Hockeyteam ontsnapt in Munchen aan debacle LD-beker voor Thorbecke SF® subliemewerkbank Oostenrijker Forster te snel voor Nederlanders DUITSERS LEGGEN TEKORTKOMINGEN BLOOT L «v Jeugdatletiek Van Vliet op dreef in R'dam s W estlandmcirathon mm Thorbecke Mavo toont zich veruit de sterkste op schoolkorfbaltoernooi sfe - "rlf- KNAU-plannen voor Helsinki en Münehen van Nooitgedagt PAGINA 12 MAANDAG 24 MEI lfi LEIOSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD MUNCHEN Het Nederlandse hockeyteam is in de laatste wedstrijd van het vierlandentoernooi, gisterochtend, tegen het gevreesde West-Duitsland, op enigszins wonder lijke wijze aan een debacle ontsnapt. Met de rust hadden de Duitsers zich al verzekerd van een voorsprong van 20 »n met een zodanige overmacht aan conditie, technisch en tactisch vermogen, dat het ergste voor de tweede helft werd gevreesd. Toch zegevierde de Europese kam pioenen slechts met 21, hetgeen manager Schnitger er na het eind signaal toe bracht aanvoerder Heiko van Staveren op onstuimige w(jze te feliciteren met dit fraaie resul taat. Dat was toch wel enigszins overdreven, want de Westduitsers hadden voor de zoveelste keer pijn lijk blootgelegd welke grote tekort komingen er momenteel bij het Oranjeteam voorhanden zijn. 24 MEI, BOLHUIS MIST Door Piet Kienhuis De spelers waren duidelijk opge lucht dat zij door de Duitse wals niet onder de voet waren gelopen. Zij sloegen elkaar breedgrijnzend op de bezwete schouders, maar zij kon den er toch niet helemaal de wran genasmaak mee verdringen die dit bikkelharde duel ongetwijfeld moet hebben achtergelaten. Het meest- reëel was eigenlijk nog de uiting van drift en spijt van André Bolhuis, die voor het verbaasde publiek met zijn stick een diepe kloof sloeg in de smetteloze en met veel zorg om geven grasmat van het nieuwe Olympische hockeycentrum. „Had ik die strafbal nu maar niet gemist, dan hadden we zelfs nog gelijk gespeeld". Tegelijkertijd moet Bolhuis echter hebben geweten dat een dergelijke uitslag veel te geflat teerd voor Oranje zou zijn uitgeval len. Immers, de Westduitsers kun nen momenteel hockey spelen zoals elke beoefenaar van dit moeilijke spel het in zijn stoutste dromen voor ogen staat. In een razend tem po, gebaseerd op een fabelachtige sticktechniek en een combinatie vermogen, dat elke defensie vroeg of laat aan flarden doet gaan. Tenminste, als geen stringente te genmaatregelen worden genomen van uiterst straffe mandekking en als men niet in staat is deze snel heid van handelen en ontregelend switchen met gelijke munt te beta len. voltrekken? Dat was merkwaardig genoeg van tevorenn niet bepaald Frans Spits dan maar? Nee, toch Bolhuis. En „De Bolle" trad naar voren, concentreerde zich slecht en schoot lang niet scherp genoeg. Doelman Wolfgang Rott sloeg de bal over de lat. Schelden De stemming in de geschokte Ne derlandse gelederen werd er uiter aard niet beter op. De Duitsers kankerden niet, maar gingen na een half uur wel impo nerend naar 2—0. Uit een vrije slag ving de gevaarlijke Vos de bal schitterend op, liet Nico Spits als Ab van Grimbergen ziet het niet een beginneling staan en knalde langs Sikking. De Nederlanders trokken zich in de pauze als geslagen honden in een der doelen terug om nieuwe in structies te ontvangen van hun coach. Dat leidde na de hervatting tot veel betere mandekking, tot sneller ingrijpen, zelfs tot switchen en tot minder paniekerige opbouw. Hetgeen na tien minuten zowaar uitmondde in een tegentreffer. Wel was daarvoor een strafcorner nodig, die onze spelers in dit toernooi in de meeste gevallen te hulp was ge komen. Nico Spits rehabiliteerde zijn ploeg, maarf vooral zichzelf enigszins, door uit de „aangever" van broer Frans laag in de linker- haok te knallen (21). MAASSLUIS De derde inter nationale Westlandmarathon heeft voor de eerste keer een buitenland se winnaar opgeleverd. Het was er een met klasse: de Oostenrijker Georg Förster legde de 42 kilometer en 195 meter, met start en finish in Maassluis, af in 2 uur 25 minuten 43.4 seconden. De 30—jarige Wener met een persoonlijk record van 2.16.41,0 leverde deze prestatie zon der zich zichtbaar uit te putten en liep uitsluitend op de zege, omdat zijn agenda voor de komende weken nog belangrijker wedstrijden ver meldt. Förster zat reeds na 1500 meter vooraan, toen hij bij de Nederland se kampioen van 1970, Louis Vink, en de winnaar van het vorige Jaar, Wim Hol, (2.28,52,0) zijn opwach ting maakte. Dit drietal kreeg na 9.5 kilometer gezelschap van Klaas de Ruiter en Johan Kijne. Tot op de helft van de afstand bleef de kop groep van vijf intact, hoewel För ster de krachten van de Nederlan ders met tempoverhogingen testte. Bij het keerpunt had de Oostenrij ker zijn besluit genomen. Hij was plotseling „los", nam snel twee- a driehonderd meter en was binnen korte tijd uit het oog van de ach ter volgers verdwenen. Zij hebben Förster ook niet meer teruggezien en vielen tussen de 25e en 35e kilo meter, wanneer de marathon pas „eoht" begint, sterk uiteen. Veteraan Klaas de Ruiter haakte het eerst af, gevolgd door Johan Kijne en Louis Vink. Wim Hol, met de kracht van de routinier, hield redelijk stand ten opzichte van Förster, zonder deze echter ook maar in het minst te be dreigen. Het optreden van de Nederlandse super-lange afstandtop viel op dit betrekkelijke snelle, tamelijk be schut/te en zeker afwisselende par koers niet mee. Arrive's als Hol, Net verrassend Het Nederlands elftal was er in de eerste 35 minuten totaal niet toe in staat. Hetgeen niet verrassend was. De drie voorgaande dagen hadden onze vertegenwoordigers zich slechts moeizaam en met de grootste krachtsinspanning staande kunnen houden. Zaterdag had het maar weinig gescheeld of zij hadden ook de winst moeten laten aan het Beierse elftal, dat onder meer door de Spanjaarden met'5—0 was gede- klasseerd. Het Nederlands elftal bracht het toen opnieuw begeleid door slagregens, niet verder dan tot een schamele 00. Paul Litjens hield aan dit taaie duel ook nog een flinke wond bij het linkeroog over toen hl) de bal in het gezicht kreeg. Hij speelde zondag zwaar bepleisterd niettemin toch mee, maar erg overtuigend was zijn spel als middenvoor zeker niet. Nerveus De Nederlandse ploeg speelde zeer nerveus. Al spoedig bleek dat „uit- veger" Nico Spits alle moeite had de Duitse stormlopen het hoofd te bieden. Doelman Maarten Sikking moest enkele malen te hulp snellen en bij de eerste Duitse strafcorner bracht rechtsbuiten Frans Spits op de doellijn redding. Het uitverdedigen van Oranje liet veel te wensen over: er werd slecht geplaatst en onze defensie raakte door de snel switchende en knap combinerende tegenstanders vol.;omen van de kook De eerste treffer na twintig minuten, kwam dan ook zeker niet als een verras sing Nico Spits werkte de bal weg, rechtstreeks naar een tegenstander, die Dröse op rechts lanceerde. Een voorzet volgde, Sikking liep uit, maar Kaessmann knalde feilloos in. Nederland kreeg even later een unieke gelegenheid gelijk te maken. André Bolhuis werd onreglementair gestuit door Keiler en een strafbal was het gevolg. Wie zou het vonnis LEIDEN —De Leidsch Dagblad wisselbeker voor de schoolkorfbal- lers, zal een Jaarlang prijken in de prijzenkast van de Thorbecke Ma vo. Naast deze stijlprijs veroverden de Thorbeckianen ook de eerste prijs. Het team van de Thorbecke Mavo, voornamelijk met spelers en speel ster van De Danaïden en Zuider kwartier, was zo sterk, dat het alle wedstrijden won zonder een tegen doelpunt te hoeven incasseren. De prestaties van de Christelijke Pe dagogische Academie vielen wat te gen. De aanstaande onderwijzers, met Eric Filemon (De Danaïden) en Jan van Seggelen (De Algemene), begonn enmet een benauwde zege op de Visser 't Hooft Schoolengemeen schap (3—2), maar nederlagen tegen Thorbecke en de Willem Alexander Mavo. beide met 10, maakten "de pedagogen" kansloos. In de finale liet de Thorbecke Ma vo ook de Prins Willem Alexander Mavo kansloos: 30. Bij de reserveploegen toonde de Louise de Collgny Scholengemeen schap zich de sterkste. De favoriet in deze afdeling de MTS/St. Agnes combinatie, verloor van de Louise de Coligny met 21. De Dr. de Vis ser Mavo uit Sassenheim legde be slag op de derde plaats. Bij de ad- spirantenploegen werd de Chr. Nat. Mavo uit Rijnsburg eerste door in de finale Het Gymnasium met 20 te kloppen. De lagere scholen, die 's-morgens in actie kwamen, waren onderverdeeld in twee groepen, ge oefend en ongeoefend. In de eerste 0—3. 1. Thorbeckemavo 8 pnt; 2. Pr. Vink en De Ruiter waren zaterdag veel langzamer dan een maand ge leden in de Westduitse plaats Wer ther. Behalve aan het aanvankelilk zeer koele, maar in een later sta dium drukkende weer, was hun matheid te wijten aan het uiteen vallen van de centrale kerngroep onder leiding van Aad Steylen we gens gebrek aan door de KNAU be schikbaar gesteld geld en het gemis aan trainingsfaciliteiten. Bonds coach Steylen: „Na Werther zijn we niet meer bij elkaar geweest. Nu de lopers zijn aangewezen op per soonlijke initiatieven en middelen, kan er van een redelijke seizoenop- bouw geen sprake meer zijn". Van daar dat „outsiders" als De Bruin, Johan en de jonge Steef Kijne (hij liep een verbluffende tweede helft) die niet tot de kernploeg behoren, 't relatief en soms zelfs absoluut ge zien veel beter deden. De uitslag is: 1. Förster (Oos) 42.195 meter in 2 uur 25 minuten en 43,4 seconden, 2. Hol 2.29.04,3, 3. De Bruin 2.33.32,3 4. Johan Kijne 2.35.38,0; 5. Vink 2.35.49,8; 6. Steef Kijne 2.36,48,6; 7. Goldman (Oos) 2.37.45,4: 8. Elmer (Oos) 2.38.34,3; 9. De Rijk 2.38.58,8; 10. De Rui ter 2.39.56,4. catagorie werd De Willem de ZwiJ- gerschool, door in de finale, via strafworpen de Hammerskjöldschool terug te wijzen. Ook in de strijd om de derde en vierde plaats moesten strafworpen de beslissing brengen. De Lorents school was hierbij de ge lukkigste en werd derde voor de Marnix van St. Aldegondeschool. Bij de ongeoefende twaalftallen, moesten, na een groot aantal wed strijden, eveneens strafworpen de beslissing brengen. De finale tussen de Prinses Margrietschool en de Eer ste Leidse Schoolvereniging was in 0—0 geëindigd. De Pr. Margriet- school schoot van 4 meter beter en werd eerste. De derde plaats was voor de Johan Borgermanschool uit Katwijk, die met 1—0 de Hofdijk- school (Oegstgeest) de baas bleef. UITSLAGEN Hoofdafdeling: Visser t Hooft sch. gem.-Pr. W. Alexander Mavo 1—0; Rembrandt sch. gem—Thorbecke mavo 0—2; Chr. Ped. Academie- Visser 't Hooft sch.gem. 3—2; Pr. W. Alex .Mavo—Rembrandt sch.gem. 30; Thorbecke mavo Chr. Ped. Academie 1—0; Visser 't Hooft sch. gem.—Rembrandt sch. gem. 0—1; Chr. Ped. Ac.—Pr. W. Alexanderma- vo 0—1: Thorbeckemavo—Visser 't Hooft sch.-gem. 3—0; Rembrandt sch. gem—Chr. Ped. Ac. 0—2; Pr. Willem Alex, mavo Thirbeckemavo W. Alexander mavo (na strafwor pen) Afdeling 4: Louise de Coligny sch. gem. 2. M.T.S./St. Agnes; 3. Dr. de Vissermavo. Afdelilng 5: 1. Chr Nat. Mavo (Rijnsburg), 2 Gymnasium 2; 3. Dr. de Vissermavo 4. Afdeling 1: 1. W. de Zwijgerschool 2. Hammerskjöldschool; 3. Lorentz- school. Afdeling II: 1. Pr. Margrietschool; 2. Eerste Leidse Schoolver. 3. J. Bo- germanschool (Katwijk). In het kader van het zestig Jarig bestaan, organiseerde Fluks dit weekeinde een driekamp. De beide andere clubs waren DTV en Onder Ons. Met Fluks hadden de clubs in de Jaren dertig ook al eens in een driekamp de landstitel bestredén. F.Uf nam met drie teams deel. In de hoofdafdeling won DTV tweemaal, Fluks verloor tweemaal. Bij de re- serveteams bleven DTV en Fluks bei de ongeslagen. De Fluks Junio ren wonnen beide wedstrijden. Motorsport Pierre Karsmakers heeft gisteren in de Belgische plaats Weelde een internationale motorcross 500 cc gewonnen. Hij zegevierde met zijn Husqvarna in de eerste manche en werd tweede in de tweede serie achter de Belg Willy van Loon, ook op Husqvarna. Uitslagen: Afd. I: Fluks—D.T.V. 1—3; D.T.V.—Onder Ons 2—1; On der OnsFluks 6—5. Afd. II: Fluks 2—DTV 2 1—1; On der Ons 2—Fluks 2 0—2; D.T.V. 2 Onder Ons 2 51. Jun.: Fluks A—D.T.V. A 6—1; D.T.V. A—Onder Ons A 5—2; Onder Ons AFluks A 0—5. Eindstand: 1. D.T.V. 9 pnt; 2. Fluks 7 pnt; 3. Onder Ons 2 pnt. De winnaars van de LD-wis- selbeker, de Thorbecke Mavo: v.l.n.r. Sanneke FisserIneke de Kreek, Rens Hense, Kees van der Blom (met LD-beker)Fred van Duyn, Fred van Dijke, Ron Koo- me, Ronald van Kooperen en Cick HensenZittend: Joke Duf fels, Ivonne Devilee, Manneke Koppen (Foto Holvast) ROTTERDAM De Konink lijke Nederlandse Atletiek Unie heeft zaterdag in Rotterdam de opzet van de voorbereiding op de Olympische Spelen van Mün ehen bekend gemaakt. Tijdens de aanloop naar Münehen zal de KNAU het systeem van de A en B-selectie, dat aan het begin van dit jaar in verband met de voor bereiding op de Europese at- letiekkampioenschappen, welke van 10 t/m 15 augustus in Hel sinki worden gehouden, werd in gevoerd, handhaven. Van de twee selectiegroepen maken momen teel 120 atletes deel uit, van hen behoren er 42 tot de A-groep. Om tot een gerichte voorbe reiding op Münehen te komen zal op 15 juni een balans wor den opgemaakt van de B-groep terwijl een maand later de A- selectie opnieuw zal worden be keken. Een belangrijke rol in de voor bereiding op Helsinki vormen de NOS-wedstrijden op Papendal, waarvan er dit jaar zes worden gehouden. Het worden korte wedstrijden waarvoor sterke bui tenlanders zullen worden ge vraagd. Na de Europese titelstrijd wil de KNAU een selecte groep at leten laten deelnemen aan de Voorolympische atletiekwedstrij den welke van 3 t/m 5 en 11 en 12 september in Münehen wor den gehouden. De Oostenrijker Förstt wordt aan het einde van de don 0) hem gewonnen international11 Westland-marathon opgevangt door zijn verloofde. LEIDEN De landelijke atletiek p competitie voor junioren AB is gist* ren onder niet al te gunstige ween omstandigheden van start gegaa Vooral in Rotterdam waar de Leid se en Lisser ploegen in actie kwt! men was het weer abominabel, Dei' ondanks werden er een aantal uitste kende prestaties geleverd die oven gens wel in het begin van de mid dag, toen de regen nog niet overdad neerplenste, tot stand kwamen. In d eerste klasse Jongens scoorde he Leidse AV Holland 8226 punten, ter wijl het Lisser De Spartaan tot 70! kwam. Voor Holland bracht Mark van Vlie veel punten in het laatje. Op de 11 meter horden kwam hij tpt een pri ma 16.8 sec. terwijl hij bij het poll stookhoogspringen met 3.80 meter prachtige overwinning behaalde. klopte o.a. de Nederlandse indoet kampioen Frank Schrijnders uit Am sterdam. Ook de 3000 meter eindigd in een Holland-zege. Martien van d Hoorn werd hier overtuigend in 9 min. 14.4 sec. De oranjebrot ken kwamen op de loopnummen ROTTERDAM Tijdens een re ceptie te Rotterdam ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Ko ninklijke Nederlandse Atletiek UnK is voorzitter Frans Jutte benoemi tot officier in de Orde van Oranji Nassau. De heer J. Nieuwenhuyzen Kruseman, hoofd van de afdelin lichamelijke vorming en sport van 1 ministerie van cultuur, recreatie I maatschappelijk werk, reikte de ver sierselen uit. ADVERTENTIE I•- "tr 'f-.-.t.- -*■■* r toch goed voor de dag met o.a. Keel van Wijk (1500 m in 4.36.5), Oswald Knaap en Erik Schaling (800 metef resp. 2.12.1 en 2.12.3), Ralph Sloot <400 m. in 56.3) en Peter Visser a Pieter Burggraaf (100 m in resp 12.3 en 12.6). Aan Spartaan-zijd blonken Aad van de Poel met over winningen bij het discus- en speer werpen (resp. 43.38 men 51.10 me ter) en Leo Duivenvoorde uit. Laatst genoemde was de sterkste op de meter jongens B in 2.04. De 4x101 m. estafetteploeg werd gediskwalifi ceerd wat veel punten kostte. Beter deden de Spartaan-meisjei het.Zij werden met 14.758 punten tweede achter het Haagse Spart» Imponerend was de 800 m. meisjet A waarop de zusjes Carla en Hennie Grimbergen een onbedreigde dubbe le overwinning in de wacht sleep ten. Carla noteerde 2.14.1, Hennie, 2.17.4 Mieke van Doorn kwam twee maal tot winst en wel op de 100m (13.1) en natuurlijk bij het hoog springen (1.65 m). Andere goede prestaties: Janet Meskers (loO m ln 13.3), Lenie van de Poel (800 m B in 2.36) en Annemiek van Nater, (hoog 1.45 m). Van de AV Leiden-meisjes, die in de tweede klasse uitkwamen, w-on Marjan Bruinsma de 100 m horden üi 16,8 sec. hep Hester de Boo de 100 m in 12.8 sec., noteerde Wilm» Neuteboom op de 800 m B 2.43.2, sprong Marjan Bruisma 4.61 m ver en overschreed Wilma Neuteboom W1 het hoogspringen 1.35 m. De 4xl00m estafetteploeg kwam tot 54.9 seo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 12