Aanmoedigingsprijs voor jazzmusicus Chris Hinze L£EK»AG 29 JUNI I974' Op Beethoven-festival in Bonn 7 entoonstellingen der natuurwetenschappen: dag. 10 4 uur. zondag 14 uur. De Lakenhal, dag. 105 uur. Zondag Drukkeril De Blnk_ Rooseveltstraat 3. 1.30—8.1 kinderafdeling: dag. 8 uur Galerie-bibliotheek, Luifelbaan 1. Leidse bioscopen LIDO: ..Kuifje dag. 2.30, 7.00 er '9.15 haarlenmeer". expositie Renzo Boekhoudt, tekenln- jgen, schilderijen nlngstljden: ma.- zo 15 00—18.0- aquarellen. Ope- LUXOR: „De gendarme op vrijersvoe ten". dag. 2.30. 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. AL. CAMERA: wegens verbouwing tijdelijk Nassaulaan 4. dag gesloten TRIANON: ..Gejaagd ook 2.00 de wind". Elke dag Kraamafdeling: dag Endegeest.: dinsdag en vrije van 11.00 tot 12.00 u van 13.30 tot 15.30 u. van 19 00 tot 20.00 u van 13.30 tot 14.30 u van 18.30 tot 19.30 u x>r de kinderzaal. uit sluitend voor deouders, alleen op woensdagavond van 18.30 tot 19.80 uur ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoek aren als volgt: Derde klasse exposeert eigen werk Rijksmuseum van Oudheden (Ra penburg 28). Werkd. 10 uur voonm— '6 uur nam., zond. 15 u. nam. Joh. de wittstraat 40. Galerie Ka- iblnet Gaper. Wisselende expositie dl. t/m za. 25.80 uur nam., do. boven- idl°n 7—9 uur nam. Galerie De Luwte. Baljuwstraat. Kat- wilk aan Zee. expositie van schilderijen, etsen en tekeningen van Peter Cox. openingstijden X: ..Huwelijkszwendelaar", dag. 2.30, 1 an Q 1R UUT. 18 ioa<* MIIUE: BI 18 Jaar. i ernstige patiënten: mstlge patiënten door- r, -w. wanneer voor »rnsxige patiënten Bezoekuren Z-Iekennuizen lopend bezoek wordt toegestaan. de hoofdverpleegkundige hiervoor spe- (zondag en dinsdag gesloten) Rljksmeuseum Natuurlijke Hls- ltlte thuis: Middagbezoekuur: ciale uur. Avondbezoekuur: .30—19.30 uur. Kinderafdeling dage- A|r»k*»n aan Riin cs van 14.00—19.00 uur. aiieen voor 'vipnen aan aen r\ljn Jto- e ist-lllng Dieren op 1 'uil t/m 1 oktober. Ned. Legermuseum. Geopend maandag tot en met vrijdag 9 2e klas 11-11.! kinderafdeling. Rijksmuseum de geschiedenis 12.00 i Volwassenen dag v 11.15 tot 15-15.30 (Due/ Qlteuws 29 juni 1974 Honderd jaar geleden stond in de krant: Uit Spanje wordt gemeld, dat bij Chelva tienduizend Carlisten in een veldslag, die twee dagen heeft geduurd, door vijfduizend republikei nen zijn verslagen. Intus- schen heeft het leger van maarschalk Concha bij Estel- la een nieuwe omtrekkende beweging gemaakt. Te Ma drid achtte men den toestand der Carlisten hoogst netelig, maar later werd bericht, dat de maarschalk in een ge vecht te Mura, op drie kilome ter van Estellais gesneuveld. Het leger der republikeinen is evenwel intact gebleven. Za- bala is tot opperbevelhebber van het noorden-leger be noemd, Cottoner is benoemd tot minister van Oorlog en Sa- gasta tot president van den ministerraad. Vijftig jaar geleden: Tengevolge van een torna do hebben in den Amerikaan- schen staat Ohio 800 personen den dood gevonden. In Penn sylvania zijn er zestien om gekomen. Bovendien vreest men dat er nog vele lijken on der de puinhoopen zullen lig gen. De materiële schade is zeer aanzienlijk. In Italië is de oppositie on vermurwbaar in haar verzet tegen Mussolini, wiens heen gaan zij eischt. Zij zal voorlo pig de Kamer-zittingen niet bijioonen. Intusschen heeft zich een nieuw geval van vrij heidsberoving voorgedaan, dat echter goed is afgeloopen. De socialist Mattaferri is te Bologna door vier mannen aangegrepen, die hem een doek over het hoofd wierpen en hem in een auto duwden. Zij eischten de namen van de leden van de socialistische partij te Bologna, maar Ma- taf erri weigerdes Zij lieten hem daarop drie dagen en nachten op water en brood in een donkeren kelder achter. Tenslotte werd hij vrijgela ten. PANDA EN DE MEESTER-HERRIEMAKER 26—125. Jk wil met meneer Luidop spreken!" riep Panda opgewonden. „Voordat hij een vliegveld in mijn tuin gaat aan leggen! Waar is hij?!" De secretaresse had met één oor naar hem geluisterd, en met het andere oor naar de telefoon en terwijl ze de hoorn te ruglegde, antwoordde ze: „Dat was de baas. Hij komt pas morgen weer op kantoor. Je kan op hem wachten, als je wilt, maar ik ga naar huis". Met die woorden dekte ze haar schrijfmachine af, deed haar jas aan en stapte weg, zonder verder nog op Panda te letten. Die had geen zin om de hele nacht in het lawaaiige kantoor te blijven en daarom volgde hij de dame naar buiten. Maar daar bleef hij aarzelend staan. Want even verderop zag hij het kantoorpand van de heer Fluister. „Dat was die aardige meneer die zo van stilte en ryst hield", mompelde hij. „Die vindt vliegvelden vast ook niet prettig, en misschien wil hij me wel helpen TONG A LA VERDI Breng 1. water met wat zout en enkele takjes pe terselie aan de kook. en voeg dan 600 gr tong- of andere visfilet toe en 100 gr kleine champignons. Temper het vuur tot uiterst laag en laat vis en champignons zo lang- i gaar trekken. Kook intussen macaroni net gaar. Smelt 25 gr boter en roer 20 gr bloem door. Giet geleidelijk V» 1. melk bij liter melk bij en een Va 1. van het vis- kookvocht. Verwijder, de takjes peterselie. Blijf daarbij steeds goed roe- i. boven laag vuur tot i gebonden saus ont staat. Voeg een snufje nootmuskaat toe. Schep de goed-uitgelekte maca roni in een beboterde acnaal en leg daarop vis champignons. Roer 100 geraspte kaas door de as en schep de saus ;r vis en champignons. Zet de schaal 5 a 10 mi nuten boven in een voor verwarmde hete oven tot de bovenzijde heel licht goudbruin gekleurd is. WINA BORN (Héél voorzichtig.. Aristo teles 28 te Ganymedee 27 Ede&uvour 27 50 N Ceram KLEINE VAART Breevliet 27 150 NNW Bilbao nr Rot- Atlantic Crown 28 te Norfolk B&long 28 vn Panamakanaal i Kingston nr Rlo Hal- Hercules 27 vn Curacao nr Aruba iraeus .a. Durban Pointe Noire nr Lagos Lovellla 27 400 ZZW Dakar nr Nola r Port- Machaon 27 te Bremen Rotterdam 27 vn Hamilton nr Nei Salland 27 60 Z Recife nr Rotter Schelde Lloyd 27 45 ZW Port EU Perzische Golf Kreta nr MU06 Dutch Mate 27 v Rotterdam nr Im- mingham Dutch Sailor pass 27 Bassurelle nr Le Havre Meres 27 rede Constanza GROTE VAART Acila 27 550 NW Kp Verdlsche eil. nr Curacao Aoteon 27 500 ZZO Socotra nr Mena Alcor 27 300 ZW Fogos Eilanden nr Tenerife Almaar 28 te Kingston Archimedes 27 vn Hamburg nr Ant- BilderdlJk 28 vn Rotterdam nr Ham burg Calamares 27 720 ZZO Bermuda nr Tela Cast lila 27 360 W Flo res nr Bremer haven Ceres 27 600 O Bermuda nr Antwer- Deltadrecht 27 340 W Gibraltar nr Duinkerken Dostna 27 25 WZW Port Elizabeth nr Ras Tanura Esso Bonaire 27 te Mena Esso Den Haag 28 600 NO Mombasa Macoma 27 t Madison Lloyd 28 te Dubai Merwe Lloyd 27 vn Panarukan BelinJu Musilloyd 28 vn Londen nr Dl Neder Eems 27 te Dubai Nedlloyd Katwyk 27 470 530 O St. Helena nr Du- i Guayanilla nr Punta nr Mom? Queen of Sheeba 27 350 W Kp Frio Walvis- Straat Madura 28 te Bangkok Talamanca 1-7 te Baltimore TJltarum 27 te Durban Toloa 27 vn Panamakanaal Waardrecht p 27 Kp Spartel braltar Zwljndrecht 27 vn Norfolk ni Jongens, ik krijg m'n wagentje -i niet aan de gang. Willen S jullie even een duwtje r-v geven y— in Klingeren heeft onlangs vol trots zijn „ploeg voor Oostende" gepresenteerd. deze Belgische badplaats, dat begin augustus gehouden wordt, selecteerde de jury de meisjes Heddy Af folter en Saskia Martijn, van wie we tot nog toe weinig vernamen. Verder zal zanger-gitarist Fon Klement onze driekleur in Oostende verdedigen. Op de foto v.l.nj.: Saskia Martijn, Fon Klement en Heddy Affolter. DUSSELDORF De Nederlandse jazz-musicus Chris Hinze is op het Beethoven-festival in Bonn onder scheiden met een aanmoedigingsprijs van 5000 mark. Hinze kreeg de on derscheiding, die voor de eerste maal (werd uitgereikt, voor zijn „Life Mu sic Show". De Westduitse componist Michael Hamel kreeg dezelfde onder scheiding. De grote onderscheiding, de Beet hoven-prijs van 15.000 mark ging postuum naar de Italiaanse compo nist Bruno Maderna voor zijn in 1972 gecomponeerde werk „Aura". Maderna is de vijfde winnaar van de Ludwig van Beethovenprijs, die wordt toegekend aan hedendaagse componisten. Op de fotocombinatie links de flui tist Claris Hinze en rechts wijlen Bruno Maderna. Even met de achterpoten achteruit, F Hike!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 23