Ik ben bang dat die droom verandert in nachtmerrie Prestigestrijd Argentijnen „Verslagen zijn we nog l/MM 74 APPIE HAPPIE Kwartet spelers DDR is niet fit VanHanegem: 'Ik heb bij Michels nog geen zwak punt ontdekt' VM RATINGEN De Oostdultse trai ner Georg Buschner vreest rr n in de wedstrijd tegen Nederland er vier van zijn spelers, die gemeenlijk in de basisopstelling staan, niet ta kunnen beschikken. Verdediger Siegmer Wetzlich is nog niet hersteld van de voetblessure, die hij tegen Brazilië opliep. Erich Ha- mann is verwond aan het dijbeen en linksbuiten „Matz" Vogel is nog steeds niet hersteld van de verwon ding uit de eerste wedstrijd van het elftal van de DDR, waarin Chili tegenstander was. Voorts blijkt Joa chim Frische last te hebben van 9 en hardnekkige kou. Vogel heeft welis waar al deelgenomen aan een lichte looptraining, doch zal als Bu; li ners woorden tenminste de waarheid weergeven in ieder geval niet tegen Nederland spelen. „Op zijn vroegst kan ik hem pas woensdag tegen Ar gentinië in het veld brengen", be toogde de Oostdultse coach gisteren. Uiteraard wilde Buschner zich niet uitlaten over de samenstelling van de ploeg die hij tegen Nederlan al opstellen en nog minder over de tac tiek die zal worden gevolgd. „Ik heb de opstelling in het hoofd", zei hij bedachtzaam, „maar hij komt me toch nog niet over de lippen". Opnieuw was de slimme vos uit Oost-Duitsland de bescheidenheid zelve. „Het gaat er ons niet om" zei hij voor de zoveelste maal met ip- merkelijke nadruk, „dat we Münc^en halen. Of we een medaille winnen is helemaal niet belangrijk. We willen nog twee goede wedstrijden spelen. Tenslotte zijn wij naar West-Duits- land gekomen om te leren". In Nederland ziet de grijze Oost duitser een zuivere finalist. „In groep a, waarin ook wij spelen, gaan Neder land en Brazilië door, in de andere groep West-Duitsland en Polen" -as zijn reactie toen naar prognoses werd gevraagd. „Nederland speelt in dit toernooi het modernste voetbal, al benadert Polen op dat punt de Ne derlanders zonder twijfel. Nederland zal er echter goed aan doen Brazilië niet te onderschatten", was de uit spraak, waarmee hij de aandacht af leidde van zijn eigen ploeg. „De we reldkampioen speelt beter dan in het begin het geval was. Wilt u mijn favorieten weten. Kijk dan maar naar de ranglijst en naar de doel- cijfers, dan kunt u zien hoe de krach ten liggen". „Wij hebben natuurlijk ervaring met het Nederlandse voetbal", be toogde hij, „maar dat zegt niet al te veel. Tenslotte speelden we de laat ste interland tegen Nederland in 1971. Maar Je kan wedstrijden voor een Europees kampioenschap of vriendschappelijke ontmoetingen niet vergelijken met een treffen zoals komende zondag. Wat mij het meest verbaast is", besloot hij zijn lofzang op oranje, „dat Michels ondanks de moeilijkheden die er zijn geweest in zo-n korte tijd van zijn spelers een eenheid heeft gemaakt". WATERPOLO Nederland heeft op de eerste dag van het drielanden- w aterpolotoernooi in Mtlnchen met 6—6 gewonnen van Zweden. VOETBAL De Braziliaanse scheidsrechter Marques heeft van do Fifa een berisping gekregen naar aanleiding van de door hem gelede wedstrijd van West-Duitsland *n Joego-Slavië. De kritiek van d. fa zou in het bijzonder betrekking eb ben op het feit dat Marques een overtreding van Schwarzenbeck in het strafschopgebied door de vingers had gezien. Ove Kindvall: Zweden zijn nuchtere jongens én vechters PAGINA 11 Door Fred Racké tönchengladbach Kan Ove Kindvall morgen in Düsseldorf neehelpen de opgewonden, nu nog iiechts op een finaleplaats rekenen- le Westduitsers te bestrijden? De ex-Feyenoorder zelf hoopt het: „Ik geloof toch, dat ik het wat te som- >er heb ingezien. Men liesblessure rerbetert sneL Ik hoop dat ik er kü kan zijn. Trainer Georg Ericsson: ,Voor de wedstrijd tegen West-Duits- and moet je een ploeg hebben, die le volle negentig minuten kan bl||- ren gaan. En dat is met Ove nog zeer twijfelachtig. Dubbel jammer, dat ik ju ook verdediger Andersson met een )le>sure moet missen", informatie bij de Zweden, die ook nog elke dag keurig een communi qué laten verschijnen met een zo groot mogelijk aantal wetenswaar digheden over de gang van zaken in het trainingskamp fen in dat schrijven zelfs ook nog van bonds-' wege kritiek uitoefenen op scheids rechterlijke beslissingen in voor gaande wedstrijden), leert, dat Ericsson ook nu, voor zondagavond, de aanval als de beste verdediging bestempelt: „Natuurlijk, als we in de verdediging worden gedrongen, dan kunnen wij daaraan niets doen. Maar dat is niet de bedoeling. Met de voetballers die ik tot mijn be schikking heb is de aanval ons voornaamste wapen. Wij trekken ons niet bij voorbaat terug. Dat zal ook zondagavond niet gebeuren, maar, nogmaals, het wordt wel steeds moeilijker nu ik mensen op sleutelposities ga missen". De aanval. Ove Kindvall: „Dat blykt wel uit de wedstrijd tegen Polen. Toen hebben we vrijuit aan gevallen en dat was onze beste wedstrijd tot uu toe. Normaal had den we toch met 3—1 of 4—1 moe ten winnen? We speelden met het Zweedse elftal zolang ik er bij ben tot nu toe nog nooit zó goed. Ver schrikkelijk jammer van al die kansen. We laten er in dit wereld kampioenschap trouwens toch veel te veel liggen. Dat was in de eerste ronde ook al zo". Zullen die kansen er ook tegen de Westduitsers zijn Kindvall: „Dat valt te betwijfelen. We krijgen ui teraard in iedere wedstrijd wel ge legenheid tot verrassende aanvals- stoten. Maar de grootste moeilijk heid ligt nu in het mentale vlak. Het is de vraag of we ons voor de wedstrijd van zondag weer opnieuw mentaal helemaal kunnen opladen. Als Je zo vaak achter elkaar pech hebt, dan wordt dat iedere keer weer moeilijker. Driekwart van onze spelers is jïovendien niet gewend zo lang achtereen in een trainings kamp te zijn. Dat gaat ook wegen. Maar aan de andere kant: het zijn over het algemeen nuchtere Jon gens. En vechters. Teleurgesteld zijn we wel, verslagen nog niet". Dat vindt ook Conny Torstensson. Maar de 34-Jarige linksbuiten krijgt ook nog met een extra-moeilijkheid te kampen.: Hij staat tegenover zijn clubgenoot Paul Breitner. "En die kent mij helemaal. Op de training van Bayem Miinchen komt hij me al met gemakv voorbij. Het ls een geweldige voetballer. Ik zal nu meer dan ooit échter hem aan moeten hollen. Maar ais hij te ver naar vo ren gaat, dan stop ik. Dan moeten er anderen zijn, die hem kunnen opvangen en daar ligt dan mijn kans". Dat valt natuurlijk ook nog te be twijfelen, want onder leiding van "Kaiser Franz" is men bij de West- duitsers natuurlijk uitermate goed op de hoogte van de sprintcapaci teiten van Torstensson en de bij Kaiserslautern spelende Sandberg. Men kijkt dan ook niet zo erg te gen deze opgave aan. Sepp Maier: "Natuurlijk een goede tegenstander, dat is iedere ploeg, die bij de laatste acht zit. Maar het wordt ons een stuk gemakkelijker gemaakt, nu wc na de Joegoslaven eerst de Zweden krijgen en dan pas de Polen". Alleen de vroegere bondstrainer en door alle media nog dagelijks ge raadpleegde nationale held Sepp Herberger zege: "Pas op, deze Zwe den zijn gevaarlijker dan Joegosla vië". Torstensson tenslotte: "Ik heb geen slecht voorgevoel. En ik droom steeds van een 10 overwinning". Maar voetballersdromen zijn, voor zover bekend, bij dit wereldkam pioenschap nog geen waarheid ge worden. Ove Kindvall (rechts; links Edström): .Jtunnen we ons men- taal weer opladen?" HONKBAL Aan de Haarlemse honkbal week, die van 12 tot en met 21 juli in het Pim Muiierstadion wordt gehouden zal Nederland deel nemen met een selectie van 21 spe lers, onder wie de Spartaan Hamilton Richardson, die tevens als een van de drie coaches zal optreden. IHILTRUP Doorgaans is Wira van Haine gem in een trainingskamp de grote gang maker, het pretfiguur dat in staat is om met een simpele opmerking zelfs een stoicijns itype als Rinus Michels tot schateren te doen uitbarsten. Vandaag-de-dag houdt grote Wil lem zich voor zijn doen evenwel opmerkelijk koest. In het Oranje-kamp, waar de sfeer (magnifiek lijkt, laat hij anderen meestal de boventoon voeren. Merkwaardig. ATLETIEK Tijdens internationale wedstrijden in de Zweedse plaats Vaesteraes heeft de Amerikaan Jim Holding de 400 meter horden gewon nen in 48.6 seconden. Dat is de beste tijd, die dit seizoen is gelopen. tegen de DDR al kan vallen? "Ach, bang. Ik heb natuurlijk ook ver trouwen in onze ploeg. En Cruljff draait geweldig. Ik vind hem op het ogenblik zelfs beter dan Pele ooit was. Veelzijdiger vooral. En in tegen stelling tot vroeger toen iedereen maar zo'n beetje voor zichzelf liep te voetballen vormen we nu bij het Nederlands elftal ook een hechte eenheid. Een ploeg, waarin ze alle- Onzekerheid bestaat over het meespelen van Wim Suur- bier tegen de Oostduitsers. Op bovenstaande foto verlaat hij voortijdig de training, omdat hij duidelijk nog hin der ondervindt van een bles sure, die hij afgelopen woensdag opliep in het duel met de Argentijnen. Door Rob Vente I wim van Hanegem zelf weet pre cies hoe het komt dat hij bepaald piet in een uitbundige stemming verkeert. De Feyenoorder: „Vrijwel j&lle Jongens bij ons zijn gegrepen poor het toernooi. Zij praten over plets anders en hebben het daarbij ban vaak over de finale, waarin Ne derland straks volgens hun gaat spe len. Ik zou werkelijk willen, dat lk bp het ogenblik óók zo kon denken ten redeneren. Maar ik kan het niet. Met geen mogelijkheid. Terwijl de anderen vrolijk, optimistisch praten, ®en ik bang, bang dat het mis zal (lopen. Bang dat de mooie droom een (nachtmerrie wordt en dat kan alle maal zo gemakkelijk. Als het maar peel even tegenzit, kan het ineens allemaal afgelopen zijn. Een pechdag kan funest zijn. De voorbeelden zijn ter. De Schotten hadden pech en vlo ken eruit. Brazilië had geluk en hup- Jpelt nu nog vrolijk mee. De geluks factor maakt het hele toernooi zo be trekkelijk. En daar tob ik nou over, pat houdt me vrijwel de hele dag be- jMorgen al? Ben Je bang dat de klap morgen levie trainer Engelse team maal bereid zijn om keihard te werken. Daarom loopt het nu ook zo gemakkelijk. Want als de één een foutje maakt, is de ander bereid om dat op te vangen. Ook een Johan Cruijff doet dat. Maar om op de vraag terug te komen, laat ik het zo stellen: ik houd er constant reke ning mee dat ér eens een klap, een tegenslag, kan komen. Dus ook mor gen. Al hebben we tegen de DDR het voordeel dat wij niet zo persé hoeven te winnen. Zij wel. ZIJ zul len daarom wel móéten aanvallen. Dat is een voordeel voor ons. En ik heb de laatste dagen wel eens ge hoord "zou onze verdediging wel on der druk kunnen spelen?", maar déér maak ik me weinig zorgen over. Jongens als een Suurbier, een Krol en odk Wim Rijsbergen hebben op dat gebied echt het een en ander al meegemaakt. En trouwens, onze defensie hééft het tot nu toe uitste- DNDEN De Engelse voetbalbond «1 opvolger gevonden voor sir kif Ramsey, die na de nederlaag van et Engelse nationale elftal tegen 'olen is ontslagen. De nieuwe trainer het nationale elftal wordt Don ie vie. ievie (54), die vroeger linksbinnen •°ft gespeeld bij Leeds United en net Engelse elftal, is momenteel var. Leeds United. Metzkausen De vlag dekt de la ding niet. Immers, het bestelwagen- tje is oud, de dagen zat, gedeukt en bijna doorgeroest. Maar de plaatse lijke leverancier stapt glimlachend uit. Wat logisch is want hij brengt voor een stevig bedrag aan lekker nijen. Smakelijke paté's, een slakje of tweehonderd, uitgelezen wijnen, aardbeien en wersen, stralend van gezondheid, en ook een zak vol hef tig krabbelende kreeften. Het aardse bestaan ziit er bijna op voor de dieren, want er is reeds ge dekt en over een uurtje komen de pupillen van Ladiste-o Cap aan ta- Door Pim Stoel fel. Immers, wie werkt zal ook eten.' Maar of de Argentijnen die ochtend in het zweet des aanschijns hun bood verdienden valt te betwijfelen. Op een vijftigtal meter van het luxueuze hotel Guter Hohne ver richten de tegen Oranje van hun voetstuk getuimelde vedetten plicht matig hun loopoefeningen. Veel trek hebben ze niet. Waarna coach Cap in arren moede besluit er maar een oefenpartijtje van te maken. Als supervisor Mi chels zoiets kenbaar maakt, is de bal na een dertigtal seconden aan hst rollen. Hier niet. Hiet moeten eerst nog wat veters worden vastge maakt, over de omheining wegge- ramde ballen worden opgehaald, twee partijen worden gekozen en dat heeft tot gevolg dat er inder-' daad een stief kwartiertje later be gonnen kan worden. Dan ineens is de pret in het werk er wel. ZeKs het in Argentinië zo populaire Shirtje-trekken wordt in het trainingspartijtje lustig beoe fend. Daarnaast listige combinaties, veel geschreeuw, woedende blikken wanneer de gelegenheirs arbiter een duidelijk overgeschoten bal als doel punt toekent - de doelen hebben hier gen netten - applaus ook wan neer uitblinker Heredia een gave treffer realiseert. De Atleti co-speler na afloop: „Goed, we zijn er afgeramd door die Hol landers. En hoe. Maar daar zitten we niet meer mee. Omdat Oranje wereldkampioen wordt". HU is er erg positief over. Hereria, de lange wimpers ietwat neergesla gen: „Ik was er toch bij in die eer ste finale Atletico-Bayern München voor de Europa Cup. Toen pakten we toch bijna de beker tegen die Duitsers. Toen stonden we toch met 1—0 voor. Toen kwaim vlak voor tijd toch die ongelukkige gelijkma ker. Nou, wat ik toen van die Duit sers heb gezien sterkt me in de overtuiging dat ze in de finale door Holland zullen worden vernederd". Maar zullen hij en zijn ploeggeno ten een steentje bijdragen tot een finale Holland-West Duitsland door morgen Brazilië gevoelig op de vin gers te tikken? Heredia: „Ik ben optimistisch, we zijn allemaal opti mistische, maar dat zegt niets. Waait als Je niet optimistisch bent kun Je beter naar huis gaan'. Hij denkt even na. Vervolgt dan „Je moet rekenen, het is een soort van prestigestrijd tussen Brazilië en Argentinië. Ik weet dat er geruch ten zijn als zou Argentinië niet zijn best doen om straks Brazilië in de finale te hijsen. Waanzin", ffij wordt echt boos. Hakkelt: „Zou, zou Nederland buurland Duitsland laten winnen in een wereldkam- pioenischaptoeraooi om Argentinië uit de finale te halen. Nou dan. Wij wilden winnen zondag. We hoe ven echt geen wereldkampioen te worden om de fans straks bij onze terugkeer op de been te krijgen. Dat lukt al aardig als we Brazilië verslaan". Perschef Washington Rivera zal het later allemaal onderschrijven. Mom pelt dat een strijd om de derde plaats straks in Miinchen toch ook belangrijk kan zijn voor Argentinië. Grijpt terug in zijn herinnering. De laatste twee wedstriden tegen Bra zilië rijn in een gelijkspel geëindigd Tijd dus dat we weer eens winnen. Op welke manier?, „Goed spelen, hard werken en van tevoren een kaars opsteken'. deze foto in actie tegen de Oostduitsers in 1971 (Nederland won toen met ploeg, waarin iedereen bereid is om keihard te werken". heb kunnen ontdekken. Die man is overal sterk ln. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we zonder hem je zou ook kunnen zeggen: dus met Fadrhonc aan liet hoofd het nooit zover hadden kunnen schoppen. Mi chels is zó goed dat het dadelijk voor de spelsrs, die nu een paar we ken onder hem hebben gewerkt erg moeilijk zal worden om weer aan hun eigen clubtrainer te wennen. En als ik dat zeg begrijp Je meteen dat ik Michels best als clubtrainer zou willen hebben". Johan Cruijff loopt het tafeltje voorbij, waaraan dit In terview plaats vindt en zegt: "Wil lem, het is tijd om te eten". Van Ha negem: "Je hoort het, ik moet weg, M'n chef heeft geroepen". strijd? Vlot het, dan blijf Je lopen, voel Je geen vermoeidheid. Zit het tegen, dan merk je ineens dat je toch wel erg moe bent". "Verder verwacht ik een keiharde wedstrijd. Maar daar zie ik niet tegen op. Van mij mag de DDR ons bikkel hard aanpakken, want wij zijn op dat gebied ook wel wat mans. En wij gokken trouwens alleen op de wereld beker en niet op de Fair Play Cup". Sterkste punt Je koestert grote bewondering voor Rinus Michels. Wat vind Je zijn sterkste punt? Van Hanegem denkt lang na en daarna: "Zijn sterkste punt is dat ik nog geen enkel zwak punt bij hem er veel een-tegen-een verhoudingen, en kun Je geen moment verslappen". Nou, in al die voorgaande partijen heeft de tegenstander amper een kans gehad. Zit Je defensie dan goed in elkaar of niet?" "Volgens mij zal de DDR er mor gen echter voornamelijk een. conditie- slag van wfilen maken. Onze condi tie is zonder meer goed. maar die van de Oostduitsers verbluffend goed. Bij het punt conditie speelt echter ook de psychologische factor een grote rol mee. Hoe verloopt de wed- Of niet soms? Want Rinus Michels

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 11