Lijkt wel of men p kerstbomen koopt" de winter oorbij is Lezers dichten over kerst en oud en nieuw Horlogerv.d. Water HANDELAREN ZIJN „LOS" GEMEENTE LEIDEN VERKEER JDAG 24 DECEMBER 1971 LEIDEN sr Unnenstad 'I mder 251 *le loep i )oor Melkert ekening oop Walenkamp LEIDEN Geen ..Kerstplaat" in de stijl van Anton Pieck, maar een tekening, die het décor van een ander jaargetijde heeft dan de winter. Er zijn stadgenoten, die ho pen, dat Steenstraat en Beesten markt komend voorjaar een der gelijke entuorage zullen hebben, o.a a. enkele zakenlieden, die op het brede trottoir een luifel en terras jes willen (links op de tekening). Ik voel veel voor hun eerder in de ze rubriek beschreven idee om iets met het plein te doen. Er kan een leuk marktplein ontstaan, al zou het maar op één dag in de week zijn. Het beeld van Rembrandt to rent er bovenuit. Het zou hier mooi staan. Dan heeft Leiden met een nog een Rembrandtp1 ein. Rechts nog een fragment van de kade van de Leidse rondvaart. De exploitant wil een ponton in het water leg gen en hierop een terras zetten U ziet het, er kan veel met de pen. werke- Kerstgedachte Zal men dan wefrkelijk vredelievenderzijn? Als ieder mens zich méér vrij, en onafhankelijk beweegt. Als dat zo is ja dan !IDEN Het is dit jaar goed Leiden geen boom meer te krij- an met de verkoop van kerst-'I gen. Alleen bij molen De Valk Gisteren was er in heelstond de heer Beintema nog met ADVERTENTIE Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn de hierna genoemde ver keersmaatregelen vast te stellen Een parkeerverbod aan te geven door plaatsing van borden vol gens model 49 van bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voor de westzijde van de Boshuizerkade gelegen tussen de Toussaintkade en de Telderskade. Een parkeerverbod aan te geven door plaatsing van borden vol gens model 49 van bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voor de westzijde van de Montgomerystraat. voor zover gelegen tussen de Joh. Poststraat en de Van der Helm laan. arDe op deze maatregelen betrekking hebbende tekeningen liggen, ,k voorzien van een bijbehorende toelichting, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeentesecretarie in het gebouw Breestraat 92. Gedurende 1 die periode bestaat gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van de genoemde maatregelen. °ev Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te wor- rel den gehoord in de vergadering van de Verkeerscommissie. die za) lor» worden gehouden op 10 januari 1972 te 16.00 uur in de koffiekamer >ui van het Stadhuis. Leiden, 24 december 1971. een kleine voorraad (op foto Holvast). „Het is weer hetzelfde liedje als vorig jaar, er is een tekort aan bomen", zegt hij. In de hele omgeving van Leiden is iedereen 'los'. Er is dit jaar nogal wat te doen Beintema: „Je reinste onzin. Die Beenitema: "Je reinste onzin. Die doen het hier helemaal niet: de grond in de omgeving van Leiden deugt daar niet voor. Ik heb geen bomen met kluit verkocht. Zeer tevreden over de verkoop van kerstbomen dit jaar is men ook by het Tuincentrum in Voorschoten. Eigenaren, de heren Griffioen: "Bet lijkt wel of de mensen er allemaal twee in huis willen hebben. We heb- dit jaar meer bomen ingekocht dan verleden jaar, maar we zijn hele maal uitverkocht. Het valt ons speciaal op dat de men sen veel eerder vóór Kerstmis kerst bomen gaan kopen. Het was vroeger meestal zo dat men pas de laatste FOTO'S IN ZIEKENHUIS LEIDEN De hal van het Dia- connessenhuis wordt gedurende de feestdagen opgefleurd met een kleine foto-expositie van Leidenaar Hans Kor ff Hij heeft alleen in kleur gewerkt. Zyn portretten van mens en dier zijn hier en daar wat vlak, maar de twee serif's maken alles goed en Korff tot een fotograaf, die het ziet. Boeiend is zijn serie van twee kleine judoka's en bijzonder aardig en passend in deze omgeving een kind, dat een ander kind tempera tuurt. .Niet zo maar langs lopen, maar even kijken, 't Is de moeite waard. dagen voor Kerstmis zijn boom kocht, nu begon het al direct na Sin terklaas. Misschien speelt het feit dat Kerstmis dit jaar in een weekend valt hierby een rol, maar het is op vallend dat deze tendens in vorige jaren ook al duidelijk zichtbaar was. Het gaat natuurlijk ook een beetje werken als een boemerang: volgend jaar zeggen de klanten: "Gauw zyn, anders hebben we niets". Over de kerstboom met kluit: "Daar is veel vraag naar, maar wy vinden ze ten opzichte van de gewo ne bomen zo duur, wat te wyten is aan de veel hogere transport- en ar beidskosten die je met deze bomen hebt." De houdbaarheid van de bomen met kluit achten vader en zoon Griffioen een dubieuze kwestie. "Zo'n boom kan vrij veel hebben, maar als hij zo uit de warme huis kamer buiten wordt gezet vat hij ge woon kou. Een gekweekte boom is het beste, maar die komen gauw op 20 a 30 gulden." ADVERTENTIE SPECIALE AANBIEDING Rankenkast fraaie uitgesneden beeldhouwwerk f 1890.— luxe uitvoering f 2150, San sieraad in uw woonkamer BULTHUIS BOTERMARKT 23 NIEUWE RIJN 25 Alweer is er een jaar voorbijgegaan, waarin we misschien een enkele keer hebben stilgestaan voor onze boodschap in dit leven. Elkaar „slechts" ware Vrede te geven. Misschien zal dit kerstfeest u allen geven een vredig en waarachtig licht. Om het werkelijk in jezelf te kunnen beleven, is een blik genoeg, als 't op God wordt gericht. Het is goed, even stil te staan bij dit kind, hoe of wat u ook bent gezind. In welke positie u zich ook bevindt, wat is ,,'t bijzondere aan dit kind?" Waarom is hij niet als triomfator, uit zijn hemel neergedaald? Moest daarom Zijn Rijk jaren later toezien, hoe hij in dit aardsrijk werd onthaald? Ziet en kijkt naar deze stal. Uitverkoren zijn eenvoudige herders, met vrome Eens wanneer Hij, weer ivederkomen zal zijn „wij" dan Zijn uitverkoren mensen? Mensen, wij zijn betrokken bij dit feest. Eenvoudiger was er nog nooit op aarde. Hij, die 's mensen geleerde geest devalueerde tot nul en gener waarde. Komt allen en we bidden samen als kinderen, onbevangen blij. Dat mensen geen boze plannen meer beramen. maar proberen te leven zoals Hij. Nog zijn wij onvolxvassen, zonder kracht. Steeds opnieuw moeten wij toch vechten om jzen aantal meters land, dus Macht. Waarom kan het begrip „Liefde" in ons niet berechten? Vragend zien Zijn ogen mij aan. Deed gij soms iets aan bijv. wereldvrede? Heb ik ooit wel eens op de bres gestaan? Ach. het is allemaal al zolang geleden! Dan betekent feestelijk blij zijn niet het „echte". Wij zijn er zelfs van los geraakt. Vieren Kerstmis niet met rechte. Er is wéér geen nieuw begin gemaakt. We zingen Stille Nacht - Heilige Nacht en we eten, en drinken aan het rijk beslag. Oh, wat een traditie en welk een pracht! Ooit wel eens „echt" er over nagedacht? Hoe zal 't over een aantal jaren worden beleefd? Kerstmis een echt festijn. JBlesjot, Trompstraat 77. Leiden, foor jou Voor jou was Jezus hippie voor jou was Jezus revolutionair voor jou was Jezus een profeet voor jou was hij een magiër, en kunstemaker of een demagoog maar voor ons allen was en is hij VREDEVORST hè? NOS komt bij Kerst Inn LEIDEN Het ligt in het voor nemen van de NOS om hedenavond om kwart over acht enkele televisie opnamen te maken van de Kerst Inn, die de komende dagen in de school aan de Boommarkt wordt gehouden. LEIDEN Vanavond half tien viering van de kerstnacht in de Jozefkerk aan de Herensingel. Zang. teksten en muziek worden verzorgd door „The Lord's Polks", onder lei ding ran A Vlasveld. Celebrant is kapelaan F. Verlaan. Ieder jaar O kindje klein en teer, hoe ligt gij in uw kribje neer. In doeken gewonden. Gij zijt gezonden voor ons aller welzijn Heer. Toch werd gij gekruisigd en begraven. Maar na drie dagen weer opgestaan hebt gij ons bemind en ivelgedaan. En gij zult nooit versagen om ons te boeien Heer. Nu ligt gij daar, zo klein en teer. Ieder jaar herdenken wij het weer. Want gij zijt nu zo groot en machtig en helpt ons altijd weer, o Heer. Dag oudjaar Kijk hem daar staan. ach, zie hem nou gaan. Zó oud en zó krom, hij komt nooit wéér om. Eén jaar heeft hij geleefd en van alles beleefd. Nu krijgt hij een erfenis Om 12 uur wordt hij geschiedenis. Hallo nieuwjaai Wat huppelt daar? O, 't is Nieuivejaar. Wat een leuk kereltje! Hoe vind je dit wereldje? Hoe durf ik het wagen je daar naar te vragen. Je bent nog zó jong. geniet er maar van. Straks ben jij weer die oude man. Mevr. K. MarijtPlug, Sparspraat 8. Alphen aan den Rijn. ADVERTENTIE HAARLEMMERSTR. 181 - LEIDEN TELEFOON 24469

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 3