01718-16998 Katwijk aan Zee. 24 juni km. 6 juli. OPEN DEUR DIENST in de KONINGSKERK ho. Groenoordhal. M.m.v. THE GOSPEL GROUP uit 's-Gravenzande. Voorganger Ds. R. STEENSTRA. Aanvang 10.00 uur. Kindercrèche aanwezig. Experimenteel Kerkewerk Ned. Herv. Gemeente. waarbij uw belangen door zeer deskundige medewerkers op de juiste wijze worden begeleid en behartigd, krijgt u bij Rapenburg 1 Postbus 262 Leiden telefoon (01710) 42841 (6 lijnen) Trouwrijden met auto's en koetsjes met de modernste 8-persoons Chryslers of met koetjes, waaronder coupé met schimmels. Komt U kijken en overtuigt C zelf. GEBR. DE JONG'S trouwbedrijf r één adres HOGEWOERD 164 - LEIDEN Telefoon 0171010167, b.f.s. 23656 Sophiastraat 26 te Leiden, leeg te aanvaarden. 2 kamers met keuken. Ie etage: 3 slaapkamers en douche. Prijs f 45.000,— k.k. MAKELAARSKANTOOR L. J. HOELEN Hogewoerd 144, Leiden, tel. 01710 26424. Begrafenissen - Crematies TRANSPORTEN in binnen- en buitenland. OPBARINGEN - Eigen AULA en KOFFIEKAMER Begrafenisonderneming „Eenvoud" Van Ingen Schenau Kantoor: HOGEWOERD 84 - LEIDEN - Tel. 20975 B.g.g. 34035-60734 Voorschoten: J. Oosterom, Leldseweg 21, teL 2899 Leiderdorp: P. Rietkerk, Hoofdstraat 94, tel. 23818 LEIDEN Kort Galgewater 1. Emmen Hilversum Ter Apel UITZENDBUREAU de koning l M.T. vraagt met spoed: typistes Ned. notuliste (halve dagen) boekhoud kundige krachten boekhoud- machinistes Korevaaretraat33 Lelden Telefoon 01710-31710 mabu Autorijschool DE ROO MILANENHORST 33 TELEFOON 26841 Eerste 4 lessen voor 50 GULDEN. ZWAANS B.V. is een moderne onderneming met vestigingen in Alphen aan den RUn, Heerenveen en Sittard. Wij importeren toonaangevend materieel, o.a. Potain bouwkranen, Austin Western en Kato hydraulische kranen, Toyota vorkheftrucks, Mack vrachtwagens, enz. Voor al dit materieel hebben wy vanzelfsprekend een zeer uitgebreid onderdelen- mag azijn. Voor dit magazijn zoeken wij nu een die zich o.a. bezig zal gaan houden met het in ontvangst nemen en het verzend- klaar maken van de diverse onderdelen en het distribueren van de binnengekomen goederen naar de diverse sekties. WIJ denken hiervoor aan een medewerker die ook met een vorkheftruck moet kunnen omgaan. Leeftijd circa 20—25 Jaar. WU bieden een zelfstandige en afwisselende baan met een aantrekkelijk salaris. Als U geïnteresseerd bent, kunt U schriftelijk of telefonisch solliciteren bij ZWAANS B.V., Postbus 183, Alphen aan den Rijn, telefoon 01720—75971, de heer van Dinter. ALPHEN A. D. RIJN - Tel. 01720-75971 HEERENVEEN - TEL. 05130—22789 SITTARD - TEL. 04490—5566 Samsom Automatiserings Service Centrum bv te Alphen aan den Rijn is een vooraanstaande onderne ming op het gebied van computer service en software-ontwikkeling. Jonge, intelligente mensen kunnen Wat wij bieden bij ons een goede carrière opbou wen, die begint bij een gedegen opleiding tot programmeur. sche Hogeschool etc) en hoeven niet meer in militaire dienst. Hun leeftijd is niet hoger dan 24 jaar. Onze eisen Kandidaten moeten een voltooide middelbare opleiding hebben met goede cijfers voor de exacte vak- Nader contact ken. Zij hebben bij voorkeur ook enige jaren voortgezet onderwijs genoten (HEAO, HTS, Economi- Tegenover deze eisen stellen wij: een carrière met perspectief (na de programmeursopleiding in overleg met u uit te stippelen), een goed inkomen en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voelt u iets voor een loopbaan in de automatiseringswereld? Schrijf dan even een briefje aan de nv ICU, afdeling Personeelszaken, Wilhel- minalaan 1, Alphen aan den Rijn, t.a.v. de heer D. van Zwienen, Chef Personeelsvoorziening. XCCJ Samsom Automatiserings Service Centrum is een werkmaatschappij van de nv ICU, Informatie en Com municatie Unie, waarin samenwer ken Samsom/Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff/Leiden en Wolters- Noordhoff/Groningen. MARKIEZEN ROLSCHERMEN VOUWWANDEN DIV. ALUMINIUM JALOUZIEËN Gespecialiseerd In hel maken en opnieuw bekleden van markiezen f-aluminium Hoofddealer van UNICON zonneschermen ZONWERINGSBEDRIJF - DEKKLEDENFABRIEK Oudshoorn en van Egmnnd b.v. Poethue 3»Rljn.burg Tel. 01714-16421 LEIDEN, Moresingel Gedeeltelijk leeg en gedeeltelijk verhuurd WOONHUIS bevattende woonkamer, keuken, w.c. en 2 slaapplaatsen. Verd.: woonkamer, achterkamer, w.c., keu ken. Vraagprijs f30.000,— k.k. makelaardij j.van iterson o.g. leiden, oude singel 188, fel. 01710-46441* al onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend WOENSDAG 3 JULI a.s. Dortmund. 1 daagse touringcarreis inclusief entree stadion f 55,p.p. Inlichtingen Touringcarbedrijf BOVOTOURS Roelofarendsveen, telefoon 01713—2959 of 2989. snelle offsetdruk (bij 25 ex. of meer) snelle fotokopieën (bij minder dan 25 ex.) onze prijslijst ligt voor u klaar! Beugelsdijk Leiden BV Hooigracht 69 -01710-34419 VAN DER LUIT Leiden: Haagweg 31 - TeL 01710—23574 Wassenaar: Deylerweg 127 - Tel. 01751—12436 Katwijk: Heinsiusstraat 10 - TeL 01718—15185 Wij kunnen de volgende hamdelingen van u overnemen: aanvrage eerste rijbewys; vernieuwing rijbewijs (mits niet langer dam 1 Jaar verlopen, duplikaat rijbewijs (door ver lies of vermissing); omzetting buitenlands rijbewijs im een Nederlands; vernieuwing rijbewijs van Nederlanders wanen de iin het buitenland. Als servicebureau voor rijbewijzen zijn wij Ingeschreven bij (A. J. Bierman), Oude Ryn 54, Leiden, telefoon 32310. de Kamer van Koophandel sedert 1 februari 1956. Bij de Centrale Boekhouding voor de gemeentebedrijven kan worden geplaatst die naast het verrichten van de funktie meteropnemer-lncasseerder ln de verbruiksadministratie werkzaam zal zijn. De voorkeur gaat uit naar een kracht met administratief inzicht, blij kende uit het bezit van het MULO- of MAVO-diploma of studie voor het praktijkdiploma Boekhouden. Voor hen die dit Jaar de MAVO verlaten hebben ls het een prachtige kans om in een afwisselende funktie een goede administratieve oplei ding te verkrijgen. Aanstelling geschiedt ln de rang van medewerker. Het salaris, dat afhankelijk is van de leeftijd, de geschiktheid en de bekwaamheid van de funktionaris, bedraagt maximaal f 1.407,— bruto per maand. De Gemeente kent goede secundaire arbeidsvoorzieningen, waaronder een gunstige verlof- en studiefaciliteitenregeling. het verschijnen van dit blad te richten aan Op de adresseer- en expeditieafdeling van ons zich steeds uitbreidend dagblad is plaats voor een die belast gaat worden met het ponsen van adres plaatjes, het mechanisch adresseren van bandeer- stroken, kwitanties enz. Daarnaast zou hij 's mid dags, tijdens de draaiuren van onze rotatiepers, mee moeten helpen aan de interne expeditie van onze krantenproduktie. Onze gedachten gaan uit naar iemand van plm. 18 jaar. Hij die belangstelling heeft voor bovenge noemde wisselende werkzaamheden, gelieve schriftelijk te solliciteren. (Nadere inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen). Postbus 54 - telefoon 25041 (toestel 31)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 6