Bar-dancing DUNA-DELI Personeel gevraagd Lui>a LuUa Luba Luba 1 40341 Luba Luba Luba Luba heeft plaats voor een offset-drukker iba Luba Luba Luba heeft s voor chauffeurs met rijbewijs. Uitzendbureau! Nieuwe Rijn *35. Leiden tewerkstelling van medisch en para-medisch personeel in heel Nederland. Kort^ Rapenburg 14. 01710- Gevr. bankwerkers-lassers Tevens leerling-bankwerker. Aanm. dag. constructiebedr. Welling, Nieuwe Rijn 81, Lei den. Tel. 31773. b.g.g. 32981 x Luba Luba Luba Luba voor uitzendkrachten, Nieuwe Wij kunnen bijrijder plaat sen. Aanmelden dagelijks was serij Nooitgedacht v.d. Valk Valk Bouwmanweg 184, Lei derdorp. x Vivomarkt J. Post vraagt voor heje dagen een hulp in broodboetiek f~ maand 1uli nog enige meisjes min. leeft. 16 jr. tel. 01710- 49771. Herenstraat 47 Leiden. zijn vleeswarenafdeliiw leeft. 16 Jr tel 01710-49771 Herenstraat 47 Leiden. x Evro-medica het uitzendbu- voudig, nauwkeurig adressen typewerk zoeken wij contact, met geroutineerde typistes in bezit van eigen schrijfmachi ne. Brieven Postbus 42 Lei derdorp tel 01710-49048 toestel poelier die evt. opgeleid kwaam poelier i bedrijf Kom lmm voor een afspraak. P. Brama Luifelbaan 34-36, Wassenaar. 01751-14234. x Gevr. op klein acc. kantoor meisje voor type. en adm. werkzaamheden, tel. 01710 31213. x PI Italiaans restaurant vraagt ober of leerling ober voor di rect, Noordeinde 53, Leiden, tel 49960. e Schoonmaakbedrijf vakantiehulp 1 beslist net- ge- 45. Leiden vraagt met een caissière, max. leeft, kom eens praten drijfsleider de heer J. C. de mond tel 44181 Flink iemand gevraagd klein sloopwerk op mag J -'--nn# 2023 bur. blad. Gescheiden man met schoolgaande zoon van 7 jaar. wonende te Oegstgeest zkt. in gaande august, hulp event, in tern om zoon te helpen verzor gen br. and. nr. 81081 bur. v. d. blad. In dierenartspraktijk gevr. meisje dat tijdens de vakan tie van de assistente van half Juli tot half augustus wil ko men helpen Dierenarts van Eckdom. Hoge Rijndijk 28. tel. 26367. Peek en Cloppenburg NV. vraagt direct voor haar gezins zaak parttime verkoopsters v. halve dagen ochtend- en/of middag ervaring gewenst goe de voorzieningen kleding toeia- ïkorting Blonk's*AutóbedrijfNiéuw- straat 33-41, Leiden tel 30600. Ook part-timers zijn welkom V^antiewerk^Q^elsJes ^ge- Voorso'i Ing t 236. Leiderdorp telefoon 34208. Part-timers erv. typistes op electr. mach. op klein kan toor voor div. werkzaamheden bel voor afspr. 01710-22375. Mavo-meisje voor opleiding op klein kantoor, centr stad bel voor l»l>i-nffsetdruklr-- huisdruk kerij Centrum stad bel voor afspraak 01710-22376. Personeel aangeboden Voor reparatie aan uw kleu ren en zwart *rit TV door ge- speciliseerde technici en met garantie op reparaties naar Te'evisie-Centrum Vrouwen- steeg 8. Leiden Tel. 01710- 26924. x Aannemer vraagt metsel-te- gel- en stucwerk, vrijblijvend onder garantie tel 01710-49018 mings, timmer, metsel, tegel en alle soorten dakwerk. Wij ge ven goede service, 20—30 pet. korting. x 3 Vakbekwame broers ne men werk aan. schilderen, be hangen. timmeren, tegeizet- Naaimachines. Uw naaima chine defekt? Reparatie aan al le merken met 3 Jaar garan tie op alle vervangen onderde len. Dit is uniek. Reparaties ln eigen werkplaats. Naaima chinecentrum Benning Steen straat 12-12A Lelden tel 46308 Rijksgediplomeerd. e Voor al nw verbouwingen, onderhoud en reparaties zoals timmer-, metsel-, stuc- en schilderwerk en plaatsen van keukens. Behandelen van door slaande gevels. Vrijblijvend prijsopgaaf. C. G. Boon. tel. 01710-49984. ce Schilder zoekt behang- en Bchildsrwerk, tel 0171040450 ce Trappenbekleden. Laat uw trap bekleden met nylonvinyl vilt of nylontapijt v.a. f130 ook kamerbreed tapijt tot tot 40 pot. korting Wij komen vrijblijvend met stalen bij u lang6. Tapijthuis Schalkie. tel. 070649180. ce Polyester voor het bekleden van houten, metalen en polyes ter boten er» hAkiArfen v. dakgoten D, dakbedekkingen I35f Sl( nieuwen? Tel. 53192. Tegelzetter biedt zich werk. ook verkoop van teg keukens en open haarden tot 30 procent korting. Ook al le verbouwingen de Genestet- Woon- en bedrijfs ruimte gevraagd l douche. Lief foon. 50720 zoekt etage of kamers in Lei den of 187321. Wij zoeken in Leiden etage gebruik vrije vérdieping Scheven ingen, Studente 5e jaars zoekt tel"42262 of 81116 bur. v. d. bl. zoekt per dl- kamer met gebr. en keuken te be- u. C. F. Hansen Rapenburg 60 Leiden tel 31786 WIJ den e.o. nenkort leeg panden derhoud -j koop in Lei- leegstaande of bln- leeg op te lev panden enig achterstallig iderhoud geen bezwaar. ven met zo uitvoerig mogelijk informatie te richten Postbus 213. Leiden in Leiden of omg. Voorscho ten. Warmond. Noordwtjk. O' R blad. Socio-therapeut zoekt ruimte (etage, huisje) in Lei- of Oegstgeest tel 01710- (huur max f500 p. "00-40882 br. ond. 1547 brieven met vraagprijs ond J 81084 bur. v. d. blad. Onderwijzeres zoekt woonruimte in Alphen, bel- Verloofd stel (stud.) met twee poesjes zoekt woonruim te met keuken in Leiden of omg. teil. 01710-53214. Woon- en bedrijfs ruimte aangeboden Te koop woonark met lig plaats. indeling: hal met tol let, woonkamer met open keu ken. louche en slaapkamer. Vraagprijs f19.000. Te bevr. w.s.' Slmone, Vuurseweg 215 achter 4de boot. Voorschoten. Vrij huls te koop, Kamper foelielaan 19, Katwijk aan Zee Inl. Buin roosstraat 15. tel. 0171815278, Julianalaan 92 tel. 14332, Katwijk aan Zee. x Kamer te huur met ge- i douche en kookgé- ii'L'i.'iiheicl man of 29. Leiden of student, Lijsterstraat i douche. (Con- of "br I I v.d. blad. x Te koop woonark met lig- ring 01712-8687. Nieuwkoop. Te koop boer derij met 8,5 ha grond. Prijs n. o.t.k. Zeer geschikt voor paar denliefhebber, n drijf. Inl. 020-1132' Aangeb. bouwkeet ook ge- zomerhuisje, inl. ;m. van Leeuwar- dubbel woonhuis garage, lan keuken, schikt tel. 40016. Te koop den helft i 4 jr. oud n delijk gelegen. Indeling hal, ruime kamer en kei toilet, kelderkast. 4 sl.-kamers, douche, balkon, zolder, ruime voor- en achtertuin, koopje, vr pr f 49.000 kk. Inl. tel. 01718— 13500. x Q Te koop woonark met ligplaats ind. woonk., keuken, gang, wc, douche, 2 sl.-kamers, incl. stoff. pr. f 20.000, scheeps werfkeuring toegestaan, inL Zijlsingel 97, tel. 40776. x Te koop woonark met scheepswerfkeuring uit '72, pr. f22000, eigen geld f7000, rest fin. mog. Zijlsingel 97, tel. Te koop woonboot 20 meter lang. Indeling kamer keuken. 2 slaapkamers wc en douche geh. gemeubileerd prijs f8000 kamers f 15000 Woonboot Jo- landa, Utrechtse Veer, Leiden Te huur grote zonnige gem. en gest. zit-slaapkamer 8x4 cv gebruik douche keuken Jacob middenwoning i Romansstr. 13 Voorhout rustig gelegen: p het zui- barbecue kuil, zandbak r entree kamer met schrootjes- verdieping 3 parket dou- ar 4e kamer erote dakkapel wanden keuken slaapkamers m trap dak Pi vrij half augustus f 103.000.- k.k. tel 02522- 4 kamerflat te huur met Ingang van 1 Juli of evt 1 aug. '74 met inbegrip van cv en servicekosten f469,20 gele gen aan de Hoge Rijndijk nr 284 Boven BMW garage (vrije vestig.) tel. 01710-22433. 298. d. Pouw-Kraan. H. 373. Lei- Te koop aparte beneden- en bovenwoning in de Medu- sastr. boven direct leeg *- vaarden, inl. Hoflaan 3' den. Te koop woonboot met lig- plM,B staten^ opbouw uur, A. v. d. Ley Hoofdstraat 99, achter Val kenburg ZH. D Kamer te huur, Ambachts- per 1 juli kleine zit-slaapkamer voor jongen. Met keuken en douche, tele foon aanwezig. Geen hospita. Per maand f 89, Koningstr. 13. tel. 26579 of 079-212188. Te koop Zoeterwoude Mie- ning 2a een voor permamente bewoning omgebouwde cara van 18 m lang met vaste staan plaats, schuur, uitgebouwde keuken toilet en douche bez. volgens afspraak vraagprijs: f-22.000 incl. stoffering. Inl. 01715-1233. Gestoff. zolderetage in Was- aaar bevattend: cv L-vormi- it-sl. kamer portaal keu douche, toilet f300 Incl. it. Tel. 01751- Knf gas, w 15HÜ2 Woningruil Aangeb. ln Haarlem 4-kmr.- flat buur inclusief c.v. en wa ter f 300,- p.m. Gevraagd ln Lelden of omgeving woonruim te met 4 of 5 kamers. Tel. 023-335899 X Te koop heel Woonhuis omg. Haarlemmerweg. Ind. 2 woon kamers, keuken, douche en plaats, 2 grote sl.-kamers, klein kamertje en vliering, hoge hy- woning omg. Noord. Br. o 81027. Bur v.d. blad. Aangeb. huis te Em (Drente) indeling: ka keuken, hal. 4 slaapkamers, douche, schuur en tuin gevr. woning in Leiden of omgeving. Inl. Dahllastr. 60, Noordwij k Ruilen. Eengezinswoning 4 Ru kamei inkort geheel ge- met douche en c.v. w héél huls, of grote inwoning met werkplaats Auto's ^Te kooj» aangeb. Opel Ka- onderscheiden b.j. 68 71 ge keurd vraagpr f 1800,- Te bevr Lange vel tstraat 128 tel 13808 (01718). x Ass. kant. J. Bos b.a occ 3 mnd "'<>11. gar. keurlngsrapp. Flat 600 '72 f 2950 f 100 p.m. Opel Ascona 16 S '72 f 5950,- f150,- pm. Slmca's 1000 GLS - 6450.- f 160 p.m Ci- Langevoort tel 55485, 01719- 3853. ook 's avonds. x Ass. kant. J. Bos b.a. occ. met keuringsrapport en 3 m. '73 f 6950 f 180 Opel Rekord Langevoort tel 5 01719-3853 's avonds. 3 mod voll. gar. keuringsrap port Opel Kadetts '70, '72 f 2950 f 100 Escort 1300 GT .2650. f 100. Cltroën 2CV bestel '72 f 3650 f 120 Wijtten- bachweg 59 Oegstgeest nabij centrum Langevoort tel 44585 z.g.st., f 2250. te bevr. lopen lzg^t. f 1460, tel. 01710 55461. e Fiat 830. eind '71. zeer mooi weinig gelopen, f2600, tel. 01710—60381. Rijndijk 188, Lel Vauxhall Vica de luxe. bj. '71 Hoonaard, .WJjtten- Rijn- en Schiekade n. Citroen 2 CV 4, '70, Leiden. S, tel. 0171044495, Voorscho terweg 51, Valkenburg. x Slmca 1000 GL '71. t.z.g.st., tel. 0171044495, Voorsohoter- weg 51, Valkenburg. x Mini 1000 '68 i.pr.st., tel. 0171044495, Voorschoterweg 51, Valkenburg. x VW 1300 S '73, met radio, 1. st.v.nw., tel. 01710—44495. Voorschoterweg 51, Valkenburg Vauxhall Viva '70, met ra dio. tel. 01710-^44495, Voor sohoterweg 51. Valkenburg, x Chrvsler 160 aut. '72, Lz.g.st., bel. 0171044495, Voorschoter weg 51, Valkenburg. x Opel 1700 '71. 41000 km. tel. 0171044495, Voorschoterweg 51, Valkenburg. x St., tel. 0171044495, terweg 51, Valkenburig. x VW 1300, type '70, i.pr.st. tel. 01710—44495 Voorschoterweg 0171044495. Voorschoterweg 51, Valkenbuig. x Citroén 2 CV 4, '72, van le elg., tel. 0171044495, Voor schoterweg 51, Valkenburg, x Toyota Corolla Coupé, 1200 '72. met radio, i.st.v.nw;. tel. 0171044495, Voorschoterweg handen, tel. 01710—44495 Voorschoterweg 51, VaJken- i., radiaalbanden, pr. f275, dr. Lelylaan 15, Mors- Ford IÓM XL Coupé f2950, Simca 1000 GL '71 f3450. To yota Corola 1200 de luxe '72 f 6450, Mini Clubman '70 f 3450. - - - 's. Oude Vest 101, cial met trekhaak ML- handeling, 6 mnd. nwe. motor, km. st. 27.000, vr. pr. f2600. Arendshorst 59. Merenwljk. e Menken Auto's Vauxhall Vi va. type '71 f 3450, Opel Ka- dett caravan '71 f4250. Cl troën D. super '70 f 4950. Dat- Singel 124, Leiden, tel. 01710— 40277, fin. mog. 3 mnd. voll. f375,- Maurltsslngel 47 dèrdorp tel 41605 Te koop aangeb. Ford Tau- nus 12M Coupé 1965 nog i.pr. leen vandaag Houtschans 45. Leiderdorp tel 91331 Te koop aangeb. Daf 44 bj eind 1966 defect aan cardan- as verder techn. in goede staat prijs f300 te bevr. Kortenaer- "7. 97, tel. 31295. Aangeb. wegens dienstplicht inca Rally 19*71 32.000 km., terste prijs f 3000 tel. 01717- 3069 Voorschoten. Te koop R 8 Gordini bj '70 „_ït veel access, met o.a. rol- bar brede wielen en metertjes prijs n.o.t.k. inl. Goejestr. 20 Leiden tel. 24895 Ami 1965 f 250,- telef. 01710- 51479. Voor alle soorten occasions t Bovag garantie Lag NV event. ANWB-keurlng, v Oldenbarneveltstr. 909 Bril dealer voor Leiden Citroën Ami 6 Break 1967, oor de doe-het-zelver f 300,—. Vreewijkstraat 9 tel 49391. Te koop VW 1600 Variant, eind '68 verkeert i.pr At. prijs If 1250,- te bevr. W. G. v. d. Ziel Verdihof 13. Alphen aan den Rijn tel 01720-93160. NSU 1000 C 1970 40.000 km gelopen van le eigenaar prijs f2150,- financ. inruil mogelijk Oranjelaan 60 Oegstgeest tea. 54793. sleutelaar: eend '67, Gerritsen Ridderhof 1, Bakhuizen laan Leiden tel 26140. Te koop eend Azam 6 bj 1968 prijs f700 te bevr. tus sen 14L18 uur tel 55084. Te koop Porsche 911k® inz. nieuw gespoten Meur geel voor- en achterspoiler nw kop peling en drukgroep comple te remreviste geha 22 Leiden tel 61678. hterspoüer nw kop- drukgroep comple- remrevisle gehad Vondelln Leiden tel 61673. Aangeb. Morris Oxford pri ma motor lederen bekleding, nafif uoudeMoetweg W.A. „Cadans" Voorschoter weg 23d, Valkenburg. Te koop Citroën Ami 8 Break b.J. 1970, km At. 70.000 zuinig autootje. Vraagprijs deurs, donkergroen b.j. f 2450, G roenoordstraat 5 Lelden. Te koop aangeboden Flat 128 i.g.st. bouwj. eind '70 Swe- linckplem 102, Alphen a. d. Rijn, tel. 01720-94161. Triumph Spitfire i.g.st. m. prijs f 1750,- of f80 p 3750,- of f 120 pjn. Mini 1971 f 3250.- of f 110 Citroen 2CV 1970 f 2450 VW Kever 1300 1969 f 1750, of f 80 p.m. Rhij ngeesterstraatweg kYa. 01710-54652. Ford Consul Corti- 1 goede staat f 700 Te bevragen: Hendrik Vtak- f2150. lnr., fin. pm. Rh ij ngees terstraatweg 92, Oegstgeest. telef. 50401. X Ass. kant. J. Bos. b.a. occ. met keuringsrapport garantie Toyota 1000 '71 f 4650 f 110 p m. Flats 128 '71 f3950 f 130 Kadett's car '71 f 36*0 f 130- Taunus 12M L'71 v.d. f 2950 f 100 Capri's 1500 XL 2300 GT 1971 v.a. f 4450 f 150 p. mnd W ij ttenb achweg 59 Oegstgeest nabij centrum Langevoort tel 55485 01719-3853 ook 's av. X Auto taxatiebnr. v. d. Berg auto met gar. fin. v.a. f 70.- p mnd. zonder verplichte verze kering. Rep. en 10.000 km beurt in eigen modern inge richte werkplaats. Auto's v. d. f 100 tot f 8000. Middelste gracht VI en 24b tel. 20050 x Fiat 500 1972 van le eige naar 35.000 km prijs f 2950.- of f 90 p.m. 3 mnd garantie. Rhij ngeesterstraatweg 92. Oegstgeest, tel 50401. x VW bus met ruiten, banken •Ijs f 2450 of f 80 pm Rbij ngeesterstraatweg 92 Oegstgeest. tel 50401. SloopautoY bj 1969-70 met radio en 4 radiaalbanden. Prijs f950,. Konginnelaan 44 le? Natuurlijk naar Autoschadebedrijf werkend voor autodealers, ta xi's, gemeenten en rijk. Spil- steeg 23, Leiden, 01710-42471- 46266. be 33 1972 f 3750 Daf 33 i- 3 maanden volledige tie. inruil financiering. Auto's Vlietweg ëteïjn langs het water teflef. Lelden bij café Nieuw Crone- eteijn langs he" 22254 zaterdags volledige garantie. Gevak's Auto's Vlietweg 52 bij café Nieuw Cronesteijn langs het Autoverhuur _.a ook met diesel- Tel. 01710-24398. X Nieuwe auto's huren o.a. Ford Transit bussen, VW bus sen, Opel Rekord Ascona Man. ta, 'Kadett, Volkswagen, Tau- nus 17 M, Ford 1600 L Capri. Garage Werkhoven, Maredijk tijdig bespreken, telel Autoaccessoires en Doe het Zelf Sa Doe-1 5-7-9 Leiden tel 63200. 21629 voor uw taxi 1 voor ziekenfonds. T le Noordelnde Noord de 52 M. J. Schutte, Leiden. Lessen en clubs Les veilig van Rooden, Lel den ZW, Bizetpad 8a. tel. 61614 en Driftstraat 42, Leiden Kool Tel. 25135. Eerste 3 lessen f 39,50. x Autorijschool De Roo, Ml- lanenhoret 33, Lelden Tel. rende de zomervakantie, tel. Losse en vervolglessen Privé gitaarlessen voor be ginners en gevorderden f 10,- uur Pieterskerkstraat 6, Leiden. Privélessen Grieks, Latijn. Engels: J. Bakker, Hooigrt. 28 Leiden tel 43586 bgg 020- nephorst 33, tel. 26841. Eerste 11 lessen voor 50 gulden. Fietsen, bromfiotsen en motoren Puch Rap de bromflo ts voor 2 pers. compl. f 1300 Fa. R. v.d. Berg. Zijlsingel 91, Leidt ;n. x Te koop BMW R 51/3, 500 cc, bj. '53. i.g.st., pr. f ia00, tel. 01717—2929, Voorschoten. e Aangeboden Yamaha brom fiets als nieuw diverse P* .lau^ciiuucn r ucii un "in '72 en Tomos bromfiets bj. beide lA.g.st. prijs n.ot Jc. So- phiastraat 20. Leiden. Te kooD I.e.st.. Cl ïonner. Leef tl |d 7 i L Vespa-Ciao damesbr emmer in staat van nieuw f3 45 bj.: 1973 Sparta (2 veren) in st. 1 450,- Rijnsburgersingel kinderzitje en 2 pits gas stel met oven voor d<> cam ping tel 01710-31238. mertje Adegeest Te koop heren, jong en, i Te koop w.st. met v oud prijs f 400 Puoh l i.z.g.st. f 250,- Pr. Bei nhard- 53, Rijnsburg. Diverse aanbiedingen Te koop graszoden, npost ende Rljpweterlng, omaisoLsi x Ontvettlngs- en v< rmage- rlngsthee 2 maal daa gs een kopje en u slankt af, 1QI0 gram f 2,95, Drogisterij Boa rhaave, Haarlemmerstraat 68, Leiden. Sexfllms te huur liy kleur. Wij hebben een grote sorte ring tegen zeer lage prijzen Te bevragen Langebrug 25. Leiden, tel. 40016 oojk des avonds x Voor bielsen en allerfel soor ten grond naar N. B. lOpdam, Zuidweg 14, Rljpweterlng, tel. Attentie!!! Ruil uu' oude bankstel in, voor een nieuwe (Enorme keuze). Gemakkelij ke betalingsvoorwaardi "~atl8 inlicht! Rljpweterlng tel 01712- voldoen. In vele kle v. Tongeren. Breestr. 315. tel. 25212. x Aangeboden wegens beëin digen van pompstatioiji een compressor t/m 20 aitm. ln ctóg Muil!6La^prlJsWH)Ï712 Wij verzorgen al u\q druk werk, geboorte- verlovln igs- vi site-, trouwkaarten, 2 5-jarig huwelijk en dankbetp iglmgs- kaarten Stipte en sna Ue af werking. Drukkerij Halpa, Haarlemmerstraat 64. jLeiden, tel. 24185. de Blokflnlten. Yamaha Aura, Aulos, v.a. f6.75, James Arden lesboekjes (sopnaan en alt blokfluit) W. Barning, Boutique Muslque, Ou< le Sin- zorging, telefoonbeantw oorders enz. Fa P. van Weerlee 01710- 24965. e Aangeb. middenstal nd en horeca papleren brieve n ond. nr. 2059 bur. v. d. blad. 2 pits gascomfoor eik enhou- ten kapstok met koperen har ken en kleed 1 klnderle) iikant- je compleet Aarstraat 110. Lei den. Geen sneldrok, wel and ge drukt. Visitekaart) eqver hul velijks- kaarten. géboortekaartjles al le andere voorkomende druk-l werken C.V. Elvé/lLaba r Vin dt. Nieuwe Rijn 83. Le» den tel sieOce uitvoering. Drukk erij Sleu'telAtad Nieuwe Rij-.n Landelijk erkend installateur. Let u even op! Votor een mooie degelijke boodschap pentas, weekendtas, school tassen enz. Voor alle re paratle lederen Medio ig fornuis. Te koop aangebodem origi neel Turks handgeknoopt ta pijt geheel nieuw afin. 3.40x 2.30m Brederostraat 1(1 telef. 60247. Aangeb. wegens verbou wing dimplex radiator f95, hete luchtkacheltje f21), elec- 4 plat4ïn en sp ortf iets i f 65, 2 latten nieuw i Te koop excL wit bn lidstoi let met toebehoren mt 38 de Ruyter Merelstr. 124, Leider dorp tel 91596. Te koop bruidsjapon maat 38, in Alphen a. d. RJijn ge dragen. Te bevragen na 18 u. B. G. Cortelaan 4, Leiderdorp Foto-uitrusting Mira nda F. met lenzen 1,9-50 3,5-135 op zichtzoeker. bel. m. tusuenrin- gen, filt. en combitas f395,-. Tel. 02522-10386. i koop aangi i gaskachel Hurrelbrink Korevaarstr. 24. Aangeb. spiegel met conzo- le goudkleurig f45,- rec hthoe kige spiegel f45 schemerlamp bronskleurig f 45 Delfs poly- inh 350 ltr met vis en; toebe horen P. Koenen Kiel«>ndief- Lucky A.M. 1 g.st. f80.-. Corelllstr. 36 Leiden Z.W. tel merk Junker-Ruth i sloot Ii-Lssenstraat 5, Rij )nsburg tel. 01718-74697. Picképlein 8, Noordwqk aan Zee. Iedere zaterdag en zondag geopend vanaf 20.00 uur. Verschillende orkesten en disc-Jockey. Ruime zalen voor feestavonden en recepties. Telefoon 01719—2600, b.g.g. 5006. Franse liflafjes in Leiden! „Waar de neus de tong doet kietelen Geopend vanaf 17.00 uur. 's Woendags gesloten. Café „De Vergulde Kruik" Bistrèquette „La Calandre" LEIDEN RESTAURANT- BAR -DANCING BOERDERIJ MEERRUST DORPSSTRAAT 5 WARMOND TELEFOON: 01711-2851 IEDERE DAG GEOPEND. Voor uw lunch, diner, receptie of partij. "A" Prachtig terras aan het water. "A' Barbecue in de tuin. -A' Steakhouse met specialiteiten van de grill. Elk weekeind dansen tot 3 u. 's nachts. Maandags gesloten. comfoor te bevr. Wie heeft er behoefte aan een 3 mnd oude zwart-wit t.v. walgt van zijn aquarium? aoet 1.20 m. lang zijn heel kompleet zonder Donizettliaan 25 Z-Wte 64131. Bielzen k t 35,- te bevr. tus sen 8.30-17.30 uur tel 01710- 41341 toestel 297. Aangeb. konijnenhok met 3 hollaindertjes te bevr. Ade- geest 20 Leiderdorp. Leiden, tel. 61595. Voor ontspanning: Ont moetingscentrum Standvaste. Disco-avond elke vrijdag en zaterdag v.a. 10 uur. Adres Oude Vest 171a. (door de poort). bde 't Parlement, Nieuwe Rijn Leiden, tel ulloften. rec« verenigingsavon< verhuur. x Geld binnen 24 uur. Over- n lopende leningen. Bedrijfskredieten. Alle hypotheken. Ook Mogelijk 50—60 j. Br. v.d. blad. Beter stencilwerk, jaar slagen, prijscouranten cir laires. verenigingswerk ook 070—500802, 4 lijnen. Leiden en omgeving.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 12