nies regenmantel O kinder jacks 5 Blue jeans 15 herenkosluums junior ue kleuren, i 172 Personeel gevraagd van eigen schrijfmachine. Br. Postbus 42. Leiderdorp. x Gevr. een flink net mels- hulshouding. dere hulp aanwezig. Mevrouw Zandbergen. Steenstr. 29-31 - Lelden tel. 01710-22407. x 1 Verkoopster gevr. voor ons I dellcatessenbedrijf 5- daagse Pa. Meeuws. Breestr. voor alle uitzendkrachten, Nieuwe Rijn 35. Lelden zaterdags ge opend van 11.00-16.00 uur. x l'itzendbureau de Koning I heeft nu werk voor admini stratieve krachten. Kom snel! Korevaarstr. 33 Leiden telef. 01710-31710. l'itzendbureau de Koning heeft nu werk voor steno-ty pistes kom snel. Korevaan 33. Lelden tel. 01710-31710. l'itzendbureau de Koning heeft nu werk voor notulistes kom snelKorevaarstr. 33 Lei den tel. 01710-31710. j pistes, kom snel! Korevaarstr. Personeel aangeboden Schilder zoekt behang en binnen schilderwerk. tel. 0171040450. x Aannemer vr. metsel, stuc granol en timmerwerk. Vrij blijvend pr opgaaf. Onder voll. gar., tel. 0171049018. WIJ vragen groot en klein werk. Wij repareren of ver nieuwen al uw daken, pan nendaken. mastiek daken, en onder gar., tel. 01710-4 Wij maken repareren daklekkage of het vernieuwen daarvan, metsel. 33. Leiden tel. 01710-31710. l'ltzrndburea heeft nu werk voor typistes! kom snel! Korevaarstraat 33, Lelden tel 01710-31710. x Gevr. chauffeur voor onze besteldienst groot werk. tex- tielrelnlglng Dieben Wasserij De Zon. Zoeterwoudseslngel 23, tel. 01710—21839. Aanm. dag. Albe lleyn Doezasti kasslére leeftijd plm I zaterdags Typlsti nauwkeurig adressen- type werk zoeken wij contact met geroutineerde typistes, in bezit van eigen schrijfmachi Postbus 42 Leiderdorp. Gevr. all-round slag» I winkelchef. Tevens een I winkelmeisje. Prettige I sfeer en hoog loon. Aanmel- den slagerij Zandbergen, Mors- I weg 23-25, Lelden tel. 21815. cd Net meisje gevr. leeftijd ca .16 Ir. voor de huish. vai 9 tot 12 uur. op ma. t.m vrijdagmorgen. Mevr. v. d Vlugt Hoge Rijndijk 50a Lei- Tri Expres chem nlglngsbecjrtjf derdorp haar verkooppunten te Lei Voorschoten vakantieaf- houden. Soil. Tri Express mejM. Moes) Genemans S Herengracht 7. Lelden vraagt plusser die belast zal gadigden kunnen telefonisch een afspraak maken met de heer C. J. G. Genemans (01710) 20481 cd Wij vragen zo spoedig mo gelijk een schoenverkoopster in onze zaak Leeftijd 17-20 Jaar liefst met ervaring doch niet noodzakelijk met «- spr. wordt rekening gehouden vragen naar dhr v.d. Pad Fa H. Simonls. Haarlemmerstr. 138, Leiden Tel. 23670. cd Gevraagd aankomend ver koopster plm 17 Jaar aanmel den banketbakkerij C. Peter- se Noordeinde 31 Leiden. Tel bedrijfsleider de slij terij-wijnhandel aan het Bevrijdingsplein zal moeten Aanmelden uur SevTlJdingspleln 19 of 20 Leiden tel 33561. x Gevraagd net meisje leef tijd 18 tot 25 Jaar voor diver se werkzaamheden zoals win kel. inpakken, zelfstandig werk tegen goed loon. Inlichting*... Wasserij Ozon Leiden B.V. Melpleln 130 Lelden. 33709 na 6 uur 01715-2158. x Meisjes gevr. leeftijd 16 tot 20 Jaar Wasserij Ozon Lei den BV Hoge Rijndijk 34 Lei den tel 22675. X 11.11. kappers gevraagd: een heren kappers bediende ge boden wordt prettige werkkr.. onderhoud tel. 01710— keukens. Behandelen doorslaande gevels. Vrijblij vend pr. opgaaf, C. G. Boon, tel. 01717—6392. x schilderwerk J. len. J. Dubbeldeman, Koolln winkelbetlmm, C. Marljt, tel. 01710—33228. d Baars—Holland BV. Ki In- oever 6. Leiden, tel. 0171Ö— 32957. Vooral uw verbouw in- win ïbouw keul conculerende prijzen. Zoekt u een monteur die di rect staat aan uw deur bel dan ras Free Lance Service Electra, Water, Gas ook voor rep, telef gel werk en plaatsjes ophogen. Tel. 44078 (01710). d Kleine zelfstandige voor schilderen, witten, behangen. ning of flat te Leiden of gevLng. Br. Marlalaan 15B I omgeving. Hoge huur Auto's raagd. Tel. 01710-55022. Vracht- en bestelwagei ïuur. Laadvermogen van auto mits deze i.g.st. verkeert en niet te oud is. Middelste gracht 71-24. Leiden, tel. 20950 Stalling jens f4. wagens f 30 per rand. Leven wagens f 40 per mnd. kleine daal 80, Lelden, tel. 22962. VW 1600 Variant '70 f 295C of f 120,- p. m. Peugeot 204 Break '69 f 2950,- of f 120,- p. m. Zijlsingel 17 Leiden. 56.000 van 1 eig. Schadevrij. Vraagprijs f 4700,-. Te bevr. na 1973 1300 L metallic blauw te bevr. Hogewoerd 135 Lei den tel 01710-20248. Adres voor een nieuwe ol gebruikte wagen motorhulf Hoge Rijndijk kleur groen km stand 45000 vend prijsopgaaf 01710-63714. ichildersbedrijf buitenwerk, tel Woon- en bedrijfs ruimte gevraagd Hvpot heken tot 10» pet. Speclatë regeling bestaande hulzen, .-kamers, woonkamer, toi- zorgsters zoeken etage liefst, vrije opgang in Leiden. Leider dorp of Oegstgeest. WIJ zijn vensmiddelen. Moet droog zijn. In Leiden of omgeving. Br. nr. 8966 bur. v. d. blad. Onderwijzeres vraagt per 1 juli vrije etage of flat In Lel den evt. te rullen voor 4 ka merflat in Waddinxveen G. Krekelaar Nic. Beetslaan 180 p de periode Juni t dec. 1974 Br. ond. kamers en keuken) bellen v. liefst binnenstad. hui6 minimaal 3 a 4 kamers dat binnenkort geheel of gedeelte- leerd geen bezwaar in Leiden de avonden j terdagen. Opleiding in t hulp in de huishouding ge zocht. Werktijden r Leiden tel 54335. enige middagen per week. Ge huwd geen bezwaar; in vaste loondienst. Woninginrichting: van Klarenbosch, Haarlem merstraat 51, Leiden. d Welke ervaren huisvrouw wil mij donderdags van 9-12 hel pen m. schoonmaken. Rooden- burgerstr. 70 Leiden. Tel. Tel. 20083 na 6 uur. d le kapster gevraagd hij Fa C. M. vStljn en Zonen Dorps straat 50 Warmond tel. 01711 2281. Gevraagd nette dames vai Zuidwesten 01710-60419 week. Goed loon. met 3 kinderen waarvan de moeder werkt Oegstgeest tel. 50852 na 6 uur. Gevr. aank. dameskapper, die ook interesse heeft in de verkoop en behandeling van da Woon- en bedrijfs ruimte aangeboden Kllnkhi Lelden, tel. ^AlbertHeljn, Bevri. Corantijnstr. 86. Bevrijdlngs- tel. 33073. Wij Gehuwd geen bezwaar voor: ma- wo- do- en vrijdagmiddag van 1.00 tot 6.00 uur. De heer Th. LLnnekamp geeft U graag de gewenste inlichtingen. Opslagruimte te huur geb. (hal) Vorkheftruck i r echtpaar zonder kin deren inlichtingen Jan Luyc- kenlaan 203 Morskwartier Lei- zeer gunstig gelegen goed derhouden hoekflat op 3e e prijs f59.000 k.k. fonische inlichtingen 01710- of dame bbhh bevr. Haagweg hoekwoning bev. woonk. keu ken gang douche toilet schuur tje. 3 slaapk f 14.000. Borsele half vrij st. opknap woning 2000 m2 eigen grond f 15.000 KI tinge mooie ruime woning r 100 m2 bedrijfsruimte en |T~ m2 grond f 125.0 01103- Te koop In Leiden Profes- sorenwijk eengezinswoning m. M.G.B. type *66 spoakwie- len radio sportstuur nwe nenkap Lz.g.st. f 2250, A en 27 mei grote Vauxhall Bed ford show bij het Motorhuis Vauxhall op de Hoge Rijndijk 5 Lelden tel 20541. Motorhuis Vauxhall voor gebruikte wagens, di degeiijke 10.000 km In spectie met 3 mnd bovag ga rantie verkocht worden. Het adres Hoge Rijndijk 5 Leiden kleur bruin Blaupunkt radio prima bnd I.z.g.st. f 14"" Asterstxaat 96 Katwijk Citroen S.D. 19 type '69, kleur beige, bekleding groen, schuif dak I.st.vxiw f 1750.-. 9 Katwijk a/d Rijn Chevrolet Chevelle auto maat bwj '67 radio met gas installatie prima bnd i.zg.st f 1650,- Fin. mogelijk mei f 150 aanbetaling. Asterstraat ste eigenaar 58.000 km gelo pen prijs f 1950 of f 90 D.m Rh IJ ngeesterstraatweg Geenjaar Occasions Simca 1100 2 deurs 1971 f3650,- Sim ca 1000 GLS de Luxe '71 f 3000 Simca 1301 Ruime 4 deurs '70 Utrechtseveer 3, Leiden telef 44084-30794. d Occasions Mercedes 220 D 1970 Fiat 128 rally 1972 Opel VW Kever 1970 Ford Cortina 1968 Ford Cortina 1967 Dya- de Jong's Auto's 3 32000 km gereden kleine zuinige i Chrysler 160 Automaat 1972 met radio in st. v. nw tel 01710-44495 Voorschoterweg 51 Valkenburg. <j Toyota Mark II '72. met ra dio kleur metallic bruin. tel. 0171044495, Voor schoterweg 51, Valkenburg, d Opel Kadett '72, 27.000 km. 44495; Voorschoterweg 51. Val kenburg. d Renault 6L 71. 27.000 km. l.prst.. tel. 01710-44495, Voor schoterweg 51. Valkenburg d Toyota Corolla 1200, aug. '72. 42.000 km. kleur c schade vrij, l.st.v.nw., 91710-44495. Voorschoterweg 51 Valkenburg Mini 830 1969 keur don kergroen tel 01710-44495 Voorschoterweg 51 Valaen g.st.. tel. 01710—4495. Voor schoterweg 51, Valkenburg. VW 1302 '72, 29.000 km. radio, l-st.v.nw., tel. 0171" 44495, Voorschoterweg 51. Val kenburg. Te koop Ford Taunus 12M Jaar oud, functioneert goed fantast ische staat mag gel tel 02522-13957. koop Peugeot 404 magisch super schuifdak rembekrachtlgtng slaapbanken lederen bekleding Drieplassenweg 50 Katwijk lijk bod. Hoflaan 36, Lelden. Flat 850 coupé 1967 toe speedboot 1970 zonder motoi bezichtigen Uiterstegracht 90 Lelden tel. 21496. Auto Taxatiebur. v. d. B auto met gar. fin. v.a. f 7 p. mnd zonder verplichte v zekering. Rep. en 10.000 1 beurt in eigen modern i gerichte werkplaats. Auto's f 1000 tot f 8000. Middelstegrt. en 24b tel. 20950. Mini 850. 1971, burg. Te koop i.pr.st. prijs f2100 Nassaustr. 51 Zoeterwoude tel 1710-44593 Dodge dart GIT '68 le eige naar goed onderhouden zeer mooi f2250,- tel. 01710-51427 Te koop 2 CV 4 bouwjaar e.a.b. De Bruyn Lode- geutje f 975 Opel Kadett coupé radio f 775,- telefoon Motorhuis Vauxhall B.V Vauxhall Viva's Deze wagens 1 cluslef vinyl i 3 mnd Bovag garan- X).- Hoge Rijndijk 5, f 975,- Pleter Bothstraat 24 Lelden Rooden- burgterreln Te koop aangeb. Ford Tran- i bouwjaar 1971 3 Bovag Garage telef bus 1969 Jacob Reviusstr. Hazerswoude Rijndijk. Geenjaar auto's leuke in- ruliertjes o.a. Ford 17M uitste kende vakantie k.k. inlichtingen tel. uitzicht, keuken, douche. wastafel, verwarming ge- Woningruil buitenland pianotransporteur Jan v. Duuren tel. 25468, Lei- d BHIH lil Den llaag Lei den 5 kamerflat rederij Kerk straat 113, nabij Zuiderpark. gevraagd woning p.a. Rambal. tel. 0" Te ruil aangebo 4 kamerflat lift, nl-ng hogere huur geen bezw. Br. ond. nr. 8901 bur. v. d. bi. 12 M nieuw gespoten '6 f 1900. En nog vele ander 3 mnd. voll. gar. keurings rapport Opel Kadetts '70 ook fastback '72 f 2950 f 100 Es cort 1300 GT '69 f2650 f 100.— Audi 60 L "72 f4950 f150. Peugeot 44 '71 f 5450 f 190 Wijttenbachweg 59 Oeg nabil centrum Langevoort tel 55480 01719-3853 ook 's ave"'" Toyora 1000 "71 i Langevoort tel 55485 01719-3853 ook 's av. x Ass. kant. J. Bos b.a. occ. met keuringsrapport en 3 mnd voll. gar. Simca 1000 Spec. "71 f2950 flOO,- Eend '71 f2950 f 100 Opeis Rekord 1700 '71, üi~" of f 130,. Simca combi '72 f4950.— Wijttenbachweg 59, t tel. 55495 01719-3853. avonds. x I Unieke autoverzekering deskundige service bij afwikke ling van schade. Bovendien tientallen guldens goedkoper 200.-) vanaf 100,-) vanaf f43 taling per kwartaal mogelijk. dema.^RiJnsburgerweg 13&, pet. extra bij T Bureau SJf _..„_jburgerweg Lelden, tel. 01710-51985 Te koop Cltroën 2 CV 1969 '73, vraag prijs f 2100. w.s. Mobv Dick, achter Hoofdstr. 99, Valken burg. bd Jaguar XJ 6 automaat 4.2. 69. elee schuifd., radio, kleur: donker groen in zeer goede st. tel. 01710-44495 Voorschoterw 51 Valkenburg. d Flat 128 1971 met radio in pr.st. tel. 01710-44495 Voor schoterweg 51 Valkenburg. d Fiat 600 D 1971 met open dak telefoon 02522 192. langeb. VW bj 1964 i.z.g.ï linkerzij schade. Ideaal buggy. Prijs f275,- telef 01710 metallic blauw. 160.000 n. f9000,-. tel. 01719-3093. VW 1600 L Variant f 1250,- ruilen tegen Fiat 600. Au la Seven o.l.d. alleen zatérd. 01718-13667. >rhuis Vauxhall B.V., heeft een VW Variant. Deze helemaal is gezien. Natuurlijk krijgt u ook nog 3 mnd Bovag garantie op deze wag* koet. Hog tel. 20541. Motorhuis Vauxhall B.V., ïeeft speciaal voor doe het zelvere enige leuke inruilauto', staan, waar nog het een ei ander aan moet gebeuren. Dit zijn o.a. Vauxhall Viva 20541 Simca 1000 GLS type '70 vei keen in st.v. nw. f 1500 Inruil en flnaaic. mogelijk. Asterstr. 96 Katwijk aan den Rijn. NSU 1000 type 196» kleur: rood i.zgat. f 875.- Asterstraat 64.000 l.z.g.st. f 650,- Asterstr 96, Katwijk aan den Rijn. Te koop Fiat auto bianchi *69 prijs f 800 tel. 01710-61969. Te k. Ford Taunus 12M TS 70.000 km gelopen verkeen in uitst. staat f2850.- v. Beetho- venlaan 47 Voorschoten telef.: 01717-2575. 2 CV pas 11 Jaar oud rijdt nog steeds goed wegens om standigheden t.ea.b. Utrechts Jaagpad 104 tel 42830 Lelden. f 1700 BMW Wijttenbachweg 85 O'geest. I.v.m. toewijzing bedrijfs- tekoop Mini 1000 novem- '72, geel, 15000 km. l.pr.st. ïatten, radio da i track; tussen 1 Nagel Warm or 22 O'geest. 01710-53076 Te koop Ford Capri 2000 'XLR rood m. zwart leren dak laartal *70 in zeer goede Ford Transit bussen, bussen, Opel Rekord. Ascona, Manta, Kadett. Volkswagen, Taunus 17M. Ford 1600 L Caprl. Garage Werkhoven, Maredijk 34a. tel. 22300. Lel len. x Leids Autoverhuurbedrijf N.V. v. d. Valk Boumanweg 71 Leiderdorp voor verhuur v. luxe auto's en bestelwagens. Tel. 01710-90569 bgg. 93036. Het Motorhuls nu Hertz- betrouwbaarheid bij voor 1 dag. 1 week. Motorhuis Vondellaan 80 Lei den tel. 01710-69313. Lessen en clubs ZW, Bizetpad 8a. tel. Spaanse Llnguapho- Frans, Duits, Engel6, Spaans spotprijs f 1500 Stomp- tel. 01710-22117. Oude Singel Autoaccessoires en Doe het Zelf Dekenkist 200 Jaar oud. king en gegarandeerd antiek, na 12 uur tel. 01710—51757/ 31247 x Bankstellen uit eigen fa- f 795. DEM tel. 03450—2602 Den Haag. Welmarstraat 263, tel. 070 600068. Geopend dl. t 'm zat. Meubelstoffen nu ook in 't Plastichuls. Mare 102. Lel den, Rlbcord ln 5 kleuren, wandmeubelen. bureaus, keu kens, kasten. Niet duur. Enor me keus. De Kastenspec lal 1st Hooglandse Kerkgracht 49. hoek Nleuwstraat. Tel. 01710- 33078 x Antieke hoerenkast zoni tierelantijnen, boerentafel, sl.-bankje, lage salontafel. eiken broodkast. hangollelamp. Vrijblijvend twaalven 0171" Voor sta' en loercaravans. (nieuwste modellen), gratis staanplaats hoge kortingen nr Meyknecht Leidseweg 388. te Voorschoten tel. 01710-63850. Chemische toiletten sanltai- of electr. 12 ravangasflessen Primus campinggas Vapa-BP c tel. 26534. Bezoekt onze watersport- shop. Ruime keuze in o.a. Kik kers. bolders, verlichting, stoot wil len. voet- hand- e'ek pompen, blowers ventilatoren Uchtkaopen. gascomforen ka chels. Eplfanes en Slkkens lak ken. Deskundig advies verze kerd Jachthaven Poelgeest. dekenkl 710-51757/31247 ■Echte letterbakken wichten 1 kilo t 19 koperen kleine gewichtjes petroleumlamp 4^46 Mahonie kabinetje secre- Lres, laöenkastjes. mahonie de en hangolielampen kaarsen kronen bijzettafeltjes, schil derijen pendules hangklokken, koperen blokkenbakken kan- Nieuwe Rijn 60, chroom onderstel tafels en af stoommachines. Doe-Het-zelf oentrum, de Timmerman, Herensingel 1. Leiden, tel. 33090. cd Spaanse rieten stoelen nu van f 36.50 voor f 25.- bar- 23,50 krukken Kling wandpla- en van f 36,50 voor f 29.50. Het houtcentrum Levend aal 139 Lelden, tel 21367. d Rolhorren en stokken wij hebben alles in voorraad ook de stoffen. Nu krukplaten vanaf f 11.50 pm2 ruime keus i Egyptische ketting, in voorraad bij doe het zelf I tiek geweer, een goudvergulde shop het Houtcentrum Leven- pendule enz. maar komt U daal 139 Leiden tel. 21367. d eens kijken, veel mooi antiek Plastic afvoerpijpen, boch- tegen betaalbare prijzen bij Onedin Tol. cruisers Model 1974 dir. leverb. f 12.750.- Pa cific cruisers kompl. f6950.--. zeewaardige viscrulsers f4250 30 boottrailers vanaf f495.-. Boot-Centrum B.V. Hoge Rlln- dijk f WIJ leveren de beste motoren op watersportgebied van 2 tot 140 pk. Johnson. Evlnrude Ya maha, Mercury, Chrysler re gelmatig occasions van 2 tot 50 pk garantie, financiering, reparatie. Langegracht 177-179 Lelden tel. 24022-46165. x Motor Centrum biedt aan, diverse speedboten van polyes ter of hechthout diverse roei boten in ijzer of polyester een Aalsmeerse grundel met ka juit en bun. Het geheel ls v. eikenhout een tulndersvlet van 12.40 m regelmatig occasions motoren en boten Lanoegracht 177-179 tel 01710-41995 privé 24022 of 46165. x huisbar af f 125.-. Kunst en antiekhandel La vele extra's zoals rolhorren. Bergère Morsweg 3. Lelden, voortent m. zijtent 15 cm bed- den hangbed luifel dakzell enz. Amphor een In ze«r goede staat geheel rij- i klaar. Vaste prils f 3600.- bez. e na tel. afspr. 01710-54678 I Een Romeins* sokken, beugels. Doe-Het- zelf shop, de Nie, Kort Ra penburg 5 7. 9, Leiden, tel. 63200. d Wastafels closetpotten, re- roirs. koper buis fittingen Zwart, Hooigracht 18. Lei- le garantie gratis montage, grote parkeerruimte nabij Ko revaarstraat. Actavia Korte Raamsteeg 67, Leiden telef. Fietsen, bromfietsen en motoren Onze bekende bejaarden- Te ngracht 6, Leiden, telef. 772-31218 d G.M. meubelen repareert stoffeert al uw meubelen ln eigen werkplaats. Ook verkoop van nieuwe meubelen tegen fabrieksprijs. Oude Vest «7. Leiden tel. 24521. d Te koop Vespa scooter su- 2 personen compleet f 1300,--. Fa. R. v. d. Berg Zijlsingel 91 Lelden 21382 Race rijwiel met 8 versnel lingen v.a. f 195,- kinderrijwiel 3 Jaar zij wielen f57,50 4 Jaar rijwielen f 87.50 6 Jaar f 89,50 9 Jaax f 99,50 in doos. Vouw fiets f 129.- met verlichting, trimfiets Frans vnaf f 249,- m. 5 versnellingen. Choppers v.a. and carry prijzen. V. Turfmartct 2, Leiden tel. 24409. Nortonrijwielen illv kabelremmen of origineel torpedo ook voorradig. Alle maten brom- en fietsbanden, onderdelen en gereedschap. RlJwleLhandel de Jong, Heren Kunst Antiekhandel La Bergère Morsweg 3 Leiden. f 250,- kleine antieke hangolle lamp prijs f 200 allebei met olie te branden telef. 01710- 31583. Dressoir 220x44x83 z.g.: Naosaudreef 58, Katwijk Zee. Tel. 72608. geheel cor geknapt delstegracbt 65 Lelden Nog enkele llgplaati f275 Mld- >ten inl. 01710-26513 Vakantie, camping en watersport v.a. f 575. Troost. Leiden BV Haven 14. Lelden, tel. 42945. de buitenboordmotor keuze uit Poelgeest. Oegstgeest. Haar lemmertrekvaart 01710-54054. Caravans!! lang en niet 16a. telef. ste sortering bij Jupiter, Rljn- Hazerswoude. Dagel. Alle merken nieuwe tuurlijk. Compleet bij H. pen doen. Sta altijd klaar. Ook als het slecht weer ls. Heet Peugeot brommer. Sta nu bij Motorhome de Wa- -Hoge Rijndijk Peugeot bromfiets b bhh zoek goed kosthuis. Ben staat dagelijk 52815. k. puntgave Peugeot ner. Moet nog ingere den worden. Kilometerstand 0, bouwjaar 1974 f 635,-. Te s Terweeweg 60 Telèf. 01710- trekhaaJc vraagpr. i Jan Evertsenla&n 337, Voorschoten. x Dal de Luxe '66 invalide niet Geest Mllanenhorst 85 Meren- wijk Leiden. Te koop Opel Kadett bouw- ar dec. '68 Kleur rood i.pr.st. bevragen G. Eikelenboom Woudsedijk 3 Rijnsaterwoude gems aankoop i.z.g.st., Borneostraat 18a, Lei- 's av. tussen 67 uur. Aangeb. Dyane 6. l.pr.st. 70. pr. f2150. te bevr. Joh. Willem Frisostraat 33. Leiden. 1. 44268. x Aangeb. Opel Kadett, okt. I.z.g.st., vele extra's, radio 1., 48.000 km. 1:12.5. vr. pr. f 3950. Jacob Reviusstraat 23. pr.st. kleur blauw telef 01710- Hazerswoude. Rnd. 44495 Voorschoterweg 51 Val kenburg, Audi 100 S 1971 met radio 56000 km kleur donker groen, tel. 01710-44495 Voorschoterw 51 Valkenburg. d Wegens vertrek buitenland koop aangeboden 2 f 375, Alexander- Te koop witte Fiat 850, bj. '66, met schuifdak en trek haak f 500, Dijkgraven laan 4, Leiderdorp, tel. 92047. x VW Kever, mei '68, 79.000 km, puntgaaf, is werkelijk als nieuw, sl. f 1450, DIJkstraart. 30 (Morskwartier), Le-tdea. rensportflets geheel compl. f 76 per stuk. Lingestraat 110 Ri- i L prijs n.o.t.k. Bloem- Toerist in goede staart te be vragen H. Janssen Brahmsln. geot bromfietsen f 45 Surinamestraat 142 Lei- Peugeot damesbrommer f 250.- Mobylette dameebrom mer. bouwjaar 1973, luxe mo del f 285.- beide ln staat van nieuw. Rijnsburgersingel 5, Berlnl damesbrommer met vering compleet met manddra- kering te bevr. Tuipenstr. 13. Te koop Puch bromf. i.g.st. prijs f 150.-. Tel. 01712-8770 Graaf Willem II-laan 16. Hoog- terugbrengen. daar eige naar erg gedupeerd ls. antiek gar. op binnenwerk. Normale f 695, Parian, Meerdllk 17, Bad hoevedorp, tel. 029685817. Geopend di. t/m zat. van —17 uur. vsii. tot 21 uur. x en gebruikte sta- Eigen import, hoge kortingen. Vele standplaatsen ln naaste omgeving beschikbaar. 100 pet. II. II. vaartuigen eigenaars wilt u Uw boot veranderen of verbouwen, heeft u timmer. - schilder. - of laswerk. Bel Heco tel. 01717-6780. Wij hebben div. goede po lyester zeilbootjes ingeruild, afm. tussen 3.20 m. en 4.20 m. pr. v.a. f 750, zeilklaar. Troost. Leiden BV. Haven 14. Leiden, tel. 42945. cd Sport vak 1. 2, 3 en 4. zowel roei- als zeilultvoering. v.a. f 530, Troost, Lelden BV. Ha- v.a. f 2000. Molentulnweg 15. Katwijk, binnen. Achter café overjarige John- pk lang f 795.-. dus f 100.- voordeel motoren als 1974. Besluit snel kom snel naar Jachthaven Poelgeest, Oegstgeest Haar- Sl Ve edd< edden. slaapzakken, butagas- Kooktoestellen enz. Troost. Lei den B.V. Haven 14, Leiden tel. poort-se Weg 3A Zoeterwoude. Te koop Blue Bird 1 i pk f 850.- Jachtwerf de 1 geld besparen iedere niel Rijndijk 142 Hazerswou- kerhout) kampeerplaatsen zeer fraai gelegen camping "Club Solell". Uniek gelegen, ïablj bo6, zee. duinen, mane ge. bowling, golfcentrum. Voor zien van zwembad, gas. water, electric 1 telt. riolering en centr ant. Inl. Enag Beheer B.V., Zoeterwoude tel. 01715-1666 en 02523-2965. Tentenshow van Gent. Re- weer nu tegen zeer voorde lige prijzen. Rlnco, Esvo, enz. 25^ó voordeliger bij Aotavla Korte Raamsteeg 67. ?n. Tel. 01710-21427 bgg.: "Voordorp" vakan 5 pers. wagen met aanhang wagen tijdig bespreken telef. Tohatsu -Tomos Mercury Johnson - Volvo Penta i tel. 01711-2681. Polyester motorkrulsertje als nieuw met 20 pk bb motor. Burggravenlaan 131 Leiden. ravan A-line langslaper kachels prijs f 3600 tel. 0 BM vaarklaar f 800.- Pier-hof 15, Katwijk aan den Rijn. Motorcentrum heeft een nieuw telefoonnummer dat ls 24022 of 46165. I.v.m. aanschaffing gro boot aangebodenkru! "Jumbo model" afm. 6x2u 8 mnd oud te bevr. J. Visser Surinamestraat 66. Leiden tel 01710-42512. x Caravans vanaf f 13.50,- niet voortent spotprijsje kom vrljbl. kijken. Paardrijden, ook zon dag. Stompwijkseweg 23. Leid- 2 gróte tafels en nieuwe voor tent f 4000 Nieuwstr. 135 Leld- schendam. Boottrailer 6 m lang f 250.- Stompwljkseweg 23. Leld- 3 pk Johnson bb 10 pk Mercury stahoogte in achterkap, telef.: pk Yam&ha bb Te koop aangeb. lichte toer- iravan. 310 kg. 4 pers., merk Kema. f 1600, te bevr. Topaas laan 208, Leiden. talen weekeindboot. 12.50 3 m. br., 6 sl-plaatsen, 4 i.b. motor en keerk. vaar- vr. pr. f 15.000. tel. 42192 T.V, en radio beeld kleuren met 1 laar gai levlsie- Centrum, het Dlaatsen Sieboldstraat 34. Lelden, telef. 33677-22725. X garantie op reparaties naar Televisie- Centrum, Vrouwen- 8. Lelden Tel. no. 01710-26924. x fcdlo - tv antennes, wij plaatsen complete antenne ln- Na 3 jr eigendom bij inruil uw oude TV. Grat. onderh. rep., tijdens de betaalpe riode. tv techniek. Huijts Post Voorhout. Herenstraat 92. tel. 0252211567. Sassenhelm, Hoofdstraat 262. tel. 02522 11614. d Gebruikte zwart-wlt tv*s v.a. gÉfi 3 mnd. garantie. 2.50 Renault Marine 40 pk bootje Staal wijkstraat 11, Lei- of radio defect? Bel Garant Service direct! Tel. 01710-54284. d Aangeb. Dual versterker V 12 2x12 watt f 125 Julla- nastraat 52. Leiden. Aangeboden Erres stereo .drecorder en dual stereo c up is vm. met 4 ban- toebehoren f 450 Rljn- Aangeb. zwart wit tv l.pr. st. 51 cm beeld merk Erres Jan Evertsenlaan 35, Voorschoten Te koop aangeb. ev isle grootbeeld t tussen 5 en half |«0 leiderdorp tel 93413.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 23