}ortugese junta jang voor coup 185.- Waarom gaat de krant wételke dag mee naar boven? Leiden op radio de Rooie C TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(SÏER) IMPEX LEIDEN B.V. VAKONDERWIJZERES ZIG-ZAG NAAIMACHINES vanaf Naaimathinetenlrum Benning VERHEV lllfHIKANAIEK HALFWAS PLAATWERKERS w- Aardappelenbericht -w oor rechts bolwerk in Spanje Vermist jongetje verdronken v.aagt mei speet voor het fabriceren van luchtkanalen t.b.v. airconditioning-installaties. Aanmelden: RIJKSSTRAATWEG 473, WASSENAAR. TELEFOON 01751—19304 ook na 18 uur. Bouw- en Aonn. Mij. J. DE WATER b.v. te Leiderdorp, vraagt vakbekwame TIMMERLIEDEN. Aanmelden gaarne 's avonds na 18.00 uur. Telefoon 01 71041 675. LAGER IN PRIJS. KWALITEIT BETER! Heden aangevoerd, prima NIEUWE AARDAPPELEN, kleintjes. GRATIS GESCHRAPT (afsehaald) PRIJS LAAG. A. Zandvliet Jr, Haven 26, tel. 24501-22700 Voor plm. 6 maanden gevraagd voor onze VOORRAADADMINISTRATIE. Sollicitaties na telefonische afspraak met de heer P. Ommering van - automaterialen - gereedschappen RIJNSBURGERSINGEL 1B - TEL. 22259—3025- Na 18.00 uur telefoon 62416. ptëDAG 15 MEI 1974 gSABON (AP) In noordelijk Portugal gonst het van chten over een mogelijke tegencoup tegen de nieuwe mili- ijunta door rechtse vluchtelingen, die momenteel in Spanje ilijven. Volgens deze nog onbevestigde berichten uit Oporto het doel van een dergelijke aktie zijn om het noordelijk deel Portugal van de rivier de Douro tot de Spaanse grens in noorden en van de Atlantische Oceaan tot de oostgrens in den krijgen. In dit gebied ligt Oporto, de tweede stad van land, aan de noordelijke oever van de Douro. persconferentie reeds dat 300 leden van het legioen van Portugese oud- strijders zijn gearresteerd in verband met hun „ideeën over de toekomst". Een goed georganiseerde en snelle verrassingsaanval zou de Junta voor problemen kunnen plaatsen. In het noordelijk deel van het land met dis tricten als Oporto. Viana do Castelo, Braga, Vila Real en Branganca, woont een derde van de totale be- vplking. Een Spaanse regeringsfunctionaris Helper van Solzjenitsin veroordeeld MOSKOU 'AP) Gavriël Super fin, een man die eerder onder zoekingswerk heeft verricht voor de Nobelprijs-winnaar Alexander Sol zjenitsin. is tof. viif iaar jn ran strafkamp veroordeeld wegens anti- Russische activiteiten, zo is uit dissi dente bron vernomen. Volgens deze bron is Superfin '301 bovendien veroordeeld tot twee jaar ballingschap in een afgelegen deel van de Sowjet-Unie na zijn straf in het kamp te hebben uitgediend. Het vonnia werd geveld na een proces dat drie dagen heeft geduurd. Het werd gehouden in Oryol. een stad op 320 kilometer ten zuiden van Mokou. Volgens de bron zal Superfin zijn straf moeten doorbrengen in het zo genaamde 'strikte regime' wat bete kent dat er beperkingen zijn op zijn dieet, het recht om brieven te schrij ven en te ontvangen en hot ontvan gen van bezoek. tér^lDUtUENSI derden Portugezen die con- s hadden met het oude regi- oden in verscheidene Spaanse ali Zamora, Tuy en Orense peedoken. Onder hen bevinden BSteren, soldaten, leden van de gen geheime politie en mili- jeden van het Portugese legioen chts bolwerk van de oude rege- te25 april werd afgezet. tegen-akties zouden worden door do voormalige minister Binnenlandse Zaken Antonio lires Rapazote. Rapazote, die het bewind van Salazar en mals hoofd van de nationale heeft gediend bevindt zien «el volgens de berichten in iDe Portugese junta heelt kacht gegeven hem te arreste- dn hii een voet od Portugese rechtse vluchtelingen zouden rel moeite hebben gehad om i binnen te komen aange ef noordgrens uit bergachtig d bestaat, waar men gemakke- :aal de grens over kan gaan. hog hebben duizenden Portu in deze mogelijkheid gebruik ït om illegaal naar Frankrijk ïen daar werk te zoeken, go:? zelf. die afkomstig is uit n, heeft een landgoed in de ran de Spaanse grens en kan rijn eigen domein makkelijk zijn overgetrokken. Portuge- de afgelopen dagen vanuit naar Oporto zijn getrokken i verklaard dat honderden Por- legeruniformon worden ver- ii voor de rechtse vluchtelin- Zamora en andere Spaanse ilaat en ïilla eos de berichten uit Oporto is bedoeling van de rechtse t8ngen om guerrilla-groeoen iDÉseren, samengesteld uit Por- ■ochtelingen en Spaanse ddaten die Portugal op ver- ode punten zouden moeten wallen in het gebied ten noor- mde Douro dit gebied zijn slechts weinig sese kazernes. Kennelijk is de jae junta zich bewust van tvaar. Vorige week verklaarde I fata woordvoerder tijdens een LEIDEN L.P.V. „De Snelvlieger" hield een wedvlucht uit St. Ghis- lain. In concours 249 duiven. Gelost 7.20 uur. Tijd le duif 9.16 uur. Uit slag: 1.9 J. Roest, 2.3.4.5.10 M. de Lange en Zn. 6 A. Compier, 7. F. Jansen, 8. P. Kooyman. Peter Dullemeijer (20/ was ie winnaar van de sportfiets, die werd gegeven in het VARA-pro- gramma "In de rooie cirkel", dat vanochtend vroeg vanuit Leiden werd uitgezonden. (Foto Jan Holvast) Susanne Sievers wil memoires toeh publiceren BONN (AFP) Susanne Sievers, voormalig medewerkster van deWest- duilse inlichtingendienst, wier naam herhaaldelijk is genoemd in verbana met het aftreden van bondskanselier Willy Brandt, is van plan binnenkort haai- memoires uit te geven onder de titel 'Zonder aanzien des persoons'. In een verklaring aan de pers heeft S ie vera dinsdag diegenen met gerech telijke vervolging gedreigd, die bewe ren. dat zij een Oostduitse agente is geweest. Volgens sommige publicaties zou Susanne Sievers in 1950 zijn belast met het bespioneren "v. Willy Brandt, die destijds vertegenwoordiger in West-Berlijn was van het bestuur van de Westduitse sociaal-democratische partij. Maai- zij zou verliefd geworden zijn op Brandt, die haar liefde zou hebben beantwoord. Volgens haar eigen lezing werd Su sanne Sievers in 1952 in Oost-Berlijn grresteerd. Men zou toen gepoogd hebben haar ertoe te bewegen Brandt t.e chanteren. Toen zij weigerde werd zii beschuldigd van samenspanning ■net de .nlichtingendienst van de Westduitse socialistische partij en veroordeeld tot acht jaar dwangar beid. heeft de berichten over een moge lijkte tegen-coup van de hand gewe zen als „eenvoudig lachwekkend". Hij voegde eraan toe dat de Spaan se regering een dergelijke aktie nie zou toestaan. Correspondenten ii Zamora, Orense en Tuy hebben ge meld geen Portugezen te hebben ge zien. „Als hier Portugezen zijn, dai zijn ze goed verborgen," aldus ee journalist uit Zamora. rc. tapijten die iets meer eist dan anderen, tötf antiek door inruil verkregen. capyt 40,0x300 cm nieuw prijs f 2800, ™erk, nu niet meer te koop. Inkoop D v. d. BURG, STEENSTRAAT 22 topend van 1—6 uur. Telefoon 23708. ■WillliHlIllUllllUllllllllllllllll Het Bestuur van de Prot. Chr. Schoolver. vraagt voor haar Basisschool Hooglandse Kerkgracht 20a, een handwerken, voor de maandag. Bevoegdheid K vereist. Datum van ingang: 1 augustus 1974. Brieven sturen naar: het hoofd der school: J. BEKOOY, Corantijnstraat 8, Leiden. Schooltelefoon 01710—21421. Omdat men ervoor betaalt Daarom kunt u beter adverteren in de krant De krant is koning. T reinstating in India nog O niet beëindigd Enkele lichtbeschadigde en 1 occasion modellen. Lewenstein, zig-zag 185,- Lewenstein, lichtgewicht, Lewenstein, zig-zag 195,- aut. zig-zag van 595,- Singer, zig-zag 225,- nu 395,- ffa'f, zig-zag 220, jor|ettjt Zig-Iag lichtge- vr,|e arm, Tig-zag w-ch ygn 545>_ van 598,- nu 365.— nu 34g Singer vrije arm, zig-zag op meubel, van 885,- Husqvarna, zig-zag voor 595,- van 645,- nu 395,- PR0FITEER HIERVAN Op alle machines 3 jaar garantie. Ook voor deze machines natuurlijk naar Leiden's grootste naaimachine speciaalzaak STEENSTRAAT 12-12a - LEIDEN - TEL. 4638C Rijksgediplomeerd. Donderdag-koopavond Levering van: Anker - Bernina - Elna - Lewenstein - Pfaff - Singer - Husqvarna. NEW DELHI (AP) De Indiase regering van premier Indira Gandhi heeft bekend gemaakt dat er succes wordt geboekt bij het breken van de nationale spoorwegstaking, die nu al zeven d?r°n dun- ^ie mast onmiddelijke gevolgen tot een uiterst gespannen situatie met de vakbonden heeft geleid. De meest militante bonden hebben voo'- vandaag een eendaagse alge mene staking uitgeschreven om aan te tonen op hoeveel steun ze kunnen rekenen bij hun confrontatie met de regering. Hoofddoel van deze natio nale demonstratie van ongenoegen - een van de weinige die sinds 27 jaar onafhankelijkheid in India zijn ge houden blijft het uitoefenen van druk op mevrouw Gandhi om haar onvermurwbaar harde standpunt te genover de spoorwegvakbonden te verzachten AMSTERDAM (ANP i De 6-jarige Maia-ice van Westerloo. die sinds maandagavond in Amsterdam werd vermist, blijkt te zijn verdronken. Zijn lijkje is gistermiddag door duikers van de koninklijke marine uit hei water van de Jacob van Lennepkad* opgehaald. De jongen werd aange troffen op enkele meters van d" plaats waar hij voor het laatst wa< gezien. Hij had aan de waterkant nog even met een sohipper gesproken n i uit de auto van zijn oudera te ziio gestapt. LEIDEN De Actualiteiten Show van de VARA, heeft naast de ellende die de wereld teistert in haar programma op de vroege woensdagochtend, ook een spelletje ingebouwd. "In de Rooie Cirkel" heet dat. De mensen die luisteren moeten te weten zien te komen waar de radioploeg zich bevindt De verslaggever ter plekke geeft enkele summiere gegevens en een tijdje later vertelt hij wat de men sen moeten meenemen, om in aan merking te komen voor een reisje naar Parijs, Londen, de Wadden eilanden of Brabant. Willen ze dat niet, dan kunnen ze ook een sport-, liets winnen. Maar.ze moeten 'n zeer actuele nieuwsvraag beant woorden. Een vraag naar aanlei ding van een bericht uit de nieuws uitzending van het ANP. Goed, men begrijpt het, vanoch tend was de VARA-ploeg in Lei den. Voor de deur van het KWJ- gebouw aan het Noordeinde, onder de drie wondermooie kastanjes, om de woorden van presentator Ruud Jans over te nemen. Er lopen wat mensen een beetje nieuwsgierig rond, maar de mees ten weten in het 'geheel niet wat er aan de hand is. Twee vrouwelijke agenten van politie staan wat te staan om later eventueel grote men senmassa's in toom te houden. Ze hoeven niks te doen en lopen in 't frisse zonnetje op en neer. Vanachte" 't liek van het voorma lige Marinecomplex staan wat men sen. een beetje schichtig te kijken. Het lijkt een diertuin, maar dan van de andere kant van het hek. Niemand komt nog verder, omdat er nog niet is gezegd wat er moet worden meegenomen. Jawel, en dan komt het: Staande in een met rood krijt getekend cir- iceltje vertelt Ruud Jans wat de hekken mag worden binnengedra gen. Een meneer die eerder binnen kwam en vertelde dat hij "het kwartje" bij zich had. wordt vrien delijk terzijde geschoven. Het lukt niet. Het ding namelijk moet iets zijn dat kapot gegooid mag worden, of een blaadje van een scheurkalen der van vandaag, of een kleurenfoto van een idool of een pruik, of een gelukstelegram, of het boek van de Onidin line, of 10 stropdassen. Door komen ze En daar komen ze. Racend op de fiets komt een joch van een jaar of tien binnenstuiven, doet d® fietstas open en vertoont de tien zelfbin- ders. Met een stalen gezicht. Alsof ze er al jaren inzaten Mensen met afzichtelijke vazen, koffiepotten en andere rommel ge nieten duidelijk de voorkeur. De eerste kandidaat weet de nieuwsvraag niet (hoe heet het dorpje waar Palestijnen 90 school kinderen gijzelen?) Jammer, de man krijgt een taart. De tweede heeft wel een blaadje van een scheurkalender bij zich ■naar niet van vandaag. Pech. ook een taart. De derde, die bfj zuslief een coster van Mick Jagger van de muur heeft gerukt en en passant nog een fles heeft meegenomen, weet het ant woord op dc vraag gelukkig wè' (Maalot). Hij kiest na enig aarzelp- een sportfiets. Het is afgelopen. Het jongetje var de school aan de andere kant van het Noordeinde die graag de poster wilde hebben, wordt de klas ingeroe pen. Een ouder echtpaar met pruik, komt te laat. Ze zijn een beetje droef en maken maar een praatje met de politie. Een zeer nerveuze dame rent het hek binnen en zegt: „Hier is mijn pruik, meneer". Ze is te laat en vindt het helemaal niet leuk. De scherven van de kapotte va zen liggen in de rode cirkel. De snoe ran worden opgerold, de kastanjebo nen zijn nog even mooi. En je best Tienden zitt"b'i de VARA. PAUL WOLFSWINKE.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 17