Zijl/LGB verlies voor in rommelig bon4 duel! t schiet door: 9-2 na 1-2 DIOK? 50-0... Kangeroes slaat laat toe tegen The Smash RCL PAKT PUNT VAN ZWALUWEN AZC MAAKTE BU UZSC ZELFDE FOUT ALS TEGEN ZWEMLUST: 2-2 STANDEN Randstad Sport verliest in Oegstgeest punten en Mugge KOUDEKERK VOOR RUST LANGS UVS Quick Boys vijfde zege op Nieuw-Zuid PAGINA 10 MAANDAG 8 NOVEMBER 19' f LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LE1DSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD LEIDEN De Zijl/LGB heeft weinig moeite gehad met het hoog op de ranglijst vertoevende Koninklijke AZ 1870/HDZ. Zaterdagavond werd het in Katwijk 92 voor de Leidse waterpoloërs. AZC benutte de mogelijkheid niet om zich van de staart- groep van de hoofdklasse te distanciëren. Tegen UZSC kwamen de Alphenaren gister avond in Utrecht niet verder dan een 22 gelijkspel. Het verloop van de wedstrijd tus sen De Zyl/LGB en de Kon. AZ'70/ HDZ werd in hoge mate bepaald door twee fouten van scheidsrechter Buys. Bij de stand 1-0 zag hij een treffer van Rob Schouten van de Zijl/LGB over het hoofd en even la ter telde hij een doelpunt van de Amsterdammer Tom Aalmoes niet. Het komt bij waterpolo wel vaker voor, dat de scheidsrechter een zui ver doelpunt niet toekent. De oor zaak hiervan is, dat om in over dekte baden over een maximaal speelveld te kunnen beschikken, de ondiepe goals aan de bassinwand worden opgehangen. Het is dan erg moeilijk te zien, of een bal op de paal is gekomen, ofwel de doellijn is gepasseerd en van de kant is terug- gestuit. De Zijl/LGB kwam in de eerste periode op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Leo Onderwater. In het tweede speldeel namen de Amsterdammers een 1-2 voorsprong door treffers van Tom Aalmoes en Edwin Boogaard. Jacob Spijker bracht de Leidenaars door een straf- worp op gelijke hoogte. Kritiek In het derde part leken de Am sterdammers op 2-3 te komen, maar dat ging zoals boven beschreven niet door. De Kon. AZ accepteerde de tegenslag minder goed dan de Zijl/ LGB dat gedaan had. De Amster- HZC/Robben 4-8 Zwemlust 4-4 Nept. Arnh. 4-7 DZV 4-3 De Meeuwen 4-6 Nereus 4-2 Nept. A'frt. 4-6 HZPC 4-1 ZIAN 4-5 UZSC 4-1 AZC Alph. 4-4 DJK 4-1 EERSTE KLASSE De Zijl/LGB 4-8 PSV 4-4 VZC/Ritm. 4-8 SVH 4-4 AZPC 4-7 HPC 4-2 Het IJ 4-6 Polar B. 4-0 Kon. AZ '70 4-5 ZCG 4-0 BZ RB 4-4 ESCA 4-0 dammers hielden zich meer bezig met het bekritiseren van de scheids rechter, dan met hun tegenstander. De Zijl/LGB kon toen ruim afstand nemen. Eerst scoorde Albert Spijker uit een snelle break en daarna brachten Leo Onderwater en Rob Schouten telkens bij een numerieke meerderheid de stand 5-2 op het scorebord. Het vierde part was een formaliteit. Kees Pont scoorde twee maal, nadat er een Amsterdammer uit het water was gestuurd wegens kritiek op.de leiding. Albert Spijker en Leo Onderwater bepaalden de eindstand op 9-2. De ongeveer vijftig supporters die gisteren naar Utrecht trokken zagen AZC dezelfde fout maken als tegen Zwemlust twee weken geleden. In de laatste periode scoorde Wim Verha gen, nadat Hans 't Hart en Ruud de Hey beiden de paal hadden getrof fen, 1-2 voor AZC. De Alphenaren leken zeker van de twee punten, maar vlak voor tijd konden de Utrechters via een doorslagbal op 2-2 komen en zó één punt in de Domstad houden. AZC had gedurende de gehele wedstrijd tegen UZSC het beste van het spel. De Alphenaren schoten echter net niet zuiver genoeg. Liefst zeven maal werden paal of lat ge troffen. In de eerste periode kwam Hans 't Hart net niet tot scoren, toen AZC met een man minder spe lend uitbrak. De stand 0-0 bleef de eerste twee perioden gehandhaafd, want tot twee keer toe wisten de Alphenaren, terwijl ze met een man minder speelden, doelpunten te voor komen. Wim Verhagen, de laatste tijd niet zo opvallend, opende de score voor AZC: 0-1. Even later passeerde Wormgoor van UZSC de goed kee pende Meyerink. En zo ving de vier de periode, die voor de AZC'ers nog al teleurstellend zou verlopen, aan met een 1-1 stand. Na verlies in eerste twee sets (17-15 en 15-0) LEIDEN Kangeroes 1 heeft de wedstrijd tegen The Smash volledig beheerst. Dat wil dan zeggen in de derde, vierde en vijfde set. In tie eerste en tweede set stond de Kangeroes zo traag en ongeïnspireerd te volleyballen dat The Smash, dat be paald niet tot de hoogvliegers in het hoofdklassemilieu mag worden gerekend met 1715 en 150 tot een ongetwijfeld ook voor hen verrassende twee sets voorsprong kwam. Wakker geschud sloeg Kangeroes in de derde set echter zo hard terug dat de Castricummers, die al speel den met de gedachte van een 3—0 winst, met 157 het werkelijke krachtsverschil geëtaleerd kregen en zo geïmponeerd waren door het Kan- geroes-geweld dat zij zich toen eigen- Door Frank Bonte Üjk al gewonnen gaven. De vierde en vijfde set werden derhalve een for maliteit. Kangeroes vierde ditmaal niet zoals te doen gebruikelijk bij duidelijk zwakkere opponenten de teugels, maar drukte koel door. Dat resulteerde in nog tweemaal 157. Het lijkt er op dai Wiebe Pera c.s. de weg naar het spelniveau van de vorige competitie hebben hervonden. Vanavond kan in de 5 Mei-hal weer winst worden behaald. Tegenstander is dan het Rotterdamse Concordia en die formatie moet voor Kangeroes geen onoverkomelijke hindernis zijn. Aanvang van de wedstrijd 21 u. Kangeroes 2 haalde tegen A'dam Boemerang 2 een gemakkelijke 3—0 zege binnen. Alleen in de derde set vertoonde het spel van Kangeroes 2 enige hiaten. Die waren echter niet groot genoeg voo: de gastheren om er winst uit te halen, al scheelde het weinig. Kangeroes 2 won met 15—10, 15—7 en 17-15. De Kange- roes-aanval .maakte" de wedstrijd. Defensief kan er nog wel wat aan het team worden gedokterd. Dames De dames van Argos die regelrecht op weg leken naar het kampioen schap in de overgangsklasse XI en zege na zege lieten aantekenen zijn gestuit door een zeer sterk A'dam Boemerang 2. Wet een bewijs van krachtenbundeling. De score waar mee een overigens helemaal niet fa lend Argos I klop kreeg, liegt er niet om, 9-15, 7-15 en 5-15. A'dam Boe- OEGSTGEEST Randstad Sport met invallers voor Van der Geest en Meyerink heeft het tegen Oegstgeest niet kunnen redden. Oegstgeest ope reerde met een gesloten verdediging en lanceerde hieruit zeer snelle tegen acties. Door deze strijdwijze was Randstad voortdurend in de aanval, maar alle acties liepen door het mid den waar de sterk spelende Cor Vooys vrij gemakkelijk het gevaar kon ke ren. Na de hervatting ontwikkelde zich hetzelfde spelbeeld. Oegstgeest kwam nog vrij verrassend aan de leiding. In de 60ste minuut schoot Kraay een vrije schop van zeker 40 meter langs de verraste Puliga. (10). Randstad Sport vergrootte de druk op de Oegst geest er veste maar slaagde er niet in tot doelpunten te komen. Aan de an dere kant misten Werner en Anes voor open doeL Een kwartier voor het einde kon de geïrriteerde Randstad Sport aanvoer der Mugge zich niet beheersen en maakte een trappende beweging naar een tegenstander. Scheidsrechter Van Bergen-Henegouwen verwees Mug ge onverbiddelijk naar de kleedkamer. merang was over de gehele linie be ter. De aanval van Argos kwam door de perfecte stop van A'dam Boeme rang zelden in de gelegenheid om rake smashes af te vuren. Daarente gen was de Amsterdamse aanval zo uitgekiend en technisch goed uitge voerd dat Argos defensief van begin af aan onder grote druk kwam te staan. Het pleit voor de mentaliteit van Henk Kleingelds pupillen dat zij de overmacht ten spijt vol bleven houden. Dat zij weten wat vechten voor de puntjes betekent, hadden zij in de wedstrijd tegen KDS al ge toond. Na 1510, 11—15, 15—12 en 715 bleef Argos in de beslissende fase vooral mentaal volledig overeind terwijl KDS onder de spanning be zweek en tenslotte tegen de uiterlijk onbewogen spelende formatie van Kleingeld met 515 moest afhaken. Argos 2 boekte een 13 nederlaag tegen R/MVC, maar wees de reser ves van Valbovol gedecideerd met 30 terug. Een welkome vermeerde ring van het tot dusver schamele aantal puntjes. In de wedstrijd tegen R/MVC verstuikte Klasien Peters al in de eerste set haar enkel, waardoor Argos 2 verder met 6 speelsters dien de te spelen. Een grote handicap. Boze vader liep in Vijf Meihal de zaal in. LEIDEN Bijna was Bona Stars er dan toch nog in geslaagd het Delftse Factotum/Punch te 'pakken'. Na de gehele wedstrijd te hebben achter gestaan, nader den de Leidenaars tot op één punt (52-53 na 14 minuten). Op dat moment hadden alle basis spelers echter al vier persoon lijke fouten en Peter de Jong was reeds gediskwalificeerd. Het was dus moeilijk verdedigen voor de Stars en Factotum stootte door naar een nog ruime zege: 64-72. In het begin kon Bona Stars de Delftenaren aardig bijbenen (88). Toen schakelden Dolf Pouw c.s. over op een spelletje met drie pivots (Van Woerkom, Van Helfteren en Dekker) Dat bracht bij Bona Ctars complete verwarring en Factotum liep uit tot 821. waarbij Frans Dekker het grootste aandeel in de score had. In die fase, waarin het voor Fac totum zo gemakkelijk ging, maakte Van Woerkom een p tegen Peter de Jong. Ging zich daarna te buiten, waardoor hij nog eens een technische fout kreeg. Dit alles was voor vader De Jong te veel. Hij liep het veld op en wilde zijn zoon „wreken,". De gemoederen bedaarden evenwel en het spel kon worden hervat. Bona Stars, nu gesteund door een zeer fanatiek publiek, draaide in de slotfase van de eerste helft veel be ter en kon inlopen tot 2536 bij de rust. Kort na de hervatting liep Eric van Woerkom opnieuw een techni sche fout op. Dit werd nu verzorger Suzi teveel. De kleine Afrikaan schold Van Woerkom uit en kreeg óók een technische fout, die op naam van coach Kallenberg kwam. Bona Stars liet zich door deze toe standen niet varr de wijs brengen en liep langzaam maar zeker op Fac totum in <via 5053 tot 5253 na 14 minuten). Verder kwamen de Leidenaars niet. want Peter de Jong had inmiddels het veld verlaten en de overigen liepen met vier persoon- lilke fouten rond. Via Anton van Helfteren en Dolf Pouw zegevierden de Delftenaren met 6472. Bona Stars: Peter de Jong 21 (14—7). Har Stol 16 (3—13). Jaap Maassen 10 (2—8), Wim Stol 9 (72), André de Jong 4 (04j. El- co Rosario 2 (02) en Frank van Mastrigt 2 (02). Factotum: Ton van Helfteren 19 (8—11), Frans Dekker 18 (16—2), Dolf Pouw (47, Charis Sideris 8 (26), Eric van Woerkom 7 (34), Harry Sluymer 4 (04). Pieter Schuurwater 3 (03), Jan Sikking2 (2—0). Stand: Levi's-Glam. 13-24 Haarlem C. 13-10 Transol RZ 14-24 DED 13-10 Fact/Punch 13-22 Bona Stars 13- 8 Fiat Stars 11-20 Landlust 13- 4 MarsE-Stars 13-18 Suvrikri 14- 4 Rac. Agor 12-10 Donar 13- 2 HOORN Tegen koploper Zwa luwen "30 heeft RCL een zeer ver dienstelijk 1—1 gelijkspel uit het vuur gesleept. Zwaluwen maakte al snel duidelijk wat de bedoelingen waren. Met snel aanvallend voetbal werd de RCL-verdediglng aan de tand ge voeld. Nu is op dit moment de verdediging het sterkste deel van de ploegden die doorstond de proef dan ook zonder problemen. Vanuit een gesloten ver dediging werd met razendsnelle uit vallen de Hoornse verdediging op haar degelijkheid beproefd. In de 17- de minuut kreeg Leo v. d. Berg een uitstekende kans. maar zijn inzet ging rakelings naast. In de 30ste minuut kreeg dezelfde speler goede mogelijk heden maar opnieuw had hij weinig geluk met zijn schot. In de tweede helft ontwikkelde zich een gelijkopgaande wedstrijd. In de 53ste minuut zwenkte Van der Voort naar rechts en trok de bal uitstekend voor. De instormende Leo van der Berg bracht de Hoornse verdediging zo van streek dat de bal in eigen doel werd gewerkt (0—1). Voor het eerst in de competitie stond Zwaluwen achter en het werd al snel duidelijk dat dit niet werd geaccepteerd. In de 60ste minuut maakte de Racing een van de weinige foutjes en De Haas bracht beide ploegen toen op gelijke hoogte: 11. Bona's Rob Wallaart (links) in duel met Frans Dekker. Peter de Jong (12) wacht af. (Foto Holvast) KOUDEKERK UVS heeft bij Koudekerk een 20 nederlaag gele den. Al in de 4e minuut moest de UVS-verdediging de bal van de doel lijn redden. In de 7e minuut was het toch raak. Een voorzet van Cees Dee moed bereikte Leo Brommers die met een goed gerichte kopstoot Koude kerk de leiding gaf (10). De gast heren gingen goed door en in de 14de minuut scoorde Krijn Boelee 2—0. In de slotfase miste Brandt nog een kans op een tegendoelpunt. SHO Noord wijk 00 Na de 21 zege vorige week op IJsselmeer- vogels is Noordwijk in Oud-Beijer- land opnieuw niet tot scoren geko men. Het was een wedstrijd, die al v/eer vergeten was, voordat je het veld had verlaten. Quick Boys Huizen 31 Bert Gooyer 01. Leo Pluimgraaff 11, Ron Verheul 2—1, Leo Pluimgraaff 3—1. Scheidsrechter Van Merkestein zorgde op Nieuw-Zuid (waar de Kat- wijkers door de defensiefouten van Huizen opgeslagen bleven, voor veel opwinding. Hij keurde een doelpunt van Pluimgraaff om onbegrijpelijke redenen af en liet Huizen, nadat hij de doelman uit het veld had gestuurd wegens wangedrag, met een compleet team verder spelen: met een rese doelman als wisselspeler, zonder er een veldspeler uit moest NDSM Rijnsb. Boys 2—2 (1 5: NDSM 1—0; 61: NDSM 1 78 in eigen doel 2—1; 90: Jac Heyer 2—2. Scheidrechter: Schn RÜnsburgse Boys is bij het Amf damse NDSM ternauwernood een nederlaag ontsnapt. De zwarten keken tien minuten voor einde nog tegen een ongelukkig oj lopen 2—0 achterstand aan a slaagden er via een furieus slotofi sief in toch nog één (verdiend) I te bemachtigen. De gelijkmaker, de voet van Jac den Heyer, ki overigens pas In de allerlaatste nuut tot stand. LEIDEN Slechts één mijl hebben de rugbyers van Etten het idee gehad van DIOK te kunjfl winnen. Na deze le minuut snl DIOK door de zwakke verdedig' van de Brabanders en Bob Delf do drukte zijn eerste try, 04. H yji na walsten de Leidenaars over 1 tegenstanders. Dit resulteerde n tries van Wim Fallaux (lx), 0 Delprado (2x), Hans Warmen (lx) en de fanatieke Evert van gelen. Hans Warmerdam con teerde slechts eenmaal fout, n' stand 340. Na de wisseling k DIOK duidelijk stoom af en verder uit naar 500. Tries wéér Bob Delprado, Wil Rijsdam )r Hans Warmerdam. Laatstgenoei nam bovendien 2 goede conveij voor zijn rekening. Gevecht om de bal tij dens de wedstrijd De Zijl Kon. AZ 1870 (9-2) in- het Katwijkse Sportfondsenbad Miereweyde: Zijl-speler Leo Onderwater (donkere cap 3) zit de Amsterdammer Tom Aalmoes stevig op zijn huid. (Foto Holvast) (Van onze waterpolo medewerker)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 10