D. HUNDERSMARCK de miele G 500'öe luxe" Voordelige geldlening? Mie le VAUXHALL Blom's er is geen betere! METAALHANDEL GEBR. DE NOBEL VAN WEEGHEL iTi kil %/ir DE LEIBSE TAXICENTRALE ELTAX N.Y. ROLGORDIJN SAS-WATER-SANITAIR LOODSIETERSBEDRIJF wensen vrienden, bekenden en cliëntèle prettige feestdagen en een voorspoedig 1972 LAGE RIJNDIJK 90c TELEFOON 22623 Bekendmaking Aan een ieder die van plan is een nieuwe keuken aan te schaffen of z{jn oude keuken te verfraaien. Waar u ook een keuken koopt, wij willen deze gaarne voor u plaatsen, maar beter kunt u uit onze grote collectie keu kens een keuze maken. Onze showroom is: HAARLEMMERSTR. 55 t.O. REX. Ons kantoor Is: MINNEBROEDERSGR. 9. Privé kunt u mij bereiken voor een persoonlijk advies: Utrechtse Jaagpad 8. TELEFOONNUMMERS 21942 21943 21510 Ons bedrijf is geheel ge specialiseerd op het ver fraaien van uw keuken Vakmensen staan tot uw beschikking. U krijgt pre cies offerte van het leve ren, alsook van het plaat sen van de keuken Zodat u geen enkel ander toele veringsbedrijf er bij hoeft te halen. JAC. ARNOLDUS EN ZOON HAARLEM MERSTR. 55 LEIDEN t.o. Rex stuoadoors, granietwerkers en tegelzetters. Keukeninstallatiebedrijf. Vraag vrijblijvend prijs opgave Wij stucadoren uw plafonds en muren. tfC&fcc dtVfl jq DEALER VOOR PERSONENAUTOMOBIELEN Automobielbedrijf Zijlsingel 36 Leiden Tel: 01710-24777- b.g.g.43729 met garan MARKIEZEN Zonwerinqsbedrijf HORREN tzocUnj MOLENSTEEG 1 D LAAT NU UW MARKIEZEN BEKLEDEI CHR. EMIGRATIE CENTRALE Elke dinsdagavond van 78 uur wordt spreekuur gehou den in het Geref. Jeugdhuis, Breestraat 19, Leiden. Inlichtingen en dossiervor ming voor alle emigratielan- den. Rijksgoederendump KRUISSTRAAT 10 LEIDEN wasautomaten, droogautomaten.afwasautomaten, stofzuigers. Miele service; Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Zwolle. Van een geperfectioneerde atwasautomaat als de Miele G 500 "de luxe" mag u terecht veel verwachten. Dit allemaal! Heeft een zeer krachtige circulatiepomp. Een volkomen nieuw filtersysteem. Een speciale droging door dampcondensatie. Een ingebouwde waterontharder met grote capaciteit. Is bovendien geschikt voor normale en biologische afwasmiddelen èn zeer geschikt om ingebouwd te worden. Wij staan dag en nacht voor U klaar. MARKS - Bonairestraat 1113 - LEIDEN - Tel. 2244422513 (Tijdens de feestdagen gaarne tijdig bestellen). Geen probleem als u een eigen huis hebt. Geld lenen hoeft niet moeilijk te zijn. En het kan heel voordelig. Als u ons tenminste de garantie van een eigen huis kunt geven. Dat is voldoende. Zelfs een hypotheek (mits geen tophypo- theek) is geen bezwaar. Dan kunt u bedragen vanaf f 3000.- lenen. Tegen een lage rentevoet en met een loop tijdvan 5 of 10 jaar. Voor alle moge lijke doeleinden. Als verbouwing, wo ninginrichting, aanleg centrale verwar ming. aanschaf auto... Enfin, u bent uiteraard geheel vrij in de besteding van het geleende bedrag. En het spreekt vanzelf dat wij u een uiterst Hiermede verzoek ik u geheel vrijblij- vend, mij nadere inlichtingen te ver- strekken over uw speciale leningen. Ik ben in het bezit van een eigen huis. Naam: Straat: diskrete en vertrouwelijke behandelingk garanderen. Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf even. En u ontvang! spoedig onze informatieve brochure. Geheel vrijblijvend, f 5.000,- kost f 78,- per maand f 7.000,- kost f 108,- per maand f 10.000,- kost f 154,- per maand f 15.000,- kost f 229,- per maafflj f 20.000,- kost f 305,- per maand JQ Lagere, tussengelegen en hógere bedragen worden eveneens verstrekt 1e, 2e en tophypotheken; alle financieringen van onroerend goed! Financieringskantoor MOONEN Saroleastraat42,HEERLEN.Postbus22'it Telefoon 045 - 71 08 06 en 71 06 98. MOONEN - voor een voordelig voorschot op uw toekomst. Groothandel in:koper,IOOd, aluminium, messing, zink, ijzer,accu's,lompen papier sloopwerken fabrieksopruiming INKOOP,Langestraat 4 tel' 21323 'Marktsteeg 4 tel. 31516 RIOLERINGEN Ontstoppingen en reinigen met onze HOGE DRUKWATER INSTALLATIE evens leegzuigen van beerputten, septic tanks, kolken enz. met ZUIGWAGEN. herstelwerkzaamheden. Firma Th. G. Barthen LELIESTRAAT 53 - LEIDEU - TELEFOON 01710—21249 SIERPLEISTERS maken Uw woning anders. Gezelliger en sfeervol. STUKADOORSBEDRIJF Fa. Gebr. v. d. Plas heeft hiervan zijn spec, gemaakt Belt U eens en laat U uitvoerig voorlichten 02522—10166, 01710—22783. presenteert haar KOLLEKTIE MODELLEN 1 Tour- en stacarav vouwwaï en CAVALIER LISSE Vuursteeglaan - Tel. 02521-4000 ('s-zondags

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 30