ponstypiste leerling- ponstypiste Academisch Ziekenhuis Leiden AUTORAMA commerciële RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN enige bibliotheekmedewerk sters MAGAZIJNBEDIENDE N.V. KORTOFAH PLEY Amstei lllllllllllllllll Sociëteit H a. VERPLEEGKUNDIGEN b. PART-TIME VERPLEEGKUNDIGEN c. HUISHOUDELIJKE HULPEN mfitM Administratief medewerker/ster NAJAARSOPRUIMING (ARAVANS AUTORAMA SUPERMARKET N.V. NACHTCONTROLEUR ZAALBEDIENDE KEUKEN- EN ZAALSCHOONMAAKSTERS WINKELPAND BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER(STER) n.v. HET M©T©RH TE KOOP GEVRAAGD RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN secretaresse v. d. administrateur van het laboratorium SECRETARESSE AANKOMEND SECRETARESSE BOEKHOUDASSISTENT(E) TELEFONISTE/RECEPTIONISTE N.V. KORTOFAH NED. OPL. SCHOOL voor MA EN SCHOONHEIDSS PECIAL aministratief medewe zoekt enkels Het wordt htm taak om via telefoon en brief te bemiddelen inzake orders en de uitvoering daarvan* tussen het Produktiebedrijf en de diverse Verkoopkantoren in Nederland. Voor het goed functioneren van een verkooporganisatie zijn mensen met initiatief en doorzettingsvermogen nodig. Met degene die naast een MULO-opleiding oa. over deze eigenschappen beschikt en 20 jaar oud fe willen wij graag van gedachten wisselen over deze functie. Éen sollicitatieformulier kan worden aangevraagd via een briefkaart of via telefoon, 01711-6944 toestel 2063. Sikkens Verkoop Nederland NV Sassenhelm Rijksstraatweg 31 afd. Personeelszaker O N De UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK te Leiden l« in de ge legenheid de personeelsbezetting aan te vullen met ter plaatsing bij: de medische afdeling van de bibliotheek; de afdeling, die de bestelling van boeken en tijdschriften verzorgt; de afdeling, die de alfabetische catalogus van de bibliotheek verzorgt. Voor de vervulling van de hierbedoelde functies gaan de gedachten uit naar gegadigden met belangstelling voor bibliotheekwerk, die een schoolopleiding hebben genoten op middelbaar- of MULO-niveau. Ervaring, op gedaan in bibliotheek of boekhandel en het bezit van een bibliotheek- of boekhandelsdiploma strekken tot aanbeveling. De salariëring geschiedt volgens Rijksregeling. De in passing in het middelbare rangenstelsel is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Maximumsalaris bij aanstelling: f.941.per maand. Verdere vooruitzichten tot f. 1.072.en eventueel f. 1.202.per maand. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden, Rapenburg 70-74. (adv. nr. 764). In het magazijn van onze handelsafdeling kan geplaatst worden een Na een inwerkperiode zullen de werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig samenstellen en verzendklaar maken van orders. VEREISTEN ■ir leeftijd ca. 21 Jaar nauwkeurigheid ijver ervaring strekt tot aanbeveling. ■ir goed salaris A- 15 dagen vakantie A- gratificatie Ar functie op kleine afdeling Ar werktijden: 08.3012.15 uur, 13.0017.30 uur. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak te richten aan GEBODEN wordt: DUBBELE BUURT 8—28 TELEFOON (01718) 71845*. POSTBUS 23 - RIJNSBURG Groenendijk, Dansen op 26 sepq mj| Aanvang Breestrj vraagt voor huiskni in vaste Leeftijd tussen Gunstige va kan 2x per Opname pen Aanmelden vanaf maandag llllllllllllllll TE KOOP IN TER AAR Mijsstraat 6 gunstig gelegen, goed onder houden, eengezinswoning, met voor- en achtertuin en schuur. Eventueel huur ga rage. Prijs f 47.000,—. K.K. Inlichtingen tel. 020—384534 Voor onze afdeling Mechanische Administratie zoeken wij een Gedacht wordt aan o.a. een gehuwde dame die voor halve dagen werk zaam wil zijn. Tevens hebben w(J plaats voor een kr de leeftijd 15-16 jaar. Belangstellenden kunnen hun sollicitaties richten aan de afdeling Personeelszaken A.W.SIJTHOFF S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. Doezastraat 1, Postbus £6 Leiden, Tel. 01710-21845 In de KLINIEK voor INTERNE GENEESKUNDE, bestaande uit acht verschillende afdelingen, is plaatsingsmogelijkheid voort van 17.3023.00 uur of 22.45- 7.45 uur. die tijdens de weekeinden in de afdelingskeukens willen assisteren. Werktijden: 8.3017.30 uur. Inlichtingen omtrent salariëring en werkzaamheden worden gaarne verstrekt door de Directrice van het Academisch Ziekenhuis (tel. 47222, toestel 27Ö2). Schriftelijke sollicitatie te richten aan de Directrice onder vermelding van de letters LD-I. aan Rijksweg 4, Amsterdam-Den Haag, Oude Rijn. Wij zoeken voor one groeiend bedrijf een speciaal belast met de debiteurenadministratie en ter van onze boekhouder. Enige adrmmstratreve ervaring is gewenst Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van ons kantoor 'm Lelden, Holiday Inn, Postbus 150, Lelden, ONZE DAVERENDE NAJAARSOPRUIMING GAAT DOOR! De prijsvernielende kortingen, op de officiële fabrieksprijzen welke duidelijk op prijskaarten zijn vermeld, zijn het ge sprek van de dag. NU heeft U de zeldzame kans om voor een ongelooflijk lage prijs de tour- of stacaravan of Mobile Bungalow van Uw keuze te bemachtigen. Gebruikte exem plaren tegen dump-prijzen! Bespaar tijd, benzine en duizenden guldens door rechtstreeks naar Autorama te rijden, zonder ergens anders meer te gaan kijken. Met het oog op de stijging van materiaalprUzen en verhoging van B.T.W. slaat U twee vliegen in één klap door NU te kopen! AARZEL NIET LANGER! KOM NAAR AUTORAMA, U SLAAGT ALTIJD NAAR UW ZIN! AFDELING CARAVANS RIJKSSTRAATWEG 28 - WASSENAAR - TEL. 01751-5299 PERMANENTE SHOW, OOK OP ZONDAG. STADSGEHOORZAAL - RESTAURANT GROENOORD CENTRALE ADMINISTRATIE AALMARKT 7 LEIDEN - TELEF. 31704 Wij vragent welke eenvoudige werkzaamheden kan verrichten tij dens bewakingsdienst Sollicitaties dinsdag, woensdag en donderdag aan ons kantoor of volgens telefonische afspraak. Te koop gevraagd 45 m2. in centrum van Leiden. Eventueel met woonruimte. Aanbiedingen gaarne telefonisch onder no. 070-644949, toestel 19. Wegens uitbreiding van de adm. afd ons modern dynamisch automobielbe ken wij een De werkzaamheden zullen gedeeltelijk uit het verrichten van de werkzaamhi boekhoudmachine. Voor een goede kracht zijn wij bereid salaris te betalen. Gezien de belangrijkheid van deze fu »s, lieve alleen schriftelijk te solliciterei f directie van MORSSINGEL 1B - LEIDEN GROOT PAND a/d RIJNSBURGERWEO bpv.t zéér grote kamers, 6 kleine kamers, 2 keukens, 3 toO, voortuin, plus grote naar parkeerruimte. achtertuin met achteruitgang HUIS met ca. 4—6 kamers. Rand Leiden. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 51253. Bij het FYSIOLOGISCH LABORATORIUM kan worden geplaatst een Vereisten i Mulo-diploma, typediploma administratieve ervaring minimum leeftijd 21 jaar. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring van f.671.tot f.974.— bruto per maand (netto f.542. tot f.725.exclusief 6% vakantie toeslag en 2.78% nacalculatie. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stations weg 46 ?e Leiden onder vermelding van no. 763. Op ons kantoor hebben wij plaats voor een Haar werkzaamheden omvatten o.a. het verzorgen van de correspon dentie van de diverse afdelingen, het typen van de uitgaande orders en offertes en het verrichten van licht administratief werk. voor het typen van de fakturen en het verrichten van licht admini stratief werk. voor de bediening van de telefoon en het verrichten van lichte admini stratieve werkzaamheden. VEREISTEN •ir leeftijd ca. 21 Jaar middelbare of mulo-opleiding ■ir ervaring tir accuratesse GEBODEN wordt! salaris afhankelijk van opleiding en ervaring •ir 15 dagen vakantie ■ir vakantietoeslag gratificatie reiskostenvergoeding functie op kleine afdeling •ir mogelijkheid voor de aankomend secretaresse om na 1 Jaar tot secretaresse t« worden bevorderd. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak te richten aan DUBBELE BUURT 8—28 TELEFOON (01718) 71845*. POSTBU8 28 RIJNSBURG Propectus geheel vrijblijvend op aanvraag cursussen o. Assistente schoonheidsverzon b. Schoonheidsverzorging c. Manicure d. Beroepsopleiding mannequin c.q. reclamefotomodel e. Charmecursus. De cursus in verbetering van houding, beweging heids-zelfverzorging etc. Opleidingen voor het officiële vakdiploma. (Dag- en avondcursussen). Aanvang eind s JUL. van STOLBERGPLEIN 14 - TEL Gevraagd op klein kantoor een Onze gedachten gaan uit naar iemand, of Mavo-diploma heeft behaald, studeert v diploma boekhouden en interesse heeft v ten van het boekhouden. Leeftijd t/m 18 Eigenhandig geschreven sollicitatie te richten Boekhoudkundig Adviesbureau LE PRINS BERNHARDSTRAAT 53

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 20