Hoejong te blijven door toffe tiona; tweko A PLAN J E Bonded Jersey o c Trevira 2000 8.9" Seer Sucker 8.0 Denim 6.9 Terlenka katoen 3.9 Met Chevron kan uw motor weer watiekon. Ik moét af en toe iets afreageren. Anders kan ik gewoon niet ontspannen werken. Dan steek ik fijn een Café Crème op. Voor de kick. Café Crème swim/veer^? GEMEENTE LEIDEN VERKEER F-3IQ Testresultaten: CHEVRON MET F-3K):££A' GEZONDE MOTOR IS KILOMETERS GOEDKOPER. rands01 uitzendbiii Besfellii f, Pari. Smitl in z M Snelle sigaartjes in sigaret-formaat. Lichte, eerlijke tabak. Zonder franje. £n zonder bandje in een puntgaaf blikje. Snel prijsje: 20 stuks 2,40 LEIDEN: HAARLEMMERSTR. 228, TEL. 20510 ^VOORSCHOTEN: Schoolstr. 150, Tel. 2586^y Met trots tonen wij U onze nieuwe kollectie tegen zeer prijzen. Een greep hieruit. bedrukt, 1 50 cm breed, speciale prijs bedrukt in prachtige motieven 150 cm breed o.a. in ruitdessin per meter slechts in diverse kleuren de mooiste dessins, 90 cm breed DIEFSTEEG1, LEIDEN (zijstraat van de Breestraat) stoffen internationaal tóch voordelig NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur TIB TAD st.aagtenstraat14 III Ivf telefoon: 01710 -25709-53627 leiden Burgemeester en wethouders van Leiden brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn de hierna genoemde verkeersmaatregelen vast te stellen: a. in te trekken het besluit tot vaststelling van een parkeerverbod voor de Prinses Wilhelminastraat gedurende de eerste helft van de maand geldend voor de rechterzijde van de weg en gedurende de tweede helft van de maand voor de linkerzijde van de weg; b. een parkeerverbod, aan te geven door plaatsing van een bord volgens model 49 van bijlage II van het R.V.V., voor de noordzijde van de Prinses Wilhel minastraat. c. een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, aan te geven door plaatsing van een bord volgens model 20 van bijlage II van het R.V.V. van de Kneppelhoutstraat, voor zover gelegen tussen de Boshuizenkade en de Fred van Eedenlaan, im de richting van de Fred, van Eedenlaan. d. aanwijzing tot voorrangskruising, aan te geven door plaatsing van borden volgens model 8 en 9 van bij lage II R.V.V., van de kruising Da Costastraat/ Ten Katestraat, met dien verstande dat voorrang moet worden verleend aan het verkeer op de Da Costastraat. e. een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, aan te geven door plaatsing van een bord volgens model 26 van bijlage II R.V.V., van de Ten Kate straat in de richting van de Ter Haarkade. De op deze maatregelen betrekking hebbende teke ningen liggen, voorzien van een bijbehorende toelich ting, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op de afdeling Stadsontwikkeling van de Ge meentesecretarie in het gebouw Breestraat 92. Gedu rende die periode bestaat gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van de genoemde maatregelen. Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid ge steld te worden gehoord in de vergadering van de Verkeerscommissie, die zal worden gehouden op maan dag, 5 Juni 1972 te 16.00 uur in de koffiekamer van het Stadhuis. Leiden, 19 mei 1972. GROTE INSTELLING zoekt BUITENDIENST FUNCTIONARIS DIS beschikt over een goede algemene ont wikkeling, op sympathieke wijze met mensen kan omgaan,- het tot zijn eer rekent mensen op objec tieve wijze voor te lichten, gehuwd en ouder dan 25 jaar is. WU BIEDEN HEM: een vaste positie met goede toekomst mogelijkheden, een afwisselende werkkring een goede honorering, vrij gebruik van auto. Brieven onder nummer 43832 aan het bureau van dit blad. Chevron CHEVRON MET Heus, geloof me, het is wel verschrikkelijk om je oud te voelen. Nog geen jaar geleden voelde ik me slap en sloom. Mijn uitlaatgas zag grauw. Ik ging aan de drank (nou ja, benzine dan). En, nog veel erger, m'n heer en meester begon me te negeren. Ik ben toen maar eens bij m'n monteur langsgekuierd om me hele maal te laten onderzoeken. Zijn diagnose: vervuilde motor. Hij vertelde me, dat dat een typisch kwaaltje was van auto's van middelbare leeftijd. (Middel baar - hij wèl!) Maar goed, bij gaf me regelmatig een spuit Chevron met F-310, de benzine die vervuilde inlaatsystemen reinigt, aanslag verwijdert en je weer gezond doet voelen. Na de behandeling met Chevron met F-310, voelde ik me weer bijna een tiener. Tè gek, weet je wel! Zo schoon en vrolijk. Zo vol levenslust. Ik drink nu minder. En "hij" vindt me ineens ook weer aardig. Vorige week heeft ie me nog opnieuw laten be kleden. Nou? U zou ook eens Chevron met F-310 moeten proberen, de benzine die echt reinigt. (Super of Normaal.) Voor een gezonde motor. Voor de test: De linker auto werd uitgezocht vanwege zijn ongewoon vervuilde motor. Een doorzichtige ballon werd aan de uitlaat beves tigd, terwijl wij de motor stationair lieten draaien.Totdat de ballon zich geheel had gevuld met vuile uitlaatgassen, waardoor het Chevron- merk er achter totaal onzichtbaar werd. Na de test: Dezelfde auto na 6 maal een volle tank Chevron met F-310 verreden te hebben. Nu blijft de ballon helder - u ziet het Chevron- merk er doorheen! Bewijs, dat Chevron wer kelijk vitale motoronderdelen reinigt en ze weer bijna even schoon maakt als toen de motor nieuw was. F-310 Gedeponeerd Handelsmerk van Chevron v Polybuteen Amine Benzinetoevoeging. tusseI TWEI BANEI TljDELIf: JOB N. RI1N 44, 01710—4*1 Gemeente W jjj Burgemeester van Warmond mal k dat de gemeenteafn, vrijdag 26 m dag voor het pul d. ten zal ztfn. VN De afdeling Burg! ügc is die dag voor ai isb te en overljf len .00 tot 8.30 t. 1 uit Warmond, 24 i de secretaris, bezorgen wij ga lV01 huis. de Ons telef. nr. li O Mevr. O. D.-B. tafeklf "Onze któ wilde van het kinderwagenoni |W( een skelter mal Daar vond ik 'm voor, de kinden Om kortte ik plaatste een advertentie in zo rubriek van del Nog dezelfde al kwamen ze de kinderwagen op Ik kreeg mooi bedrag vo En zodoende rij Karei nu in trapskelter." Het dagblad ia' waardevolste kontaktadres.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 12