Situatie wegvervoer in ons land niet zo rooskleurig Henk Wagner: „Discussie Schiphollijn teleurstellend Voorzitter NIWO op jaarvergadering: "NOODZAAK KWAM NIET AAN DE ORDE' Luchthaven Schiphol had gunstig jaar Koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs WOENSDAG 26 JUNI 1974 ARNHEM De stand van zaken in het internationale wegvervoer geeft weinig reden tot juichen en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Dit heeft de voorzitter van de raad van beheer van de stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), de heer D. Hooykaas, vandaag gezegd op de in Arnhem gehouden jaarverga dering van vergunningenhouders. De heer Hooykaas wees op de schrik barende stijging van kosten en prij ken, die daarbij belangrijk achter blijven, waardoor de tang zich om fle wegvervoerder sluit. Dnder de huidige omstandigheden |s volgens hem een goed tariefstelsel hog onontbeerlijk. Op dat gebied dreigt ernstig gevaar. De thans gel dende bilaterale EG-tarieven zijn flus nog veel te laag. Verder wees de voorzitter op het on voldoende effect van maatregelen als de overheid niet voldoende contro- derlandse zijde aangetoonde sterke le uitoefent op de door haar zelf vast gestelde regels. Het mag niet voorko men, dat op allerlei manieren zwart wordt gereden, aldus de heer Hooy kaas. De directeur van de NIWO, de heer E. W. P. Verbeek, heeft op de verga dering bekendgemaakt dat 76,2 pro cent van het totale Nederlandse ver voer in 1973, vervoer naar en van West-Duitsland is geweest met een totale tonnage van 13,8 miljoen. het wegvervoer van, door West-Duitsland nodig moeilijke situatie van een Jaar gele den te doen terugkeren", aldus mr. C. Lokhorst, voorzitter Beursoverzicht Damrak licht terug, Heineken flauw AMSTERDAM (ANP) Het Dam- rak heeft vandaag bij hervatting van de handel een wat slechter beeld te Zien gegeven dan de dag ervoor. Over J •vrijwel de gehele linie werden verlie- "U had «fS» °P <|e onderhande len geleden, zij het vrij klein. Alleen ,J?et - ABN, Hoogovens en Scheepvaart vaststelling Unie konden wat betreft de hoofd- fondsen een paar dubbeltjes win nen. De grote verliezer was in feite Hei neken, die f 3,30 lager begon op jf 172. Ondanks een hoger Amerika moest Akzo echter 10 cent terug naar f 58.50, Unilever 80 cent naar f 107,90, Olie 60 cent naar f 77.20. De overt- Whlte sim 12—25, G. J. sim 10—24, uitbreiding van het wegvervoer van en door het land, bleek de Duit se overheid niet bereid aan de ge rechtvaardigde verlangens van Ne derland te voldoen. Na veel moeite kon een uitbreiding van het aantal rondritmachtigingen tot 627.500 wor den verkregen, maar verwacht wordt dat de behoefte voor dit Jaar boven de 700.000 zal liggen. In Frankrijk wordt simpelweg vol- "Er is slechts een geringe toename staan met een vrij willekeurig per centage machtigingen, ondanks alle de moeite van Nederlandse onderhan delaars, aldus de hfeer Van Lokhorst Ook in andere landen beginnen de moeilijkheden zich voor te doen bij de commissie grensoverschrijdend be- de uitgifte van vergunningen, zoals in roepsgoederenvervoer van de NIWO. Marktberichten AALSMEER Bloemenveiling 25/6 Anjers: v Dusty 2831. idem Charmeur 37. Rozen Garnette. C Zorlna. Esther Ofarim Rozen Garnette. Carol, Marimba. ther Ofarim 59. Carina. 11. Ilona 18—27, Sonla, La. Motrea 1216. Lelies 20—35. 1 I rus 21. Alstroemerla 821 Centauria 35—29 p st. Trosanlers 1.45—3.30. Snij. groen 651.05, Chrysanten-jaarrond 2.20—2.50. Colvillels 1.05—1.60. Statlce gulden. De staatsfond- orchi^Seauty Si eg over vrijwel de ge- Yellow sim 15—33, Tangerine 18—39, der dan jsenmarkt kreeg Ihele linie fractionele verliezen te In- Vertakt 15—32. Wlrrals Sup: Ornithogalum 1.25. Spirea 1.20, Lla- trls 1.602.06, Lathyrus 35—40 p. bos. WEERRAPPORTEN Groenteveiling Le -73. Bridal Pink 6—14, Ca- Aardbeien 32—33, rlna 10—23, Carla 15—34, C. Princess Andijvie 15—20. 6—12, Dr. Verhage 21—49, Furore 12— Peulen 90—100, 25. Nordia 8—16, Peer Gynt 50—120, iden 26/6 Aardappels 1841. Doperwten 170173. Snijbonen 160—230. Kroten 3638, VAN OEDENMOKGËN 1 (TUB 8 i f s S S( b a? s s i S W is Amsterdam zw. bew. 25 15 0 De BUt zw. bew. 24 13 0 Deelen zw. bew. 25 13 0 Eelde zw. bew. 22 12 0 Eindhoven half bew. 27 15 0 Den Helder zw. bew. 17 12 0 :Luchth. R'dam 1. bew. 25 13 0 Twente mist 25 12 0 ■■1 Vlissingen zw. bew. 23 15 0 Ad Zd. Limburg regen 26 14 4 Aberdeen regenbui 16 9 0.1 LI I Athene onbew. 33 22 0 ra I Barcelona geh. bew. 25 17 0 Berlijn onbew. 25 15 0 Qst 1 Bordeaux half bew. 14 Brussel regenbui 16 Frankfort regen 25 12 0.1 Genève zw. bew. 22 13 0 tof- Helsinki licht bew. 18 7 0 ipy- Innsbrück half bew. 25 13 0 nel. Kopenhagen zw. bew. 23 13 0 t.w. Lissabon licht bew. 20 13 5 Locarno regen 23 16 3 5167 Londen regen 19 11 1 Luxemburg regenbui 15 Madrid licht bew. 20 11 0.3 Malaga zw. bew. 26 18 0 Mallorca licht bew. 17 Milnchen zw. bew. 23 12 0 Nice regen 22 17 2 Oslo regenbui 24 12 0.1 Parijs regen 25 16 28 Rome onbew. 16 SpUt zw. bew. 16 Stockholm 1. bew. 22 8 3 Wenen onbew. 25 9 0.1 ZUrlch regen 25 13 0.1 Is tanboel onbew. 29 16 3 Las Palm as zw. bew. 26 19 0 New York geh. bew. Tunis onbew. 32 22 0 23—54, Geh. Dulsberg 15—37, cljners 129—: Jelico 23—51, G. Fantasy 10—21, Pro- 220. Tomaten mlnent 1022, Magie Moment 618.r ber 44—50, Spinazie 61—86, Capu- champignons 210 670720, Tomaten B tn C 600620, Torna- CC 500—520, Uien fijn 3742. 146—163. Bloemkool i 26—28, Komkom. A 22—23. B 17— Miss Ellen 410, Motrea 15—36, Annabelle 8—17, Jr. Miss 5—12, Belin da 15—37. Yellow Belinda 10—21, Es ter Ofarim 10—19, Golden Belinda 8— 17, Red Garnette 1021, Roswytha 6 14, Spanish Sun 816, Rublnette 12 26. Zorlna 510, Mandrina 516, Tra- vestl 15—37, Valeta 21—49. Een zomers tafereeltje op het Amsterdamse Rokin. Terwijl een schilder een stukje Amsterdam op het linnen vastlegt, doet een straatveger onbewogen zijn werk. 130—340, Euphorbia Freesia 150320, Preet— 270, Gerbera 55—115, Gladiolen 180— Iris overige 135280, Lelies kelk 37 70. Lelies tak 85—240. Nerine 85—145, Orchideeën Cymbidium 45120, Sny- 1 60—170. Hing. 2i lis 13; I AM 14; Anthurium 1.00; Cala 46; Cam. panula 15; Wirral supreme 11; Gla diolen 17; Glad. colvill 8; Nanus 13; Korenbloemen 6; Krokus 33; Lelie kelk tak 32; Llatrls 19; Margriet 99 SASSENHEIM De deze week in van de gemeenteraad méér wilde dan gelijk aou zijn, hoeft dat niet Warmond gehouden contactavond alleen i van de Nederlandse Spoorwegen de aanleg van de Schiphol-spoorlijn aanleg heeft ook in Sassenheimse ogen hard.' Zoals bekend toont Wagner met hem een belangrijk deel vaj weinig bevredigend antwoord gegeven voorstond om te komen tot of op de vele vragen die er rand de lijn alternatief tracé of zelfs een achter' treurde. Wagner, doe toen ook al actie Sassenheimse raad) zich tegenstan der van de voorgenomen aanleg van Schiphollijn. Als argumenten 16; Div. snijbloemen Narcis koude gr. 32; Div. anij- KATWIJK AAN DEN RIJN. groente- zelfs: "Er is eigenlijk niets verteld dat al niet in de een of andere bekend was geworden. Er kon ook ÏSUiS& w^peen per kilo Al nauwelijks discussie worden gevoerd, gesteld 63-70 All 27—36 BI 85—06 bos peen rwvl- «wr H# I 89—101 n 3186 andijvie 11 Zéker niet kooi ©Ei3(V—144 6lf *82^-107* 8I~TÓf— zakelijkheid 811 48 bonenkruid 2934 krul- pe terse lie 40—48 selderie 32—39 snij bonen I 108—220 n 120—170 sla 10— 24 spitskool 4648 peterselie 38 letn 4345 prtneessebonen 32o—aw dijs 3233 tuinbonen 4762 uien r w- de noodzakelijkheid het tracé met de NS-: Uitgangspunt van de eigenlijk niet mogelijk was. 'Er wordt,' iets vas dat de lijn er zou zegt hij, "nog wel getracht om ook cieel i de gehele lijn, zal de voert hij i de komende weken zijn gedachten op unieke stiltegebied tussen Rijksweg ran de papier zetten de raadsleden hoogst- en Kagerplassen, het gebrek aan planten 38; Anemonen 25; Chris, tros Sassenheimse raad met een uitga- waarschijnlijk adviseren tot actie over welke inspraak van de gemeentelijke !riOC XT??S; ?6lMlxfaSCl?8°nL1athVrSe^4a werkt voorstel op tafel te komen rond te gaan. Wagner: 'Hoe die actie zal overheden ook en de vragen die er Margriet 1.10; Snijgroen 49; statlce deze spoorlijn-problematiek stelde zijn kan ik nu nog moeilijk amschrij- met betrekking van de noodzaak Schiphollijn. bijeenkomst !te_ komen en wel op de door NS en Ryk 340 bepaalde plaats.' V(ln ao_ Ontevredenheid dus bij de man. die te geven en opening van zaken, maar mogelijk protest kunnen worden k? bospeeni o.OOcT bos' tijdens de laatstgehouden vergadering wanneer ook daar geen dicussie mo- gegrepen.' Ook dat aal in het stuk moeten de aanleg nog bestaan. Wagner: *Er worden uitgewerkt.' wordt nu wel ook steeds gesteld, dat Wagner toonde zich vooral teleur- in commissies al de alternatieve het feit, dat discussie tracé's zijn bekeken, maar als ge- de lijn meenteraad van Sassenheim hebben in al dié tijd er nooit officieel vernomen. We moeten offi- e medewerking verlenen aan aantal spoor- de wijziging van bestemmingsplannen, wegmensen te halen om voorlichting Het verzetten hiertegen zal zeker als SCHIPHOL (ANP) De oliecrisis, die in oktober van het vorig Jaar is uitgebroken, heeft de resultaten van de nv luchthaven Schiphol over dat jaar slechts in geringe mate be ïnvloed. Het afgelopen jaar gaf we derom een bevredigende groei te zien. Met deze opening begint het giste ren verschenen Jaarverslag over 1973 van de nv luchthaven Schiphol. „Alhoewel de oliecrisis, zoals reeds opgemerkt, het verkeer en vervoer op Schiphol in de maanden novem ber en december van het verslagjaar slechts in geringe mate heeft beïn vloed, menen wij ernstig rekening te moeten houden met de mogelijk heid dat de inmiddels drastisch ver hoogde prijzen van olie en een groot aantal andere grondstoffen, afgezien van de verstrekkende repercussies hiervan op de algemene economische situatie in de gehele wereld, niet zul len nalaten ook hun invloed te doen gelden op de ontwikkeling van het luchtverkeer," aldus het jaarverslag. In een toelichting hierop zei de di recteur van de nv dr. D. Riemens dat per ingang van 1 april 1975 de haven gelden met vijftien procent zullen worden verhoogd als opvang van de sterk gestegen kosten. „De inflatie is niet meer bij te houden," aldus de LEIDEN De postduivenvereniging Het Oosten nam deel aan een wed vlucht vanaf Survilliers. Afstand 370 km; in concours 140 duiven. De uit slag was: 1. D. Koet, 2-5 C. Vesseur. 3-6-10 W. Fokker, 4-7 W. v. Klink. 8. T. van As, 9. H. de Haas. De Blauwkras vloog vanaf Compieg- ne. De uitslag was: 1. Moenen 1-3-6, H. Bodyn 2. Gebr. v. d. Blom 4-7-9, P. Sloos 5, F. v. d. Wetering 8, J. B. Diersman 10. Ook vloog De Blauwkras vanaf Roo sendaal. De uitslag was: H. Bodijn 1-9-10, J. Vinkestein 2, H. Dreef 3-5, Gebr. v. d. Blom 6, P. Vinkestein 7, H. Sladek 8. W. Wel 4. „De Vriendenclub" nam deel aan een wedvlucht vanaf Roosendaal. Er wa ren 503 jonge duiven in concours die met O. wind werden gelost. De uit slag was: 1. J. Gijsman, 2. S. Pracht Sr., 3. J. van As, 4. J. Gijsman, 5. Comb. Vijlbrief, 6. H. Koome, 7. Comb. Vijlbrief, 8. idem, 9. Jac Siera, 10. T. Gysman. „De Vriendenclub" vloog ook vanaf Compiegne. Er waren 178 duiven in concours, die met kalme O.-wind werden gelost. De uitslag was: 1. W. Vylbrief, 2. idem, 3. J. van As, 4. J. v. Seggelen, 5. H. Blouw, 6. Jac Siera, 7. A. Link, 8. W. Vijlbrief, 9. Comb. Veübrief, 10. J. van Seggelen. De Leiderdorpse postduivenvereni ging „De Rynklievers" vloog vanaf Roosendaal over een afstand van 70 km. In concours waren 519 jonge duivien. De uitslag was: 1. Gebr. van Goozen, 2. P. van Griensven, 3/4 J. J. Verstraaten, 5. A. Ouwerkerk, 6. A. Pieterse, 7. J. v. Leyden, 8. Gebr. Kok, 9. J. v. Alphen, 10. J. Brug- „De Rynklievers" vloog ook vanaf Compiegne over een afstand van 326 kb. In concours 177 oude duiven. De uitslag was: 1/2 A. v. d. Dop, 3. Ge broeders Kok, 4. A. Ouwerkerk, 5. A. v. d. Dop, 6. Gebr. Kok, 7. A. v. d. Dop, 8. M. Jongeleen, 9. A. Ouwer kerk, 10. M. Jongeleen. De postduivenvereniging .Leiderdorp' vloog vayaf Compiegne. In concours 99 oude duiven. De uitslag was: 1. B. v. Mil, 2/5/6/9/10 C. Neuteboom, 3/7 R. Slikkerveer, 4. H. v. d. Werff. 8. M. Reyerse. „Leiderdorp" vloog ook vanaf Roo sendaal. In concours 227 jonge dui ven. De uitslag was: 1/8 B. v. Mil, 2. H. Kniest, 3/7 C. v. Dam, 4. M Reyerse, 5. A. Rasser, 6. W. de Haas. 9. L. Robbers, 10. J. Zevenhoven. LEIDEN De L.V.V. viste in d- RUn. De uitslag was: 1. W. Smit 3485 gram, 50 stuks, 2. L. Waltman 3180-41, 3. J. Hakker 2165-30, 4. H. Laterveer 1725-27, 5. H. Neuteboom 1695-23, 6. A. Doesburg 1455-15, 7. M. v. d. Kaay 1285-14, 8. H. v. d. Vlugt 1180-21, 9. M. Hoek 1105-18, 10. P. J. Leuering 1000-13. Kwatta 25.5 WOENSDAG 26 JUNI 1974 AKZO I 20 ABN t 100 AMRO I 20 am-Rubb. f 750 Dell My t 75 Dordtacüe P I 20 Dordtsche P prei Heineken B f 25 HeinekeD f 25 Hal Hold i 100 Huugov f 20 Hva My en. HVA en ree KLM I 100 Kon OUe 20 RNSM t 100 Nat Ned f 10 Ommeren eert Philips i 10 Robeoo 1 60 Rounoo 1 60 Scneepv Un t 60 Unilever f 20 58.6 255 61.8 200.5 111.8 97.1 965 160.2 1753 65.9 71.6 78 4 1784 1186 1294 108.7 58.3 256.5 613 Mees en Hope 133.5 133 Borsumf) 84.2 85.1 Ned. Krediet B. 40.6 41 Bos Kalis 100.1 100.1 NMB 184.6 162.8 Bak. Oor. Zaken 344 343.5 Slavenb. Bank 2690 2680 Braat Bouw Mg. 331 331 ld. eert. 269 268 Bredero v.g. 165 164 Pr. Gron. Hyp. B. 100 99 id. cert 1555 1555 Tilb Hyp. B 118 125 Bredero Yb. 429 430 W.-Utr Hyp. B. 313 311 ld. eert. 425 425 Scheepv. Ned. 2800 2810 Btihrmann-Tetit. 73 74 4 Handel. Industrie div. Bank-, credlet- en vereekertngswe AMEV AmJae Aast R'dam lünnla Asd. Chern. Farm 288 283 Ahog Bob. 40 40 Albert Heijn 66 67.20 Am as 36 36.80 Asd Droogdok 118.5 120 Asd Rytulg 150.2 128 Aniem Nat. 22.5 22.60 Arah Sch-h. 156.5 155 Asselberg 900 870 Audet 220 220.50 Aut.-Screw W. 146 141 Aut Ind RL 1125 1125 Ballast-N. 385 38 BAM 73.2 73.50 Batava 1150 1150 Batenburg 221 222 Beek Van 114 115 Bee re 655 65.50 BegemanD 88 88.50 Bergoss 278 279.50 BerkeJ Pat. 146 145 BLijdensteyn 685 670 Boer Drukk. 225 225 Bols 113 ld. eert. Calvé Delft eert. id. 6% cert. Ceotr Suiker ld. cert Ceteco id. cert Chamott Cont Br. Tr. Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers 743 1473 1130 1603 160.5 603 Dr Ov. Houth. 237 233 Dröge 1500 1400 Duiker App. 470 472 Econosto 45.6 45.50 Elsevier 556 555 ld eert 554 552.50 EMBA 250 245 Enk es 61 61 Fokker 35 34.80 Ford Auto 450 440 Purness 93 93.20 Gamma EL 50 51.70 ld 6* ow 17.1 17.60 Gei. Delft 143 142 Gelder eert 76 75.30 GerolAhr. 66 62.50 GlesseD 585 590 Gist Broc. 74.6 75 ld. eert. 74.6 75 Goudsmit 111.5 109 Grasso 129 127 Grinten 191.5 192.10 Grofsmederij 133 130.50 Hagemeijer 1005 1015 Hambro OCC 70 70 Helma Hold. 35 35 Hero Cons. 158 156 Heybroek 235 235 Hoek's Mach. 90.1 90.1 Holer 248 250 H. 11 Beton 502 49.5 Holland Beton C 46-2 48 ICU eert 86 85.7 £HC Holland 30.6 305 Indus Mi). 190 195 EBB-Kondor 595 59.5 Interlas 146 150 Internatlo 63.6 63.5 In ven turn 960 975 Kappa 234 239 Kempen-Begeer 110 110 Key Houth. 3100 3100 Klene 8. 2725 267 Kloos 128 126 Kluwer 1025 102.1 Kon. Bijenkorf 71.4 71.1 ld. oert 715 70.7 ld. 6 cum. 715 Kon. Ned Pap. 72 72 Krasnapolsky 102 107 KS£ 64.3 65 KVT 20 215 Landré Gl. 132 1315 Leidsche Wol 176 176 Lindet. Jacob 260 261 Macintosh 725 73 Meneba 124 123 Metaverpa 2350 2350 Meteoor Bet. Moiuksche 85 85 Mijnb. W. 1300 1300 Naarden 55.2 54.50 Naeff 113 113 Nat. Grondbezit 67.6 67.60 NBM-Bouw 74.9 74.90 Nedap 416 418 Nederhorst 285 28.80 Ned. Bootw. 326 330 Ned. Dagblad 190 194 ld. cert 475 485 Nelle 325 329 Netam 100 100 Nle&T 1500 1550 Nterstrasz 2100 2100 Norlt 1045 104 N utricle GB 88.2 87 N utricle VB 882 87 Nyma 46 47.50 Nijverdai 76 76 OGEM Holding 29 2 29.30 OrenstelD 34 235 Oving-D-S 206 207 Pakhoed EL 149 149.50 KL oert 148 148.50 Pal em bang 885 80 Pal the 120 125 Philip* GB 32.6 Pont Hout 330 332 Pore Flee 96 94.50 Proost Brandt 213 210 Rademakera 428 425 Reesink 120 119 Reeuw ijk 64 64 Relss en Co. 81 80 Rlva 220 221 Id. cert. 200 200 Rohte Jlskoot 66.5 66 Rommenholler 674.5 674 Rijn-Schelde 251 251.50 Sanders 225 226.50 Schev. Expl. 15.4 15.40 Schokbeton 850 870 Schuitema 1155 117 Schuppen 257 256 Schuttersv. 115 108 Stevin Gr. 725 73.5 Stoomsp Tw. 128 116 Tabak. PhiL 154 1525 Telegraaf 95 94 THV Intern. 216 218 Tilb. WaterL 305 310 Tw. Kabelfabr. 370 361 Ubbink 201.2 201.5 Udenhout 690 Unlkap 2765 277 Unilever cert 109 108.2 id. 7%. 70 70 Id. 6% 59.7 59.6 heer Riemens. Tot nu toe heeft de nv elke tweS jaar de havengelden, die de lucht vaartmaatschappijen moeten betalen over het gewicht van het vliegtuig dat op Schiphol landt, en over het aantal passagiers dat met een vlucht wordt vervoerd, met tien procent verhoogd. De heer Riemens zei verder dat er re kening moet worden gehouden met een tussentijdse verhoging van de havengelden volgend jaar, om de kostenstijgingen en de inflatie bij te houden. Op de vraag of Schiphol door deze verhogingen wel eens een erg dure luchthaven zou kunnen worden, zei hij: „De tendens, van verhogin gen van deze gelden zet zich overal in Europa voort. Op alle Europese luchthavens is een zelfde beeld te zien. Schiphol vormt wat dat betreft geen uitzondering," aldus de heer Riemens. Hoewel voor de komende Jaren vol gens het Jaarverslag een minder ster ke groei van het luchtverkeer kan worden verwacht en ook de heer Rie mens een minder gunstig resultaat over 1974 verwacht dan over dit jaar, toonde hij zich voorstander voor de komst van een tweede luchthaven zo snel als dat maar mogelijk is. „Wanneer de prognose van de com- missie-Seegers juist zijn, krijgt Ne derland in 1980 negentien miljoen passagiers en in 1985 dertig miljoen luchtreizigers te verwerken. Van die dertig miljoen krijgt Schiphol er dan i zeker achtentwintig negentwintig miljoen. Dat is voor ons niet meer te verwerken," aldus de heer Riemens, die daar ook de eventuele aanleg van li vijfde baan van Schiphol aan vast koppelde. Zoals bekend wil de regering geen beslissing over de vijfde baan voor Schiphol nemen, noch over de plan nen voor een tweede luchthaven. „Die vijfde baan moet er toch ko men. Een tweede luchthaven is niet voor 1985 in gebruik. In 1980 al is op Schiphol de capaciteit gezien de vliegbewegingen en de verwachtingen vol," aldus de heer Riemens. Aandeelhouders spreken van wanbeleid bij HAL ROTTERDAM (ANP) Enke le aandeelhouders hebben gisteren felle kritiek geuit op het beleid van de directie van de Holland Amerika lijn, die als gevolg van enkele mis rekeningen in de cruisesector vorig jaar een verlies van 36,9 miljoen gul den moest incasseren. Op de aan deelhoudersvergadering in Rotterdam werd gesproken van een wanbe leid. Sommige aandeelhouders eis ten een herziening van de top van het scheepvaartbedrijf. De directie verweerde zich met er op te wijzen, dat de devaluatie van de dollar, de energiecrisis en de over capaciteit in de cruisemarkt niet te voorzien waren geweest. De op standige aandeelhouders waren het hier niet mee eens en meenden dat dit ondoorzichtige beleid af gestraft diende te worden met wijzi gingen in het bestuur. De voorzitter van de raad van com missarissen, prof. dr. C. F. Karsten, wees erop, dat het bedrijf geen an dere keuze was overgebleven dan door te gaan -net het uitvoeren van cruises op beperkte basis. Een van de aandeelhouders had n.l. gesugge reerd, dat het beter was geweest de gehele sector toerisme af te stoten. Waren wij er mee opgehouden, dan zou dit kapitaalsvernietiging ten ge volge hebben gehad, die onverant woord is, aldus de heer Karsten. Overigens ziet het er voor de HAL niet zo somber uit, zo liet de raad van commissarissen gisteren weten. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de HAL dankzij de secto ren transport en handel een positief resultaat geboekt (1,2 miljoen gul den). De resultaten zullen over het gehele jaar 1974 nog wel negatief zijn, maar er zijn goede perspectie ven. Een en ander hangt volgens de heer Karsten af van de fluctuatie van de dollar, de onderhandelingen met de Zweedse rederij Brostrom en de stijging van de olieprijzen. Vihamy-Butt. 96.8 VRG Papier 760 Vulcaansoord 74.2 Wegener Cour. 70 ld. eert 71.5 Wessanen 122.2 Wyers 134.8 Wijk en Her. 858 Zaalberg 106.8 PartlcipatiebewtyzeD en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsenbez. 101 America Fund 155 Asd. Bel egg. C. 140 Convert© 495 Goldmines 219 Holland F 143 ld. 1 716 Ln ter bonds 491 Ned. Vastgoed 570 Binn. Bell. Vg. 157 B ree vast 107 Dutch int. 101 [KA Bel egg 149 Nefo 661 Obam 725 Roiinco 65 5 Onl-Invest 683 wereldhaven 91 VUet-Wernlnk 115 113 Veneta 56.7 565 Leveraged 16.25 1550 Ver Glaslahr. 755 755 Tokyo P. (a) 21.8 21.75 Ver Hand Sch. 508 505 Tokyo PH. 30.6 30.75 VMP 161 1615 Concentre 189 187 Ver. N. Kleenn. 100 Europafonde 320 Ver. N Ultgmy. 96 97 Onlfonds 382 382 Ver. rouwfahr. 658 Errunioe 1045 Id. oert 54.8 60 Finance-U a. 212 Veaelverw. 548 548 Valguropw 558 550

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 17