Mè 'ater doenis ^aagse agenda I Frustraties van een hond APPIE HAPPIE J)e VERHAAL vloek van de vrijln eid" DAG 24 MEI 1972 Leidse bioscopen n: „DJango", 18 Jr., dag. 7.00 uur do. en vrij. 2.30 uur. „Bat- at, dl. en woe. 2.30 uur, zo. 100 en 4.15 uur. Nachtv. „The ai kid", 18 Jr. vrij. en zat. r. A town called bastard". 18 Jr. I 7.00, 9.15 uur. Belde pink- 1 2.30, 4.45, 7.00 9.15 uur. „Willard", 18 Jr. dag. 2.30 i uur. Beide pinksterdagen ook ,tfat ouders niet voor moge- den", 18 jr. Dag. 2.30,7.00, 9.15 ie pinksterdagen vier voorstel- Uachtv. „Wanted", 18 Jr. vrij. 11.30 uur. „La Califfa", 18 jr dag. 2.30 uur. Beide pinksterdagen ook „De bedrieger bedrogen" a.l. 7.00, 9.15 uur. Beide pinkster- ièr voorstellingen, «toonstellingen zeilen in de Stille Zuidzee, and Galerie De Pomp Ma- irk maan. t.m. za. 7-10 uur 12-10 uur nam. {t.m. 3 Juni) :boten Expositie „Toonschaal t.e.m. vr. 49 uur nam., za. toorm.-9 uur nam. en zo. 29 (t.ejn. 23 mei), aar Openbare bibliotheek Wlllemsen (ceramiek) en Koopmans (pentekeningen), 12.302-57-9, zaterdag 10- !!S t Dulvenhuys (Rapenburg sltie Jan Kok (gouaches en in) di. t.e.m. zo 2-8 uur nam i mei). riar Kunstzaal HeuffExposl- Bakker (aquarellen en brons- 269 n) ma. t.e.m. zat. 10 uur vm nm, bovendien dl. van 8 uur nam (t.e.m 20 mei). De Valk Molenmuseum dl. voorm.5 uur nam jtsJii 15 uur nam 0 «germuseum: Geopend maan- met vrijdag 9 uur voorm zon- en feestdagen 1-5 u puseu i voor de geschiedenis lurwetenschappen: Dag 104 lag 1-4 uur ieajtenhals Dag. 106 uur, zon- uur. C luseum van Oudheden (Ra- 28): Werkd 10 uur voorm tot m. zond 1-5 uur nam -j^Auseum voor Volkenkunde [ndjraat 1): Dag 10-5 uur zondag ikuren Ziekenhuizen S lessenhuisj le klasse dagelijks^ r°" 1.00 uur 13.15—14.00 uur 1 6-11.30 uur 2e en 3e klasse, da- 13.15—14.00 uur, 18.45—19.30 hel aderafdelingdagelijks 14*45— ale nr. maandag-, woensdag- en heitond 18.30—19.00 uur ithzlekenhuls: Dag 1416 en 1.30 uur; kra-amafdellng: 15 46—19.30 uur; kinderafdeling' 1616.30 uur behalve dins- I idonderdaga dan van 1818.30 Pm eede klasse: dagel. 11.3012 •15 en 18.46—19.30 uur est: dinsdag en vrijdag 13— tondags 11—12 en 1416 uur gai lasse' de gehele dag 31 ltnlek: Dag 13.30—14.30 en 18 ttl isse 3 dag behalve dinsdag 19 46 dln van 1314 uur zat 14.30-16.80 uur; kil- 22 23 1430- 18.1519 uur: overige Dezoe- J g tot vrij 18.1619 uur 4.30—16.30 uur (zaal 60) ilcers maandag tot vrij 18 15 zat en zon 14 3015.30 u Oabyzaai) aleeD voor ouders f 10.30 uur kinderzaal keel- oorheelkunde: dag, behalve i 1619 uur dinsdag 13—14 en zon tevens 14.30—16.30 aaecologle en voor zwangeren van 10 0011.30 uur en van pi 00 uur behalve op dinsdag Op om I» er geen bezoek behalve voor li die op woensdag geopereerd Voor deze patiënten is er een toe kuur van 19 00-20.00 uur eldl toektyden voor de afdeling i ode (kraamvrouwen) zljó verpand mei de voedlngstij- folgt vastgesteld: van 16.80-17 00 uur en van 00 uur Kinderen tot 12 Jaar wegens mogelijk lnfectlege- olet op bezoek komen ^Andbezoek is uitsluitend be- lei oor de echtgenoten Alleen- moeders en moeders waarvan enoot Id het buitenland ver- flnen 's avonds één bezoeker s op die dag beval- ie Praematurenardellnc gel- n 6 volgende bezoekuren (alleen geo| wi)t woeL lerdag i •t ni N AAN DEN RIJN: le en 2e klasse 1030—11 jn 18—19 uur 8e klasse 1819 uur Kraumafdellnp WOENSDAG 24 MEI I Schouwburg, 20.15 uur: Am- Toneel met „Interieur" van «erd door Hugo Claus. IW.30 u. Nieuwe Komedie met lieren om een rivier over te owijk de Boer. 'heater Prank Kooman, 14.30 _¥«nspel voor de Jeugd: „De er"" DONDERDAG 25 MEI ■burg, 20.15 uur: Haagse „Maak mevrouw niet [Ui Jean Anouilh. J0.8O uur: Nieuwe Komedie |*n manieren om een rivier •eken" van Lodewijk de Boer Ïebouw, P.W.A.-zaal, 20.30 u: tntie-Orkest o.l.v. Richard Jun.v. het Heidelberger Bal- Jn van Ligeti (Kammerkon- ®»t (On escalation), Stra- Jpollon Musagète met bal- - f'er (Planto por las victlmas tiW* *hcia) en Skriabine (Le poè- [tase). 'n de Steeg, 20.30 uur: Gi- rij» ONS DAGELIJKS VERVOLG- NICHOLAS J MONSARAAT 101 „Het zijn geen beledigingen", her haalde hij. „Dat hoofdartikel is niets anders dan een waarschuwing dat het land zjn ondergang tege moet gaat als er niet drastisch wordt ingegrepen. Wanneer Jullie je verstand gebruiken, zullen Jullie in zien dat hiermee niets te veel is ge zegd. Het artikel bevat geen woord dat niet de volle waarheid is ,en dat weten Jullie ook wel, tenzij Je ziende blind en horende doof bent!" Kjffie Sanka leverde nu zijn twee de bijdrage. „De president heeft ons prachtige dingen gegeven. Daarom is het heel verkeerd hem op die manier aan te vallen". „De president heeft Jullie heel wat meer gegeven dan dit land zich kan veroorloven en sommigen van hun vrienden hebben hun zakken ge spekt op een manier die dit land zich evenmin kan per mitteren. Dat zijn harde feiten". Tom Stillwell leunde achterover in zijn stoel en schudde zijn vinger tegen ieder van hen op zijn beurt. „Nu moeten Jullie eens goed luiste ren en dan Je collega's vertellen wat ik heb gezegd. Wat Jullie op het ogenblik doen is staken, en in bepaalde gevallen kan dat heel Juist zijn. Het stakingsrecht is iets waar voor ik zelf al heb gevochten toen Jullie nog maar pas kwamen kijken. Je kunt staken voor hoger loon. Je kunt staken voor betere arbeids voorwaarden en Je kunt staken voor gratis Coca-Cola als je van dat spul houdt. Maar Je kunt niet staken om iets dat in de krant staat, en zo is het". „Maar wij vinden dat het verkeerd is zulke dingen te schrijven", zei Joshua Malabar, iets minder beslist. „Dan koop Je de krant niet! Dat is Je goed recht. Boycot de krant. Zeg tegen Je vrienden dat ze hem moe ten boycotten. Probeer op die ma nier te bereiken dat we ons faillis sement moeten aanvragen. Maar weiger niet om hem te drukken, tenzij Je Je betrekking wilt verlie zen!" Hij zag aan hun gezichten dat dit indruk maakte en ging nog even door in dezelfde trant. „Ik verzeker Jullie dat ik dit meen! Zo lang Jullie Je met Je eigen zaken bemoeien en ik doe dat met de mijne, zullen we nooit ruzie krijgen. Maar als Jullie nu niet onmiddellijk naar de drukkerij teruggaan en de persen laten draaien, zijn jullie op staande voet ontslagen! Jullie alle maal!" „Dat is intimidatie", zei Joshua Malabar. „Noem het zoals Je wilt", snauwde Stillwell, „maar in ieder geval is het een order! Jullie gaan nu met een aan de slag, en zo niet, dan ADVERTENTIE Biefstukjes met kruidenboter Smelt 50 gr boter en kook 2 eieren hard. Voeg aan de boter een afgestreken eetlepel fijnge hakte peterselie toe. 1 theelepel geraspte ui, een snufje tijm en dragon, enkele druppels ci troensap. zout en versgemalen peper naar smaak. Leg een as best plaatje onder de pan, zo dat het mengsel niet kan gaan koken en voeg de goed fijnge maakte harde eieren toe. Be strooid intussen 4 biefstukjes met zout en peper en bak ze tn hete boter boven een hoog vuur in enkele minuten bruin. Leg ze op een warme schaal en verdeel de kruidenboter over de >iefstukjes. Geef er stokbrood bij, gebakken aardappelen of pommes frites. WINA BORN ik zelf achter de persen staan en neem morgenochtend nieuw perso- nel voor de drukkerij aan. Begre pen?" De stilte die hierop volgde duurde heel lang, maar tenslotte draaiden ze zich, zonder iets te zeggen, om en verlieten het vertrek. Even scheen het dat Jackson nog een op merking wilde maken, maar hij be dacht zich blijkbaar en volgde de anderen naar buiten. Na een poosje begon het licht even flauwer te branden zoals dat altijd gebeurde en onmiddellijk daarop hoorde Tom Stillwell dat de persen werden aan gezet. Hij haalde diep adem alsof hij zo- Juist had hardgelopen. Zijn opluch ting was groot. Tegelijkertijd echter bekroop hem een gevoel van schaamte omdat hij hen, zonder enige twijfel, tot toegeven had ge dwongen door hen angst aan te Ja gen. Was dat de Juiste gedragslijn voor een radicale hoofdredacteur ten aanzien van zijn personeel? Er ger nog, zou hij een deputatie van typografen in Yorkshire op dezelfde manier hebben toegesproken? Hij had zich opgewonden omdat het bij dit conflict om zulke belangrijke zaken ging met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en ook omdat de verontwaardiging die hem tot het schrijven van dit hoofdartikel had doen besluiten, nog in hem nasmeulde toen de de putatie verscheen. Maar was hfj daarvoor niet al te hard opgetre den? Na ernstig zelfonderzoek en ver scheidene glazen bier kwam hij tot de conclusie dat hij niet anders had kunnen handelen. Uit mense lijk oogpunt mocht de prijs van de overwinning misschien hoog zijn, maar het verlies van deze scher mutseling zou beslist funest zijn ge weest. Het bleek echter achteraf bepaald geen overwinning te zijn. Er kon zelfs nauwelijks van gelijk spel worden gesproken. Van de drie be stelauto's die op de bewuste avond de „Times of Pharamaul" moesten afleveren, hadden er twee op zeer merkwaardige wijze met pech te kampen, ten gevolge waarvan Tom Stillwells alarmerende klaroenstoot tot een zacht gefluister werd ge dempt. De eerste met een kleine la ding kranten voor Gamate, miste de nachttrein. Hij kreeg tijdens de rit naar het station een lekke band, zei de chauffeur. Hiervoor legde hij allerlei bewijzen over, waaronder een band die zó keurig was door boord dat een zelfmoordenaar er Jaloers op had kunnen zijn. Terwijl de man hulp was gaan halen, was het grootste deel van zijn lading gestulen. word» vervolgd PANDA EN DE MEESTER-GOUDMAKER 39—115. De plotselinge verschijning van inspecteur Snappers kwam als een onprettige verrassing voor de beide boeven. „Lopen, Daan!" riep de magerste van de twee. Anders zijn we gesjochten! Snappers is een keiharde!" Met die woorden verdwenen de twee ongure personen, zonder verder nog naar Panda's mooie goudlading te kijken. Jammerdat ze ineens zo'n haast hebben", mompelde de politie man. ^Anders had ik ze naar hun wapenvergunning gevraagd En waar gaat u naar toe, meneer?" „Ik zoek een soort rommelwinkeltje", antwoordde Panda. „Een zaakje waar ze van alles kopen". ,,U bedoelt Kleine Klaasje, in het Halve-Maan-slop", sprak de inspekteur. „Da+ is hier net de hoek om. Kijk, daar ivoont hij". „Dank u wel", *ei Panda beleefd. Hij ivas zó opgelucht, dat hij zich niet afvroeg waarom Snappers plotseling zo behulpzaam was BRAMMETJE FOK EN HET SCHUIM 2359. Graag had Bram zijn scheepskat tegengesproken maar hij kón niet. Want Karo had gelijk. Met een schip, dat geen wind had om vooruit te komen, kon je een wedstrijd niet winnen. En in de verte zagen ze al het luchtschip aankomen, dat zwaar van schuim niet snel vooruitkwam, maar toch altijd nog sneller dan het schip van Bram. „Daar gaat-ie", zei Kato. ,En hij wint, dat is duidelijk". „Wacht eens even", zei hram voorzichtig, „ik geloof, dat hij van koers verandert Hij komt hierheen". „Als dat maar geen narigheid betekent", zei Karo. Het lachje van de baas van het luchtschip bewees, dat het juist zijn bedoeling was narigheid te veroorzaken. ,Mou je klaar, jongens, dat smakken we die hele lading schuim in één keer over dat scheepje heen. Hahaaaaa!" 6TADI0KJ D£ kOlP. WEDSTRUD EUROPA COP f/(0ALE TAA/F Td/6ë/p$ - FC K^JUOOS H£LV£CU)E6E DB 2* HELTT STAAJD 0-1 MA EEH SCHCT EIÖEAJ DDÈL V/AA) DE ZOJUIGT /M<=>ÊUALL£AJ APPIÊ HAPP'E Scheepsberichten Acila 20 vn Rotterdam nr Houston Adonis 20 450 w Azoren nr Antwer pen Alaskacore 22 te Puerto Cortez Ammon 21 te Port of Spain Amstelveen 22 200 nw Nagasaki naar Mojl Archimedes 18 te Puerto Barrio» Ares 20 vn Bilbao nr San Juan pr Artemis 23 te Baltimore Asmidlske 19 te Oslo Atlantic Star 22 vn New York naar Portsmouth Atys 23 vn Batrein nr Singapore Balong 20 vn Hamburg nr Antwerpen Banda 21 te Robito Barendrecht 23 300 w Manilla nr Per zische golf Calamares 24 te Baltimore Camitia 22 te Rotterdam Gapulontx 20 te Rotterdam Castilla 10 te Golfito Chevron Amsterdam 21 vn Hamburg nr Trinidad Chevron Madrid 23 430 z Sabang nr Perzische golf Chvron Madrid 23 430 z Sabang nr Perzische golf Chevron The Hague 20 vn Rotter dam nr Kopenhagen Copan 20 170 no Belize nr Albany Coppename 20 35 ozo Jamaica nr Bal- Domburgh 22 te Rotterdam Dordrecht 24 te Sakai Esso Europoort 22 vn Rastanura naar Milfordhaven Gaasterland 23 te Hamburg Ganymedes 19 te Guayaquil Grotedljk 20 vn San Jose nr Los An- Gulf Hollander 20 vn Rotterdam naar West Afrika Haeno 21 te Rotterdam Hermes 21 te Paramaribo Hilversum 20 te Rotterdam Hollandsburcht 23 130 zw Dutch Har bour nr Vancouver Ilias 22 te Genua Ittersum 21 vn Rotterdam nr Le Ha vre Jason 24 te Aruba Kabylia 20 vn Miragoane nr San to Domingo Kalydon 23 te Hamble Karakorum 20 te San Francisco Katelysla 21 vn Rotterdam nr Gibral tar Katsedijk 21 te Rotterdam Katwijk 22 te Corinto Kopiohella 21 te Curacao Kossmatella 23 120 w Formosa naar Hsinkang Kreon 20 te New Orleans Ladon 22 950 wzw Landsend nr Le Havre Loirelloyd 20 vn Vliseingen nr Ant werpen Maas Lloyd 20 vn San Francisco naar Los Angeles Madison Lloyd p 21 Vlissingen naar Antwerpen Marathon p 23 Azoren nr Rotter- Marne Lloyd 23 330 o kp Cormorin nr Singapore Meerdrecht 20 300 w Jamaica nr Pis- Mercurius 22 te Paramaribo Minos 20 te Port of Spain Mississippi Lloyd 21 te Cristobal Neder Eems 20 vn New York nr Kaap- Neder Weser 23 te Kuwait NedLloyd Kimberly 23 te Kaapstad NedLloyd Kingston p 20 Vlissingen nr Hamburg NedLloyd Kyoto 20 te Rotterdam Oranje Nassau 22 vn Paramaribo nr Georgetown Ossendrecht 22 320 z Balboa nr Bal- boa Ouwerkerk 20 te Hamburg Palamedes 21 te St. Maarten Parthenon 22 60 ono kp Hatteras nr Port au Prince Phlllne 20 vn Los Angeles nr Miri Putten 23 vn Los Angeles nr Mirl Putten 23 vn Adelaide nr Geelong Queen of Sheeba 21 vn Rotterdam nr Djibouti Rotte 21 te St. John (nb) Rotterdam 22 vn New York nr San Sarocean Amsterdam 23 260 w Adelai- bla Scheldeborg p 20 Brunsbuettel naar Domsloe Slnoutskerk 20 vn Hamburg nr Lei- xoes Socrates 22 vn Ponce nr Rotterdam Solon 22 vn Lagualra nr Puerto Ca- bello Spaarnekerk 23 te Amsterdam Stad Den Haag 23 te Schiedam Stad Zwolle 21 te El Ferrol, v 23 vn el Ferrol nr Rotterdam Statendam 23 te Herakllon Straat Clarence 22 vn Auckland nr Wellington Straat Honshu 22 te Salvador Straat Luanda 23 vn Adelaide nr Fre- mantle Straat Nagoya 23 t. o. Durban Talamanca 20 430 zo Bermuda nr Puerto Cortez Thameshaven 21 te Hamburg Theron 21 te Rotterdam Tinto 22 te Hamburg Toltec 19 vn Rotterdam nr Cristobal Trident Amsterdam 21 te Cartagena Trident Rotterdam p 21 Vlissingen nr Antwerpen Vasum 23 te Mena al Fahal Waardrecht 20 120 w Port Elisabeth nr Durban Walcheren 23 350 zw Perth nr Dur ban Wissekerk 23 vn Kobe nr Pan&maka- Zonnekerk 22 te Balboa Hoe is het ontstaan? Dit woord: OVERSPEL In het Middelnederlands komt het woord spel herhaaldelijk voor 'in de betekenis: ge slachtsgemeenschap. „Laat ons spelen der minnen spel" is een uitnodiging die menig Jonkman tot menige Jonge dochter richt te. zoals ons uit de Middel eeuwse literatuur bekend is. Het voorvoegsel over- heeft hier de betekenis: boven de ge wone grens of maat, meer dan goed of toelaatbaar is. Dese betekenis vindt men ook in woorden als: overlast, ever- moed en heel duidelijk in overbevolking. Letterlijk U overspel dus: ontoelaatbare ge slachtsgemeenschap. Het gewo ne woord is echtbreuk. Het werkwoord overspelen wordt zelden gebruikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 21