YAMAHA W. BARNING MUZIEKCURSUS VOOR KLEUTERS SLEUTELFS YAMAHA MUZIEKCURSUS VOOR KLEUTERS ADRESWIJZIGING 'Jnïcdn OUDSHOORN EN VAN EGMOND tjm u de gehele wereld deze oursus ge- Reden genoeg voor ons om ook hiermede in LEIDEN te starten. Heeft U interesse uw kleuter iets voor het gehele leven mede te geven, iets wat U mis schien zelf gemist heeft, STUUR ons dan EEN ONGEFRANKEERDE BRIEFKAART: W. Baming, MACHTIGING 318, Leiden, met uw naam en adres en vermeldt aan de an dere zijde YAMAHA KLEUTERCURSUS en U ontvangt van ons een uitnodiging voor onze informatieavond, die gehouden wordt in Januari. NATUURLIJK WEER BIJ: OUDE SINGEL 16, LEIDEN, TELEFOON 22858 PIANO- EN ORGELHANDEL P.S. U heeft THUIS geen instrument nodig! Vraag folders over piano's en orgels door een ONGEFRANKEERDE briefkaart te sturen naar W. Barning, MACHTIGING 318 te Leiden. BeqRAfenis-Associatie „aö sanctos' p. van 6e cepn, bmecteua LANGE MARE 69 - LEIDEN - TELEFOON 26618 OEGSTGEE8T Rhljng.etr.weg 99 telef. 52426 KATWIJK Overrljn 11 WASSENAAR Kerkstraat 92 telef. 3717 VOORSCHOTEN Leldseweg 119 telef. 4508 telef. 12309 IN DIVERSE PLAATSEN EIGEN OPBAARQELEOENHEID LISSE Schoolstraat 5 telef. 4057 Personeel gevraagd Personeel gevraagd, 's avonds en 's morgens, tevens jongens gevraagd. Aanmelden Schoonmaakbedrijf Clean, ln Leiderdorp. Hoofdstraat 236, tel. 34208. x Personeel gevraagd voor *8 avonds en 's morgens te- Jongens gevraagd. Aan- Gevraagd derwljzers (essen). Aanmelden bij afdeling Onderwijs, Stad huis te Lelden tel. 01710-45344. toestel 114. X Keukenmeisje gevraagd voor de afwaskeuken van 8.30 tot 6 uur 's zondags en maandags, vrij. Hoog loon. Lunchroom: Hendriks, Donkersteeg 5, Lel den. x d. Mortelstraat 242, Noordwljk (na 7 uur). x Meisje gevraagd 5-daag- se werkweek, hoog loon wasse rij Ozon Hoge Rijndijk 34 Lel- lnpakwerk bel. 40341 Uitzendbureau Luba N.V. Nleu we Rijn 35 Lelden. x Mon pti Is een baby- ding komt u even langs v gesprek? Ons adres verkoopsters. Komt langs voor een gespten uus adres is Langstraat 71, Wasse- Mon ptl is een baby- en leuterzaak. Wil z spoed een asslsten ding komt u even langs voor een gesprek? Ons adres is: Langstraat 71, Wassenaar. x Mon ptl Is een baby- en kleuterzaak. WIJ zoeken met spoed Jonge verkoopsters aank. verkoopsters. Komt u even langs voor een gesprek? Ons adres ls Langstraat 71, Wasse- Mon ptl Is een baby- en kleuterzaak. Wil zoeken met spoed een assistente huishou ding komt u even langs voor gesprek? Ons adres is: kleuterzaak. WIJ zoeken met spoed Jonge verkoopsters aank. adres ls Langstraat 71, Wasse kleuterzaak. WIJ zoeken met gesprek? Ons adres kleuterzaak. Wil zoeken spoed Jonge verkoopsters aank. adres ls Langstraat 71, Wasse - noodzakelijk. Tel. Dancing Duna Dell Tel 2600 e bgg 5006 (01719). Gevraagd verkoper vo< broodjes voor zaterdag en zor dag Bar Dancing Duna Dell dienstmeisje of werkster goed 20587. Gevraagd dame als huishou delijke hulp bij bejaarde Haag werkster weduwe ln Den bij bejai Haag w< lichtingen tel 01720-92138. genegen zijn alle voorkomende 1 Warmond telefoon zo mogelijk Intern. Mevr. M. Buis, tel. 01717-5065 Voorscho- halve dagen als hulp bij de kinderen (4 en 3 Jaar) en ln de huish. Ds. Geense Splinter- laan 163 Leiderdorp telefoon 01710-42522. Commerciële popgroep vr. met spoed gitarist-zanger l.b. v. Installatie. Inlichtingen Be- vrlldingspleln 27, Lelden. Personeel aangeboden Nieuwbouw, verbouw, en onderhoudswerk. Aannemers bedrijf P. J. v. d Kamp, telef 49137. x Aannemer vraagt klein werk onverschillig wat. Telef. 01710 49018. x Voor al uw timmer en re paratie werkzaamheden, moet u bij Aannemersbedrijf A. Muljzert wezen Noordelnde 36a Hoogmade Tel. 01712-694. steld, loodgieter met 20 Jaar e varing gespecialiseerd in zink. dakkapellen ook timmerwerk gelwerk, mozaïekwerk. rljblljvend prijsopgaaf. Telef. len loodgieter en timmerman met Jarenlange ervaring, ge specialiseerd ln het vernleu- of repareren van mastiek goten, repara- volledlge garan tie op schrift. Alles tegen delljke prijzen. Tel. 01710- 49617. x Timmerman b.z.a. voor di verse werkzaamheden telefoon. 01710-49015. x Timmerman meubelmaker bxa. voor alle voorkomen de werkzaamheden. Br. ond. nr 14962 bur. v. d. blad. Woonruimte gevraagd voor Jong echtpaar bereid goe de prijs te betalen. Br. bur. v. verdieping (min. 3 ka- i klein hul6je te koop of 1 d. blad, B Heer (25 Jr.) zoekt zo spoedig mogelijk kamer der pension. Tel. 030-931904 of brieven ond. 2010 Adv. Bureau .Rijnland". Lelden J. de Witt- kookgelegenh. el- B Te koop gevr maximaal 12 x 3 haven Zwanengat Haarlemm.- trekvaart 1, Warmond, telef. Voorschoten of omg. Woonruimte aangeboden B Te koop ln Lelden beneden :n bovenwoning bovenwoning binnenkort leeg te s op goede stand. Ko< f23.000 k.k. Br. ond. bur. v. d. blad. B Te huur aangeboden een gro kamer met balkon ln bet ce per 1 Januari Tel. 01710-23519. Diverse kamers gestoffeerd gemeubileerd ln centrum Leiden met alle comfort. Tel. 01710-53653. B Kamer te huur per 1 jan. gest. gebruik van keuken en douche met gas licht water en xwarming. Prijs f 150,- per aand bellen na 19 uur. telef. 01710-34851. br. bur. v. d. bl. no. 8584' B Te koop herenhuls aan de Sltterlaan te Lelden gunstige rden. Br. ;lng leeg l v. d. bl. 1 Woningruil omgeving Professorenwij k, i het Plantsoen, Leiden. Br. voelt zich Leiden of Leiderdorp, met ae mogelijkheid tot koop Br. ond. nr. 85828 bur. v. d. bl. B Aangeb. 3 kamer hoekflat blijvend vrij uitzicht ln Z.W. huur f118 p. m. Gevr. 4 ka merflat of bovenhuis met bal- (Z.W.) Lelden tertuin omg. Morsweg rullen, voor klein benedenhuisje de omgeving Zijlsingel Br. ond. T.V. en radio B De beste ste cassetterecorders' verse merken bij uw speciaal zaak AWS LUestraat 88 Lel den. d B Aangeb. 2 goed spelende ge bruikte t.v. toestellen le en 2e alle merken len serie 1972 met inruil van oude toestel Philips 61 cm beeld vanaf f 425. tel. 017E10-33677. B Aangeboden vol stereo ra- dlo-picfc-up ln teakmeubel voor n"5,- lec 5te L. Merbls Celebesstraat Oegstgeest. Tel. 53845. B Uniek! Compleet meubel met T.V. (1 en 2) stereopick- up en radio. In perfecte staat f 275,- tevens butagaskachel, f 35.- Verdlstr. 117 Lelden J. Zwaan, Rhljnzicht- servlce Tel. Diverse aanbiedingen vertouwd merk hor loge ruime keuze voor iede re beurs, unieke garantie, 2 kust!! Super -2ls (alle ma grote zeepremie tering zeehengels (alle maten) diverse bootbengels stuntprijzen warme vispasxen (met bont) bivakmutsen f7,25 K. uurlijk Robbers. Haven 24 bestellen. Rob- dere antieke klokken alles, origineel en kwaliteit Leldse weg 358, Voorschoten, tel. 01710 pruik geheel vrij bill ve l gepermanent dag donderdag alleen in Leiden Koetsier Coiffures. Tel. 20560, Kerkgracht tel. 01710-33078. Gouden verlovingsringen, keuze, alle prijzen dig gratis graveren. Uurwerk- kliniek Gorthuls Lage Rijndijk 8. Leiden. x FabrlekspartlJ kamerbreed- tapijt, kochten wij wegens ex port annulering, kleuren bel- zognac. Nu 100 vanaf f ge, goud. groen, c pet. nylontapijt i meter en ook nog gratis legd. Merktapljt dus nu betaal baar voor ledereen, v. d. Berg Herengracht 6 Lelden 's maan- uitvoerlng zijn weer binnen'let op onze zeer lage, importprljs compleet slechts f 679,- elemen ten ook los verkrijgbaar. V. d. Berg, Herengracht 6, Leiden. Tel. 20772 's maandags gesloten Donderdagavondservice. van boortekaarten 24 uur. Drukkerij De Sleutel dag geopend L.E.I. Nleuwstr. 9 de Burcht) Lelden. Telef. 100 vel vergrotingspapier slechts 8,70 CT 18 diafilms 36 opn. slechts 11,50 C 60 cas settes nu slechts f 4,- X-Ray Lindestraat 10a, Lelden ge- geluldsband enz. alles tegen meeneemprljzen. Kortingen tot langs. Nu voor de kerst tegen Inlevering van deze ad vertentie één gulden extra kor ting!!!!! X-Ray Lindestraat 10 Lelden geopend i 12-2 cd Bekleed u voordelig de maat en leve ren u Iedere gewenste bekle ding gegarandeerd pasklaar- gesneden van fabriek. Vraagt u vrijblijvend de prijsopgave. Trappenspeclalist, Postbus 51 Voorscho' tel 01717-4 tel 01751-2443. Feest- en schertsai i feestartikelen en goochelar- Leiden. Tel. 26631. B Franse hangklokken e 358, Voorschoten. Tel 0171 21039. x B Overjarige gashaarden Etna Olympla 8000 k.cal f 495,- Dru f 450. Pelgrim, Haarlemmerstraat 160, Lelden cal 10.000 k.cal f 350,- Etna ga rantie vindt u bij Oudshoorn, Haarlemmerstraat 160, Lelden postduivenieuws. dulvenvoer (met wintermengeling goedkoop bij Robbers, Ha per 25 kg goedkocr 24, Lelden B Groot Mustang nieuws nu de laatste Mustang insteekhen- gels met reuze korting 5.45 m nu f50,-, 6.80 m. nu f 50,-, wat een visfeest bij Robbers, Haven f 346?akei ir. tel. 26314. B Kaal reeds vele heren koch ten met succes bij ons haarstukje geheel vrijblijv deskundige voorlichting. Pe tl Breestraat 32, Leiden, 01710-25212. B Fllmzon 1000 watt 42,50, Pijlaanwijzer 5.25, Lero foto- lijm 1,20, batterijen enz. X- Ray Lindestraat 10a Leiden, c B Kamerbiljarts een grote kol- lektie van f99,50 tot f 555. Ook te betalen ln termijnen, vanaf f 5,— per week. Koopavond tot 21 uur geopend. Breedeveld, Haven 40. Lelden c B Onze specialiteit Is het In lijsten van borduurwerk, vraag het uw buurvrouw maar. Lijs- tenmakerll VIJlbrief, Uiterste gracht 168, Lelden, tel. 46305. Ruime parkeergelegenheid, d Voor al uw gas en elek trisch klein materiaal grote sortering gloeiblokken. gas- en elektrashop Holverda, Lust- ren 5 jaar garantie gemakke lijk te leggen tijdelijk 'n stan- leymes cadeau bij de aankoop van min. 20 tegels bij woninginrichting Mare nr 98 Vrouwensteeg nr 9, Lelden tel kwalltelts haarwerk lood, reparaties worden doi mij met spoed hersteld Glas reparatiebedrijf D. Galjaard de Sltterlaan 76, Lelden telef. 32916. d B Aangeboden eiken vloer en kinderbalken, vloer- en kraal- hout, raster, panlatten, bad- dlngs, betonkllnkers, ljzerbal- ken, dakpannen oud-Hollandse dakramen. ramen en deu ren fa. H. de Bolster Overrljn 8 Lelden tel 23502. d Heren, bent u niet tevreden met uw haarstukje of toupet, probeert u 't eens bij ons ook voor verzorging of reparatie Pelatti. Breestraat 32 Lelden tel. 01710- 25212. c e B Wat een leuk haarstukje en wat een fantastisch mooie kleur, zeg waar heb Je dat ge kocht? Waar nou anders, als bij vermeer. O, lk ga er ook een bij hem kopen. Hij is 'de eerste prijswinnaar van het college des Coiffures Artlstl- ques het ls nog al wat. Gedi plomeerd Haarspeclalist, alleen Neder landse Haarspeclalist. Eerste prijswinnaar van het college Morsstr. 10 te Lei den tel. 26527. d B Prima Zeeuwse aardappe len. alle soorten vanaf f7.— per 35 kg gratis thuisbezorgd B. Kooien. Granaathof 16. Lelden, tel. 43031 bd fl Vakkundige reparatie van kunstgebitten, binnen enke le uren gereed. C. van Rpr- ge Henegor 23 te Leidei filialen ls berel Vronkenlaan orp tel 33361 geen ;relkbaar met bus 15 en zat. geopend t.m. iur. d Heeft u timmerwerk? Bel dan even 24341 Morslaan 20 ln Lelden. d B Te koop groene rotan wieg met gebloemde bekleding. De Heemraadlaan 25. Leiderdorp B Te koop Etna gasfornuis met electrlsche onststeklng lngeb. therm, en grill verlichting en opberglade ruim 1 Jaar oud. Emmastraat 8. Leiderdorp tel 01710-34351. B Speciaal voor al nw tegel werk keuken- badcel, hal wc. natuursteen - mozaïek. enz. uw adres tegelzettersbedrijf F. Otto Ringkade nr. 12a Lelden. Kooiwijk. tel. 49601. B Keukentafels met chroom- poten en hardplasticblad ln di verse maten. Idem stoelen ook met Skai-bekleding, Voordijks Houthandel Leiden Lange Ma re 106, Lelden. Tel. 22017. Accountants- en Belastingadviesbureau A. MARTIJN met ingang van 21-12-1971 verplaatst naar Rijnsburgerweg 9, t/o Academisch Ziekenhuis. Nieuw telefoonnummer 54941 (4 lijnen). Op ons nieuwe en ruime kantoor is plaats voor ervaren ASSISTENTEN. VOORSCHOTEN Te koop in prima staat verkerend TUSSENHUIS. Indeling beneden: woonkamer, keuken-eetkamer in één; gang, toilet, diepe achtertuin op 't zuiden met stenen schuur, voortuin. Boven: grote slaapkamer en 1 kleinere, badkamer met ligbad en douche; 2e verdieping: grote zolder. In rustige buurt, centrum dorp. Vraagprijs plm. f 65.000. Inlichtingen 017172005. Rouwcentrum van der Luit BEGRAFENISSEN - CREMATIES Eigen rouwmaterlalen, lijk- en volgauto's. Verzorging transporten ln Binnen- en Buitenland. LEIDEN, Haagweg 31, teL 01710—23574 WASSENAAR, Deyierweg 127, teL 01751—2436 KATWIJK A. ZEE, Heinsiusstraat 10, teL 01718—15185 fcan°c MARKIEZEN ROLSCHERMEN TERRASSCHERMEN VEERROLSCHERMEN LUXAFLEX ALUM. IAL. LUXAFLEX RAAMHORREN VOUWWANDEN DEKZEILEN AUTOZEILEN T.I.R. AUTOZEILEN IEILHOEZEN yVERKSCHOFiTEN EPARATIE ERHUUR KATWIJKERWEG 10 Wij verwerken o.a. het weerbestendige TICINO MARKIESDOEK. Vraagt vrijblijvend inlichtingen in onze showroom. HOOFDDEALER ALUMINIUM ZONNESCHERMEN TELEFOON 01718—15422 b.g.g. 12230 of 15159 B Wij willen eigenlijk geenB Te koop 2 antieke hangolie- reclame meer maken voor lampen 1 Franse bloemslinger vakwerk, en redelijke prijzen, klok H. J. v. d. Leek Dacosta- want dat weten ze na 5 Jaar wel Uiterstegracht 168. Lelden tel 46305, ruime parkeergelegen- met uw recept, naar Leiden tel. 21959 grote keuze heul, Lelde:. D ook zonnebrillen, ziekenfonds leverancier. H Gasverwarmlug? Laat uw gaskachel plaatsen, door ge diplomeerd gasfitter J Steenbergen en zn. To< Rijn- en Schlekade 126 Lelden. Antiek te Warmond Jam mer dat u het niet eerder wist. Norbenthe de With Schul- te antiqualre Burg. Ketelaar- straat 40a Warmond tel 01711- alle andere elektrische IS Leiden. bloemwerk, bruidsboeketten, grafwerk, B Vuurwerk rotjes kanonsla gen gillende keuenmeiden La- dljkrlkkers voetzoekers zeven klappers Bengaals vuur aan- steekrotjes Chinese pijltjes 12 voor f 1. Pijlen ln alle prijzen bij Cor Labrujère Vrouwen- kerkkoorstraat 11 bij de Haar- zevenklappers ketten a f2,50, h f3,50. U 6,« en nog vele andere bij Cor Labruière, de ikerkkoorstraat 11 bij B Aangeboden prachtige an tieke boeren hangklok (Franse met harpsllnger f 400. Lln- lat 110, Rivierenbuurt de Rijndijk. Lelden. Antieke secretaires, laden- gestraat Hoge Rl; lampen koperen krone: delaars. klokken pendules ta fels. gebogen glazenkast enz Nieuwe Rijn 60. bij de Hooi gracht Tel. 22150 Lelden. B Volvo tvpe 121 in prima con ditie zeer zuinig ln gebruik met banden, tevens kleuren tbeeld wegens vertrek Australië. D gehele dag te bezichtigen. Nieuwe Rijn 60. B Een knal oudejaarsavond, met onze bekende vuurwerk pakketten licht f 1,50 middel. Ï3.- z\ f4,50 xtra f6,- vuurwerk besteed 20c. tu. Speel goedzaak G. v. Brussel Haar lemmerstraat 267. Lelden tel. lurwerk!!!!! Dit Jaar al- vele nieuwe nukmers uit China. Japan. Spanje enz. Al le soorten Kat's vuurwerk, licht, zwaar en extra zwaar zie speciale prijzen. De ver- ng. 5 Mag. Hogewoerd 31. B Vuurwerk!!!!! Onze sorte ring is dit Jaar weer groter dan ooit. Lady crackers donderslagen, gillende keuken melden, vuurpijlen, raketten, "lchtkastelen, Bengaals vuur, inz. Pakketten vanaf f 1,- en ;waar f2,50. Extra zwaar f5.-. /ictorle Speelgoed Mag. Ho- B Bon. 20 stuks vuurwerk fl. Ons succespakket kanonslagen rotjes voetzoekers vuurpijlen e~ bon dit pakket van 20 stuk gillend, knallend en fluitend vuurwerk nog steeds f 1.- Vic torie speelgoed mag. Hoge woerd 31. superkanonslagen. Apollora- bonte vogels en nog vele a dere nieuwe nummers. Spec le reklame vuurpijlen met kn 12 stuks 85 cent. Victorie spe goed Mag. Hogewoerd 31. met 3 grote ballen. 2 sier- keuen waterpas en telbord en voor slechts f 195,-. Declmastr. 4. Lelden (Koolkwartier). B 2 bergmeubels f 35,- p. st. en een gasoven f 40,- Mevr. de Haas Molenstr. 30 Lelden. Autoverhuur B Verhuur van nieuw auto's zondear chauffeur, garage Hel. doorn Pieters Kerkstraat 4-6 6a. Lelden tel 20357 b.g.g. te 01751-301. B Nieuwe auto's buren, vei lig sturen steeds nieuwe model len Werkhovens sturen steeds een Maredljk l4a.8 Lelden. Tel. 2 Auto's B A.ss. kant. biedt aan im mnd. gar. en keurlngsrapp BMW 2000 67-68 f3950 131 m. MGB 1968 spaakwlelen, dlo f5950 of f210 p.m. 'n i Cortina 1300 1969 f 3450 of 115 per maand. To< Oegstgeest (tus Voort en Rhijngeesterstr.weg) tel 01710-53653 (ook 's avondr B Ass. kant. biedt aan met maanden gar. en keuringsrap port Peugeot 404 1968 f3950 of f 135 p.m. VW 1600 1968 f3450 of f115 p.n 1300 '68 sch. dak f2950 100 pm Opel Kadet 1967 f2950 of f 100 p.m. VW 1300 schuifdak f2950 of f 100 p.m. DAF 55 '68 f 2950 of f 100 p.m. Tooren- veltstraat 11 Oegstgeest telef 01710-53653 (ook 's avonds). B Ass. kant. biedt aan met 3 mnd gar. en keur. rapp. 2x Flat 850 1968 f 2250 of f 110 p. m. Audi 80 1967 f2950 of f 1Ö0 p.m. Opel Rekord 1966 f 1950,- of f 100 p.m. Toorenveltstr 11 Oegxtgeest tussen Lange Voort en Rhljngeesterstr. Ass. kant. biedt aan met p.m. Ford Caprl 1500xL 1969 f 6450 of f 230 p.m. Simca 1301 Speciaal '70 f 5450 of f 195 p.m. Simca 1301 LS 1969—1970, f 4450 of f 150 per maand Toorenveltstr 11 Oegst geest (tussen Lange Voort en rhljngeesterstraatweg) telef. B Schade auto auto Blanchl, prkmula bouwjaar 1967 nieuwe raeio en nieuwe banden prijs, slechts f 450 Prinsenstraat 43a Lelden tel 01710-43783. x B Te koop aangeb Opel Ka det eind 1967 schadevrij ge heel getectyleerd geen oliever- brulk prijs slechts f2450 In ruil mogelijk Prinsenstraat 43 a tel. 01710-43783. x fl Ass. kant. biedt aan met 3 maanden garantie en keurlngs rapport Ford 20 m TS 4 deurs '66 f 1950 100 p.m. Opel Ka dert fastback '69 f3950 135 p. m. Ford Escort 1300 '69 f3950 135 p.m. Flat 124 '68-'69 f 2950 1000 GLS '70 Voort en Rhljni jeesterso tel 01710-53653 (ook 's avonds") fl 2 C.V. t. k. 1962 Gladiolen- laan 25 Oegstgeest. B Te koop aangeb. goed onder houden Austin Seven bj. 1964 t. e.a.b. Drechtstraat 79 Leiden. 17 uur. x B simca 1000 GLS 1965 blj- f 1150,- Gevaks- slechts f 650,- Dijkstr. 30 Lel- 3 maanden garantie op ar beidsloon en onderdelen inruil financiering Gevaks auto's Le vendaal 113 tel. 32972 of tel. garage 22254. x B Te k. NSU Prlnz Splinter- laan 127 Leiderdorp. B Simca 1000 bj 1965 benzine 1:14 geen olleverbr., prijs f275 geen drukfout, Prinsenstraat, 1966 met roldak f 975,- Daf 750 f 875 bj. '65. Gevaks to's Levendaal 113 tel. 32972 of tel. garage 22254. B Daf 33 1969 extra luxe le eigenaar geheel al$ nl weinig gereden f 3600,- gra tis ANWB kèuring 3 maande" garantie op arbeidsloon en or derdelen Inruil financiering Gevaks auto's Levendaal 113, tel. 32972 of tel. garage 22254. fl weet het toch, dat u ln onze werkplaats terecht kunt 10.000 km beuren, Remrevi- sies, koppelingen, schokbre- kers, uitlaten vernieuwen. Het tie. Schrijvers Service Station. Hogewoerd 56. Leiden telefoon 20206 B Wilt u uw auto contant i kopen en ls hij niet ouder dan 1966, bel dan 01710-50401 snelle correcte afwikkeling. B Vergeet ook Meyknecht niet volop OCCE garantie Leldseweg 88 te Voor schoten tel. 01710-32454. fl Renault 10 Major 1968 f 2550 Simca 1300 1966 f 1350 Taunus 12M 1966 f 1250, Ruysdaelhof, 30, Voorschoten na 18.00 uur. B Opel Rekord 19(>4 f 650, Peu geot Combi '64 f 650,- Vauxhall 1965 f 450. VW 1964 f 500 Ruys daelhof 30, Voorschoten 1965 te koop aangeboden 1 L. P. Janson Morsweg 7A, kever de luxe bouwjaar 1970. Deze wegen is zowel var nen en van buiten als VW 1300 1971 34.000 km 's-Gravensandestraat 93, t> Lelden na 18.00 uur. Tel. 40660 B Aangeb. Daf 33 de luxe half '67 weinig km., zeer zuinig pr. f 1375,- Verdlstr. 117 Lelden, Z.W. B Te koop Opel 1500 met zo goed als nieuwe gereviseerde motor t.e.a.b. Nic. Beetsstr. 37 Leiden. B Te koop Simca 1300 '65 bl. handelaren) B Te k. of te ruil bestel eend 1966 pr. f 500 moet opgeknapt worden motor en chasslir~~ai| Lokhorst 127 Leiderdorp, eek Flat 50401 b.g.g. 51453 ook 's avonds B Auto's voor f 25 p. Ford Cortina 1500 L nieuw straatweg 92, Oegstgeest telef. dak i.g.st. prijs f 1850.- of f 20 per week lnr. mogelijk Rhljn geesterstraatweg 92 Oegstgeest, prijs slechts 1450.- of f 15,- p. week Rhljngeesterstraatweg 92 Oegstgeest tel. 50401. N.S.U. Prinz 4 1967 Benz. 1 op 16 met 3 mnd. gratis we genbelasting. Betaling per week. Rhljngeesterstraat weg 92 Oegstgeest tel. 60401. Triumph Herald dc luxe bj. f 475, Waardgracht 66 maar op leeftijd. Rozen burg 19 Leiderdorp, telefoon Autoaccessoires en Doe het Zelf B Verbeter de ontvangst uw autoradio met een origl le kogel zwiep antenne bij Kamsteeg deze week f 14,85. Kamsteeg autoshop v. d. Valk Boumanweg 2, Leiderdorp tel. 01710-42041. X B TV en FM antennes mast- leiding beugels enz. in rüime ten sokken, beugels Doe het zelf shop De Nie, Rapenburg volle garantie, montage, grote parkeerruimte nabij de Kore- de levering ook -*'~ 44741, Oegstgeest, telefoon 52476 en te Noordwijk telefoon 01719-430. B Voor de auto altijd r£ acc. onderdelen, uitlaten Habor Herenstraat 43 telefoon 01710-43675. fl Nu levere kokosmatten, tegen de laag- wij uit voorraad bekledingshoe zen etc. technische autoshop 7 Rijsbergen Maresingel 64, U Lelden. Tel. 31266. Lessen en clubs autolessen v. f27,50 „De Centrale" Lei- schoten Professor Kam. nesplantsoen 13, tel. 5834. B Gezellig dansen bij Evert Casteleln Leiden en Lisse 2de kerstdag 8 uur 1ste kerstdag gesloten. Tienerdansfeest op 1 recepteis kaartavonden en S. Leonardus sn gevorderden. Yvonne Laar-Baggerman Raaphorst 61 kunde. W. Schumm, Heren- steeg 21A, Leiden, tel. 32632. B Ontvettings- en verma geringsthee, 2 maal daags een kopje trekken als thee, en u slankt af 100 gram f2,95. bij drog. Boerhaave Haarlem merstraat 68. c d Citroen-rijschool 1300 VW 1500 Opel Kadett c_ Morris 1300 Ford Escort Sim- prljs alle wagens f 12,50. Fietsen, bromfietsen en motoren sport allemaal uw dealer J. J. terskerkgracht Trlanon-theater) Kreidler Florett R.S. brom- spe- Te koop Tomos bi iG kleur rood f 250,- Bla Duynstraat 19, Leiden foon 31673. Cash and 1 herensportflel 8 kleuren, compleet kinderrijwielen vanaf f 79,50 ln doos vouwfli verlichting, standaard' pomp f 119,90, supersp< wielen met derailleur f 136,50 klnderrace-ril f 138,50 Dusoswa *1 nenkort ook weer op we adres: Hooigracht alle onderdelen voor n scooters, bromfietsen naar Onderdelen Strui Groenesteeg 3-6-8, Leli 22026. Straks ook: H< B Aangeboden dames rensportflets geheel f 75.- per stuk, Jongenj meisjesflets leeftijd 6- f 40,- per stuk. Lingest Rlvierenbuurg Hoge Lelden. B Bromfiets te koop Bernhardstraat 12, Leid B Kreidler Florett staat te koop. Vivaldi Leiden. fl Skelter 100 snel, f 375.-. Surlnai tel. 01710-22216. Vakantie, cam en waterspo l-pr amll ;poi j :0C ter o: taangaskachels komft geisers, verlichting enz. plnggashop Holverda Lusthof laan 5, tel B Speedboot type Doli diepzee bodem 2 pers. roeiboot met spanen baar f 300. Prinsenstn Lelden. Tel. 01710-437 B Buitenboordmotoren boten nu tegen wintei betaling ln termijnen e ls mogelijk. Breedeveld 40 en 50, Lelden. veel geld besparen, amateur kan deze aft alle maten en prijzen niël. Rijndijk 142, Has )b< de tel 01741-2423. Huisdieren J Duitse herdershond, kingeesje Tel. 02521-459 iei Hl g£ fa Aangeboden boxer 6 maanden oud delijke prijs. Te bevr. Linden Houtschans ook poppen agaat isab mazies, lnterzif groen C. Cave Potgieterlaan Leiden Haagweg. B Aangeboden zangk geel prima zangers Ko Dr( straat 19, Katwijk a~ Diverse goeden e diensten gevra" B Oude Perzische klee koop gevraagd. Br. 14890 bur. v. d. blad. B Te koop gevr. m Jaar oude spoortrein a of ander speelgoed doi graaf voor samenstellli loek. Br. ond. nr. 14961 j blad B Te kooop gevraag ga 2e gevel minimaal 1 schoorsteen gesloten plm 2500 cal. Tel. 01710 B Te koop gevraagd St luidinstallatie of ond daarvan. Tel. 01710-520( - B Gevraagd 1 complect genlsch lasapp. evt. Diversen melaarsi inlichtingen tabakshani d res van :oopste t ^n verkc echte kleurenfilms Ll automaat P. Nie vaart,,, straat 55, tel. 01710-401ir. B Jonge, jonge, wat eei sortering boeken vind je1 bliotheek „Record", de ii kersdljk 36, Lelden, n Wildwest stripverhalen, sn Wlske R.orl#" R.1rlrif>r bic B Snel geld nodig? Vo der doel van f750 aflossen 1 tot 4 Je Van 't Hoffstraat tel. 01710-42054. sexboetlek Tel 01710-21230 geopenfei; totf 2inuur>:jfephnfpsf A B Condooms; proefpakl :01 rex Blausiegel en Fron nt st. met 30% korting f 1 au ko Postbus 169, Leeu m Betaling binnen 6 dagecn' ontvangst. T B Zoekt u bruiloften, en avonden - dan inlichtingen: Willei Zwijgerlaan 385, Leidei fl Verzekeringsprol) vordering afge' ten onrechte? Ombudsman" telef. Postbus 32, Oegstgeest. B Heer 38 jaar zoekt huls bij alleenstaand! ;ezin. Br. ond. nr. 858 L blad. J Verhuur van kind £Jes 8 mm van Donald D aurel en Hardy Foto De Kempenaerstraat geest. Kleurenfilms ontwl1161 afdrukken ln 2 Foto de Groot, KemplRI straat 21, Oegstgeest. B Laat het geluk niet a toeval over, neem een lijk betrouwbaar en erto an stltuut. International-D sinds 1949 toonaangeven r huwelijksbe *T Toezicht"vraageen dgrat chure aan International- ta. Hoofdkantoor Postbu qx .Old.) tel. 0520 O-6O545I Postbus 13$Z( Irech succesvolle kend door de Raac zicht 's Gravenhage. Vol ,r antwoorde persoonlijke ar Beekmanstraat nr. 99 ij ksbemiddeling Dordra t0353 Alphen aan den Postbus 115 (01714-3117) tse Ivontaktclub voor bo len. Postbus 1040, LeeuvO IQ ZnKunt n er niet men? Bel ons een„ telefonische hulpdienst I Tel. 01710-25202 maand# donderdag van 8 uur 'SJ 'ot 8 uur 's morgens ■eekend van vrijdaga' 'el' 23 u mr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 12