W show BELONING SANITAIR ARNOLDUS KONINKLIJKE SCH0UWBUR6 TROUWRIJDENÜ ZEEMANLAAN 12A TEGELWERK I Ak nederiands congresgebouw BOB DE LANG Coöp Westland Familieberichten &§0&lP§Q§&Pg0&>iP&D&>iD&D- HENDRIK OTGAAR ANNIE OTGAAR— DE BOER, de dag te herdenken dat J zij 12Vs Jaar geleden in het huwelijk zijn getre den en dat zij lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun dank- bare kinderen ANJA ERIC CARLA. 8 november 1971 Leiden Z.W., Jac. Urlusplantsoen 175. Na een langdurig, moedig gedragen lijden is op vrijdag 5 november op 67-Jarige leeftijd overleden onze lieve schoonzuster en tante LEEN DE GRAAF, Leiden: C. H. DE GRAAF—POLDERVAART C. J. DE GRAAF M J. DE GRAAF—SMOLDERS S. DE GRAAF G. M. DE GRAAF—VISSER Oegstgeest: A. DE GRAAF J. W. DE GRAAF J. DE GRAAF. Corr. adres: Thorbeckestraat 54. i Jezus armen", lieve moeder, r BOUWKE VAN DER MEIJ— VAN DER PLOEG, weduwe van A. A. VAN DER MEIJ, in de ouderdom van 89 Jaar. Brussel <V aarder Doetinchem Rijswijk Wassenaar: Leiden Waalre (N.Br.): Utrecht: Alphen a. d. Rijn: Leiderdorp: REIJNEVELD A. A. VAN DER MEIJ J. C. VAN DER MEIJ— VAN DER BOSCH D. VAN DER MEIJ M M. E. VAN DER MEIJ— TEEKENS G. P. SMIT—VAN DER MEIJ G. SMIT P. G. VAN DUYN—VAN DER MEIJ H. W. VAN DER MEIJ H. E. VAN DER MEIJ— VAN VENETIËN I. A. VAN ZWIETEN— VAN DER MEIJ W. VAN ZWIETEN Klein- en achterkleinkinderen. Leiden, zondag 7 november 1971 Heden ontsliep in volle vrede geheel onverwacht mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader, zoon, broer, zwager en oom JACOBUS VAN DER ZEEUW, op de leeftijd van 60 jaar. H. E. VAN DER ZEEUW—OUWERKERK J. PAAUW—VAN DER ZEEUW P. J. PAAUW JACCO, MARC D. H. VAN DER ZEEUW B. C. M. BAKKER J. LINSCHOTEN—MUNSTERMAN en verdere familie. t de Rouwkamer: woensdagavond De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 11 novem ber a.s. te 11.00 uur op de algemene begraafplaats „Rhijnhof". Vertrek vanaf de rouwkamer te plm.10.30 Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is van oi heengegaan onze lieve vader, behuwdvader, groot- e overgrootvader en oom HENDRIKUS ANTHONIUS NIERSMAN, Weduwnaar van CORNELIA VAN HAASTEREN, op de gezegende leeftijd van 92 Jaar. Hazerswoude Voorschoten: Loosduinen: E. OVERDEVEST—NIERSMAN Zuidhoorn: J. MOERKERK C. MOERKERK—ZANDBERGEN Voorschoten: A: TEN HAVE—NIERSMAN H. TEN HAVE LeidschendamE. NIERSMAN C. NIERSMAN—HAVERKORT Hazerswoude: MARIE VAN PAASSEN klein- en achterkleinkinderen. De overledene is opgebaard in het Mortuarium van Huize „Adegeest". Bezoek aldaar: dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur. Avondmis in de parochiekerk van de H. Laurentius: woensdag te 19.30 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust don derdag 11 november a.s. te 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de bijzetting plaatsvindt in het familie graf op het parochiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Parochiehuis. Tot onze diepe droefheid ging geheel onverwacht ons heen, onze beste broer, zwager en oom ABRAHAM VAN DER WIJNGAARD, in de leeftijd van 71 jaar. Namens de gehele familie F. P. W. VAN DER WIJNGAARD. Leiden, 6 november 1971 Herensteeg 6. Corr. adres: Pioenhof 2. De overledene is opgebaard het Rouwcentrum Van der Luit, Haag weg 31 te Leiden. Bezoekmaandag 88.30 uur n.m en dinsdag ran 11—11.30 uur vjn. De begrafenis is bepaald op dinsdag 9 november 1 uur op de begraaf plaats „Rhijnhof" te Lei- Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed, ten gevolge van een noodlottig ongeval, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwdvader en opa HENRI MARIE VAN WELY, echtgenoot van GESINA ALEIDA MARIA VAN DEENE, op de leeftijd van 58 Jaar. G. A. M. VAN WELY—VAN DEENE FRANS EN AGNES PETER GERDA EN THEO ERIK EN KRISTIJN BIENEKE JAAP. Thuis liever geen bezoek. begrafenis-associatie Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust dins dag 9 november a.s. te 13.00 uur in de parochiekerk van de Hartebrug (Haarlemmerstraat) waarna de be grafenis in het familiegraf te circa 14.15 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlij den tengevolge van een noodlottig ongeval op 5 no vember 1971 van de heer H. M. VAN WELY, sinds 1961 voorzitter Door zijn heengaan laat hy by ons eei achter, en wy zullen hem nog lang herinnering gedenken. ■eniging. grote leegte R.K. LEIDSE HARMONIE KAPEL Het Bestuur. voor terugbezorgen of informatie van ruigharige fox terrier. Vrijdagnacht weggelopen Naam PASJA. 10 maanden oud. Kleur wit met 1 zwarte vlek linkerzij, 1 grote zwartevlek met een kleine zwarte vlek rechterzij. Bruine oren. TELEFOON 25923 HAARLEMMERWEG 51 B Wij vragen voor ons kantoor een ASSISTENTE voor de boekhouding. in het bezit van een type-diploma. Afwisselend werk - Leeftijd circa 18 Jaar. Wilt U ons bellen voor een afspraak? Glas- en Schilderwerken v. Muiden N.V. Hoge Ryndyk 70, Leiden. Onze zaak is gemoderniseerd. Geheel aangepast aan de eisen van deze tijd. U bent van harte welkom en speciaal in de week van 8 TOT EN MET 13 NOVEMBER zal een bezoek aan onze salon een leuke attentie inhouden. TOT ZIENS de rouwkamer woensdagavond a.s De rouwdienst zal gehouden worderf donderdag 11 november a.s. in huize „Groenhoven", aanvang 14.30 uur waarna de begrafenis te 15.30 urn- zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats „Rhijnhof". i verzorgen wij Vraag vrijblijvend offerte HAARLEMMERSTR. 55 TEL. 21943—21942 's Avonds 21510. korte voorhout 3 - den haag Plaatsbespreken twee (couponhouders drie) dagen vc de dag van de voorstelling 9-15 u.,tel. 10.15 u. 18 441 'N BLOK AAN HET BEEN blijspel van Georges Feydeau regie Ko van Dijk i.s.m. Guus Hoes I VIJFTIGSTE VOORSTELLING I SCHAKELS vrolijk spel van de huiselijl DRIEKONINGENAVOND I of Alles Mag (Alg. Dagblad) XXXXXXXXX X X UITZENDBUREAU M X actief X X Aalmarkt 4 X X Leiden X X Tel. 01710-32743* X XXXXXXXXX v.a. f 30,- per auto verzorgen wij eerste klas. met 8 pers. Chrysler Uw bruidsstoet. LET OP BESPR. UITSL. Dir. J. de Jong - Tel. 23055 i theater van de Haagse comedie >ranjebuitensingel 20 - den haag plaatsbespreken voor alle onderstaande voorstellinc i 11-18.30 u zo 12-18.30 u tel. 85 78 00 DE HAAGSE COMEDIE Ma 8 t/m wo 1( lof den Ambtman, Wiebe ulsma, Ellis van den Brink. 5 Coolen, Hans Croiset, Hans man, Francine Dreessen, Gera iroot, Reinier Heidemann, Peti ksema, Micbiel Kerbosch, Fra der Lingen, Wim van Rooij, van Stek, Jaap Wieringa Plaatsbespreken voor Koninklijke Schouw minstens 3 dagen tevoren. Ook via bespreekbureau Leidsch Dagbl Den Haag. Churehillplein 10. Telefoon 070- NOG SLECHTS 1 DAGELIJKS 20.15 UUR NOVEMBER (uitgezonderd vandaag) I FLATOW'S SUCCES BLIJSPEL HET GELD L!GT OP DE BANK Vooraf een gezellig etentje in ons restaurant. Plate-service vanaf 7,8' Plaatsbespreken via bespreekbureau Leid sch Dagblad minstens drie dagen vol, voorstelling. opent haar vernieuwde en vergrote afhaalcentrum te Roelofarendsveen, gevestigd aan her Noordeinde 125 met een welke gehouden zal worden op: dinsdag 23 november woensdag 24 november donderdag 25 november. Elke dag geopend van 's morgens 10 uur tof 's avonds I 0 uur. Elke bezoeker ontvangt een leuke ATTENTIE. Op verschillende artikelen worden tijdens deze show dagen AANTREKKELIJKE KORTINGEN gegeven. Alle orders doen mee aan een VERLOTING met AARDIGE PRIJZEN. Koffie en een rokertje staan voor U klaar. Tot ziens op onze show. U bent van harte welkom. C.V.V.T.L. WESTLAND, NAALDWIJK, Patijnenburg 3 - Telefoon 017405955 Roelofarendsveen, Noordeinde 125. Vertegenwoordiger: H. Hoogenboom, tel. 017133234 Adviseurs: P. Zuidema, telefoon 017406303 C. N. Ammerlaan, telefoon 017617261

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 4