LEVI'S..! Ook al bezit u geen orgel! MOSSEL&VERSTEEGEN.V. DE NOBEL HYPOTHEKEN KIJK VANAVOND NAAR DE TV PARKAS T-SHIRTS SAFARIJASJES KRAANVERHUUR M. Verschoor N.V. J. H. Teeuwen A. REMMERT Sr. Hef Ringenhuis verlovingsringen estrik NU OOK IN LEIDSCHENDAM ORGEL-GROEPSLESSEN, MET ONGEKENDE RESULTATEN! Bureau F. HEYNEN KONINKLIJKE SCHOUWBURG DE HAAGSE COMEDIE Heden ging van ons heen, onze lieve vader,, behuwd- vader en grootvader ANTONIE COSSEE, weduwnaar van MARIA VAN HOORN, op de leeftijd van 81 Jaar. Haarlem: A. COSSEE J COSSEE—v. d. VELDE 's-Gravenhage; A. M. VAN WIJK—COSSEE A. P. VAN WIJK en kleinkinderen. Ulft, 23 december 1971 Bejaardencentrum „Debbeshoek". Correspondentieadres: Ananasstraat 90, *s-Gravenhage De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcen trum, Hogewoerd 162 (bij de Plantage). Bezoekuur: maandagavond van 89 uur. De begrafenis is bepaald op a.s. dinsdag 28 december te 12 uur op de begraafplaats „Rhynhof" te Leiden. Vertrek van het uitvaartcentrum te 11.30 uur. EXCLUSIEF BIJ :Door een noodlottig ongeval is heden van ons heen gegaan onze lieve papa, onze dierbare oudste zoon, mijn innig geliefde a.s. man en onze broer KARST SCHEFFER, hij was 37 jaar. Westzaan: FRERIK EN HEIN Oegstgeest: H. SCHEFFER R. SCHEFFER—WILDSCHUT Amsterdam: MARIJKE Oegstgeest: J. M. VAN DER MINNE—SCHEFFER C. E. VAN DER MINNE Uden: H. COSIJN—SCHEFFER J. COSIJN Oegstgeest: A. J. SCHEFFER A. SCHEFFER—VAN MUYDEN De Bilt: B. C. M. PENTINGA—SCHEFFER K. H. PENTINGA. Amsterdam, 22 december 1971 Weteringschans 217. Thuis liever geen bezoek. De crematie zal plaatshebben maandag 27 december as. tegen 15.30 uur in het Crematorium „Westgaarde" einde Osdorperban (hoek Ooluneerweg) Amsterdam- Osdorp. (Belangstellenden wordt verzocht 15 min. voor de aan vang van de dienst aanwezig te zijn). Vertrek vanaf de rouwkamer P. C. Hooftstraat 181- 183 te 14.45 uur. Het crematorium is te bereiken met bus 23 (eind halte). Na een leven vol van onvergetelijke liefde en moeder lijke opofferingen, werd slechts enkele dagen na het overlijden van vader ook onze innig geliefde blijde moeder en oma JOHANNA VAN VEEN—BOL, op 62-jarige leeftijd van ons weggeroepen tot de Volmaakte Eenheid en Blijdschap van het Eeuwige Leven. Psalm 84 6 berijmd Haar diepbedroefde kinderen en kleinkinderen. Oegstgeest, 23 december 1971 Willem de Zwijgerlaan 7. Correspondentieadres: Hazenboslaan 83. Geen toespraken. De samenkomst voorafgaande aan de teraardebestel ling zal plaatshebben ln de „Groene- of Willibrord- kerk" te Oegstgeest op maandag 27 december a.s. om 9.30 uur. In de ouderdom van 86 Jaar overleed onze lieve vader en grootvader ABRAHAM DANIËL HAKKENBERG. weduwnaar van ELISABETH KAMSTEEG. Oegstgeest A. D. HAKKENBERG M. A. HAKKENBERG- BARNARD Enkhuizen G. HAKKENBERG J. A. HAKKENBERG- JANSSEN en kleinzoon Oegstgeest, 23 dec. 1971 Boonstraat 2. De overledene is opgebaard in het Rouwoentrum Van der Luit. Haag weg 31. Lei den. Bezoek zondag van 11 11.30 uur. De begrafenis is bepaald op maandag 27 december a.s. om 4 uur op de begraaf plaats bij de „Groene of Willibordkerk" te Ocgst- De plaats welke hij in de vereniging innam zal zeer moeilijk te vervangen zijn, daar er altijd een grote persoonlijke inzet was. Bestuur en leden Biljartvereniging T.O.G. Tot- onze diepe droefheid nam de Heer tot Zich, onze geliefde schoonzoon, zwager ARIE VAN DUIJVENBODEN, echtgenoot van J. VAN DUIJVENBODEN - VAN RIJN. op de leeftijd van 59 Jaar. Wed. P. VAN RIJN— GUYT P. VAN DUIJN VAN RIJN C VAN DUIJN A. VAN RIJN C. VAN RIJN— RAVENSBERGEN L. J. KUIJT— VAN RIJN D. KUIJT L VAN DUIJVENVOORDE— VAN RIJN J. VAN DUIJVENVOORDE T. VAN RIJN A. A. VAN RIJN— v. d. PLAS A. VAN RIJN A. RIJNSENT neven en nichten. Katwijk aan Zee. 24 december 1971. Vóór het nieuws van 7 uur op Nederland I. UDO JÜRGENS met zijn gouden sukses WARUM NUR WARUM MERCI CHERIE 3IEBZEHN JAHR, BLONDES HAAR FRAG' NIE (Ma Vie) en vele andere speciale aanbiedingen 8,90 HAARLEMMERSTR. 66-221 LEIDEN X X X Tel. 01710-32743* X XXXXXXXXX TE KOOP van part. Chevrolet Corvair bj. '6.5. Te bevragen: Van Assendelftstraat 2a, Oegstgeest. vrijetijdskleding Is in. Een enorme collectie in deze fantastisch zittende jeans en jackets. Nu ook de dameslijn (miss Levi). Trouwrijden met auto's en koetsjes met de modernste 8-persoous Chryslers of met koetsjes, waaronder coupé met schimmels. Komt U kijken en overtuigt U zelf. origineel Amerikaans met orlon voering GEBR. DE JONG'S trouwbedrijf Nu met lange mouw en in vele kleuren, met ronde hals of col. één adres: HOGEWOERD 164 - LEIDEN Telefoon 01710—20239 en 23656 Geopend Chinees-Indisch restaurant Menha-Wah" Imitatie suède of corduroy, de grote mode van nu I HERENSTRAAT 46 Geopend van 12 tot 24 i Begrafenis-onderneming 'Eenvoud' van Ingen Sehenau Begrafennissen, crematies en opbaringen. Kantoor en rouwkamer: Hogewoerd 84 - Leiden - Tel. (01710-20975- 34035. Voor families die een begrafenis of crematie niet van uit het sterfhuis kunnen of wensen te doen plaatsvin den, bestaat de gelegenheid gebruik te maken van onze speciaal daarvoor ingerichte rouw- en ontvangkamer. Nieuw! Corduroy pantalons met uitlopende pijp en knienaad HAARLEMMERSTRAAT 6 - LEIDEN - TELEFOON 20600 Dagbladreclame is niet te vervangen Bespreek tijdig uw kerstdiner betonstorten, staalbouw plaatsen, trappen plaatsen diverse hydraulische kranen tot 21 meter. Trappenhuizen, enz. SASSENHEIM TELEFOON 02522—12 ARTS AFWEZIG a.s. woensdag, donderdag en vrydag. Alle aanwezige huisartsen TANDARTS AFWEZIG tot 3 januari Voor spoedgevallen telefoon 51067. Tandarts Kengen geen praktijk. Tandarts L. Moens Voor de vele blijken van be langstelling en deelneming ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve wouw, JOHANNA \/AN DER WEIJDEN-KOREE betuig ik U allen mijn op rechte dank. A. VAN DER WEIJDEN Leiden, 24 december 1971 Koningstraat 33. Dr. M. A. v. Dongen CHIRURG AFWEZIG VAN 26—12—1971 TOT 10—1—1972. De chirurgen O. A. M. Lange- zaal en E. M. Vroom nemen Voor de vele bewijzen van medeleven ons betoond na het overlijden van onze innig ge liefde zorgzame vrouw, moe der, behuwd- en grootmoeder, dochter, zuster, behuwdzuster en tante JO CHRISTIAANSE VAN DUIJVENBODEN, wy 29 december t/n A. v. d. Vorst, TANDARTS WIJZIGING SPREEKUREN m.i.v. 5 januari 1972 maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 17.30 en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. J. KREUZE tandarts OUDE WETERING geen spreekuur tot maandag 3 jan. 1972. SPOEDGEVALLEN tandarts A. W. M. Welsen ROELOFARENDSVEEN. Spreekuur: maandag t/m vrydag 1-2 u Uit aller naam: P. C C. CHRISTIAANSE. Leiden, december 1971 Prins Hendrikstraat 34. DANKBETUIGING De talrijke blijken van medeleven en steun die wy mochten ontvangen tijdens de langdurige ziekte en ook na het over- lijden van mijn innig geleifde vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder CLAZINA MARIA LEEUWENBURG—DE MOOIJ, hebben ons zeer gesterkt en getroost, mede namens mijn kin-j deren betuig ik u hiervoor mijn hartelijke dank. C. LEEUWENBURG Rijnsburg, 24 december 1971. Sandtlaan 1. Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en by het over- lijden van onze innig geliefde broer en zwager FELIX LÉON JOSEPH SOUPART. betuigen wij U onze oprechte dank. Namens de familiej J. J. M. SOUPART Leiden, december 1971. MODERNE J HOOGERVORST MORSSTRAAT 9, LEIDEN Graveren terwijl U wacht Minicassettes 8-TRACK Doorlopende omruilaktie OitfSTtii Uia 24*5.1(1** Per medio januari a.s. openen wij op de Damlaan 78 te Leidschen- dam een orgelschool waar op moderne wijze groepslessen gegeven worden op het elektronische orgel. Voordelen van ons rationele lessysteem Spelenderwijs leren zonder droge theorie. 0 Na één les al resultaat. Elke week één uur les voor slechts f 27,50 per maand. Elke week leert U een melodie spelen, waarvan de muziek uw ei gendom wordt. 6 Eigen orgel niet nodig! 9 Gratis studiegelegenheid in Leidschendam. Afzonderlijke klassen voor kinderen en ouderen. U kunt, als U dat wilt, op elk moment met de lessen stoppen. 0 Lessen ook 's-avonds. Er zijn nog slechts enkele klassen vrij GEEFT U ZICH SNEL OP ALS CURSIST: Zoutmanstraat 53d Den Haag Tel. 070-333970 Ie HYPOTHEEK, rente inclusief aflossing 9%%. Geen verzekering. 2e HYPOTHEEK, 5 of 10 jaar vast, disconto 5,6%. Bestaande hypotheek behoeft niet te worden afgelost: HOGEWOERD 124 LEIDEN - TEL. 20098 korte voorhout 3 - den haag Plaatsbespreken twee (couponhouders drie) dagen voor j de dag van de voorstelling 9-15 u.,tei. 10.15 u.18 44 50 KERSTAGENDA 'N BLOK AAN HET BEEN maak in briljante Ierland) lijk plezier" (Haag! MAAK MEVROUW NIET WAKKER 'T IS VOORBIJ niveau"(Hpt l'L'rooU DRIEKONINGENAVOND of Alles mag blijspel van William Shakespeare (Alg. Dagblad) VR 24 MA 27 ZA 25 14.00 u. Dl 28 DO 30 ZA 1 ZO 2 20.15 n. ZA 25 W029 20.15 u. ZO 2 14.00 u. ZO 26 20.15 u. VR 31 19.30 u 'n theater van de Haagse comedie oranjebuitensingel 20 - den haag plaatsbespreken voor alle onderstaande voorstellingen ma-za 11-18.30 u zo 12-18.30 u tel. 85 78 00 DE HAAGSE COMEDIE regie Wim van Ro. kostuun Hegt Kerbosch 28 en 29 det CJP 1.75 Has Noordhoek Dl 28 WO 29 19.30 n. DO 30 ZA 1 ZO 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 6