Ruime zeges van Bataven-dames I lol land-heren Jeugd AV Holland goed in vorm] Mangano onbetwi de sterkste loper VAN DER SMISSEN (19) IS DE KROONPRINS JOOP ZOETEMELK WEER NIET TE STUITEN Italiaan wint JVestlancl-maratho PAGINA 14 MAANDAG 13 MEI; LEIDEN De damesploeg van De Bataven en de herenploeg van AV Holland waren gisteren in de Leidse Hout de duidelijke winaars van de atletiekwedstrijden die de Leidse clubs in het kader van de nationale competitie organiseerden. Beide ploegen, uitkomend in de eerste klasse, bleken veel te sterk voor de concurrentie. In de tweede klasse boekte het herenteam van De Spartaan uit Lisse een ruime zege. LEIDEN In de eerste ronde van de regionale atletiekcompe- tiüie voor B-junioren, die zaterdag in de Leia'Se Hout plaatsvond, wa ren vooral de jeugdteams van AV Holland goed in vorm. Ook de meisjesploegen van de Bataven en AV Leiden kwamen boven de mid delmaat uit evenals de jongens van het Lisser De Spartaan. By de meisjes is de Lisser vereniging eohter wel eens sterker voor de dag gekomen dan zaterdag het ge val was. De meisjes van AV Holland be gonnen goed met een tijd van 53.3 op de 4 x 100 m estafette. Joske Boom, Brigitte. Bakker, Helma v. Venetiën en Barry van Haarlem zorgden hiervoor. Laatstgenoemde atlete haalde met een fraaie 12.8 op de 100 m en een vertesprong van 4.61 m nog vele punten bin nen. Op de loopnummers werd door de Holland-meisjes nog meer uitstekend „werk" afgeleverd. Op de 300 m noteerden Brigitta Bak ker en Irene v. d. Kooy resp. 46.1 en 48.8 tenvyl de 800 m Anke Al- bers en Paulin Engels tot resp. 2.38.9 en 2.40.7 kwamen. Aan het ''loopfronit" kwamen ook de AV Leiden-meisjes goed voor de dag. Loes Nesselaar sprintte op de 100 m naar een pri ma tijd van 13.1; Jantien Teeuw kwam op de 300 m tot 49.0 ter wijl Sandra v. d. Graaf een sterk gelopen race op de 800 m be kroond zag met 2.36.2. De sterkste troef bij de meisjes van De Bata ven was Tineke de Groot die 1.45 hoog sprong en de 800 m in 2.36.9 liep. Anneke v. Schooten stootte de kogel naar 8.44 m. By de jongens bracht de 4 x 100 m estafette de stemming er bi) AV Holland gelijk goed in. Het viertal Jan Jaap v. Weering, Rudie Eve- leens, Tom Saat, Roel Hendriksen liet namelijk een sterke tijd van 47.3 afdrukken. Bovengenoemd viertal deed het ook op de indi viduele nummers prima. Jan Jaap van Weering sprong 5.60 m ver en liep de 100 m in 12.3; Rudie Eveleens sprintte op de 100 m naar 12.0 en kwam by het hink- stapspringen tot een fraaie zege net 12.11 m; Tom Saat noteerde )9.2 op de 300 m en Roel Hendrik- sen 2.11.9 op de 800 m. Daarnaast sprong Wim Karlas 1.65 hoog, Rudy v. Schooten scoorde 40.4 op de 300 m. Hennie Hakker kwam tot 4.39.5 op de 1500 m terwijl Hob Zandbergen de 1500 in 4.37.2 aflegde en bovendien 28.76 de dis cus wierp. Bij De Spartaan was Paul Grimbergen een voorname "pun- tenhaler". Hij stootte 10.52 met de kogel en liet een uitstekende in druk achter op de 1500 m (4.25.0). Jan v. d. Ham deed de 300 m in 40.1 en haalde by het hinkstap- springen 11.60. Piet Walraven wip te bij het hoogspringen over 1.70 m. In de jongensploeg van AV Leiden toonde Kees van Beelen opnieuw dit seizoen zyn kracht op de 800 m: 2.108. Voorts liep Jan Sierat een prima 100 m '12.3) en kwam Niek Snel bij het hinkstap- Rudie Eveleens Het damesteam van De Bataven telt geen echte toppers maar wel wordt op vrijwel ieder nummer een gcvd gemiddelde gescoord en dat is bij dit soort wedstrijden het voor naamste. Vooral op de sprint doen de Bataven-dames het de laatste tijd opvallend goed. Marjan van Niel liep de 100 m in 12.6 en Anne Politiek kwam tot 12.7. Dit tweetal, aangevuld met Thea Kouwenhoven en Mia v. d. Harg, noteerde op de 4 x 100 m 50.5 en een tijd onder de 50 seconden be hoort duidelijk tot de mogelijkheden By de werpnummers onderscheid den Trees v. d. Holst (10.81 kogel en 30 66 discus) en juniore Nelly Harms (32.60 speer en 10.53 kogel) zich. Ria van Dijk wierp de speer naar 31.06 m. Op de 800 m kwam Mirjam Brugman met 2.21.3 sterk voor de dag met voor Patricia Jansen 2.288. Verder sprong Mia v. d. Harg 1,60 m hoog en no teerde op de 100 m horden 16.1 en liep Jeanet Onderwater de 400 m in 61.5. Van AV Leiden slaagde Gonnie Haanappel er in de speer voorbij de 30 m te werpen (31,10), terwijl Wilma Neuteboom haar vertrouwde 1.55 m hoog sprong. Ineke -Altona 'AV Hol land) scoorde 2.30.0 op de 800 m. Languit De herenploeg van de AV Holland ging niet zo gelukkig van start want Marc van Vliet ging op de 110 m horden languit. De Hollandploeg zet te zich echter uitstekend over deze tegenslag heen en stond na vijf num mers al weer aan de leiding. Uitblin ker aan Holland-zijde was Bert Paauw die zyn blessure-misère van de twee voorgaande seizoenen te bo ven is. Paauw sprong 6,70 m ver en kwam tot 56.5 op de 400 ra horden. Martien v. d. Hoorn verloor tijdens de 3 km steeple chase een schoen, maar won desondanks in 10.09.9. Mare van Vliet wipte als enige deelnemer bij het polsstokhoog over 4.00 m, ter wijl Peter Visser zonder polsstok een hoogte van 1,80 m haalde. Kees Rie- mens wierp 51,36 met de speer, Bram v d. Mey stootte 12.50 met de kogel en Wim Huige kwam tot 16.1 op de 110 m horden. Van De Bataven-heren kwamen zowel Arie van Tol als Clemens van Rooden op de 800 m onder de 2 mi nute ngr ens. Van Tol liet 1.58.8 klok ken, Van Rooden 1.59.8. Van Rooden voegde daar nog een 1500 m in 4.09.0 aan toe. Leo Mooyman finishte op de 3 km steeple chase na 10.17.4. Voor de 400 m horden had Ton van Velzen slechts 578 nodig. De heren van De Spartaan hadden weer een grote puntenverzamelaar in Jan van Heek, die aantoonde bij 't speerwerpen nog steeds tot de natio nale top te behoren: 64.06. De kogel ging naar 12.50. De 5 km was tradi tiegetrouw weer een sterk nummer voor de Lissenaren: Piet- Waaning 14.49.0 en Wim van Gerven 15.08.4. Aat Kortekaas deed het goed op de 400 m: 51.4. Niet fit De dames van De Spartaan, uit komend in de hoofdklasse, kwamen in Rotterdam in actie. Mieke van Doorn, niet fit voor de horden, sprong desondanks 1,70 m hoog en sprintte naar 26.2 op de 200 m. Ju niore Ans van Dijk liep de 200 m in 27.6 en sprong 4,95 m ver. Veel punten leverde de 800 m op, want Lenie v. d. Poel noteerde 2.17,7 MAASSLUIS Halverwege het 25 en 30 kilometer punt besliste Antonio Mangano zaterdag de zesde internationale Westland-marathon. Hij maakte zich in de omgeving van Hoek van Holland los uit een kopgroepje van acht lopers, dat zich al vrij kort na de start in Maassluis had gevormd. De zwaar besnorde Italiaan (23)die in de groep vluchters met de Neder lander Henk Kalf en de Engelsman Keith Darlow het meren deel van het zware kopwerk had gedaan, kwam op het pun' waar de kilometers gaan tellen en een marathon echt begint los van zijn concurrenten en draafde daarna onbedreigd naa de overwinning. De Westland-marathon, ijn zesjarig bestaan al loorlijke faam heeft creeg daarmee voor de derde maal en buitenlandse winnaar. De snelle 4 x 100 meter estafetteploeg van De Bataven, v.l.n.r. Marjan van Niel, Anne Politiek, Thea Kouwenhoven en Mia van de Harg. (Foto Jan Holvast) DOORNIK Het is Christ van der Smissen niet gelukt een eind te maken aan de al twintig jaar durende Belgische heer schappij in het bandstoten. In de finale van het wereldkam pioenschap in Doornik werd de 19-jarige Brabander, die met één punt voorsprong de laatste ronde was ingegaan, kansloos verslagen door de 29-jarige Ludo Dielis, die met een eindge middelde van 16-16 de onttroonde Raymond Ceulemans ook het wereldrecord (was 14.18) ontnam, was wat harder dan de Bra bander en won de eindstrijd in 18 beurten: 200115. Toch was Christ van der Smissen lang niet ontevreden. Nog nooit in de geschiedenis van de biljarterij had een zó jeugdige knaap in een inter nationaal toernooi zó hoog kunnen reiken. En dat de zilveren medaille grote dag. In de vijfde ronde 1 van de Nederlander geen uitschieter tegen Raymond Ceulemans bijna de zitten eten, doolde Dielis nerveus door gemiddelde en kwam nu een punt op Dielis voor omdat Ceulemans wraak nam voor Antwerpen. Dielis, die ner veus op zijn stoel zat te giechelen en alsmaar beweerde dat het er toch niet toe deed omdat hij in de eind strijd de kans in eigen hand zou heb ben, werd door Ceulemans overklast 61—200 in acht beurten. Maar die nederlaag betekende toe! meer voor Dielis. Mede döor het ge welaige optreden van Van der Smis sen, die zaterdag zijn twee partijen tesamen met een gemiddelde van 20 pioenschap groeide hij snel tot de had gespeeld, had zijn moreel een "kroonprins" achter Dielis. knak gekregen. Terwijl Christ de Brabander zijn der Smissen koel als altijd samen i bewees zyn drietal nieuwe Ne- nelft achtergeraakt (100184) denandse records: een hoogste van 118 (was 117), een beste partij met e 20.00) 10.35 (was 9.34). Als eerste Nederlan der had Van der Smissen de grens Dielis van tien doorbroken. De kenners waren verbijsterd. „Wat de middeleeuwse straatjes 1 haalde toen het 6toute stukje uit ineens met een serie van 100 naar gemiddelde van 2282 (was het einde door te tomen. Ceulemans, nen moest de Belg tenslotte aan de eindgemiddelde Met hoogrode kleuren op zijn ko zijn landgenoot uit Dielis Hennie Grimbergen 2.21.1. Marga moet deze knaap wel over tien jaar lastig te maken en diverse malen de, liet de Belg geen enkele maal c Kortekaas was uiteraard present bij het kogelstoten en discuswerpen en liet resp. 12,53 en 38.28 m opmeten. Haar zus Lia wierp 35,22 m met de spelen als hij zo oud is als Dielis zo zei oud-wereldkampioen René Vinger houdt. Dielis, de laatste vier jaar Europees kampioen in het band- kunnen maken, scoorde in de nabeurt der Smissen onafwendbaar: 97—13. discus. Wil Duivenvoorde bracht het stoten mocht dan nu eindelijk ook de met de speer tot 3180 l A wereldtitel wOp de 400 deed Joke van Gerven het met hebben veroverd, de prille Christ 62.1 nogal matig en kwam Jeanet der Smissen was de revelatie Meskers na 63.1 aan de eindstreep. Marian Langezaal liep de 100 m hor den in 16.7 en sprong 1,55 m hoog. met zestien de remise. Dat deed er Hij in de positie nu niet meer toe omdat Van der manoeuvreerd e: dit spectaculaire spel Smissen immers slechts één punt op Dielis achter raakte. Dielis v. d. Smissen Ceulemans Het werd zijn ondergang. Dielis, die Connesson toernooi geworden. Men had deze "in valler" voor Hans Vultink op grond van zijn prestaties in de recente toer- het Na de zesde ronde zag de situatie ondanks zijn grote voorsprong nog Kobayashi nog gunstiger uit voor de Braban- lang niet gerust was, verdedigde de Siebert der. Hij speelde zelf tegen Berardi winst met hand en tand. Hij scoorde Berardi een nieuw Nederlands record partij- in de tweede helft nog vier kleine Weingartner in de vierde editie in een waar noo. e- weer won, had de kleine Italiaa opgebouwd, misschien kunnen bedwingen. Jan sen was echter niet aan de start. Di Amsterdammer had de Westland- marathon, waaraan dit Jaar ook he Ned. kampioenschap was verbon den» niet 10 zB*1 voorbereiding op d< .ende deelnemersveld.^ Alleen Geert Europese kampioenschappen in Ro me (1 t/m 8 september) opgenomen. Door het niet deelnemen var Geert Jansen was de strijd om d Nederlandse titel een open aange legenheid geworden al startte Hen Kalf toch als favoriet. De 27-Jarige Groninger maak: die rol volkomen waar. H(j was di rect na de start in een kopgroc. an elf lopers te vinden, waarin ;ich ook Mangano. de Tsjecher Stehllk en K oei an, de Engelsen MC .aren Day, Darlow en Atkinson, di Hongaar Kiss, Bert van Sijtveld, jouis Vink en de Oostenrijker Fink bevonden. Vink was de eerste die noest afhaken. Dat gebeurde na 10 <ilometer. Van Sijtveld moest ook ossen door een val, maar de Am- terdammer slaagde er toch wee- rij snel in bij te komen. Ruim voor het keerpunt (21 km> >ek Henk Kalf voor een sensatie te gaan zorgen. Hij verliet de kop- ■roep en bleef zeven kilometer al- een aan de leiding. Een beslissen de voorsprong kon hij echter ni^' Later raakte hij zelfs los. Met Darlow ging hij echter op acht naar Stehllk en Kocian, die iChter Magnano en Fink, die zijn erste marathon liep, als derde en ierde in de 35 kilometer waren ge- >asseerd. Kalf en Darlow kwamen waalf seconden later langs. Hun chterstand op Mangano bedroeg to ,recies 61 seconden. Door de eendrachtige samenwer ;ing kwamen Kalf en Darlow inder- !aad langs de Tsjechen maar Fink en Mangano bleven onbereikbaar vfangano. die ln zijn derde mara thon startte en zich de afgelopen twee Jaar toelegde op de 5 en 10 kilo meter, liep in de laatste zeven kilo meter anderhalve minuut uit op Fink en finishte als eerste met 2.20 minuten voorsprong op Kalf en Dar low. Kalf kon niet meer de kracht opbrengen om Darlow van de der de plaats af te houden. In de strfjd om het Nederlandse Ludo Dielis nieuwe heerser eries, die hem uiteindelijk de win.- opleverden. Want Van der Smissen die met 31 en 35 te laat terugkwam, had een totaal van 108 toen Dielis aan de finish was. Nu kon de Neder- ander zijn kunststukje uit de pertij tegen Ceulemans niet herhalen. Na -.even punten van Van der Smissen ln de nabeurt was Dielis kampioen. De eindstand: pnt Ins. gem. 16.16 10.35 13.25 i het (Ned), op 17.55: 17. Kuiper (Ned). De Spanjaard Fuente won in San twee Sebastiaan de Ronde van Spanje. De Het Portugees Agostinho eindigde met 11 viödc'etappé. Daarin°was Zoetemelk eerste gedeelte werd gewonnen door seconden achterstand op de tweede GENEVE Joop Zoetemelk heeft diezelfde positie bezette hij ook zege had hij zaterdag gelegd in de delen gesplitste vijfde etappe. de Belg Gustaaf (derde werd Piet de Italiaan Panizza, greep de ritzege Hennie Kuiper). In het tweede ge- pé en nam tevens de leiding in het al- deelte zegevierde de Noor Knud Zoetemelk Knudsen. In die tijdrit Roosbroeck, plaats, de Spanjaard Lasa werd der- Katwyk, vierde de, Ocana vierde. De achttiende etap- zaterdag gewonnen door Ta- Opa.), voor zijn landgenoten 25 kilo- Lasa en Ocana. Gerben Karstens, die i de vijf- meter werd Zoetemelk tweede. Den in de rit van zaterdag 45ste was ge- EINDKLASSEMENT worden, eindigde gisteren in het ste deel van de laatste etappe als tweede achter Garcia (Spa.). Het tweede gedeelte, een tijdrit over 35,9 l^s^ndernopTós'mteu- *erd gewonnen door Agostinho xu ovw f voor ocana en Swerts. Karstens werd 50ste. Gerben Karstens moest zich in op 8.41r PoüÜdor het. UT?™ .ÜSf?™ de etappe gisteren bekwaam en kon Hertog werd vyfde daardoor aan zyn overwinningen in Parijs-Nice en de Catelaanse week ook een derde grote seizoen-succes toevoegen. In de rit van zaterdag, met de twee ten: 2. Panizza (It.), op 7.20 beklimmingen van de Chaumont dor den Hertog (Ned.), op 7 (1087 meter) had overigens niet al- Battaglin (It.) leen Zoetemelk indruk gemaakt met (Fr.), op 9.05 een solo. Ook Fedor den Hertog deed (Belg), op 9.39: 7. Pfenninger (Zwi), toen van zich spreken. Den Hertog op 10.13: 8. Martos (Spa), op 11.44: #De Belg Walter Godefroot heeft froot gevolgd door Wright (Eng) Maertens (Belg). Eddy Merckx ei digde als vierde. daan in het provinciaal kampioen- de vierde etappe schap van Zuid-Holland. Dertien ki lometer voor de finish in Schevenin- Henk Kalf: Nederland» pioen marathon. veld (AV '23) beslag op <k plaats. Hij finishte in 2.2636 Kijne, de kampioen van 1 de bronzen medaille. Uitslag Uitslag is: 1. Antonino (It.) 2.21.10.6, 2. Richard Fini 2.22.40.0, 3. Keith Darlo* 2.23.32.0. 4. Henk Kalf (Ned.) 5. Jivodzy Stelik (Tsjech) 6. Ludek Kocian (Tsjech) 7. Robert Atkinson (Wales) 8. Bill McLaren Day (Schot)! 9. Ben van Sijtveld 1 10. Donald Davles (Eng.) 21 ede Nederlandse kampioewd Henk Kalf iGVAV) 2 uur J4 sec., 2. Ben van Sijtveld 2.26.30, 3. Johan Kijne 2.28.51, 4. Mentink iDav :.30.18. 5. Verhoef (Hellas) Bayern Münc voor derde maal kampioi jj DüSSELDORF Bayern H is een week „te vroeg" kamp* West-Duitsland geworden. 1 t» k gen voor de Europa Cup-fto^ Atletico profiteerde de ploeg van een volledige belager Borussia Mönchens bij Fortuna Düsseldorf. werd de ontmoeting tussen Bundesliga-grootmachten 1 gende week op de Bókelberfl^ '.ueerd van apotheose tot if- De beslissende treffer j n het duel tegen Kickers 03 werd in de 75ste minuut I door Gerd Müller. Het betdj Duits record, want geen dere ploeg wist de titel drie tereen te veroveren. Het hadi de hulp van Borussia MÖD» bach bU nodig. In een pak*(^uor strijd bleek Fortuna Diiss» c j gelukkige winnaar over het irainer Weisweiler dat met moest toezien dat Heyncfe» it de ronde War- 34ste minuut een strafschop' fog schau-Berlyn-Praag, Gonschorek inschoot dat de uitsteken^ p triomfeerde gisteren in de tijdrit en de bal uit de linkerhoek f 5.44 kampioenschap legde Ben Sijt- legom zesde op 50 seconden. De Rus Valeri Likatsjew, de Oost gen zette hij zijn zoveelste aanval in Szozda zegevierde daarna in de zesde In de tweede helft wist R'J J®0'» zijn wiel etappe. Beste Nederlander was giste- niet de op de grond zitl fend* reed imponerend sterk naar de plaats achter de Italiaan Panizza; der- 9. Knudsen (No.), op 13.43: 10. Ber- Duinkerken de vierdaagse van Duin- pe. Joop Zoetemelk parcours rond de stad, toglio (It.), op 13.46; 11. Knetemann kerken gewonnen. In de laatste etap- digde hy op de negende plaats. De ste gemak afstand nam. Binnen een schorek. 1 nauwelijks ren Van Helvoirt die zesde werd in de vijf kilometer onmachtig toezien hoe zesde rit. In het algemeen klasse- acht minuten gevallen, toen. de sterk rijdende Pronk met 't groot- ment leidt de Pool Mytnik voor Gon- te passeren. De beslissing acht minuten gevallen, toec inzet van Köhnen oiigeMi^ ingekopt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 14