Poppys blijven jongens, die zo nu en dan graag tegen een balletje aantrappen verdwijnen Oebele gaat Repeteren op zolder in een somber voorstadje van Parijs FRANSE KOORKNAPEN HOOG OP HITPARADE VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA Oebele gaat verdwijnen. Nog één de koek is op. Geen vrolijke meer van Ceesje, Paulus, Augustus, Rozengeur, Koen, Billy en Aagje. De laatste Oebele bete- afscheid van alle geliefde zoals Willem Nijholt, van Dort, Ab Hofstee, Rob Nijs en Marjan Berk. Geen zang van het kinderkoor en ook aan buitelingen van het kinderballet een einde. Oebele is niet lan- Hupsakee. de middag van eerste kerstdag de KRO, met weemoed, af- van haar troetelprogramma, zal voor de laatste maal het Oebeler-pleintje het toneel vormen van veel bedrijvigheid' en plezier. die voor de spe- een uur duurt, s. Op het pleintje is voor een waardige kopie van een kermis gezorgd, compleet met sui- kerspinkraam, spookhuis en schiet- Weemoed is ook te bespeuren bij KRO-regisseur en creator van Oe bele, Bram van Erkel. Hij legt het verdwijnen van zijn produkt uit: „Bepaalde omstandigheden dwingen ons er toe. Wieteke van Dort en Marjan Berk zijn beiden in ver wachting. Tot nu toe hebben we het aardig kunnen verbergen maar daar komt straks een eind aan. Willem Nijholt wil niet meer in Oebele. HIJ heeft het te kwaad met zijn populariteit als Koen. Zijn an dere werk ging er onder lijden. Men idenbificeert hem te veel met Oebe le". Willem Nijholt De laatste Oebele belooft een ge weldig gebeuren te worden. De Oe- bele-set verhuisde zelfs voor een dagje naar De Efteling, het sprook jespark in Kaatsheuvel. Daar werd het liedje „In een oude stoomcar- rousel" opgenomen. Kaatsheuvelse kinderen zaten urenlang op paar den, varkens en in rijtuigen voor hun vier minuten durende aandeel in het favoriete programma. Regisseur Bram van Erkel heeft de wind er onder. Met hier en daar vermanend woord, een barse Wieteke van Dort schreeuw en een grap op z'n tijd weet hij de kinderen te bewerken. Van Erkel (38) heeft Jobsgeduld. Over de laatste Oebele: „We heb ben er geen dramatisch geheel van gemaakt. In deze kermisafleve- ring zit een afscheidsliedje maar dat is dan ook een heel droevig vers. Mijn zoontje wierp zich snik kend ter aarde toen hij het hoor de". Oebele is in haar driejarig bestaan waanzinnig populair geworden, een ware rage ontstond. Boeken, gram mofoonplaten, en een pagina in KRO-lijfblad Studio verschenen. Niet alleen de jeugd zat bij een Oebele-uitzending aan het apparaat gekluisterd ook ouderen toonden hun interesse. Vooral in de leef tijdsgroep tussen de dertig en veer tig jaar zaten veel meekijkende ou dere. Bij de kinderen kon Oebele op een constante kijkdichtheid procent rekenen. Alleen Swiebertje en Floris steken daar nog boven uit, meldt de KRO. Het succes van Oebele schrijft Van Erkel toe aan het feit dat zijn pro-1 dukt zo lekker gewoon is zonder op geschroefde toestanden. Van Erkel: „We hadden allemaal onderwerpen» die dicht bij de werkelijkheid lagen. De ex-onderwijzer komt met vage plannen voor een nieuwe Jeugdserie. Van Erkel: „Het wordt in ieder ge val weer iets met een groepje kin deren. In juni wil ik het opnemen, maar eerst moet ik zien of mijn ideeën levensvatbaar zijn". Na zijn afscheid van Oebele gaat Van Erkel de nieuwe tv-serie van Eli Asser, „Citroentje met suiker" regisseren De opvolger van ,,'t Schaep met vijl poten". Voor Oebele denkt de KRO goede opvolger te hebben in de se rie „Kunt u mij de weg naar Ha- melen vertellen meneer?", geschre-fcc ven door Harry Geelen en op mu ziek van Joop Stokkermans. De re gie heeft Nico Hiltrop. Het verhaal begint waar het sprookje van de rattenvanger van Hameien in hetfeei Tl vage blijft. In de rots beleven meegevoerde kinderen tal van av< turen. De overgebleven Oebele-ac- |vi teurs hebben hun medewerking al ASNIERES (Parijs) Pascal, ondeugd van tien, wrijft de slaap uit zijn ogen. Enkele ogenblikken later wordt dit gebaar gevolgd door een langgerekte geeuw. Christophe bewerkt het drumstel. Bruno, opvallend solo-zangertje met het ernstige gezicht, tokkelt op de gitaar. Terug by Pascal blijkt deze te knabbelen op zijn vingers, een handeling die hem met evenveel voldoening afgaat als het eten van een baartje, later op de dag De Poppys repeteren. De sfeer op de zolder van een onooglijk ge bouwtje in de Rue Jaffeux op de grens van Asnières en Gene vil- liers, sombere voorsteden van Pa rijs, is die van een gezellige rom mel. Aan de muur hangen hon derden kranteknipsels, foto's en affiches van het stoere gezelschap, een kachel brandt fel en de bin nenkomer waant zich al snel in een gezellig oud clubhuis, waar naar hartelust kan worden ge leefd. GEEN STATUS MOEILIJKE JONGEN Want aan status doen de Poppys niet. Er mag dan druk gelachen worden om de foto in een popu lair Frans tienerblad. Philippe vindt zichzelf er afschuwelijk op staan en een ieder beaamt dat. De realiteit dat in Holland de laatste maanden alleen al 10.000 exempla ren per dag van het „Non non rien n'a changé" de deur uitgaan doet het zeventiental nagenoeg niets. Veel belangrijker is het hondje van Jacqueline Herrenschmidt, met Francois Bernheim, de Pop py 6-creatoren, die onder de naam Peram en Nero het voedsel voor nieuw werk aandragen. „Het stukje worst" zoals Bruno het beest plastisch uitdrukt, moet worden verwijderd omdat ijverige dirigent Jean Amoureaux door zijn komst nog minder vat op het gezelschap heeft. Want. er moet echt worden gestudeerd. twee nieuwe nummers zijn geboren en Jacqueline en Francois willen Jé- 6us Révolution" en „Llberté" erg graag nog vóór de feestdagen af geleverd hebben. wens weer een commercieel werkje op de markt te gooien. Ik geloof dat, indien je op die manier werkt, de Poppys spoedig verleden tijd zijn". LAATSTE WOORD Er is dus inspraak. Ook de ouders mogen zich mengen in het wel en wee van de showknaapjes uit As nières. In feite hebben zij het laatste woord. Gaat het Poppy- zijn ten koste van het gezin, de opvoeding of het schoolrapport, dan maakt men korte metten met de hobby zingen. rustig te eten met de telefoon in de hand neemt ze een taartje („m'n lunch") daar ze zowel de afspraken van de Poppys als het grote koor moet nagaan „We krijgen zo'n 50 tot 100 brie ven per dag. Ook erg veel uit Holland. Vaak zijn ze slechts gea dresseerd „Poppys - Frankrijk", maar ze komen altijd aan. Het zou wel fijner zijn als de mensen kaarten sturen, dan kunnen de kinderen ze opplakken. Bewust la ten we de brieven niet lezen, inci denteel zit er namelijk weieens een minder beschaafde pen tus- artiesten hitwerk in elkaar zet (Esther Galil met zijn „Le jour se léve" is goed voor 300.000 exem plaren) „De mensen waren moe van die volwassen knapen die te gen de oorlog stonden te zingen op een overdramatische wijze. Zo dra kinderen het onderwerp speels benaderen wordt het een andere zaak. Dat is nog niet vertoond. En het gebeurt beslist niet op een wijze van het doet er niet toe wat ze zingen. Ze weten dondersgoed waarover zij het hebben en krij gen genoeg begeleiding om te we ten waarmee ze bezig zijn". De Poppys heten rijk. Platen wor- Was Francois Bernheim bij een eerste confrontatie een wat moei lijke jongen,met de Poppys speelt hij de grote broer, die meelacht en -stoeit. Er gebeurt niets ge dresseerd. Pierre heeft even ge voetbald op straat en dacht op het laatste moment aan de repeti tie Hij komt rijkelijk te laat bin nen, schuift een stoel aan en valt in. Jean-Pierre ziet het vandaag wel zitten. Hij kreeg enkele dagen geleden een zusje en dat vormt reden om ook na de repetitie te blijven zin gen en Jean Amoureux te helpen met de woorden van het nieuwe vers, dat hij al uit het hoofd kent. Die woorden vormen wel eens een probleem .Want wat doe je als 10-jarige knaap je hoort een woord als „kitsch", moet het zin gen en begrijpt niet wat het bete kent. Midden in de repetitie roep je uit dat je dat zo'n raar woord vindt en je het niet kent. En dan krijgen de Poppys school. Dirigent Jean Amoureux, Jacqueli ne, Francois en Yvette Pailly, blonde en uiterst vriendelijke dame uit Asnières, die alle kleine en grote zaken voor haar zeven tien knapen regelt, geven met voorbeelden een korte, maar bon dige uitleg. „Want", zegt Francois Bernheim, ,ze moeten weten wat se zingen. Het is erg gemakkelijk om stommetje met ze te gaan spelen en alleen te denken aan de Of „Les petits chanteurs d'Asniè- res en Ile-de-Framce" koor van 150 man, waaruit de Poppys zijn ontstaan dat erg vinden? „En of, ik hou hartstikke veel van zingen" zegt speelse Pascal, die op zijn tiende al in de zevende klas zit en dat een hele prestatie - vindt. Zijn de vriendjes uit de klas niet een beetje Jaloers? „Ja, dat wisselt een beetje. Soms wel wat, hoor, maar de meisjes vinden het leuk. Ze willen met je lopen en verzamelen de foto's. Maar ik vind school echt fijn en voetballen ook héél erg". VEEL POST Krijgen de Poppys veel brieven? Pascal en Philippe: „Ik geloof het wel, we mogen ze niet lezen. Ma dame Pailly bewaart ze allemaal". Yvette Pailly, die vooral tijdens de weekeinde veel te regelen heeft en nagenoeg geen tijd vindt om Uit ons land zijn die dag een tiental brieven binnengekomen in keurig schoolfrans. Een klas uit Apeldoorn vraagt de woorden op van het eerste Nederlandse succes en wil het „Non non" zeer graag in het .Hollandals" gaan brengen. Ze zullen een keurig briefje met inlichtingen terugkrijgen. De Poppys, een hele organisatie, het loopt allemaal gesmeerd. Francois Bernheim rook het kas succes. Oktober vorig Jaar selec teerde hij de Poppys uit het plaatselijke kerkkoor, waarin de knapen overigens nog normaal ac tief zijn. Via Barclay werd een kerstplaat opgenomen (Noël 70) en volgden er singles (van het grote koor waren trouwens al sprookjes platen uitgebracht). Plaatjes tegen de oorlog, de kleine hypocrysieen meer in de mode zijnde zaken. NIET VERTOOND Bernheim, die voor meer Franse den bij duizenden vérkocht. Wat gebeurt er met de verdiensten, ga je je afvragen, wanneer er gesteld wordt dat in zo'n twee miljoen huiskamers een Poppys' produkt aanwezig is? Yvette Pailly, die eens kinderen in het grote kerkkoor had en sinds dien overactief in de organisatie is gebleven: „Het geld gaat niet naar de kinderen. Alle opbreng sten komen in de vereniging, die van het geld vakantiekolonies voor kinderen organiseert, sportcom plexen en culturele centra voor kinderen laat bouwen en meer so ciaal werk verricht waar het no dig is". Indirect hebben de Poppys er ook plezier van. Trouwens er moet spoedig een nieuwe autobus komen vervoersmiddel met dirigent Jean Amoureux achter het stuur, waannee de Poppys korte afstan den maken, wanneer er in de om- Aanvulling is geen probleem. Er lopen honderden leeftijdsgenootjes in Asnières rond en het woord Poppys bezit reeds lang een magi sche klank. Niet alleen voor de knullen zelf. Bij navraag wil er wonderlijk genoeg niemand „echt" zanger worden. Er zitten zo te ho ren toekomstige biologen en tech nici in het gezelschap. Voorzanger Bruno uit Martinique is wat die zangprestaties aangaat het meest bescheiden. Zegt aangesproken dat ik me vergis, hij echt geen solo-zanger is, maar zijn broer, die even weg moest. De grootste animators zijn vaak de ouders. ,,Want" ,zegt een trotse vader, „de Poppys voorzien in een behoefte. Niet alleen voor het pu bliek maar ook voor de ouders. Je ziet Je zoon liever actief in een hobby da a in een straatspelletje. Alles is beter dan dat gelanterfan- tsr op stiaat". geving moet worden opgetreden" Ook Poppys-ouders willen geld. Zoonlief mag dan wel cadeau's in ontvangst nemen een geleverde prestatie het ventienrtal is in het bezit zelfde armbandhorloge daar moet het bij blijven, trouwens een ondoenlijke zijn incidentele gages voor knapen te stellen. De Poppys anderen bij tijd en wijle zicht. Zodra de baard in de daar is, is het Poppy-zijn tijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 28