TIEN HERSEN-KRAKERTJES NEGENTIG PRUZEN VAN TIEN TOT HONDERD GULDEN oeizame ce in )lerdam PUZZEL 1 fci -■ -jliVIBER 1971 weer in de donkere dagen van het jaar, waarin de beid tijdens veel vrije dagen voor een belangrijk deel buis gezocht wordt. Dat is de tijd, waarin wij onze lezers svraag plegen voor te schotelen, waaraan allen hun hart ophalen: de bollebozen en de puzzel-amateurs, de jon- i de ouderen. om iedereen het zijne of hare te gunnen, bestaat deze ag weer uit verschillende puzzels, ditmaal tien in totaal, i makkelijke bij en moeilijke, letter-en-woord-puzzels, pgaven, een hyper-modern doolhof, een puzzel die in de ts met schaak te maken heeft, een geheimschrift etc. it U natuurlijk aan deze "hersen-krakertjes" tegoed doen voor het plezier, maar U kunt ook meedingen naar de l prijzen, van tien tot honderd gulden, die wij hebben fd. loor een van die prijzen in aanmerking te komen hoeft niet alle opgaven goed op te lossen. Wij loven namelijk lere puzzel negen prijzen uit en wel een ijn van die steden, waar alle ies waarschijnlijk met de bedoelingen maar dat komt niet zo goed uit de verf het werk stellen om het de iruikers zo moeilijk mogelijk en. Laten we maar geen namen iedereen kent wel een of oorbeelden uit eigen ervaring, et dan te zijn ten bate van de ïger, ten bate van de veilig- en bate van de vlotheid van keer, ten bate van de midden ten bate van de rust, ten bate stedeschoon of wat dan ook: barde resultaat is, dat het ver- olledig in de knoop komt te :n dat je alleen te voet binnen lelijke tijd ergens schijnt te komen. jt veelgeprezen lopen is overi- >k niet alles, want niet ieder- iol op trimmen- Zeker niet dag (uit in een landje als het onze", find, regen, sneeuw en hagel buten zijn, waarmee de mees- [n van het jaar gezegend ple- zijn. bijvoorbeeld Dolerdam- waar in het citycentrum hierbij in bebben gebracht. We hebben (nog maar enkele van de dui- j verkeersvoorschriften aange- lie de stad tot een bos van het ronde borden maakt. Zelfs fee enkele voorschriften is het trij hopeloze zaak, om een re- route te vinden bijvoorbeeld R kruispunt 1 naar het kruis- personen, A, B, en C, onder- de krachttoer op drie verschil- panieren om eens te zien of je kaar 2 nu het best kunt gaan ijden in eigen auto of per bus. ipt langs de kortst mogelijke iet een snelheid van precies Eter per uur. rt gelijktijdig met zijn perso- i en blijkt bij aankomst een liddelde van nauwkeurig 30 uur te hebben gemaakt, t de rit per bus. Die bus start elfde moment in 1, eindigt in at bovendien langs de kortst :e toegestane route. Doordat i onderweg telkens moet stop- de haltes, is het weggemid- m 1 naar 2 precies 15 km per komt het eerst aan, hoe lang winnaar er over, en hoeveel Jmen de anderen? Voor de irde moet u dan weten, hoe af te leggen wegen zijn. in Dolerdam vrij eenvoudig ekenen. Wie het stratenplan gaat al gauw geloof hechten egende, dat de stad gesticht is ythagoras tijdens een tripje l hoge noorden. Alle verticale ïelten tussen hoeken of kruis- zijn 30 meter of een veelvoud meter lang, alle horizontale ïelten 40 meter of een veel- in 40 meter, en alle schuine ken tussen hoeken of kruis- SO meter of een veelvoud van de plattegrond hebben we verklaring van de verkeers gegeven goed bestuderen u aan het dolen gaat als rgemakkelijking aparte af- naten voor verticale- horizon- schuineweggedeelten, steeds Jover het midden van de weg. mu' keerstekens gelden voor de '42 belten tussen kruispunten: die kruispunten gelden zij - «r, zoals dat ook in het nor- de ïrkeer het geval is. avon* ;le-ac* vint, in hoeveel seconden en 1118 :veel seconden verschil met de SCHUIN eerste prijs van f 100, tweede prijs van50, twee prijzen van25, en vijf prijzen van 10, Dat is f 250,per puzzel en derhalve voor de tien puzzels samen f 2500,waarmee we 90 win naars gelukkig kunnen maken. Dus ook als U aan slechts één puzzel meedoet, maakt U al kans op een van deze prijzen. Vanzelfsprekend hebt U meer kans wanneer U meer oplossingen inzendt, want dan doet U mee bij de prijsdeling van al die puzzels. Maar we maken de beperking, dat aan geen van de deelnemers meer dan één prijs zal worden toegekend. Om voor die prijzen in aanmerking te komen moet U aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Uw oplossing(en) moeten uiterlijk op maandag 10 januari a.s. in het bezit zijn van de redactie, Wittesingel 1 te Leiden. 2. Op briefkaart of enveloppe moet vermeld staan "Kerstprijs vraag". 3. Op briefkaart of buiten op enveloppe moet vermeld staan van welke puzzels (de nummers) een oplossing wordt ingezonden. 4. Naam en adres van de afzender duidelijk vermelden op brief kaart of buiten op de enveloppe. 5. Geen andere zaken insluiten in enveloppes, aangezien deze pas na afloop van de inzend-termijn worden geopend. VEEL PLEZIER (want daar gaat het om) EN DAN OOK NOG VEEL SUCCES! mijn r- i zijn Erkel schre- tt VERTICAAL HORIZONTAAL 30 GO 90 120 150 180 210 240 METERS O OU EEN RICHTING EEN RICHTING-BUS BEIDE RICHTINGEN 1 EEN RICHTING - VERBODEN VOOR BUSSEN VERBODEN VOOR R'JVERKEER VERBODEN R'JVERKEER BEHALVE BUSSEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 29