Rijksgenoten kraken vele woningen in de Bijlmermeer Stöve en Schaar uitgeschakeld Geslaagd in Leiden SUCCESSEN VOOR AZC-ZWEMMERS Diefstal vrachtauto's door Italianen steekt opnieuw de kop op Jongen (12) door snoek gebeten Roger Taylor bij heren op Wimbledon verrast WOENSDAG 26 JUNI 1974 PAGINA 15 MVISTERDAM Enkele tientallen woningen zijn de af gelopen week door rijksgenoten in de flatgebouwen Glip- ïoeve, Egeldonk en Develstein in de Bijlmermeer bij Am sterdam gekraakt om bij overheid en woningbouwvereni gingen een ander beleid ten opzichte van de Surmamers en KntilUdanen af te dwingen. Volgens de heer J. Maatrijk, voor- Itfcer van de Werkgroep huisvesting iurinamers en Antillianen, zijn er al mgeveer 75 woningen, voornamelijk rkamerflats, gekraakt en wil men loorgaan tot eind deze week tot in otaal 100 flats bezet zijn. „Daarna zullen we gaan peilen wat |e gemeente Amsterdam en de wo ningbouwverenigingen willen doen", [ldus de heer Maatrijk, die ook aan kondigt, dat de betrokken voorna melijk Surinaamse gezinnen alle niddelen zullen gebruiken om een hassale uitzetting te verhinderen. „De Surinamer zal dit keer niet door de knieën gaan. Wij laten ons niet pakken, zoals de Turken in de Afri- kaanderbuurt in Rotterdam", aldus de heer Maatrijk. Hij vertelde, dat vele gezinnen van rijksgenoten in kleine smerige hotel letjes waren ondergebracht, waar voor de gemeente soms tot f1300.— per maand moest betalen. „De toe standen in die hotelletjes waren ten hemel schreiend. Er zijn ons gevallen bekend van lekkende stankpijpen zodat de mensen maar liever naar buiten gingen. Ook kwam het vaak voor, dat de kinderen buiten de deur gestuurd moesten worden als vader of moeder zich wilden verkleinen". De heer Maatrijk rekende voor, dat het voor de gemeente veel goedkoper zou zijn om deze mensen in flats van nog geen f400.— per maand onder te brengen en ze te helpen bij de inrichting van het huis. „Maar er zijn woningbouwverenigingen, die weigeren flats aan Surinamers of Antillianen te verhuren. Het heet dan: „Wij verhuren niet aan rijks genoten". Enkele leden van de werkgroep hebben intussen al een gesprek ge had met burgemeester Samkalden en hoofden van betrokken afdelingen, waarbij de burgemeester het voor stel lanceerde dat de werkgroep de krakers zou adviseren de huizen te ontruimen en vervolgens een gesprek zou hebben met de woningbouwver eniging. „Voor dat voorstel voelen we niets", aldus de heer Maatrijk. „We willen nu weten waar we aan toe zijn". Bedrijfstechnische school Aan de Bedrijfstechnische School in geiden zijn geslaagd in de afdeling netaalbewerken (X is geslaagd voor •-diploma). J. Borst Zoetermeer Th ie Groot Leidschendam P. P. H. Speel Sazerswoude, J. J. Wanninkhof Lei- Üen, C. de Wolf Voorschiten, W. J. C. Sonders Leiden Fl. Kramer Leiden, A. Kruyer X Leiden, A. J. van Maasdam Nieuw Vennep, H. Mast beiden, A. L. M. v. d. Pluym Lei- len, H. J. B. D. de Roos Voorhout, G. ran Rij Leiden, L. M. de Rijk Lei- nuiden. P. A. R. Schaap Katwijk. Ph. Wassenaar X Leiden, A. J. Dec- cers X Hoogmade. A. F. Grimbergen X Leiden, F. J. J. Verhage X Leid schendam. Afgewezen: 7. Afdeling houtbewerken: A. Arends K Leiden, J. C. v Duyvenbode Kat tik. L. den Duik Sassenheim, R. Fak tel Leiden. J. Galjaard Leiderdorp, H. Jaarsveld Zoetermeer, H. v. d. fCaay Leiden M. Kapaan Leider- 3orp, H. J. Kniest X Leiderdorp, A. au Prie Leiderdorp, R. Ruwaard Lei- aen, G. M. P. Schuiling Oude Wete ring, H. C. W. v. d. Zwan Alphen a. 3. Rijn, W. Glasbergen Zoeterwoude, D. v. d. Wijngaard X Leiden. T. van Haastregt Rijpwetering, H. Ravens- bergen Leiden, J. P. C. Ruygrok, Wassenaar, P. J. v. d. Wijngaard geiden. Afgewezen: geen. Afdeling metselen: M. A. Baart Lei den, J. Barnhoorn Katwijk, J. H. Beekman Leiden, J. de Boer Leiden, F. J. M. de Haas Noordwijk, B. v. d. Heyden Leiden, Th. W. Hoogeboom Rijpwetering, J. Th. v. d. Hoorn Lei- muiden, C. T. Kop Leiden, L. Olivier Leiden, J. H. Plezier Leiden. G. v. d. Ploeg X Hoogmade, D. Pracht X Leiden, W. J. v. d. Vos Leiden. Af gewezen: 1. Afdeling straatmaken: S. Dubbe- laar Leiden L. P. Jansen Leiden, B- kuiper Leiden, R. B. M. Olierook ■n Haag. A. J. M. Prins Leiden, H. Schenk Vlaardingen. Afgewezen geen. Afdeling schilderen: A. C. J. Dui venvoorde Noordwijkerhout, M. van Dijk Leimuiden, J. F. v. d. Horst Leiden, G- Jeelof Leidschendam, W. Wievaart Leiden, M. C. A. Roelofs Leiden, D. Smit, Leiden, L. Belle- Wassenaar, A. J. M. Hooge- Leiderdorp, J. van Kampen Voorhout, P. C. van Velzen Zoeter woude. Afgewezen: 1. Lucas-college Aan het Lucas-college in Voorscho ten zijn geslaagd: HAVO: Adri Aalbertsen. Maria v. Amerongen, Marjorie Bilderbeek, Re- né Bilderbeek, Rut Blonden, Jan v. d. Boogert, Walter v. d. Broek. Hans Cordromp, Bondien Fabriek, Ma- rius Gahrmann, Diny Gietema Henk Haitsma, Els Hattink, Marian Hen driks. Peter Hendriks, Bert Hes, Pol ly Hogenboom, Marjan Hoogerwerf, Hans Hulsebos, Simon van Kins, fenny Knol, RK Koemans, Melissa Koot. Ciske van der Krogt, Diane v. d. Krogt, Mirjam Lam boo, Edith La- pré. Linda Lapré, Dirkjan Lek- kerkerker, Jane Meijer, Chr. Mulder. Ron Noort, Yvonne Piket, Anneke v. d. Ploeg. Elly v. d. Post, Henk v. d. Post, Piet Prud'homme v. Reine, Wouter Rijke, Margot de Rooy, Li- sette de Roy v. Zuydewijn, Sonja Schoo, Jos Sloos, Gerd Spenkelink, Ma. José Sprokkereef, Hilde- gard Steinebach, Jan Stikvoort Mar- Ja v. d. Valk, Nelly Veloo, Henriet- te Verhoeven, Harry Verkaik, Ger- da v. Wissen, Harmen Zonneveld, afgewezen: 4. 4-Jarige MAVO: Lia Aalbertsen, Tineke van Beek, Frans Bellaart Hans Berding, Hans Berkers, Irene Bokma, Mieke Bogerd, Arlet v. d. Broek. Jimmy Dechène, Ronald Del fos, Peter van Deursen, Dick Does, Madeleine Doorn, Martien Douw, Irmgard Driemann, Marjo Duindam, Rolinka Dutour Geerl. Frans van Duynhoven, Jan v. d. Geest, Robbert Gips, Jeroen Hin, Leny v. d. Hulst, Petra v.d. Hulst, Carlie Janszen, Trudy van Kampen, Herma Kamp- schuur, Selmon Kghabir, Marian Ko- nings. Els Korff de Gidts, Irma v.d. Krogt. Netty de Krom, Henk Lippens. Marianne Lippens. Ma rion Masurel. Ada van der Meer, Jolanda Mens. Peter Ouwe hand, Eric Platenburg, Rob Streng, Mirjam Veel, Adri Jan v. d. Velden, Jeannet v. Velsen, An Ja Verdoorn, Margreet Verhard. Wilma Verkaik, Jaap Verloop. Judith Versteeg, Ely v. Vliet. Letty de Water, Pieter Zan- dee. Afgewezen: 3. Oranje Nassau Aan de Oranje Nassau Mavo in Leiden werden de diploma's uitge reikt aan de volgende kandidaten: Mavo-3: Kees den Hollander, Bea Devilee, Roel Donkers teeg. Helma Hukler, Walter Baars. Yolanda van Aggelen, Rudi van de Berg, Paul Slegtenhorst, Steef Pattiapon, Henk van Gelder. Voor 2 kandidaten is 't examen nog niet afgelopen. Mavo-4: Bette Westera, Gabri de Jeu, Joke de Jong, Charl Gordijn, Nico Stouten, Liesbeth v.d. Berg, Franciska Barnard, Greet Heymans, Mieke Timmers, Renée Plugge. Yo- lanthe Marks, SJaak van de Wete ring, René Hansen. Liesbeth van Vliet, Nel de Looff, Camiel Jonk, Rob van Dolder, Pieter Vermeulen, Nel van der Sleet, Manci Flandrijn, Jo- han Mieremet. Annet van der Nat, Willemien Barends, Marja Lig-- voet, Frans Allaart, Hans van de Bom, Désirée van Daatselaar. Cis- sie Mieog, Marja Blom, Carin de Vos, Jan Flippo, Marian Dikkes, Cora Tas. Kees Vreeken, Rob van Norden. Paula Peet, Yvonne van de Berg. Fred Flanderhijn, Margriet Dexel, Marilyn Paulus, Willy Swartsen- burg, Marlies Buysen, Marijke Wit te, Ineke Padding, Bert Haitsma, Lenie SJardijn. Voor 12 kandidaten is het examen nog niet afgelopen. Paulus MAVO-4: René v Abswoude Oegst- geest, Connie Baak Hoogmade, Cobie Bekema Leiden, Fred Bekken Lei den, Tonnie Berends Leimuiden, Eli- ne v. d. Berg Leiden, Ineke Bik Lei derdorp, Mary Bizot Leiden, Beatrix Blommaert Leiden, Tineke v Bohe- men Leiden, Vronie Borst Oud-Ade, Ton v. d. Bosch Leiden, Ellen v. Dorp Leiden, Annemiek Doove Lei den, John v. Egmond Leiderdorp, Ri ta Florisson Leiden, Ben v. d. Geest Oud-Ade, Paul v. d. Geest Oud-Ade, Sjaak v .d. Geest Zoeterwoude, In- grid de Groot Leiderdorp, Annette Halversteijn Leiderdorp, René v. d. Hoorn Rijpwetering, Monique v. d. Ing Hoogmade, Marja de Jong Oud- Ade, Marcel v Kesteren Oegstgeest, Joke Klein Leiden Liesbeth Kluts, Leiden, Ron Koevoet Leiderd. Chris- tal Langenhoff Warmond, M. v. v. Lieshout, Leiderdorp, B. v.d. Lin den, Leiden, T. Mantinck, Leiden. A. v.d. Meij, Leiderdorp. V. Molkenboer, Leiderdorp, M. Neervoort, Leiderdorp, H. Nijssen, Leiden, H. Paulides. Lei derdorp. P. Piket, Leiderdorp, M. v. Rijn, Leiden, G. v. Schaik, Leiden, J. Sierst, Rijpwet., P. Smit. Leiden, J. Smits. Leiden, I. v. Steenbergen, Lei den, M. v. Velzen. Leiderdorp, M. Verheij, Leiderdorp, A. Vlaardinger- broek, Leiden. H. Voordouw, Leider dorp, P. Vrijbrug, Oud Ade, R. v. Zeist, Leiden, A. Zwetsloot, Leiden. MAVO-3. Marian Baak, Leiden, Jolanda De vilee, Leiden. Marianne Devilé, Lei den. Léon Elstgeest, Hoogmade. Aad Hillenaar, Leiden, Wilma de Kroon. Leiden, Peter v.d. Meij, Leiden, René Meijer. Z'woude, Huub Oostdam, Voorhout, Carla v. Rossenberg, Leiden, Jos v. Schie, Warmond, An- ja Turk, Leiden, Peter Vink, Leider dorp, Kees de Winter, Warmond, Ron Wijnen Leiden. 3-jarig LEAO Wilbert Berk, Z'woude. Monica Bo- kern. Leiden. Ed Bonink, Sassenh. Henry Brussel Lelden, Cockie Ernst, DEN HAAG Sinds de NOB- wegtransport begin 1973 is begonnen met het tellen van het aantal vracht autodiefstallen in Italië is zij geko men op 48: gisteren kreeg de organi satie n.l. het bericht, dat andermaal een Nederlandse vrachtwagen met boter in de omgeving van Milaan is gestolen. De NOB-wegtransport zegt ernstig verontrust te zijn over de plotselinge toeneming van het aantal vracht autodiefstallen in Italië. De wegvervoersorganisatie consta teert, dat na het bezoek van een van haar vertegenwoordigers aan de hoogste autoriteiten in Rome in februari Jl. een duidelijke verminde ring heeft plaatsgevonden van het aantal diefstallen van vrachtauto's. Vooral nadat door de Italiaanse politie dievenbenden waren opgerold bij Aosta en bij Milaan, waarbij een tiental medeplichtigen kon worden gearresteerd, bleven berichten over diefstallen circa twee maanden uit. Begin Juni werd evenwel weer een vrachtauto met bier gestolen. Medio juni volgden diefstallen van Neder landse vrachtwagens geladen met conserven en botorolie. De getuige nis van de chauffeurs is nuttig om een inzicht te krijgen in de houding van de Italiaanse politie. Bij dergelijke soort diefstallen gaat het steeds om bedragen van circa f. 300.000.en meer (vrachtwagen combinatie plus lading). De houding van de politie in Mi laan werd door de chauffeurs afge tekend als laks en ongeïnteresseerd gedurende de tijd dat zij aangifte deden en proces-verbaal werd opge maakt, aldus de NOB-Wegtransport. ALPHEN In zwembad De Hoorn in Alphen a/d Rijn werden gister avond de zwem kampioenschappen van de kring Gouwe-Rijnstreek voortgezet. Op het programma ston den de lange afstanden, waarop er in deze kring nooit veel uitblinkers zijn geweest. In de leeftijdsgroepen onder de twaalf jaar komen echter ook op dit onderdeel de kringzwemmers steeds dichter by de landelijke top. De 400 m vrije slag voor de onder 101 Jarigen hadden in Inge v. Veen en Ewoud v. Winsen (beiden AZC) goe de winnaars, terwyl Carlo van Zwol (BZPC) by de Jongens een goede tweede werd. Ook op de 800 m vrije slag voor de leeftijdsgroep onder twaalf triomfeerden AZC-zwemmer- tjes: Nanda Vry leverde met haar tijd van 10.48.5 een knappe prestatie, maar voor een duidelijke uitschieter zorgde Gerard Bosman, die 10.29.7 liet afdrukken. Edward Maasdijk (Zijl/LGB) zwom bij de Jongens on der 14 niet onverdienstelijk op de 1500m vrije slag (tijd 19.58.0), maar kwam nu nog wel iets tekort om aan de Nederlandse kam- UITSLAGEN: 400 m vrUe slag meisjes 0/19: 1) Inge van Veen AZC (5.43.7 2) Astrid de Vries AZC 6.197 3) Tanja Habraken AZC 6.24.0 idem Jongens: 1) Ewoud van Winsen AZC 5.46.6 2) Carlo van Zwol BZPC 5.47.5 3) Johnny Meier BZPC 6.09.1. 800m vrije slag: meisjes 0/12: 1) Nanda Vrij AZC 10.48.5 2) Gerda Habraken AZC 10.57.0 meisjes 0/14: 1) Herma van Leeuwen AZC 11.29.3 meisjes 0/16 1) Elly Wulms Zijl/LGB 11.06.7 dames: 1) Joan Poulis Katwijk 11.002 Jongens 0/12: 1) Gerard Bosman AZC 10.29.7 2) Arno van Winkel Zijl/ LGB 11.18.8. 1500m vrije slag Jongens 0/14: 1) Edward Maasdijk Zijl/LGB 19.58.0 Jongens 0/16: 1) Ronnie Noomen AZC 20.06.6 heren: 1) Pim v. d. Bosch Zijl/ LGB 20.17.1 Blommendaal al in derde ronde De Munniks tennistoernooi De 12-jarige Wim Luten is sinds gistermiddag min of meer aan bed gekluisterd na dat hij bij het spelevaren met een rubberboot in een sloot bij zijn ouderlijke woning in Amsterdam-noord krachtig door een snoek was gebeten. Het resultaat was twee die pe sneden omzoomd door kleine gaatjes in zijn rech tervoet. De verwonding was zodanig, dat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. In het OLV-Gasthuis werden voorlopig twee hech tingen aangebracht, maar Wim vertelde dat hij vandaag in het ziekenhuis moest te rugkomen om nog twintig hechtingen te laten aanbren gen. „Ik was met twee vriend jes aan het varen toen ik plotseling van de boot viel. Ineens voelde ik iets aan mijn voet. Ik schrok erg toen ik zag dat ie helemaal open lag. Met een vriendje ben ik naar een dokter in de buurt gegaan en vandaar naar het ziekenhuis", zo vertelde Wim. Volgens hem kon de ver wonding niet zijn veroorzaakt door prikkeldraad of een stuk ijzer. ,Dat zou op de bodem moeten liggen en ik ben niet in de buurt van de bodem ge weest". Leiden, Peter de Haas. Koudekerk, Ton Hogervorst, Leiden. Fred Koree, Leiden, Harry Kulker, Leidsend.Hen Markman, Nieuwkoop, Els v.d. Meel Voorsch. Yvonne Opdam, Leiden, Ferry v.d. Poel, Leiden, Marga Pe ters, Leiden, Lode Timmerman, Z'wou de, Percy v.d. Ven, Koudekerk. Doktersassi stente sistente de dames Y. van Andel uit Leiden, G. A. H. M. Dofferhoff uit Katwijk, C. van Elswijk uit Boskoop, M. B. V. Kuipers uit Leiden, J. Moer kerken uit Sassenheim, I. M. Piller- "an Dillen uit Leiderdorp, M. J. Sin- keldam-Steyn uit Voorschoten, P. van Steeg en M. A. Stolk-Kempkes uit Alphen a.d. Rijn, M. E. C. Ver hoeven uit Leiden, S. M. C. Wasse naar uit Leiderdorp en S. G. v.d Weide uit Katwijk aan Zee. Leiderdorp In het H.E.B. van het tennistournooi "De Munnik" in Lei derdorp bereikte gistermiddag reeds één speler de derde ronde en wel fa voriet Blommendaal. Met bijzonder weinig moeite wist de Noordwijkse reus de Unicumspeler Wim Koelman in twee korte sets van het gravel te zetten. Alles wat Koelman in deze partij ook probeerde mocht niet ba ten. Het harde en diepe spel van Blommendaal, deed er dan ook in het geheel geen twijfel over bestaan wie de sterkste speler van deze twee was. Met tweemaal 6-2 mocht de sportieve Wim Koelman de kleedka mers weer opzoeken. Nog sneller dan Blommendaal deed Hans Keizer het gisteren in zijn partij tegen de Roomburger Eduard Haazebroek Jr. De zoals altijd weer op vastheid spelende Keizer liet zich totaal niet imponeren door de mooie stijl en vlakke slagen van Haaze broek. Met tweemaal 6-0 wist Kei zer zich voor de volgende ronde te plaatsen. De Noordwijker Alfred Gelevert,die vorige week al verrassend voor de dag kwam in Alphen, leverde gisteren al weer een goede prestatie. In het H.E.B. won hij zonder al teveel moei te van de technisch zeer begaafde Pe ter Pauwels. Binnen een uur konden beide spelers weer van de baan af, nadat Gelevert het winnende punt had gemaakt: 2-6, 3-6. In het H.E.C. kwam Gelevert gisteren het veld. Nog overtuigender als in zijn partij tegen Pauwels, zette Ge levert met uiteindelijk 6-1, 6-2 T. Evers aan de kant. Eric de Groot had gisteren in het H.E.B. ook niet veel moeite met zijn tegenstander. Slechts drie games stond de nog Jonge Eric af aan de vaak snelheid tekort komende De Boer. Het klapstuk van de avond werd gis teren gevormd door het duo Charles Kengen/Frank Bonte tegen Aad de Wit/Peter Pauwels. 't Laatstgenoem de duo had in de eerste set van dit dubbelspel in het geheel geen moeite met Kengen/Bonte. Als kogels voel den Kengen en Bonte de returns en services van hun tegenstanders om de oren vliegen .hetgeen dan ook re sulteerde in een setzege voor de Wit/ Pauwels met 6-1. Bonte en Kengen kwamen echter terug, gingen hun service met meer spin slaan en konden op deze ma nier een betere netpositie verwerven. Deze verandering van tactiek had duidelijk succes, want De Wit en Pauwels kregen minder kansen en gingen bovendien meer fouten ma ken. Met 6-4 moesten zij dan ook de tweede set uit handen geven. Dankzij deze tactiek konden Bonte en Kengen ook de derde en beslissen de set met 6-3 op hun naam schrij ven. WIMBLEDON De beide Nederlandse dames op Wimbledon zijn in de eerste ronde uitge schakeld. Marijke Schaar moest uiteraard haar meerdere erkennen in Evonne Goolagong. In 29 minuten met tweemaal 6—1 was Wimbledon voorbij voor Marijke Schaar. Ook Betty Stöve had een sterke tegenstandster geloot. Zij moest het opnemen tegen de als zesde geplaatste Kerry Melville. In de eerste set was Stöve uitstekend op dreef. Zij won met 64. In de twee vol gende sets was Kerry Melville net iets beter. Voor Betty Stöve is Wimbledon nos Taylor door de Australische belofte niet helemaal voorbij. Eind deze Richard Crealy. Op het bomvolle met haar centre-court week gaat zij partner Fran?oise Durr beginnen in het dubbelspel. Zij zijn hierin als in het voordeel tweede geplaatst, vorig jaar speel den zij de finale. Bij de andere da mesenkelspelen kwamen geen ver rassingen voor. Billy Jean King, de titelhoudster, zegevierde zeer gemak kelijk met 6—1, 6—1 over de Ame rikaanse May. En ook Virginia Wade kwam gemakkelijk een ronde elimineerde, verder, 60, 60 tegen haar land- Een gunstige ontwikkeling partij toen toch toegewezen, later werd hij tot verliezer verklaard. Al leen de herinnering aan die partij vijfsetter Dent-Dibley tot aan zons ondergang duurde. Thung speelt vandaag tegen Alex Mayer, de man die vorig Jaar Ilie Nastase uitscha kelde. Het had niet veel gescheeld of ook titelhouder Jan Kodes was uitgeschakeld, door de Zweed Leif Johansson, dezelfde waarvan Rolf Thung onlangs won in de Davis Cupwedstrijd tegen Zweden. centre-court was er tweemaal een leen ae nerinnenng aan aie paruj io„n break nodig. Tweemaal viel die uit tegen Barthes brengt Tom Okker al overige uitslagen slechte bui. Het is daarom de beste Engelse tennisser dus uitermate gunstig dat hij nu Een andere Engelsman niet tegen Barthes in het strijdperk hoeft, maar vandaag te maken krijgt met de vrij langzame Hon- Crealy en daar- gewipt. zorgde trouwens ook rassing. Nottram schakelde namelijk Charley Passerell uit met 6—2, 9—8 gaar. die helemaal niet gewend is 9—7, de Amerikaan die op de op gras te spelen. Al zijn dan genote Virginia Burton. Wat tot enkele Jaren de dinsdag al- Baranya Pierre le, die i i zwakke start toch de tijd Ladies Day op Wimbledon, te- Barthes uitschakelde. Hierdoor Amerikaanse nummer 25 Jeffrey genwoordig spelen de heren gewoon hoeft Tom Okker in de tweede door. Zo werden de resterende par- de niet tegen de Fransman te spe- tijen uit de eerste ronde gespeeld en ook al enkele uit de tweede ron de. Er deden zich nogal wat verras singen voor. Voor de Engelsen len. Een tennisser, Austin versloeg 0—6, 6—2, 64, 6 3. Drysdale is trouwens in dit toer- ook de dubbelpartner van Tom niet zo*n goede voet staat. Okker Okker. Ook Rolf Thung speelt 1 liep immers in München tydens het daag de tweede ronde. Hy daar de uitschakeling prof toernooi daar van de baan te- hing dinsdag de gehele dag rond, Roger gen Barthes. Eerst kreeg hy die kwam niet in actie, omdat de Dames enkelspel: Evonne Goolagong (Aus)— Marijke Schaar (Ned) 6—1, 6-1. Billy Jean King (Vst)Kathy May (Vst) 6—1, 6—1. Kerry Melville (Aus)—Betty Stöve (Ned) 6-4, 4—6, 6—4. Sharon Walsh (Vst)—Jeanne Evert (Vst) —6, 6—4. Virginia Wade (Eng)— Virginia Burton (Eng) 60, 60. R. Casals (Vst)—P. Moor (Eng) 6—2, 6—1. M. Wikstedt (Zwe)—Elly Ap pel (Ned) 6—3, 4—6, 6—4. J. Held- man (Vst)—L. Fleming (Vst) 6-3, 6—0. Heren enkelspel, eerste ronde: Metrevelli (Rus)Feaver (Eng) 6 —2, 6—3, 3—6, 6—1. Drysdale (Zaf) —Austin (Vst) 0-6, 6-2, 6—4, 6—3. Ashe (Vst)—Kary (Oos) 6—4, 6—2, 6—4. El Shafei (Egy)—Parum (Nze), (Vst)—Bengtson (Zwe) 6—1, 7—9 6—2, 6—4. Dent (Aus)—Dibley (Aus) 4—6, 4—6, 9—8. Riessen (Vst) Nowicki (Pol) 6—4, 6—4, 7—5. Baranyi (Hon)Barthes (Fra)6 —2, 6—2, 6-0. Panatta (Ita)—Poh- mann (Wdl) 4-6, 6—2, 6—3, 6-3. Dominguez (Fra)Tiriac (Roe) 6— 3, 6-0, 8—6. Crealy (Aus)—Taylor (Eng) 4-6, 9—8, 6-3, 9—8. Tweede ronde: Mottram (Eng)—Pasarell (Vst) 6— 2, 9—8, 9—7. Rose wall (Aus)—Amri- traj (Ind) 6—2, 5—7, 9—8, 6—1. Kodes (TsjJohansson (Zwe) 3—6, 7—5, 6—3, 4—6, 6—4. Gorman (Vst) Yuill (Zaf) 6-3, 7—9, 8-6, 6—3. Heren dubbelspel, eerste ronde: Davidson/Rosewall (Aus)—Ca se/Masters (Aus) 6-3, 6-4, 6-4. Maud (Zaf)/Taylor (Eng)—Vas- ques/Vilas (Arg) (5—7, 6—0, 6—1, 6—4. Lutz/Smoth (Vst)—Beng t- son/Borg (Zwe) 5—7, 6—0, 6—1, 6 —4. Hewitt/McMillan (Zaf)—Ber tram (Zaf)/Pattison (Rho) 7—9, 6 —0, 6-2, 6-1. Ashe/Tanner (Vst) —Crealy (Aus)/Parun (Nze) 6—2, 6—3, 64. Connors (Vst/Nastase (Roe)—A. AmritrajvAmitraj (Ind), 6-3, 6-4. 8-6. Marijke Schaar, die kansloos was tegen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 15