'n Kerstboom van 'zuster' Krefeld in Leiden Dit is Krefeld Nachrichten für Krefeld und den Niederrhein Met Krefeldse ogen Leidse VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA Dit is een pagina van HansMelkert „Krefeld ist in" staat overal in de Duitse stad geschreven. Men wil daarmee een moderne in druk maken. Toch is de stad ze Werd in 1373 gesticht. Dat betekent over ruim een jaar het zeshonderdjarig be staan! In Krefeld hopen ze er vele Leidenaars bij te hebben, bij dat feest. Dat denken over een hecht contact met Leiden gebeurt voornamelijk nog in het Rat- haus, dat aan een plein staat, naar Leiden zou kunnen zijn genoemd op de manier, waarop oud-burgemeester v. d Willigen het uitspreekt: de Von der Leyen Platz. Het stad huis met zijn zuilen herinnert de „textieltraditie". Het werd als slot van een „zijdeba- gebouwd. Nog'altijd staat Krefeld bekend als de zijde- fluweelstad. Hèt is een mo decentrum en de stropdas is de „herkenningsmelodie". De stad is meer dan eens zo groot als Leiden: 225.000 invïu- 5. Als oude stad heeft ze met Leiden heel wat gemeen de sleutels in het wapen: de ligging aan de Rijn; en rijke geschiedenis op cultureel gebied. Wat dit laatste betreft heeft Leiden veel meer zichtbaa- -vergehouden, maar Krefeld heeft ook een burcht, de Burg Linn, waarin een museum is ondergebracht over het land schap van de beneden-Rijn. het Kaiser Wilhelm museum a vroeger), het museum Haus Lange (eigentijds), enkele oude kerken en kapellen er verzameling over de vroe gere weverijen. Weer zo'n punt van overeen komst met Leiden: het weven. De welvaart heeft vele jaren letterlijk aan een Zijden draad gehangen. Rond de eeuwwisse ling kwam er een flinke tros bij: de Rijnhaven. Naast zijde, fluweel en textiel is er nu een grote staal- en machine-indu strie en een flinke chemischp industrie. De industrie heeft 125.000 arbeidsplaatsten. E wordt Jaarlijks voor bijna vier miljard geproduceerd. Krefeld heeft in Nordrhein-Westfalen gemiddeld de grootste export Industrieel ziet het er allemaal steviger uit dan in Leiden. Denk niet, dat Krefeld een grauwe Duitse industriestad is Wie boven de stad vlieet of aan de Rijn staat, ziet wel de „smog" van het Roergebied, maar heeft er geen last van. Krefeld is groen. Groen in de botanische tuin, het Forstwald, het Grotenburg- park met dierentuin. het Greiffenhorstpark met natuur baden, de Hülser Berg met een uitgebreide vogelwereld, stads parken, het Stadswald met paardenrenbaan en hei, parken met golf- en tennisbanen, lig- weiden, waterpartijen en ga zo maar door. Leiden komt helaas niet aan zo'n opsomming. Sportmensen kunnen er te recht. Er zijn alleen al 361 overdekte sportgelegenheden En het nieuwe zwembad het is niet het enige biedt plaats aan 10.000 bezoekers. Krefeld is een stad, die wel licht een minder rijk verleden heeft dan Leiden, maar de toe komst lijkt verzekerd. De stad ligt op het snijpunt van de Rijn en de verkeersstroom tus sen het Roergebied en ander? Westeuropese industrie-centra. Ze wil in het land tussen Rijn en Maas het bruggehoofd zijn tussen Nederland en Duitsland. De in aanleg zijnde Autobahn op de linker-Rijnoever van Ludwigshafen via Keulen naar ons land voert door Krefeld, dat verder komt te liggen aan de nieuwe, rechtstreekse spoorlijn tussen het Roergebied en Rot terdam. lu HEINZ WEBERS IS DE MAN, die de public relations van Krefeld verzorgt. Hij moet enerzijds zijn stad „verkopen". Hij laat gasten een rondvlucht maken, rijdt hen rond. is een goede gastheer. Zowel thuis aan de middagkoffie-met-lekkernijen in zijn gezin (vrouw en twee kinderen) als buiten de deur in vele gelegenheden waar men het in Krefeld gebrouwen bier tapt: in de knijpjes voor zes dubbel tjes en in de nachtclubs (met „gründliche" striptease) voor een gul den of vijftien. Hij weet alles van zijn stad en kan erover vertellen als geen tweede. Met zijn alpientje op is hij een soort padvindershopman, die met zijn groep op stap is. Die groep verveelt zich geen moment, want hij is onderhoudend en heeft bij elke situatie een mop. Probeer wat je wilt, hij troeft je altijd af. Hij houdt van zijn stad, maar kent ook haar slechte eigenschap pen. Voor een buitenstaander zal hij die verzwijgen, maar naar binnen toe probeert hij er wat aan te doen. Zijn Ambt für Rats- und Reprasentationsangelegenheiten verstrekt bijv. aan nieuwe inwoners een mapje met een schat aan gegevens, waarvan de kosten bijna anderhalve mark bedragen. Voor die prijs vertelt het gemeentebe stuur van Krefeld de nieuwkomers alles. Er zitten antwoordkaarten bij voor eventuele vragen, die er toch nog zijn, dag en nacht zit er iemand aan de telefoon om inwoners van dienst te zijn. Ulla Hoberg heeft een kamer in Krefeld. maar ze komt uit Koblenz, 160 kilometer verder Duitsland in en ook aan de Rijn. Ze is redac trice van de Westdeutsche Zeitung. Ze heeft dezelfde eigenschap als jonge Nederlanders. Ze heeft kritiek op de plaatselijke overheid en steekt die in haar krant niet onder stoelen of banken, al is de Westdeutsche milder dan de andere, kleinere dagbladen in Krefeld. Ulla is geïnteresseerd in de binnenstadsprobleraatiek, die ook Krefeld kent, zij het in mindere mate dan Leiden. Het verkeer vindt aardig zijn weg in de brede straten in het centrum. In de oorlog is er veel gebombardeerd enkele plekken herinneren er nog aan en dat heeft ruimte geschapen. Parkeerproblemen zijn minder groot dan in Leiden, vooral, omdat er al een stuk of vijf parkeergarages zijn. Het centrum heeft gezellige winkelstraten. Men vindt er veel boe tieks in de modesfeer naast warenhuizen. Wat V&D voor Leiden is, is Horten voor Krefeld. Charmante Ulla vindt de Krefelders degelijke Duitsers, die geen geld over de balk gooien. Alleen in de carnavalstijd hebben ze iets overgehouden van de Franse luchthartigheid, die het gevolg zou kunnen zijn van Franse overheersing. Ook typische Franse bomen herinneren daaraan in het Rijnland, dat bruist van activiteit Foto's rechts Van boven naar beneden een kaartje, ivaarop te zien is. dat Krefeld niet ver over de grens ligt (40 km van Venlo), twee beel den uit de textiel- en modebran che en twee beelden van nieuw bouw. die wat de woningbouw be treft veel laag- en weinig hoog bouw laat zien Krefeld heeft in tegenstelling met Leiden de ruim te) en tenslotte een blik in het prachtige nieuwe zwembad. Bui ten zijn twee bassins, evenals binnen <op foto'. De glaswand kan er 's zomers uit. De Westdeutsche Zeitung (één van de drie krantenis voor Krefeld wat het Leidsch Dagblad is voor Leiden: de grootste. Bij een bezoek, dat ambtenaren uit Leiden on langs aan Krefeld brachten, heb ik- in die Duitse krant proberen te verwoorden wat het gemeentebestuur van Leiden wil: een steviger con tact is een vurige wens. Wie daarvoor voelt, neme contact op met Kees Klarenberg van bureau voorlichting in het stadhuis. KREFELD/LEIDEN Als het aan de ambtenaren ligt, die de public relations van het Westduitse Krefeld en van Leiden verzorgen, staan er volgend jaar met Kerstmis een denneboom uit het Krefeldse bos op het Leidse stadhuis plein en bloemen en planten uit het Leidse vóór het stad huis van Krefeld. Vooruitlopend op dit plan maakte één van onze redacteuren een kerstboom-op-papier van de in-: drukken, die hij meenam van een recent bezoek aan de Duitse stad. Koppen en tekst vormen de boom, foto's zijn de ballen. Er is al jarenlang een contact tussen Krefeld en Leiden. Ambtenaren zijn i de „kwartiermakers" geweest voor ]de uitwisseling, die nu op initiatief 'van beide gemeentebesturen op gang moet komen. Krefeld en Lei- den willen partnersteden worden. Leiden heeft een band met het En- gelse Oxford. Die blijft natuurlijk bestaan, zoals Krefeld het contact zal houden met het nabije Venlo. Maar daarnaast is plaats voor uit- wisseling met een Duitse stad, die in een klein aantal uren te bereiken is. Het moet geen contact worden van één groep per jaar (zoals de ambtenaren hebben), maar een ge- ;n regeld contact tussen burgers van 3 Leiden en burgers van Krefeld. dicht bij ons Limburg is, dat men er aardig Nederlands verstaat. Met goede wil van beide kanten is er veel te bereiken. Vraag het de Leidse ambtenaren, die altijd gast vrij zijn ontvangen en die plezierige herinneringen hebben aan Krefeld. Tussen Krefeldse en Leidse Journa listen is er nu ook contact. De Duitse collega's komen in het voor jaar naar Leiden om indrukken op te doen. Het woord is aan de burgerij van de steden, die beide een sleutel in het wapen dragen. Het moeten con tactsleutels worden Foto's links Van boven naar beneden het vignet, dat het 600-jarig bestaan van Krefeld begeleidt, twee beel den langs de Rijn en twee beel den uit de oude stad en tenslotte een fragment van het stadhuis, gebouwd als slot van een zijde baron. Achter deze zuilen denken de gemeentebestuurders, die bijna net zoveel en zolang vergaderen als de Leidse, over een hechter contact met de Sleutelstad. Poli tieke samenstelling: de christen democraten zijn iets sterker dan de socialisten. te jln de kersttijd past de aankondl- rje ging van vriendschap tussen twee et, steden, een band tussen mensen e_ van verschillende volkeren, die in ;n vrede met elkaar willen leven. Het ar is goed eikaars eigenschappen te le de ren kennen, de dingen, die we ge in. meen hebben, maar ook de tegen- s- stellingen. Er is begrip nodig in dit o- één wordende Europa. en Daarom is het goed een zusterstad n- in Duitsland te hebben, niet zo ver e- over de grens. De afstand is geen probleem in de zomer 'pjdt er zelfs een rechtstreekse trein, be- doeld voor Duitsers, die hun vakan te tie komen doorbrengen aan de ke 6tranden van Noordwijk en Katwijk !n- en de taalbarrière is niet zo n" groot, omdat men in Krefeld zó WIE MET LEIDSE OGEN een paar dagen Krefeld bekijkt, vindt het gewoon een fijne stad, die een gezellig centrum heeft (met slechts één wandelstraat) en aantrekkelijke buitenwijken. In en om het hart valt het vele groen op. „We hebben voor elke hond een eigen boom", zeggen ze in Krefeld lachend. Er staan er meer dan twee miljoen De ligging aan de Rijn is uit recreatief oogpunt niet van zoveel waarde. De Rijn is een stuk levensader en dit te meer-, omdat er langs de Bayerfabriek staat, die aan tienduizend Krefelders werk geeft. Maar recreatiemogelijkheden zijn er elders volop. Buitenaf is een heerlijk stuk bos, voor Duitse begrippen klein, maar heel wat uitge breider dan de Leidse Hout en als enige deel van de stad een beetje heuvelachtig. In het hart van de stad is ook een bos, over blijfsel van de tuinen, die de zijde-baronnen in vroeger eeuwen hadden. Krefeld heeft een stuk of wat ijsbanen, een moderne schouwburg en een riant zwembad, om maar enkele dingen te noemen, waarmee Leiden niet rijk bedeeld is. Het zwembad is een combinatie tussen open en overdekt bad en het is voorzien van het modernste comfort Leiden kan er een voorbeeld aan nemen, maar mist dan het geld! Leidenaars kunnen er wel zwemmen en poloën als er een sportieve band tussen de twee steden zou komen. „Ik ben hier hardstikke thuis". Dat kun je na enkele dagen moei lijk zeggen en het zijn niet mijn woorden. Ze komen uit de mond van Krefelder Wim van der Linden, die een luxe flat bewoont in Bockum, het „Oegstgeest" van Krefeld. Het is een oud-Leidenaar, die al veertien jaar in Duitsland woont en de laatste jaren als textieltechnicus een goede baan heeft gevonden in het enige flu- weelbedrijf, dat na fusies nog over is. Vrijgezel Van der Linden (33) „verloofd met een Duitse" heeft vóór zijn diensttijd in Leiden in het Kamerlingh Onnes-labo- ratorium gewerkt. Daarna ging hij naar Duitsland, waar hij zich best thuisvoelt („al blijf ik natuurlijk Hollander, wat wil je?"). Hij komt nog geregeld in Leiden waar zijn ouders wonen in de Caecilia- straat. Wim is vroeger actief geweest in de AJC. Hij vindt Krefeld een gezellige stad. „Je kunt hier fijn uitgaan, hoewel de meeste zaken zich richten op de jeugd. Maar het carnaval is bijv. een feest, zoals ik vroeger in Leiden 3 oktober heb gevierd. De mentaliteit van de Duitsers gaat veranderen. De jongeren zijn heel anders en juist in die kring heb ik mijn kennissen. Als het aan mij ligt, blijf ik hier wonen. Zijn adres: 415 Krefeld-Bockum. Friederich Ebertstr. 142.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 23