TOP" SCHOENEN r LEERKRACHT V.A.V.0. JONGEMAN 19.- R. Taylelbaum G.J. Verbrugge luba vraagt: FIETS ONDERDELEN van Zijp nieuws WINKEL- EN OPSLAGRUIMTE onderhoudsmonteurs LEIDSCH DAGBLAD l6.50 .7.50 .7.- 9.-UII FOTO X RAY, 16.- 10.- 8.- 15.- 7- 21.' Met grote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van MICHAEL DERECK. Wij noemen hem Mike. D. C. VAN BARNEVELD P. W. VAN BARNEVELD DE LA BIJE Van den Rijnplantsoen 1, Voorschoten. 23 juni 1974. Tijdelijk adres Academisch Ziekenhuis. Leiden, gebouw 35, kamer 84c. Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen lijden onze lieve dochter, zuster, schoon zuster en tante MARIA CORNELIA GRAVEKAMP— SALMAN, op de leeftijd van 50 Jaar. Leiden: W. A. SALMAN A. M. PARDON- SALMAN C. H. BOOM- SALMAN C. BOOM A. J. SALMAN W. SALMAN W. SALMAN— MIELOO Alkmaar: E. T. SALMAN J. SALMAN— DE LAAF Delft: A. M. TUNG— SALMAN T. S. TUNG J. KOELEWIJN— SALMAN N. KOELEWIJN A. TAN—SALMAN H. K. TAN G. HU—SALMAN C. Y. HU Engeland: J. BULL—SALMAN R. BULL N. PRATT— SALMAN W. PRATT nichten en neven. Leiden, 25 juni. Heden overleed geheel onverwacht onze lieve moeder, behuwd-, en grootmoeder WILHELMINA SCHRAMA—KETTENIS in de leeftijd van ruim 84 jaar. De overledene is opge baard in de rouwkamer van het „Van der Willi- genhof", Apollolaan 264, Leiden. De crematie is bepaald op vrijdag 28 Juni as. om 11 uur in het Crematorium .Nieuw Eykenduynen", Kamperfoeiiestraat 2b, Den Haag. Algemene kennisgeving. Zij is verlost; God heeft haar welgedaan. Psalm 116 4 (ber.) Heden behaagde het de Heere, na een langdurige ziekte nog geheel onver wacht uit ons midden weg te nemen mijn ge liefde vrouw en onze moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder GERRITJE VAN DUIJVENVOORDE, geb. OUWEHAND, in de ouderdom van 71 jaar. J. v. DUIJVENVOORDE J. v. DUIJVENVOORDE W. v. DUIJVENVOORDE —OUWEHAND P. v. d. ZWAN— V. DUIJVENVOORDE A. v. d. ZWAN J. A. HEEMSKERK— v. DUIJVENVOORDE N. HEEMSKERK kleinkinderen en achter kleinkind. Katwijk aan Zee, 26 juni 1974 De Waal Malefijtstr. 127. Rouwbezoek: a.s. donder dag- en vrijdagavond van 7-9 uur in de rouwkamer aan de Zuidstraat 103, al waar de overledene is op gebaard. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehou den worden zaterdag 29 Juni 1974, des voormid dags 10.45 uur in het jeugdhuis Voorstraat 72, waarna de teraardebe stelling zal plaatsvinden omstreeks 11.30 uur op de Algemene begraafplaats de Zuidstraat te Kat wijk. Bij beschikking d.d. 17 Juni 1974 is door de Rechtbank te 's-Gravenhage onder curatele gesteld EBE GERARDUS WIJNTJES geboren te Lel den op 24 februari 1891, wo nende en verpleegd wordende in Huize „De Wilbert", te Katwijk aan den Rijn, Over ran 7 wegens een geestelijke stoornis, waardoor hij al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen, met benoeming tot curatriceTheodora Everdina Eckman, wonende te Oegst- geest, Hazenboslaan 38 en tot toeziend curator Ebe, Jacob Wijntjes, wonende te Leiden aan de Schubertlaan no. 57. Procureur Mr. Th. H. van Roy, Rapenburg 55, Leiden. Op maandag 24 Juni 1974 heeft Dagmar e Wij noemen haar zusje gekregen. CHANTALLE VICTORIA HERMINA. „Veilig in Jezus' armen". Tot onze grote droefheid overleed na een langdurig, moedig gedragen lijden onze lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma MARIA CORNELIA GRAVEKAMP—SALMAN, in de leeftijd van 50 Jaar. Valkenburg Z.H.: A. GRAVEKAMP Brunei. Borneo: LIA NAGTEGAAL—TCHOU PETER NAGTEGAAL JEROEN EN VALENTIJN Valkenburg ZN.: AAD GRAVEKAMP MARTI GRAVEKAMP— DUINDAM AADJE EN MARK Den Haag: COR GRAVEKAMP ALICE GRAVEKAMP— DE WEGENAAR Valkenburg ZN.: MARIO GRAVEKAMP RONALD GRAVEKAMP Valkenburg Z.H., 25 Juni 1974 Burg. Lotsystraat 10. De rouwdienst is bepaald op vrijdag 28 juni a.s. om 1.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Valkenburg Z.H., waarna de crematie om 3 uur in het Crematorium „Ockenburgh", Ockenburghstraat 21, Den Haag. Tot onze grote droefheid overleed na een langdurig gedragen lijden onze lieve schoondochter, schoonzuster en tante MARIA CORNELIA GRAVEKAMP—SALMAN, in de ouderdom van 50 jaar. Valkenburg: M. GRAVEKAMP Leiden: E. HEUMANS—GRAVEKAMP F. HEIJMANS Katwijk: A. GRAVEKAMP N. GRAVEKAMP—BOS Den Haag: A. v. d. ZWAN Valkenburg: J. GRAVEKAMP L. GRAVEKAMP—SNIJDERS W. GRAVEKAMP M. GRAVEKAMP—VAN RUN Leiden: JAC. GRAVEKAMP G. GRAVEKAMP—BRASKER nichten en neven Valkenburg, 25 Juni 1974 Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed op 22 Juni J.l. na een langdurig lijden mijn lieve vrouw, onze dierbare zuster, schoonzuster en tante MARIA JOHANNA HENDRIKA BATENBURG, in leven pianiste Mede namens verdere familie: B. J. M. SCHOONDERGANG. Katwijk, 26 juni 1974 Populierenlaan 7. Correspondentie-adres: Apothekersdijk 5, Leiden. Overeenkomstig de wens van de overledene heeft heden de crematie in stilte plaatsgevonden. AFWEZIG 1 T/M 24 JULI Een symbool van liefdeSamen kiezen uit onze fantastische kollektie! 'de Goudsmidse Breestraat 75 Leiden typiste ned. en mod. talen ponstypiste voor hele en halve dagen secretaresse steno mod. talen voor hele en halve dagen I Er zijn altijd volop banen bi] uitzendbureau lidabu ll IrNO nieuwe rijn 35 letden lUUd telefoon 01710 40341 Van der Luit Haagweg 31 - Leiden BANDEN ZADELS TASSEN PEDALEN WIELEN Ook voor sport- en racefietsen. Haarlemmerstr. 295 Brahmslaan 16 Leiden Mededeling De leiding van de ZUIDERAPOTHEEK. Lammenschansweg 7 te Leiden wordt overgedragen Leiden, juni 1974. in Mejuffrouw A. C. HOOS, apotheker. J. SCHUURMANS STEKHOVEN aluminium jaloezieën horren zonweringsbedrijf molensteeg 12, leiden vertikale jaloezieën rolgordijnen showroom tel. 0171021375 NU MAKEN ZE IN ELKE GEWENSTE MAAT VOOR U NIEUWE BIELSEN vanaf 40.— 2.60 m lang Ook OUDE BIELSEN voor de tuin in voorraad 19,— Wij zagen en schaven ze ook voor U. PRACHTIGE OUDE BIERTONNEN voor regenton of bloembak vanaf 40. PRACHTIGE OUDE EIKEN PLANKEN om bar of vensterbank van te maken. 4 cm dik 250 cm lang. MAAK NU UW OPEN HAARD Wij helpen U daar graag mee. Diverse modellen open haarden zijn in onze show room aanwezig. Wij maken voor U een vrijblijvende offerte voor verbouwingen, keuken plaatsen en open haarden. ALLES WORDT DOOR EIGEN PERSONEEL UITGEVOERD. LESTELLA B.V. Showroom en kantoor Papengracht 5a, Leiden, tel. no. 20221. We zijn de gehele week geopend van 9 uur tot half zes. Ook donderdag 's avonds geopend van 7 tot CENTRALE VERWARMING IN BOUWPAKKET Met handige knelfittingen door U zelf te installeren. Informeer vrijblijvend bij TECHN. INST. BURO A. ZWART b.v. HOOIGRACHT 18, LEIDEN TELEFOON 01710—23951. VERENIGING VAKSCHOOL VOOR MEISJES voor Leiden en omstreken, School voor 'Lager Beroepsonderwijs „T STEENEVELT". SL'MATRASTRAAT 120 - LEIDEN - TEL. 01710—33775 Gevraagd per 1 augustus 1974 een voor 2 lestijden per week. Sollicitaties aan de Directrice mevr. C. OOSTEN. dickhoff EEN RONDE VERDER Om nu zomaar te stellen dat u als eenling kansloos bent, dat gaat ons net iets te ver. De camera is immers plat nietwaar? Toch durven wij te be loeren dat de aankoop van een ca mera bij Dickhoff u tenminste een ronde verder zal brengen! Met Dickhoff in de combinatie: Met Dickhoff in ie combinatie zult u zich een ongekende schotvaardig heid verwerven. Techniek en fantasie daar gaat het immers om! Nimmer zullen wij trachten u op het verkeerde been te zetten. Integendeel, met uit gekiende voorzetjes en subtiele een- tioeetjes streven wij gezamenlijk naar dat ene grote doel: het opvoeren van uw foto-film vaardigheid. Dickhoff Foto-Film-Instinct! Oegstgeest, Lange Voort, Irislaan 55. Leiden, Haarlemmerstraat 207. Gevraagd in Leiden en omstreken De grootte mag variëren van 50 tot 200 m2. Brieven onder nr. 62042 aan het bureau van dit blad. DAM CHIPS B.V. RIJNLANDERWEG 766 zoekt voor haar nieuwe fabriek: WIJ BIEDEN voor de juiste krachten hoog loon plus 15% ploegentoeslag. voor het maken vai afdeling 02503—7241 ten afspraak onze personeels- 20.00 uur 020—926703. SLEUTELTJES tot 20 woorden 21—30 woorden 31—40 woorden 4150 woorden f 4,50 f 7,— f 10,- f 13,75 UITZENDBUREAU de koning Bewijsnummers f Teksten kunnen wij aai tot 17.00 uur dag plaatsing. Zitten doet pijn gaat voorbij met Zwltsanal van Zwitsal. Dat helpt goed. brengt die noodzakelijke verlichting: u hebt meteen al minder pijn. De jeuk stopt en de gevoelige zwellingen verdwijnen.Zwitsanal.een we tenschappelijke ellende afhelpen. ZWITSANAL M.T. vraagt met spoed: typistes Ned. notuliste (halve dagen) boekhoud kundige krachten boekhoud- machinistes Korevaarstraat 33 Leoen Telefoon 01710-31710 mabu Meubel- en woning- stoffeerderij B. ERADES v.h. De Bolster Magd. Moonsstr. 20 Telefoon 30717 GEVRAAGD HULP voor eenvoudige boekhouding, te Leiden voor 2 ochtenden of 1 hele dag per week. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 62066. Op de adresseer- en expeditieafdeling van ons zich steeds uitbreidend dagblad is plaats voor een die belast gaat worden met het ponsen van adres plaatjes, het mechanisch adresseren van bandeer- stroken, kwitanties enz. Daarnaast zou hij 's mid dags, tijdens de draaiuren van onze rotatiepers, mee moeten helpen aan de interne expeditie van onze krantenproduktie. Onze gedachten gaan uit naar iemand van plm. 16 jaar. Hij die belangstelling heeft voor bovenge noemde wisselende werkzaamheden, gelieve schriftelijk te solliciteren. (Nadere inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen). Postbus 54 - telefoon 25041 (toestel 31) /Groot 'genoeg Ivoor z'n 1 eerste ST-shirt pak. /Van vrolijk 'bedrukt ikatoenen Mrikot. 92-104 4__ k Dromerig slapen in een I tri kot nylon I iTiachtpon. i 92-152 I Meesterlijk deninvj jacket, heel/*" apart borduur.I 116-146 22.-/ VanT-shirtskun je er wel 10 1hebben, natuurlijk van katoen. 1116-170 uiavw rake aanbiedingen op de kinderafdeling vanC&A i K. i Verkrijgbaar vanaf donderdagmorgen 9 uur. Wegens reorganisatie van ons bedrijf kunnen foto's, dia's en ander foto-werk VOOR HET LAATST en UIT SLUITEND worden afgehaald op ZATERDAG 29 JUNI A.S. 's morgens van 9.00 uur tot 12.30 uur. Alleen contante betaling. HOORNESPLEIN 119 KATWIJK AAN ZEE ALTIJD 20-50% VOORDEEL VRIJETIJDSSCHOENEN voor HEREN Linnen en corduroy, heerlijk voor de vakantie WEEKEND MOLIERE in blauwe jeanstof TRIMSCHOENEN Diverse kleuren, v.a. SWEDISH CLOQS IN 4 KLEUREN I LINNEN CLOQS HeerlUk vakantieschoentje KINDERSANDAALTJES EXTRA VAKANTIE AANBIEDING ROYALE WEEKENDTAS 90 99 diverse kleuren, 4 maten, i TOP" SCHOENEN - CONSLM VKKT - LEVENDAAL - LEIDEN - le ETAGE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 4