)DR de grote winnaar in Belgrado Enith Brighita verovert brons op 100 meter jovestê gewoon idesnop APPIE HAPPIE Zwemzeskamp I P8*" iloploeg eindigde achtste nlaats 'Damesvoetbal' Uitslagen Belgrado DAG 10 SEPTEMBER 1973 SPORT RADO (ANP) De eerste wereldkampioenschappen zwemmen zijn een overtui- ucces geworden. Met 18 wereld- en 21 Europese records is de oogst van Belgrado in ïf opzicht nauwelijks minder dan die van München en hoewel de stadions op geen dagen geheel uitverkocht waren, is in de Joegoslavische hoofdstad wel het bewijs rd, dat zwemmen als wedstrijdsport niet langer afhankelijk behoeft te zijn van het ationaal Olympisch Comité en best in staat is een eigen koers te varen, rtief opzicht troefde Oost-Duitsland de Verenigde Staten met één gouden medaille aalf tegen elf. '%W4 ^iiflifiiiiiiiwffiiyMMM^ - .v Rosemarie Kother van Oost-Duitsland won met een straatlengte voorsprong de wereldtitel op de 200 meter vlinderslag. Zowel in de series als in de finale brak zij het wereldrecord. Novella Calligaris zegevierde verrassend op de 800 m vrije slag al gesproken zou het duel zijn geëindigd, maar in het ste nummer van de kampi- ipen zorgde Novella Calliga- Italiaanse inmenging op de »r vrije slag, een nummer iel voor de Verenigde Staten zijn weggelegd. De frele irige Calligaris en de al ïtig gebouwde vijftienjarige Holland - grandioos winnaar 1500 meter vrije slag, vorm- hun nieuwe wereldrecordtij - leerdere opzichten een tegen- )or de exponenten van de se stijl bij het dameszwem- lIs ook Enith Brigitha, die op e dag voor de tweede maal Ijzen.viel: derde op de 100 rije slag, met een verschil e duizenden van een secon- strekt onwaarneembaar voor achter de Amerikaanse ïabashoff en ministens twee hter de ongenaakbare Oost- Kornelia Ender, die met ar eigen wereldrecord op- herper stelde. Met die pres- ilde het Antilliaans/Neder- leisje de derde plaats in de igschikking bij de dames ost-Duitsland en de Verenig- veilig, nadat een dag eer- irtienjarige Jose Damen met de plaats op de 200 meter ag ook al punten had aan- ÊpitZ grado is geen nieuwe Mark igestaan. Weliswaar mocht itgomery, de 1.95 meter lan- uit Wisconsin zich op vijf en de opvolger van de illus- envoudige Olympische kam- emen, de toptijden van Spitz onaangetast. Het waren ie enige records waar niet werd gejaagd. Gould, de drievoudige Mün- npioene daarentegen is ver- De herinnering aan haar vaagd door het geweld van tduitse dameszwemmen. In plaats door Kornelia Ender, je van veertien dat er uit- achttien, zich verstandig te drukken en zwemt als Zij was goed voor vier gou- ailles. ze week het ereplatform op en af heeft zien marcheren, moet wel tot de conclusie komen dat Oost-Duits- haar eigen geheim: in topvorm zijn als het haar goed dunkt. Misschien is de Oostduitse re- spelen van Mexico trainde Dick Lan- ontwikkeld is als men jarenlang gtrhorst dat er stukken er van af heeft gedacht. De voor het eerst vlogen om de 200 meter vlinderslag massaal toegepaste grabstart en af te leggen in 2.14.0. Nu vlinderde een betere keertechniek zullen enig Rosemarie Kother naar 2 min. 13.46 verschil hebben uitgemaakt, sec Er is slechts dertien Jaar verlo pen sinds de Italiaan Dennerlein met 2.16.0 wereldrecordhouder bij de he- Nederland ren op deze afstand was. Beter dam in München. Aan die De andere Oostduitse prestaties la- voorwaarde voor rehabilitatie heeft ten zich op exact dezelfde wijze het Nederlandse ploegje van acht vergelijken. Wat doet deze meisjes zo meisjes en één Jongen bij de we- hard zwemmen? Daarover zyn al reldkampioenschappen in Belgra- heel wat veronderstellingen geuit. De Oostduitsers zelf hun planmatige opbouw, de systema- do voldaan. De negen leden sterke equipe van Bert Sitters behaalde elf finaleplaatsen tegen de tweemaal zo tische selectie, de Juiste begeleiding grote Olympische equipe van het duo en de-optimale medische verzorging Van Dam/ Schreurs tien. tot dit alles hebben geleid. „Omgebouwd" Een röntgenonderzoek zegt bij voorbeeld veel over de groeimogelijk heden van een Jong meisje. Daar van uitgaande kan men selecteren naar slag en afstand. Maar het vreemde is, dat enkele Oostduitse winnaressen na een Jarenlange spe cialisatie op een bepaald nummer zijn "omgebouwd" voor een andere slag. Daar is bovendien de grote toe- in lengte en gewicht van De terugval in prestaties, die in het Jaar na de Olympische Spelen vrijwel optrad (en onafwendbaar scheen toen Anke Rijnders en Hansje Bunschoten uitvielen) is meegevallen. De 15-jarige Steven Holland, in Australië bijgenaamd "de roeispaan", legde beslag op de wereld titel 1500 meter na een boeiend gevecht met de Amerikaan Rick Demont. Zo geconcentreerd op hun tweegevecht waren (Holland) (speciaal dieet: een liter ijs per dag en Demont dat zij na beëindiging van de afstand nog twee banen lang voortstreden. Zij hadden er geen erg in ge had dat de 1500 meter er al op zat P5> In Belgrado is rond Enith Brigi- ia een nieuwe ploeg ontstaan die lil Jl even biedt voor de OEGSTGEEST Zaterdag orga niseerde zwemvereniging Vivax in die zich persoonlijk zwembad Poelmeer de zesde en laat- bij de nationale Vlaardingen meeste meisjes sinds de spelen van haalden de finale: Annet Segaar, München. Trouwens: als men de Jozien Elzerman, Linda Faber enr Oostduitsers hoort, verschillen hun Yolanda Aggenbach eenmaal, Vero- ranglijst aanvoerde. De einduitslag ste wedstrijd van een regionale zwem zeskamp. Winnaar van de zeskamp werd Katwijk, dat al voor het ingaan van de laatste competitieronde de methodes niet van die welke laatste tien Jaar hebben toegepast. Die hebben tot geen enkel wereld record geleid, maar wel tot ernstige nica Stel, Alie te Riet en de der tienjarige Jose Damen tweemaal en Enith Brigitha evenals München vijfmaal. Alleen Karim Ressang, was als volgt: 1. Katwijk; 2. HZV; 3. Koudekerk; 4. Columbiaan; 5. Vi vax; 6. Sassenheim. De belangrijkste uitslagen van za- voor bv. Gabrielle Wetzko de enige heren-zwemmer, die werd terdag zijn: en Karin Neugebauer. Misschien is afgevaardigd, haalde het niet. Maar 100 m rugslag meisjes 0/10: 1. Sylvia hun trainingssysteem verfijnd en hij was dan ook uitgezonden met Schreurs HZV 1.43.6; idem Jongens: meer aan het individu aangepast. De de opdracht om te leren. Ook wat er 1. Martin Hoekstra Vivax 1.43.1; 100 vrolijke, ongedwongen stemming die in de finales werd bereikt was be- m vrije slag jongens 0/14: 1. Rudy in het team heerst, is er een aanwij- ter dan in München: een tweede Wormgoor Vivax 1.09.1; idem meis plaats voor Enith Brigitha op de Jes 0/12: 1. Elma Langejans Koude- 200 meter rugslag, een derde plaats kerk 1.17.9; idem meisjes 0/14: 1. dat de spiervorming van Kornelia voor Brigitha op de 100 meter vrije Corry van Leeuwen Katwijk 1.14.2. Ender niet vrouwelijk is en de spier- slag, een vierde plaats voor de wis selslag-estafette en eveneens een vierde plaats voor José Damen op de vorming bij de andere meisjes bo venmatig. Dan valt het woord anabo- lica. Een vage beschuldiging, niet niet 200 meter vlinderslag, hoewel ze er zeker vooralsnog niet waar kan net niet in slaagde de zes Jaar oude worden gemaakt. Met Novella Cal- toptijd van Ada Kok te breken. ornelia Ender, Ulrike Rich- ligaris zelfs het bewijs voorhanden, ie Kother, Andrea Hüb- dat ook zonder spieren i j Qrun Wegner, Andrea Eife, wen wereldrecords kunnen worden Vogel en Sylvia Eichner de- gezwommen. De Italiaanse heeft Een forse eindsprint op West-Duitsland en 7—2 op Grie- J "gen van 93 kenland heeft het Nederlandse wa- terpoloteam niet meer opgeleverd, dar de achtste plaats in het eind klassement van het wereldkampioen schap in Belgrado: één plaats la ger dan de klassering in Mexico en München. Pas in het laatste week end was de kater, die de ploeg op liep in de tweede wedstrijd van de voorronden tegen Rusland, verdwe nen. De aanvalslust was terugge keerd. Er werd geschoten en beter verdedigd. "Toen de loting bekend was, heb ik meteen gezegd, dat we zevende of achtste zouden worden. Meer was er niet te bereiken in één poule met Joego Slavië en Rusland" aldus de scheidende coach Harry Vriend. Het belangrijkste dat Vriend bij zijn vertrek de K.N.Z.B. duidelijk wil maken is dit: "Het systeem moet van de grond af aan worden veran derd. Er moeten faciliteiten komen voor de clubs. Niet eenmaal trainen in de week, maar vijf of zes maal. Anders heeft de komst van een full- prof trainer (daar zijn we het wel over eens) geen zin". Uitslagen Joego-Slavië—Hongarije 3—3, Sowjet-Unie—Cuba 6—2 V.S.— Italië 6—5, Hongarije—Cuba 84, ItaliëJoego-Slavië 5—4, SowJet- UnieV.S. 85. De eindstand is: 1. Hongarije (goud), 2. Sowjet-Unie (zilver), 3. Joego-Slavië (brons), 4. Italië, 5. Vei enigde Staten, 6. Cuba. ADVERTENTIE r modebewuste mannen, *ige bediening, prettige ®n. Alles bij de hand: "N nappa en suede, BOSKOOP Floreant (Afde ling Gouda Zaterdag) is tegen Aarlandrveen erg goedkoop aan het winnende doelpunt gekomen. Vlak voor tyd kopte spits John Geers in het zijnet en sloeg woe dend, omdat hij de mooie kans had gemist, met beide vuisten op de grond. Een meisje dat naast het doel stond trapte de bal onder het zijnet door in het doel. Scheidsrechter De Jong, die kennelijk de toestand niet goed kon volgen, zag de bal in het doel liggen en wees resoluut naar het midden. Protesten van Aarlanderveen mochten niet ba ten Carel Deken ongenaakbaar NIJKERK Ellen Klatt (Tempo Team) en Carei Deken (Delta Lloyd) hebben ongeslagen de tweede voorse lectiewedstrijd (tafeltennis) voor resp. de Limburg-Coupe en de NTTB- Cup) op hun naam gebracht. Deken was bijzonder goed op dreef in Nij- kerk. Hy versloeg o.a. nationaal kam pioen Bert v. d. Helm. Gé Bakker (Sanocel Scylla), die verrassend pou le-winnaar werd, moest het ook tegen Deken afleggen. Bert Onnes werd uit geschakeld voor de derde selectie wedstrijd. Nora Bakker kwam weer sterk voor de dag bij de dames en deelt na twee selectiewedstrijden de eerste plaats op de ranglijst met El len Klatt. Vijf kamp De Rus Pavel Lednev heeft in Londen het wereldkam pioenschap moderne vijf kamp ver overd. Hij verzamelde over de vijf onderdelen in totaal 5413 punten. Ook het zilver en brons ging naar de Sowjet-Unie. KIEV Prinses Anne van En geland volgt met de arm in een draagverband het Europees kam pioenschap samengestelde wed strijd. De prinses moest dit hip pisch spektakel in Kiev (SU) staken toen zij tijdens de uithou- dingsproef met haar paard „Good will" op de tweede hindernis ten val kwam en een sleutelbeen brak. Een woordvoerder van het Engel se hof heeft gisteravond meege deeld dat niets er op wijst dat de 23-jarige prinses haar huwe lijk op 14 november met kapi tein Mark Phillips zal moeten uitstellen. Prinses Anne was niet de enige die op de beruchte twee de hindernis van de cross coun try gedwongen werd de strijd te staken. De in een afdaling van een heuvel liggende hindernis eis te totaal veertien slachtoffers. De meest succesvolle ruiter in deze uitzonderlijk zware proef was de Rus Alexander Yev- dokimov, die met dit resultaat de basis legde voor zijn kam pioenschap. Tweede werd de Duitser Bloecker. In het landen- klassement werd West-Duitsland vóór Rusland eerste. De uitslagen van de finales van de wereldkampioenschappen zwemmen dit weekeinde in Belgrado luiden- HEREN: 100 m vrije slag: l. James Montgo mery (VS> 51.70, 2. Michel Rousseau <Fra> 52.08, 3. Michael Wenden (Aus) 52.22, 4. Wladimir Boere iSU) 52.52, 5. John Murphy (VS) 52,73; 6. Klaus Stein bach <Wdl) 52.82. 1500 m vrye slag: l. Stephen Hol land lAus) 15.31,85 (nieuw wereldre cord». 2. Rick Demont <VS) 15.35.44, 3. Brad Cooper (Aus) 15.45,04, 4. John KinseUa (VS) 15.58,70, 5. Bengt Gingsjoe (Zwe) 16.06.1, (nieuw Euro pees record). 100 m vlinderslag1. Bruce Robert son (Can.) 55,69, 2. Joe Bottom (VS) 56,37, 3. Robin Backhaus <VS) 56,42. 4 x 100 m wisselslag: 1. Verenigde Staten (Stamm, Hencken, Bottom, Montgomery) 3.49.49, 2. Oost Duits land 3.53.24, 3. Canada 3.56.37. Torenspringen (10 meter platform): 1. Klaus Dibiasi (It.) 559.53, 2. Keith Russell (VS) 523.74, 3. Falk Hoffmann (Odl) 492.15. DAMES: 100 m vrye slag: 1. Kornelia Ender (Odl) 57.54 sec (wereldrecord), 2. Shirley Babashoff (VS) 58.87, 3. Enith Brigitha (Ned) 58.87, 4. An drea Eife (Odi) 58.93, 5. Guylaine Berger (Fra) 59.51, 6. Jutta Weber (Wdl) 59.58. 800 m vrije slag: (er werd geen finale gezwommen de snelste drie zwemsters over de drie series ontvingen de me dailles)1. Novella Calligaris (Ita) 8.52.97 (wereldrecord), 2. Jo Harsh- barger (VS) 8.55.96, 3. Gudrun Weg ner (Odl) 9.01.82. 200 m vlinderslag: 1. Rosemarie Kot her (Odl) 2.13.67 inieuw wereldre cord), 2. Roswitha Beier (Odl) 2.16.77 3. Lyn Colella (VS) 2.19.53, 4. Jose Damen (Ned.) 2.21.96, 8. Yolanda Ag genbach (Ned) 2.25.68. 4 x 100 m vrije slag: 1. Oost Duits land 3.52,45 (nieuw wereldrecord), 2. Ver. Staten 3.55.52, 3. West Duitsland 3.58,88, 6. Nederland 4.02.16. Medailleverdeling (alleen zwemmen) 1. Oost-Duitsland 12 6 7 2. Verenigde Staten 11 15 6 3. Australië 12 2 4. Hongarije 111 5. Italië 10 2 10. Nederland 0 11 Riggs wordt op doping gecontroleerd NEW YORK Billie Jean King staat er op dat Bobby Riggs een speekselproef ondergaat voor hun partij op 20 september. Dit om na te gaan of hij geen „uppers" heeft genomen, een soort peppillen. „Ik ben volkomen serieus", aldus de Wim- Medon-kampioene. „Ik zal niet toe staan dat er een potje van wordt gemaakt". De 55-jarige Bobby Riggs, oud kampioen van Wimbledon en Fo rest Hills, is overigens favoriet voor de partij. Eerder dit Jaar versloeg h)j met gemak Margaret Court. De wedstrijd King-Rlggs wordt ge houden op 20 september in Houston. AS-4Ê-MÊ-MOO' WO FLUIT vooe 'ni kostuums, pantalons, kolberts, overhemden, vrije tijdskleding. PROVESTE Moderne Herenmode Haarlemmerstraat 149 v. Leiden j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 19