De onzichtbare gastheer I] Mat er doen is MISS PEACH J aagse agenda IJDAG 24 DECEMBER 1971 PAGINA 1» Leidse bioscopen "Sissi", a.l., dag. 2.00, 7.30 "De rechter- en de linkerhand de duivel. 18 Jr.. dag. 2.30. 7.00, uur, beide kerstdagen ook 4.45 'Diamonds are forever". 14 jr.. 8.30. 7.00. 9.15 uur, beide kerst- ook 4.45 uur. ijzervreter", a.l.. dag. 2.30. 1 9.15 uur. zat. en zo. ook 4.30 2.30. K 4.45 uur. n: "Daniël". 18 jr.. dag 2.30, 9.15 uur, zat. en zo. 2.15, 4.50 9.15 uur. Tentoonstellingen aond, Het hoekje bij de Pomp: ie Erik Klein „Symboliek in levorm en kleur (t.e.m, 7 Ja- bare Bibliotheek Zuid-West d van Belnumstraat 2). Exposl- wandkleden en poppen van MizeeAsperslagh ma 2-5.30 im.. dl 6.309 uur nam., wo en 2-5.30 uur nam., vr. 2- 6.30-9 uur nam., za. 10-12 30 6 Januari) (Kunstzaal Heuff) Expo- eleen Kerdeijk (wandkleden en Joeki Simak (etsen) Peter v •3-jVillem Gispen (etsen). Peter v. (bronsplastieken) en Willem (etsen) ma. t/m za 10 uur —5 uur nam., bovendien dl, 8- (t/m 5 Januari). ,akenhaJ Schilderijen Charley Toorop e buut. ma t/m za 10 uur Zo 15 uur nai (t.e. dienaar (Openbare Bibliotheek ie handweefwerk, tekeningen en ten ma 2-5 en 7-9 uur nam. ,2.30 voorm en 2-5 uur nam., vr 10-12 30 voorm en 2-5 en )r nam., za 10 uur voorm 1 t.e.m 30 december). Dag 10-4 i zondag useum van Oudheden (Ra il 28): Werkd 10 uur voorm tot aam Zond 1-5 uur nam museum voor Volkenkunde straat 1): Dag 10-6 uur Zondag rl Legermuseum Geopend maan. en met vrijdag 9 uur voorm Zond en feestdagen 1-5 u ïuseuu voor de geschiedenis i Valkenkunde Fl- Esklmo tot GroenlanderMa uur voorm -5 uur nam Zon enpekuren Ziekenhuizen Inessenhuis: Dag le kl 1112. L* 19—20 uur; 2e kl en 3e kl i 1845—19.30 u.. Kinderaf- 113.15—14 en 18.30—19.15 uur Jjethziekenhuis: Dag 1415 en •19.30 uur; kraamafdellng: 15— |8.4519.30 uur; kinderafdeling 15—15.30 uur, behalve dins- i donderdags dan van 1818.3b taeede klasse: Dag 11.3012 i 18 45—19.30 uur ;eest: dinsdag en vrijdag 13 zondags 1112 en 1415 uur gehele dag rllniek: Dag 13.30—14.30 en 18 r. ■mlsch Ziekenhuis: Klasse 1 en 10.30—11.30 14.30—16 en 19-20 3 Dag behalve dinsdag 19 45 din van 13—14 ,j tevens van 14.30-15 30 uur, kil Q®ndergeneeskunde (zaal) 22. 23 ouders dag 10.3011 30 14.30— i 18.15—19 uur: overige bezoe- ndag tot vrij 18 15—19 uur „jn 14.30—15.30 uur (zaal 50) w;oekers maandag tot vrij 18.15 zat en zon 14.3015.30 u babyzaal) alleen voor ouders izjiaf 10 30 uur kinderzaal keel- oorheelkunde: dag behalve 18.15—19 uur dinsdag 1314 en zon tevens 14 3015.30 naecologie en voor zwangeren uur en van 1520 uur Voor Jrouwen gelden in verband met 9' Ingstijden van de baby's de vol lezoe kuren- 1011.30 1517.30 -20 uur nsdag is er geen bezoek. Prae lafdeling (alleen v ouders) ma •rijd van 18.30—18 45 an 15—15.15 uur. i 2e klas 10.30—11 1819 uur. 3e klas 18—19 uur Kraamafdellng alleen voor echtgenoten 19- ïr Kinderafdeling 1515.30. al ouders 1818.30 uur. 1GSF BIOSCOPEN .John Wayne is Big Jake". 14 12.15. 2.30. 7 00, 9.15 uur. Bei- itdagen ook 4.45 uur. Drooge". a.l. dag. 2.00. 8.00 uur. „Le boucher", dag. 2.00, 7.15, ir. beide kerstdagen ook 4 15. „Wat zien ik 18 jr. Dag. 15 uur, beide kerstdagen ook .Mickey Mouse Jubileert", a.l. 1 en middag 9.30, 11.30, ...1.30. ir, beide kerstdagen vanaf elf rtig. Elke avond 5.30. 7.30, 9.30: ;1". 18 jr. 'he aristocrats", a.l dag. 11.30. 18.45. 21.15 uur. belde kerstda- 1.45. 16.15, 18.45. 21.15 uur. AVat zien ik". 18 jr. Dag. 2.00. "°!0 uur. beide kerstdagen ook „M.A.S.H.", 18 jr.. do., vrij.. nema: ..Die knotsgekke kerels i vliegende kratten", a.l. dag. 00. beide kerstdagen en woe. „Who is Harry Kellerman. thy Is he telling those terrible about me", 14 Jr.. dag. 3.00, 1.30 uur. belde kerstdagen 1.30, 1.00. 9.30 uur. le-Tusehlnskl: „Anatevka", a.l. .00, 8.00 uur ..Nicholas and Alexandra", 14 ig. 1 30. 7.30 uur. beide kerst- 11.30 uur: ..Het Zwanenmeer" i: .Een „haar" in mijn soep", dag. 2.00. 8 00 uur. ..Diamonds are forever", dag. 115. 7.00. 9.30 uur. De ijzervreter", a.l. dag. 9.30. 1.30. 3.30. 5.30. 7.30. 9.30 uur. kerstdagen vanaf 1.30 uur. Met bloed besmeurd". 18 Ir. a. di. 2.30, 8.15 uur, woe. 8 15. 2.30. 7.00. 9.15uur, zat. en zo. 1.15 uur. '70: „A town called bastard", t.m. do. 2.00, 8.15 uur. vrij. en kerstd. 2.00. 7.15, 9.15 uur, »p zolder: „Vernietig de tijger de luxe: „Blue movie", 18 jr.. 2.15. 7.15. 9.30 uur. belde kerst 1.30. 4.00. 7.15. 9.30 uur. .The touch". 18 jr.. dag. 40 *u tooo le things about me?". 14 jr.. da s 2.30. 7.15. 9.30 uur. 2e kerst- [45. 4.00, 7.15. 9.30 uur. ONS DAGELIJKS VERVOLGVERHAAL GWEN BRISTOW/BRUCE MANNING 31 Jean keek op. Zij keek hem een ogenblik recht in de ogen, toen ver strakte haar lichaam en zij keek langzaam van de een naar de an der. „Ik dacht al dat je me dat zou vragen", zei ze, langzaam en duide lijk. „en ik sta nog steeds in twee strijd of ik je wel of niet moet ant- j woorden. Maar als iemand ooit hei recht heeft een dergelijke vraag te beantwoorden dan is het wel nu. I kan maar één man bedenken die bh'i zou zijn met mijn dood. Dit man is Peter Daly". Peter bewoog niet. maar Sylvia maakte een smekend gebaar. „Jean!", riep ze. .Natuurlijk, jij wilt niet dat ik doorga", zei Jean bitter. „Het is lang geleden dat Sylvia een belang- gezelschap hier, werkte Peter Daly als toneelcriticus bij de krant. Ik was eerste actrice van de groep. Dat betekende veel voor mij, want ik was bijzonder ambitieus en ik werkte erg hard. Iedereen zag in mij de ster. Ik was tenslotte in New Orleans geboren, in New Or leans zou ik ook mijn triomfen vie- Maar Peter Daly dacht er anders over. En Peters woord was wet bij het toneel. Hij was kundig, iedereen in de stad las zijn kritieken. Vanaf de eerste dag dat ik hier een voet op het toneel zette, probeerde hij me de grond in te boren. Ik wist waarom: dat zal ik straks vertellen. Hij zei nooit ronduit dat ik een slecht actrice was; daar was hij ti subtiel voor. Dat zou overigens be- en haar pupillen PANDA EN DE MEESTER-RALLYRIJDER 56113. De kogels die Pedro Plurk op de banden van Pan da's auto af schoot, kaatsten op de massieve wielen terug en vlo gen hem links en rechts om de oren. ter te verdragen ziin geweest U •Vonders!" gromde hij. ..Ze schieten terug! Dit is toch niet zo'n 0 J genuanceerd 7nakkellike roof-overval, als ik dacht. Ik moet uit de weg, anders rijke zaak verloren heeft. De laatste genuanceerd, raken ze me nog keer was mijn schuld. Dat vindt zij j tussen de regels door kan hij veel Met'die woorden stuurde hij de jeep de berm in, en de heer For- natuurlijk niet prettig om over te j suggereren wat er eigenlijk niet praten. Maar toch: Peter Daly ziet Jfat' Zo hl' ook over mij tuin slaakte een zucht van opluchting. „De politie is een andere weg ingeslagen"zei hij. „Ze zijn weg. Nu kunnen we tenminste ongestoord naar het eindpunt van deze etappe rijden". Da deden ze en ze kwamen als eersten aan. De volgende rallyauto kwam pas binnen rijden toen ze naar hun hotel lie pen om uit te rusten voor hun rit van de volgende dag. „Ei, ei", mompelde de passagier die daar bovenop zat. Daar gaan mijn vriendjes. Hoe goed om dat te weten me liever dood dan levend". Peter keek haar aan. Beheerst liep hij naar haar toe. ging voor haar staan en monsterde haar van top tot teen met toegeknepen ogen. „Nee", zei hij, „ik zou je niet willen doden. Je bent een afschuwelijk verwend kreng, over het paard ge tild door je succes, maar dat is al les. Doden zou Ik je niet". „Moet dat?", vroeg Hank verwij tend. „Ik voel me een beetje ver antwoordelijk, want ik ben ermee begonnen". „Ik geloof", zei dr. Reyd. „dat jullie ons een verklaring schuldig zijn". „Ik wil het jullie met alle genoegen uitleggen", zei Peter koel-beleefd. „Het heeft de hele avond al ge broeid én het zou een opluchting zijn als het eindëlijk eens werd uit gesproken. Ga je gang, Jean. Vertel jouw visie maar". Jean wriemelde met haar vingers en keek het gezelschap aan met een hardheid in haar blik die vreemd was aan haar anders zo sympathie ke persoonlijkheid. „Jullie herinnert je misschien nog", begon zij, „toen ik een jaar of vijf geleden nog verbonden was aan epn VRIJDAG Kon. Schouwburg: 20.15 uur: De Haagse Comedie: ,,'n Blok aan het been" van Georges Feydeau. Kloosterkerk: 20.00 uur: Het Resi dentie Bachorkest: J. v. d. Meer. orgel e.a. „Magnificat BWV 243" van J. S. Bach. Poppentheater Guido van Deth: 14.3 uur: „Suuske en zijn ezeltje". ZATERDAG Kon. Scnouwburg: De Haagse Co medie: 14.00 uur: „Maak iroij" Kern. Bloemcamplaan, Wassenaar: 16 uur: owanny wicjeiigu-ouau» Kla vecimbel; Everhard Speloerg, hobo en Gerrit Wielenga, orgel. HOT 22.UU uur: wins Hinze Combi nation. Theater ln de steeg: 21.00 uur: Caba ret salvo: „Dat kan je niet maken". ZONDAG i Shakespeare, uur: Kindertheaur fssstt dompjoeter". 14.30 uur: naniel Wayen- r t-tpijn "gel. uur: Trio Frans Pove en Wim Overgaauw. De Vnegcrmolen, Voorburg. 13.00 ir grocpm; inoii stop show Dingen luderiandse Paul van Vliet' Kleine, vervelende opmerkingen. Hij suggereerde van alles afschuwe-1 lijk. Hij schreef alsof hij alles wat ik deed maar hulpeloze pogingen vond, waar je niet dan met opge trokken wenkbrauwen naar kon kij ken. Hij maakte me belachelijk. Hij heeft me kapot gemaakt. Ik was nog jong en ik deed alles om een goed actrice te worden. Natuur lijk was het niet allemaal geweldig. Ik had nog niet genoeg ervaring Maar ik deed alles om te leren. Al leen: Peter stond me in de weg. Hij maakte dat ik op mezelf ging let ten. Bij iedere première ging ik met knikkende knieën op, want ik wist dat hij daar in de zaal zat met dk opgetrokken wenkbrauwen. De vol gende dag stond er dan weer zo'i briljant stukje van 'm in de krant, waarin hij zijn lezers aan het la chen maakte ten koste van mij. De hele stad kon het lezen. De critici van de andere bladen waren niet erg ervaren en zij waren al gauw ge neigd Peters smaak te volgen. Nie mand kan zich voorstellen wat da voor een jong actrice betekent. Het heeft me bijna voorgoed kapot ge maakt. Hier ging het in ieder geval niet meer. Ik kon niet meer spelen. Ik zag hem daar altijd zitten in de zaal met z'n opgetrokken wenkbrau wen. Mijn kans in New Orleans was verkeken. Ik werd ontslagen. Ik ging terug naar New York. Het was de zwaarste tijd van mijn le ven. Met zoveel verwachting had ik mijn grote kans gegrepen en ik was niet geslaagd. Ik kwam terug bij mijn agent als een volslagen mis lukkeling. Misschien kunnen jullie je niet voorstellen watdat betekent. Het betekent van het ene theater naar het andere om rollen, smeken om een baantje, audities doen. jf geld tellen en je afvragen of je vanavond nog wel kunt eten. Het betekent uren doorbrengen in de wachtkamers van theateragenten, in de hoop op een rolletje ergens in de provincie. Het betekent eten in een automatiek en daarna helemaal niet meer eten omdat je geer kwartjes meer hebt. En dat alles wordt overheerst door het besef dal je niet goed genoeg bent. wordt vervolgd BRAMMETJE FOK IN DE DIEPVRIES 2234 -- Binnen enkele minuten was Bram niet mepr te herken nen. In de kast had hij de volledige uitrusting gevonden voor een branöv acht, zoals er altijd één aanwezig moet zijn bij een voorstelling in een theater. De helm trok Bram diep in de ogen. de bijl liet hij achteloos op zijn heup hangen en het blauwe pak had hij al aan. dus dat hoefde hij niet meer van de brandweer te lenen. Om helemaal onherkenbaar te worden had Bram een stuk van een bezem als snor opgeplakt. Het bleek, dat de vermomming goed was, want Loudini herken de Bram niet, toen deze zonder kloppen binnentrad. Bram zag nog net, hoe Loudmi haastig een sigarenkistje sloot, nét alsof hij zich betrapt voelde. „O. de brandwacht", zei Loudini, een tikje hijgend alsof hij erg geschroKken was. „Wat doe je hier? Wat heb je hier te maken?" Bram zette zijn borst op en keek hem zeer gewichtig aan. 26 IS ZELFS ZO ONSCHULDIG, DAT ZE NIET E^tfS MAG \METEN WAT ZE GEDAAN HEEFT. EN BUK/ POLITIEONDERZOEK ZOU DAT NIET VOOR HAAR VERBORGEN BLJJVEN. ZJ INEET WIE DE MOORDE NAAR IS. MAAR DOOR T HYPNOTISCH SLOK IS ZJN BEELD DIEP IN HAAR ONDERBEWUSTZIJN VER BORGEN. DAT MOETIK VOORZICHTIG ZIEN Op TE VISSEN ZONDER, DAT DE HERINNERING AAN EN IK GELOOF DAT IK N MANIER WEET HOE IK DAT KAN DOEN. ER IS GROTE KANS DAT T LUKT. MAAR DAAR HEB IK JOUW HULP B3 NOC ARMAN EN ILVA Scheepsberichten Pointe a Pitre i "JNoom-West". Circuatneaier 20.15 uur: Seth Gaaike- ina: „Tien miljoen geboden". Theater in de ötc-g. Cabaret Salvo: „Dat kan Je niet ruaken 21.00 uur. Poppentheater Guido van Deth: 14.3 uur: ouuske en zijn eendje MAANDAG Kon. Schouwburg: 20.15 uur: De Haagse Comedie: „n Blok aan het been van Georges Feydeau. Diligentia 20.to uur: Paul van Vliet: "Noora-West". i Poppentheater Frank Kooman 14.3 uur: 'Lompie, de Lorrebeer". DINSDAG Haagse Comedie: „Maak mevrouw niet- wakker van Jean AUoUlh. HOI 19.30 uui OpeilDare generale repetitie: De Haagse Comedie: Wach- j ten op Godot' van oamuel Beckett. Poppentheater frank Kooman 14.30 uur: „Sophonijnus, het wijze konijn' t\ OENSDAG Kon. Schouwburg: 20.15 uur: De Haagse Comedie: „t is voorbij' van Edward Albee. Hot: 19.30 uur: Haagse Comedie met „Wachten op Godot" van Samuel Bec- "'oude Kerk, Schweninger,: 20,00 uur gK^VadrW «"i!! So cïtoïïK Chr. Oratorium vereniging Sclievenin- nr^stanura Colombo gen. Het Gewestelijk Orkest voor Zuid- Chevron The Hague 22 vn Bahrain nr Holland en solisten o.l.v. Jaap Hillen Bataneas „kantate 3 t m 6 Weihnachcsorato- c 22 vn Napels nr Benghazi rium van J. S Bach. Dallia '23 te Mena al Fahal Diligentia. 20.1b uur: Paul van Vliet Qiloma 22 vn Mena al Ahmadi 'Noord-West ney Poppentheater Frank Kooman: 14.3 i Diogenes 23 uur: „Slik. de slak". Centura Achilles 23 minica Algol 22 140 wnw Lissabon nr Santos Amstelland 26 te Hamburg Amstelsluls 22 180 zo Esperance naar Thevenaard Archimedes 23 te San Juan Artemis 22 vn Lagu^ira nr George- Bothnlaborg 22 vn Delfzijl nr Heroya Hamburg nr Kopenha- Crlstobal nr Buena Billlton 23 Amster- Gooiland 22 dw Flnisterre Gorredijk 23 vn Antwerpen Graveland 22 te Amsterdam Gulf Hansa 23 vn Bantry bay Rotterdam Heemskerk p 23 Vllssingen nr werpen Hercules 22 vn Rotterdam n Hermes 22 vn Barranquilla Jason 22 vn Hamburg nr Bremen Kaap Hoorn 22 vn Pta Cardon naar Charleston Kamperdijk 23 te Punta Arenas Karlmun 22 575 nw Walvisbaai naar Kaapstad Koslcia 22 te Penang Kreon 23 te Aruba Kylix 22 vn Aalborg naar Kopenha- Loire Lloyd 23'te Dunedin kp Verde naar Sabang naar I Marathon 22 600 Ras- Amsterdam Marae Lloyd 22 410 w Singapore Maron 25 te Tripoll verw. Meerdrecht 22 180 zw Ouessant naar Callao I Memnon 22 te New York Mercurius 22 vn Rotterdam naar Ant werpen Merssey Lloyd 23 te Bahrain Mississippi Lloyd 22 te Vera Cruz Neder Rhone 22 vn Barcelona nr Mar seille Amster- NedLloyd Katwijk 22 940 zw San Francisco nr Cristobal NedLloyd Kembla 22 te Durban NedLloyd Kimberlev 22 vn Port Eliza beth nr Kaapstad Ondina 22 vn Mlrl nr Whangarai Oostkerk 22 vn Bordeaux nr Dakar. Oranje Nassau 23 te Southampton Parthenon 23 te Hamburg Poeldijk 22 vn Vera Cruz nr Coatza- coalcos Poolster 23 vn Brest nr Marokko Putten 21 vn Singapore nr Australië Schelde Lloyd 22 te Antwerpen Sirara 22 vn Paito nr Mant a Socrates 23 te Lagualra Spaarnekerk 23 vn Yokohama nr Stad Utrecht 21 300 zo Venetië i Venetië Steenkerk 22 vn Hamburg nr Bre i (ADVERTENTIE) haven Straat Florida 22 Hongkong i L. Marques naar Recife naar Straat Holland 22 60 Fort Aleza Straat Lematre 23 110 o Mombasa naar Portland naar West Indlë Vltrea 22 te Baltimore Waalekerk 22 vn Amsterdam nr Sin gapore Waterland '22 vn Hamburg nr Bremen Wltmarsum 24 te Rotterdam verw Zaanland 22 vn Sao Francisco nr Pa- ranagua VERLOVINGSRINGEN De ruimste keuze De beste merken. Blijvende service. Gratis graveren, desgewenst handgravure. De KONING der VERLOVINGSRINGEN. Uw Juwelier v.d. WATER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 19