Lisser Boys verrast YYSB Randstad Sport en SVLV nog steeds 'nek-aan-nek' SCOREBORD UVS-jeugd bedwingt ongeslagen Fei j enoord SUPREMATIE LISSER TEAMS IN AFD. LEIDEN (ZATERDAG) Topscorers ARBITER BIJ ZLC-KICKERS '69 GEMOLESTEERD Arbiter zag toch rstenen9 René Pijnen na val in ziekenhuis Turnzege PAGINA 6 MAANDAG 8 NOVEMBER 191 LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD LEIDEN De strijd om de bovenste plaats in de eerste klasse (zaterdag) van de Afdeling Leiden is voorlopig beslist in het voordeel van Lisser Boys. De Lissenaren zagen kans rivaal VVSB op eigen terrein met 12 te kloppen. De mannen van Möhlmann legden daarmee beslag op het lierfstkampioen- schap' al zegt dat natuurlijk nog niets over de plaats in de eind rangschikking. MVKV nestelde zich dank zij een 21 zege op Woubrugge op de derde plaats terwijl Hazerswoudse Boys het bezoekende Kagia met 42 van zich af hield. GWS versloeg Leiden (31); Valken '68 was te sterk voor Alphia: 12. ZATERDAG Jan v. d. Llppe (VVSB) Piet Boot (Lisser Boys) 1 Jan Goldsteijn (MVKV. Martin Marneth WSB) 11 Gerard Been (Kagia) 1) Jan Rietveld (Haz. Boys) 1) Jaap Boot Lisser B.) 1) Jan Mesman (Kagia) Bert Montagne (VWS) ZONDAG Sjaak Oort (KRV> Aad v. Leeuwen (MMO> Pim v. Wetten (St. Bern.) 1) Cees de Floode (LDWS) Jan v. Bemmelen (SVLV) 1) spelend in de tweede klasse. Gerard Lelieveld (Stw. Boys) REGIONALE JEUGD Bram Ruys (Roodenb.) (—2) Piet v. Putten (UVS) (+1) VVSB—Lisser Boys 1-2 Eén van de voornaamste „oorzaken" van de Lisser overwinning was dat de Boys er in slaagden de VVSB- kanonniers Jan van der Lippe en Martin Marneth af te stoppen. Hans van Anholt en Kees van Mechelen kweten zioh bekwaam van deze taak. Overigens heeft 't er lange tijd naar uitgezien dat de punten zou den worden gedeeld. Weliswaar scoor de Piet Boot kort na het begin 0-1 maar Martin Marneth had nog voor de rust 1-1 laten aantekenen. Tot vier minuten voor het einde bleef deze stand gehandhaafd. Toen echter knalde Jaap Boot. na een goede com binatie met broer Piet. raak. MVKV Woubrugge 2—1 MV KV heeft zaterdag toch wel een apart staaltje voetbal geleverd. Want on danks het feit dat de Valkenburgers het in de tweede helft met tien man moesten doen Langedoen was we gens belediging van de scheidsrech ter uit het veld gestuurd bogen zij juist in die fase een 0-1 achter stand in een 2-1 voorsprong om. Brunt hielp Woubrugge voor de rust uit een strafschop (de doorgebroken Boer was gevoerd) aan 0-1. Tien mi nuten voor het einde trok Bremen kamp de score recht waarna Nieu- wenhuis daar nog een tweede MVKV treffer aan toevoegde. Hazerswoudse BoysKagia 4-2 Doelpunten bleken in dit duel lange tijd „duur". Pas na de her vatting brak Kagia via Gerard Been de score open (0-1), korte tijd later gevolgd door de gelijkmaker van De Ruiter. Toen Kagia-doelman Wol vers zich na 20 minuten op een boog schot van Harkes verkeek betekende dat 2-1. De gasten kwamen dankzij Henk Ravensberg echter weer te rug: 2-2. Hiermee had Kagia zijn kruit kennelijk verschoten, in tegen stelling tot de thuisclub die via Riet veld en Baveflaar nog naar 4-2 uit liep. GWS—Leiden 3-1 In de eerste helft bood Leiden goede te genstand en gaf Herman van der Kraan GWS-goalie Knetsch uit een hoekschop zelfs het nakijken: 0-1. Na de hervatting was een gela den GWS duidelijk te sterk voor de Leidenaars. Theo van der MeiJ bracht de partijen op gelijke voet waarna Jan van Aken de Sassen- heimers de leiding bezorgde: 2-1. Dik Postma gaf de zege met een derde treffer nog meer glans. Alphia Valken '68 12 Een aanvallend Valken '68 zag zich bij Alphia al vrij snel door Hans Ooster- om op een 1-0 achterstand gezet. De Valkenburgers kregen vervolgens ge noeg kansen om die achterstand weg te werken maar goed verdedigen van de thuisclub en slecht schieten van de Valken-voorwaartsen waren er de oorzaak van dat Jan Hoekstra pas een kwartier voor het einde gelijk maakte. Gestimuleerd door dit suc ces gooide Valken er nog een schep je bovenop hetgeen resulteerde in de winnende treffer, opnieuw ge scoord door Hoekstra, Lisser Boys 9-15 Valken '68 7-7 VVSB 9-14 Woubrugge 6-5 MVKV 9-9 Kagia 7-4 Haz. Boys 7-8 Leiden 7-3 VWS 7-8 Alphia 8-2 GWS 7-7 Tweede klasse Sportclub Lisse heeft in de tweede klasse, evenals plaatsgenoot Lisser Boys in de eerste klasse, met 15 punten uit 9 wedstrijden de lei ding. Bij St. Bernardus namen de Lissenaren geen enkel risico: 0-4. Kickers '69 schoot bij SJZ met scherp (0-6) terwijl Unitas' LSVV 70 op een 1-2 verlies zette. Sleu tels deelde met Meerburg de punten (1-1)hetzelfde dedten KRV en Stompwijkse Boys: 0-0. St. BernardusSpel. Lisse 0-4 —De Sportclub heeft dit duel van de eerste tot de laatste minuut be heerst. Hans Veek en Leo Beijk be paalden de ruststand op 0-2 waar Aat. van Kampen na de rust een derde treffer aan toevoegde. Vervol gens miste Hans Veek een penalty. Het werd in de slotfase dankzij Jos van de Voort toch 0-4. SJZKickers '69 0-6 Rob Romijn had zaterdag een bijzonder produktieve bui. De Leimuidenaar schoot zijn ploeg voor de rust naar een riante 0-4 voorsprong. Na de her vatting liet hij het scoren aan an deren over. t.w. Jan Harddnxveld en Cor Mölers die beiden eenmaal het Zoeterwoudse net vonden. LSVV '70—Unitas 1-2 De Leidse Studenten slaagden er voor de rust nog wel in een sterk aan vallend Unitas te bedwingen. In de tweede helft lukte dat niet meer. Nico Kleijn scoorde 0-1 maar zowaar trok Hekster enige minuten later de score weer recht: 1-1. Uit een vrije trap hielp Kleijn Unitas tenslotte aan de volle winst. SleutelsMeerburg 1-1 Sleu tels had aanvankelijk geen antwoord op het stevige spel van Meerburg dat zelfs via Jan Lelieveld (een kei hard schot in de bovenhoek) de roos trof: 0-1. Wim Wassenaar ver prutste daarna een strafschop maar Sleutels kwam toch aan de gelijk maker. Dik Nagtegeller zorgde hier voor. KRV Stompwijkse Boys 00 KRV heeft anderhalf uur een stormloop ontketend op het Stomp wijkse doel. Er bevonden zich soms wel 21 spelers in het strafschopge bied van de gasten. Ondanks dit al les kwamen de Katwijkers niet aan scoren toe. een krampachtig verdedi gend Stompwijkse Boys kwam niet eens aan aanvallen toe. De stand: Spel. Lisse 9-15 Unitas L. 7-8 Sleutels 8-13 Kiokers '69 7-4 Meerburg 9-12 Stornpw. B. 8-3 KRV 8-11 SJZ 9-3 LSVV '70 8-10 St Bernardus 7-1 LEIDEN Het heeft er in de eerste klasse (zondag) van de Afdeling Leiden alle schijn van dat het 'gevecht' om de leiding een Voorschotense aangelegenheid wordt. Randstad Sport wees LDWS terug, zij het op moeizame wijze (10) terwijl SVLV bij VVOA beide punten binnenhaalde: 12. Stompwijkse Boys kwam bij Oranje Groen tot een 01 zege terwijl Weteringse Boys een uitgeblust Alphense Boys met 20 aan de dijk zette. DOSR en St. Bernardus hielden het op 11. 9 Randstad Sport-LDWS 1-0. Het heeft er zeer lang naar uitgezien dat er in dit duel niet gescoord zou worden. Beide partijen schiepen zich met dikwijls leuk opgezette aanvallen wel kansen, maar de afwerking liet alles te wensen over. Enkele minuten voor het einde speelde Voorschote naar Schipper zich vrij en plaatste de bal vervolgens met een keiharde omhaal in het LDWS-doel. Dat was de beslissing want LDWS zag gen kans nog terug te komen. het 0-2 door doelpunten van Cok van der Kroft en Jan van Bemmelen. Paal en lat stonden hierna een grote re Voorschotense voorsprong in de weg. Toen SVLV het na de rust meende wat kalmer aan te kunnen doen halveerde Van Seggelen de ach- Door Will Dijkman strafschop (Bolle was onreglemen- heer Augustinus elders ln dit blad tair gestopt) op 2—0 te brengen. Van zelf aan het woord. Overigens, op het Velzen revancheerde zich echter na moment dat de wedstrijd werd ge- de rust met een fraaie tweede tref- staakt, was de stand 1-3 in het voor- fer- deel van Kickers '69. Voorts kwam O St. Bernardus-DOSR 1-1 Pim MMO in deze klasse niet verder dan van Wetten verschafte de thuisclub 0-0 bij Meerburg, haalde Unitas bij al in de zesde minuut een 1-0 voor' sprong. Nauwelijks tien minuten la ter was het echter al weer gelijk door 'een treffer van DOSR-schutter Pim Leidse Boys een 0-1 winst binnen er toonde VNL zich met 21 de meerde re van VNA. 9 Meerburg-MMO 0-0 Meerburg Mfr- S Beniardus drukte h f in de eerste DOSE na de rust sterk m de verde- had de wedstrijd ln »ljn v00rdee, rhorinc maar He rirnenenHi ïlrevc 7nn. J VVOA-SVLV 1-2. SVLV liep in de beginfase bijzonder hard van stapel. Binnen twintig minuten stond LEIDEN Scheidsrechter Augustinus uit Noordwijker- hout, die in de wedstrijd ZLC— Kickers '69 (gestaakt bij een 13 stand) bespuwd en gesla gen werd, was gisteravond nog niet over zijn verontwaardiging heen. "En dan te bedenken, dat ik een kaart voor Ajax—Feije- noord heb laten lopen, omdat ik het leiden van een wedstrijd heb willen laten voorgaan. Het incident heeft zich, ver telde de heer Augustinus, als volgt afgespeeld: "Met nog tien minuten te spelen kende ik Kic kers, nadat een van hun spelers in het ZLC-strafschopgebied aan het shirt was vastgehou den, een penalty toe. Die werd benut. De ZLC'er, tegen wie de strafschop was uitgedeeld, spuwde mij in het gezicht, jl waarop ik hem het veld uit- j stuurde. Vervolgens werd ik be- j dreigd door ZLC-aanvoerder W. Ouwehand. Ook hem wees ik naar de kleedkamer. Daarna begon het stuk pas goed te spe len. H. de Koning van ZLC sloeg mij keihard in het gezocht j'l en op een oog. Achtervolgd door ZLC-spelers probeerde ik daar na naar de kleedkamer te sprin ten. waarbij ik nog wat klappen ji te incasseren kreeg- Bestuurs- j leden van ZLC en Kickers heb- j ben mü tenslotte in bescher- ij ming kunnen nemen. terstand: 1-2. Verder liet SVLV het niet komen ondanks het feit dat Van der Kroft. Zoetemelk en Van der Meer in de slotfase met blessures uit vielen en men het laatste kwartier zelfs met 10 man speelde. Oranje Groen-Stompwijkse Boys 0-1. Beide ploegen ontliepen elkaar weinig in kracht en de uitslag had dan ook net zo goed andersom kunnen zijn. De thuisclub was wat vaker in de aanval maar de Stomp- wijkers waren gevaarlijker. In de tweede helft viel de enige treffer van de wedstrijd toen Sjaak Luiten pro fiteerde van een misverstand in de Oranje Groen-defensie. Cok Buin liet in de allerlaatste minuut een prachtige kans op de gelijkmaker hij kwam alleen voor doelman Groe- neweg liggen. Weteringse Boys-Alphense Boys 2-0 Met behoorlijke aanvallen ging Alphense Boys heel goed van start maar toen Peter van Velzen uit een snelle tegenaanval doelman Fred van der Werf het nakijken gaf (1-0) was de fut bij de Alphenaren ver dwenen. De thuisclub werd steeds 6terker al zag Van Velzen vlak voor de rust geen kans de stand uit een diging maar de Groenendijkers, zon der centrale -verdediger Leo van Wet ten die zich woensdagavond niet op de training had gemeld, zagen toch geen kans de winst te pakken. De stand: Randstad Sp. 9-13 Oranje Groen 9-8 SVLV 9-1-3 Wet. Boys 9-8 Stornpw. B. 9-11 St.Bernardus 9-7 LDWS 9-10 DOSR 9-6 Alphense B. 9-8 VVOA 9-6 Tweede klasse -In de tweede klasse kwam het bij de wedstrijd ZLC-Kickers '69 tien minuten voor het einde tot zeer ern stige incidenten. Scheidsrechter H L. C. Augustinus stuurde ZLC'er G Rohman, die hem in het gezicht had gespuwd, van het veld. Toen aanvoerder Wim Ouwehand daar min der vriendelijke opmerkingen over maakte mocht hij dezelfde weg gaan. Dit was voor Henk de Koning aanleiding om de arbiter een harde stomp in het gelaat te geven. De heer Augustinus nam hierna de vlucht naar de kleedkamers, ach tervolgd door een aantal ZLC-spelers die erin slaagden hem nog enkele klappen toe te dienen. Over dit on- j VNL sportieve en hoogst kwalijke optre- Kickers den van de ZLC-spelers laten wij de Unitas L. te beslissen. De mannen uit Zoeter woude wisten echter met de eenvou digste kansen geen raad. In de twee helft waren de rollen omgedraaid: j nu een aanvallend MMO dat echter ook op het punt van schieten veel I tekortkomingen telde. 9 Leidse Boys-Unitas 0-1 Toen Wim Rohman al in de vijfde minuut uit een verzet van Hockx de score i voor Unitas opende leek een flinke zege van Unitas mogelijk. Leidse Boys herstelde zich echter uit stekend en gaf weinig kansen meer weg. De thuisclub bleek evenwel niet in staat de gelijkmaker te produce ren. VNL-VNA 2-1 Joop Bredeveld gaf VNL voor de rust de leiding (1- 0) welke voorsprong na de pauze door Piet Werk op fraaie wijze teniet werd gedaan: 1-1. De VNA-spelers waren nog maar nauwelijks uitge- juichd of ze keken opnieuw tegen een achterstand aan. Het was Coos Luijks die hen dit „aandeed". De stand: MMO KRV 8-14 Meerburg 8-9 VNA 8-9 ZLC 7-8 Leidse Boys Wally van Schooten tactisch concept KEULEN De Nederlandse wiel renner René Pijnen is zaterdagnacht tijdens een acht-uurs-race voor profs de „Nacht van Keulen" zo zwaar ten val gekomen, dat hij met hoofd letsel naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Pijnen reed samen met zijn vaste koppelgenoot Leo Duyndam. De „nacht" werd gewonnen door de Westduitsers Schulze en Renz, die 279 punten behaalden. Voor de 4000 toeschouwers was dit een te leurstelling. aangezien zij gekomen waren om Rudi Altig (met Albert Fritz) te zien zegevieren. Altig deed zijn best, maar moest ervaren dat de gezamenlijke concurrentie tegen hem reed. Het Nederlandse duo Gerben Kars tens/Piet de Wit reed de wedstrijd niet uit. Regionale jeugd LEIDEN Voor dé verrassing van het weekeinde zorgde het re gionale jeugdteam van UVS. In een enerverend duel in de Kik kerpolder. werd Fe ij enoord met 2-1 verslagen. De andere "Leidse" ploegen deden het ook goed: SC Lisse won met 3-1 van Xerxes, terwijl Roodenburg een 3-2 over winning behaalde op Westlandia. UVS-Feijenoord 2-1. Het uit- valsconcept van trainer Wally van Schooten door de Jeugdige blauw- witten elke week beter uitgevoerd heeft ook tegen Feijenoord de winst opgeleverd. Voor rust werd in deze aantrekkelije wedstrijd niet ge scoord. Piet van Putten was er dicht bij. maar zijn schot belandde op de paal. Na de hervatting liet UVS feyenoord komen om met snelle uit vallen over Van Putten verwarring te stichten in de Rotterdamse achter hoede. De Leidenaren hadden halverwege de tweede helft succes. Een vrije trap van Henny Beerefenger werd door Dick v. d. Boogaard ingekopt. Vijf minuten later scoorden de blauwwit- ten weer, ditmaal door Van Putten na een knappe solo. Feijenoord kwam in een rumoerige slotfase nog wel tot 2-1 terug kopbal van Jan Everse— maar verder liet UVS de nog onge slagen koploper niet komen. Twee mi nuten voor tijd werd aanvoerder Ton Dekker van Feijenoord uit het veld gestuurd omdat hij voor de zoveelste maal de ongrijpbare Piet van Putten had vastgehouden. SC Lisse Xerxes 3-1. SC Lisse heeft zich door de overwinning op het onderaanstaande Xerxes verze kerd van een plaats in de mid denmoot. Xerxes kwam vijf minuten met 1-0 voor. maar vlak voor rust bracht Harry v. d. Zwet de partijen op gelijke voet, nadat Theo Godilla eerder een penalty had gemist. Nog maals Harry v. d. Zwet en Ruud v. d. Voort wisten in de tweede helft het veldoverwicht ook in de score tot uitdrukking te brengen. Westlandia Roodenburg 23. Roodenburg heeft tegen Westlandia in de tweede helft toegeslagen. Bram Ruys scoorde vlak na de hervatting de gelijkmaker voor rust had Vin cent v. d. Berg Westlandia op een voorsprong gezet en Aad de Groot schoot Roodenburg tien minuten vooi* tijd naar 2-1. Vincent v. d. Berg bracht de partijen weer op gelijke I voet, maar kort daarop 'Rist Bram I Ruys de Noord-bewoners naar 3-2 j te schieten. Een voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven. Zaterdagvoetbal EERSTE KLASSE A SVZWSpakenburg 00, WHC Zwart Wit '28 1—1, Kozakken Boys Heerjansdam 10, DOTODOVO 00. Amstelveen's-Grav. SV 10. WHC 10 7 2 1 16 22— 9 Z. W/28 9 5 3 0 15 15— 5 Koz. B 10 4 4 2 12 10— 5 's-Gr SV 9 4 3 2 11 9—7 Amstelv. 10 4 2 4 10 12—12 DOVO 10 3 4 9 10 13—15 SVZW 10 2 5 3 9 5— 7 Spakenb. 10 3 3 4 9 9—12 Heer j .dam 10 3 1 6 7 812 T. Leede 10 2 1 7 5 9—20 DOTO 10 1 2 7 4 8—15 EERSTE KLASSE B GVVV—ACV 0—1, Quick Boys- Huizen 31, SHONoordwijk 00, IJsselmeervogels—Harkemase Boys 1—1, Be Quick '28—VVOG 2—3. ACV 10 7 2 1 16 30—12 GVVV 10 6 1 3 13 16—14 IJsselm.v. 10 5 2 3 12 20—13 VVOG 10 5 2 3 12 14—12 Quick B. 10 5 1 4 11 20—17 Huizen 10 3 4 3 10 15—12 Noordwijk 10 2 5 3 9 5—11 SHO 10 3 2 5 8 12—13 Hark. B. 10 3 2 5 8 11—15 WVF 10 3 2 5 8 12—19 Be Q. '28 10 1 1 8 3 9—26 TWEEDE KLASSE A rWH—Zwaluwen 0—2, AS WH— SIZO 20, GeinoordJodan Boys 1—2, HBSSVRC 2—0, NDSM Rijnsb. Boys 22. Jod. B. 10—15 SIZO 10—8 ASHW 10—14 VRC 10—8 Rijnsb. B. 1012 Geinoord 107 Zwaluwen 911 HBSS 107 ZCFC 10—11 RVVH 10—7 NDSM 9— 8 De uitslag van de gestaakte wed strijd NDSMZwaluwen (21) is niet in de stand verwerkt. DERDE KLASSE A (West 1) AMVJ—ADM 2—4, De Geuzen— HCSC 02, KennemerlandIJmui- den 02, Zwaluwen '30RCL 11, Blauw Wit W—PSZ 0—1. Zwal. '30 1119 Marken 99 IJmuid. 1116 Geuzen 119 Kenn.l. 11—14 PSZ 10—8 RCL 1114 Wier .meer 107 ADM 11—12 HCSC 11—7 AMVJ 11—10 BI. W. W. 11—3 DERDE KLASSE A 's-GravenzandeDie Haghe 10, NaaldwijkPPSC 10, Maasdijk DUNO 20, ZwerversSC Voorne 00. VlaardingenSpirit 00, ARC Loosduinen 22. Voorne 1118 Zwervers 1111 PPSC 11—10 Spirit 11—8 Loosduin. 116 ARC 11— 5 1112 Naaldwijk 114 VIERDE KLASSE A (West 1) Odin '59—KMVZ 2—2, OSDO—In- timis 3—2, Halfweg—'VEW 0—1, KIC —Hoofddorp 2—3, SAC—SMS 0—1, Flora BoysJong Hercules 10. Flora B. 11—20 VEW 11—12 KMVZ 11—14 SAC 10—11 SMS 11—14 OSDO 11—10 Hoofdd. 10—12 Odin '59 11— 6 Intimis 11—12 Halfweg 11— 5 J. Here. 11—12 KIC 11—12 De uitslag van de gestaakte wed strijd HoofddorpSAC (11) is niet in de stand verwerkt. VIERDE KLASSE A ZevenhovenDuinoord 24, Ca- pelleUnicum 22, OegstgeestI Randstad Sport 10, Koudekerk— j UVS 20. ScheveningenDEVJO j 0—2, TSBSVOW 3—1. Koudek. 11—19 Oegstgeest 11—10 TSB 11—19 R. Sport 11—10 Unicum 11—13 Duinoord 11— 9 SVOW 11—12 Schev. 11— 9 Capelle 11—10 UVS 10— 6 DEVJO 1110 Zevenhov. 104 VIERDE KLASSE B Monster—BGC Floreant 2—0, NSU '70TAVV 01, SchoonhovenEx celsior P. 2—1, SV '35—De Lier 0—2, HVO—Katwijk 0—3, Ornas—DSO 4—1. Excels. P. 11—17 SV '35 11—11 Schoonh. 11—16 HVO 11— 8 TAVV 11—16 BGC Flor. 11— 7 Katwijk 11—13 DSO 11— 7 De Lier 11—12 Monster 11— 7 Ornas 11—12 NSU '70 11—6 VIERDE KLASSE D AsperenWieldrecht 00. Ever- steinSV Hoogvliet 04, Be Fair ASH 11, HSSC '61Hermandad 03, WNCPelikaan 30, Arkel Bolnes 00. Hoogvliet 11—17 ASH 11—11 WNC 1117 Everstein 119 Herm.dad 11—15 Wieldr. 11— 8 Bolnes 11—13 Arkel 11— 7 Asperen 11—12 HSSC '61 11— 6 Be Fair 11—12 Pelikaan 11—5 Reserves zaterdag RES. EERSTE KLASSE Katwijk 2—CSVD 2 1—2, Heer jansdam 2—Quick Boys 2 1—0, SHO 2Die Haghe 2 11, Zwaluwen 2 Spijkenisse 2 12. RES. TWEEDE KLASSE A Excelsior M. 2—^RC 2 23. Sem per Altius 2—PPSC 2 0—1. Noord wijk 2—Maasdijk 2 2—1, HBSS 2— Ter Leede 2 3—2, Quick Boys 3— 's-Gravenzandse SV 2 2—1, RCL 2— Vlaardingen 2 20. RES. DERDE KLASSE A 's-Gravenzande 2Rijnsburgse B. 2 21, Quick Boys 4Oegstgeest 2 11, Hazerswoudse Boys 2Katwijk 3 1—2, JAC 2—CSVD 4 3—1. Zwa luwen 3Excelsior M. 3 11. Regionale jeugd UVSFeijenoord 2—1. Westlandia Roodenburg 23. Feijen. 1017 SC Lisse 11- ADO 10—16 SVV 9- UVS 9—13 Westlandia 11- Excelsior 1012 Musschen 8- Roodenb. 1012 Xerxes 9- Sparta 910 Zondagvoetbal EERSTE KLASSE B PapendrechtNeptunus 20, Xerxes 31, GoudaRVC 2- LugdunumFluks 11, UVSUj tas 10, De MusschenRoodenbu 2—2. UVS 8 5 2 1 12 15- Gouda '8 5 2 1 12 14- Roodenb. 7 4 2 1 10 12- Xerxes 7 4 2 1 9 12- Papendr. 8 3 2 3 8 12— Musschen 8 2 4 2 8 14- Unitas 8 3 2 3 8 12— CVV 8 2 3 3 7 9- RVC 7 2 2 3 6 10- Neptunus 8 2 2 4 6 8— Lugdunum 8 13 4 5 Fluks 8 0 3 5 3 De uitslag'van de gestaakte wei strijd Roodenburg—RVC (0—0) niet in de stand verwerkt. TWEEDE KLASSE A NaaldwijkDHL 00. DRLON 3—1, TOGBLFC 1—1, Leonidas VUC 0—0, DHC—Blauw Zwart 1- ODB—Wilhelmus 1—1. TOGB 8—11 BI. Zwart DRL 8—10 Leonidas LFC 810 Naaldwijk 8- VUC 8—10 ONA DHC 8— 9 DHL Wilhelm. 8— 9 ODB DERDE KLASSE A Velo—SC Lisse 10, Alphen- RKDEO 20, TeijlingenDOCO 11, BodegravenQuick Steps 1— PostduivenADS 00, VEPLaai kwartier 01. Velo 810 Bodegrav. VEP 810 Postduiven 8- Laakkw. 89 Teijlingen RKDEO 8—9 SC Lisse ADS 8— 8 DOCOS Alphen 8— 8 Quick Steps 8- VIERDE KLASSE A HVVForeholte 41, Hillegom VIOS 01, Van NispenGDA 2— SJC—Concordia 0—0, VVSB—Arch pel 00, RijswijkFull Speed 1— HVV 8—12 Rijswijk V. Nispen 8—12 Hillegom Foreholte 8—11 Cone. H. Archipel 8—10 GDA VVSB 8— 9 VIOS F. Speed 8— 8 SJC VIERDE KLASSE B Wester kwartier Spoorwijk 3— VTLUDO 3—1, SJZ—Altior 1- ASCConcordia 22, Warmunda Flamingo's 22, RijpweteringVr denburch 10 gestaakt. Altior 8—11 Flamingo's 8- Warmund. 811 Spoorwijk Vredenb. 7— 9 UDO ASC 89 Westerkw. SJZ 89 Concord. D. 8- VTL 89 Rijpwetering 7- De uitslagen van de gestaak wedstrijden UDO Westerkwarti (2—1) en Rijpwetering—Vredenbun (10) zijn niet in de stand verwerk VIERDE KLASSE C StolwijkParaat 0—1, BECKri nenburg 0—1, HMSH—RKSVM 2— DONK—Alphia 0—4. ESDO—EST 10, WassenaarBMT 01. ESDO 812 Stolwijk Kranenb. 8—12 BEC ESTO 810 Paraat Alphia 8— 9 DONK RKSVM 8— 9 HMSH BMT 8— 8 Wassenaar 8- VIERDE KLASSE E Nieuwerkerk Moerkapelie 0-^ Lekkerkerk—Woerden 1—1, Moor drecht—Waddinxveen 0—0, GSV- RKNSV 00, GroenewegUNI 2—1. Groeneweg 0—11 Lekkerkerk 8- Moerkap. 7—10 Nieuwerk. UNIO 8—10 GSV Waddinxv. 7— 9 RKNSV Moordr. 78 Bergamb. Woerden 78 Reserves zondag RES. EERSTE KLASSE Feijenoord 3—Excelsior 3 1 Laakkwartier 2—Gouda 2 0—2, DC1 2—Overmaas 2 1—1, Neptunus 2 UVS 2 1—0, Hermes DVS 2—Spar 3 1—2, Leerdam Sport 2—RVC 0—0. RES. TWEEDE KLASSE A Quick Steps 2—Wilhelmus 2 1— VUC 2—De Postduiven 2 2—1, Roo. denburg 2—Blauw Zwart 2 0—1 j Quick H. 2Wassenaar 2 02, Le. nig en Snel 2—VCS 2 0—0, UVS 3- VELO 3 2—2. RES. DERDE KLASSE A Teijlingen 2—HBS 2 0—1, Wei.„ kwartier 2—Quick H. 3 0—1, GON 2—ADS 2 0—1, SC Lisse 2—Rijswy 1 2 30, DHL 2Naaldwijk 2 32. RES. DERDE KLASSE B Verburch 2—SC Lisse 3 1—0. Laak kwartier 3—HVV 2 0—1. GDA 2- Tonegido 2 1—1. LFC 2—Alphen 2—2, Lugdunum 2—Celeritas 2 0- ALBLASSERDAM De Nedei landse herenturnploeg heeft gistel middag in Alblasserdam met 254.5!1 252,40 gewonnen van Engeland. 1 de individuele rangschikking eindij de Stan Wild met 52,70 punten op eerste plaats. Cor Smulders weri5 tweede met 52.60.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 6