- iBisR 1971 EXTRA en droomspel t$ dit spet Ben 6 pel overde droom van een meerderheid, die nog steeds gehinderd wordt Cn de udoefening van zijn meest democra tische rechtïttrfiB— vflNecK/iuro! U ontdekt, eevdie^ btvn eh thraühoië Be$b&ü7-, Uw verZektknB hoogl Ueprewle Tm£25 U me, J Soar B&b rood fitlcplichb 'betaal 73 U reed gcWevrtr U fnjqt, 25 fjuldeu if--# Teniae rn in >0 /komst illusie. ,4i„j (waarvoor oPde - :e Pagina alvast barrières ae- "slecht worden. helaas 1 daarvoor een aarflat r nodig. tie meest r fundamentele regel in deze dütomoal5ctiapPü <AÜTOPOÜ5) i, dat niets ondemeivingsgetst en particulier initiatief in de wejj mag staan. "De overheid is r)u aL een sta-in-de-weg roet zijn voet- paden,-flikkerlichten en voetgang ersgebieden., Jn mjToPoi.;s-gerro- jeaeerd in de I£ïdse Binncnstro- moet zijn invloed beperkt blijven/ tot speldeprikken. Maar eerst ditHet Spel wordt 9espeeld door ten hoogste vijf deelnemers. Bén Waroli VERZ£K0i' M«SMf?fiT5CHF)PPü en keert aan elke speler in hel begin eJf briefjes vanf 50,- entwaalf var) fas,-uit. Die briefjes zitten aan de runden van deze pagina en kunnen door uitknippen worden verkregen. DeVOEf- K£RiNG5MRRT5CHF)PPij beloon! aak eenieder, die er weer in geslaagd is een ronde te over leven, telkens opnieuw met f 150," tiet spet begint vanuit het vakje„tElD5CH en fltPH€N5 DflCBtRD" die ook op deze tocht weerLlw leidsman willenzijn. £r wordt gegooid met een enkele rlobbel- steen. Het te bezetten vakje kan worden gekocht, wanneer daarin een bedrag is vermeld. Hat bedrag moet aan de Verzekov Ingsmaatschappij wonden betaald. Deze reikt dan het eigen atoms betreedt; komt men op het vakje overheidsbe schikkingen, dan moet een 'van de kaartjes IP^^links onder uit geknipt en 'm het midden van het bord gedetoneerd) wo rdenge- Pakt. De daarop Vermelde bedragen worden door de verzekering maatschappij geïnddan wet uitgekeerd. Bijzondere aandacht verdienen ae volgende vakjes VOÊTGflNCcR ga door naar het „LfiDSCH en fltPHtNS DflaÉlRD" waar U vrij font parkeren. U krijgt een extra premie van de verzekerings maatschappij voor het opruimen van een volks vijand. DOLG€DRflRiD£ AUTOMOBILIST: u m.et twee beurten overslaan, omdat U mentaal niet ge Schikt bent voor HuroFOtiS. JLAAT5TÉ POLiTifcMRN: u bent neg maar nau- weijk5 ontsnapt aan een gevaarlijke gekdie het verkeer beperkingen wil opleggen, li bent wel erg geschrokken. Daarom bent U de vol gende beurt niet in staat ie rijden. .Zoals tl ziet zjjnde regels tot het uiterste, beperkt. Ook in HUTOPotiS zijn macht en in vloed belangrijk spring daarom Snel in Uw Clüto (midden onder uit te knippen)en rate langs het circuit Zi vergat arfcivri&$ nieun Water tort; 50 U 2Ü in fifid legarko 1obb-e; hoah doelerj - "Raz,er»fi tzonjdeto -Ver- zekenlrtQS'uttlctrtnQ. UwlvQO&l gi,DCD lee#. flieuws Lufihfc lco0k 25 ÜW iWjbfiWt# verliep; Opnieuw óar>vrat}£,"n 1(001: So det-Welfpaffc, (toïjheeft, bemproSü- tuïie ;paiteergeldij3[ elïgabefctóefCeftfi u" 5 3)15 SmterStation-, prijg 1 "keurt; 25 cpigfab'rikf; £5)1SVtf&lvCkt' abri ek. per teug: 25 g^oUklkuWj i3 „Tteststathe Puïb Per stoel25 0) is banzlneSta- ■tion.Tx»&t)epr$: 25 H Catjebjlscfi ZkJi&bhu'B (2^V$rple&gpnj£ y.d. Verkeersslachtoffer# :5o (0 onrendabel open haar vervoer: 25 Volftftftkübdiq ft) tigeüfl] (S)"g aulomobkl- Thuëeumtoegang: 25 mpÊntare] )i£j?Jj0ÏGrtiaJ3Ï)e' drijf: per rpcHm^*5 acadeiTjle. (01 ig ibjggfaool JvijSferleS: 25 Jnofeft de. Valtv (?5) mfcogotrvebtr- 5hop ;pohfceergeld:25 SüüdSgebDOfëiaai 0 permanent, dufofihoutoegang *-5o1 ^feidgPsuiSjileiu 0)iS pahJceeiYjatage gtaanploatS?5 ds burcht (?5)ig Skelterbaan-, per ronde35 haelitbYtigkeVv (0i0 utfcdeulciKi- rLC?rting;pehdeDfe25 VrauWewsiÊ^g 0)t5 SlipffChcÓL per slip: J5 jiotftiebureau (l<xi) ig autoverhuur-' 'fifidrgfrfuur: 5o drive ïi) (01 ioe^ang Vooi* ?,De Jhtókill tr5" 125 (0iï ive^enKacht jperwactó -. 50 UoelevilvHserrtfi ^)ig tegerdutVp; gepantserde 4-tonner:5o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 35