Jessica Benton: actrice zonder poeha Zomerse Onedin-ster speelt in Nederlandse film Voetbal op tv OOK BERIO VAST IN ESTHETIEK? HANOMAG HENSCHEL zuinig van huis uit DUITSE TV Holland Festival 1924 ZATERDAG 29 JUNI 1974 De eerste reactie: gut is ze dat nou.Jessica Benton lijkt weliswaar op de geraffineerde, mooie zus van James Onedin voor de kenners: Elizabeth Fraser maar ze is het niet. Ze is kleiner, veel minder blond en in de omgang plezieriger. Ze mist dat zoetsluwe. Jessica: „Die Elizabeth heeft een eigen willetje. Dat heb ik ook wel, maar dat beetje duivelse heb ik niet. Elizabeth is in staat om door muren te gaan". Het is een genoegen Jessica Benton te ontmoeten. Niet alleen omdat ze verfijnd fraai van leden is - dat is ze - maar vooral omdat de Engelse actrice elke poeha mist. Ze beseft dat haar succes in „The Onedin Line" haar in eigen land niet zondermeer verdere arbeids- garantie verzekert. In tegenstelling tot veel van haar Jonge collega's in Nederland is ze met beide voetjes op de grond blijven staan, toont ze noch grillen, noch zelfingenomen heid noch venijn. Voorlopig zullen we Jessica niet zien in „The Onedin Line" (in het najaar worden opnamen gemaakt voor nieuwe afleveringen van de se rie), hetgeen niet betekent dat we lang van haar verstoken behoeven te blijven want ze is gecontracteerd voor een rol in de nieuwe Neder landse speelfilm „De vijf van de Vierdaagse". De regisseur van die film, René de Nie, heeft geluk gehad. Hij zocht naar een buitenlandse trekpleister ter bekroning van zijn Nederlandse cast. Want, het is natuurlijk best aardig om bijvoorbeeld Johnny Kraaykamp. Leen Jongewaard en Jan Blaazer in Je gevolg te hebben, maar met alleen die namen op de affiche zet Je het publiek niet '<meer> in rijen voor de bioscoop. Toevallig Jessica verbleef toeval lig een paar dagen in Nederland, toevallig ontmoette ze De Nie, die dacht „Wie weet is ze toevallig vrij en is ze toevallig niet te duur". Toevallig was dat zo en Elizabeth Fraser verzeilde in een puur Hol lands filmavontuur. Kan Jessica zich enige voorstelling maken van het wandelfestijn dat Vierdaagse heet? Zij„Hoeveel kilometer lopen de deelnemers dagelijks?" Soms wel veertig. Verbazing, verbijstering: „veertig? Dan moeten het dappere mensen zijn, met een geweldige conditie. Ik schaam me eigenlijk een beetje dat ik nog niets weet van die, hoe heet het ook al weer four days? Even hadden we de gedachte om de conversatie met Jessica in het Ne-' derlands te kunnen voeren. Immers, het verhaal dat ze ten behoeve van haar aandeel in „De Vijf van de Vierdaagse" een spoedcursus Neder lands volgde op het talenpraktikum van het klooster van de Zusters van Regina Coeli in het Brabantse Vught was door de Nie en makkers al driftig verspreid. Meer als stuntje voor de film, blijkt nu. Jawel, Jessica nam inderdaad ADVERTENTIE les, maar veel resultaat heeft dat nog niet opgeleverd. Ze zegt: „In de film speel ik een Engelse die al een tijdje in Nederland is en de taal een beetje spreekt. Ik moet onge veer vijf zinnen in Jullie taal netjes kunnen zeggen" Welke woorden kan ze op dit mo ment produceren? Jessica aarzelt, blikt ons blij aan en zegt„Tsja welke woorden eh vanavond" hoe klinkt dat? en. oh Ja proost!". Een profane taaiopvoeding, daar in Vught. Ze wil echter doorgaan met het le ren van onze taal. Jessica vertelt ons land zeer lief te hebben. Die uitspraak heeft dan toch meer om het lijf dan de overbekende obligate babbel van buitenlanders die aardig willen zijn, want Jessica is van plan om vaak en langdurig in Ne derland te verblijven. CHARLES „Charles en ik hebben dat besloten. Wie Charles is? Charles Waite, fotograaf en acteur. Nee, hij is niet mijn vriend. Hij is mijn man, al zijn we nog niet ge trouwd. Of we gaan trouwen? Ik weet niet of ik dat vertellen moet we gaan in september trouwen en Nederland zal dan het land zijn voor onze huwelijksreis". Jessica en Charles zullen dan waar lijk ln de huwelijksboot stappen, want ze zijn - in de omgeving van Utrecht - op zoek geweest naar een plezlerschip, een aak die ze zelf zul- len ombouwen tot een comfortabel drijvend huisje. Jessica: „Al heb ik in „The Onedin Line" gespeeld, ik ben zelden op een schip geweest, van zeilen en zo weet ik helemaal niets. Maar, het lijkt me heerlijk om te doen, de stilte van het water". Eerder in het gesprek had ze al ge meld dat ze in Engeland haar rust pleegt te zoeken in Sussex, waar Charles en zij een stille woning-te- midden-van-groene-velden bezitten. Waarom de oversteek naar Neder land? Jessica: „Het gaat niet goed in En geland. De toestand in Ierland, de economische crisis, al het tumult in Londen" PATRIOT We zeggen haar dat we begrijpen dat ze de troep wil ontvluchten. Jessica, fel, plots blosjes op de wan gen: „Als men denkt dat ik zo snel mogelijk het zinkende schip wil verlaten is dat niet waar. Ik ben patriot, ik houd van mijn land, maar wat kan ik aan de situatie doen? Ik kan de economie niet ver anderen. Ik ben de eerste minister niet. Luister, Charles en ik gaan gewoon een tijdje naar Nederland omdat we iets anders willen. Per soonlijk ben ik het beweeglijke type dat graag veel en vaak van plek verandert. En toch, altijd, altijd weer zal ik teruggaan naar Enge land. Want het is mijn huis". Haar kinnetje staat nu op „wils krachtig". Elizabeth Fraser is nabij. ADVERTENTIE efficiënt transport Zaterdag 29 juni 1974 na 18.00 uur. HILVERSUM 1 VARA: 18.00 Nieuws. 18.11 Dingen van de dag 18.20 (S) Varlë -bis. 8.55 (S) Lyrische liedjes. 19.30 Automobielbedrijf ADRI MULDER B.V. Rijnsburgerweg 86 b, RIJNSBURG. Tel. 01718-13468 ZATERDAG 28 JUNI 1974 DUITSLAND I 18.35 (K) Sterrenparade. 19.00 (K) Aktualiteiten. 19.35 (K) Von Affen- schande bis Zapfenstreich.) 20.00 (K) 22.00 Het gevoel en de muziek (S) 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Boeketje Ro mantiek. 23.00 Ach ja... de jaren 50. 23.55 -24.00 Nieuws. HILVERSUM II _j Partijen: 18.19 Het Gerefor- Politiek Verbond. TROS: 18.30' 18.41 (S) Cl06e-uplicht 19.00 (S) Holland zangsollsten: klassieke muziek. 22.30 Avonxioverdenking. 22.50 Klank bord. 23.06 (S) Postludlum: klassieke muziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III NOS: 18.02 Joost mag iel und Micaela, vrolijk volksto- 21.45 (K) Trekking van lottoge- Olympia-getal. Aansl.: (K) am Tzicht. Daarna de zondag. 22.05 Mann, Ameri kaanse film. 23.25 (K) Journaal. t?Jiï n. 22.02 Strictly country sty Wëzijnerbijna. Morgenmiddag en -avond en woens dagmiddag en -avond zijn via de Nederlandse tv weer wedstrijden te volgen in het kader van de Wereld kampioenschappen Voetbal. Zo ziet het programma er uit: Zondag 30 juni 15.52 tot 17.45 uur via Nederland I: rechtstreekse uitzending Nederland Oost-Duitsland. Commentaar: Koen Verhoef. 19.25 tot 21.15 uur via Nederland II: nagenoeg integrale uitzending van de 's middags gespeelde en opgeno men wedstrijd Argentinië—Brazilië. Commentaar: Herman Kuiphof. 21.40—22.30 uur via Nederland II: samenvattingen PolenJoegoslavië en West-Duitsland—Zweden. Woensdag 3 juli 15.55 tot 17.45 uur via Nederland XX: rechtstreekse reportage Polen— West-Duitsland. Commentaar: Theo Reitema. 17.45 tot 18.00 uur via Nederland II: voorbeschouwing Nederland— Brazilië. 19.20 tot 21.15 uur via Nederland I: rechtstreekse reportage Nederland —Brazilië. Commentaar: Herman Kuiphof. 22.05 tot 23.10 uur via Nederland I: samenvattingen ArgentiniëOost- Duitsland en Zweden—Joegoslavië. Zaterdag 6 en zondag 7 Juli worden respectievelijk de strijd om de der de en vierde plaats en de finale, *5 middags om 16.00 uur gespeeld. Ook deze wedstrijden worden recht streeks uitgezonden. 18.00 (K) Boney en de gunst Das Königs Admiral, speelfilm. 22.05 (D) Journaal. 22.10 (K) Sportpr- grami auf B naai. ZONDAG 30 JUNI DUITSLAND I 9.15 (K) Journaal. 9.20-10.05 (K) Buitenlands Journaal 10.15 (K) pro- grammaoverzicht. 10.45 (K( Informa tief programma. 11.30 (K( Kinderpro gramma. 12.00 (K( Journallstenfo- rum. 12.45 (K) Journaal. Aansl.: (K) Weekjournaal. 13.15 (K) Regionaal weekjournaal. 14.30 (Z/W) Kinder programma. 14.55 (K) Amusements- Weekend im TS)"Late"date.' 2'.02 (S) Bent u daar nog? 6.02 (S) Morgenstemming. 6.45- 7.00 (S) Zondagmorgen: gewijde mu ziek. (N.B.: Tussen 9.30-14.00 en 16.00 - 18.00 NOS: Ronde van Frankrijk.). ZONDAG 30 JUNI HILVERSUM I 8.00 Nieuws 8.10 Voor stad land 8.17 Wee of geen weer. Sportmededelii ten. 19.30 (K) Ballet. 20.00 (K) Jour- schappelijk verslag. 19.00 (K) Repor- naal en weerbericht. 20.20 (K) J(K) Mass für Mass, toneelstuk. 2225 (K) TV-portret 23.10 (K) Journaal en weerbericht. DUITSLAND II 9.45 (K) Programmaoverzicht. 10.15 Joegoslaven en Duitsers. 11.00 (K) (Z/W) Amusementsprogramma voor Natuurfilm. 11.30 (K) Weekkroniek 12.00 (K) Zondagsconcert. 12.50 (K) Wetenschappelijke kommentaren. 13.00 WK voetbalmagazine. 13.55 Voor de zomermaanden heeft IKOR-tv aan collega's in het bui tenland gevraagd om voorbeelden (zo interessant mogelijk, graag) van wat zij aan korte kerkdienst-achtige uitzendingen op het scherm brengen. Daaruit is een zomerserie voor de zondagmiddag samengesteld. De serie begint op 7 Juli (vijf uur) met „Meet the joy folk", een zang groep van de congreszaal van het Leger des Heils aan de Londense Queen Victoria Street. Het pro gramma is een voorbeeld uit de BBC-serie „Seeing en believing" L(zien en geloven), die om de veer-» tien dagen wordt uitgezonden ter af wisseling van de traditionele kerk dienstreportages op zondagmorgen. Een week later wordt een zanguur uit de Britse abdij van Ampleforth uitgezonden, een van de uitzendin gen die elke zondag vijf miljoen Britten bij het toestel houden. (K) Jeugd. 14.45 (K) Informatief pro gramma. 15.15 (K) Journaal. 15.20 (K) Alle meine Lieben, tv-serie. (Z/W) Der Opernführer, opera Rigo- letto van Verdi. 15.50 (K) W.K. ak- tueel: 2e slotronde. 17.50 (K) Voor goede daden. 17.65 (K) 5.00 Fragmenten van de wedstrijden van deze middag WK. zlne kerk Journaal. 19.15 mu: NEDERLAND I 16.00 Journaal (NOS) 16.02 De legende van Robin Hood, avonturenfilm (AVRO) 16.45 Willekeer was eens, sprookje (AVRO) Vanmiddag nog eens de aflevering van „Vrouw Holle", met Wilüéke Alberti, die eerder op 3 december van bet vo-rige jaar werd uitgezonden. 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Rallycross (AVRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Wie van de drie (AVRO) 20.45 M.A.S.H., tv-serie (AVRO) 21.10 Cannon, tv-serie (AVRO) 22.00 AVRO's Sportpanorama (AVRO) 22.50 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 De Jonkvrouw van Avignon, tv-serie (NCRV) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Waar of niet waar, spelprogramma (NCRV) 20.45 Hun doel was goud, speelfilm (NCRV) Een Canadese film gebaseerd op het dagboek van een groep Canadese avonturiers, die ruim een eeuw geleden de Rocky Mountains overtrok omdat het goud ben lokte. 22.00 Hier en Nu (NCRV) 22.40 Hoor dat blijde ringen (NCRV) 22.50 Journaal (NOS) NEDERLAND I 11.00 Eucharistieviering (KRO/RKK) 15.30 Journaal (NOS) 15.32 Ti-ta-tovenaar (NOS) 15.55 W.K. Voetbal '74 (NOS) 17.50 Vesper (IKOR) 18.20 Wilde Ganzen (IKOR) 18.55 Fabeltjeskrant (NOS) 19.00 Journaal (NOS) 19.05 Dirigentenportret (KRO) In de serie dirdgentenportretten is nu de Italiaan Carlo Maria GiulinS aan de beurt. Men ziet en hoort Gftulini onder meer in Wenen met het Weens Symfonie Orkest („Eine kleine Nachtmusik" van Mozart en „La mer" van Debussy), in Chicago met het Chicago Sym phony Orchestra („SchiaderijententoonsbeHing" van Moussortgski en Derde symfonie van Schumann)in Londen met het London Symphony Orchestra (laatste deel uit de Negende symfonie van Beethoven) en ithuds, in zijn woning in de Dolomieten (Italië) 20.00 Five Pennies, speelfilm (KRO) Amerikaanse film van Melvin Shavelson uit 1959 met o.a. Danny Kaye en Louis Armstrong. 21.55 Drees en zijn tijd (KRO) Film over dr. Willem Drees, die deze week 88 Jaar wordt. Drees sr. kijkt m dit programma terug op rijn politieke carrière. 22.55 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.50 Woord voor woord (IKOR/KRO/RKK) 18.55 Fabeltjeskrant (NOS) 19.00 Polly in Tunesië (NOS) 19.25 W.K. Voetbal '74 (NOS) (20.20 Journaal) 21.15 Van gewest tot gewest (NOS) 21.40 Studio Sport (NOS) 22.30 Journaal (NOS) Zou ook Berio zijn vastgelopen in een modieuze esthetiek waarvan men al enige andere groten als Boulez, Stockhausen en Ligeti be schuldigt? In dat opzicht bracht het concert van gisteravond in de Doelen een deuk in zijn image aan, al blijft die deuk wat mij betreft voorlopig be perkt tot lichte schade aan het plaatwerk. Berio dirigeerde het Rot terdams Philharmonisch Orkest (evenals twee jaar geleden) in ei gen werken en het meest recente voorbeeld daarvan was „Eindriicke" (1973—74). Moderne muziek kan toch mooi klinken, dat zal men misschien ge dacht heoben na het horen van deze fraaie klanksluiers, gespeeld door een vaak neo-impressionistisch lispelend groot orkest. De hand van de meester is voortdurend merkbaar in deze geraffineerde klankweelde. Maar een affaire zonder ruggegraat met het accent op wat onze ooster buren zo mooi „Schönmalerei" noe men bleef het. Is dit nog die Berio van de frisse ideeën? „Calmo" uit 1973, een lied voor stem en instrumenten ter nage- dachtenis van Berio's leraar Bruno Maderna werd ook uitgevoerd. Een mooi verstild in memoriam, maar klinkt dat voortdurend unisono-sa- mengaan van stem (Cathy Berbe- rian) en trompet niet een beetje goedkoop, nog afgezien van de ha chelijke klankverhouding? Het orkest speelde voortdurend prachtig. De dirigent Berio was aanwezig, maar het kostte me moeite de grote componist Berio te ontdekken. AAD VAN DER VEN 9.00 HUMANISTISCH VERBOND. 9.45 Misdaad in gevan genschap IKOR: 10.00 Kerkdienst in de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden. 10.55 Wilde Ganzen. 11.00 Nederland op nieuwe onwikkellngswegen. Ge sprek 12.00 Muzikaal onthaal: muzi kale show. 13.00 Nieuws 13.10 De toe stand ln de wereld 13.19 Radiojour naal 13.30 Delta aotualltetten en muziek. 14.10 de Familie Menu- 1 hln:Klassieke kamermuziek. NOS: 14.30 Van middernacht tot 6 uur nul documentaire 15.10 Van ta-ta tot totale taal 15.20 Gamma van Al pha en Bèta. nieuws uit de wereld van wetenschap en technologie 15.45 Weg met de schaal 16.15 Tan zania en de missie. VARA: 17.00 Va- ra-klassiek: een klein uur Michael Glinka 17.55 Mededelingen 18.00 Nieuws 18.15 Dat het u wel moge be komen 18.45 Orkast Malando. met zang 19.15 Gesproken portret VPRO: 19.35 Vandaag dit, morgen dat. 19.45 Praatje 20.00 VPRO-zondag AVRO: 20.30 In de kaart gespeeld 22.30 Nieuws 22.40 Radiojournaal 22.50 Vanavond laat sport 23.55—24.00 HILVERSUM U KRO: 8.00 Nieuws 8.10 Overweging I 8.15 badinerie: oude muziek 8.45 Hoera vakantie 9.00 Nieuws 9.10 Wa terstanden 9.15 Laudate: klassieke gewijde muziek 10.00 Promenadeor kest: amusementsmuziek 10.30 nieuws 10.32 Eucharistieviering 11.55 Mededelingen 12.00 Kruispunt: maga- nenlevinn 12.30 the-Fields: klassieke muziek.23.55— 1.00. 12.00—16.00 Lukraak 9.00 Juist op zoekplatenprogramma 13.02 NAR af huisvrouw 8.45 (S) Kla^i ke muziek voor blazers 9.30 (S) o- riumfragmenten 10.30 Xws. 10.33 (S) Volksliederen 10.45 Voor de kleuters. 11.00 ln 't zilver; programma voor oudere luisteraars, 11.55 Mededelingen 12.00 (S) De Klllma Hawalians Show dedelngen t.ib.v. land. en tuinbouw 12.30 Nws. 12.41 (S) Hier en Nu 12.55 Mikro. informatief programma 13.00 15.00 Vr(j evangelische mlddagdlensl 15.30 Nws. 15.33 (S) Studio 6: maan- dagmiddagmagazlne (16.30 (S) Hier 19.02 KRO-op-drle: Tombola (Tussen night 2.02 (P)laatwerk 4.02—7.00 Vin - 9.03 Pep op drie. 11.03 (S) van Engelenshow. MAANDAG 1 JULI HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek 7.20 (S) Spitsuur <7.54 VPRO: Deze dag. 8.00 Nws. 8.11 Din gen van de dag) 9.15 (S) Licht strijk, orkest 9.35 Waterstanden 9.40 (S) 13.03 Raden maar. Gelderen Show. de nationale TV MAANDAG K) Journ. AVRO: 19.05 (K) AVRÓ's week. VPRO: 12.15 VPRO-maandag Super King Size (K) Alle hens 16.00 Prix'Italia 1973: hedendaagse ^VRO: 14.45 (S) Met het oog op 22.35 <K) Journaal. Verder komen er twee Duitse perdiensten, een Afrikaanse open- Indien Duitsland luchtmis uit Kameroen en een uur tje nieuwe Engelse psalmen van een anglicaanse Jongerengemeente. Cliff Richard leidt die liederen in en zingt er zelf ook een. muziek CVK: 17.00 Kerfcdienat de Vrije Evangelische gemeente. 18.00 of tweede in Schriftnoten IKOR: 18.30 Staking en ,T—K"'Utheologische moti- Hp Ganzen. NOS: 19 00 gewijzigd: 19.20 (K) W.K. aktueel: 2e Nieuws 19.07 Muziek uit de Midde- J leeuwen en de Renaissance 19.46 Mu- uit de Barok 20.05 Holland Fes- lu lsterenmuziekprogn (S) Biels en Co. radlostr 16.03 Radiojournaal 16.05 Hits de kids 16.30 (S) Mlkadoo: kinder magazine 17.55 Mededlingen. HILVERSUM II. NCRV. 7.00 Nieuws 7.02 Het levende woord 7.08 (,S levizier Magazine. 22.00 (K) Helen vrouw van Avignon, tv-serie. NOS:' 22.50 (K) Journ. 22.55-23.05 (K) Film- verslag Tour de France. (K) Journ. NCRV: 19.05 (K) De Jonk- stipt, 8.00 Te Deum Laudamus; ge- Journaal. serie. 21.35 (K) en zij keerden niet terug, documentaire 22.10 (K) Geeste lijke liederen. NOS: 22.20-22.26 (K)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5