'ultink gebruikt blij om „wat ven doen bij „Hé, waarom eigenlijk nog zijn we twee?" ainer ij'nsb. an der Zeeuw Boys APPIE HAPPIE irist van der Smissen voornaamste concurrent in titelstrijd Afdelingskampioenen strijden om de titel Pauselijke zege brengt alleen Reybroek geluk LEODUYND/VM KAMPIOEN IN OMNIUM Kernploeg zonder Kuipers Oefenwedstrijd Zwemwedstrijd in De Does De Vliet en Asopos lang „verloofd" nu „getrouwd' (twee Jaar geleden kampioen) met als inzet de libre-afvaardiging naar het Europese pentathlonkampoen- schap voor teams te Amersfoort in het najaar. Want Vultink en Van der Smissen zullen daar alle spel- soorten voor hun rekening nemen. Piet Vet liep echter al tegen de eerste onverwachte nederlaag aan in het duel met de Zeeuwse nieu weling Theo Platjouw. Na vier beurten leek Vet volkomen veilig met 314-26, maar Platjouw sneed hem rigoureus de pas af door in eens naar het einde door te stoten. IECHT Het drukke biljartseizoen vap de ereklassers loopt ten einde. Het libre-kam- chap is, zoals meestal de laatste jaren, het sluitstuk. Erg gretig zijn onze topbiljarters niet aan deel te nemen. In café Ballet des Sports tegenover het station in Utrecht zijn drie ien Van der Veer uit het Friese Broeksterwoude. [ienhuis „Och, het loopt hier goed", lichtte Vultink toe, „maar ik ben zeker ook geen libre-specialist. Ik speel het niet graag, want het is me eigenlijk te eentonig. Maar in augustus krij- sterk. Hij begon weliswaar is zes beurten tegen Van den Kruisweg (500-20), maar 's avonds bleef hij scherp in het spoor van Vultink door Van der Veer eveneens in één gen we het wereldkampioenschap beurt te kloppen (43-500). 47/2 in Argentinië en in september Achter de twee cracks zal ongetwij- het 47/1 in Marseille. En daarom feld felle strijd worden geleverd ig zü'n er ook enkele kop- die zich voor het „geestdo- vrije spel hebben laten Hans Vultink en de ne- (arige Christ van der Smis- link (36) behaalde pas vorig Enschede voor het eerst een Ie libre-titel. jnste oorzakenhij deed afljls mee en Henk Scholte en de alleenheerser in deze Niet alleen nationaal, pok buiten de grenzen. Hij nds 1965 nog altijd het Eu- wereldrecord geprolon- met 2500 caramboles in en het Europese record al- gemiddelde met 375. [ans Vultink weet als all- ook wel hoe hij een serie amet aanpakken. Drie werk moest verrichten. Dat deed hij leden tijdens het Europese echter voorbeeldig, zodat Klinkert on-kampioenschap voor niet meer van de nul afkwam. Amersfoort reeg hij vier Evenals vorig Jaar zal Christ van aaneen, waarmee hij dus der Smissen wel de voornaamste concurrent zijn van Vultink. Na zijn recordprestaties vorige week wereldkampioenschap iïï Doornik voelt hij zich ook in het subtiele libre erg wil ik wat bijven doen. Anders stop ik er zomers altijd mee, maar nu zal ik ook nog aan een pentath- lon-toernooi in Wenen meedoen. Bovendien zijn hier in Utrecht nogal wat nieuwe spelers, en kan ik het wat kalmer aan doen". 's Middags in de eerste partij tegen Van der Veer gebruikte Vultink ze ven beurten om met 50-500 (hoogste serie 458 in de voorlaatste beurt) te winnen. „Ja, ik ketste tweemaal en maakte een keer touche. Daarom werd ik kwaad en ging het van avond beter". Vultink deed er niet langer dan veertig minuten over, hoewel hij tussen Ben Velthuis en Piet Vet Stand na de eerste dag Uitslagen Velthuis 500 3 303 166,66 Platjouw 25 3 13 8.33 Vet 500 6 205 83,33 Klinkert 355 6 345 59,16 Vultink 500 7 485 71,33 Van der Veer 50 7 17 7.13 Van d. Smissen 500 6 299 83,33 Van d. Kruisweg 20 6 9 3,33 Vultinik 500 1 500 500 Klinkert 0 1 0 0 Platjouw 500 4 474 125 Vet 314 4 298 7850 Van d. Smissen 500 1 500 500 Van der Veer 49 1 49 49 Velthuis 500 5 247 100 Van d. Kruisweg 45 5 39 9 STAND 1. Van der Smissen 4 500 142,85 2. Vultink 4 600 125 3. Velthuis 4 303 125 4. Vet 2 298 81,40 5. Platjouw 2 474 75 6. Klinkert 0 345 50,71 7. Van der Veer 0 43 11,62 8. Van der Kruisweg 0 39 5,90 ïduizend carmboles op rij Jlsteravond maakte Vultink tegen de Amsterdammer tijdens hei n één beurt uit, nadat bandstoten acquit had gemist. worden getekend." n moeilijke keuze (er wa- aantrekkelijke aanbiedin- orgen reed Cees Montague nog als vrijgezel rond in zijn w°.' gistermiddag om half drie stapte de Roodenburger het Wijk in op het Leidse stadhuis. Samen met Alie Bonarius. (Foto Jan Holvast) So jSTChrist van der Smissen: grootste concurrent van Vultink. de Nederlandse afdelings- en op 5 en 9 juni moeten dan twee titel op_l juni. Op "Leids" terrein is uitwedstrijden worden gespeeld. Eersr tegen DSK (Haarlem, aanvang 18.45 Formia De Belg Wilfried Rey broek heeft gisteren de eerste etap pe gewonnen van de Ronde van Ita lië, een rit over 164 kilometer van &ouil»ucu vaiu nuuu-xiumviiu. i_/e eindronden worden op 16 juni op het op Hemelvaartsdag starten in KNVB-sportcentrum in Zeist ver- Rhenen in <*n internationale motor- werkt. Daar komen dan de poule- cross in de 500 cc-klasse. Voorts ko- winnaars tegen elkaar in aotie. men onder meer zijn oude rivalen Gerrit Wolsink en Frans Sigmans De al junioren van Noordwijk strij- °P de Grebbeberg uit, alsmede drie den in 'n halve competitie met 4 an- jongere broers van Karsmakers, dere ploegen om 2 plaatsen in de A- afdeling van de reg. jeugd. Noord- wijk begint op 22 mei met een thuis wedstrijd tegen het Boskoopse Flo- reant, op 25 mei is HDVS in Schie dam de tegenstander en op 29 mei treedt Noordwijk thuis aan tegen het Ovcrveen Harm Kuipers ontbrak op de eerste conditietraining van de Nederlandse schaatskernploeg die op het CIOS in Overveen werd gehou den. De student uit Norg is door tijdgebrek niet in s aat de wekelilk- se bijeenkomsten nu in Overveen maar daarna weer in Soester-berg, te volgen. Hij wil zich op dezelfde manier voorbereiden op het komen de schaats-seizoen als vorig Jaar. Nieuw in de herenkernploeg zijn Peter van der Kant uit Soest en Daan Gompen uit Vught. Alle ove rige leden van de ploeg, Hans van Helden, Piet Kleine, Jan Derksen, Klaas Vriend alsmede de sprinters Jan Bazen, Eppie Bleeker en John ny Olof, waren op de eerste (zono vergoten) training, die onder leiding s ond van Henk Gemser, aanwezig. Onzeker is nog de schaats-toekomst van ex-prof Jos Valentijn. Wim Zeekant, voorzitter van de lamdelilke technische commissie: "Zijn terug keer naar de amateurs staat als agen dapunt op de agenda in de ISU-ver gadering, die op 23 mei in Londen wordt gehouden. Dan wordt ook be slist of Nederland de organisatie van de WK voor heren en de EK voor dames krijgt toegewezen". Haitske Pijlman uit Grouw en Pie- tie Postma (16) uit Langweer zijn de nieuwe gezichten in de dames kernploeg, die afwisselend in Over veen en in het Friese Balk zal trai nen. Beide Friezinnetjes nemen de plaatsen in van At je Keulen-Deel stra en Trijnie Rozendaal Rep. De laatste is wel uitgenodigd voor de training van de regio West. Naast Haitske Pijlan en Pietie Postma (Zeekant: „Zij zal gewoon de A-junioren-kampioenschappen rijden") maken van de damesnloeg deel uit: Truus de Koning D:ik- stra, Sippie Tigchelaar, Annie Bor- kinck. Sijtje van der Lende en So phie Westenbroek. De laatste twee waren voor de eerste training, die onder leiding stond van Ben Holle boom en Gerard Maarse, verhin derd. Vatikaanstad naar Formia. Hij ze- Rotterdamse Unitas. De laatste ronde gevierde in een massale eindsprint, wordt op 1 juni verwerkt. Dan moet xas/DHB. LEIDEN LFC speelt zondag a.s. een oefenwedstrijd tegen Spel. Lisse. Op zondag 26 mei nemen de kana- Voor de start gaf paul Paulus de N°ordwijk op bezoek bij DHL in ries deel aan een toernooi van Te- 137 renners op het Snit Pietersplein de pauselijke zege. De uitslag van de eerste etappe is: 1. Wilfried Reybroek (Belg) de 164 km in 4.16,12, 2. De Vlaeminck (Belg), 3. Basso (It), 4. Paolini (It), 5. Sercu (Belg), 6. Gaida (W. Did), 7. Antonini <lt), 8. Kuiper (Neder land), 9. Bitossi (It), 10. Gavarzzi (It) allen in dezelfde tijd als de winnaar. Het gemeentebestuur van Bre da heeft met 27 stemmen voor en 8 tegen besloten de eredivisievereni- Amsterdam Leo Duyndam heeft ging NAC een subsidie te verstrek- gisteravond op de wielerbaan van ken van 104.000 gulden in het exp1^- Sloten het officieus omniumkam- tatietekort over het seizoen 1972/73 pioenschap voor professionals ge- en van 108.000 in het exploitatiete- wonnen. Duyndam bleek het sterk- kort over het seizoen 1973/74. ste in de afvalwedstrijd en de tijdrit Een plan van B en W van Breda over 1000 meter. Hij behaalde twee- om de raad voor te stellen NAC de de plaatsen in de rit met motorgangkomende vijf seizoenen met twee ton making en op de achtervolging. te steunen mits het bedrijfsleven in Tweede werd in het eindklassement die periode jaarlijks een ton four- Klaas Balk en derde Gerrie Fens, neert kwam eveneens ter discussie, Harry van Leeuwen bezette de vier- maar zal pas in augustus (bij de de plaats. begroting) behandeld worden. Frans van de Zeeuw, in stelde vorige maand in onze krant peu periode van vijf Jaar dat z'n nieuwe vereniging mogelijk er van Roodenburg en heden zou moeten bieden. "Dat er werkzaam (als eerste man) prestatie geleverd zou moeten wor- DOCOS, LFC en opnieuw den en dat ook het punt inzet rulm- ral zich voor een Jaar als schoots voldoende moest zijn." Nu, een maand later: "Ik ben ervan overtuigd dat in Rijnsburg zonder Kract ligt al klaar", aldus meer aan deze voorwaarden wordt Zeeuw, "en dat zal een de- mijn kant ook al het mogelijk doen om een goede sfeer en goede presta ties te bevorderen." Dus Rijnsburgse Boys weer snel (telt hij: "Mijn werkkring tweedeklasser?? Van der Zeeuw óch in Rijnsburg. Dat heeft lachend: "De hoofdzaak is dat we l»g gegeven." Van der Zeeuw gewoon ons best gaan doen." LEIDEN In zwembad De Does in Leiderdorp organiseerde LZ'86 gis teravond zwemwedstrijden met deel- (Waddinxveen) en HZV (Hillegom). Voor vele zwemmers boden deze wed strijden een welkome gelegenheid om zich hoog op de ranglijsten van kring Gouwe Rijnstreek te klasseren en zich zo te verzekeren van deel name aan de komende kring- kampioenschappen. Op de meeste nummers lukte het de winnaars ook inderdaad om hun beste seizoenpres tatie duidelijk te verbeteren en daar door een veilige plaats op de kring- ranglijsten te bemachtigen. Belangrijkste uitslagen vrije slag meisjes 0/10: 1) Willeke van Leeuwen (Katwijk) 1.27.5 idem jongens: 1. Niels Heok dLZ'86) 1.26.6 100m vrije slag meisjes 0/12: 1) Jollanda Broers (LZ'86) 1.18.1 idem Jongens: 1) Ronald Bink (LZ'86) 1.16.0. 100m rugslag Jongens 0/10: 1) Peter van Rooyen (Katwijk) 1.37.4. 200m rugslag dames: 1) Monique van Leeuwen (LZ'86)2.51.2 2) Karin de Koker (HZV) 2.51.6. 100m vrije slag jongens 0/14: 1) Ronny Rietbroek (Alkemade) 1.10.1. 200m wisselslag dames: 1) Monique van Leeuwen (LZ'86) 2.54.4. 200m schoolslag heren: 1) Kees Buurman (De Gouwe) 2.52.0. 100 m vrije slag meisjes 0/16: 1. Ir ma Mooyenkind (De Gouwe) 1.09.5. 2) Corry Haverkort (LZ'86) 1.10.7. LEIDEN Na een lange ver loving wordt het dan eindelijk definitief. De dames van De Vliet en de heren van Asopos gaan of ficieel samen de boot in. De be vestiging van het huwelijk vindt morgen plaats tijdens de leden vergadering op het Leiderdorpse terrein van de beide studenten- roeiverenigingen die zolang heb ben samengewoond aan de Dwars- Door Paul de Tombe dige samensmelting van de be sturen. „Jongetjes en meisjes zul len daarin redelijk vertegenwoor digd zijn" spreekt Maaskant. En het kan ook best zijn dat aan het einde van het Jaar een vrouw de vereniging gaat leiden. Het samengaan is in feite niet meer dan de officiële bevestiging van de samenwerking die op al lerlei terreinen al Jaren te be speuren was. Organisatorisch wordt het allemaal wat gemakke lijker („Je voorkomt dat twee mensen het zelfde doen") finan cieel wordt wat meer armslag ver kregen. Dat is vooral met het oog op de nieuwbouw van De zaak van de nieuwbouw werkte als katalysator in het pro ces naar een fusie. De gedachte daaraan speelde immers al toen De Vliet enige jaren geleden van de Trekvliet (gedempt nu) naar combinatie telt er ongeveer 450)' "maar dat kwam alleen omdat iedereen ervan overtuigd was dat het er wel door zou komen", meldden Dilly van den Berg en Ronald Maaskant. "En dat was trekken bij Njord of bij Asopos. Vliet bijvoorbeeld was de oudste De keus viel op Asopos, maar om die heren elke andere illusie te ontnemen dat werd louter en alleen om de gunstige ligging (van het terrein) gedaan. Daarna ging de fusie-gedachte spelen. Alle nog levende sentimenten, werden meer en meer onderdrukt wetering. Naam van 't gemengde fusie-produkt: simpel Asopos de Vliet een gunstige bijkomstigheid, en het contact werd intensiever. Dilly van den Berg: „We hadden een noodloods en die verkeerde in Vliet. Met alleen de spatie als scheiding. Dus zonder een liggend streepje („want dat geeft gelijk weer zo'n afstand") of een ge dachten-streepje („er hoeft niets anders achter te worden gedacht') of een schuin streepje („we zijn recht door zee"). Tussen haakjes zijn aangehaald Dilly van den Berg als praeses van De Vliet en Ronald Maaskant die die functie bij Asopos vervult. Maaskant ook zal tot het einde van het Jaar het fusie-produkt leiden in het kader van de volle en nog enige damesvereniging in Nederland. En met al die orga nisatorische poppekast die er bij kwam kijken, vroegen we ons af: hé waarom zijn we eigenlijk nog twee?" Nu de Vliet en Asopos één zijn, is voor de dames als minder heidsgroep (100 leden telt De Vliet) een aantal garanties inge bouwd. Om te voorkomen dat de lichte roeiers voortdurend beslag zeer slechte conditie. Die moet omgekeerd vertrokken studenten leggen op dames-wedstrijdboten, vervangen worden. Nu toevallig ook alle vergunningen net zijn afgekomen is er een ideale gele genheid de nieuwbouw van zowel de dames als van de heren te re- die zich bij de Vliet als lid wil- wat bij andere gefusioneerde den aanmelden naar Asopos. Toto clubs nogal eens moeilijkheden op dan eindelijk de fusie er officieel doorkwam. Tijdens een vergade ring van vorige week stemden de gelen. Nu gaan we werken aan het leden in met het samengaan. In dure gedeelte, de sociëteit, de totaal waren er slechts drie ont- werkplaats, de kleedkamers: dan houdingen bij de ongeveer zeven gaan we sparen en tegen de tijd tig aanwezigen. dat het gebouw van Asopos elkaar zakt, gaan we aan de lood sen werken". "Het mag misschien merk waardig zijn dat er zo weinig le den aanwezig waren (de nieuwe leverde, is bepaald dat dat be slist niet mag gebeuren. De wed strijdsecties blijven logisch nog apart, want er zijn nog geen ge mengde wedstrijden, in alle an dere secties zal de samenvloeiing duidelijk waarneembaar zijn. Zo hebben de Vliet en Asopos elkaar trouw gezworen. In voor- en tegenspoed. EM AUXJS eescwieope. CÊlÓSffl-MWAMEM, WILD 6e5CUR0RK£M \/AW oe W£L- VeaiLure ceew w HET \IOOR. HEW caJ- 8EKÊMCÊ eewocur Mes8em Appie, •6WoeP/Ê, FLAP- cor em ce 'Bbtom eeoe TUWICAeOUTER" HET MOOR TXVE. WÊkEfJ ffcoUIAWD OP EEki MiOT <5£- ~ZET (UAAPM&e Z£ WO STROOM- AFÏJAABTS. OS AHAZOAÊ AF- •DPUVSM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 17