ierard Reve rijgt zijn grote show' Bekerfinales op televisie ^egek iNAVOND OP DE NOS-TA HINNIET MEER NAAR GRIEKENLAND PAUL GONSALVES (53) OVERLEDEN en gisteren l mieioo 1 I tegelunie f/ D M Q Rooie Sien nu op witte doek Laat uw camera eens uit pMg_n MEI 1974 bl" tet programma "Eigentijds" brengt de NOS vanavond van 15O tot 23.40 uur via Nederland I "De Grote Gerard Reve low". Regisseur Rob Touber schreef het scenario voor de 0 rond de befaamde r.k. volksschrijver Gerard Reve. Hij Kkte daarbij gebruik van gedichten, fragmenten, dialogen 1 teksten uit Reve's werk. jiden van de talrijke vertolkers van de show bevinden ponder meer Adèle Bloemenaal, Gerard Cox, Het Ko- DÜijk Mannenkoor „Die Haghe Sangers" onder leiding van aé Verhoeff, de operettegroep "Meer Vrede Onderling" der leiding van Frans W. van der Meijden, de tenor Willy non, het poppentheater van Bert Brugman en een ballet- oep onder leiding van Don Lurio. De algehele muzikale iüng heeft het Metropole Orkest onder Dolf van der Lin- aVoor de arrangementen tekent onder meer componist md Bos. Op de foto 'n trotse Gerard Reve tijdens de show. is 'm dan, de Belg Ivan programma 'Op losse groeven' het staan, maar dat is geen beletsel i uit Oost-Eeklo. Hij ver- op het ogenblik razend populaire gebleken om het naar een top- nnavond in het televisie- liedje 'De wilde boerendochter', plaats op de hitlijsten te stuwen. Het liedje is nauwelijks te ver- k hoog genoteerde popgroep 'Mud', hier kennelijk voorbereid om een voettocht door de modder ft maken, heeft gouden platen mogen ontvangen voor het succesnummer 'Dyna-Mite'De groep, mee zal werken aan de Leidse Pink-In op 3 juni a.s., staat op het ogenblik met drie nummers wld op de lijst van de Top-Veertig. - lil een Interview voor fcftaanse televisie heeft de Tehudi Menuhin verklaard ®der de huidige omstandig- Het meer Griekenland zal be- •Yehudi Menuhin die een tót op een van de vele Griek- "dttiaei: „Met wat zich nu af- Griekenland zou ik niet 1 rustig geweten mijn vakan- ftland unnen doorbrengen". vraag of hij de tijd ziet na- *arop hy weer van de zon ^land kan gaan genieten, tóide de viool virtuoos: „ik zou tójn vakantie temidden van ^oderenswaardige volk door- maaff ik zad niet gaan want NEW VORK (AP) Paul Gonsal- ves, tenor-saxofonist in de band van Dince Ellington, de man die door El lington de held van het Newport Jazz-festival werd genoemd, is m Londen overleden. Hij was 53 jaar. Gonsalves is in Nederland opgetre den met de Boy Edgar Jazz groep en heeft op de terugweg naar New York Londen bezocht. Hij is daar dinsdag- HILVERSUM (ANP) De van avond over te spelen Europa-Cupfi nale voor Landskampioenen tussen Bayerin München en Atletico Madrid zal ook door de NOS-televisie recht streeks vanuit het Heysel-staddon in Brussel worden uitgezonden. Dat is mogelijk geworden, mede dankzij de medewerking van de KRO. die in zijn televisieprogramma op Nederland l ruimte heeft willen maken voor de voetbalreportage, die van 19.55 tot Bezittingen Mistinguett zijn geveild PARIJS In hotel Drouot in Parijs zijn deze week kledingstukken en andere persoonlijke bezittingen van Mistinguett, „Reine du Music Hall" tussen de twee wereldoorlogen, by opbod verkocht, achttien jaar na het overly den van de beroemde „miss". Veel bewonderaars en nieuwsgieri gen bekeken de dikwyls door grote couturiërs als Lanvin en Balenciage gemaakte revuekledingstukken, bont stola's en juwelen. Een platina armband bracht 12.500 francs, een met edelstenen bezette broche 60.000 francs op. Arthur Koestier, de Hongaarse, Brit geworden schry ver Lord Clark, 'schnjversnaam Kenneth Clark) en de dichteres Ruth Pitter zyn be noemd tot „Companions of Littera- ture" de hoogste onderscheiding van het Britse Koninkhjke Genoot schap voor Letterkunde. Er kunnen nooit meer dan 10 „companions" tegeiykertyd zijn. Nu zyn het er acht geworden. De ove rige vyf zyn de schrijfster Rebecca West, de „Poet Laureate" John Bet- jeman, de criticus Cyril Connolly, de romancier Angus Wilson en de let terkundige Lord David Cecil. 21.55 wordt uitgezonden. De NOS- radio zal van deze wedstrijd recnt- streekse flitsen uitzenden op Hilver sum 3. Ook de finale om de UEFA-cup tussen Feyenoord en Tottenham Hot spurs zal, komende dinsdagavond rechtstreeks worden uitgezonden via de NOS-televisie, ditmaal dankzü de medewerking van de VARA. De re portage van deze wedstrijd, die in Londen wordt gespeeld, is van 19.40 tot 21.30 of) Nederland 1 te zien. De finaie bestaat overigens in dit geval uit twee wedstryden. De NOS-radio zendt van deze eer ste ontmoeting rechtstreekse flitsen uit via Hilversum 3. ADVERTENTIE uit heel Europa Mieloo/Tegelunie kan u ruim 1100 soorten wand-en vloertegels leveren. Van Pastorelli uit Italië, Sphinx en Mosa uit Nederland, Villeroy Boch NEDERLAND I 18.35 Spellenspel, tv-programma voor ouders van 7-jarige kinderen (NOS) 18.45 Ti-ta-tovenaar (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 KKO-Cineac (KRO) Vanavond de derde aflevering van de hoofdfilm „Ro binson Crusoe", een natuurfilm „In het centrum van Karakoem", een filmpje over „Chinese Opera" en een aflevering van de tekenfilmserie „Porky Pig". „KRO- Cineac" brengt in deze uitzending ook de eerste afle vering van een nieuwe tekenfilmserie „Peter Potamus". 19.55 Atletico MadridBayern München (NOS) 20.45 Journaal (NOS) 21.00 Atletico MadridBayern München (NOS) 21.55 Brandpunt (KRO) 22.45 Alg. Loterij Nederland (KRO) 22.55 Eigentijds, de grote Gerard Reve Show (NOS) Rob Touber schreef het scenario voor dit spektakel rond de „volksschryver" Gerard Reve. waarbij hy g<e- bruik maakte van gedichten, fragmenten en dialogen uit diens werk. Aan dit showprogramma werken o.a. mee Adèle Bloemendaal en Gerard Cox. 23.45 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 Ti-ta-tovenaar (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Ren je rot (slot) (TROS) 19.25 t Gulden de man (slot) (TROS) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Op losse groeven (TROS) 21.10 Het bewogen leven van Baron von der Trenck, tv-serie, deel 3 (TROS) 22.20 TROS-Sport (TROS) 22.50 Interview met de minister-president (TROS) 23.00 Welke kleur beeft de wind, dokumentaire film (IKOR) 23.40 Journaal (NOS) Vroeger was het dus zo: eerst kwam de EO tot tien uur, en dan begon het pas echt via de VPRO. met het Gat van Ne derland. Gisteren liepen de beide omroepen vloeiend in el kaar over, tenminste: zo leek het. We hadden „Looft den Heere" nog maar nauwelijks achter de rug, of we kregen een programma dat eigenlijk net zo goed door de EO had kunnen worden uitgezonden. Eerst het Veiligheidsinstituut, daarna de begrafenisplechtig heid van Tjalie Robinson, overgaand in een gesprek met Indische Sederlanders in Span je Daarna een zuivelmeisje in Engeland, waarvoor de VPRO- folklore camera was meegeno men, en vervolgens „De Stam boom" van Joop Reinboud van de KRO, wiens zonen spinnen op sterk water zetten in plaats van eens gezond een stickie te roken. Het ging echter om Reinbouds hobby, het samen stellen van zijn stamboom, ein digend in gebed aan de eetta fel. Dat vormde weer een goede overgang naar een 80-jarige heer die al vanaf zijn zeven tiende blind is, en met zijn ziende vrouw naar dominee Toornvliet uit Bloemendaal luisterde. We schakelden vervol gens automatisch over op do minee Toornvliet zelf, maar toch vooral op een oudere dame die voordeed hoe ze om half elf 's morgens neerknielt voor haar sofa om voor domi nee te bidden. Dit bidden liep parallel met pianoriedels uit de VPRO-mu- ziekdoos, blijkbaar ter verster king van het effect, hoewel ik sterk betwyfel of je het effect niet beter versterkt door het te laten zoals het is. Eerder was me bij de echte EO al opgeval len dat we hengelaars te zien kregen van wie gezegd werd dat ze de stilte opzochten, ter wijl we ondertussen weer wat achtergrondmuziek uit de EO- muziekdoos te horen kregen. Muziekjes als de baleinen van het beeld, heel vreemd eigen lijk. Die biddende mevrouw had te voren ook nog een tekst uit haar hoofd geleerd, die ze ter verklaring van haar genegen heid van dominee Toornvliets ziekenomroep opzegde. Dat ging niet zo goed, dat zei ze dan ook, vragend of het nog een keer over mocht, en dat mocht natuurlijk, tenslotte is zij niets minder dan Clinge Doorenbos, die het in Hoepla ook een keer over mocht doen. En toen deed zij het nog een keer. Het kreeg daardoor iets bijzonder menselijks, en ik neem aan dat dat de reden was dat men haar erin heeft laten zitten, en dat er geen kwade of „speelse" bedoelingen achter staken. Want je moet altijd het beste van de mensen denken, zeker van de VPRO- mensen en zeer zeker als ze een soort slaapverwekkend EO - programm a maken met on nutte vragen, te lange items en vrij oninteressante onderwer pen. Pas toen Kees en Wim op de proppen kwamen voelde ik me weer bij de VPRO thuis, en wist ik weer dat de EO al lang geweest was. NICO SCHEEPMAKER ITRAAT17,TEL.02521-19119 I |f ||J U 9 LISSE, GASSTRAAT17, TEL.0252M 9119 Tevens Zaterdag geopend van 10-14 u. Donderdagavond van 19-21 u. Maandag gesloten. VRIJDAG 17 MEI NA 18.00 UUR HILVERSUM I 18.00 Nieuws 18.11 Vandaag dit, morgen dat. 18.20 VPRO-Vrij dag (vervolg): kommentaren en analyses. KRO: 19.00 (S) Voetlicht op kabaret, show en musical. 19.30 Instemmen met velen: het gezongen woord in de liturgie. 20.00 (S) In antwoord op uw erzoekplatenprogramma. efsatirisch program weging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Hits. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II NA 18.00 UUR 18.00 (S) Licht orkest met solisten. 18.19 Uitzending van de Partij Frans Weisz (van "De inbreker" en "Naakt over de schutting") heeft plannen om Marius Sprees vermaarde volksstuk "Rooie Sien" op het doek te brengen. Beppie Mooy jr., die de dubbele rol van deze vara: 2loo (s) internationaal Her lichtekooi al zo'n 1500 maal heeft gespeeld, zal alleen de oudere Sien vertolken. Voor de jongere wordt nog naar een actrice gezocht. Strogoff De koerier 1 -orspelserie. 17.30 Nieu a. 17.50 (S) Café-cha muziek uit de goede oude tijd. HILVERSUM III NCRV: 7.02 (S) Drie op Je boterham: klaar wakker. 9.03 (S) ,Tot uw dienst: klassieke muziek op uw ver zoek. 10.03 Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Drie tussen de middag: Los vast. 14.03 (S) Elpee pop. 15.03 (S) Filter: Jongerenprogramma. 16.03 (S) Sportshow I: sport en muziek. TVmorgêiï] NOS: 20.50 Den Haag vandaag. Karajan dirigentenconcours, met het Berlijns Philharmonlsch Or kest: klassieke muziek. In de pauze: plm. 21.40-21.50 Zondagschrijvi NOS NOT Beauty, Jeugdserie, de buurt: NOS: 18.45 (K) Ti-t (K) Journaal. NCRV: 19.05 (K) Swle- 17.3517.45 Verkennen r-programma voor ouders. 18.55 In 1956 toen de Ellington-band op het Newport Jazz-festival speelde stond een vrouw op en begon te dan sen. Gonsalves improviseerde solo na solo, in wat als het hoogtepunt van het festival wordt beschouwd. Gonsalves werd in Boston geboren en werkte met Count Basie en Dizzie Gillespie voordat hy zich by Elling- 23.05 (K) Journaal. IKOR-KRO/RKK NCRV: 23.10—23.15 Het lied van de de Rooie Haan: VARA's zaterdagmid dagcafé. NOS: 14.45 (S) NOS-Jazz. 15.10 Programma voor de buitenland se werknemers. 17.55 Mededelingen. HILVERSUM II TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Ont- bljs-Soos, met om 7.30 Nieuws; 7.41- 8.00 Akcua, 8.30 Nieuws en 8.38-8.45 huisvrouw. 10.30 Davis. 22.00 (K) AVRO's Sportpano- rama. NOS: 22.5022.55 (K) Journaal. DUITSE TV VRIJDAG 17 MEI 1974 DUITSLAND I 18.00 (K) Nieuw uit Noordrijn-West- isT PtotSm 1Ï3Ö (llm- 051 <K> Joumsiii (en vergeet Kodak kleurenfilmpje niet) DUITSLAND II 18.45 (Z/W) Va ter der Klamotte, tv serie. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Mededelingen. 12.30 Nieuws.-12.41 Ak- Bultelandse reportages. 20.15 (K) Die tua. 13.00 Tross-Country. 13.45 (S) s De Badmeesterrevue: gevarieerd pro gramma. 15.00 (S) Luister uit thuisverzoekplaten voor de militai ren met om 15.30 Nieuws. 16.45 (S) (K) Diskussie na1 Finale Songfestival 17.05 Muchael 080 (K) Journaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5