)anaïden houdt Rhoda bij HRES KLOPT ïVL (9-16) rEVERGEEFS... Triomf Henri Buitenzorg W-. Koerstips DOCOS MOET DIEP HET HOOFD BUIGEN DAG 8 NOVEMBER 1971 LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD fooi met staartploegen door gelijkspel in Amsterdam (6-6) weer wat vergroot (EIDEN - De Danaïden heeft teren in Amsterdam een even itbaar als fraai gelijkspel geboekt het veel hoger genóteerde Rho- Het 6-6 resultaat zorgde ervoor kloof tussen de Leidse korf- fdklasser en de staartploegen 3mos, Westerkwartier en PKC weer t groter werd. spor 'im van Vliet in het eerste duel door Rhoda gewonnen bleek gisteren van krachtsverschil sen Rhoda en De Danaïden wei- sprake. De Amsterdammers na- wel vrij vlot een voorsprong van (na dertien minuten: treffers Anton Poelstraten Piet van Beu- i, maar De Danaïden kwam sterk fug. Gerard. Nap uit een straf worp Yvonne Devilee na een goede ibinatie tilden de stand naar 2-2 acht minuten voor de pauze zorg- van Unen ervoor dat De _oaïden zelfs met een voorsprong gaan rusten: 2-3. Ook in de iede helft viel er nauwelijks chtsverschil te bespeuren: Rhoda ,l»e Danaïden bleef daardoor zeer innend. Dat bleek uit het score loop. Jelle Stuurman zorgde voor na acht minuten. Wim Brugman 3-4 (15e min.) en Anton Poel met een strafschop voor 4-4 (20- minuut) Rob van Houten gaf ode vervolgens de leiding, Gerard diende van republiek 21ste mi lt). De Daniïden mocht vervol - vanaf de 31ste tot de 39ste mi nt uitzicht op de zege koesteren irdat Sander van Unen een straf- rp naar behoren benutte (56) ar zes minuten voor het einde im Rhoda op fortuinlijke wijze gszij. Arbiter Hofman had welis- HOOPD KLASSE Ons Eibern. 10-16 Luto 10-10 Blauw Wit 10-16 De Danaïd. 10- 8 Rohda 10-14 Westerkw. 10- 6 Die Haghe 10-11 PKC 10- 6 Archipel 10-10 Samos 10- 3 OVERGANGSKLASSE A HKV 9-13 Pernix 9- 9 Vicus Oriën. 9-12 K. Zaandijk 9- 5 Fortuna 9-12 Allen Weerb. 8- 4 ZKV 9-11 Zuiderkw. 9- 4 Het Zuiden 9-10 WEST I A VES 10-17 ADO 9- 9 Kinderdijk 10-12 OVVO 10- 9 Vriendens. 10-12 GKV 10- 4 Excelsior 10-11 Bolnes 9- 2 Ons Eiland 9-10 WEST I B 8-12 KCN 9-11 DKC 8-10 DTV 9-10 Roda 9- 9 WEST I C 9-16 Spangen £-13 Amersfoort 8-12 Aurora 9-11 Altius Ready DEVD Sperwers KNS Groen Geel Pams De Algem. BEP Swift (A) Fluks ZUID WEST II B KVS 8-13 Crescendo Ons Huis 9-12 Terheyden Quick 8-10 HSV Achilles 9-10 ALO Gymnasiast. 9-10 waar al gefloten toen Jelle Stuur man raakschoot, maar hij keurde die treffer achteraf toch goed Vicus OriëntisHKV 53 Vi cus Oriëntis heeft de positie aanmer kelijk verbeterd door een fraaie 5-3 overwinning op koploper HKV. In het snel en goded gespeelde duel in de Overgangsklasse A, nam Vicus al snel de leiding (door Bram West broek). De Haagse ploeg kwam o gelijke hoogte had en het antwoord ook klaar toen Flip van der Mey- gaarden voor 2-1 had gezorgd. Vicus kon toch met een voorsprong gaan rusten: Co Vavier scoorde van af stand de derde treffer: 3-2. Na de pauze vergrootte Ruud Niesing de marge tot 4-2 en toen Dik Onder water de stand naar 5-2 tilde was de strijd beslist. HKV slaagde er niet in meer dan één doelpunt te scoren te gen de op balbezit spelende Leide- naars. 9 FortunaPernix 6-6 Per nix heeft bij Fortuna hoe ver dienstelijk het gelijke spel ook was de overwinning laten liggen. Halver wege de tweede helft had Pernix een voorsprong van 1-4 (doelpunten Flip van der Kooy, Jacob Bakker en na de rust Fred Breedveld en Cees de Rooi) maar die voorsprong werd ten slotte geheel uit handen gegeven. Na 3-4 en 3-5 (Flip van der Kooy) benutte Fortuna twee strafworpen. En dat dan was het zwakke punt van Pernix dat bij die stand (5-5) zo'n worp miste en dat dat latér bij de stand 6-6 (Leidse treffer Cees de Rooi) nog eens zou herhalen. ZKVZuiderkwartier 8-4 Het op revanche (voor de destijds in Leiden geleden nederlaag) beslis te ZKV heeft Zuiderkwartier met 8- 4 krachtig teruggewezen. ZKV nam na een half uur een voorsprong van 2-0. Hen Zierikzee zorgde voor een 2-1 ruststand. Toen Frits van der Riet Zuidderkwartier na de pau ze naast ZKV schoot, leek de strijd weer helemaal open. ZKV liep uit tot 4-2, Zuiderkwartier kwam door Al- bert de Groot vlot terug (4-3), maar toen was het gebeurd. ZKV bouwde de marge uit tot 6-3, Hen Zierik zee gaf zijn ploeg nog een laatste in jectie (6-4) maar dat mocht niet meer baten. Met twee treffers be paalde ZKV de eindstand op 8-4. De AlgemeneFluks 6-3 De Algemene heeft tegen Fluks de positie in de kopgroep weten te handhaven: Fluks is door de neder laag uit die groep verdwenen. Met de wind in de rug toonde De Alge mene zich al direct veel beweeglijker dan het statisch spelende Fluks. Dat resulteerde voor De Algemene in treffers van Ruud van Vliet (2) en na de tegentreffer van Jan van der Leek in doelpunten van Ineke Thijs- sen en Wim van Vliet (4-1). Na de rust is die voorsprong niet meer in gevaar gekomen. Lim Niesing be nutte voor Fluks nog wel een straf- worp, maar door Liesbeth Thijssen en Betty Stouten liep De Algemene uit naar 6-2. Jan van der Leek gaf de stand tenslotte een draaglij ker aanzien voor Fluks. OVVOOns Eiland 6-6 One Eiland zakte verder af door het ge lijke spel in Maarssen. Dat resultaat gaf de verhouding overigens goed weer. In de eerste helft was OVVO de betere ploeg, nam ook een 3-1 voorsprong (Leids doelpunt Nan Deegenaars), maar na de rust kwam Ons Eiland laat, maar goed terug. Koos den Os zordge voor 3-2, OVVO liep nog uit naar 5-2 en toen begon het Ons Eiland-offensief. Treffers van Piet Beekman, Barry Smits en Nan Deegenaars brachten de stand op 5-5, OVVO scoorde één minuut voor tijd 6-5 en in de laatste secon den zorgde Cees van Kalkeren voor de verdiende gelijkmaker. Groen GeelKNS 42. De ne derlaag tegen Groen Geel was voor KNS een tegenvaller; het puntenver lies op koploper Ready is daarmee weer gegroeid. In de matte wedstrijd nam KNS door Ton Bey de leiding, maar nog voor de rust had Groen Geel die achterstand omgebogen in een voorsprong: 21. Na de pauze kon KNS uit de gelijkmaker van Hen Brakel niet voldoende inspiratie put ten om door te gaan. Groen Geel kon nog twee treffers aan het totaal fcoebvoegen. CrescendoGymnasiasten 42. Dankzij een zeer goed gespeel de tweede helft heeft tweedeklasser Crescendo het in de kopgroep verke rende Gymnasiasten met een neder laag naar huis kunnen sturen. Voor de rust ging het duel gelijk op, het geen ook bleek uit de score (2-2, doelpunten Aad Schouten, Louis Kok) maar in de tweede helft was Cres cendo aanvallend gevaarlijker. Dat had twee treffer (Piet L'Amie, Leny Kok) tot gevolg. Derdeklassers Bij de resultaten van de derde klassers valt de eerste nederlaag op van de trotse koploper in IIID: Fisk Oegstgeest. Fiks verloor op eigen terrein met 3-4 van het tot dan toe tegenvallende Jodan Boys. Via een ruststand van 1-2 finishte Jodan Boys op 3-4. Treffers Fiks Maarja Huizing, Cees Bruining en Elleke Nonnebel. In dezelfde afdeling le verde de streekderby tussen War mond en TOP wederom een zege voor de Sassenheimers op. Top won in Warmond met 31 door doelpun ten van Philip Trap, Wjlma Kuhn en Rob Meyer. Jan van der Voet scoor de voor Warmond tegen. In HI A leed Velocitas een regelmatige 9-5 nederlaag tegen Vitesse in Baren- drecht. De thuisclub was eenvoudig sterker dan Velocitas, waarin Gerrit van Reyn (2), Carl Hooyer, Gerard Poelgeest en Janny Goudsmit scoor den. In IIIC wordt het voor Noor derkwartier zo langzamerhand een lijdensweg. De roodwitten die altijd redelijk meedraaiden in de derde klasse, schijnen het dit jaar niet te kunnen bolwerken. Vlaardingen bleek op eigen terrein, vooral na de rust (ruststand 2-1), veel sterker. Noorderkwartier verloor met 8-1. Jan Reyken redde de eer Een doorbraak van Jan vanstaan machteloosAlgemene won Seggelen (De Algemene) in de tenslotte met 6-3. korfbalderby tegen Fluks. Wim van Iter son en Wim Niesing (r) I (Foto Holvast) LEIDEN De heren van HVL konden zich gistermiddag in i Groenoordhal niet staande houden tegen een keihard maar er behoorlijk technisch handballend Vires et Celeritas. De ouwenaren die zich zeer serieus op deze zaalcompetitie heb- ;n voorbereid de selectie van V et C trok zich voor de eer- competitiedag terug op Papendal! pakten de zaken over- ')nderend aan en leidden al na enkele minuten met 40. y lammer dat zij bij het goede tecih- sche werk weinig beheersing ten on spreidden. In de tweede helft am HVL tot betere tegenstand S lar een bedreiging konden zij voor Goudse ploeg niet vormen: 16—9 )r V et C. Toch zal hoogstwaar- ïijnlijk V. et C. de twee punten zijn rekening bijgeschreven Jgen. De gasten moesten name- hun doelman, geblesseerd door daverend hard schot van Peter ivlee laten verzorgen en in die pe- nam een veldspeler de plaats der de lat in. De doelman keerde jrug, ging als veldspeler opereren daarop weer op zijn vertrouwde et te gaan staan. Dat, niettegen- 1 tande de HVL coach Wim Ka- V. et C. aanvoerder er op- .erkzaam op maakte dat een en ider reglementair niet toegestaan ts. Inderdaad is dat het geval en ziet er naar uit dat de Gouwena- hun winst ten spijt de twee pun- Leiden zullen laten liggen, oor Frank Bonte MSV zag HMSH met de rust nu a verdiende 61 voorsprong de elersbank opzoeken. In die eerste ilft had de Haagse ploeg het beste het spel gehad. Na d§ hervat- vloeiden de combinaties voor de 'kei bij MSV heel wat beter en het mon Gortz werd met de Deen Ol- herhaaldelijk in kansrijke posi- gemanoeuvreerd. Het resultaat dat de voorsprong van HMSH, ordat de gasten zich realiseerden ij in moeilijkheden kwamen ge- tenietgedaan was. MSV wilde ordrukken maar stuitte op een tkker geschud HMSH. Er ontstond gelijkopgaand duel en in over stemming met de kracht verhou- "ig werd de eindstand 1717. HVL boekte een verdienstelijk gelijk 14—14, Tegen Quintus 3. Er zelfs nog een behoorlijke winst- wis in maar die kon niet worden realiseerd. Gebrek aan conditie? heren van Warmunda moesten onderspit delven tegen HVL 3. i Wang en Ebe Duursma ver aten in de gelederen van de rood- tten de hoofdrollen. De eerste ornamelijk als perfecte aangever, tweede als afmaker. Bij War- unda toonde Henk Link zich een schotvaardige speler. Hij scoor- 11 maal. HVL 3 echter won met -19. Bij de dames was het treffen tus- Foreholte en Westlandia voor de kijkers duidelijk het meest be langrijk. Foreholte leek na circa 10 minuten spelen de wedstrijd onder controle te" hebben. De Voorhoutse ploeg leidde toen met 51 door fraaie doelpunten van een weer uit blinkende Nora van Niekerk en uit gekookte treffers van Hannie Bos kamp, Annemieke de Bruyn en Han- na Wang. Fouten in de defensie ga ven Westlandia de kans om terug te komen. Van 51 werd het 53. Rust 75 voor Foreholte. Daarna een nerveus duel dat niet al te best werd geleid en daardoor nog rommeliger werd. In de slotfase wist Foreholte zich op het nippertje te handhaven dankzij Nora van Niekerk, Hanna Wang en een gelukkige treffer van Ans Bak ker. 1110. De punten zijn, binnen maar in de Foreholte gelederen was en toch niet zo opgetogen over de tweede zege en nog wel op een van de gevaarlijke concurrenten. De dames van HVL waren giste ren veel sterker dan CWP "We heb ben nog nooit van ze gewonnen en nu waren ze kansloos.zei een zichtbaar tevreden HVL aanvoer ster Wil van der Drift. Inderdaad was CWP voor de roodwitten dit maal weinig meer dan een enthou siaste sparring-partner. Met de rust stond HVL op 51, het einde kwam met 113. Meest opmerkelijke van de HVL verrichting was dat de tref fers nu niet alleen van de erkende schutters kwamen. Behalve Ria Am- merlaan, Ellen Kneijber en Gonnie Éradus deden ook Els Valentijn en Carla Jansen een _uit in de pot. NIO hield tegen Hercules 2 een schiet- festijn. Toen de arbiter voor het einde floot wees het scorebord 191 aan voor NIO. Commentaar over bodig. MMO bleef met Westlandia 3 lan ge tijd op gelijke hoogte. Break-outs werden Westlandia noodlottig. Van 33 werd het 63 voor MMO. De dames van MSV hielden Jong Aden met 10—2 op ruime afstand. De rust ging in met 4—1. Northa hanteerde tegen Jong Aden 1 ook al het wapen van de break out. De rust leverde een 52 voor sprong op voor de Noordwijkerhout- se formatie. Na de hervatting een beter spelend Jong Aden dat voor de grotere individuele snelheid van Northa toch een marge vergroting in de doelpunten moest toestaan, 95 voor Northa. Tenslotte hield Fore holte 3, een geheel Joegoslavisch team, HVL 2 op gelijke hoogte, 7—7, na ook met de rust de score gelijk te hebben gehouden 22. Dravers Gold Cup op Hilversum voor Jan van Dooyeweerd teleurstelling Spanning in de strijd om de Dravers Gold Cup: in het midden voorop de latere winnaar Henri Buitenzorg met Jan Wagenaar. HILVERSUM Henri Buitenzorg was gisteren in Hilversum onbetwist heer en meester in de strijd om de Dravers Gold Cup. Jammer was het dat Eland, tot grote teleurstelling van Jan van Dooyeweerd, in de voor laatste bocht door een langdurige galoppade geheel terugviel, waar door van een door velen verwachte eindstrijd tussen de beide matadoren geen sprake meer kon zjjn. Dearie nam in het veld van zes tien paarden de leiding, gevolgd door Everprise en Treize F. De uit de achterhoede vertrokken Jan Wage naar zette met Henri Buitenzorg zeer veel spoed achter de zaak en lag reeds na een halve ronde in tweede positie naast Treize F. Jan van Dooyeweerd liet zich met Eland evenmin onbetuigd en met een felle tussensprint was deze bij het in gaan van de laatste ronde naast de op dat moment leiaende Henri Bui tenzorg gekomen. Keihard vochten 'de koplopers om de leiding, doch de strijd werd verstoord door de fou- terende Eland Wagenaar had verder niet de minste moeite om Henri naar een onbedreigde 1.21.7 triomf te sturen. Het werd een dubbel succes voor trainer Wagenaar, daar zijn assistent Jan -de Boer met Flamingo Six ten leste nog Treize F de tweede plaats ontnam. UITSLAGEN Hortensiaprijs: 1. Jarlolalne (P. Smit) (1.27.1), 2. Jaslo, 3. Joke Signal. Toto w. 6.-, pl. 2.70, 4.60, 4.80, kop. 7.10, trio 5952,-. Potliosprijs (le afd.): 1. Ivonne O (C. Imming) (1.25.6), 2. Igor M. 3. Juweeltje Oarlos. Toto w. 20.-. pl. 3.-. 1.40, 1.40, kop. 13.20. Aloëprljs: 1. Impie Hanover (M. Ver gay) (1.26.3), 2. Justiana Hanover, 3. Hiniopila. Toto w. 3.80, pl. 1.50, 2.30. 2.40, kop. 7.50, trio 281.10. Oinerariaprijs (le afd.): 1. Gravin Rita W. (M. Pools) (1.22.7), 2. Hea Alkestis Ve. 3. Geus Akerenaam. Toto w. 4.90, pl. 1.30, 1.20, 1.50, kop. 6.40, Dravers Gold Cupprijs: 1. Henri Bui tenzorg (J. Wagenaar Jr) (1.21.7); 2 Flamingo Six; 3. Treize F. Toto: w. 1,40; pl. 1.30, 8,40, 1,90; kopp. 2,60: trio 1239,80. Oinerariaprijs (2e afd.): 1. Hercules V. (J. v. Dooyeweerdi) (1.21.1); 2. Grand Geste; 3. Edward A. Toto: w. 2,40; pl. 1,10, 1,20, 1,10; kopp. 6,20. Brunfelslaprljs (le afd.): 1. Heldin (P. Strooper) (1.26.2); 2. Guda S.; 3. Glta Pluto. Toto: w. 32,60; pl. 9,20, 3,30, 5,40; kopp. 38,30: trio 14.436. Brunfelslaprljs (2e afd.)1. Inex (B. Dopper Jr.); 2. litis Hollandia; 3. Gret- chen W. Tot.: w. 5.80, pl. 2.-, 1.50 4.20 kopp. 9,50. Smnlnglaprijs: 1. Ilina (M. Bouw huis) (1.26,3); 2. Isolde O; 3. Guit. Tot.: w. 3,30: pl. 2,70, 2,10. 2,10; kopp, 4,90; trio 41,40. Ineke R. Tot.: w. 2.80, pl. 1.80, 3.- 3.90, kopp. 6.80. Totalisator-omzet f 410.742. HILVERSUM, 9 NOVEMBER - 6 uur Ericaprjjs I: Janneke K, Jasji, Igor, Johnny Baker - Passieflora- prjjs: King Westlandia, King Areta, Kees Dunst, Kaptein Six - Rosien- tjeprjjs: Isac Cavaljos, Inyala, Ideal Prise, Intirepide - Venusschoentje- prjjs, 1ste afd.: Jensen, Joke Dartel, Hony Hollandia, Harro Bond Windeprijs: Harras Hanover P, Eber- dine TH, For Ever, Gudo van Bonn! Amatricekampioenschap V: Ina van Hovi, Hardy Regina, Germania Hit Parade - Vrjjtige Liesjeprijs: Ivanovna Heather, Fantasie, Ina. Gloriant - Venusschoentjeprijs, 2de afd.: Idool Buitenzorg, Jacob R, II Bond, Homple van fïiddum - Calla- prijs: Jour Biutenzorg, Jacky Boy, Joan Baker, Hana Carbonari - Erica- prijs, 2de afd.: Inge N, Janny van Alkestis, In Petto, Inter. Koersen Duindigt UITSLAGEN Maastrichtprijs: 1. Jet Westlandia (W. v. Overveem) (1.28.2), 2. Jonas, 3. Jeune Premier R. Toto w. 4.20, pl. 2.30, 2.60, 5.60, kop. 15.00, trio 289.40. Maarnprljs: 1. Kofja T (A. Harmsen) (1.26.3), 2. Karin van Hovi, 3. Klif Areta. Toto w. 3.00, pl. 1.60. 1.40. 3.30, kop. 4.30. Fokkerprljs (1ste afd.): 1. San Cu- lotte (K. Davles), 2. Acceleranda, 3. Artois. Toto w. 7.50, pl. 1.70, 1.50, 1.30, kop. 10.00. trio 219.40. Makkumprljs: 1. Gehade Hollandia (M. Pools) (1.21.1), 2. Donar Scotch, 3 Helene Hanover Toto w. 6.60, pl. hoorn) (1.26.5), 2. Johannes Trlx, 3. Joris Six. Toto w. 5.40, pl. 1.80, 1.60. kop. 5.20. Medembllkprijs1. Judy (M. C. Ver gay) (1.27.2), 2. Hellen Carbonar, 3. Hero Marijke. Toto w. 3.50, pl. 1.90, "1. 2.30, kop. 7.60, trio 167,90. [irdumprijs: 1. Gratie Norton (A. Rijswijk) (1.26.3), 2. Holgapluto Uk 1.80, 2.30, kop. 7.60, trio 167,90. Mirdumprijs: 1. Gratie Norton (A. (1.26.3), 2. Holgapluto Gerda, 3. Indien. Toto w. 9.20, pl. 1.90, 4.10, 1.70, kop. 22.00. Troostprijs: 1, Siclllano (R. Wete- mans), 2. Nancy, 3. Farsteps. Toto w, 1.70 (stal), pl. 1.30, 1.10, 5.10. kop, 7.30, trio 321,60. .onster Hetteltng) Contessa. Toto w. 1.70, pl. 1.30, 2.00, 3.40, kop. 4.70. Totalisatoromzet f. 265.926,00 Tafeltennis LEIDEN In de ereklasse wer den dit weekeinde geen wedstrij den gespeeld. Alle aandacht ging daarom uit naar de hoofdklasse en wel naar de topper DOCOS Iduna. DOCOS moest diep het hoofd buigen: 2—8, en zal nu waarschijnlijk het kampioenschap mislopen. De Treffers maakte tegen JCV geen misstap en zegevierde ruim schoots: 82. In Deventer heeft Scylla 3 zich zo goed als veilig gesteld door een on verwacht gelijk spel tegen Swift. T.O.V. speelde tegen koploper US zeer verdienstelijk. Er werd slechts een minimale 4-6 nederlaag geleden. Docos heeft het tegen Iduna niet kunnen redden. De ruime 2-8 ne- aag geeft buiten het verschil in kracht hoofdzakelijk een verschil in mentaliteit aan. In de luidruchtige sfeer rond de tafel bleken de Iduna- spelers het best in staat zich te con centreren. Dat J. v. Veen en G. v. d. Klauw niet in hun normale doen kwamen Is wel verklaarbaar, het was alleen jammer dat ook de ervaren Ed Fal- laux niet in staat bleek zichzelf en zijn teamgenoten de nodige rust bij te brengen. Het resultaat hiervan was dan ook dat J. v. Veen en G. v. d. Klauw op nul bleven staan en zelfs kopman Fallaux tegen Heysen een partij moest afstaan. De Treffers heeft met J. C. V2 geen enkele moeite gehad. Over de ze wedstrijd valt dan ook niet veel meer te vertellen, dan dat Sjaak v. Ruiten en Hans v. d. Zwet ieder een partij lieten glippen. Voor de Veen- ders zal de beslissende wedstrijd die tegen Wibats zijn, op wie zij nu nog twee punten achterstand hebben. Scylla 3 heeft verrassend gelijk gespeeld tegen Swift uit Deventer. Verrassend omdat deze wedstrijd thuis verloren ging en zij zaterdag zonder H. Chrispljn aan moest treden Wibo v. Gennip en Fred v. Oosten rijk wisten samen het dubbelspel in begrepen, vijf punten te scoren en daarmee hun team naar een veilige plaats te schuiven. T.O.V. is er tegen US net niet in geslaagd een punt pakken. Ruud v. Alkemade en Ted v. -d. Ploeg verlo ren beiden van Goudsmit maar wis ten toch tot 4-5 de spanning erin te houden. Toen was de strijd echter beslist want Goof v. d. Hoorn bleef zoals gewoonlijk op nul staan. Zwemmen Hansje Bunschoten van de zwemvereniging Naarden heeft gisteren in Hilversum 'n nieuw Nederlands 25-meter-record op de 100 meter vrije slag gevestigd. Zij liet 60.0 seconden voor zich afdruk ken. Hetgeen 0.1 seconde sneller was dan haar eigen oude record van 26 september ln Aken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 9