food breekt wet u dvocaat: 'Overheid heeft efaald jegens Daan D. 17 18 Felle debat kritiek in roerig kwestie-Dennendal techno-beurs \W) V!£) Ergerlijke ongehoorzaamheid Uit in de Randstad In 5 jaar kunt u ruim 50% rijker worden. JDAG 16 MEI 1974 BINNENLAND „„de binnen de orde en orde binnen de wanorde". Zo typeerde deze week het KVP- |j kamerlid Van Schaik het verschijnsel van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit iijnsel het welbewust massaal en op enlijk overtreden van de wet is de laatste oveel keren voorgekomen, dat menigeen zou kunnen denken dat er meer sprake regel dan uitzondering. Voorbeelden te over: de volkstelling, het woningkraken, jzend gulden collegegeld, de Kalkarheffing, het prijsbeleid en de benzinedistributie. tegen burgerlijke ongehoor- jd machteloos te staan," (jnoeg de bewindsman hier- ddels een interpellatie nader »nd te voelen. Abma meent dat de overheid de naleving wetten uiterst serieus moet is de dienares Gods en H t het gezag handhaven," is pele stelregel. de Jurist Van Agt, die overi- i interview-woorden in de Ka- \i tfaaalde, niet voor één gat a. Hij wees de volksverte- djging erop dat dit verschijn- njn aard zo oud is als de gif, In de Verenigde Staten Kt zich op grote schaal voor- (Civil Rights, Vietnam-bewe- i steeds bleek dat een bepaald I op deze manier wilde uiten een ander beleid wilde of jen bepaalde wetswijziging men. Igt meende dat er voor een maar eigenlijk twee - antwoorden zijn. Of men naar een absolute gehoor- jd of men laat iedere burger of hij zich aan de wet tegen het vonnis van zes jaar dat de Bossche rechtbank tussen de politie kgelegd terzake van drie gewapende roofovervallen op rado's, noemt het en postkantoren en de geruchtmakende gijzeling van misslag" dat de overheid de belofte rengezin te Deil. Door Rien van den Anker met het SGP-kamerlid ds. Abma bewind terecht komt, dat i dictatuur dan met democratie te ken heeft. „En in het andere geval loop Je dan het risico dat er op ze ker moment een deel van het volk opstaat en zich openlijk verzet te gen een bepaalde wet," aldus Van Agt. Terecht meende hij dat de overheid voortdurend behoort open te staan voor kritiek. Het kan best wel eens zijn dat de overheid door middel van zo'n massale actie met de neus op bepaalde feiten wordt gedrukt die daarvoor bij haar onbekend waren. Of er dan zal moeten worden besloten om maar geen vervolging tegen de wetsovertreders in te stellen, zal ech ter van geval tot geval moeten wor den bekeken. Voor Van Agt zelf is het het belangrijkste dat er dan een soort herbezinning op die bepaalde wet ontstaat. „Met het gevolg dat die wet later eventueel op de normale democratische wijze kan worden ge wijzigd". In feite heeft Van Agt zich met het erkennen van het verschijnsel burgerlijke ongehoorzaamheid Het eerste dat door vrij- op het grensgebied tussen orde maar genoeg mensen achter Je krijgt die het risico willen nemen om die en die wet te negeren en als we dat nu maar massaal doen, aan ver liest die wet zijn kracht. Nog sterker, in het gunstigste geval zal die wet naar onze wens worden gewijzigd. Gelukkig is Van Agt ook niet be reid om zo ver te gaan. In sommige gevallen zal nu eenmaal toch moeten worden opgetreden. De vraag komt dan wel op waar precies het crite rium ligt welke wet nu wel en welke niet „mag" worden overtreden. Van Agt zal dit van geval tot geval moe ten bekijken, meent hij, en dan zal hij de huidige zedelijke en ethische normen als criterium gebruiken. De tijd van "gezag is gezag" is ,om met het PvdA-kamerlid Wierenga te spreken, voorbij. De burger wordt steeds mondiger en de overheid heeft de taak daar rekening mee te houden, al beseft iedereen dat het uiterst moeilijk zal zijn om te be palen waar de nieuwe grenzen liggen. Een en ander houdt echter niet in dat burgerlijke ongehoorzaamheid een normaal verschijnsel moet gaan worden. Eerder een uitzondering. Of zoals het KVP-kamerlid Van Schaik het zei „In sommige gevallen geldt werke lijk het oude Nederlandse gezegde: Nood breekt wet. Maar dan wel alleen in uiterste gevallen". cht jaar geëist tegen Deil-gangsters BOSCH Acht jaar luidt de eis tegen Daan D. en Mr- Schipper, dezelfde Haagse ad- B. in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch. vocaat die op 30 januari 1973 tij- De Nederlandse marine heelt gistermiddag een ziek beman ningslid van het Russische motor schip "Ledus" waarschijnlijk het leven gered, door hem per heli kopter van zijn 40 mijl uit de kust bevindende schip naar het Parkzichtziekenhuis in Den Hel der over te brengen. Tijdens de operatie werden deze foto's door een marinefotograaf uit een Nep tunevliegtuig genomen. Daan en Jan niet is nageko men. Jantje B. neemt een pistool in de hand, draait zich om, richt met een Ondanks hun diep geworteld wan- bllk vol haat op Hennie en haalt de trouwen hadden de twee op trekker over. Er klinkt een droge woord beloofd dat zij zich om klik. Het publiek lacht om deze ge- dernacht in Daans huis aa: beurtenis, die nauwelijks een fractie Lange Beestenmarkt zouden overge- seconde in beslag neemt. ven. Desondanks werd het hele ge- heeft bemiddeld deze jongen verbitterd is? de beide despe- Maar de afstraffingen en harde be- afschuwlijke jegening tegen Daan gaan nog steeds door, want hij heeft er al weer vier maanden opzitten in de Oosthoek, de streng beveiligde B- vleugel van de Schevenlngse gevan genis: „een terreurbunker, waarin gedetineerden op onmenselijke wijze mid- worden geïsoleerd", aldus mr. i de Schipper. Pleiter betoogt dat de overheid Je gens Daan D. heeft gefaald. AMSTERDAM Concertgebouw: 17 mei, 20.15 uur, Frans Beeldsnijder .piano. Liszt, Chopin; 21.00 uur, concert America; 18 mei, 20.15 uur, Utrechts Symfonie Orkest o.l.v. Franz Allers; 19 mei, 21.00 uur, concert Lou Reed; 21 mei, 20.15 uur, Vereniging Muzieklyceum; 22 mei, 19.30 uur Concertgebouworkest o.l.v. Willem Frederik Bon. Shaffeytheater: 17, 18, 21, 22 en 23 mei, 20.30 uur, "Waste of time 11" 17, 18, 21, 22 en 23 mei, 20.30 uur, "Funhouse Classics"; 17, 18, 21, 22 en 23 mei, 20.30 uur, "Tocht over het Bodenmeer", toneel groep Baal; 17 en 18 mei, 24.00 uur (nachtvoorstelling), "Bread gravy show", Vaudeville, ragtime, clowns, travestie, jazz, mi me, blues Gtryout); 17 en 18 mei, 24.00 uur (nachtvoorstelling "De monnik", Katheater; 18 mei, 2.30 uur, "Tombola", liedjes- grabbelton, Ton de Graaf (6—12 jaar); 22 mei, 22.00 uur, café Resistentie Orkest; 22 mei, 14.30 uur, "En nu naar bed Bomba zijn", Popstudio Hinderik (510 jaar)22.00 uur café Boy Edgar Sound; 23 mei, 22.00 uur, café Dixie. Stadsschouwburg: 17 en 20 mei, 20.00 uur, "La fille de madame An- got", Nederlandse Operastichting; 18 en 19 mei, 20.15 uur, "De Hollandse ronselaar", Publiekstheater; 19 mei, 13.00 uur, "La fille de madame Angot", Nederlandse Operastichting; 23 mei, 20.15 uur, "Het Zwanenmeer", Nationaal Ballet. Klein Bellevue: mnd. mei (behalve ma. en di.), 20.30 uur, Jan Bla zer's kabaret, m.m.v. Joke Bruys, Richard Ross, kwartet Piet Daalhuizen; 17 en 18 mei, 23.30 uur, Late Night Jazz. Theater Carré: 17 t/m 23 mei, 20.15 uur, "Mistero Buffo". ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg: 17 mei, 20.15 uur, "De revisor", Publieks theater; 18 en 19 mei, 20.15 uur, "Uitkomst", toneelgroep Thea ter; 20 mei, 20.15 uur, "De Hollandse ronselaar", Publieksthea ter; 22 mei, 20.00 uur, "La fille de madame Angot", Nederlandse Operastichting; 23 mei, 20.15 uur, "Een bruid in de morgen". Zuidelijk Toneel Globe. Hofpleintheater: 17t/m 23 mei, 20.15 uur, "Beschaafd amusement", kabaret Ivo de Wijs. Luxortheater: 17, 18, 21, 22 en 23 mei, 20.00 uur, "One man show", Toon Hermans. De Doelen: 18 mei, 20.15 uur, ger. gemengd koor "Com nu met sang", en chr. Oratorium "Sursum Corda", m.m.v. Annette de la Bije, sopraan, Wap Baks, alt, Willy van Hese, tenor, Henk Smit, bas, Gewestelijk Orkest Zuid-Holland o.l.v. Dirk Janszoon Zwart, Mendelssohn; 19 mei, 20.15 uur, concert George Moustaki; 21 mei, 20.15 uur, concert Lou Reed; 22 mei, 20.15 uur, concert Mud; 12.45 uur, koffieconcert, m.m.v. Rotterdams Philharmo- nisch Quartet. Piccolo Theater: 19 mei, 13.00 en 15.15, Kindertheater Wiedus met de jeugdmusical "Wiedus, niet alle vogels vliegen". DEN HAAG Koninklijke Schouwburg: 17 en 18 mei, 20.15 uur, Haagse Comedie, "Barbaren" van Maksim Gorki, met o.a. Myra Ward en Joan Schmiitz; 19 mei, 20.15 uur, Haagse Comedie met "Zottin van Chaillot" van Jean Giradoux, met o.a. Elisabeth Andersen en Eli Blom; 20 mei, 20.15 uur, Toneelgroep Globe met "Een bruid in de morgen" van Hugo Claus, met o.a. Annet Nieuwenhuyzen, Sacha Bulthuis en Elsje Soherjon; 21 mei, 20.15 uur, Toneel groep Theater met "Uitkomst", van Herman Heijermans, met o.a. Fenneken Fockema Andrea en Jan van Bijndthoven; 22 mei, 20.15 uur, blijspel "Slippers", van Alan Ayckbourn, met oa. Willeke Alberti en Jeroen Krabbé; 23 mei, 20.15 uur, Haagse Comedie met "Potverteren", blijspel van Eugene Labiche. HOT Theater: 17 en 18 mei, 20.30 uur, Haagse Comedie met "August, August, August"; 19 mei, 20.30 uur, Residentie Orkest o.l.v. Mauricio Kagel; 21, 22 en 23 mei, 20.30 uur "Macbett", Toneel groep De Appel. Theater aan de Haven: 17 en 18 mei, 20.15 Appel met "Kisten". Circustheater: 22 mei, 20.00 Operette; 23 mei. 20.15 Congresgebouw: 20 mei, 20.00 Toneelgroep De "Schwarzwald Madel", de Hofstad Nê er lands Hoop Express, r, 20.15 uur, Red Buddha Theatre met een uitvoering van de Japanse pop-musical "The man from the East". Diligentia: 17, 18, 21 en 22 mei, 20.15 uur, Gerard Cox en Frans Halsema met "Wat je zegt dat ben Je zelf". Theater in de Steeg: 17, 18 en 19 mei, 20.30 uur, Toneelgezelschap Internos met "Het verhaal va.n de dierentuin", van Edward Al- bee; Randstad met "Goeie reis", van Albert Maurits en Odia met "Plaza suite", van Neil Simon. ADVERTENTIE jaar op vrije voeten geweest. gemaakt door thans een straf op te leggen die hem nog uitzicht over laat om binnen afzienbare tijd een nieuwe toekomst op te bouwen. Vonnis 29 mei. Jantje vinden de straf ontkennen zich aan welke Maar de getuigenbank^stromen zin D. met talrijke kleine kinderen kan alleen nog maar worden goed- dan ook te hebben schuldig- Hennie de tranen geluidloos over de om acht uur uitgerookt door een De gijzeling ontkennen zij wangen wat staat haar nog te hagel van traangasgranaten. Bt", zegt Jantje zonder wachten? Daan D. (26) is sinds zijn negende of blozen, „de boerin liet 1 nUT* nntr ^lprht.*» twpp pti ppn half vang binnen. Zij vroeg al- J5**" D- vrijwel niet tot spreken .nnr nn wi1(1 vnPtrn te bewegen; Jantje B. geeft alleen antwoord op vragen over de Deil Ier van Justitie, die in no- I* zitting door Daan D. op ^ènt slaag was getracteerd, ging g^g^t zij zouden alleen omdat hij de straf te laag binnen zijn gebleven om een schiet- |had tien Jaar geeist. Voor tussen de politie en de twee oorde aanslag op deze ma- viUChtelingetn in hun boerderij te nog apart VOOrkomen. affaire. HIJ zegt dat het echtpaar Smits en dochter Janny geen mo- hun vrijheid beroofd zijn zal Daan wvolgd. ctting van het gerechtshof Procureur-generaal het gegijzelde boeren- put zijn bewijs ïr. C. H. Nuls de vrijheidsbe- hun "dochter Jannie roving onder meer uti het feit dat raigheid. Zij waren door de Janny door de deur van de boerde- 9f opgeroepen als getuigen rij tegen een politieman heeft ge- omdat zij voor de fluisterd: ..Kom niet binnen, want tl zo mooi verklaard had- anders wordt moeder vermoord. Ze tl helemaal niet bang wa- hebben haar onder schot". Verder is Est en dat zij zich door er nog een verklaring van een poli- Jantje geen moment be- tie-officier die vanuit een pantser- Hof wagen heeft gezien dat een der ro- met mevrouw Smits voor een verscheen, terwijl hij veelbe- pistool op haar hoofd tadden gevoeld. Het ander deze farce stellen. 6 getuigen die wél zijn bevindt zich Gerrit Stege- tekenend beheerder van de Raif- richtte, te Den Bosch, die nog De eis steoluut zeker weet dat Daan een van de twee op 16 Januari '73 met pi- in acht Jaar wordt door Jan en door het publiek op de tribune - waar zich Daans ouders bevinden - in doodse stilte vuist dwongen tot af gif- ontvangen. Zo niet door de twee stapel bankbiljetten. "J advocaten. Mr. P. Smits van Gelder en mr. N. A. M. Schipper leggen alle zwakke punten bloot in de be t-generaal tegen het einde wijsvoering t.a.v. de vier roofover- atting het bewijs meent te vallen, waarbij zij benadrukken dat ®tlenen dat Daan en Jan- speciaal de herkenningen door ge- iteal geen drie maar vier tuigen twijfelachtig moeten worden 8 hebben gepleegd. Maar geacht omdat tevoren de foto's van het criminele Daan en Jantje in alle kranten Jantjes hebben gestaan. an Gelder bepleit vrij de vrijheidsberoving te Deil, omdat de verdachten niet de Jantje reageren met geen opzet zouden hebben gehad het ge- zware bewaking in en zin Smits gevangen te nemen. Zij d gebouw blijkt overbodig wilden alleen maar de politie buiten zitting verloopt zonder in- houden. Subsidiair bepleit hij ont- 1 op één dramatische klei- slag van rechtsvervolging omdat de 3 die nauwelijks wordt tenlastegdegde vrijheidsberoving in Dit gebeurt als Jantje de dagvaarding wordt omschreven als „gijzeling", een begrip dat niet als strafbaar feit in ons wetboek voorkomt. klap voor *eer afkomstig fe ex-vriendin Hennie (19), Mr. Smits moeder en tante Cis ge- spraak vai ■dt in de buit. pistolen krijgt voorge- 1 aan te wijzen welke van En toch staat uw geld niet jarenlang geblokkeerd. HetNMB Premie Spaar Biljet aan toonder U wilt uw geld zien groeien. U wilt de hoogste rente, maar u weet niet vooruit of u uw geld 2,3,4 of 5 jaar kunt missen.Koop dan nu een NMB Premie Spaar Biljet aan toonder. Bovenop de jaarlijkse 6% basisrente (rente-op-rente) komt een progressief oplopende spaarpremie over de hoofdsom. Een spaarpremie die opklimt van 2% na 2 jaar tot 20% na 5 jaar. Hoe langer u spaart, hoe hoger dus de premie. Voor f 1.000.- krijgt u dan na 5 jaar f 1.538,23 cash uitbetaald. Dan bent u ruim 50% rijker geworden. Dat betekent hoge spaarwinst met behoud van financiële armslag. Want na de eerste 2 jaar heeft u jaarlijks de mogelijkheid uw Premie Spaar Biljet te laten uitbetalen (zie tabel). Wij betalen u terug: spaar- termijn hoofdsom 6% basis- premie u ontvangt 2 jaar 3 )aar 4 jaar 5 Jaar f 1.123,60 f 1.191,02 f 1.262,48 1.338,23 2f 20,- 5%=f 50,- IO% f IOO,- 20% f 200,- f 1.143,60 f 1.241,02 f 1.362,48 f 1.538,23 Er zijn ook NMB Premie Spaar Biljetten van f 5.000,- Afgerond heeft u zo na 2 jaar een rente van 7%, na 3 jaar 71/»%, na 4 jaar 8% en na 5 jaar zelfs 9%. Deze rentepercentages worden berekend op basis van rente op rente. HetNMB Premie SpaarBiljet aan toon der is pok voor niet-kliënten onmiddellijk aan de balie verkrijgbaar. Vraag folder en inlichtingen. geeft loon naar sparen Mevrouw Den Uyl begroet mevrouw Arron, echtgenote van de Surinaamse premier, op de luchthaven Schiphol. De eerste ministers van Suriname en de Antillen arriveerden in Nederland voor de rege ringsconferentie, die zaterdag begint. Op de conferentie zullen de toekomstige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en Antillen nader worden bezien De drie premiers van het Nederlandse Koninkrijk, de Surinaamse premier H. A. E. Arron, drs. J. M. den Uyl en de premier van de Antillen, J. M. G. Evertsz, hebben gisteren ter inleiding van de con ferentie eensgezind verklaard, dat Suriname voor het einde van 1975 onafhankelijk zal worden en de Antillen voor 1980. Vanmiddag werd op het Catshuis overleg gepleegd over de externe defensie van de Nederlandse Antillen. Bij dit overleg waren aan wezig premier Den Uyl, premier Evertsz en de ministers Vredeling, Van der Stoel, De Gaay Fortman en Pieternella (Antillen). Dit riep het PSP-kamerlid Van der dertijd ingesteld om de rust in de Lek gisteren in een roerig kamerde bat over de kwestie Dennendal. Hij was het felst in de kritiek op het zwakzinnigeninrichting Dennendal in Den Dolder te herstellen, wil verder niet meer onderhandelen met de beleid van staatssecretaris Hendriks Nieuw-Dennendallers. werkgroep Nieuw-Dennendal had in verband met de voorgenomen splitsing van Dennendal acht sing moet worden gezocht in de af scheiding van Nieuw-Dennendal. Nieuw-Dennendal kreeg aanvankelijk twee, maar nu nog maar één pavil joen buiten het terrein in Den Dol der terbeschikking. Zij twijfelde er aan of men zeventig zwakzinnigen nog wel kaai toevertrouwen aan een groep waarover zoveel Wachten zijn. Zij stelde de staatssecretaris voor de positie van de arts Cray Balmaz te versterken. Volgens Van der Lek ADVERTENTIE waarden gesteld: onder meer intrek- het Juist de heer Gay Balmaz die king van de maatregelen door Den- zich heeft schuldig gemaakt aan ern- werking/lastechniek/aandrijvingstechniek/ metaalbewerking/lastechniek/aandrijvingstechniek/ pneumatiek en hydrauliek/verbindingstechniek Dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. IRENE- en MARIJKEHAL - UTRECHT nog 2 dagen VKTM vakbeurs algemene toelevering Dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. JULIANAHAL- UTRECHT non-aotief scheppen om Carel Muller en de acht ontslagen stafleden weer aan het werk te laten gaan. Deze voorwaarden zijn nu door stelde; mogelijkheden Hij noemde drs. W. Drechsel, lid van Dennendal-directeur het bestuur van de Willem Arntsz- hoeve een "knoeier". Hierop ontstond nogal wat deining in de Kamer. Van der Lek:: "Schop ieder die niet ge- de "vredes'-commissie JLangemeijer hoorzaamt liever nu meteen op straat van tafel geveegd. Het WD-kamerlid Veder-Smit, op wier verzoek het kamerdebat werd staatssecretaris heeft dat toch gehouden, gelooft niet dat de oplos, in k«-rm^n en kruiken.'*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7