„HET CIRCUSLEVEN IS KEIHARD Familie Smart over hun miljoenenbedrijf: VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA Hoe zou dat eruit zien als jij het moest maken? Je bedoelt als ik filmregisseur was. Ik zou iets doen dat voor de hand liggend is en dat nog geen filmmaker heeft ge daan. Ik zou eerst een Jaar mee lopen in een circus om de werke lijkheid te zien'. Hoe ziet die werkelijkheid eruit? „Keihard. Het is een harde we reld, met weinig ruimte voor ro mantiek. Werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je bent nooit klaar. Per seizoen, waarin we ongeveer dertig weken door Engeland trekken, geven we bijna één miljoen gulden uit aan de show. Moeten we proberen hon dernegentig mensen bij elkaar te krijgen, die één seizoen circuswerk willen doen. In de winter houden we er vijfendertig over Het is een bedrijf dat afhankelijk is van an deren. De Britse spoorwegen heb ben het besluit genomen niet lan ger dieren te vervoeren per spoor. Dat vereist een totale reorganisa tie. We moeten nu alles over de weg gaan doen. Al onze grote die ren. olifanten en paarden hebben we daardoor moeten verkopen aan Ringling Brothers Barnum en Bailey (het grote Amerikaanse circus). We raken een Jaar uit de roulatie omdat we eigenlijk het bedrijf helemaal opnieuw moeten opbouwen". Wat doen Jullie in dat Jaar? „We proberen naar Nederland te gaan. Voor het eerst proberen we naar het continent te gaan. We praten met jullie Toni Boltini over een eventuele samenwerking. Maar er zijn nog veel problemen. Jullie hebben nog die achterlijke verma kelijkheidsbelasting, die veertig procent van de inkomsten opeist. In Engeland is dat tien Jaar gele den afgeschaft anders zou ook hier, net als bij Jullie het circus langzaam zijn uitgestorven". Floreren circussen in Engeland nu wel? „Van andere weet ik het niet. Ons bedrijf gaat goed. We trekken per dag, als we op tour nee zijn. 12.000 bezoekers. Dat is niet slecht. De concurrentie van televisie heeft ook weinig invloed. We maken juist dankbaar gebruik van de televisie om mensen warm te maken voor het circus. Toen we tien Jaar geleden begonnen met televisieshows werden we voor gek verklaard. Het zou mensen juist uit het circus wegtrekken. Reclame Het omgekeerde is het geval. Vier keer per Jaar hebben we een show. We kunnen merken, dat die juist alleen maar een reclame zijn voor het circus." Heeft de concurrentie van tv iets aan het wezen van het circus ver anderd? „Nee. niet aan het wezen. De mensen verwachten wel meer. Men wil behalve de sensatie, die natuurlijk het belangrijkste blijft een goede show zien. Daaraan hebben we ons moeten aanpassen. Maar het is voor ons makkelijker werken omdat ons Safari-prak (in het weekeinde gemiddeld 10.000 bezoekers per dag) en onze die rentuin op Guernsy (een van de Kanaaleilanden) maken ons niet alleen afhankelijk van het circus". Later bij een rondgang over het uitgebreide winterverblijf komen we weer bij neef Billy terecht. Hij is één van de velen in de familie, die eenmaal heeft geprobeerd het circus te ontlopen. „Ik ging een Jaar naar Australië. Ik ben hard lopend teruggekomen. Op het laatst ga je de geur van het cir cus missen. Ik kan er niet bui ten". Zelfs de Jongste leden van de familie lopen weg van kost school omdat zij het circus niet kunnen missen. Desondanks blijft oom Billy hardnekkig zeggen: „Dat heeft niets met romantiek te maken. Het is gewoon een goed bedrijf waar het fijn werken is". Dat is ook wat de medewerkers vinden die niet tot de familie be horen. „Je bent een van hen. Je werkt niet voor de familie, maar met de familie. Je deelt in hun ruzies, maar ook in het plezier als het goed gaat. De drie broers heb ben onderling nogal eens ruzie Gelukkig hebben ze leder hun ei gen terrein, zodat zij elkaar niet in de weglopen. Voordat het Safa ri-park twee Jaar geleden open ging had Ronald (Ronnie) alle touwtjes strak in handen. Billy en David hebben nu de vrijheid ge kregen, omdat Ronald zich prak tisch heeft teruggetrokken op het Safari-park. Billy sr. drukt nog steeds een zwaar stempel op het bedrijf. Overal hangt dezelfde „Churchill- achtige" foto van hem. Hij over leed, na een voorstelling, aan een hartaanval. Hij voerde een ijzeren bewind over zijn bedrijf. „Een keihard zakenman. Hij wist alles wat er omging. Iedere lekke band in het wagenpark werd hem ge meld. Hij was zuinig, maar stuur de zijn particulier chauffeur ook met zijn Rolls Royce weg om een pond spijkers te kopen als hij die snel nodig had", herinnert eenme dewerker zich. Ontzag In de plaatselijk pub van Wink- field wordt met enig ontzag over hem en de familie gesproken. Niets dan goed over het circus, waardoor Winkfield op de kaart van Engeland niet een onbedui dende vlek is gebleven, maar een plaatsje waar, waar de Engelsman met zijn gezin naar toekomt, om het winterverblijf en het Sa fari-park te zien. Extra attractie: Een kans van één op honderd om koningin Elisabeth te paard tegen te komen of John Lennon en Yoko Ono wandelend in het boa rond hun kapitale villa. Bij de foto's: Links boven: Billy Wilson Smart, neef van oom Billy jr. van ivie hij het werk met de olifanten leerde: "Je kunt de circusgeur niet missen". Rechts boven: De paarden waarmee Osmund Smart, dochter van David Smart excelleert. Midden: De familie Smart die nu het circusbedrijf re geert v.Ln.r. Ronny, de we duwe Smart, Billy jr. en Da vid. Midden onder: Een van de affiches van het circus Billy Smart. Rechts onder: Een plaatje uit de kerstshow va?i Billy Smart van het vorig jaar. LONDEN Billy Smarts Circus komt volgend jaar naar Nederland. Het wereld vermaarde circus, dat nu al vele jaren lang tijdens de kerstdagen met een schitterende show ook op ons scherm verschijnt, wil voor het eerst in haar vijfentwintigjarig bestaan, de sprong naar het continent maken. soonlijk bevriend. Hij praat met het logge beest als tegen een fa milie-lid. Hij maakt zich vrij voor het in terview. Ronnie kom ik later op de dag tegen in het Safari-park waar hij een klas rondleidt van de exclusieve school Kings College of Cambridge, waar de Engelse Lords, die het zich kunnen permi- teren, hun kinderen onder de hoe de van de Queens bischop achter laten. De jongetjes huppelen ach ter Ronnie Smart aan. gestoken in de sohoolkledij, zwarte capes, grote witte boorden en een hoge zwarte zijden hoed. Billv nestelt zich od een bureau- rand in zijn kantoor. Af en toe komt mrs. Smart, zijn moeder, onderbreken. Een interview met haar is niet, mogelijk omdat zij nagenoeg doof is. Een wand in de kantoorruimte wordt ingenomen door een in pas teltinten uitgevoerde schildering Door Peter d' Hamecourt van een clowns-act. Door een raam is een immense hal zicht baar waar Billy's neef Billy Wil son Smart doende is olifanten in een kring te laten ronddraaien. Oom Billy ziet het beeld vertedert aan: „Ik heb het hem geleerd. Ik heb mij een beetje teruggetrokken uit het actieve bezig zijn met de dieren. Ik houd mij meer bezig met de totale show, die we maken. Circus is veranderd. Vroeger had den de mensen voldoende aan sensatie alleen. Stuntwerk in de trappeze. brullende dieren in kooien, die kunstjes deden. Nu vraagt men meer. Een complete show, met goede decors en eigen lijk een goede produktie gebaseerd op één onderwerp, een sprookje of iets dergelijks. Glamour girls en een goede produktie. Dat is de formule". Creativiteit Noch hij, noch zijn broers hebben enige opleiding in die richting ge noten. De creativiteit zit echter in het bloed. Voor de BBC maken zij vier circusshows per jaar. Ideeën en produktie zijn in handen van de gebroeders Smart. Zijn Jullie behept met dat be roemde cirucus-bloed? Billy lacht uitbundig: „Ja en nee. Mijn vader begon vijfentwintig Jaar geleden dit circus in de eerste plaats om dat hij er brood in zag. Hij was in de eerste plaats zakenman en wilde geld maken. Dat is gelukt. En daarom, omdat hij een winst gevende onderneming heeft ach tergelaten, ben ik met mijn broers in het bedrijf gestapt. Natuurlijk komt er ook een zekere circuslief de aan te pas. Of eigenlijk meer een liefde voor dit bedrijf. Alle boeken die zijn geschreven over cirucussen en alle films die zijn gemaakt geven gewoon een verte kend beeld Die romantiek, die er altijd bij wordt gehaald, is zó overdreven. Een realistisch docu ment over het circus is nog nooit gemaakt". Met die mededeling ontvangt Ronnie Smart, nazaat van de vijf jaar geleden overleden Billy sr., mij in het winterverblijf van het circus in Winkfield bij Windsor. Het gebied aldaar is geliefd paar- drijterritoir van leden van Enge- lands vorstenhuis en niet ver van het winterverblijf heeft het echt paar John Lennon-Yoko Ono een buitenhuis. Wie in Engeland j Winkfield zegt, zegt Billy Smart. Niet alleen de winterresidentie, maar ook een 160 hectare groot Safari-park, compleet gefinancierd door de circusfamilie en diverse andere bezittingen in het heuvel achtige en bosrijke gebied rond Winkfield zijn eigendom van de Smarts. Ronnie is één van de drie zonen, die het bedrijf van vader Smart voortzetten. Billy jr. en David zijn de andere twee. De rest van de familie, zes dochters van Billy sr. 20 klein- en 26 achterkleinkin deren. onder aanvoering van we duwe Smart, garanderen een lang durig voortbestaan van de circus generatie Smart. En ook voor het daar aangekoppelde miljoenenbe drijf met vele belangen in onder nemingen, die niets met de circus- sie van de familie uitstaande heeft, zoals hotelmaatschappijen. ojj Gesloten boek ebl De financiële zaken van de fami lie zijn een compleet gesloten zij boek. Alleen de bezittingen zijn na te gaan en die zijn talrijk. Zo lie ten onlangs Billy en David huizen bouwen, die niet beneden de cb^ kwart miljoen gulden bleven. Billy installeerde in het huis een eigen discotheek en zwembad en gaat door het leven als een soort cir cus-playboy. Hij is 37 jaar, was eens verloofd' met Shirly Bassey. Hij nagenoeg analfabeet, maar weet alles van olifanten. Met de 21 Jaar oude „Birma" is hij per

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 27