16 I 1 I J analist(e) fèsson Medewerksters sekretariaat divisie overseas )verduin roporlco PERSONEEL Esamsom soneel PERSONEEL! personeel™"®» de rijksoverheid vraagt WERKSTER talentvolle verkoper Aannemingsmaatschappij Van Rhijn Katwijk B.V^ UITVOERDER hoofd van onze linnenkamer V De Stichting Gemiva, ONDERHOUDSMONTEUR Roparko B.V. VERTEGENWOORDIGER R.K. Schoolbestuur Aarlanderveen EEN HOOFDLEIDSTER SECRETARESSE Bonda's Veevoederbureau B.V., reserve suppoosten POaOfHtPWsoneel dossiervormers (mnl./vrl.) vac. nr. 4-398711158 voor het Ministerie van Flnancil Taak: vormen en uitlenen van dossiers: maken van inventarissen en aanleggen van ver wijzingen. Vereist: de diploma's MULO/MAVO en SOO I. Bereidheid tot het volgen van verdere vak opleidingen. Standplaats: 's-Gravenhage. Salaris, afhankelijk van ervaring, max. f 1642,- per maand, met een uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. medewerker (mnl./vrl.) vac. nr. 4-398611158 voor het Ministerie van Financiën Taak: o.m. voorbereiden, voortgangs- en eindcontrole van type- en reprografisch werk. Vereist: diploma MULO/MAVO. Ervaring In een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. Standplaats: 's-Gravenhage. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1642,- per maand, met een uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. dossiervormers (mnl./vrl.) vac. nr. 3-232611158 voor het Ministerie van Flnanelë Taak: inschrijven van inkomende en uitgaande stukken, voeren van verblijfsadministratie, verzorgen van afdoeningsrappels, bijhouden van een uitleenadministratie van dossiers. Vereist: diploma MULO/MAVO. Bereidheid tot het volgen van een cursus archiefverzorging SOD I. Standplaats: 's-Gravenhage. Salaris, afhankelijk van ervaring, max. f 1407,- per maand, met een uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. Na het behalen van het diploma SOD I is promotiemogelijkheid tot max. f 1642,- per maand aanwezig, met een uitloop mogelijkheid qp grond van diensttijd. typisten (mnl./vrl.) vac. nr. 4-398811158 voor het Ministerie van Financiën Vereist: diploma typen, b.v.k. MULO/MAVO- opleiding en enige jaren ervaring. Standplaats: 's-Gravenhage. Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, max. f 1407,- per maand, met een uitioopmogelijkheid op grond van diensttijd. De salarissen zijn exclusief 7) vakantie uitkering en een toeslag van max. f 45,- per maand. Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer (In linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. 's-Gravenhage. Het Rijksmuseum van Oudheden, de Administrateur Samsom Efficiency bv te Alphen aan den Rijn ontwikkelt en verkoopt systemen en hulpmiddelen voor ad ministratief beheer en organisatie van ondernemingen en instellingen. Met het oog op de uitbreiding van de activiteiten van onze verkoop binnendienst zoeken wij voor ons team op korte termijn een talent volle en ambitieuze verkoper. Taken Genoemde medewerker krijgt tot taak commerciële activiteiten te ontplooien vanuit de binnendienst. Hij zal daarbij met name actief ge bruikmaken van de telefoon voor het benaderen van potentiële af nemers. Tevens behandelt hij bin nenkomende informatie-aanvragen van cliënten, staat hij persoonlijk relaties te woord in onze toonzaal en begeleidt hij de afwikkeling van gelegde contacten. Functie-eisen Voor deze verantwoordelijke en veelzijdige functie is het noodzake lijk, dat de kandidaat beschikt over een middelbare vooropleiding (bijv. HAVO), ten minste twee jaar erva ring in de verkoop en enige admini- stratief-organisatorische kennis en/ of ervaring. Uiteraard verwachten wij van hem, dat hij over uitsteken de contactuele eigenschappen be schikt, eigen initiatieven ontplooit en in teamverband wil samenwer ken. Hij kan rekenen op een gron dige inwerkperiode, waarbij wij volop gelegenheid zullen bieden tot training in aangepaste verkoop techniek en het opdoen van pro- duktkennis. Leeftijd ca. 22 tot 25 jaar. Nader contact Hebt u interesse voor deze goed gehonoreerde, boeiende en veel zijdige baan? En beschikt u over de gevraagde capaciteiten? Aarzelt u dan niet snel contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag meer gedetail leerde informatie. kunt uw sollici tatiebrief richten aan onze afdeling Personeelszaken, Wilhelminalaan 1 Alphen aan den Rijn, t.a.v. de heer J. Tissingh. Voor eventuele voor informatie kunt u hem bellen: (01720) 9 66 33, toestel 304. ICCJ Samsom Efficiency is een werk maatschappij van de nv ICU, In formatie en Communicatie Unie, waarin samenwerken Samsom/ Alphen aan den Rijn, A. W. Sijt- hoff/Leiden en Wolters- Noordhoff/ Groningen. Valkenburgseweg 48, Katwijk aan den Rjjn vraagt een bekend met gietbouw Leeftijd 25-45 Jaar. de woningbouw. Samsom Efficiency bv gaat met pensioen. We zoeken voor haar een bekwame opvolgster, die per 1 oktober a.s. in dienst kan treden. Met het oog op mogelijke huisvestingsproblemen genieten sollicitanten uit Katwijk of naaste omgeving voorkeur. Na ontvangst van uw sollicitatiebrief met uw gegevens wordt u voor nadere kennismaking uitgenodigd. Ons adres is: Ziekenhuis „Overduin" Nachtegaallaan 5, Katwijk Tel.: (01718) 1 5441. Fasson is één van 's werelds grote fabrikanten vah zelfklevend materiaal, dat overal in het bedrijfsleven, vooral in de grafische industrie wordt toegepast. die ook niet bang is voor de praktijk. Op ons laboratorium hebben we plaats voor een analist(e), die ook niet bang is om de fabriek in te gaan en daar te testen of wat hij/zij heeft uitgezocht, ook wérkelijk werkt. Dat is een kwestie van instelling. Zo'n analist(e) krijgt bij ons een leuke job. Hij/zij gaat zelfstandig proeven nemen en uitwerken op het gebied van lijm, lijmdragers en lijmeigenschappen. Daarna gaat hij/zij aan de machine kontroleren, of het te produceren is en of het niet nóg beter kan. Uiteraard heeft hij/zij de analistenopleiding voltooid. H.B.O.-A, MBO of gelijkwaardige opleiding is ook welkom. Enkele jaren ervaring in een kunststofverwerkende en/of polymeer-industrie is een vereiste. Hij/zij zal tussen de 25 en 35 jaar zijn en in Hazerswoude-Rijndijk gaan werken. Hij/zij krijgt een ruime inwerktijd. Bel of schrijf even een briefje. Fasson (Nederland) bv, Rijndijk 86, Hazerswoude/Rijndijk, tel. 01714 - 90 08, de heer J. N. C. van Heerdt, hoofd afdeling personeelszaken. die zich bezighoudt met de verzorging, verpleging, opvoe ding en behandeling van geestelijk gehandicapte kinderen en ouderen, zoekt ten behoeve van haar Technische Dienst, gevestigd in Huize De Weipoort, Vrou- wenweg 1 te Leiden een in de leeftijd van 20-25 Jaar, woonachtig in Leiden of om geving. Opleiding: Getuigschrift LTS'- eiektro Getuigschrift LTS - loodgieter of gelijkwaardige opleiding. Hij dient in het bezit te zUn van een rUbewUs. Tevens dient hU zUn militaire dienstplicht reeds te hebben vervuld. Inlichtingen en sollicitaties te richten aan de hr P. Schoen- maekers, Technische Dienst Huize De Weipoort, Vrouwen- weg 1 te Leiden. Tel. 01715—1841. importeur van bekende n sector vraagt een goed inge voor rayon Leiden en omgeving. Salaris en secundaire voorwaarden zijn zonder meei goed te i Schriftelijke sollicitaties Weena 723, Rotterdam 3004. Het bestuur van de stichting vraagt per 1 augustus 1974 aan de R.K. kleuterschool „de Veem-akkertjes" te Aarlanderveen. Sollicitaties te richten aan A. Honout, Noordeinde 48, Aarlanderveen. Wij vragen per 2 september a.s. of eerder sen Opleiding: Niveau HAVO. Steno en typen vereist. Zij die pas afgestudeerd zijn voor een secretaresse-opleiding kunnen ook sol liciteren. Sollicitaties te richten aan: Oude Vest 9 Postbus 61. Leiden Het Rijksmuseum van Oudheden, voor enkele diensten per week, waaronder zon- en feestdagen. LeeftUd vanaf 55 Jaar. Medische keuring vereist. SchriftelUke sollicitaties te richten aan de Admini strateur van Warme bakker vraagt op korte termUn een VERKOOPSTER die een filiaal kan runnen. Ervaring uiteraard gewenst. Salaris goed. Mooie woning aanwezig. Tevens een AANKOMEND VERKOOPSTER Bakkerij van Kempen, Telefoon 01714—2327, Koudekerk ui den RUn- Op het Sekretariaat van de Divisie Overseas, dat de korrespondentie verzorgt van de buitenlandse brouwerijen, kunnen op korte termijn enkele medewerksters worden geplaatst. De werkzaamheden omvatten het typen van brieven en rapporten in het Nederlands en in de moderne talen, voornamelijk Frans en Engels, alsmede algemene sekretariaatswerkzaamheden. Voor deze funktie vragen wij een MAVO/HAVO-opleiding. aangevuld met diploma's typen en steno-Nederlands alsmede Frans of Engels. Naast een goed salaris bieden wij een aantrekkelijk tantième. 8 vakantietoeslag en 20 vakantie dagen. Ons kantoor is nu nog gevestigd in Rotterdam-Alexanderpolder. maar zal over enkele maanden worden verplaatst naar onze nieuwe brouwerij te Zoeterwoude. Tot het moment van overplaatsing naar Zoeterwoude onderhoudt Heineken een eigen busdienst tussen de stations Alphen a/d Rijn en Leiden en het kantoor te Rotterdam. Bent u ongeveer 20 jaar oud en heeft u belangstelling voor een funktie bij Heineken. neem dan telefonisch of schriftelijk kontakt op met Mej. P. Christiaanse. Heineken Brouwerijen B.V.. Crooswijksesingel 50. Rotterdam. Telefoon (010) 114500. HEINEKEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 22