lay: nog Itijd tuk gevecht razier Doel ver dedigen een link vak" ohammed Alieen vrolijk toerist Koerstips uitnodiging van aspa... G 24 DECEMBER 1971 dl SPORT H Hoe serieus neemt Cassius Clay (de Westduit- gen Blin. Zij die er ruim vijftien Zwitserse franken overgehad om op audiëntie te gaan bij de afge- (zer van het roerige rijk der zwaargewichten, weten toeipartijtje van hun idool met sparringpartners Dave n Alonzo Johnson nog minder dan vóór zij hun geld J )alk smeten. Hun indruk: ..Mohammed Ali (Clav geldt 59iers als een „slavennaam") neemt het niet zo nauw strakke levenswandel die een topzwaargewicht be- Pat zijn gewicht van 110 kilo (twintig pond teveel) reegschaal in het peperdure Ziirichse hotel Atlantis jjg nuari dertig jaar en nog op een titelgevecht met t, lijkt bovendien niet erg erd in het gevecht dat deKerstdag in het Hal tegen Blin zal leveren. 'Clecember beweegt hij zich ivintig man sterk gevolg toerist door Zwitserland. :n komt hij nauwelijks oninneer hij dat wel doet,. idieke robbertjes met een journalist of met een danser van een ballet- Opper-Guinee die in rondtoert, op het pro- ik. nadat ik hem heb rieergetim- merd. Blin nooit meer wens te zien." Arrogant Schandaal e. steenrijk bokspromotor 201 -Duitsland allersterkste le«!n Blin. zegt hen dan ook m van ergernis vertrokken 19 )it is een schandaal. Het jeloven wat hier allemaal 1 gen Blin. de Hamburgse t alles heeft behalve een ramt wèl dat de stukken :n. Samen cmet Rudie e af en toe als sparring- draaft. De geïnteresseer- daarvoor dan slechts de oor Clay, 7,70 Zwitserse en te tellen. n Blin: „Nog nooit frière heb ik zo hard ge- iius Glay? Ik heb de in- ii me niet serieus neemt, mij geldt dat hij nog silo te zwaar was. En dat schjfs voor hem erg veel." van weleer, reageert lie woorden nauwelijks, meer hij hoort dat Jür- mmer in zijn carrière leeft hij een mini Mo- li-show weg. Dan bralt ikerd: „Dat is erg leuk Alleen jammer dat hij niet meer zal kunnen ror nt zondag tweede kerst- f 1 au hem heugen. Voor de [I" enige keer ln zijn leven j m plat. Dat komt omdat Waarna Clay met arrogant gezicht in een Mercedes 600 kruipt, zijn dochters Mariam. Reeshemay en Jamillah wenkt en zijn chauffeur opdracht geeft vol gas weg te rij den iClay heeft zijn hele gezin naar Zürich overgebracht). Een kring nauwlettende toehoorders onthutst achterlatend. Of liever: te leurgesteld. Omdat Clay zelfs op de grootste leek de indruk maakt een bokser in zijn nadagen te zijn. die wanhopige pogingen onderneemt zo veel mogelijk munt uit de tanende Mohammed Ali-mythe te slaan. Een mening die in ieder geval niet wordt gedeeld door de langharige rijkaard Hans Rudolf Jaggi. die Clay voor ruim negen ton exclusief reis- en verblijfkosten over liet ko men. Zijn visie: ..Max Schmeling was ooit 31 jaar toen hij Joe Louis knock-out sloeg. Wat wil Je dan? Clay is pas 29." Daarbij zij opgemerkt dat de heer Jaggi één klein denkfoutje maakt Want Max Schmeling was een bok ser die te allen tijde als een sport man leefde. Zelfs keihard trainde wanneer er een gevecht op lange termijn was gepland. En vooral ie mand die nauwlettend toezag dal zijn gewicht ver beneden de hon derd kilo bleef. Of Cassius Clay de naweeën van zijn slordige levenswandel al op tweede kerstdag zal voelen, lijkt echter onwaarschijnlijk. De moedige Hamburger die Blin is, heeft nu eenmaal geen dynamiet in de vuis ten. Hij incasseert, naast de twee ton aan baar geld voor het gevecht, als geen ander, is zelfs in staat tot het maken van een mooie partij. Maar-een eindstoot heeft hij niet. Vet Hoe serieus neemt Cassius Clay Jurgen Blin? Niemand die het weet. Hoe gevaarlijk is deze man nog. Cassius Clay neemt het niet zo nauw met de strakke levens- j wandel van een topzwaargewicht In Zwitserland toert hij voor het gevecht met Jürgen Blin als een vrolijk toerist rond. Aan I trainen komt hij nauwelijks toe, alleen achter de kinderwagen waarin zijn tweelingdochters Reeshemay en Jamillahwil Mo hammed Ali nog wel eens hard lopen om de tien kilo overtollig vet kwijt te raken vragen de Zwitserse kranten zich In i de kop van talloze verhalen over 1 Mohammed af. Hoe het ook zij. het zal aan Clay zijn om op tweede kersidag te bepalen hoe Blin er aan het eind van het gevecht zal uit zien. Dat is zeker. Het zal echter ook aan Clay zijn te bepalen of hij ooit de kans krijgt Joe Frazier nog een voor zijn vuisten te krijgen. Tussen Frazier en de vuisten van Clay bevinden zich echter vele overtollige kilo's vet. Misschien wel ADVERTENTIE fPESE KAMPIOENSCHAPPEN '-i IATSEN IN DAVOS *832 verking met reisbureau De Magneet organiseren wij voor id nees een 'JfSE TQURINGCARREIS f265.— p.p. ima is als volgt; emplRJDAG 21 JANUARI ertrek Leiden/Alphen plm. 0.00 uur. unch Bazel plm. 14.00 uur. fi-D ankomst.omgeving Davos plm. 18.00 uur. 7ei W MERDAG 22 JANUARI ezoek wedstrijden, 0NDAG 23 JANUARI 133 ezoek wedstrijden. AANDAG 24 JANUARI igreis. ankomst Leiden/Alphen plm 23.00 uur. •drjizijn: 4 x lunch, 4 x diner, 3 x logies/ontbijt. Entree stadion 117) tsen). Reis-, bagage- en ongevallenverzekering, ho uwi g voor niet doorgaan wedstrijden, opgeven bij: DAGBLAD 'rg" GEL 1, LEIDEN. HILVERSUM. 26 DECEMBER 1.30 Huisttakprijs: Johny Walker, Jung- I frau W, Jacobus O. Janny v. Lady I - Grote Kerstprijs IEreprijs. Hea Alkestis VE, Irish Kan. Gay Rod- I ney - Grote Ivcrstprüs II: Flamingo Six. Eberdine TH. Everprise, Fait.i j Hollandia - Kerstmanprijs: Iris van Buren. Hans. Ixion Mars. El Cid d'Aster - Mistletoeprijs, 1ste afd.: 1 Hannibal, Hilda O. Hermance, Geus 1 Akerendam - KcrstklokkenprijsIda de Mercelle. Isnathan, Hertog Ca- valjos, Ivon Buitenzorg - Mistletoe prijs, 2de afd.: Hansi Buitenzorg, Hertogin v. Gelre. Galatea. Gitte Norton - Kerstboutprijs: Guy Na than H. Import N, Ida S, Iwan Mac H - Kerstsparprijs: Jantine D, Indicator S, Ivan O, In Petto. BASKETBALL IN KATWIJK KATWIJK Basketballers in Katwijk hoeven nu niet meer elke week naar Leiden om hun sport te bedrijven. Dinsdag werd in de kust plaats een eigen vereniging opge richt onder de naam "Grasshop pers". Het bestuur van de "Grass- hoppers" bestaat uit de volgende personen Hans Knegt, 'voorzitter. Louis Blok. secretaris: Charlie Gunthardt. 2e secretaris: Douwe Remery. penningmeester en J. Toth. technisch commissaris «te vens belast met de training). Er wordt op dinsdagavond van 7—8 uur getraind in sporthal "Cleyn Duin". Jeugdschaker Sax bewijst zijn klasse GRONINGEN De Hongaarse meester Sax heeft gistermiddag in Groningen zijn klasse bewezen in de vierde ronde van de voorwedstrij den om het Europese schaakkam pioenschap voorde jeugd. In een fel duel wees hij de Spanjaard Pujol terug en behaalde zijn vierde ach tereenvolgende overwinning. Pujol was zijn voornaamste concurrent, en was evenals* de Hongaar nog on geslagen. Hij had in de eerste drie ronden slechts een half punt ver speeld. i Lugdunum organiseert zaalvoetbal voor de jeugd j LEIDEN Lugdunum organi- l.seert volgende week (dinsdag 28 de- J cernber) voor de tweede maal een I zaal voetbaltoernooi voor C-junioren en pupillen in de Groenoordhal in i Leiden. De aanvang van het toer nooi. waaraan 18 verenigingen uit Lelden en omgeving deelnemen, is I om tien uur. De halve finales en I eindstrijden zijn om ongeveer half vier gepland. ADVERTENTIE Dit is uw belang: dat op uw kantoor alles perfekt loopt. Daar hangen uw resultaten van af. Een gesprek bij ons aan de werktafel over uw organisatie en over de hulpmiddelen kantoor meubelen, machines, systemen, en kantoorartikelen, brengt u op frisse ideeen. Enongeacht of u een klein of een groot bedrijf hebt: wij zijn geïnteresseerd en nergens te groot voor...! Belt u eens voor een afspraak. ASPA LEIDEN NV Willem Barentszstraat 23 (Industrieterrein 'De Waard') Telefoon (01710) 2 03 42 zaandam leiden delft breda dordrecht den bosch utrecht snschede Blik op handen van Gordon Banks 55 De Sunday Times heeft eni ge weken geleden de handen van Gordon Banks in beeld ge bracht. Gordon Banks, dat weet u. is Engelands beste keeper, re den waarom de Engelsen gelo ven dat hij ook 's werelds beste keeper moet zijn. een gevoltrek- king die bij wijze van uitzonde ring wel eens Juist kon zijn ook. Ik heb Gordon Banks één keer in levenden lijve ontmoet, in het Londense hotel Regent Palace. waar hij met koffers, vrouw en kinderen binnenstap te. Ik dacht: he. dat lelijke ge zicht ken ik. Want Gordon Banks is indrukwekkend lelijk, maar wel van een aantrekkelij- Door Nico Scheepmaker ke lelijkheid, de lelijkheid van Fernandel zal ik maar zeggen. Eerst kon ik niet bedenken waar ik dat gezicht vaker had gezien (voetballers zijn wat dat betreft net verkeersagenten, die je iedere dag passeert en van haver tot gort meent te ken nen, maar zodra zij hun uni form uittrekken, lijken zij niet meer op zichzelf». Maar toen ik de beleefde. Engelse weg-kijk- blikken van de omstanders had gezien en de verborgen eerbied waarmee het hotelpersoneel hem benaderde als ware hij een ietwat verloederde vorst van een bevriende natie (want dat hoofd van hem past niet bij zijn tailor-made kostuum, noch bij de gehaaste eerbied waarmee hij werd behandeld), toen wist ik het opeens: Gordon Banks, de Engelse keeper met de mees te „caps", dat wil zeggen de man die als keeper het meest in het Engelse elftal heeft gespeeld De man ook die in het doel stond van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd en toen in dat wereldtoernooi vijf wedstrijden speelde zonder één doelpunt door te laten, om pas in de finale tegen West-Duits- land twee keer te zwichten. Hij speelde toen nog voor Leicester City. Op 17 april 1967 werd hij voor 52.500 pond door Stoke Ci ty gekocht, hij was toen 28 Jaar. Eigenlijk een schijntje, als je nagaat dat bijvoorbeeld Alan Ball, de voorhoedespeler, een jaar eerder voor meer dan 100.000 pond door Ever ton werd gekocht. (Ball is deze week overgegaan naar Arsenal voor 220.000 pond, red.) Terwijl Jan van Beveren bij ons de duurste speler is. af gaand op de transfersom, is Gordon Banks, begiftigd met de Order of the British Empire iOBE), dus niet meer dan de helft van een veldspeler waard. In het World Football Hand book 1970 wordt hij omschreven als: ..Lang. sterk gebouwd, een intelligente balverdeler". 'Hands' Hunter Davies beschrijft Gor don 3anks' handen als volgt: „Ze zijn schoon en blank, goed verzorgd, goed gewassen. Ze zijn niet groot en behaard als de handen van Pat Jennings, noch groot en benig als die van Bo- netti. Het zijn heel gewone, wit- te-boorden-handen van gemid delde grootte. In rust, met de witte handpalmen naar boven, leken ze bijna vrouwelijk, zacht van hun dagelijkse bad''. „Toen hield Gordon Banks zijn handen in de hoogte en kon Je zien dat bijna iedere vinger verminkt was. Minstens drie vingers waren vervormd, met uitstekende, ontuchtige ge wrichten. En als hij zijn linker vuist balde, bleek hij een knok kel te missen. Zij bepalen nu zijn levensonderhoud, maar op middelbare leeftijd zijn zijn haden voorbestemd voor chro nische gewrichtsontsteking". Rechterhand De tekenaar Paul Trevillion heeft vervolgens de handen van Gordon Banks in kaart ge bracht. We beginnen bij de rechterhand. Het bovenste ge wricht van de pink: gebroken toen hij bij het inschieten voor de wedstrijd zijn pink tussen de bal en de harde grond klemde. Banks speelde de wedstrijd, wel mee (11). maar na afloop bleek de pink gebroken. Dat was Ook (2) betreft diezelfde pink: onderste gewricht gebroken, toen hij zich voor de voeten van een aanvaller wierp. Zes weken uitgeschakeld. Drie betreft de ringvinger van de rechterhand: ontwricht door een trap van een tegenstander. Vier is een ont wrichte middenvinger, toen hij een harde, hoge bal fout beoor- De handen van Eddy Pieters Graafland. deelde en de bal op de top van zijn vinger kreeg. De wijsvinger blijkt gaaf. maar de duim (5) brak afgelo pen zomer toen hij op de voe ten van een tegenstander dook. Drie weken uitgeschakeld. Rest wat de rechterhand betreft dan nog een gebroken pols. toen hij bij het uitvallen verkeerd te recht kwam. Voor acht weken uitgeschakeld, tot nu toe zijn ergste blessure. Linkerhand De linkerhand blijkt minder gemaltraiteerd. De duim (7): gescheurde gewrichtsbanden en ontwrichting na een botsing. De ringvinger (8>: gebroken onder- gewricht bij een botsing. En ten slotte de pink (9): een zoekge raakte knokkel. Gewoon ver dwenen een jaar of drie gele den. Gordon Banks kan zich niet herinneren wanneer dat gebeurd is. maar hij neemt aan dat de blessure niet belangrijk genoeg was om behandeld te worden, zodat hij doorspeelde en het vergat. Als hij nu zijn vuist balt. blijkt hij een knok kel te missen Tot zover de handen. Daar mag nog een gebroken elleboog bij worden opgeteld. Het kostte hem. aan het begin van zijn carrière, een week hospitaal en een schroef in zijn elleboog. Uit de topografie van Gordon Banks' handen blijkt wel. dat hi'j rechtshandig is. Hij schrijft rechts bijvoorbeeld, maar kan toch beide handen gebruiken: snijdt met zijn linkerhand brood, biljart met zijn linker hand. Onbewust is hij bijzon der zuinig op zijn handen: ge bruikt geen zaag of hamer, wat niet wil zeggen dat hij geen vertrouwen in zijn handen heeft Toen hij in een antiek winkel was. en naar kostbaar glaswerk keek. merkte hij dat andere klanten alleen dorsten kijken, terwijl hij de gla- - zen zonder er bij na te denken in zijn handen nam. Merkwaar dig is. dat Banks, als hij de keus had. liever veldspeler zou zijn. „Voorhoedespelers krijgen meer applaus. Een briljante redding krijgt nooit zoveel ap plaus als als een briljant doel punt". Eddy P. G. Dat laatste is Eddy Pieters Graafland (de grand old man van het Nederlandse keeperwe zen» niet met Gordon Banks eens. ..Ik heb dat vak mijn hele leven beoefend", zei hü mij, „en ik heb het altijd erg fijn ge vonden, zou ook niet hebben willen ruilen". Banks ver telt, dat hij op de training liefst als veldspeler meedoet. Eddy P. G. blijkt ook regelmatig te heb ben meegevoetbald, maar dan als training („Je moet er vaak veruit. Je moet leren een af stand juist te overbruggen om de bal te bereiken"), niet omdat hij het leuker vond. Ook Eddy Pieters Graafland is altijd zuinig op zijn handen geweest: „daar moest tenslotte alles van komen". Maar dat ging niet zo ver, dat hij een zaag of een hamer geheel met rust liet, alleen hij was dan extra voorzichtig. Gbrdon Banks liet ook zijn „greatest saves" in kaart brengen. Hij wist een zes tal op te sommen. Zijn beroemdste was de kop bal die Pele in Mexico in de strijd om de wereldbeker van dichtbij keihard „in het doel" kopte. Pele dacht zelf ook al dat het een goal was. vertelt Banks, hij riep zelfs al „goal" Maar met 's werelds bliksemsnelste reactie wist Banks de bal nog met de onderpalm van zijn rechterhand te bereiken, en van af de grond over de lat te slaan Banks begrijpt die save zelf ook nog niet. „Iedere keer als ik het op de televisie herhaald zie. kijk ik naar mijzelf en denk: dat redt hij nooit. Ik weet nog niet hoe ik het deed". Blessures Ik heb ook Eddy P.G. gevraagd of hij zijn „groot ste reddingen" kon noemen, maar daar zag hij geen kans toe. Er was elke wedstrijd wel wat, zegt hij. Met zijn blessu res had hij echter geen enkele moeite. Ik begin bij de rech- .erhand. 1. Een pink die krom is (een nop die tussen pink en ringvinger in kwam te „staan", .vaardoor de pink iets is „uitge bogen"). 2. Een duim die niet recht wil. 3. Twee knokkels half kwijt: „verbrijzeld bij een trap", ..niemand weet het of ziet het". 4. Middenhandsbeentje ge broken. En de linkerhand? „Punt gaaf", zegt Eddy Pieters Graaf land. Hij is rechtshandig, „je gaat allereerst met Je sterkste hand in", zegt hij. „Ook stom pen doe je bij voorkeur rechts". Overigens heeft een schouder blessure hem lange tijd parten gespeeld. Omdat hij aan zijn rechterkant geblesseerd was liet hij in die tijd een groter gat links open, waardoor hij aan de linkerkant sterker is geworden. Links uitgooien was overigens nooit een probleem. Gelukkig kan Eddy P.G. het gemis aan linkerhand-blessures compenseren met een gebro ken neusbeen (in de eerste mi nuut van Nederlands elftal- London combination), en twee hersenschuddingen. „Link vak he', zegt hij opgewekt, „Maar als je zoveel Jaren als ik gespeeld heb, gebeurt er altijd wel iets. Veldspelers hebben regelma tig enkelblessures, om maar eens iets te noemen". Gordon Banks handen voorbestemd voor chro nische gewrichtsontsteking -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 13