filiaal-chefs ESB EUROPE BV enkele LTS-ers enkele LTS-ers zieken verzorging- dat kan een fijn beroep zijn! AfENUüiTüi bon ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ENKELE GROEPSLEID(ST)ERS Doktersassistente sancta maria B.V. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ „ERICA" MBA-er rite boekhoudkundige kracht KARROSSERIEFABRIEK TH. MULDER ZN Van schoolen wat dan? ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTER JONGSTE MEDEWERKSTER RAAD VOOR DE ZENDING DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK machinist SEIZOEN-ARBEID Wij vragen JONGELUI voor het bloembollenpellen en lichte schuurwerkzaamheden. Wij geven gaarne een goed loon naar prestatie. H. VERDEGAAL ZONEN B.V. HOOFDSTRAAT 31 - SASSENHEIM (bushalte Warmonderdam). HET LIDWINAHUIS TE LEIDEN Katholiek internaat voor zwakbegaafde meisjes vraagt in verband met uitbreiding personeel: voor groepen van 12 meisjes in de leeftijd van 13-17 Zoekt u een BIJVERDIENSTE en bent u enkele uren per dag beschikbaar Wij vragen voor spoedige indiensttreding enige DAMES voor het schoonhouden van de kantoren. Geboden wordt: goede bijverdiensten en ar beidsvoorwaarden. Werktijden: van 16.30 tot 19.30 uur. U kunt zich aanmelden bij de afdeling Perso neelszaken. _/~L leidse onderwijs Hjjr instellingen Leidsedreef. Leiderdorp Telefoon: (01710) 9 92 55* Gevraagd PART-TIME KRACHT voor 3 schooltijden aan de BASISSCHOOL ST. JOZEF te ROELOFARENDSVEEN. Informatie: W. J. M. Homburg h.d.s., Past. Onelplein 16, Roelofarendsveen, tel. 01713 3579. Gebr. Heemskerk Groothandel in groenten en fruit vraagt ervaren CHAUFFEUR In bezit van groot rijbewijs. TELEFOON 01715—1676 of ROOSEVELTSTRAAT 37, TELEFOON 32344. Ie Chr. Katwijkse Industrie- en Huishoudschool Katwijk aan Zee - Jan van Brakelstraat 38 telefoon 01718 13256. voor de periode van 1 september20 december 1974 kan aan onze school worden geplaatst: LERARES V.A.V.O. voor ca. 18 lestijden per week. Sollicitaties gaarne zo spoedig mogelijk aan de direktrice» mej. G. G. Zimmerman. gevraagd in maatschap van internisten in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp voor poliklinische en klinische werkzaamheden. Brieven richten naar Internisten St. Elisabeth Zieken huis, Leiderdorp. IW Op zoek naar een andere typemachine Op de Typekamer van de LOI is een goede plaats vrij aan een van de composers, waar mee de schriftelijke lessen worden „gezet" voor de drukkerij. Op de composers worden de lessen precies zo uitgetikt als ze zullen worden gedrukt: in de juiste tekstindeling (lay-out) en met gebruikmaking van verschil lende lettertypen. Onze nieuwe Composer-typiste heeft een opleiding op mavo-niveau en een goede typevaardigheid. Tijdens de inwerk- periode zal zij op onze kosten in Utrecht een speciale opleiding ontvangen. Onze afdeling Personeelszaken zal schrifte lijk, mondeling of in een persoonlijk gesprek graag alle gewenste inlichtingen geven. leidse onderwijs gjr instellingen Leidsedreef, Leiderdorp Telefoon: (01710) 9 9255* Steeds meer jonge mensen zoeken een werkkring die meer inhoudt dan een goed salaris. Werk dat ook voldoening geeft, waar je iemand bent. Zulk werk is ziekenverpleging. Dankbaar werk ook, zeker in ons psychiatrisch ziekenhuis, waar wij mensen die om psychische redenen nie meer zo goed in de normale samenleving passen, behandelen en verzorgen. Opleiding voor het diploma Leerling-ziekenverzorgenden ontvangen in ons ziekenhuis een 2 jaar durende opleiding voor het Staatsdiploma Ziekenverzorging. Een waardevol diploma, waar je ook later veel aan hebt. De theoretische opleiding omvat o.a. de vakken: zorg voor de zieke mens, kennis van de zieke mens, algemene vorming. In de opleidingsschool werken wij samen met het psychiatrisch centrum St. Bavo, eveneens in Noordwijkerhout en het verpleegtehuis St. Bernardus in Sassenheim. Goed salaris De leerlingen verdienen een behoorlijk salaris. Het eerste jaar f. 852,98 bruto per maand, het tweede jaar f. 898,38 plus de "toelage machtigingswet". Verder een vakantietoeslag van VA%een toeslag voor onregelmatige diensten, variërend van 20-45%, twee maal per maand vergoeding Intern zowel als extern wonen is mogelijk. Wie kunnen zich aanmelden Voor de nieuwe kursus die op 1 september van start gaat, vragen wij meisjes en jongens die dan 17 jaar of ouder zijn en 3 jaar voortgezet onderwijs met succes hebben gevolgd (bijv. Huishoudschool, Inas, opleiding verzorgende beroepen (OVB) of LTS. Even de bon invullen Voor nadere informatie stuur je de ingevulde bon aan: Hoofd Personeelsdienst Sancta Maria, Langevelderlaan Noordwijk post Noordwijkerhout. Telefonische informatie: 02523-3041, toestel 120 -»< psychiatrisch ziekenhuis langevelderlaan 1, noordwijk post noordwijkerhout. 02523 - 3041 v/h W. P. DE VREEDE DEN HAAG Het bedrijf richt zich naast de woningbouw in de particuliere sector en de restauratie op de utiliteitsbouw. In verband met de uitbreiding van de administratie wordt gevraagd die in een klein team zich zal inzetten als Taak: administratieve verwerking van transport en materieel verzorging loonadministratie administratief beheer van de dochtermaatschappij. Kwaliteiten Een medewerker van omstreeks 25 jaar met diploma MBA. Hij is direct verantwoording verschuldigd aan de bedrijfsadministrateur. De functie biedt goede uitloopmogelijkheden. Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw sollicitatie vergezeld van volledige persoonsgegevens binnen veertien dagen stu ren onder letter AM naar onderstaand bureau. PSYCHOLOGISCH ADVIESBUREAU VOOR DIRECTIE EN KADER B.V. drs E. J.Kuiper Duinroosweg 2 's-Gravenhage 2019 Telefoon 070 - 548104* Menuet, een dochteronderneming van Vroom Dreesmann zoekt Menuet is een keten-in- opbouw van speciaalzaken voor het meenemen van oosterse en andere kant- en-klaar-maaltijden, alwaar bovendien gelegenheid bestaat om ter plaatse iets te nuttigen het verkoopresultaat van deze speciaalzaken wordt in hoge mate beïnvloed door sfeer en dienstbetoon. In het laatste kwartaal van 1974 zullen in Rotterdam, Delft, Leidschendam en Leiden een aantal filialen worden geopend. Hierin zullen filiaal-chefs worden aangesteld om samen met het verkoopteam de exploitatie tot een succes te maken. Wij menen hoge eisen te mogen stellen, niet alleen aan de kwaliteit van leidinggeven en het organisatievermogen. doch vooral t.a.v. improvisatie- en doorzettingsvermogen. De filiaal-chefs, van wie de geschikte leeftijd meestal tussen de 25 en 40 jaar zal liggen, ontvangen na indienst treding gedurende 2 maanden een interne bedrijfsopleiding. Wij bieden een goed salaris, eigentijdse sociale voorzieningen en een 5-daagse werkweek, terwijl na verloop van tijd een voortzetting van de loopbaan bij Vroom Dreesmann tot de mogelijkheden kan behoren. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Vroom Dreesmann t.a.v. Drs. G. Dieteren, postbus 276 te Amsterdam. is de nederlandse verkoopmaatschappij van Ray-O-Vac batterijen met filialen in België en Frankrijk. Door de snelle groei van onze internationale onderneming is uitbreiding van het be staande team op korte termijn noodzakelijk. Wij zoeken een jonge In de leeftijd van 20-22jaar. Hij moet de dienstplicht vervuld hebben. De minimum eis: Praktijkdiploma Boekhouden of studerend daarvoor. Typevaardigheid. Kennis van de Engelse taal is een plus. Sollicitaties te richten aan ESB EUROPE B.V. Postbus 105, Voorschoten. Tel. 01710-63400. Specialiteitenrestaurant „Het Gouden Spit" vraagt zelfst. werkend KOK die uitgekeken is op die klassieke horecakeu- ken. Van lekker eten houdt en 't ook excellent klaar kan maken. Snel en economisch kan werken. In staat is leiding te geven aan kleine bri gade. Over fantasie beschikt, die hij in z'n werk kan spuien. In een Jaarbetrekking erg goed wil verdienen. Kan contact opnemen met A. J. v d. Berg's Horeca- ondernemingen BV Hoofdstraat 65, Noord wijk. tel. 01719—4191. vraagt voor spoedige indiensttreding in de karrosserie-afd. voor hout- en ijzerbewerking met mogelijkheden voor het behalen van het diploma karrosseriebouw, en voor de spuitinrichting die opgeleid willen worden tot autospuiter. Sollicitaties te richten aan Karr.fabriek TH. MULDER ZN. Heereweg 1 - Rijnsburg - Telefoon 0171812158 Op ons Bureau te Oegstgeest hebben wij op korte termijn plaats voor een voor de typekamer. Met opleiding HAVO en belangstelling voor moderne talen en een met MAVO-opleiding. salaris volgens kerkelijke regeling 7,5% vakantie-toeslag voor boven 25-jarigen is opname in het pensioenfonds mogelijk tegemoetkoming in studiekosten en reiskosten behoren tot de goede secundaire arbeidsvoorwaarden met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Zij, die naar deze functies willen solliciteren zullen wij graag (na vooraf bericht) ontvangen. Leidsestraatweg 11, Oegstgeest. Telefoon 5 29 40. Adverteert in dit blad GEMEENTE LEIDEN B(j de STEDELIJKE FABRIEKEN VAN OAS EN ELECTRICITEIT is plaats In het ketelhuis van de elektrische centrale. Sollicitanten dienen in het bezit te zj]n van het A-diploma voor Scheepswerktuigkundige of voor Werktuigkundige in Centrales. Salarisgrenzen van f 1139 tot f 1545— per maand. Voorts geldt bi) opneming in continudienst een toeslag van 20% voor afwisselende dienst. De vakantietoeslag bedraagt 7!4 en daarnaast gunstige ziektekosten- spaar- en studieregelingen. i nummer 74059, te sturen aan bur- Schrifteiyke sollicitaties, met vermelding vs gemeester en wethouders. Stadhuis, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 20