GROTE VEILING PANORAMA 2000 80NDSAUÏ0- RIJSCHOOL anw J. LACOURT Speciale aanbieding ZONNIG GEPRIJSDE ZOMERAANBIEDINGEN SE SCHOOL R DE AILHANDEL 1. LERAAR NEDERLANDS 2. LERAAR ECONOMISCHE VAKKEN VERLOVEN? VERHEUL Potterij Zaalberg JONGE MAN A. REMMERT Sr, KASTEN EN KEUKEN CENTRUM WASAUTOMATEN KOELKASTEN KOELKAST voor 179,- VAATWASMACHINES "^harder PORTABLE TELEVISIE INDESIT TELEVISIE MARIJNEN 25% KORTING VRIESKASTEN-KISTEN 20-25% KORTING Twijfel of uw banden (nog) goed zijn? Kom dan eens bij ons langs. swinfwear'72 timmerlieden en metselaars Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve, on vergetelijke broer, zwager DIRK WIJSMAN Australië: P. L. A. WIJSMAN A. WIJSMAN- HOPPENBROUWER Leiden: P. VERSCHRAGEN— WIJSMAN L. VERSCHRAGEN Leiden: J. v. d. STEEN- WIJSMAN J. v. d. STEEN Den Haag: E. KLAASSE— WIJSMAN A. KLAASSE Leiden: J. WIJSMAN— WAGEMANS Leiderdorp: G. DE VOS- WIJSMAN J. DE VOS Leiden: H. Th. WIJSMAN J. WIJSMAN— v. WOUDENBERG Leiden, 22 r i 1972. Tot onze grote droefheid berichten wij u het plotse ling overlijden van onze allerbeste schoonzoon DIRK WIJSMAN P. DEVILEE J. H. DEVILEE— POLANE BRUGSTRAAT 1, LEIDERDORP Dir.: J. C. v. Britsum, telefoon 0171025897 volgende functies, ingaande Volledige onderwijsakte (no. 77b of 41b) en in het bezit van of studerende voor akte Nederlandse Taal m.o. A. i het b) akte m.o. boekhouden Q; of c) S.P.D. II p.g. woonruimte zal alle medewerking i middelbare afdeling i de GROTE SORTERING VERLOVINGSRINGEN ZOWEL KLASSIEK ALS MODERN HAARLEMMERSTRAAT 86 - LEIDEN TELEFOON 21959 VRAAGT EEN TOONZAAL POTTERIJ ZAALBERG GORDIJNVELOURS met kleine schoonheidsfoutjes, in vele gloedvolle kleuren. Van f 24,90 nu f 14,90 per meter DRALON VELOURS van f31,90 nu f 19,90 per meter WONINGINRICHTING VAN KLARENBOSCH HAARLEMMERSTRAAT 51—53 De zaak, waar geen moeite voor U te veel Voor de bewijzen van deel neming en belangstelling ondervonden na het overlij den van onze lieve man en vader HENDRIK OUDSHOORN betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder dan ken wij de buren voor het medeleven en de begrafenis onderneming Van der Luit voor de correcte uitvoering der begrafenis. Met grote verslagenheid geven wij kennis, dat op 22 mei 1972 onverwachts van ons is heengegaan onze medewerker en collega DIRK WIJSMAN in de leeftijd van 51 Jaar. DIRECTIE EN PERSONEEL DUTIM N.V. ALPHEN A/D RIJN oor de bewijzen van mede ven ondervonden na /erljjden van mijn innig ge- efde vrouw, onze lieve zorg- ime moeder en schoonmoe- G. J. VAN ERK TANDARTS Donderdag 25 mei GEEN PRAKTIJK. Spoedgevallen: tel. 52694. A. W. M. v. Welsem DONDERDAG 25 MEI GEEN SPREEKUUR. SARADEN OUDE ST" A. REMMERT JR. TANDARTS 25 EN 26 MEI AFWEZIG. Waarneming spoedgevallen tel. 54418 (01710). eiden, mei 1972 Transvaalhof 13. In plaats van kaarten angs deze weg bedank ik llen voor hun medeleven bij et overlijden van mijn dier- are man, zorgzame vader, *oot- en overgrootvader Geerlr.a, J. Verbrugge VANAF 27 MEI AFWEZIG Alle aanwezige huisartsen ne- ABRAHAM v. d. WAALS ierbij dank ik: de huisarts i de doktoren van het St. lisabeth ziekenhuis voor hun led. verzorging. Ook een oord van dank aan het poli ekorps en EHBO voor hun ïelle hulp. In bijzonder de ted. staf van 30 B A.Z., ook Dor hun naverzorging. Te rns een woord van dank aan ïgrafenisonderneming Van ïr Luit en in het bijzonder an D. v. d. Luit voor zijn op- •chte, volledige medewer ing. Uit aller naam: D. v. d. WAALS SMIT en kinderen eiden, mei 1972. ijnsburgersingel 18. tandarts afwezig tot maandag 29 mei. Voor spoedgevallen tel. 51067. AUTORSJSCHOOL GEES SLEWE gedipl. Vamor en Methodisch rij-instructeur. Lest in B.M.W. BURGGRA VENLAAN 147, LEIDEN - TEL. 01710—40398 OEGSTGEEST p DONDERDAG 25 MEI 1972 des avonds 20.00 UUR zal ten /erstaan vain deurwaarder A. van Vliet te Leiden door de V. Technische Dienst te Utrecht een veiling worden ge- ouden in de zaal vain Restaurant De Roode Leeuw aan de orpsstraat nr. 55 van: Diverse T.V.-toestellen, radiotoestellen, w.o. transistor radio's, Plano-radio's en Wereldontvangers, i Bandrecorders en cassetterecorders i Pick-up's (mono en stereo), afspeelapparatuur i Diverse huishoudelijke apparaten en wat verder ter tafel wordt gebracht. elegenhedd tot inbreng 18.00 tot 19.00 uur aan de zaal. .ijkuur: 19.00 tot 20.00 uur. ijdens de veiling worden alle apparaten gedemonstreerd beeldontvangst. EN MORGEN NAAR H. JANSE'S Grote sortering in HANG- EN LEGKASTEN - LADENKASTJES BUREAUS - KEUKENBUFFETTEN AANRECHTKASTEN - RVS BLADEN TAFELS - STOELEN - KRUKJES Tegen prijzen die zelfs voor een huurhuis geen bezwaar meer zijn. VAN DER WERFFSTRAAT 10 TELEFOON 30553 - LEIDEN Direct achter de Hema. EIGEN SERVICE DIENST GRATIS THUISBEZORGEN GROTE SORTERING UITGEBREIDE TOONZAAL AEG TURN AM AT S 1135. AEG TURNAMAT SL1185.— AEG LAVALUX FE 825.— AEG LAVALUX TE925 AEG PRINCESS S 1440.— PHILIPS HN 3112 779.— PHILIPS HN 3111 979.— PHILIPS CC 1000 1599.— INDESIT EUROPA 598.— INDESIT EUROPA DE LUXE 648— INDESIT MONDIAL BIO 698.— MIELE 430 1339.— MIELE 412 S 1456 MIELE 421 S 1721.— ZANKER EZ5E 1168. 1 40 liter 309,- TAFELMODEL 1098.- 1298.- INDESIT P 12 D 748.— INDESIT P 12 LT 898.— BOSCH TOPHIT 1098 BOSCH TOP O MAT 1498.— BOSCH TOPAAS 1798.— MIELE G 220 1545 MIELE G 500 1747.— PHILIPS HN 3825 INDESIT 140 liter 140 liter ZANUSSI 70 liter 140 liter St. 140 liter Lux 140 liter 160 liter 160 liter 180 liter 180 liter PHILIPS 140 liter 140 liter 155 liter 170 liter ZANUSSI 200 liter 240 liter 350 liter PHILIPS 170 liter 200 liter 240 liter St. 240 liter Lux 290 liter St. 290 liter Lux ZANUSSI D.D. 210 liter 250 liter 310 liter PHILIPS D.D. 225 liter 275 liter 320 liter ZANUSSI 180/140 liter PHILIPS KASTMODEL DUBBELDEURS COMBI-KASTEN PHILIPS X 17T680 44 X 20T682 51 X 20T731 51 X 24T730 61 GRUNDIG EN BLAUPUNKT TELEVISIE SPECIALE PRIJZEN PHILIPS ZANUSSI INDESIT MARIJNEN IGNIS BOSCH ESTA Voor diepvriesapparaten filiaal LEVEND AAL PANORAMA 2000 TEL. 01710 44541 Deze prijzen gelden ook voor ons filiaal CONSUMARKT, LEVENDAAL 150-152 LEIDEN TEL. 01710 44541 Het is goed om zo nu en dan even te kontroleren hoeveel profiel er nog op de banden zit, of de slijtage wel gelijkmatig is, en meer van dat soort dingen. Wij doen dat graag voor u. En mocht u na afloop van dat onderzoek nieuwe banden nodig vinden, dan kunt u erop vertrouwen dat we een goede band voor u vinden. Wat wij verstaan onder goede banden? Radiaalbanden. Omdat die een betere 'grip' öp de weg hebben dan gewone banden, omdat ze de remweg verkorten en minder zijwindgevoelig zijn, omdat ze minder rolweerstand hebben - dus lager brandstofverbruik geven en langer meegaan. Radiaal dus. Maar dan ook echte Michelins. Michelin heeft de radiaalband uitgevonden. Indertijd in 1948. En nu in 1972 maakt Michelin nog steeds de beste. Want alleen Michelin kent het geheim van de radiaalband: een soepel karkas en een loopvlak dat niet vervormen kan doordat er een stabiele gordel van fijne staaldraadjes onder zit. Zeker, er zijn goedkopere radiaalbanden te krijgen, maar dat zijn geen Michelins. MiCHEUiifP'X-maal beter ADR! MULDER N.V. RIJNSBURG Hoofdagent VOLVO- EN HANOMAG HENSCHEL automobielen iA\okci jk LEIDEN: HAARLEMMERSTR. 228, TEL. 20510 VOORSCHOTEN: Schoolstr. 150, Tel. 2586 vjr Het verheugt ons en wij zijn er trots op, om aau leerlingen, oud leerlingen en toekomstige leerlingen te mot vermelden, dat wij naast onze erkenning van de V.A.M.I en de B.O.V.A.G., thans op grond van onze resultaten gestelde eisen zijn aangesteld en zodanig erkend i Wij danken de A.N.W.B. voor het in ons gestelde vertrod t en wij zullen er zorg voor dragen (aan de hand van uw opleiding bij ons) dit vertrouwen te blijven behouden. A.N.W.B.-, B.O.V.A.G.-, V.A.M.O.R.-RIJSCHOOL Moddermanstraat 56 - Leiden - Tel, 44785 (01' TER OPLEIDING VOOR AL UW RIJBEWIJZEN MET AANGEPASTE THEORIE-AVONDEN WASSENAARSE BOUWMIJ. N.V., Kievietslaan 27, Ws naar. Telefoon 017519955 gevraagd voor nieuwbouw teitswerken en villabouw te Wassenaar en Katwijk (M Vliegkamp) Aanmelden aan ons kantoor Kievietslaan 27 te Wasset liefst na telefonische afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 6