alles met korting!! I I SCHIPPE KORTINGEN TOT 550 GULDEN zorgeloze zomermode PEUGEOT KLEURENTELEVISIE MET 3 JAAR GARANTIE: GARANT SERVICE G.B.C. LE NOBEL A. REMMERT JU VOOR VAN DELFT GRONDWERKER J. VAN DER VIJVER B. VAN DER VIJVER—BOESAARD. Gelegenheid tot feliciteren dinsdag 28 mei a.s. van 4 17.00 uur tot 18.30 uur in Restaurant Triton, Zuid <3 Boulevard. <9CS<3<^05QH^05OH^CSOH^0!>O*^CSCKS^^ NICOLAAS VAN EIJK, op de leeftijd van 81 Jaar. Correspondentie-adres: Menneweg 11, Sassenheim. De rouwdienst is bepaald op vrijdag 17 mei a.s. 1.30 uur n.m. in de Schutse, waarna de teraardebestelling op de begraafplaats van de hervormde kerk te Sas senheim 2.15 uur njn. Gelegenheid tot condoleren voor de rouwdienst vanaf Verzoeke geen bloemen. Na een langdurig moedig gedragen lijden ging van ons heen, mijn innig ge liefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, onze beste zuster, schoonzuster en tante JEANETTE HELENA VOLL—MEIJER, in de leeftyd van 63 Jaar. Leiden: J. VOLL Soerabaja: J. M. VOLL C. VOLL— KOOPMAN Leiden: B. E. VOLL A. U. VOLL Haarlem: G. W. VOLL B. M. VOLL— TUYNMAN Leiden H. R. BLÖTE VOLL J. M. BLOTE kleinkinderen en ver dere familie. De crematie is bepaald op vrijdag 17 mei a.s. om 10.15 uur in het cremato rium „Nieuw Eykenduy- nen" Kamperfoeliestraat 2b, 's-Gravenhage. Geen bloemen. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed heden na een langdurig, voorbeeldig gedragen lyden mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorg zame moeder en schoonmoeder, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante ELIZABETH VAN DER POEL—GEENE. Zij was 53 Jaar. Leiden: J. A. F. VAN DER POEL Rheine (Did.): JACQUELINE EN ERIC Leiden: WILBERT LIESBETH TANDARTS AFWEZIG TOT 11 JUNI Voor spoedgevallen tel. 34433 TANDARTS 16 EN 17 MEI AFWEZIG. Waarneming spoedgevallen tel. 54418. Begrafenis- Thuis geen bezoek De overledene is opgebaard in de aula associatie „Ad Sanctos", Lange Mare 6: Gebedsdienst aldaar: woensdag en donderdag om 19.30 uur, waarna gelegenheid tot condoleren tot 20.00 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor haar zielerust op vrijdag 17 mei om 15.00 uur in de Hartebrugkerk (Haar lemmerstraat», waarna de begrafenis plaatsvindt op de R.K. afdeling van de begraafplaats „Rhijnhof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. Bijzonder getroffen door de vele bewijzen van medelev die wü ondervonden bij het overlijden van mijn vader, schoonvader en grootvader WILHELMUS PETRUS SCHRAMA. danken wij U allen. De vele spontane reacties waren ons een troost in deze droeve dagen. Mevrouw C. E. SCHRAMA—SLINGERLAND en kinderen. Leiderdorp, Splinterlaan 119. In verband met sterfgeval i Slagerij Fa A. W. van der 1 Hooglandse Kerksteeg 8, Leiden. j~ GEVESTIGD: BELASTINGADVIESBUREAU A. VAN SPRANG Herengracht 34 Leiden Telefoon 01710—42931 Voor oprichting en adviezen besloten vennoot schap samenwerkend met Drs. L. TH. G. VISSERS Ec. Belastingadviseur. Een symbool van liefde. Samen kiezen uit onze fantastische kollektie! de Goudsmidse Breestraat 75 Leiden L_ Ervaren TRAILERCHAUFFEUR gevraagd. Sollicitaties bij VAN LEEUWEN B.V. Zoeterwoudseweg 7 - Leiden of tel. 0171025773 's avonds 020242562 Een duidelijk (mv^ bewijs van een geslaagde en betaalbare mode is deze levensblije, mouwloze chemisier van een prachtige kwaliteit qiana. In oranje, groen en zwart. dames- Sieren kindermode 5meiolein112-114lekjen-tetefoon20779 WERKEN IS EEN GENOT U verdient er meel Het is zo prettig, dat u als Avon- Consulentc kunt werken wanneer u wilt. en by u in de buurt. Wordt Avon - Consulente. Dat brengt goed geld op. Stuur vrij blijvend deze bon op naar AVON BENELUX BV, Vijzerstr. 2-18 Amsterdam-C. Tel. 020'64841-64842 Naam: Adres JACKcrS&otANS natuurlijk STEENSTRAAT 45 - LEIDEN Parkeerruimte aanwezig. lAVOlli Het bestuur van de polder VIER AMBACHT brengt ter algemene kennis dat de op 3 januari 1974 nader vastge stelde en door Gedeputeerde Staten van provincie Zuid Holland by besluit van 2 april 1974 goedgekeurde voor de polder Vierambacht, ingevolge het derde lid van Artikel 9 van de Keurenwet, gedurende een termijn van dertig dagen, vanaf 15 mei t m 15 juni 1974 voor be langhebbende ter visie is neergelegd ten kantore van de polder, Veerstraat 16 te OUDEWETERING. Be zwaarschriften dienen bin nen deze termijn schriftelijk te worden ingediend. Oudewetering, 14 mei 1974. Het bestuur voornoemd, de voorzitter, J. van Rijn n ons bedrijf te Leiden hebben wij een plaats vakant voor een BENZINEPOMPBEDIENDE (man of vrouw) 5-daagse werkweek géén wisselende diensten aantrekkelijke provisieregeling. INTERESSE? Bel 01710—40441" of kom naar het Levendaal en vraag nu de heer A. G. van Dinten. Autobedrijf Devilee-Reizevoort B.V. LEIDEN - LEVENDAAL 71—79 - TEL. 01710—40441 BIJ GARANT SERVICE De mooiste programma's zijn in kleur. Dat betekent dat u 't mooiste mist als u nog steeds zwart-wit kijkt. Ook de komende Wereldkampioenschappen Voetbal zijn in kleur mooier en beter te volgen. Maar Kleurentelevisie is kostbaar in aanschaf. Daarom kunt u het beste bij Garant Service kopen. Garant Service heeft veel keus, alleen goede merken, betrouwbare service, goede voorlichting en 36 MAANDEN GARANTIE Unieke service van Garant Service. Tegen geringe bijbetaling 36 maanden garantie! Onder deze garantie vallen onderdelen èn arbeidsloon. Deze 3-jarige garantie is ook voor zwart-wit t.v. mogelijk. KLEURENTELEVISIE Philips - Loewe Opta - Grundig - Aristona - Erres. Kleinbeeld KTV GRUNDIG nieuw adviesprijs 1685,Garantprijs 1495, in witte uitvoering, met tiptoetsbediening. Nieuwste PHILIPS KTV '74 66 cm evt. met verrijdbaar onderstel en tiptoetsbedie ning, adviesprijs 2645,—, Garantprijs 2345,—. KTV met afstandsbediening 66 cm. luxe uitvoering, adviesprijs 2895,Garant prijs 2498,—. KTV 66 cm grootbeeld, met ondiepe kast. adviesprijs 2595 Garantprijs 1990, BLAUPUNKT KTV 56 cm, notenhouten kast van 2245,voor 1798, Diverse meubels leverbaar in diverse stijlen. Proefplaatsing mogelük. ZWART-WIT T.V. Philips - Loewe Opta - Blaupunkt. PHILIPS 61 cm nieuwste model met schuifregelaars, adviesprijs 775,Garant prijs 659, Zwart-wit t.v. met 61 cm beeldbuis, adviesprijs 728,—. Garantprijs 598,—. BLAUPUNKT 61 cm, adviesprijs 598,Garantprijs 489, PORTABLE T.V.'s LOEWE OPTA in diverse kleuren, 12 en 220 volt adviesprijs 528,—, Garantprijs 390,- Nieuwste PHILIPS portable, 31 cm beeldbuis, adviesprijs 615,Garantprijs 499, Ondanks deze sterk verlaagde prijzen kunt NC ;n plezierige betalingsregeling bieden op gun- aluminium jaloezie zonweringsbedrijf molensteeg 12, vertikale jaloezie rolgordiji showrg tel. 01710-21! Rederij Avifauna vraagt voor zo spoedig mogelijk een voor één van zijn salonboten. TELEFOON 01720—73000 Aannemersbedrijf in grond- en strooi J. H. L. VAN AMSTERDAM, vraagt Van Leeuwenpark 29, Leiderdorp, tel. Bouw- en Aann. Mij. J. DE WATER i te Leiderdorp, vraagt vakbekwame METSELAARS/ OPPERLIEDEN. Aanmelden gaarne 's avonds na l!i uur. Telefoon 0171033944. Korevaarstraat 6 Tel.01710-26415 Geversstraat 25 Tel.01710-50904 LEIDEN KRET OEGSTGEEST NOUWENS LEIDERDORP RADIO-HARTOG Hoofdstraat 56 Tel.01710-30524 RUNSBURG KROMHOUT Vliet NZ 32 Tel.01718-13710 WARMOND NOUWENS Dorpsstraat 78 Tel. 01711-2353 ALPHEN WIEGMAN Hooftstraat 80 Tel.01720-91395 ZOETERMEER ELTERA Piet Heinstraat 68 Tel.079-164159 0 Vroom Dreesmann^^Su Leiden vraagt voor haar lunchroom SERVEERSTERS BUFFETJUFFROUW. Voor serveersters is de minimum leeftijd 18 Jaar. Persoonlijke sollicitaties dagelyks by oo® afdeling Personeelszaken, 2e etage. VROOM DREESM an

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 6