1*1 Groot OefaSion Festival 127 beu KRAMERS ADLER 259.- GERLACH CO FIAT VERRASSINGS SHOW 16 tm 23 MEI VAN Unieke Fiat Vakantie-Service! AUTOMARKT Interstad B.V. Huurman Leiden B.V. de koning TIPPA KOFFERSCHRIJFMACHINE NOG 3 DAGEN VOOR VAN DELFT P.A.T. HORLOGES TE KOOP vierkamerflat Ervaren administrateur ÖM© O*0® d® av\c Dat zijn: VAN DERVELOE CITROËNA 1.U rijdt een nieuwe Fiat en betaalt er nog niets vnor. 2. Pas na 2 maanden begint u te betalen. Bijvoorbeeld f215,-per maand vooreen Fiat 127. (lease-overeenkomst). 3. Als u inruilt krijgt u de inruilprijs in handen. Mooi extra vakantiegeld! Familieberirj-en v. ITERSON J. VERMEER 1 Receptie 17.00-16.30 uur in restaurant 't Parle- ment, Nieuwe Ryn 52. V Leiden. JOHN. PAULINE. AAT, MARIJKE. X MARY Evertsenstraat 72. a1 Leiden, Leiden, mei 1974. 1934 1974 M. VAN RIJN g trouwden. X Wy vieren dit in dank- baarheid op 31 mei a.s. tg Gelegenheid tot geluk- v- vensen in het Ned. Q Herv. Ver. gebouw. Raadhuisplein, van 19 Hazerswoudè 27. Heden overleed geheel onverwacht mijn innig ge liefde man, onze lieve zoon, broer, zwager en oom JAN MEIJER, echtgenoot van CATHARINA FRANSE, op de leeftyd van 62 Jaar. Lisse: C. MEIJER—FRANSE VlaardingenC. MEIJER—IN T VELD en verdere familie. Lisse, 16 mei 1974 Rembrandtplein 230. De teraardebestelling is bepaald op maandag 20 mei a.s. 2.30 uur n.m. vanuit de aula van de Pauluskerk Ruishornlaan te Lisse op de Prot. begraafplaats Duin hof te Lisse. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula vanaf 1.30 uur n.m. alwaar de overledene is opgebaard. Vertrek aula 2.00 uur n.m. Liever geen bloemen. onze grote droefheid overleed na een langdu rige ziekte onze lieve zus ter, schoonzuster en tante JOHANNA WILHELMINA HOUPS—BAVELAAR. weduwe van JACOBUS HERMANUS HOUPS. in de leeftijd van bijna 77 Jaar. Uit aller naam: J. BOEKKOOI— BAVELAAR Leiden. 16 mei 1974 „Rijn en Viet" De overledene is opge baard in het Rouwcen- t.rum Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden. Bezoek vrijdagavond van 77.30 uur en zaterdag morgen van 11.3012 uur. De crematie is bepaald op maandag 20 mei aa. 11.30 uur in het Cre matorium ..Ockenburgh", Ockenburghstraat 21, Den Haag-Loosduinen. IEDERE DAG óók 's zaterdac- HAKKEN (leer - rubber - crêpe - h. tips) Klaar terwijl U wacht. ZOLEN en HAKKEN (zowel leer als rubber) Klaar terwijl U winkelt. VERBREDEN van „DE SCHOENMAKER" sinds 192Ö Kcrevaarstroat 17 's Maandags gesloten. LEIDERDORP: VAN POELGEESTLAAN riante eengezinswoning met garage, tuin op het zuiden. Parterre: ruime woonkamer, hal, moderne keuken. Ie etage: 3 slaapkamers met douche. 2e etage: ruime zolderkamer. Oplevering: 156'74. Afspraak ter bezichtiging in overleg. Vraagprijs f 124.500,k.k. Luiksestraat 2020a, 's-Gravenhage. Tel. 070-554063- 540159, b.g.g. comm. medewerker A. Lugthart, Cleyn- duinplein 108, Katwyk aan Zee. Tel. 01718 71162. antieke bruidscoupé! 5 Let op:! Inlichtingen uitsluitend dit adres: Zeemanlaan 12a, 1 tiden DIR. DE JONG - TEL 23055—20210 BAR-DANCING Samamtha's mei op ae ie etage een ENGELSE PUB voor hen die gezelligheid, en exclusief uitgaan weteD t* deren Geopend iedere dag vanaf 20.01 Voor spoedige indiensttreding gevraagd TIMMERLIEDEN voor onderhoud en verbouwingswerkzaamheden. Aanmelden Herengracht 10, Leiden, tel. 01710 44046 UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat 33 Leiden wabu Gevraagd geroutineerde TYPISTE voor de middagen. INTERESSE? bel 53533. ,aó sanctos' Hoofdkantoor en aula LANGE MARE"69 LEIDEN TEL 26618 1 jaar garantie speciale prijs incl. b.t.w. Met tabulator 309, KANTOORMACHINES EN -MEUBELEN Hl BREESTRAAT 145 LEHBI TELEFOON 23211 JEANS en JACKETS natuurlijk STEENSTRAAT 45 - LEIDEN Parkeerruimte aanwezig. Vracht- en bestelauto Verhuur Boom markt 10, Leiden, tel. 0171024398 tevens aanhangwagens en personenbussen laadvermogen van 1 tot 6 ton. Alle auto's zijn met dieselmotor. Reeds voor 39,75 een prima schokvrfj dames polshorloge 17 steens, anker, met garan tie en verzekering tegen dief stal Leiderdorp Splinterlaan (nabij Spanjaardsbrug) Uitstekend onderhouden en voorzien van veel extra's. Derde (bovenste) woonlaag. Balkon op het zuiden met twee bergkanten. Ruime ber ging in sous-terrain. Leeg te aanvaarden in augus tus an. Bij beschikking van de arr.- rb. te 's-Gravenhage d.d. 6 mei 1974 is Jemieke van Zij- verden, wonende te Leiden in huize „de Weipoort" aan de Vrouwenweg no. 1 onder cu ratele gesteld met benoeming van Hendrik Jacob van Zij- verder, wonende te Haarlem mermeer aan de Aalsmeer- derdijk no. 440 tot curator en van Hendrika Johanna Knoop, echtgenote van Hen drik Jacob van Zyverden, wonende te Haarlemmermeer aan de Aalsmeerderdijk no. 440 tot toeziend curator. TE KOOP TWEE-KAMERFLATS aan de Haagweg t.o. Technische School, met Rijkspremie. Zaterdag zijn wij aanwezig in de geheel ingerichte modelwoning. Van 11.00 tot 12.30 uur. Makelaardij Lozie en Vlieg Oranjepark 5, Dordrecht, tel. 07845022 makelaardij j.van itersono.g. leiden, oude singel 188, tel. 01710-46441* ^^U>nzejïanbiedingen^eschiede^ Voor ons dienstverlenend bedrijf, met vele kantoren in binnen- en buitenland, vragen wij op ons hoofd kantoor te Den Haag een De kandidaat zal zelfstandig werkzaam zijn onder de hoofdadministrateur. Naast een goede theoretische ondergrond, b.v. op S.P.D.-niveau, is een ruime praktijkervaring belangrijk. Talenkennis vooral van Duits is gewenst. De kandidaat moet verder over goede leidinggevende en kontaktuele eigenschappen beschikken. Zijn leeftijd is bij voorkeur 3040 jaar. Wij bieden voor deze veelzijdige werkkring een ruime salariëring met uitstekende overige arbeidsvoorwaar den. Na een eerste beoordeling zal een psychotech nische keuring volgen. Informaties zullen slechts na onderling overleg worden ingewonnen. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens ge lieve u te richten aan de direktie van Gerlach Co b.v., Thorbeckelaan 360, Den Haag. Voor inlichtingen kunt u bellen 070 251410, toestel 23. INTERNATIONALE EXPEDITEURS B.V. 1 2 3 4 5 6 7 Een zuiver- kokosmatten Een veilige. «,s; 1 stilstand b'epr olut gediend^ Eenzcrj.- vuldige.bodjF versterkend, aulor-Tdio. üujl, utém niet ESS" dfnbevaderd sK,%sir meer gew :ce k^iHer^ah j «erende actjte:- jftver.var.mmQ1 De Fiat 127 kost incl. deze extra's f 8.165,-1 Tijdelijk betaalt u slechts f 7.7994 Uw voordeel is f 366,- De Fiat 128 kost incl. deze extra's f9.360,- Tijdelijk betaalt u nu slechts f8.994,- Uw voordeel is f 366,- X Loosterweg 2 (bij 't Soldaatje) Telef. (02522) 12488 Voorhout-Sassenhelm Autobedrijf VRIJDAG 17 en ZATERDAG 18 MEI houden wij in ons bedrijf in LEIDEN een groot OCCASION FESTIVAL WIJ PRESENTEREN 3 KATEGORIËN OCCASIONS: a. wagens met een BOVAG-GARANTIE en een KEURING VEILIG VERKEER NEDERLAND en KEURINGSVIGNET I I I b. in de voordeelhoek (categorie 2) prima wagens met het KEU RINGSRAPPORT VEILIG VERKEER NEDERLAND c. voor de DOE-HET-GRAAG-ZELVER'S een aantal AANTREKKE LIJKE INRUILWAGENS I Van de comfortabele eend tot de verrukkelijke Pallas, wie het eerst komt haalt het beste weg I I I Met de vakantie voor de deur-, uw eigen baas naar verre landen Openingstijden van ons occasion festival: VRIJDAG van A9 uur n.m. ZATERDAG van 106 uur n.m. Zoeterwoudseweg 23 - Leiden - Telefoon 01710-33741 De rubriek staat zowel open voor de handel als voor parti culieren. Advertentieopdrachten voor deze rubriek kunne» wij aannemen tot woensdag 15.30 uur. Telefonische tekstopgaven graag via de afdeling adver tentie verkoop.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 6